Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00436 005755 20488891 na godz. na dobę w sumie
PHP. Zaawansowane programowanie - książka
PHP. Zaawansowane programowanie - książka
Autor: , , Liczba stron: 360
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3922-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-70%), audiobook).

Zacznij tam, gdzie inni kończą!

PHP jest obecnie najpopularniejszym językiem programowania aplikacji internetowych, a jego znajomość staje się koniecznością dla każdego programisty. 'PHP Zaawansowane programowanie' zapozna Cię z nowymi możliwościami wersji 5.3.x, takimi jak przestrzenie nazw, funkcje anonimowe, Nowdoc, SPL oraz archiwa Phar. Doświadczeni programiści PHP znajdą tu przejrzyste wyjaśnienia i przydatne fragmenty kodów dotyczących programowania obiektowego, mobilnych urządzeń klienckich, skalowalnych źródeł danych, XML-a, AJAX-a, JSON-a oraz bezpieczeństwa.

Autorzy tej książki skupiają się na zaawansowanych zagadnieniach związanych z językiem PHP. W trakcie lektury dowiesz się, jak stworzyć aplikację dla platform mobilnych, zintegrować swój serwis z takimi portalami, jak Facebook i Twitter. Znajdziesz tu rozdziały poświęcone ważnemu tematowi programowania baz danych - poczynając od mało znanych baz NoSQL, poprzez CouchDB, MongoDB i SQLite, aż do Oracle, rozszerzeń MySQLi, PDO, ADOdb oraz systemu wyszukiwania pełnotekstowego Sphinx. Nauczysz się korzystać z bibliotek open source oraz parsować wiadomości RSS, generować dokumenty PDF, pobierać dane ze stron WWW, korzystać z bibliotek Map Google i Google Chart, a także tworzyć wiadomości e-mail i SMS. Ta książka zaczyna się w miejscu, w którym inne kończą omawianie PHP. Jeżeli tworzysz nowatorskie aplikacje albo chcesz zintegrować się z serwisami społecznościowymi, musisz ją mieć!

Nawet nie wiedziałeś, że PHP ma takie możliwości!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Pro PHP Programming Tłumaczenie: Jakub Hubisz ISBN: 978-83-246-3922-9 Original edition copyright 2011 by Peter MacIntyre, Brian Danchilla, and Mladen Gogala. All rights reserved. Polish edition copyright 2012 by HELION SA. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wydawnictwo HELION dołożyło wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/phpzap.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/phpzap Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci O autorach ...................................................................................................................................11 O korektorze merytorycznym .......................................................................................................13 Przedmowa ..................................................................................................................................15 Wprowadzenie do PHP ................................................................................................................17 Rozdziaï 1. ObiektowoĂÊ ..........................................................................................................21 Klasy ....................................................................................................................................................... 21 Dziedziczenie i przeciążanie ............................................................................................................... 23 „Magiczne” funkcje ............................................................................................................................. 27 Metody __get i __set .................................................................................................................... 27 Metoda __isset ............................................................................................................................... 28 Metoda __call ................................................................................................................................ 28 Metoda __toString() ..................................................................................................................... 29 Kopiowanie, klonowanie oraz porównywanie obiektów ............................................................... 29 Interfejsy, iteratory i klasy abstrakcyjne ........................................................................................... 31 Kontekst klasy i elementy statyczne .................................................................................................. 35 Podsumowanie ..................................................................................................................................... 36 Rozdziaï 2. WyjÈtki i referencje ................................................................................................37 Wyjątki .................................................................................................................................................. 37 Referencje .............................................................................................................................................. 41 Podsumowanie ..................................................................................................................................... 45 Rozdziaï 3. Mobilne PHP ..........................................................................................................47 Różnorodność urządzeń ..................................................................................................................... 47 Rozpoznanie urządzenia ..................................................................................................................... 48 Aplikacja kliencka ......................................................................................................................... 48 Wbudowane funkcje PHP ........................................................................................................... 48 Rozpoznawanie możliwości urządzenia ........................................................................................... 51 WURFL .......................................................................................................................................... 51 Tera-WURFL ................................................................................................................................. 57 PHP. ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE Narzędzia renderujące ........................................................................................................................ 60 WALL ............................................................................................................................................. 60 Reagujący CSS ............................................................................................................................... 62 Emulatory i SDK .................................................................................................................................. 62 Tworzenie dla systemu Android ................................................................................................ 62 Adobe Flash Builder dla PHP ..................................................................................................... 62 Kody QR ................................................................................................................................................ 63 Podsumowanie ..................................................................................................................................... 64 Rozdziaï 4. Media spoïecznoĂciowe .........................................................................................65 OAuth .................................................................................................................................................... 65 Twitter ................................................................................................................................................... 66 API publicznego wyszukiwania .................................................................................................. 66 Prywatne REST API ..................................................................................................................... 67 Wykorzystanie mechanizmu OAuth w celu powiązania strony z systemem logowania ........77 Dodatkowe metody API i przykłady jego wykorzystania ....................................................... 80 Facebook ............................................................................................................................................... 83 Dodanie linku wylogowania z Facebooka ................................................................................. 88 Żądanie dodatkowych uprawnień .............................................................................................. 89 Graph API ...................................................................................................................................... 89 Podsumowanie ..................................................................................................................................... 91 Rozdziaï 5. NowoĂci technologiczne ........................................................................................93 Przestrzenie nazw ................................................................................................................................ 93 Przestrzenie nazw i autoładowanie ............................................................................................ 96 Przestrzenie nazw — podsumowanie ........................................................................................ 96 Funkcje anonimowe ............................................................................................................................ 96 Nowdoc ................................................................................................................................................. 97 Lokalne instrukcje goto ..................................................................................................................... 100 Standardowa biblioteka PHP — SPL .............................................................................................. 100 SPL — podsumowanie ............................................................................................................... 103 Rozszerzenie phar .............................................................................................................................. 103 Podsumowanie ................................................................................................................................... 106 Tworzenie formularzy i zarzÈdzanie nimi ............................................................107 Walidacja danych ............................................................................................................................... 107 Wczytywanie plików i obrazów ....................................................................................................... 113 Konwersja obrazów i miniatury ...................................................................................................... 114 Wyrażenia regularne ......................................................................................................................... 115 Integracja języków ............................................................................................................................. 118 Podsumowanie ................................................................................................................................... 119 Integracja z bazami danych. CzÚĂÊ I ....................................................................121 Wprowadzenie do MongoDB .......................................................................................................... 122 Zapytania w MongoDB .............................................................................................................. 126 Modyfikowanie dokumentów w MongoDB ........................................................................... 130 Agregacje w MongoDB .............................................................................................................. 132 Podsumowanie MongoDB ........................................................................................................ 134 Rozdziaï 6. Rozdziaï 7. 6 SPIS TRE¥CI Rozdziaï 8. Rozdziaï 9. Wprowadzenie do CouchDB ........................................................................................................... 134 Wykorzystanie interfejsu Futon ............................................................................................... 135 Podsumowanie CouchDB ......................................................................................................... 140 Wprowadzenie do SQLite ................................................................................................................. 141 Podsumowanie SQLite ............................................................................................................... 149 Podsumowanie ................................................................................................................................... 149 Integracja z bazami danych. CzÚĂÊ II ...................................................................151 Wprowadzenie do rozszerzenia MySQLi ....................................................................................... 151 Podsumowanie rozszerzenia MySQLi ..................................................................................... 158 Wprowadzenie do PDO .................................................................................................................... 158 Podsumowanie PDO .................................................................................................................. 161 Wprowadzenie do ADOdb ............................................................................................................... 161 Podsumowanie ADOdb ............................................................................................................. 165 Wyszukiwanie pełnotekstowe przy wykorzystaniu Sphinksa ..................................................... 165 Podsumowanie ................................................................................................................................... 173 Integracja z bazami danych. CzÚĂÊ III ..................................................................175 Wprowadzenie do Oracle ................................................................................................................. 175 Podstawy. Połączenie i wykonywanie zapytań .............................................................................. 177 Interfejs tablicowy .............................................................................................................................. 180 Procedury i kursory w PL/SQL ........................................................................................................ 183 Praca z typami LOB ........................................................................................................................... 186 Inne podejście do połączeń — pule połączeń ................................................................................ 190 Zestawy znaków w bazie danych i PHP .......................................................................................... 192 Podsumowanie ................................................................................................................................... 193 Rozdziaï 10. Biblioteki .............................................................................................................195 SimplePie ............................................................................................................................................. 196 TCPDF ................................................................................................................................................. 199 Pobieranie danych ze stron internetowych ............................................................................. 204 Integracja z Mapami Google ............................................................................................................ 209 Wiadomości e-mail i SMS ................................................................................................................ 211 gChartPHP — biblioteka wykorzystująca Google Chart API ..................................................... 215 Podsumowanie ................................................................................................................................... 219 Rozdziaï 11. Bezpieczeñstwo ...................................................................................................221 Nigdy nie ufaj danym ........................................................................................................................ 221 register_globals ........................................................................................................................... 222 Białe i czarne listy ....................................................................................................................... 222 Dane formularzy ......................................................................................................................... 223 $_COOKIES, $_SESSION i $_SERVER .................................................................................. 224 Żądania Ajax ................................................................................................................................ 224 Powszechne ataki ............................................................................................................................... 225 Polityka tego samego pochodzenia .......................................................................................... 225 XSS (Cross Site Scripting) .......................................................................................................... 225 CSRF (Cross-Site Request Forgery) ......................................................................................... 228 Sesje ...................................................................................................................................................... 229 Zapobieganie atakom typu SQL injection ...................................................................................... 229 7 PHP. ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE Wyrażenia filtrujące .......................................................................................................................... 230 Plik php.ini i ustawienia serwera ..................................................................................................... 233 Środowisko serwerowe ............................................................................................................... 233 Zabezpieczanie pliku php.ini .................................................................................................... 234 Algorytmy haseł ................................................................................................................................. 235 Podsumowanie ................................................................................................................................... 236 Rozdziaï 12. Programowanie zwinne z wykorzystaniem Zend Studio dla Eclipse, Bugzilli, Mylyn i Subversion ..............................................................................................237 Zasady programowania zwinnego .................................................................................................. 237 Rajd programowania zwinnego ....................................................................................................... 238 Wprowadzenie do programu Bugzilla ............................................................................................ 239 Mylyn dla Eclipse ............................................................................................................................... 240 Bugzilla i Mylyn w połączeniu z Eclipse ......................................................................................... 242 Maksymalizowanie korzyści ............................................................................................................. 245 Podsumowanie ................................................................................................................................... 246 Rozdziaï 13. Refaktoryzacja, testy jednostkowe i ciÈgïa integracja .........................................249 Refaktoryzacja .................................................................................................................................... 249 Niewielka refaktoryzacja ............................................................................................................ 250 Większy przykład ........................................................................................................................ 253 Testy jednostkowe ............................................................................................................................. 265 Ciągła integracja ................................................................................................................................. 279 Serwer ciągłej integracji ............................................................................................................. 280 System kontroli wersji ................................................................................................................ 280 Analiza statyczna ........................................................................................................................ 281 Budowanie automatyzacji .......................................................................................................... 282 Uruchomienie serwera Jenkins ................................................................................................. 282 Podsumowanie ................................................................................................................................... 285 Rozdziaï 14. XML .....................................................................................................................287 Podstawy XML ................................................................................................................................... 287 Schematy ............................................................................................................................................. 288 SimpleXML ......................................................................................................................................... 289 Parsowanie XML z tekstu .......................................................................................................... 289 Parsowanie XML z pliku ............................................................................................................ 290 Przestrzenie nazw ....................................................................................................................... 294 RSS ................................................................................................................................................ 296 Generowanie dokumentów XML za pomocą SimpleXML .................................................. 298 DOMDocument ................................................................................................................................. 303 XMLReader i XMLWriter ................................................................................................................ 305 Podsumowanie ................................................................................................................................... 306 JSON i Ajax ..........................................................................................................307 JSON .................................................................................................................................................... 308 PHP i JSON .................................................................................................................................. 309 Ajax ...................................................................................................................................................... 312 Tradycyjny model WWW ......................................................................................................... 313 Model Ajax ................................................................................................................................... 313 Zdarzenia synchroniczne kontra asynchroniczne ................................................................. 315 Rozdziaï 15. 8 SPIS TRE¥CI Obiekt XMLHttpRequest ........................................................................................................... 316 Wykorzystanie obiektu XMLHttpRequest .............................................................................. 317 API JavaScript wyższego poziomu ........................................................................................... 322 Przykłady jQuery ........................................................................................................................ 322 Przesyłanie danych z Ajaksa do skryptu PHP ........................................................................ 327 Prosty program graficzny ................................................................................................................. 328 Utrzymanie stanu ....................................................................................................................... 330 Podsumowanie ................................................................................................................................... 335 Rozdziaï 16. Konkluzja .............................................................................................................337 Zasoby .................................................................................................................................................. 337 www.php.net ................................................................................................................................ 337 www.zend.com ............................................................................................................................ 338 devzone.zend.pl ........................................................................................................................... 338 www.phparch.com ...................................................................................................................... 338 Konferencje ......................................................................................................................................... 339 Certyfikacja PHP ................................................................................................................................ 340 Podsumowanie ................................................................................................................................... 341 Wyraĝenia regularne ...........................................................................................343 Składnia wyrażeń regularnych ......................................................................................................... 343 Przykłady wyrażeń regularnych ....................................................................................................... 344 Opcje wewnętrzne ...................................................................................................................... 347 Chciwość ...................................................................................................................................... 347 Funkcje wykorzystujące wyrażenia regularne ............................................................................... 348 Zamiana ciągów — preg_replace ............................................................................................. 348 Inne funkcje ........................................................................................................................................ 350 Skorowidz ..................................................................................................................................353 Dodatek 9 PHP. ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE 10 R O Z D Z I A ’ 3 „ „ „ Mobilne PHP Tworzenie aplikacji mobilnych staje się z roku na rok coraz popularniejsze. O zwiększenie udziału w rynku walczą iPhone, Android czy BlackBerry. Każdy producent smartfona potrzebuje aplikacji dla swojego urządzenia, by przyciągnąć jak najwięcej użytkowników. Ponadto istnieją tablety, takie jak iPad, PlayBook i Galaxy, oraz czytniki, np. Kindle czy Nook. Nawet standardowe telefony komórkowe mają przeglądarki i różne dodatki. Na każdym urządzeniu mobilnym posiadającym dostęp do internetu można przeglądać strony internetowe i uruchamiać aplikacje utworzone w technologii PHP. Dlatego potrzebny jest sposób sensownego prezentowania zawartości stron na mniejszych urządzeniach. Z tego rozdziału dowiesz się, jak rozpoznać urządzenie klienckie za pomocą żądania HTTP, poznasz WURFL i Tera-WURFL. Obecnie działają tysiące urządzeń mobilnych umożliwiających przeglądanie stron internetowych. Może się wydawać, że tworzenie oprogramowania dla starszych przeglądarek jest trudne, ale urządzenia mobilne są jeszcze mniej ustandaryzowane. Na szczęście są dostępne systemy pomocne w procesie tworzenia takiego oprogramowania. Mając na uwadze renderowanie na urządzenia mobilne, pokażemy, jak sprawić przy użyciu WALL, by znaczniki były bardziej abstrakcyjne, jak automatycznie zmieniać rozmiar obrazków i spowodować, by CSS był bardziej płynny. Zaprezentujemy także emulatory urządzeń, omówimy tworzenie aplikacji PHP na urządzenia z Androidem i program Flash Builder dla PHP. RóĝnorodnoĂÊ urzÈdzeñ Podczas pracy z urządzeniami mobilnymi jednym z największych wyzwań jest zapewnienie czytelności strony po jej wyrenderowaniu. Przy tworzeniu aplikacji internetowych na komputery osobiste sprawdzamy najpopularniejsze przeglądarki, takie jak Chrome, Firefox, Safari, Opera czy Internet Explorer, i być może inne systemy, np. Windows XP, Windows 7, Linux bądź Mac OS X. Zapewnienie wsparcia dla różnych kombinacji przeglądarek i systemów może być pracochłonne. W przypadku urządzeń mobilnych renderowanie jest jeszcze mniej ustandaryzowane i dużo bardziej złożone. Na przykład prawie wszystkie współczesne komputery osobiste umożliwiają wyświetlanie tysięcy kolorów i zapewniają rozdzielczość minimum 800 na 600 pikseli. Jednakże telefony komórkowe, smartfony, tablety, czytniki e-booków i inne urządzenia mobilne mogą mieć ograniczoną paletę kolorów lub tylko skalę szarości. Rozmiary wyświetlaczy także znacznie się różnią. To są tylko trzy parametry — istnieją setki innych, którymi mogą się różnić poszczególne urządzenia. Omówimy kilka z tych parametrów w dalszej części tego rozdziału. W przeciwieństwie do tworzenia stron przeznaczonych dla komputerów stacjonarnych naiwne próby programowania dla każdego urządzenia oddzielnie są nierealne lub przynajmniej zajęłyby zbyt wiele czasu i pracy, niż ktokolwiek byłby skłonny na to poświęcić. Zamiast tego omówimy systemy pozwalające na określenie urządzenia i wyrenderowanie strony dynamicznie oraz płynne zmienianie stylów CSS. ROZDZIA’ 3. „ MOBILNE PHP Rozpoznanie urzÈdzenia Pierwszym krokiem różnicowania zawartości strony jest sprawdzenie, dla jakiego urządzenia ta strona będzie renderowana. Przeanalizujemy kilka technik pozwalających na ustalenie, jakie urządzenie jest używane. Aplikacja kliencka U podstaw każdego systemu detekcji urządzeń leży nagłówek aplikacji klienckiej wysyłany w standardowym zapytaniu HTTP. W PHP możemy uzyskać dostęp do informacji o aplikacji klienckiej dzięki superglobalnej zmiennej serwerowej $_SERVER[ HTTP_USER_AGENT ]. Nagłówek takiej aplikacji może zawierać informacje o przeglądarce, silniku renderującym i systemie operacyjnym. Ma postać podobną do poniższego, wygenerowanego dla przeglądarki Firefox 4: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0 Z tego nagłówka możemy wyczytać, że systemem operacyjnym klienta jest Windows, silnikiem renderującym jest Gecko, natomiast przeglądarką jest Firefox w wersji 4.0. „ UWAGA. Rozpoznawanie urzÈdzeñ nie jest pewne. Nagïówki dla dwóch róĝnych urzÈdzeñ mogÈ nie byÊ unikalne, chociaĝ rzadko tak bywa; mogÈ takĝe byÊ faïszowane, co zostanie omówione w dalszej czÚĂci rozdziaïu. Wbudowane funkcje PHP PHP ma funkcję get_browser, która próbuje uzyskać informacje o wykorzystywanej przeglądarce. Funkcja działa na podstawie pliku browscap.ini. W tym kontekście jest jak prostsza, ograniczona wersja systemu WURFL, który będzie omówiony dalej. „ UWAGA. Ta funkcja wymaga zainstalowanego w systemie pliku browscap.ini oraz ustawienia Ăcieĝki do niego w pliku php.ini, na przykïad: browscap = C:\twoja\sciezka\do\browscap.ini WiÚcej informacji o funkcji get_browser moĝna uzyskaÊ pod adresem http://php.net/manual/pl/function.get-browser.php, natomiast aktualne pliki browscap.ini pod adresem http://browsers.garykeith.com/downloads.asp. Jeżeli pierwszy parametr będzie ustawiony na wartość null lub przekazany zostanie nagłówek aplikacji klienckiej, uzyskamy informacje o przeglądarce. Możemy także przekazać inny nagłówek, aby uzyskać informacje o nim. Drugi parametr jest opcjonalny. Ustawienie go na wartość true spowoduje zwrócenie wyniku w postaci tabeli zamiast domyślnego obiektu (listingi 3.1 i 3.2). Listing 3.1. Wykorzystanie funkcji get_browser ?php echo $_SERVER [ HTTP_USER_AGENT ] . \n\n ; var_dump ( get_browser ( null, true ) ); //Równie dobrze mogliśmy przekazać nagłówek aplikacji klienckiej jako pierwszy parametr //var_dump ( get_browser ( $_SERVER [ HTTP_USER_AGENT ], true ) ); ? Listing 3.2. Wynik dla przeglądarki Chrome Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.65 Safari/534.24 48 ROZDZIA’ 3. „ MOBILNE PHP array browser_name_regex = string §^.*$§ (length=6) browser_name_pattern = string * (length=1) browser = string Default Browser (length=15) version = string 0 (length=1) majorver = string 0 (length=1) minorver = string 0 (length=1) platform = string unknown (length=7) alpha = string (length=0) beta = string (length=0) win16 = string (length=0) win32 = string (length=0) win64 = string (length=0) frames = string 1 (length=1) iframes = string (length=0) tables = string 1 (length=1) cookies = string (length=0) backgroundsounds = string (length=0) cdf = string (length=0) vbscript = string (length=0) javaapplets = string (length=0) javascript = string (length=0) activexcontrols = string (length=0) isbanned = string (length=0) ismobiledevice = string (length=0) issyndicationreader = string (length=0) crawler = string (length=0) cssversion = string 0 (length=1) supportscss = string (length=0) aol = string (length=0) aolversion = string 0 (length=1) Jak widać, funkcja nie zwraca żadnych informacji dla tej nowej przeglądarki. Dzieje się tak dlatego, że plik browscap.ini załączony do serwera WAMP (Windows, Apache, MySQL, PHP) ma już ponad rok. Rozwiązaniem problemu jest pobranie aktualnej wersji pliku. Może także być potrzebny restart serwera, jeżeli plik zostanie złożony w pamięci podręcznej. Po aktualizacji pliku otrzymamy dokładniejsze informacje, pokazane na listingu 3.3. Listing 3.3. Wynik dla przeglądarki Chrome po aktualizacji pliku browscap.ini Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.65 Safari/534.24 array browser_name_regex = string §^mozilla/5\.0 \(.*windows nt 6\.1.*wow64.*\) ´applewebkit/.*\(khtml, like gecko\).*chrome/11\..*safari/.*$§ (length=108) browser_name_pattern = string Mozilla/5.0 (*Windows NT 6.1*WOW64*) AppleWebKit/* (KHTML, ´like Gecko)*Chrome/11.*Safari/* (length=90) parent = string Chrome 11.0 (length=11) platform = string Win7 (length=4) win32 = string (length=0) win64 = string 1 (length=1) browser = string Chrome (length=6) version = string 11.0 (length=4) majorver = string 11 (length=2) frames = string 1 (length=1) iframes = string 1 (length=1) tables = string 1 (length=1) cookies = string 1 (length=1) 49 ROZDZIA’ 3. „ MOBILNE PHP javascript = string 1 (length=1) javaapplets = string 1 (length=1) cssversion = string 1 (length=1) minorver = string 0 (length=1) alpha = string (length=0) beta = string (length=0) win16 = string (length=0) backgroundsounds = string (length=0) vbscript = string (length=0) activexcontrols = string (length=0) isbanned = string (length=0) ismobiledevice = string (length=0) issyndicationreader = string (length=0) crawler = string (length=0) aolversion = string 0 (length=1)Using Regex Jeżeli zależy Ci na sprawdzeniu tylko kilku głównych urządzeń mobilnych, możesz wykorzystać wyrażenia regularne w celu przeszukania nagłówka aplikacji klienckiej. Na listingu 3.4 sprawdzamy, czy zapytanie przyszło z jednego z popularnych telefonów. Jeżeli łańcuch zostanie znaleziony, przekierowujemy żądanie do odrębnej strony przeznaczonej dla urządzeń mobilnych oraz ładujemy alternatywny szablon i arkusz stylów. Opcja /i w wyrażeniu regularnym (Regex) powoduje, że nasze zapytanie ignoruje wielkość znaków. Znak | oznacza „lub” — zostanie znaleziony zarówno łańcuch „iPhone”, jak i „iPad”, ale nie „iPod”. Podobnie będą znalezione „windows ce” oraz „windows phone”, ale nie „windows xp”. Zajrzyj do dodatku „Wyrażenia regularne”. Listing 3.4. Wykorzystanie wyrażeń regularnych w celu zweryfikowania urządzeń mobilnych ?php if (preg_match ( /i(Phone|Pad)|Android|Blackberry|Symbian|windows (ce|phone)/i , $_SERVER [ HTTP_USER_AGENT ] )) { //przekierowanie, załadowanie innych szablonów, arkuszy stylów header ( Location: mobile/index.php ); } ? Aby wykryć więcej urządzeń, potrzebujemy znacznie większego wyrażenia regularnego. Możemy skorzystać z popularnej strony http://detectmobilebrowsers.com/, pozwalającej generować wyrażenie regularne w kilku różnych językach programowania i dla różnych frameworków. Wygenerowany skrypt przekieruje klienta na witrynę przeznaczoną dla urządzeń mobilnych. Listing 3.5 pokazuje przykładowy skrypt wygenerowany przez wyżej wymienioną stronę. Listing 3.5. Wyrażenie regularne wygenerowane przez stronę detectmobilebrowsers.com ?php $useragent=$_SERVER[ HTTP_USER_AGENT ]; if(preg_match( /android.+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobi le|ip(hone|od)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows (ce|phone)|xda|xiino/i ,$useragent)||preg_match( /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\- )|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\- |cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\- d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\- mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\- |\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|e\-|e\/|\-[a-w])|libw|lynx|m1\- w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(di|rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| 50 ROZDZIA’ 3. „ MOBILNE PHP |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\- |on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1- 8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\- )|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\- |0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\- |v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\- mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\- v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|xda(\-|2|g)|yas\-|your|zeto|zte\-/i ,substr($useragent,0,4))) header( Location: http://detectmobilebrowser.com/mobile ); ? To rozwiązanie będzie poprawne tylko w niektórych przypadkach. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki oraz rozpoznać możliwości urządzenia, potrzebny jest zaawansowany system. Ten system to WURFL, omówiony w kolejnym podrozdziale. Rozpoznawanie moĝliwoĂci urzÈdzenia System WURFL pozwala wyjść poza proste wykrywanie rodzaju urządzenia i ustalić, jakie są jego możliwości. WURFL Wireless Universal Resource FiLe (WURFL) jest plikiem XML opracowanym przez Luca Passaniego, zawierającym informacje o możliwościach urządzeń mobilnych. Wprowadzenie Aktualnie w pliku WURFL jest ponad pięćset różnych właściwości urządzeń mobilnych. Implementacje WURFL zostały opracowane w wielu językach i na wiele platform, włączając w to Javę i .NET. Dla PHP oficjalne API to The New PHP WURFL API, dostępne pod adresem http://wurfl.sourceforge.net/nphp/. Właściwości urządzeń są ułożone hierarchicznie. Jeżeli właściwość nie jest wyszczególniona dla danego modelu, to sprawdzany jest ogólniejszy typ urządzenia. Jeśli właściwość ponownie nie zostanie znaleziona, WURFL sprawdza kolejny ogólniejszy typ urządzenia i powtarza ten proces, dopóki nie dotrze do korzenia pliku. Struktura hierarchiczna oszczędza przestrzeń na dysku i przyspiesza wyszukiwanie. WURFL próbuje także wykorzystywać wersje pliku XML spakowaną za pomocą ZipArchiwe, pakietu dostępnego w PHP od wersji 5.2.0. Ponieważ wersja ZIP pliku ma aktualnie poniżej megabajta (MB), a wersja rozpakowana pliku ponad 16 MB, jest to duże usprawnienie. Niektóre użyteczne właściwości to rozdzielczość ekranu, kodeki i formaty lub wsparcie dla JavaScriptu, Javy czy Flasha. „ UWAGA. Plik XML jest tworzony gïównie przez developerów i uĝytkowników, wiÚc moĝe zawieraÊ bïÚdy. Ponadto na rynek ciÈgle trafiajÈ nowe urzÈdzenia. Pomimo rozmiarów i kompletnoĂci pliku WURFL nie powinniĂmy nigdy ufaÊ mu w stu procentach. Jeĝeli potrzebujesz szybko wykorzystaÊ informacje o urzÈdzeniu, moĝesz wyszczególniÊ jego wïaĂciwoĂci oraz umieĂciÊ informacje o nim w gïównym pliku XML. Jeĝeli dokïadnoĂÊ informacji ma kluczowe znaczenie, moĝna uĝyÊ systemów o znacznie wiÚkszej skutecznoĂci. Instalacja Na potrzeby wszystkich przykładów z tego rozdziału umieścimy bibliotekę WURFL w katalogu wurfl, który będzie się znajdował w głównym katalogu web jako ./wurfl/. Wykorzystamy standardowy plik konfiguracyjny, a obiekt WURFLManager będziemy za każdym razem pozyskiwać za pomocą kodu z listingu 3.6. 51 ROZDZIA’ 3. „ MOBILNE PHP Listing 3.6. Utworzenie obiektu WURFLManager: wurflSetup.php ?php error_reporting(E_ALL); define( WURFL_DIR , dirname(__FILE__) . /wurfl/WURFL/ ); define( RESOURCES_DIR , dirname(__FILE__) . /wurfl/examples/resources/ ); require_once WURFL_DIR . Application.php ; function getWurflManager() { $config_file = RESOURCES_DIR . wurfl-config.xml ; $wurfl_config = new WURFL_Configuration_XmlConfig( $config_file ); $wurflManagerFactory = new WURFL_WURFLManagerFactory( $wurfl_config ); return $wurflManagerFactory- create(); } ? Rozpoznawanie urzÈdzeñ za pomocÈ WURFL W naszym pierwszym przykładzie rozpoznawania urządzenia wyświetlimy stos urządzenia przy wykorzystaniu WURFL PHP API. Wyświetlimy hierarchię aplikacji klienckiej z zastosowaniem właściwości fallback oraz id (listing 3.7). Listing 3.7. Wyświetlenie stosu dla aplikacji klienckiej od szczegółowej do ogólnej ?php error_reporting(E_ALL); require_once( wurflSetup.php ); $wurflManager = getWurflManager(); $urzadzenie = $wurflManager- getDeviceForHttpRequest($_SERVER); print p Stos Id: br/ ; while ($urzadzenie != null) { print $urzadzenie- id . br/ ; if (!$urzadzenie- fallBack || $urzadzenie- fallBack == root ) { break; } $urzadzenie = $wurflManager- getDevice($urzadzenie- fallBack); } print /p ; ? Poniżej znajduje się wynik działania skryptu na komputerze stacjonarnym dla przeglądarki Firefox 4: Stos Id: firefox_1 firefox generic_web_browser generic_xhtml generic oraz dla przeglądarki Chrome: Stos Id: google_chrome_1 google_chrome generic_web_browser generic_xhtml generic 52 ROZDZIA’ 3. „ MOBILNE PHP „ UWAGA. Uruchomienie skryptu po raz pierwszy moĝe zajÈÊ duĝo czasu, poniewaĝ WURFL buduje bufor. Konieczne moĝe byÊ zwiÚkszenie wartoĂci dla dyrektywy max_execution_time w pliku php.ini. Jeżeli chcemy emulować inne urządzenie, możemy wprowadzić inną zmienną serwerową zawierającą nagłówek aplikacji klienckiej. Zmodyfikowana wersja listingu 3.7 pokazana jest na listingu 3.8. Wynik skryptu przedstawiono na listingu 3.9. Listing 3.8. Emulowanie innego urządzenia — wprowadzenie innej zmiennej serwerowej ?php error_reporting(E_ALL); require_once( wurflSetup.php ); $wurflManager = getWurflManager(); $_SERVER[ HTTP_USER_AGENT ] = Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_0 like Mac OS X; en-us) ´AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8A293 Safari/6531.22.7 ; $urzadzenie = $wurflManager- getDeviceForHttpRequest( $_SERVER ); print p Stos ID: br/ ; while ( $urzadzenie != null) { print $urzadzenie- id . br/ ; if ( !$urzadzenie- fallBack || $urzadzenie- fallBack == root ) { break; } $urzadzenie = $wurflManager- getDevice( $urzadzenie- fallBack ); } print /p ; ? Listing 3.9. Wynik działania WURFL dla emulowanego iPhone’a 4 Stos ID: apple_iphone_ver4_sub405 apple_iphone_ver4 apple_iphone_ver3_1_3 apple_iphone_ver3_1_2 apple_iphone_ver3_1 apple_iphone_ver3 apple_iphone_ver2_2_1 apple_iphone_ver2_2 apple_iphone_ver2_1 apple_iphone_ver2 apple_iphone_ver1 apple_generic generic_xhtml generic Rozpoznawanie i wyĂwietlanie wïaĂciwoĂci urzÈdzenia za pomocÈ WURFL Na listingu 3.10 pokazano dostępne grupy właściwości, które możemy sprawdzić. Wyświetlimy wszystkie dostępne właściwości dla grup display i css. Wynik pokazany jest na listingu 3.11. Listing 3.10. Wyświetlanie dostępnych grup atrybutów ?php error_reporting(E_ALL); require_once( wurflSetup.php ); $wurflManager = getWurflManager(); 53 ROZDZIA’ 3. „ MOBILNE PHP $urzadzenie = $wurflManager- getDeviceForHttpRequest( $_SERVER ); $grupy_wlasciwosci = $wurflManager- getListOfGroups(); asort( $grupy_wlasciwosci ); foreach ( $grupy_wlasciwosci as $c ) { print $c . br/ ; } ? Listing 3.11. Wynik działania skryptu z listingu 3.10 ajax bearer bugs cache chtml_ui css display drm flash_lite html_ui image_format j2me markup mms object_download pdf playback product_info rss security sms sound_format storage streaming transcoding wap_push wml_ui wta xhtml_ui Aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych właściwości, możemy zmodyfikować skrypt z listingu 3.10, tak by wykorzystywał metodę getCapabilitiesNameForGroup. Zmodyfikowany skrypt pokazany jest na listingu 3.12. Początkowa część wyniku widnieje na listingu 3.13. Listing 3.12. Wyświetlanie listy wszystkich właściwości, które mogą być sprawdzone ?php error_reporting(E_ALL); require_once( wurflSetup.php ); $wurflManager = getWurflManager(); $urzadzenie = $wurflManager- getDeviceForHttpRequest( $_SERVER ); $grupy_wlasciwosci = $wurflManager- getListOfGroups(); asort( $grupy_wlasciwosci ); foreach ( $grupy_wlasciwosci as $c ) { print strong . $c . /strong br/ ; var_dump( $wurflManager- getCapabilitiesNameForGroup( $c ) ); } ? 54 ROZDZIA’ 3. „ MOBILNE PHP Listing 3.13. Początek wyniku skryptu z listingu 3.12 ajax array 0 = string ajax_preferred_geoloc_api (length=25) 1 = string ajax_xhr_type (length=13) 2 = string ajax_support_getelementbyid (length=27) 3 = string ajax_support_event_listener (length=27) 4 = string ajax_manipulate_dom (length=19) 5 = string ajax_support_javascript (length=23) 6 = string ajax_support_inner_html (length=23) 7 = string ajax_manipulate_css (length=19) 8 = string ajax_support_events (length=19) bearer array 0 = string sdio (length=4) 1 = string wifi (length=4) 2 = string has_cellular_radio (length=18) 3 = string max_data_rate (length=13) 4 = string vpn (length=3) … Możemy zmodyfikować skrypt z listingu 3.12 tak, aby wyświetlały się tylko niektóre właściwości urządzenia, by wspierane właściwości były oznaczone kolorem zielonym i znacznikami (renderowanymi przez encje HTML) oraz by niewspierane właściwości były oznaczone kolorem czerwonym i przekreśleniem (listing 3.14). Wynik pokazany jest na rysunku 3.1. Listing 3.14. Wyświetlanie właściwości urządzeń wraz z kolorowaniem ?php error_reporting ( E_ALL ); require_once ( wurflSetup.php ); $wurflManager = getWurflManager (); $urzadzenie = $wurflManager- getDeviceForHttpRequest ( $_SERVER ); $grupy_wlasciwosci = $wurflManager- getListOfGroups (); asort ( $grupy_wlasciwosci ); foreach ( $grupy_wlasciwosci as $grupa ) { //Wyświetlamy właściwości tylko z niektórych grup. if (in_array ( $grupa, array ( ajax , css , image_format ) )) { print strong . $grupa . /strong br/ ; print ul ; foreach ( $wurflManager- getCapabilitiesNameForGroup ( $grupa ) as $nazwa ) { $c = $urzadzenie- getCapability ( $nazwa ); if ($c == false ) { $c = li span style= color:red; text-decoration:line-through; ; $c .= $nazwa . /span ; } else if ($c == true ) { $c = li span style= color:green; #10003; ; $c .= $nazwa . /span ; } else { $c = li . $nazwa . : em . $c . /em ; } print $c; print /li ; } print /ul ; } } ? 55 ROZDZIA’ 3. „ MOBILNE PHP Rysunek 3.1. Wynik działania skryptu z listingu 3.14, wyświetlającego właściwości urządzenia w przejrzystej formie W ostatnim skrypcie wykorzystującym WURFL API wyświetlimy niektóre właściwości urządzenia (listing 3.15). Listing 3.15. Wyświetlenie niektórych właściwości iPhone’a 4 dotyczących dźwięku i wyświetlania ?php error_reporting(E_ALL); require_once( wurflSetup.php ); $wurflManager = getWurflManager(); $_SERVER[ HTTP_USER_AGENT ] = Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like ´Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8A293 Safari/6531.22.7 ; $urzadzenie = $wurflManager- getDeviceForHttpRequest($_SERVER); //wyświetlenie interesujących nas pól //informacje dotyczące wyświetlania print h2 . $urzadzenie- id . /h2 ; print p strong WyĂwietlanie: /strong br/ ; print $urzadzenie- getCapability( resolution_width ) . x ; //szerokość print $urzadzenie- getCapability( resolution_height ) . : ; //wysokość print $urzadzenie- getCapability( colors ) . kolorów br/ ; print podwójna orientacja: .$urzadzenie- getCapability( dual_orientation ) . /p ; 56 ROZDZIA’ 3. „ MOBILNE PHP //informacje dotyczące dźwięku print p strong Wspierane formaty audio: /strong br/ ; foreach ( $wurflManager- getCapabilitiesNameForGroup( sound_format ) as $nazwa ) { $c = $urzadzenie- getCapability( $nazwa ); if ( $c == true ) { print $nazwa . br/ ; } } print /p ; ? Wywołanie skryptu z listingu 3.15 wyświetla następujące informacje: apple_iphone_ver4_sub405 WyĂwietlanie: 320 x 480 : 65536 kolorów podwojna-orientacja: true Wspierane formaty audio: aac mp3 Tera-WURFL Implementacja WURFL, nazwana Tera-WURFL, dostępna jest pod adresem http://www.tera-wurfl.com. Poprzednio opisane PHP WURFL API budowane jest główne z myślą o trafności wyników. Tera-WURFL skupione jest na wydajności. Aby osiągnąć wyższą wydajność, zamiast dużego pliku XML jest wykorzystywana baza danych. Aktualne Tera-WURFL wspiera MySQL, Microsoft SQL Server i MongoDB. Tera-WURFL może być do pięciu razy wydajniejszy niż zwykły WURFL (sprawdza się to w 99 przypadków), zapewnia też lepsze wykrywanie właściwości dla urządzeń stacjonarnych. Dodatkowo Tera-WURFL pozwala na pokazanie zdjęcia urządzenia, które zostało użyte. W dalszej części wyjaśnimy, jak wyświetlić zdjęcie urządzenia. Instalacja Aby zainstalować Tera-WURFL, należy wykonać następujące kroki: 1. Utworzyć bazę danych oraz zmodyfikować dane dostępowe w pliku konfiguracyjnym TeraWurflConfig.php. 2. Otworzyć stronę administracyjną http://localhost/Tera-WURFL/admin/. Jeżeli pojawi się błąd dotyczący brakujących tabel, nie przejmuj się — tabele zostaną utworzone, kiedy będą wczytywane dane. 3. Możesz wczytać lokalny plik XML lub zdalny plik XML. „ UWAGA. Jeĝeli pojawi siÚ informacja o bïÚdzie, np. „fatal error maximum function nesting level of 100 reached aborting”, musisz tymczasowo wyïÈczyÊ opcjÚ xdebug w pliku php.ini lub zwiÚkszyÊ liczbÚ moĝliwych zagïÚbieñ xdebug poprzez ustawienie w pliku php.ini dyrektywy xdebug.max_nesting_level=100 na wyĝszÈ wartoĂÊ, np. 500. Rozpoznawanie urzÈdzeñ za pomocÈ Tera-WURFL W pierwszym przykładzie, pokazanym na listingu 3.16, wykorzystamy nagłówek urządzenia klienckiego dla iPhone’a 4 i sprawdzimy, czy Tera-WURFL został zainstalowany poprawnie i czy go rozpozna. Listing 3.16. Kod Tera-WURFL sprawdzający urządzenie klienckie ?php error_reporting(E_ALL); 57 ROZDZIA’ 3. „ MOBILNE PHP require_once( Tera-WURFL/TeraWurfl.php ); $teraWURFL = new TeraWurfl(); $iphone = Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 ´KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8A293 Safari/6531.22.7 ; if ( $teraWURFL- getDeviceCapabilitiesFromAgent( $iphone ) ) { print ID: .$teraWURFL- capabilities[ id ]. br/ ; } else { print urzÈdzenie nie zostaïo rozpoznane ; } ? Wynik działania skryptu to: ID: apple_iphone_ver4_sub405 Gdybyśmy nie przekazali nagłówka urządzenia klienckiego jako parametru, tak jak w przypadku WURFL, wynikiem byłby klient, który został wykorzystany do otwarcia strony. Rozpoznawanie wïaĂciwoĂci urzÈdzenia i tworzenie ich listy za pomocÈ Tera-WURFL Skrypt z listingu 3.17 tworzy listę właściwości dotyczących wyświetlania i dźwięku dla iPhone’a 4. Jest to wersja skryptu z listingu 3.15 wykorzystująca Tera-WURFL. Listing 3.17. Wyświetlenie właściwości dotyczących dźwięku i wyświetlania dla iPhone’a 4 przy użyciu Tera-WURFL ?php error_reporting(E_ALL); require_once( Tera-WURFL/TeraWurfl.php ); $teraWURFL = new TeraWurfl(); $iphone = Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 ´(KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8A293 Safari/6531.22.7 ; if ( $teraWURFL- getDeviceCapabilitiesFromAgent( $iphone ) ) { $marka_urzadzenia = $teraWURFL- getDeviceCapability( brand_name ); $model_urzadzenia = $teraWURFL- getDeviceCapability( model_name ); $model_dodatkowe_info = $teraWURFL- getDeviceCapability( model_extra_info ); //Wyświetlenie informacji, które nas interesują. print h2 . $marka_urzadzenia . . $model_urzadzenia . . $model_dodatkowe_info . ´ /h2 ; //informacje dotyczące wyświetlania print p strong Informacje dotyczÈce wyĂwietlania: /strong br/ ; print $teraWURFL- getDeviceCapability( resolution_width ) . x ; //szerokość print $teraWURFL- getDeviceCapability( resolution_height ) . : ; //wysokość print $teraWURFL- getDeviceCapability( colors ) . kolorów br/ ; print podwójna orientacja: . $teraWURFL- getDeviceCapability( dual_orientation ); print /p ; //informacje dotyczące dźwięku print p strong Wspierane formaty audio: /strong br/ ; foreach ( $teraWURFL- capabilities[ sound_format ] as $nazwa = $wartosc ) { if ( $wartosc == true ) { print $nazwa . br/ ; } } print /p ; 58 ROZDZIA’ 3. „ MOBILNE PHP } else { print urzÈdzenie nie zostaïo rozpoznane ; } ? Wynik działania skryptu to: Apple iPhone 4.0 Informacje dotyczÈce wyĂwietlania: 320 x 480 : 65536 kolorów podwójna orientacja: 1 Wspierane formaty audio: aac mp3 WyĂwietlenie zdjÚcia urzÈdzenia przy wykorzystaniu Tera-WURFL W ostatnim przykładzie dotyczącym Tera-WURFL pokażemy, jak wyświetlić zdjęcie urządzenia. Najpierw należy pobrać zestaw zdjęć urządzeń znajdujący się pod adresem http://sourceforge.net/projects/wurfl/files/WURFL 20Device 20Images/. Następnie trzeba rozpakować archiwum i umieścić jego zawartość w miejscu dostępnym dla usługi web. My utworzymy folder zdjecia_urzadzen w katalogu /Tera-WURFL/. Rozbudujemy poprzedni przykład z listingu 3.17. Najpierw dodamy do skryptu kolejny plik z biblioteki Tera-WURFL, a później kod pobierający odpowiedni obrazek i wyświetlający go (listing 3.18). Wynik jego działania jest pokazany na rysunku 3.2. Listing 3.18. Wyświetlenie zdjęcia urządzenia ?php error_reporting ( E_ALL ); require_once ( Tera-WURFL/TeraWurfl.php ); require_once ( Tera-WURFL/TeraWurflUtils/TeraWurflDeviceImage.php ); $teraWURFL = new TeraWurfl (); $iphone = Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_0 like Mac OS X; en-us)? AppleWebKit/532.9 ´(KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8A293 Safari/6531.22.7 ; if ($teraWURFL- getDeviceCapabilitiesFromAgent ( $iphone )) { $marka_urzadzenia = $teraWURFL- getDeviceCapability( brand_name ); $model_urzadzenia = $teraWURFL- getDeviceCapability( model_name ); $model_dodatkowe_info = $teraWURFL- getDeviceCapability( model_extra_info ); //Wyświetlenie informacji, które nas interesują. print h2 . $marka_urzadzenia . . $model_urzadzenia . . $model_dodatkowe_info . ´ /h2 ; //zdjęcie $zdjecie = new TeraWurflDeviceImage ( $teraWURFL ); //adres na serwerze $zdjecie- setBaseURL ( /Tera-WURFL/zdjecia_urzadzen/ ); //adres w systemie plików $zdjecie- setImagesDirectory ( $_SERVER [ DOCUMENT_ROOT ] . /Tera-WURFL/zdjecia_urzadzen/ ); $zdjecie_src = $zdjecie- getImage (); if ($zdjecie_src) { print img src= . $zdjecie_src . / ; } else { 59 ROZDZIA’ 3. „ MOBILNE PHP Rysunek 3.2. Wynik działania skryptu z listingu 3.18 — wyświetlenie zdjęcia urządzenia echo ZdjÚcie niedostÚpne ; } //informacje dotyczące wyświetlania print p strong Informacje dotyczÈce wyĂwietlania: /strong br/ ; print $teraWURFL- getDeviceCapability( resolution_width ) . x ; //szerokość print $teraWURFL- getDeviceCapability( resolution_height ) . : ; //wysokość print $teraWURFL- getDeviceCapability( colors ) . kolorów br/ ; print podwójna orientacja: . $teraWURFL- getDeviceCapability( dual_orientation ); print /p ; //informacje dotyczące dźwięku print p strong Wspierane formaty audio: /strong br/ ; foreach ( $teraWURFL- capabilities[ sound_format ] as $nazwa = $wartosc ) { if ( $wartosc == true ) { print $nazwa . br/ ; } } print /p ; } else { print urzÈdzenie nie zostaïo rozpoznane ; } ? NarzÚdzia renderujÈce Aby dynamicznie modyfikować zawartość strony dla różnych urządzeń mobilnych, możemy wykorzystać abstrakcyjne znaczniki przy zastosowaniu Wireless Abstraction Library (WALL), automatyczną zmianę rozmiarów obrazków i właściwości CSS dotyczące mediów. WALL Luca Passani poza WURFL opracował także WALL — bibliotekę tworzącą abstrakcyjne znaczniki dla urządzeń mobilnych. Co to dokładnie znaczy? Najpierw trzeba zauważyć, że w odróżnieniu od stron dla normalnych przeglądarek na urządzenia stacjonarne, pisanych w HTML lub XHTLM, dla urządzeń mobilnych jest więcej wariantów znaczników zawierających rozbieżności. 60 ROZDZIA’ 3. „ MOBILNE PHP Najpopularniejszymi zestawami znaczników dla urządzeń mobilnych są: x XHTML MP (Mobile Profile), x CHTML (Compact HTML), x HTML. Część wspólna akceptowanych tagów we wszystkich tych językach jest ograniczona. Np. znacznik nowej linii utworzony jako br zamiast br/ lub na odwrót może zostać zignorowany bądź wywołać błąd w zależności od zastosowanego języka. Korzystając z WALL, możemy zapisać nową linię jako wall:br/ . Dzięki WURFL znajdziemy język odpowiedni dla danego urządzenia poprzez sprawdzenie właściwości preffered_markup. Mając tę informację, WALL wyrenderuje odpowiednie znaczniki br lub br/ . WALL napisano pierwotnie dla Java Server Pages (JSP). Biblioteka WALL4PHP, dostępna pod adresem http://laacz.lv/dev/Wall/, została utworzona na potrzeby PHP. Istnieje także zaktualizowana wersja biblioteki, utrzymywana przez twórców Tera-WURFL, dostępna pod adresem https://github.com/kamermans/WALL4PHP-by-Tera-WURFL. Na potrzeby przykładów zastosujemy pierwotną implementację. Dokładne instrukcje integracji bibliotek WALL i WURFL można znaleźć pod adresem http://www.tera-wurfl.com/wiki/index.php/WALL4PHP. Plik PHP wykorzystujący WALL mógłby wyglądać jak na listingu 3.19. Listing 3.19. Dokument wykorzystujący WALL ?php require_once( WALL4PHP/wall_prepend.php ); ? wall:document wall:xmlpidtd / wall:head wall:title WALL jest super /wall:title /wall:head wall:body wall:h1 Nagïówek /wall:h1 wall:block To bÚdzie paragraf w HTML /wall:block wall:menu autonumber= true wall:a href= http://urlA A /wall:a wall:a href= http://urlB B /wall:a /wall:menu /wall:body /wall:document Efekt renderowania będzie zależny od urządzenia. Jeżeli urządzenie wspiera HTML, kod zostanie wyrenderowany zgodnie z listingiem 3.20. Listing 3.20. Kod wyrenderowany dla urządzenia wspierającego HTML ?xml version= 1.0 encoding= UTF-8 ? !DOCTYPE html PUBLIC -//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN http://www.wapforum.org/DTD/ ´xhtml-mobile10.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml head title WALL jest super /title /head body h1 Nagïówek /h1 p To bÚdzie paragraf w HTML /p ol li a accesskey= 1 href= urlA A /a /li li a accesskey= 2 href= urlB B /a /li /ol /body /html 61 ROZDZIA’ 3. „ MOBILNE PHP Reagujący CSS Aby rozmieszczenie elementów na stronie było odpowiednie dla urządzenia, możemy zastosować pływające kontenery oraz zmieniać rozmiar zdjęć, jak pokazano powyżej. Możemy także wykorzystać arkusze przeznaczone specjalnie dla urządzeń mobilnych. Niedawnym usprawnieniem w CSS są zapytania o media. Właściwości, jakie można sprawdzić, to width, height, device-width, device-height, orientation, aspect-ratio, device-aspect-ratio, color, color-index, monochrome, resolution, scan i grid (listing 3.21). Listing 3.21. Przykładowe zapytania o media za pomocą CSS3 @media screen and (min-device-width:400px) and (max-device-width:600px){ /* ograniczenie szerokości urządzenia */ } @media screen and (orientation:landscape){ /* dobre dla urządzeń mogących działać w dwóch płaszczyznach, takich jak iPad i Kindle */ } Głębsza analiza CSS wyszłaby poza zakres tej książki, jednakże pod adresem http://www.netmagazine.com/ tutorials/adaptive-layouts-media-queries dostępny jest doskonały artykuł. Opisane tam techniki mogą usprawnić wyświetlanie stron na urządzeniach mobilnych. Więcej informacji dotyczących zapytań o media w CSS3 znajduje się pod adresem http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP. Zaawansowane programowanie
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: