Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00186 006816 21555913 na godz. na dobę w sumie
PIT 2012 - ulgi i odliczenia - ebook/pdf
PIT 2012 - ulgi i odliczenia - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4291-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jak co roku marzec i kwiecień to okres rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Każdy z nas musi złożyć właściwą deklarację i może przekazać 1% na OPP, ale może też skorzystać z ulg i rozliczeń.

Jak to zrobić, aby nie popełnić błędów i nie narazić się na konsekwencje ze strony urzędu skarbowego? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie Państwo w publikacji 'PIT 2012 - ulgi i odliczenia'. Rozwieje ona Państwa wątpliwości podpowiadając:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E-PORADNIK PIT 2012 ULGI I ODLICZENIA Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Małgorzata Niedźwiedzka, Część II: Adam Bartosiewicz, Krzysztof Klimek, Artur Kowalski, Tomasz Krywan, Sławomir Liżewski, Karol Różycki, Edyta Zaniewicz, Paweł Ziółkowski Redaktor merytoryczny Magdalena Stankiewicz Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy prawo i cudzą własność. Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN (e-book PDF): 978-83-264-4291-9 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ............................................................................................ Część I Ulgi i odliczenia za rok 2012 – jakie dokumenty gromadzić? ................. 7 7 1. Ulga odliczana od podatku – ulga na wychowanie dzieci ................. 8 2. Ulgi odliczane od dochodu ................................................................ 8 2.1. Ulga internetowa ....................................................................... 9 2.2. Ulga rehabilitacyjna .................................................................. 2.3. Darowizny ................................................................................. 16 3. Podsumowanie ................................................................................... 17 5 Część II Ulgi i odliczenia w pytaniach i odpowiedziach ......................................... 18 1. Ulga z tytułu wychowania dzieci ....................................................... 18 1.1. Czy jeśli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, wówczas ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców? 18 1.2. Czy rodzice mogą skorzystać z ulgi na dziecko, które uzyskało dochody z umów zlecenia poniżej 200 zł? ................ 20 1.3. Komu przysługuje ulga na dzieci, gdy sąd powierzył opiekę nad dzieckiem rodzinie zastępczej (dziadkom dziecka)? ......... 21 2. Ulga z tytułu użytkowania sieci Internet ............................................ 24 2.1. Czy elektroniczna faktura oraz potwierdzenie przelewu bankowego mogą stanowić podstawę do odliczenia ulgi internetowej? ............................................................................. 24 2.2. Czy jest możliwe odliczenie wydatków z tytułu użytkowania Internetu, jeżeli faktura jest wystawiona na obojga małżonków, a jednemu z nich są zwracane koszty przez zakład pracy? ............................................................................ 25 2.3. Czy można odliczyć od dochodu ze stosunku pracy całoroczne wydatki na użytkowanie Internetu, gdy w miejscu zamieszkania prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo? ............................................................ 26 4 SPIS TREŚCI 2.4. W jakiej wysokości można odliczyć wydatki na Internet, jeżeli faktura wystawiona jest na obojga małżonków? ............. 28 3. Ulga rehabilitacyjna ........................................................................... 29 3.1. Czy jeśli podatnik posiada orzeczenie o niepełnosprawności, może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na pobyt w sanatorium i na zabiegi rehabilitacyjne? ............................... 29 3.2. Czy opłatę uzdrowiskową można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej? ........................................................................ 33 3.3. Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna na zakup leków? ........ 36 3.4. Czy do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej na dojazdy na zabiegi wystarczy II stopień niepełnosprawności oraz posiadanie na współwłasność samochodu? .............................. 38 4. Darowizny .......................................................................................... 40 4.1. Czy darowizna przekazana na rzecz partii politycznej, na finansowanie kampanii wyborczej, podlega odliczeniu? .......... 40 4.2. Czy dokonanie darowizny na prywatne konto duchownego umożliwia odliczenie jej od dochodu? ...................................... 41 4.3. Kiedy darczyńca może skorzystać z odliczenia darowizny od dochodu? ................................................................................... 42 4.4. Czy wspólnicy spółki komandytowej mogą odliczyć od podstawy opodatkowania darowiznę przekazaną przez spółkę na cele organizacji pożytku publicznego? ................................ 47 WYKAZ SKRÓTÓW u.p.d.o.f. u.z.p.d. u.p.d.o.p. o.p. k.r.o. u.p.o.l. u.d.p.p.w. – – – – – – – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez oso- by fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.) ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub- licznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: