Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00193 016242 23563496 na godz. na dobę w sumie
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V - ebook/pdf
PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 712
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3257-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Język PHP i serwer bazy danych MySQL to niezwykle popularne narzędzia o otwartym kodzie źródłowym. Wiele świetnych, dynamicznych stron WWW powstało właśnie dzięki połączeniu tych dwóch narzędzi. Ogromne możliwości PHP oraz elastyczność i szybkość MySQL, bezustanne rozwijanie tych technologii, a także niezawodna i chętna do pomocy społeczność sprawiają, że tworzenie profesjonalnych, interaktywnych witryn WWW z wykorzystaniem synergii PHP i MySQL jest pracą przyjemną, efektywną i satysfakcjonującą!

Trzymasz w ręku piąte wydanie poradnika dla projektantów WWW, po który twórcy stron sięgają wyjątkowo często. Książka została poprawiona, zaktualizowana o PHP 7 i rozszerzona o prezentację najnowszych możliwości MySQL. Zawiera przejrzysty opis podstaw PHP oraz konfiguracji i pracy z bazą danych MySQL. Przedstawiono w niej zasady poprawnego projektowania, pisania i wdrażania aplikacji. Uwzględniono też zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i uwierzytelniania użytkowników oraz implementacji takich rozwiązań w rzeczywistych witrynach WWW. Nie zabrakło tu również gruntownego wprowadzenia do zagadnienia integracji części klienckiej i serwerowej aplikacji internetowych za pomocą JavaScriptu.

Najważniejsze zagadnienia przedstawione w książce to:

PHP i MySQL —klasyczne rozwiązanie dla niezawodnych, dynamicznych witryn!


Laura Thomson — jest dyrektorem ds. technicznych w Mozilla Corporation. Wcześniej była prezesem firm OmniTI i Tangled Web Design. W wolnych chwilach jeździ konno lub dyskutuje o idei wolnego oprogramowania.

Luke Welling — jest architektem oprogramowania i bywalcem konferencji poświęconych programowaniu aplikacji internetowych. Jakiś czas temu wykładał inżynierię oprogramowania na Uniwersytecie Melbourne w Australii. W wolnym czasie zajmuje się propagowaniem zalet wolnego oprogramowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: PHP and MySQL Web Development (5th Edition) Tłumaczenie: Piotr Rajca ISBN: 978-83-283-3256-0 Authorized translation from the English language edition, entitled: PHP AND MYSQL WEB DEVELOPMENT, Fifth Edition, ISBN 0321833899; by Luke Welling; and by Laura Thomson; published by Pearson Education, Inc, publishing as Addison Wesley. Copyright © 2017 by Pearson Education, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education Inc. Polish language edition published by HELION S.A. Copyright © 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/phmsv5.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/phmsv5 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Część I Rozdział 1. O autorach ............................................................................................ 19 O współautorach .................................................................................. 19 Wprowadzenie ...................................................................................... 21 Stosowanie PHP ..................................................................31 Podstawowy kurs PHP ........................................................................... 33 Zastosowanie PHP ...............................................................................................................34 Tworzenie przykładowej aplikacji: „Części samochodowe Janka” .....................................34 Formularz zamówienia ..................................................................................................34 Przetwarzanie formularza ..............................................................................................36 Osadzanie PHP w HTML ....................................................................................................36 Zastosowanie znaczników PHP .....................................................................................37 Instrukcje PHP ..............................................................................................................38 Odstępy .........................................................................................................................38 Komentarze ...................................................................................................................39 Dodawanie zawartości dynamicznej ....................................................................................39 Wywoływanie funkcji ...................................................................................................40 Używanie funkcji date() ................................................................................................40 Dostęp do zmiennych formularza ........................................................................................41 Zmienne formularza ......................................................................................................41 Łączenie łańcuchów znaków .........................................................................................43 Zmienne i łańcuchy znaków ..........................................................................................43 Identyfikatory ......................................................................................................................44 Typy zmiennych ..................................................................................................................44 Typy danych w PHP ......................................................................................................45 Siła typu ........................................................................................................................45 Rzutowanie typu ............................................................................................................46 Zmienne zmiennych ......................................................................................................46 Deklarowanie i używanie stałych ........................................................................................46 Zasięg zmiennych ................................................................................................................47 Używanie operatorów ..........................................................................................................48 Operatory arytmetyczne ................................................................................................48 Operatory łańcuchowe ...................................................................................................49 Operatory przypisania ...................................................................................................49 Operatory porównań ......................................................................................................52 Operatory logiczne ........................................................................................................52 Operatory bitowe ...........................................................................................................53 Pozostałe operatory .......................................................................................................53 Poleć książkęKup książkę 6 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty Rozdział 2. Obliczanie sum w formularzu ..............................................................................................56 Pierwszeństwo i kolejność ...................................................................................................57 Funkcje zarządzania zmiennymi ..........................................................................................59 Sprawdzanie i ustawianie typów zmiennych .................................................................59 Sprawdzanie stanu zmiennej .........................................................................................60 Reinterpretacja zmiennych ............................................................................................61 Podejmowanie decyzji za pomocą instrukcji warunkowych ................................................61 Instrukcja if ...................................................................................................................61 Bloki kodu .....................................................................................................................62 Instrukcja else ...............................................................................................................62 Instrukcja elseif .............................................................................................................63 Instrukcja switch ...........................................................................................................63 Porównanie różnych instrukcji warunkowych ...............................................................65 Powtarzanie działań przy użyciu iteracji .............................................................................65 Pętle while .....................................................................................................................66 Pętle for i foreach ..........................................................................................................67 Pętle do..while ...............................................................................................................68 Wyłamywanie się ze struktury skryptu ................................................................................69 Używanie alternatywnych składni struktur sterujących .......................................................69 Używanie struktury declare .................................................................................................70 W następnym rozdziale .......................................................................................................70 Przechowywanie i wyszukiwanie danych .......................................... 71 Zapisywanie danych do późniejszego użycia ......................................................................71 Przechowywanie i wyszukiwanie zamówień Janka .............................................................72 Przetwarzanie plików ..........................................................................................................72 Otwieranie pliku ..................................................................................................................73 Tryby otwarcia pliku .....................................................................................................73 Stosowanie funkcji fopen() do otwarcia pliku ...............................................................73 Otwieranie pliku przez protokół FTP lub HTTP ...........................................................75 Problemy z otwieraniem plików ....................................................................................76 Zapisywanie danych w pliku ...............................................................................................77 Parametry funkcji fwrite() .............................................................................................78 Formaty plików .............................................................................................................79 Zamykanie pliku ..................................................................................................................79 Odczyt z pliku .....................................................................................................................81 Otwieranie pliku w celu odczytu — fopen() .................................................................82 Wiedzieć, kiedy przestać — feof() ................................................................................82 Odczytywanie pliku wiersz po wierszu — fgets(), fgetss() i fgetcsv() ..........................83 Odczyt całego pliku — readfile(), fpassthru(), file() i file_get_contents() .........................83 Odczyt pojedynczego znaku — fgetc() .........................................................................84 Odczytywanie zadanej długości — fread() ....................................................................85 Inne funkcje plikowe ...........................................................................................................85 Sprawdzanie istnienia pliku — file_exists() ..................................................................85 Określanie wielkości pliku — filesize() ........................................................................85 Kasowanie pliku — unlink() .........................................................................................86 Poruszanie się wewnątrz pliku — rewind(), fseek() i ftell() ..........................................86 Blokowanie pliku ................................................................................................................87 Lepszy sposób obróbki danych — bazy danych ..................................................................88 Problemy związane ze stosowaniem plików jednorodnych ...........................................88 Jak RDBMS rozwiązują powyższe problemy? ..............................................................89 Propozycje dalszych lektur ..................................................................................................89 W następnym rozdziale .......................................................................................................89 Poleć książkęKup książkę Rozdział 3. Spis treści 7 Stosowanie tablic .................................................................................. 91 Czym są tablice? ..................................................................................................................91 Tablice indeksowane numerycznie ......................................................................................92 Inicjowanie tablic indeksowanych numerycznie ...........................................................92 Dostęp do zawartości tablicy .........................................................................................93 Dostęp do tablic przy zastosowaniu pętli ......................................................................94 Tablice z innymi indeksami .................................................................................................94 Inicjowanie tablicy ........................................................................................................95 Dostęp do elementów tablicy ........................................................................................95 Stosowanie pętli ............................................................................................................95 Operatory tablicowe ............................................................................................................96 Tablice wielowymiarowe ....................................................................................................97 Sortowanie tablic ...............................................................................................................100 Stosowanie funkcji sort() ............................................................................................100 Stosowanie funkcji asort() i ksort() do porządkowania tablic .....................................101 Sortowanie odwrotne ...................................................................................................102 Sortowanie tablic wielowymiarowych ...............................................................................102 Zastosowanie funkcji array_multisort() .......................................................................102 Typy sortowań definiowane przez użytkownika .........................................................103 Odwrotne sortowanie zdefiniowane przez użytkownika .............................................104 Zmiany kolejności elementów w tablicach ........................................................................105 Stosowanie funkcji shuffle() .......................................................................................105 Odwracanie kolejności elementów w tablicy ..............................................................106 Wczytywanie tablic z plików ............................................................................................107 Wykonywanie innych działań na tablicach ........................................................................110 Poruszanie się wewnątrz tablicy — funkcje each(), current(), reset(), end(), next(), pos() i prev() .............................110 Dołączanie dowolnej funkcji do każdego elementu tablicy — funkcja array_walk() ...........................................................................................111 Liczenie elementów tablicy: count(), sizeof() i array_count_values() .........................112 Konwersja tablic na zmienne skalarne — funkcja extract() ........................................112 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................114 W następnym rozdziale .....................................................................................................114 Rozdział 4. Manipulowanie łańcuchami znaków i wyrażenia regularne ......... 115 Przykładowa aplikacja — Inteligentny Formularz Pocztowy ............................................115 Formatowanie łańcuchów znaków ....................................................................................117 Przycinanie łańcuchów — funkcje chop(), ltrim() i trim() ..........................................118 Formatowanie wyjściowych łańcuchów znaków ........................................................118 Łączenie i rozdzielanie łańcuchów znaków za pomocą funkcji łańcuchowych .................125 Stosowanie funkcji explode(), implode() i join() .........................................................125 Stosowanie funkcji strtok() .........................................................................................126 Stosowanie funkcji substr() .........................................................................................127 Porównywanie łańcuchów znaków ....................................................................................127 Porządkowanie łańcuchów znaków — funkcje strcmp(), strcasecmp() i strnatcmp() .......................................................128 Sprawdzanie długości łańcucha znaków za pomocą funkcji strlen() ...........................128 Dopasowywanie i zamiana łańcuchów znaków za pomocą funkcji łańcuchowych ...........129 Znajdowanie fragmentów w łańcuchach znaków — funkcje strstr(), strchr(), strrchr() i stristr() ..........................................................129 Odnajdywanie pozycji fragmentu łańcucha — funkcje strpos() i strrpos() .................130 Zamiana fragmentów łańcucha znaków — funkcje str_replace() i substr_replace() ....131 Wprowadzenie do wyrażeń regularnych ............................................................................132 Podstawy .....................................................................................................................132 Ograniczniki ................................................................................................................132 Poleć książkęKup książkę 8 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty Rozdział 5. Zbiory i klasy znaków .................................................................................................133 Powtarzalność .............................................................................................................134 Podwyrażenia ..............................................................................................................135 Podwyrażenia policzalne .............................................................................................135 Kotwiczenie na początku lub na końcu łańcucha znaków ...........................................135 Rozgałęzianie ..............................................................................................................135 Dopasowywanie specjalnych znaków literowych .......................................................136 Podsumowanie metaznaków .......................................................................................136 Sekwencje specjalne ....................................................................................................137 Odwołania wsteczne ....................................................................................................138 Asercje ........................................................................................................................138 Wykorzystanie wszystkich zdobytych informacji — inteligentny formularz ..............139 Odnajdywanie fragmentów łańcuchów za pomocą wyrażeń regularnych .........................140 Zamiana fragmentów łańcuchów za pomocą wyrażeń regularnych ..................................141 Rozdzielanie łańcuchów za pomocą wyrażeń regularnych ................................................141 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................142 W następnym rozdziale .....................................................................................................142 Ponowne wykorzystanie kodu i tworzenie funkcji ........................... 143 Zalety ponownego stosowania kodu ..................................................................................143 Koszt ...........................................................................................................................144 Niezawodność .............................................................................................................144 Spójność ......................................................................................................................144 Stosowanie funkcji require() i include() ............................................................................144 Stosowanie funkcji require() do dołączania kodu ........................................................145 Stosowanie require() w szablonach stron WWW ..............................................................146 Stosowanie opcji auto_prepend_file i auto_append_file .............................................150 Stosowanie funkcji w PHP ................................................................................................151 Wywoływanie funkcji .................................................................................................151 Wywołanie niezdefiniowanej funkcji ..........................................................................153 Wielkość liter a nazwy funkcji ....................................................................................154 Definiowanie własnych funkcji .........................................................................................154 Podstawowa struktura funkcji ...........................................................................................154 Nadawanie nazwy funkcji ...........................................................................................155 Parametry ..........................................................................................................................156 Zasięg ................................................................................................................................158 Przekazanie przez referencję czy przekazanie przez wartość? ..........................................160 Stosowanie słowa kluczowego return ................................................................................161 Zwracanie wartości przez funkcje ...............................................................................162 Implementacja rekurencji ..................................................................................................163 Implementacja funkcji anonimowych (lub domknięć) ................................................165 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................166 W następnym rozdziale .....................................................................................................166 Rozdział 6. Obiektowy PHP .................................................................................... 167 Koncepcje programowania obiektowego ...........................................................................167 Klasy i obiekty ............................................................................................................168 Polimorfizm ................................................................................................................169 Dziedziczenie ..............................................................................................................169 Tworzenie klas, atrybutów i operacji w PHP .....................................................................170 Struktura klasy ............................................................................................................170 Konstruktory ...............................................................................................................170 Destruktory ..................................................................................................................171 Tworzenie egzemplarzy .....................................................................................................171 Stosowanie atrybutów klasy ..............................................................................................172 Wywoływanie operacji klas ...............................................................................................172 Poleć książkęKup książkę Spis treści 9 Kontrola dostępu przy użyciu modyfikatorów private i public ..........................................173 Pisanie funkcji dostępowych .............................................................................................174 Implementacja dziedziczenia w PHP .................................................................................175 Kontrolowanie widoczności w trakcie dziedziczenia przy użyciu private i protected .................................................................................176 Przesłanianie ...............................................................................................................177 Zapobieganie dziedziczeniu i przesłanianiu przy użyciu słowa kluczowego final ......178 Wielokrotne dziedziczenie ..........................................................................................179 Implementowanie interfejsów .....................................................................................180 Cechy .................................................................................................................................180 Projektowanie klas ............................................................................................................182 Tworzenie kodu dla własnej klasy .....................................................................................183 Zaawansowane mechanizmy obiektowe w PHP ................................................................189 Używanie stałych klasowych ......................................................................................189 Implementowanie metod statycznych .........................................................................190 Sprawdzanie typu klasy i wskazywanie typu ..............................................................190 Późne wiązania statyczne ............................................................................................191 Klonowanie obiektów .................................................................................................191 Używanie klas abstrakcyjnych ....................................................................................192 Przeciążanie metod przy użyciu __call() .....................................................................192 Używanie metody __autoload() ..................................................................................193 Implementowanie iteratorów i iteracji .........................................................................194 Generatory ...................................................................................................................195 Przekształcanie klas w łańcuchy znaków ....................................................................197 Używanie API Reflection ............................................................................................197 Przestrzenie nazw ........................................................................................................198 Stosowanie podprzestrzeni nazw .................................................................................200 Prezentacja globalnej przestrzeni nazw .......................................................................200 Importowanie przestrzeni nazw oraz określanie ich nazw zastępczych ......................200 W następnym rozdziale .....................................................................................................201 Rozdział 7. Obsługa błędów i wyjątków .............................................................. 203 Koncepcja obsługi wyjątków .............................................................................................203 Klasa Exception .................................................................................................................205 Wyjątki definiowane przez użytkownika ..........................................................................206 Wyjątki w Częściach samochodowych Janka ....................................................................207 Wyjątki i inne mechanizmy obsługi błędów w PHP ..........................................................210 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................211 W następnym rozdziale .....................................................................................................211 Część II Rozdział 8. Stosowanie MySQL ...........................................................213 Projektowanie internetowej bazy danych ........................................ 215 Koncepcje relacyjnych baz danych ...................................................................................216 Tabele ..........................................................................................................................216 Kolumny .....................................................................................................................216 Wiersze .......................................................................................................................216 Wartości ......................................................................................................................217 Klucze .........................................................................................................................217 Schematy .....................................................................................................................218 Relacje .........................................................................................................................218 Jak zaprojektować internetową bazę danych? ...................................................................219 Określ obiekty świata realnego, których model chcesz wykonać ................................219 Unikaj przechowywania redundantnych danych .........................................................220 Zapisuj atomowe wartości kolumn ..............................................................................221 Poleć książkęKup książkę 10 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty Rozdział 9. Dobierz właściwe klucze .............................................................................................222 Pomyśl o zapytaniach, które zadasz bazie ...................................................................222 Unikaj tworzenia tabel z wieloma pustymi polami .....................................................222 Typy tabel — podsumowanie ......................................................................................223 Architektura internetowej bazy danych .............................................................................224 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................225 W następnym rozdziale .....................................................................................................225 Tworzenie internetowej bazy danych ............................................... 227 Użytkowanie monitora MySQL ........................................................................................228 Logowanie się do serwera MySQL ...................................................................................229 Tworzenie baz i rejestrowanie użytkowników ..................................................................230 Definiowanie użytkowników i przywilejów ......................................................................230 Wprowadzenie do systemu przywilejów MySQL .............................................................231 Zasada najmniejszego przywileju ................................................................................231 Rejestrowanie użytkowników: polecenia CREATE USER oraz GRANT ..................231 Typy i poziomy przywilejów ......................................................................................233 Polecenie REVOKE ....................................................................................................236 Przykłady użycia poleceń GRANT i REVOKE ..........................................................236 Rejestrowanie użytkownika łączącego się z internetu .......................................................237 Używanie odpowiedniej bazy danych ...............................................................................238 Tworzenie tabel bazy danych ............................................................................................238 Znaczenie dodatkowych atrybutów kolumn ................................................................240 Typy kolumn ...............................................................................................................241 Rzut oka na bazę danych — polecenia SHOW i DESCRIBE .....................................243 Tworzenie indeksów ...................................................................................................243 Identyfikatory MySQL ......................................................................................................244 Wybór typów danych w kolumnach ..................................................................................246 Typy liczbowe .............................................................................................................246 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................251 W następnym rozdziale .....................................................................................................251 Rozdział 10. Praca z bazą danych MySQL ............................................................. 253 Czym jest SQL? ................................................................................................................253 Zapisywanie danych do bazy .............................................................................................254 Wyszukiwanie danych w bazie ..........................................................................................256 Wyszukiwanie danych spełniających określone kryteria ............................................257 Wyszukiwanie danych w wielu tabelach .....................................................................259 Szeregowanie danych w określonym porządku ...........................................................264 Grupowanie i agregowanie danych .............................................................................264 Wskazanie wierszy, które mają być wyświetlone .......................................................266 Używanie podzapytań .................................................................................................267 Dokonywanie zmian rekordów w bazie danych ................................................................269 Zmiana struktury istniejących tabel ...................................................................................269 Usuwanie rekordów z bazy danych ...................................................................................271 Usuwanie tabel ..................................................................................................................272 Usuwanie całych baz danych .............................................................................................272 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................272 W następnym rozdziale .....................................................................................................272 Rozdział 11. Łączenie się z bazą MySQL za pomocą PHP .................................... 273 Jak działa internetowa baza danych? .................................................................................273 Wykonywanie zapytań do bazy danych z poziomu strony WWW ....................................276 Sprawdzenie poprawności wpisanych danych .............................................................277 Ustanawianie połączenia z bazą danych ......................................................................278 Wybór używanej bazy danych .....................................................................................279 Poleć książkęKup książkę Spis treści 11 Wysyłanie zapytań do bazy danych ............................................................................279 Stosowanie poleceń przygotowanych ..........................................................................280 Odczytywanie rezultatów zapytań ...............................................................................281 Zamykanie połączenia z bazą danych .........................................................................282 Wstawianie nowych danych do bazy .................................................................................283 Używanie innych interfejsów bazodanowych PHP ...........................................................286 Stosowanie ogólnego interfejsu dostępu do baz danych: PDO ....................................286 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................289 W następnym rozdziale .....................................................................................................289 Rozdział 12. Administrowanie MySQL dla zaawansowanych .............................. 291 Szczegóły systemu przywilejów ........................................................................................291 Tabela user ..................................................................................................................293 Tabela db .....................................................................................................................295 Tabele tables_priv, columns_priv i procs_priv ...........................................................296 Kontrola dostępu: w jaki sposób MySQL używa tabel przywilejów ...........................297 Zmiana przywilejów: kiedy zmiany zostaną uwzględnione? ......................................298 Ochrona bazy danych ........................................................................................................298 MySQL z perspektywy systemu operacyjnego ...........................................................298 Hasła ...........................................................................................................................299 Przywileje użytkowników ...........................................................................................299 MySQL i internet ........................................................................................................300 Uzyskiwanie szczegółowych informacji o bazie danych ...................................................301 Uzyskiwanie informacji poleceniem SHOW ...............................................................301 Uzyskiwanie informacji o kolumnach za pomocą polecenia DESCRIBE ...................303 Jak wykonywane są zapytania: polecenie EXPLAIN ..................................................303 Optymalizowanie bazy danych ..........................................................................................308 Optymalizacja projektu bazy danych ..........................................................................308 Przywileje ....................................................................................................................308 Optymalizacja tabel .....................................................................................................308 Stosowanie indeksów ..................................................................................................308 Używanie wartości domyślnych ..................................................................................309 Więcej wskazówek ......................................................................................................309 Tworzenie kopii zapasowej bazy danych MySQL ............................................................309 Przywracanie bazy danych MySQL ..................................................................................310 Implementowanie replikacji ..............................................................................................310 Konfigurowanie serwera nadrzędnego ........................................................................311 Transfer danych początkowych ...................................................................................311 Konfigurowanie odbiorcy lub odbiorców ....................................................................312 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................312 W następnym rozdziale .....................................................................................................312 Rozdział 13. Zaawansowane programowanie w MySQL ...................................... 313 Instrukcja LOAD DATA INFILE .....................................................................................313 Mechanizmy składowania danych .....................................................................................314 Transakcje .........................................................................................................................315 Definicje dotyczące transakcji .....................................................................................315 Użycie transakcji w InnoDB .......................................................................................316 Klucze obce .......................................................................................................................317 Procedury składowane .......................................................................................................318 Prosty przykład ............................................................................................................318 Zmienne lokalne ..........................................................................................................321 Kursory i struktury sterujące .......................................................................................321 Wyzwalacze ......................................................................................................................324 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................326 W następnym rozdziale .....................................................................................................326 Poleć książkęKup książkę 12 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty Część III E-commerce i bezpieczeństwo ......................................327 Rozdział 14. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych ..................... 329 Identyfikacja zagrożeń .......................................................................................................329 Dostęp do wrażliwych danych ....................................................................................329 Modyfikacje danych ....................................................................................................332 Utrata lub zniszczenie danych .....................................................................................332 Blokada usługi .............................................................................................................333 Wstrzykiwanie złośliwego kodu ..................................................................................335 Złamanie zabezpieczeń dostępu do serwera ................................................................336 Zaprzeczenie korzystania z usługi ...............................................................................336 Identyfikacja użytkowników .............................................................................................337 Napastnicy i crackerzy ................................................................................................337 Nieświadomi użytkownicy zainfekowanych komputerów ..........................................338 Rozczarowani pracownicy ..........................................................................................338 Złodzieje sprzętu komputerowego ..............................................................................338 My sami ......................................................................................................................338 W następnym rozdziale .....................................................................................................339 Rozdział 15. Tworzenie bezpiecznych aplikacji internetowych .......................... 341 Strategie zapewniania bezpieczeństwa ..............................................................................341 Planowanie z wyprzedzeniem .....................................................................................342 Równowaga między bezpieczeństwem i użytecznością ..............................................342 Monitorowanie bezpieczeństwa ..................................................................................343 Ogólne podejście do bezpieczeństwa ..........................................................................343 Zabezpieczanie kodu źródłowego ......................................................................................343 Filtrowanie danych pochodzących od użytkowników .................................................343 Unieważnianie danych wynikowych ...........................................................................347 Organizacja kodu źródłowego .....................................................................................349 Zawartość kodu źródłowego .......................................................................................350 Zagadnienia dotyczące systemu plików ......................................................................351 Stabilność kodu i błędy ...............................................................................................352 Wykonywanie poleceń ................................................................................................352 Zabezpieczanie serwera WWW oraz PHP .........................................................................354 Regularne uaktualnianie oprogramowania ..................................................................354 Analiza ustawień w pliku php.ini ................................................................................355 Konfiguracja serwera WWW ......................................................................................355 Aplikacje internetowe działające na współużytkowanych serwerach hostingowych ...................................356 Bezpieczeństwo serwera bazy danych ...............................................................................357 Użytkownicy i system uprawnień ...............................................................................357 Wysyłanie danych do serwera .....................................................................................358 Łączenie się z serwerem ..............................................................................................359 Praca serwera ..............................................................................................................359 Zabezpieczanie sieci ..........................................................................................................359 Zapory sieciowe ..........................................................................................................360 Wykorzystanie strefy zdemilitaryzowanej ..................................................................360 Przygotowanie na ataki DoS i DDoS ..........................................................................361 Bezpieczeństwo komputerów i systemów operacyjnych ...................................................361 Uaktualnianie systemu operacyjnego ..........................................................................361 Udostępnianie tylko niezbędnych usług ......................................................................362 Fizyczne zabezpieczenie serwera ................................................................................362 Planowanie działań na wypadek awarii .............................................................................362 W następnym rozdziale .....................................................................................................364 Poleć książkęKup książkę Spis treści 13 Rozdział 16. Implementacja metod uwierzytelniania przy użyciu PHP ............... 365 Identyfikacja użytkowników .............................................................................................365 Implementacja kontroli dostępu ........................................................................................366 Przechowywanie haseł dostępu ...................................................................................368 Zabezpieczanie haseł ...................................................................................................369 Zabezpieczanie więcej niż jednej strony .....................................................................370 Podstawowa metoda uwierzytelniania ...............................................................................371 Wykorzystanie podstawowej metody uwierzytelniania w PHP .........................................371 Wykorzystanie podstawowej metody uwierzytelniania na serwerze Apache przy użyciu plików .htaccess ..........................................................................................373 Implementacja własnej metody uwierzytelniania ..............................................................376 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................376 W następnym rozdziale .....................................................................................................376 Część IV Zaawansowane techniki PHP ..........................................377 Interakcja z systemem plików i serwerem ....................................... 379 Rozdział 17. Wprowadzenie do wysyłania plików .................................................................................379 Kod HTML służący do wysyłania plików ...................................................................380 Tworzenie kodu PHP obsługującego plik ...................................................................381 Śledzenie postępów przesyłania plików ......................................................................385 Najczęściej spotykane problemy .................................................................................387 Stosowanie funkcji katalogowych .....................................................................................388 Odczyt z katalogów .....................................................................................................388 Otrzymywanie informacji na temat aktualnego katalogu ............................................391 Tworzenie i usuwanie katalogów ................................................................................391 Interakcja z systemem plików ...........................................................................................392 Pobieranie informacji o pliku ......................................................................................392 Zmiana właściwości pliku ...........................................................................................394 Tworzenie, usuwanie i przenoszenie plików ...............................................................395 Stosowanie funkcji uruchamiających programy ................................................................395 Interakcja ze środowiskiem: funkcje getenv() i putenv() ...................................................398 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................398 W następnym rozdziale .....................................................................................................398 Rozdział 18. Stosowanie funkcji sieci i protokołu .................................................. 399 Przegląd protokołów ..........................................................................................................399 Wysyłanie i odczytywanie poczty elektronicznej ..............................................................400 Korzystanie z danych z innych witryn WWW ...................................................................400 Stosowanie funkcji połączeń sieciowych ..........................................................................403 Tworzenie kopii bezpieczeństwa lub kopii lustrzanej pliku ..............................................407 Stosowanie FTP w celu utworzenia kopii bezpieczeństwa lub kopii lustrzanej pliku ..........................................................................................407 Wysyłanie plików ........................................................................................................413 Unikanie przekroczenia dopuszczalnego czasu ...........................................................413 Stosowanie innych funkcji FTP ...................................................................................414 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................414 W następnym rozdziale .....................................................................................................414 Rozdział 19. Zarządzanie datą i czasem ................................................................ 415 Uzyskiwanie informacji o dacie i czasie w PHP ................................................................415 Strefy czasowe ............................................................................................................415 Stosowanie funkcji date() ............................................................................................416 Obsługa znaczników czasu Uniksa .............................................................................417 Stosowanie funkcji getdate() .......................................................................................419 Poleć książkęKup książkę 14 PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty Sprawdzanie poprawności dat przy użyciu funkcji checkdate() ..................................420 Formatowanie znaczników czasu ................................................................................420 Konwersja pomiędzy formatami daty PHP i MySQL ........................................................422 Obliczanie dat w PHP ........................................................................................................424 Obliczanie dat w MySQL ..................................................................................................425 Stosowanie mikrosekund ...................................................................................................426 Stosowanie funkcji kalendarzowych .................................................................................426 Propozycje dalszych lektur ................................................................................................427 W następnym rozdziale .....................................................................................................427 Rozdział 20. Umiędzynarodawianie i lokalizowanie ............................................. 429 Lokalizacja to nie tylko tłumaczenie .................................................................................429 Zbiory znaków ...................................................................................................................430 Zbiory znaków i ich związki z bezpieczeństwem ........................................................431 Stosowanie wielobajtowych funkcji łańcuchowych w PHP ........................................432 Tworzenie struktury strony przystosowanej do lokalizacji ................................................432 Zastosowanie funkcji gettext() w umiędzynarodowionej aplikacji ....................................435 Konfiguracja systemu w celu wykorzystania funkcji gettext() ....................................436 Tworzenie plików z tłumaczeniami .............................................................................437 Implementacja zlokalizowanych treści w PHP z użyciem funkcji gettext() ................438 Propozycje dalszej lektury .................................................................................................439 W następnym rozdziale .....................................................................................................440 Rozdział 21. Generowanie obrazków .................................................................... 441 Konfigurowanie obsługi obrazków w PHP ........................................................................441 Formaty obrazków .............................................................................................................442 JPEG ...........................................................................................................................442 PNG .............................................................................................................................442 GIF ..............................................................................................................................443 Tworzenie obrazków .........................................................................................................443 Tworzenie kadru obrazka ............................................................................................444 Rysowanie lub umieszczanie tekstu w obrazku ...........................................................444 Wyświetlanie ostatecznej grafiki .................................................................................446 Końcowe czynności porządkujące ..............................................................................447 Stosowanie automatycznie generowanych obrazków na innych stronach .........................447 Stosowanie tekstu i czcionek do tworzenia obrazków .......................................................448 Konfiguracja podstawowego kadru .............................................................................451 Dopasowanie tekstu do przycisku ...............................................................................452 Nadawanie tekstowi odpowiedniej pozycji .................................................................454 Wpisywanie tekstu do przycisku .................................................................................455 Etap końcowy ..............................................................................................................455 Rysowanie figur i wykresów danych .................................................................................455 Inne funkcje obrazków ......................................................................................................462 W następnym rozdziale .....................................................................................................462 Rozdział 22. Stosowanie kontroli sesji w PHP ......................................................... 463 Czym jest kontrola sesji? ...................................................................................................463 Podstawowa zasada działania sesji ....................................................................................463 Czym jest cookie? .......................................................................................................464 Konfiguracja cookies w PHP ......................................................................................464 Stosowanie cookies w sesji .........................................................................................465 Przechowywanie identyfikatora sesji ..........................................................................465 Implementacja prostych sesji .............................................................................................466 Rozpoczynanie sesji ....................................................................................................466 Zgłaszanie zmiennych sesyjnych ................................................................................466 Poleć książkęKup książkę Rozdział 23. Rozdział 24. Spis treści 15 Stosowanie zmiennych sesyjnych ...............................................................................467 Usuwanie zmiennych i niszczenie sesji .......................................................................467 Przykład prostej sesji .........................................................................................................467 Konfiguracja kontroli sesji ................................................................................................469 Implementacja uwierzytelniania w kontroli sesji ...............................................................470 W następnym rozdziale .....................................................................................................476 Integracja JavaScriptu i PHP .............................................................. 477 Przedstawienie technologii AJAX .....................................................................................477 Krótka prezentacja jQuery .................................................................................................478 Stosowanie jQuery w aplikacjach internetowych ..............................................................478 Podstawowe pojęcia i techniki związane ze stosowaniem jQuery ...............................479 Stosowanie selektorów jQuery ....................................................................................479 Stosowanie jQuery, technologii AJAX i skryptów PHP ....................................................487 Ajaksowe pogawędki — skrypt serwera .....................................................................487 Metody jQuery służące do korzystania z technologii AJAX .......................................490 Kliencka część aplikacji do prowadzenia pogawędek .................................................493 Propozycje dalszej lektury .................................................................................................498 W następnym rozdziale .....................................................................................................498 Inne przydatne własności .................................................................. 499 Przetwarzanie łańcuchów znaków — funkcja eval() .........................................................499 Zakończe
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: