Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00364 006898 21544875 na godz. na dobę w sumie
Pamiętnik Adwokata. Skuteczny blog w nowoczesnej kancelarii prawnej - ebook/pdf
Pamiętnik Adwokata. Skuteczny blog w nowoczesnej kancelarii prawnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3294-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Skuteczny marketing to warunek sukcesu kancelarii prawnej. Banał? Oczywiście, że tak. Dzisiaj.
Bo jeszcze kilka lat temu wielu prawnikom aktywne wychodzenie do klienta nie wydawało się potrzebne. Kontakty, polecenia — tak. Promocja, w dodatku internetowa? Niekoniecznie. Dziś wszystko się zmieniło.

Blog, na którym ekspert tłumaczy laikom zawiłości tematu, doradza, co należy zrobić w danej sytuacji, bazując na własnej wiedzy i własnym doświadczeniu, to dziś jeden z najskuteczniejszych kanałów budowania marki i pozyskiwania klientów. Do kogo zwrócę się w obliczu problemu prawnego, jeśli nie do prawnika, którego znam z imienia, nazwiska i cotygodniowego artykułu, który otrzymuję na skrzynkę mailową? Żeby jednak blog stał się Twoim sprzymierzeńcem, musi być prowadzony profesjonalnie i komunikatywnie. Jak równocześnie spełniać oba wymogi? Korzystając ze sprawdzonych wzorców!

Niniejszy poradnik to efekt wielu lat doświadczeń blogerskich autora. Zadaniem tej książki jest przygotować Cię do działania tak, byś mógł z sukcesem wykorzystywać swój prawniczy blog do budowania pozycji Twojej kancelarii na konkurencyjnym rynku. Publikacja ta skierowana jest przede wszystkim do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych oraz rzeczników patentowych.
Rafał Chmielewski — prawnik, bloger, właściciel firmy doradczej web.lex, która wspiera blisko sto polskich i zagranicznych kancelarii w zakresie marketingu w internecie oraz administruje ponad 140 blogami we wszystkich dziedzinach prawa. Autor licznych artykułów o e-marketingu prawniczym. Uczestnik wielu konferencji poświęconych tej tematyce.

Pamiętnik Adwokata to swoista encyklopedia wiedzy na temat prawniczego bloga, co czyni z niego lekturę absolutnie obowiązkową dla wszystkich prawników, którzy zamierzają pisać lub już piszą owe dzienniki. Pamiętnik jest godny polecenia także ze względu na autora, Rafała Chmielewskiego, nie ma bowiem w moim przekonaniu obecnie w Polsce osoby lepiej znającej się na tematyce bloga prawniczego. To bezdyskusyjny „must-read”.

Łukasz Chmielniak, adwokat, autor bloga www.bialekolnierzyki.com.pl

Pamiętnik Adwokata w sposób wyczerpujący odpowiada na pytanie, jak sprawnie i efektywnie założyć i poprowadzić bloga prawniczego. Rafał Chmielewski w swojej książce wyśmienicie przybliża wszystkie niuanse tej trudnej i jednocześnie ciekawej formy komunikacji, odwołując się do własnych, wieloletnich doświadczeń. Osoba autora — znającego temat od podszewki — gwarantuje wysoki poziom merytoryczny książki. Gorąco polecam!

Monika Markisz, radca prawny i doradca podatkowy, autorka bloga www.podatki-dla-prawnika.pl

Nie jest sztuką blog założyć. Sztuką jest zrozumieć, jak on działa. Co zrobić, aby czytelnik cię polubił i obdarzył swoim zaufaniem. Od tego miejsca tylko krok do tego, aby czytelnik zechciał być twoim klientem. Tą bezcenną wiedzą Rafał Chmielewski dzieli się w Pamiętniku Adwokata. To pozycja obowiązkowa dla każdej nowoczesnej kancelarii.

Mikołaj Lech, rzecznik patentowy, autor bloga www.znakitowarowe-blog.pl

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Jan Paluch Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/pamadw Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-2876-1 Copyright © Rafał Chmielewski 2017 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Rozdzia(cid:239) 1. Czym jest, a czym nie jest blog prawniczy ................................................................11 1. Czy blog jest narz(cid:218)dziem z zakresu mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych 11 2. Komunikacja to podstawa 14 3. W czym blog prawniczy mo(cid:285)e pomóc kancelarii prawnej 17 4. Czym blog prawniczy nie jest — o mitach 30 Rozdzia(cid:239) 2. Blog prawniczy technicznie ......................41 41 1. Na czym ten blog postawi(cid:202)? 2. Kilka s(cid:239)ów na temat serwera 42 44 3. Optymalna domena dla bloga 45 4. Wspó(cid:239)praca z agencj(cid:200) 48 5. Bezpiecze(cid:241)stwo bloga 6. Ochrona danych osobowych i polityka cookies 49 51 7. Forma bloga prawniczego 52 8. Statystyki na blogu 53 9. Gravatar, a co to jest? 10. Rejestracja bloga jako czasopisma 54 Rozdzia(cid:239) 3. Strategia dla bloga w kancelarii ................55 56 1. Cele strategiczne bloga 2. Wybór tematyki bloga 58 68 3. Blog kilku autorów 70 4. Blogi w du(cid:285)ych kancelariach 5. Tytu(cid:239) i podtytu(cid:239) bloga 70 Rozdzia(cid:239) 4. O Relacji ......................................................73 75 1. O emocjach 76 2. O zaufaniu do kancelarii prawnej 3. Drugi filar Relacji 80 Poleć książkęKup książkę Pami(cid:218)tnik Adwokata Rozdzia(cid:239) 5. Jak prowadzi(cid:202) blog prawniczy ..................87 1. Trzymaj si(cid:218) tej jednej zasady 88 89 2. Twoja twarz 90 3. Zak(cid:239)adka „O mnie” 94 4. Jak cz(cid:218)sto 5. Jak obszernie 97 99 6. Jak g(cid:239)(cid:218)boko 100 7. O czym pisa(cid:202) 104 8. Jak pisa(cid:202) 9. Czytelno(cid:258)(cid:202) tre(cid:258)ci 110 10. Gdzie pisa(cid:202) 111 Rozdzia(cid:239) 6. Jak opowiada(cid:202) historie na blogu prawniczym? .................................................113 Rozdzia(cid:239) 7. Komentarze ...............................................115 116 1. Co robi(cid:202) z komentarzami 2. Komentarze z pro(cid:258)b(cid:200) o darmow(cid:200) porad(cid:218) prawn(cid:200) 119 3. Kto na blogu prawniczym prosi o darmow(cid:200) pomoc prawn(cid:200) 121 Rozdzia(cid:239) 8. Etapy (cid:285)ycia bloga prawniczego ...............125 Rozdzia(cid:239) 9. Promocja bloga prawniczego ..................129 130 1. Po co promowa(cid:202) blog 131 2. Promocja bloga w (cid:258)wiecie rzeczywistym 3. Promocja bloga w (cid:258)wiecie wirtualnym 134 136 4. Najlepszy sposób na promocj(cid:218) 137 5. Pozosta(cid:239)e metody promocji bloga 6. Sk(cid:200)d na to wszystko wzi(cid:200)(cid:202) czas 148 6 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 4. O Relacji Kilka lat temu by(cid:239)em uczestnikiem szkolenia marketingowego dla kancelarii prawnych. Du(cid:285)a sala, lecz niezbyt wielu uczestników. Na podium, a przed ekranem z prezentacj(cid:200), pewna nie do(cid:258)(cid:202) znana w naszej bran(cid:285)y persona. W pewnym momencie mówi tak: „Pa- mi(cid:218)tajcie pa(cid:241)stwo: klient musi wam ufa(cid:202). Musicie to zaufanie wzbu- dza(cid:202). Musicie nawi(cid:200)zywa(cid:202) z lud(cid:283)mi relacj(cid:218). Ta relacja to zaufanie”. Trudno odmówi(cid:202) tym s(cid:239)owom prawdziwo(cid:258)ci. Jednak… Bóg tkwi w szczegó(cid:239)ach. I o tych szczegó(cid:239)ach b(cid:218)dzie w tym rozdziale bardzo du(cid:285)o. Jak wiesz, Chi(cid:241)czycy maj(cid:200) w swojej tradycji tysi(cid:200)ce najró(cid:285)niejszych maksym. Jedna z nich mówi tak: „Je(cid:258)li planujesz na rok — uprawiaj marchewk(cid:218). Je(cid:258)li planujesz na lat dwadzie(cid:258)cia — uprawiaj drzewa. Je(cid:258)li planujesz na ca(cid:239)e (cid:285)ycie — uprawiaj ludzi”. Innymi s(cid:239)owy: je- (cid:258)li chcesz do ko(cid:241)ca swoich dni wie(cid:258)(cid:202) (cid:285)ywot cz(cid:239)owieka szcz(cid:218)(cid:258)li- wego, naucz si(cid:218) utrzymywa(cid:202) dobre stosunki z lud(cid:283)mi. Nie ma bowiem na tym (cid:258)wiecie nic, co móg(cid:239)by(cid:258) zrobi(cid:202) samodzielnie, bez pomocy innego cz(cid:239)owieka. Nawet to, (cid:285)e mog(cid:239)em stworzy(cid:202) ten po- radnik, nie jest wy(cid:239)(cid:200)cznie moj(cid:200) zas(cid:239)ug(cid:200) (chocia(cid:285) robi(cid:218) to osobi- (cid:258)cie), ale te(cid:285) mojej (cid:285)ony, która na ten czas przej(cid:218)(cid:239)a wi(cid:218)cej obowi(cid:200)z- ków domowych, moich pracowników, którzy w wi(cid:218)kszym stopniu zaanga(cid:285)owali si(cid:218) w sprawy firmy i wykonywali cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) mojej pracy, moich przyjació(cid:239), którzy motywowali mnie do pisania, itd. Dzi(cid:218)ki nim wszystkim mog(cid:239)em po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) czas na napisanie ksi(cid:200)(cid:285)ki. Dzi(cid:218)ki nim mog(cid:218) si(cid:218) rozwija(cid:202). Tak wi(cid:218)c pomoc innych ludzi jest obecna zawsze i wsz(cid:218)dzie, dlatego tak istotne jest to, aby Relacje umie(cid:202) budowa(cid:202) i rzeczywi(cid:258)cie to robi(cid:202). Poleć książkęKup książkę Pami(cid:218)tnik Adwokata Relacje i dobre stosunki maj(cid:200) oczywi(cid:258)cie znaczenie równie(cid:285) w (cid:258)wiecie zawodowym. Wszelkie spotkania, koktajle, networkingi i konferencje s(cid:200) organizowane po to, aby ludzie mogli si(cid:218) pozna(cid:202) nieco bli(cid:285)ej. Wszyscy wiemy, (cid:285)e kluczowe decyzje w (cid:258)wiecie du- (cid:285)ych przedsi(cid:218)biorstw, czy te(cid:285) polityki, s(cid:200) podejmowane na nie- formalnych spotkaniach, za kulisami, a umowa czy g(cid:239)osowanie s(cid:239)u(cid:285)(cid:200) jedynie formalnemu potwierdzeniu konsensusu. Kiedy ludzie znaj(cid:200) si(cid:218) bli(cid:285)ej, (cid:239)atwiej im podejmowa(cid:202) decyzje, bo maj(cid:200) do sie- bie wi(cid:218)cej zaufania. Steve Jobs wyrzuca(cid:239) do kosza kontrakty ma- j(cid:200)ce wi(cid:218)cej ni(cid:285) kilka stron. Leszek Czarnecki zako(cid:241)czy(cid:239) s(cid:200)dowy spór jednej ze swoich spó(cid:239)ek, spotykaj(cid:200)c si(cid:218) na kolacji z w(cid:239)a(cid:258)ci- cielem firmy, z któr(cid:200) ten spór toczy(cid:239). A w web.lex wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) sto- sunków z kancelariami opiera si(cid:218) na wzajemnym zaufaniu, nie za(cid:258) na warunkach ustalonych w formalnej umowie. Relacje w (cid:285)yciu s(cid:200) kluczem do powodzenia. Brak Relacji jest kluczem do ci(cid:200)g(cid:239)ych pora(cid:285)ek. Dlatego o Relacjach powinno si(cid:218) mówi(cid:202) i powinno si(cid:218) je rozumie(cid:202), aby potem umie(cid:202) je budowa(cid:202). Temat Relacji ma oczywi(cid:258)cie znaczenie tak(cid:285)e w kancelarii prawnej. A by(cid:202) mo(cid:285)e jest to znaczenie szczególne. Dlaczego? Odpowied(cid:283) jest prosta: klient kancelarii prawnej to kto(cid:258), kto potrzebuje po- mocy. Bez wzgl(cid:218)du na to, czy jego problem dotyczy sporz(cid:200)dze- nia umowy spó(cid:239)ki czy ustalenia wy(cid:285)szych alimentów, to zawsze jest to ta sama kategoria emocjonalna: zaufanie i poczucie bez- piecze(cid:241)stwa. Twój klient zwróci si(cid:218) do Ciebie o pomoc, je(cid:258)li b(cid:218)dzie w stanie Ci zaufa(cid:202). Je(cid:258)li tej Relacji nie b(cid:218)dzie, wówczas na pewno do Ciebie nie przyjdzie, gdy(cid:285) brak Relacji to brak poczucia bez- piecze(cid:241)stwa — o czym za moment. Dok(cid:239)adnie tak samo jest w prawniczym (cid:258)wiecie wirtualnym. Blog w kancelarii s(cid:239)u(cid:285)y temu, by budowa(cid:202) Relacj(cid:218) z czytelnikami — lud(cid:283)mi, którzy w(cid:239)a(cid:258)nie maj(cid:200) okre(cid:258)lony problem i poszukuj(cid:200) po- mocy. Edukowanie, pokazywanie swojej wiedzy i do(cid:258)wiadczenia za pomoc(cid:200) bloga nie wystarczy do tego, aby cieszy(cid:239) si(cid:218) on po- wodzeniem w(cid:258)ród czytelników. Trzeba jeszcze umie(cid:202) budowa(cid:202) w ten sposób Relacj(cid:218). I blog jest narz(cid:218)dziem, które do tego celu 74 Poleć książkęKup książkę O Relacji — w przeciwie(cid:241)stwie do strony internetowej — idealnie si(cid:218) nadaje. Od Relacji wszystko si(cid:218) zaczyna i w mojej opinii doczekali(cid:258)my wy- j(cid:200)tkowych czasów jako bran(cid:285)a prawnicza, gdy(cid:285) w sposób relatywnie tani mo(cid:285)emy, oszcz(cid:218)dzaj(cid:200)c czas, Relacj(cid:218) t(cid:218) nawi(cid:200)zywa(cid:202) z potencjal- nie nieograniczon(cid:200) liczb(cid:200) ludzi. Wystarczy to wykorzysta(cid:202). 1. O emocjach „Co mi pan tu b(cid:218)dzie gada(cid:239) o jakich(cid:258) emocjach” — us(cid:239)ysza(cid:239)em kie- dy(cid:258) w jednej z kancelarii. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) osób uwa(cid:285)a, (cid:285)e podejmuje decyzje w sposób racjonalny, (cid:285)e kupuje auta, telewizory i inne rzeczy, skrupulatnie analizuj(cid:200)c warunki techniczne, warunki za- kupu czy warunki gwarancji. Tak samo my(cid:258)l(cid:200) prawnicy o powodach wybierania ich kancelarii przez klientów. Nic bardziej mylnego. Wszyscy podejmujemy decyzje w stu procentach pod wp(cid:239)ywem emocji. I nie ma tu znaczenia, czy chodzi o bran(cid:285)(cid:218) B2C, B2B czy H2H. Dlaczego? Wszelkie decyzje, zakupowe czy inne, podejmujesz po d(cid:239)u(cid:285)ej lub krótszej analizie. Porównujesz szczegó(cid:239)y, warunki, dane, okolicz- no(cid:258)ci i inne obiektywne elementy, aby by(cid:202) pewnym, (cid:285)e dokonu- jesz w(cid:239)a(cid:258)ciwego wyboru. Owa pewno(cid:258)(cid:202) wyboru to inaczej zaufa- nie do sprzedawcy i produktu, (cid:285)e spe(cid:239)ni Twoje oczekiwania, czy zaufanie do us(cid:239)ugodawcy, (cid:285)e spe(cid:239)ni Twoje oczekiwania co do ja- ko(cid:258)ci us(cid:239)ugi. Zaufanie. A czym(cid:285)e jest zaufanie, jak nie emocj(cid:200)? To jest emocja w czystej postaci. Podobnie klienci kancelarii prawnej przychodz(cid:200) do niej w potrzebie, maj(cid:200)c zaufanie, (cid:285)e ta im pomo(cid:285)e rozwi(cid:200)za(cid:202) ich problemy. Mo(cid:285)emy racjonalizowa(cid:202) swoje decyzje, udowadnia(cid:202) sobie i otoczeniu, (cid:285)e post(cid:200)pili(cid:258)my s(cid:239)usznie, bo o tym (cid:258)wiadcz(cid:200) obiektywne okoliczno(cid:258)ci, ale koniec ko(cid:241)ców musimy mie(cid:202) zaufanie do produktu (sprzedawcy/wytwórcy), aby go kupi(cid:202), czy us(cid:239)ugi (us(cid:239)ugodawcy), aby z niej skorzysta(cid:202). Jest to o tyle istotne, (cid:285)e zaufanie wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) (cid:258)ci(cid:258)le z poczuciem bez- piecze(cid:241)stwa. Obie te emocje s(cid:200) wywo(cid:239)ywane przez ten sam hormon 75 Poleć książkęKup książkę Pami(cid:218)tnik Adwokata — oksytocyn(cid:218). Dlatego w(cid:239)a(cid:258)nie nie ma zaufania bez poczucia bezpiecze(cid:241)stwa i poczucia bezpiecze(cid:241)stwa bez zaufania. A przecie(cid:285), je(cid:258)li pami(cid:218)tasz piramid(cid:218) potrzeb Maslowa, bezpiecze(cid:241)stwo jest jedn(cid:200) z podstawowych potrzeb cz(cid:239)owieka, a d(cid:200)(cid:285)enie do jej za- spokojenia stanowi bodziec bardzo mocno motywuj(cid:200)cy do dzia- (cid:239)ania. Zaufanie jest zatem siln(cid:200), pierwotn(cid:200) emocj(cid:200) i warto mie(cid:202) nad ni(cid:200) kontrol(cid:218), warto j(cid:200) rozumie(cid:202) i wiedzie(cid:202), jak powstaje, aby nast(cid:218)pnie umie(cid:202) j(cid:200) kszta(cid:239)towa(cid:202) w (cid:258)wiadomo(cid:258)ci klientów. Tak(cid:285)e klientów kancelarii prawnej czy czytelników bloga prawniczego. Mo(cid:285)esz si(cid:218) d(cid:200)sa(cid:202), kiedy czytasz o emocjach, ale musisz zda(cid:202) so- bie spraw(cid:218) z tego, (cid:285)e na co dzie(cid:241) tak(cid:285)e chcesz wp(cid:239)ywa(cid:202) na emocje Twoich klientów, tylko (cid:285)e tego tak nie nazywasz. Stosowny ubiór, wygl(cid:200)d kancelarii, zapach w biurze, smak podanej kawy, wizy- tówki i wszystkie inne dzia(cid:239)ania powinny by(cid:202) przecie(cid:285) profesjo- nalne. Profesjonalne, czyli… budz(cid:200)ce zaufanie. Emocje poza tym s(cid:200) niezwykle silne. S(cid:200) z nami dlatego, (cid:285)e natura wyposa(cid:285)y(cid:239)a nas w ten mechanizm, by(cid:258)my mogli przetrwa(cid:202). By(cid:258)my nie musieli my(cid:258)le(cid:202), analizowa(cid:202), dywagowa(cid:202) itd. To emocje spowo- dowa(cid:239)y, (cid:285)e zacz(cid:218)li(cid:258)my si(cid:218) rozmna(cid:285)a(cid:202) i (cid:239)(cid:200)czy(cid:202) w plemiona. I zaw- sze mia(cid:239)y wp(cid:239)yw na podejmowane przez nas decyzje. S(cid:200) z nami od zawsze. Emocje, naturalnie, powstaj(cid:200) nagle i s(cid:200) trwa(cid:239)e. Zro- dzone w u(cid:239)amku sekundy zaufanie do kancelarii b(cid:218)dzie z klientem do ko(cid:241)ca (cid:285)ycia, chyba (cid:285)e zostanie skutecznie nadwyr(cid:218)(cid:285)one. Tak wi(cid:218)c zaufanie, które budujemy na blogu prawniczym, to emocje. Relacja z czytelnikiem bloga to emocje. Aby prowadzi(cid:202) blog z suk- cesem, musisz nauczy(cid:202) si(cid:218) na te emocje wp(cid:239)ywa(cid:202) i je kszta(cid:239)towa(cid:202). Musisz nauczy(cid:202) si(cid:218) je pot(cid:218)gowa(cid:202). 2. O zaufaniu do kancelarii prawnej Wiesz ju(cid:285), (cid:285)e Relacja to przede wszystkim zaufanie. Twój klient przyjdzie do Ciebie tylko wtedy, kiedy b(cid:218)dzie mia(cid:239) do Ciebie zaufanie, kiedy b(cid:218)dzie wiedzia(cid:239), (cid:285)e jeste(cid:258) osob(cid:200) kompetentn(cid:200), (cid:285)e 76 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pamiętnik Adwokata. Skuteczny blog w nowoczesnej kancelarii prawnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: