Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01318 012493 22973570 na godz. na dobę w sumie
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie - ebook/pdf
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3402-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filologia polska
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

W tomie, który oddajemy do rąk Czytelnika, metafora palimpsestu jest kluczem interpretacyjnym, otwierającym refleksję badaczy nad kategoriami miejsca i przestrzeni w różnych obszarach i wytworach kultury. Miejsca, noszące ślady kolejnych zapisów ludzkiej historii, podobnie jak palimpsesty, odsyłają do znaczeń zarówno oczywistych, jak i zatartych. Palimpsest budzi ciekawość inaczej niż strona raz tylko zapisana. Pozornie ukrywa, bo to, co pod spodem (nawet jeśli zamazane czy częściowo zdrapane) – prześwituje. Im bardziej nieczytelne, tym bardziej frapujące, otwierające, potencjalne. Palimpsest uczula na niewidzialne i podkreśla jego wagę. Elżbieta Dutka (jedna z autorek tomu) pisze, iż palimpsest jest kategorią „niewystraczającą i niezastąpioną zarazem”. Autorki kolejnych szkiców zdają się potwierdzać tę tezę, poszukując znaczeń miejsc i przestrzeni w literaturze, teatrze, muzyce czy współczesnych mediach. Książka adresowana jest do tych, których zainteresuje poszukiwanie nieoczywistych znaczeń i zapomnianych odniesień.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Miejsca i przestrzeniePalimpsest Miejsca i przestrzeniePalimpsest pod redakcją ANNY GOMÓŁY i ANNY SZAWERNY-DYRSZKI Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2018 Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Mariusz Gołąb pis treści Anna Gomóła, Anna Szawerna ‑Dyrszka: Poza geografią i historią Palimpsest: miejsce i przestrzeń | 7 Elżbieta Dutka: „Za, a nawet przeciw”, czyli parę uwag i pytań o palimpsestowość miejsc i przestrzeni | 17 Antonina Szybowska: Miasto i czarownica. W poszukiwaniu tożsa‑ mości miejsca | 33 Beata Nowacka: Ćwiczenia pamięci. Na marginesie Bitwy o Monte Cassino Melchiora Wańkowicza | 51 Katarzyna Niesporek: Śląskie wzgórza. Poetyckie i symboliczne reprezentacje hałdy – zarys | 65 Bożena Szałasta ‑Rogowska: „Wynoszone z ciemności szkice węglem na skórze wydrapane”. O twórczości literackiej Romana Sabo | 81 Krystyna Kossakowska ‑Jarosz: Cieszyn i okolice w geografii wyob‑ rażonej Renaty Putzlacher ‑Buchtovej | 99 Ewa Kosowska: Instytucja kulturalna a tożsamość narodowa | 119 Elżbieta Grodzka ‑Łopuszyńska: Kajze mi sie podzioł – temat zgubiony, znaleziony, żywy. Muzyczne ślady i znamiona | 131 Dorota Fox: Przestrzeń teatralna jako palimpsest. Kilka odsłon | 145 Kamila Czaja: Wszędzie źle, gdzie jesteśmy. Przestrzenie w reporta‑ żach Marcina Kołodziejczyka | 161 6 Spis treści Magdalena Piotrowska ‑Grot: „Po drugiej stronie czasu”. Powrót jako kate‑ goria negatywna (?) w poezji roczników siedemdziesiątych | 177 Karina Banaszkiewicz: Obraz w epoce przekaźników cyfrowo ‑falowych. Między palimpsestem a hybrydą | 195 Galina Kurylenka: Parki w Nieświeżu. Palimpsestowe sploty natury i hi‑ storii | 211 Indeks osobowy | 223 ndeks osobowy A Ackroyd Peter 27, 29 Adam Wacław, książę cieszyński 125 Agamben Giorgio 77 Amsterdamski Stefan 101, 116 Anczyk Adam 42, 49 Anders Władysław 55–57, 61 Anderson Benedict 101, 116 Andres Zbigniew 82 Antosiewicz Maciej 27, 30 Arendt Hannah 203, 208 Augé Marc 11, 15, 29, 84, 86, 96, 155, 157 B Bachelard Gaston 65, 66, 68, 77, 102, 116 Bagłajewski Arkadiusz 20, 29 Bal Mieke 200, 208 Bałon Franciszek 129 Banaszkiewicz Karina 15, 195, 197, 200, 208 Baran Bogdan 206, 209 Baran Józef 170 Baranowicz Jan 66, 67, 78 Barański Paweł 181–183, 192 Barthes Roland 66, 78 Bartoszewicz Kazimierz 215, 221 Basquiat Jean Michel 199 Bataille Georges 182, 192 Batóg Agnieszka 43 Bauman Zygmunt 105, 116, 162, 174 Bednarek Stefan 10, 15, 52, 62, 63 Belting Hans 106, 116 Benjamin Walter 153, 180, 202, 203, 205, 207, 209 Bernacki Marek 21, 30 Bernardoni Jan Maria (właśc. Giovan‑ ni Maria Bernardoni) 212, 214 Bernatowicz Tadeusz 213, 221 Berners‑Lee Tim 200 Białokozowicz Przemek 200, 209 Biedroń Robert 37 Bielatowicz Jan 59, 63 Bieroń Tomasz 27, 29 Billinghurst Mark 105, 116 Binek‑Zajda Anna 41, 48 Błażusiakówna Helena 132 Błoński Jan 66, 77, 78, 102, 116 Bocheński Adolf Maria 59 Bocheński Józef Maria 59 Boczkowska Magdalena 182, 192 Bojarska Katarzyna 178 Bombke Jan 172 Bonaparte Napoleon 57, 58, 215 Boniecki Arkadiusz 102, 116 Borges Jorge Luis 8, 15, 16 Boruta Marcin 40 Boryś Wiesław 11 Brakoniecki Kazimierz 106 Branny Jerzy 125, 128 Broda Jan 125 Broniewski Władysław 59 Brożek Ludwik 125 224 Indeks osobowy Brückner Aleksander 11 Bryl Mariusz 106, 116 Bucholc Marta 208 Buczyńska‑Garewicz Hanna 11, 15, 113, 116 Budyńska Anna 37, 38, 48 Budzik Justyna 85, 93, 96 Bugaryn Tomasz 37 Bukowiecki Łukasz 28, 29 Bułhakow Michaił 82 Bursa Andrzej 182 Burszta Wojciech Józef 29 C Certeau Michel de 10, 15, 147, 157 Chaberski Mateusz 148, 157 Chądzyńska Zofia 8, 15 Chmiel Józef 128 Chomątowska Beata 27, 29 Chudak Henryk 66, 77, 102, 116 Chwin Stefan 9, 20, 21, 22, 29 Chymkowski Roman 11, 15, 29, 84, 96, 155, 157 Ciesielewski Mieszko 25, 30 Culler Jonathan 199, 209 Cypryański Piotr 203, 209 Czaja Dariusz 12, 16 Czaja Kamila 14, 161 Czapliński Przemysław 28, 29 Czapski Józef 59 Czarnota Andrzej 40 Czaykowski Bogdan 82, 92, 93, 95 Czermińska Małgorzata 13, 21, 23, 30, 83, 86, 96, 97 D Danel Robert 125 Datner‑Śpiewak Helena 33, 48 Debray Régis 209 Dembińska‑Pawelec Joanna 178, 192 Dębska‑Kossakowska Aleksandra 33, 48, 55, 63 Dillon Sarah 148 Dilthey Wilhelm 8, 15 Długosz‑Kurczabowa Krystyna 11 Dłuski Wiktor 51, 63 Dobrzański Henryk (pseud. Hubal) 54 Domańska Ewa 178, 192 Doroszewska Julia 42, 49 Drabina Jan 41, 48 Drozdowska Izabela 26, 31, 153, 158 Drzymała Michał 61 Duncan Carol 152, 158 Duraj‑Nowosielska Izabela 38, 48 Dutka Elżbieta 12, 15, 17, 72, 73, 78, 153, 157 Dvorakowska Zofia 147, 157 Dygacz Adolf 14, 131–137, 142 Dygacz Janina 142 E Edensor Tom 21, 30 Eliade Mircea 11, 12, 15, 69 Elias Norbert 37, 48 F Feder Mateusz 36 Fedorowicz Krzysztof 19, 30 Fellini Federico 84, 85 Firla Gustaw 125 Fiut Aleksander 178, 192 Flusser Vilém 204, 209 Foucault Michel 155, 157 Fox Dorota 14, 145 Freud Zygmunt 37 Fryderyk III Hohenzollern, ur. Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Preuβen 217 Frydryczak Beata 25, 29, 30, 153, 157 G Gabryś Ryszard 14, 132, 134‒136, 139–142 Gałczyński Konstanty Ildefons 55, 59 Garliński Józef 19, 30 Gaulle Charles André de 52 Gazda Grzegorz 213, 221 Geertz Clifford 38, 48 Gembalski Julian 134 Genette Gérard 18, 30, 146, 157 Geppert Beata 9 Giedroyc Jerzy 56, 58, 62 Gładysz Mieczysław 124 Głogowski Tomasz 68, 78 Głomb Jacek 156 Głowacka Aneta 145 Głowacki Teofil 70 Godyń Mieczysław 203, 208 Goffman Erving 33, 48 Gogh Vincent van 88 Gołaczyńska Magdalena 156, 157 Gołąb Mariusz 213, 221 Gombrowicz Witold 61, 82 Gomóła Anna 7, 16, 35, 38, 220 Gorzkowski Albert 19, 30 Gozdek Romana 150, 157 Górecki Henryk Mikołaj 14, 132–136, 138, Górska Zofia (Romanowiczowa) 60 Grodzka‑Łopuszyńska Elżbieta 14, 131, 142 142 Gruchała Janusz 129 Gruszczyński Arek 162, 174 Grzebalski Mariusz 181 Grzegorzewski Jerzy 146 Gwóźdź Andrzej 200, 204, 208, 209 H Hahn Hans Henning 52, 63 Halbwachs Maurice 51 Haller Michael 105, 116 Hannibal 57 Heaney Seamus 82 Heidegger Martin 10, 196, 197, 206, 209 Hendrix Jimi 44 Herbert Zbigniew 83, 178 Herling‑Grudziński Gustaw 58, 59, 62 Hess Karolina Maria 42, 49 Hill William E. 44 Hirsch Marianne 178 Hołówka Jacek 123, 129 Horak Stanisław 67, 76, 78 Hostowiec Paweł zob. Jerzy Stempowski Houellebecq Michel 9 Hrabiec Teofil 125 Huelle Paweł 20, 21, 30 Huyssen Andreas 21, 30 I Iwaniszewski Stanisław 25, 30 Iwasiów Inga 22, 30 Indeks osobowy 225 J Jarosz Łukasz 187, 192 Jarząbek Dorota 145, 158 Jasiczek Henryk 76, 78, 129 Jasińska‑Kania Aleksandra 10, 16 Jasiński Zenon 110, 116 Jaworek Adrian 33, 48 Jaworski Eugeniusz 125 Jeżewski Władysław 27, 30 Jochemczyk Mariusz 24, 30 Jochymek Renata 26, 30 K Kaden‑Bandrowski Juliusz 59 Kadłubek Zbigniew 25, 31, 177, 192 Kadłubiec Karol Daniel 124, 125 Kalaga Wojciech 25, 30 Kalinowski Daniel 99, 116 Kałuża Anna 181, 189, 192 Kamiński Marcin 161, 174 Kantor Otmar 125 Kantor‑Mirski Marian 41 Kapuściński Ryszard 51, 62 Karłowicz Jan 66, 78 Katarzyna Sydonia, księżna cieszyńska 125 Kavanagh Patrick 94 Kern Ludwik Jerzy 131 Kicińska Magdalena 166, 174 Kiciński Jacek 40, 42, 43, 45, 46, 48 Kiepura Jan 44 Kiereś Małgorzata 125 Kierski Kazimierz 129 Kiliński Jacek 42 King Martin Luther 53 Kisiel Marian 68, 78, 182, 183 Kiszkówna Anna zob. Radziwiłłowa Anna z Kiszków Kitowska‑Łysiak Małgorzata 20, 29 Knackfuss Johann Georg 213 Kochański Krzysztof 37, 48 Kofta Piotr 171, 174 Kolberg Oskar 124 Kołodziejczyk Marcin 14, 161–174 Komorowski Bonifacy 35 Konarski Feliks (pseud. Ref‑Ren) 58 Konończuk Elżbieta 9, 16, 100, 117 226 Indeks osobowy Kopacki Andrzej 202, 209 Kopoczek Alojzy 125 Korff Gottfried 35, 48 Korzeniewscy, rodzina 54 Korzeniewski Bartosz 52, 62, 63 Korzenny Jan 125 Korzybski Alfred 7, 16 Koselleck Reinhart 199, 209 Kosowska Ewa 14, 119, 209, 220 Kossak Juliusz 59 Kossakowska‑Jarosz Krystyna 10, 13, 99 Kostkiewiczowa Teresa 17, 30 Kotarbińska Lucyna 121, 129 Kowalczyk Andrzej Stanisław 20, 30, 31 Kowalska Małgorzata 180 Kozietulski Jan Leon 58 Krakowiak Małgorzata 33, 48, 55, 63 Kraus Jörg 35, 48 Krop Jan 125 Królak Sławomir 77 Kryński Adam 66, 78 Krzemieniowa Krystyna 8, 15, 206, 209 Krzyżanowska Natalia 40, 42, 48 Kubicki Roman 199, 209 Kufa Jan 125 Kuik‑Kalinowska Adela 99, 116 Kuligowska‑Korzeniewska Anna 213, 221 Kunce Aleksandra 177, 192 Kunert Andrzej Krzysztof 59, 62 Kunicki Wojciech 199, 209 Kupcowa Aniela 125 Kurylenka Galina 15, 211 Kurz Iwona 209 Kurzyna Mieczysław 56, 61, 62 Kusiba Marek 53, 63, 82, 85, 96 Kutyła Julia 205, 209 Kutz Kazimierz 14, 132, 168 Kwaśniak Władysław 40, 41, 49 L Lacan Jacques 180, 192 Lalewicz Janusz 66 Larkin Philip 94 Laskowski Marek 41 Latos Arkadiusz 35 Latoszek Bartłomiej 149, 151 Le Corbusier (właśc. Charles‑Édouard Jeanneret‑Gris) 203 Lechoń Jan (właśc. Leszek Józef Serafino‑ wicz) 59, 63 Leder Andrzej 164, 174 Lekszycki Paweł 183–185, 188, 191, 192 Leociak Jacek 27 Leonidas 57 Lessing Lambert 200, 209 Lévinas Emmanuel 180 Levinson Paul 200, 209 Lichota Patryk 38 Linton Ralph 10, 16 Lipowczan Halina 70 Lipszyc Adam 28, 30 Lubina Michał 72, 78 Lubosz Bolesław 68, 69, 78 Ł Łowżył Ewa 38 Łowżył Zbigniew 38 Łysek Józef 124, 125 M Mach Jolanta 106 Madurowicz Mikołaj 25, 30 Majewski Lech 199 Malinowski Bronisław 122 Malitowska Anna 199, 209 Manovich Lev 195, 203, 209 Marecki Jarosław 199, 209 Maria Dorota de Castellane zob. Radziwił‑ łowa Maria Dorota Markowski Michał Paweł 100, 117 Marsalis Wynton 93 Marszałek Magdalena 105, 117 Masaryk Tomasz Garrigue 102, 129 McLuhan Marshall 206, 209 Mead Margaret 122, 123, 126, 127, 129 Melecki Maciej 181 Mezger Werner 34, 49 Miyazawa Kazufumi 171 Michalski Krzysztof 209 Międzyrzecki Artur 59 Miglio Camilla 61, 63 Mikołajczak Małgorzata 73, 78, 99, 100, 116 Mikołajczyk Jacek 157 Milecki Aleksander 18, 30, 146, 157 Milerski Władysław 124, 125 Miłosz Czesław 9, 177, 178, 191, 192 Minorowicz Donata 152, 158 Młynek Władysław 125 Montefiore Simon Sebag 27, 30 Morawińska Agnieszka 10, 16, 113, 117 Morawski Paolo 61, 63 Morley David 106, 116 Mostowska Jadwiga 21, 30 Moszyński Kazimierz 124 Mościcki Paweł 205, 209 Mozor Karol 125 Mrozowski Marek 42 Musiał Łukasz 26, 31, 153, 158 Myśliwski Wiesław 187, 188 N Naglerowa Herminia 59 Najder Łukasz 166, 167, 174 Najder Zdzisław 52, 61, 63 Nałkowska Zofia 105, 117 Nawarecki Aleksander 66–68, 70, 71, 73, 74, 77, 78 Neja Jarosław 154 Netz Feliks 21, 30 Niedźwiecki Władysław 66, 78 Niemyska‑Rączaszkowa Czesława 41, 49 Niesporek Katarzyna 13, 65 Niesporek‑Szamburska Bernadeta 33, 49 Nietzsche Fryderyk 153, 157 Nohavica Jaromír 113 Nora Pierre 51, 52, 62, 63 Nowacka Beata 13, 53, 63 Nowak Krzysztof 129 Nycz Ryszard 100, 101, 117, 180, 191, 192 Indeks osobowy 227 Ondrusz Józef 124, 125 Opacka‑Walasek Danuta 178, 192 Orłowski Hubert 26, 31, 153, 158 Orska Joanna 180, 192 Ostrowska Joanna 147, 148, 157 P Pacukiewicz Marek 25, 30, 72, 73, 78 Papisten Trina (właśc. Katarzyna Nipko‑ wa) 37 Pasterski Janusz 82 Paszek Malwina 38 Pavis Patrice 145, 157 Pawelec Dariusz 184 Piasecki Sergiusz 61 Piegza Karol 125 Piotr I Aleksiejewicz Wielki 212, 214 Piotrowska‑Grot Magdalena 14, 177 Pisarek Adam 7, 16 Piskosz Artur 195, 209 Piskozub Andrzej 10, 16 Pociej Bohdan 142 Podgórnik Marta 190, 192 Podolec Marcin 161, 174 Pohorelá Michala 147, 157 Popczyk Maria 152, 158 Prawda Marek 103, 116 Próchniak Paweł 12, 16 Prus Bolesław (właśc. Aleksander Głowac‑ ki) 61 Przeczek Gustaw 75, 78, 104 Przemsza‑Zieliński Jan 41 Prześluga‑Delimata Malina 38 Pusz Józef 172 Putzlacher‑Buchtová Renata 10, 14, 99, 102–115, 117 Pysz Robert 21, 30 O Obertyńska Beata 59 Ocampo Octavio 44 Ochab Martyna 182, 192 Ochman Rudolf 125 Olechowski Jan 59 Olejniczak Józef 19, 30 Olkusz Piotr 145, 157 Olsen Bjørnar 66 R Radłowska‑Obrusnik Martyna 129 Radziewicz Małgorzata 36, 49 Radziszewska Elżbieta 37 Radziwiłł Antoni Henryk 215 Radziwiłł Antoni Wilhelm 215, 216 Radziwiłł Dominik Hieronim 215 Radziwiłł Hieronim Wincenty 215 228 Indeks osobowy Radziwiłł Jan Mikołaj „Brodaty” 212 Radziwiłł Karol Stanisław „Panie Kochan‑ Rzanna Ewa 203, 208 ku” 213, 215 Radziwiłł Michał Kazimierz „Rybeńko” 213 214 212, 214 Radziwiłł Mikołaj Krzysztof „Czarny” Radziwiłł Mikołaj Krzysztof „Sierotka” Radziwiłł Wilhelm Paweł 215 Radziwiłłowa Anna z Kiszków 212 Radziwiłłowa Franciszka Urszula z Wiś‑ niowieckich 213 Radziwiłłowa Maria Dorota z domu de Castellane 215‒217 Radziwiłłowie, rodzina 211–220 Rancière Jacques 204, 205, 209 Rasmus‑Zgorzelska Agnieszka 105, 117 Rączaszek Antoni 41, 49 Rąkowski Grzegorz 216, 221 Rejniak‑Majewska Agnieszka 155, 157 Reszke Robert 203 Rewers Ewa 25, 30, 147, 154, 158, 202, 209 Rezac Vaclav 82 Richter Leszek 125, 128, 129 Ricoeur Paul 51 Ritz German 105, 117 Rivkin Julie 180, 192 Robert Maciej 172, 174 Robotycki Czesław 109, 117 Rodowska‑Wiesiołowska Krystyna 8, 15 Rosner Katarzyna 199, 209 Różalska Ewa 206, 209 Różewicz Tadeusz 18, 71, 72, 78, 145, 146 Różycki Tomasz 179, 180, 192 Rubin Edgar 44 Rusinek Wojciech 164, 174 Ryan Michael 180, 192 Rybicka Elżbieta 19, 22–26, 30, 31, 73–76, 78, 95, 96, 100, 101, 117, 190, 192 Ryczkowski Marek 129 Rygielska Małgorzata 12, 35 Rymkiewicz Jarosław Marek 27, 31, 178, 192 Ryszka Czesław 39, 41, 49 S Sabo Roman 13, 81–96 Sadza Agata 21, 30 Said Edward 99, 100, 117 Saryusz‑Wolska Magdalena 21, 30, 62, 63 Sawicka‑Mierzyńska Katarzyna 73, 78 Schlögel Karl  25, 26, 31, 153, 158 Schulz Bruno 85 Schütze Fritz 103, 116 Sidoruk Elżbieta 100, 117 Sienkiewicz Henryk 54, 61, 91, 121, 129, 199 Siwczyk Krzysztof 178, 188–192 Škrabec Simona 99 Sławek Tadeusz 25, 31, 177, 192 Sławiński Janusz 17, 19, 30, 31 Sosnkowski Kazimierz 57 Spiss Anna 125, 128 Springer Filip 21, 22, 31, 65, 78 Stachowicz Rafał 43 Starostecki Zdzisław Julian 62, 63 Starowieyski Franciszek 73 Stasiuk Andrzej 8, 9, 16, 106 Stempowski Jerzy (pseud. Paweł Hosto‑ wiec) 20, 31 Stępień Tomasz 26, 30 Stokłosa Jacek M. 206, 209 Strojniak Teresa 38, 49 Stróżyński Tomasz 18, 30, 146, 157 Strug Andrzej 59 Stryj Zbigniew 149–151 Studnicki Grzegorz 125, 128 Sucharski Henryk 54 Sulima Roch 106, 114, 117 Surdykowski Jerzy 54, 63 Szaleniec Iwona 38, 41, 48, 49 Szaleniec Zbigniew 43 Szalewska Katarzyna 19, 31 Szałasta‑Rogowska Bożena 13, 53, 63, 81, 82, 93 Szarańczyk Barbara 164 Szaruga Leszek 21, 31 Szawerna‑Dyrszka Anna 7 Szczerba Wojciech 178, 192 Szczotka Halina 102, 117 Szeliga Wincenty 125 Szewczyk Grażyna Barbara 69, 70, 78 Szlendak Tomasz 154, 157 Sznajder Andrzej 154 Szotek Halina 125 Szpyrc Antoni 125 Szybowska Antonina 13, 33, 42, 43, 45–49 Szyjewski Andrzej 69, 78 Szymborska Wisława 8, 9, 16 Szymczak Artur 36, 49 Szymczak Mieczysław 65, 78 Szymik Jan 125, 126, 128, 129 Szymutko Stefan 89 Szyndzielorz Gabriela 134 Szyszko‑Bohusz Zygmunt 56 Ś Śliwoń Władysław 40 Śpiewak Paweł 33, 48 Świątek Adam 170 Świeściak Alina 180, 192 Świetlicki Marcin 182, 190, 192 Święch Jan 125, 128 Święch Jerzy 59, 62, 63 T Tabaczyński Stanisław 25, 30 Tarnawski Apolinary 62 Tatarkiewicz Anna 66, 77, 78, 102, 116 Taurogiński Bolesław 215, 221 Taylor‑Terlecka Nina 59, 62 Terlecki Olgierd 59 Termińska Kamilla 33, 49 Thiel‑Jańczuk Katarzyna 10, 15, 147, 157 Thomas Alfred 21, 31 Thomas Bruce H. 105, 116 Tkaczyszyn‑Dycki Eugeniusz 180 Toboła Otylia 129 Toffler Alvin 121, 129 Traba Robert 22, 31, 52, 61–63 Trojanowska Tamara 145, 156, 158 Tuan Yi‑Fu 8, 10, 11, 16, 113, 117 Turant Witold 27, 31 Turner Victor 152, 158 Tuwim Julian 168, 174 Tyliszczak Jan Jacek 39, 49 Tyszka Julian 147, 158 Tytkowska Anna 156, 158 Indeks osobowy 229 U Uciński Mateusz 162, 174 Upshaw Dawn 132 V Valéry Paul 109 Vincenz Stanisław 19, 31 Virilio Paul 196, 209 W Walas Teresa 101, 110, 116, 117, 165, 168, 173, 174 Walaszek Adam 110, 116 Walczak Jan 57, 63 Wańkowicz Melchior 13, 51–63 Warburg Aby 203, 214 Wawer Zbigniew 57, 63 Wawrosz Adam 125 Wąchocka Ewa 145, 149, 157 White Hayden 199, 209 White Kenneth 100 Widera Aleksander 67, 78 Wierzbicka Anna 38, 48 Wierzyński Kazimierz 59 Wierzyński Maciej 171, 174 Wiesing Lambert 206, 209 Wilhelm I Hohenzollern, ur. Wilhelm Fried‑ rich Ludwig von Preuβen 217 Wiszniowska Monika 55, 63 Witte Bernd 199, 209 Wittgenstein Ludwig 107, 117, 205 Włodyczkowa Katarzyna 13, 33, 41–44 Włodyczko Jakub 41 Włodyczko Wojciech 41 Włoszczyński Andrzej‑Ludwik 39, 49 Wojaczek Rafał 182, 199 Wojciechowski Krzysztof 113, 117 Wolicka Elżbieta 20, 29, 103, 117, 196, 197, 209 Wolicki Krzysztof 196, 197, 209 Wolińska Olga 33, 49 Wolniewicz Bogusław 107, 117 Wolny Alfred 67, 78, 85 Wolny Kazimierz (właśc. Wolny‑Zmorzyń‑ ski Kazimierz) 63 Wolski Jan 83, 96 Woydyłło Ewa 121, 129 230 Indeks osobowy Wójcik Włodzimierz 71 Wójcik‑Dudek Małgorzata 27, 28, 31 Wójtowicz Aleksander 59, 62, 63 Wronicz Jadwiga 125 Wyczółkowski Leon 59 Wyrwas‑Wiśniewska Monika 100, 117 Wysłouch Franciszek 59 Wyżgoł Jan 67, 78 Z Zabierowski Stefan 55 Zabłudowski Tadeusz 37, 48 Zagajewski Adam 177 Zahradnik Stanisław 129 Zeidler‑Janiszewska Anna 162, 174, 211 Zajączkowski Krzysztof 52, 55, 56, 63 Zaremba Łukasz 209 Zambrzycka Grażyna 82 Zawadzka Danuta 73, 78 Zawadzka Maria 200, 209 Zawojski Piotr 200, 208 Zdunk Barbara 37 Zielińscy A. i A. 35, 49 Zin Wiktor 99 Zinman David 132 Ziółkowska‑Boehm Aleksandra 54, 62, 63 Zychowicz Piotr 61, 63 Zyman Edward 85, 88, 96 Ż Żabczyński Aleksander 59 Żądliński Wojciech 41 Żelechowski Włodzimierz 73, 74, 78 Żuławski Jerzy 59 Żytyniec Rafał 61, 63 Indeks osobowy opracowała Kamila Gęsikowska Redaktor Magdalena Kopeć Projektant okładki Magdalena Starzyk Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektor Marzena Marczyk Łamanie Marek Zagniński Copyright © 2018 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑226 ‑3401 ‑1 (wersja drukowana) ISBN 978 ‑83 ‑226 ‑3402 ‑8 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 14,5. Ark. wyd. 16,5. Papier offset. kl. III, 90 g. Cena 22 zł (+VAT) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71 ‑063 Szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: