Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00043 002801 21538055 na godz. na dobę w sumie
Parki narodowe - ebook/pdf
Parki narodowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 49
Wydawca: SBM Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7845-690-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki >> podróże
Porównaj ceny (książka, ebook (-9%), audiobook).

Nasz kraj został wyjątkowo hojnie obdarowany przez naturę. Znaczna część cennych pod względem przyrodniczym terenów przetrwała w pierwotnym lub w nieznacznie zmienionym stanie. Tereny te objęto ochroną. Obecnie w Polsce istnieją 23 parki narodowe o łącznej powierzchni 300 tysięcy ha. W celu uchronienia przed ingerencją człowieka szczególnie cennych rejonów tworzy się strefy ochrony ścisłej, obecnie liczące łącznie prawie 70 tysięcy ha. Prezentowany album to kompendium wiedzy o polskich parkach narodowych wzbogacony o wyjątkowe fotografie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polska Parki narodowe Wstęp BaBiogórski park NarodoWy BiałoWieski park NarodoWy BieBrzański park NarodoWy Bieszczadzki park NarodoWy draWieński park NarodoWy gorczański park NarodoWy kampiNoski park NarodoWy karkoNoski park NarodoWy magurski park NarodoWy NarWiański park NarodoWy ojcoWski park NarodoWy park NarodoWy „Bory tucholskie” park NarodoWy „ujście Warty” park NarodoWy gór stołoWych pieNiński park NarodoWy poleski park NarodoWy roztoczański park NarodoWy słoWiński park NarodoWy śWiętokrzyski park NarodoWy tatrzański park NarodoWy Wielkopolski park NarodoWy Wigierski park NarodoWy Woliński park NarodoWy 4 7 8 11 12 15 16 19 20 23 24 27 28 29 30 33 34 35 36 39 40 43 44 47 PolSka. Parki narodoWe | spis treści i i h c a n n e P w y c i l o k o S u t y z c z s e z y r t a T a n k o d i W WSTęP P otrzebę ochrony szczególnie cennych pod względem przyrodni- czym obszarów naszego kraju dostrzeżono wiele wieków temu. Pierwszym takim terenem była Puszcza Białowieska, uznana w XV w. przez Władysława Jagiełłę za domenę królewską. Miejscowa ludność, aby korzystać ze skarbów lasu – barci, drewna lub siana z polan – musiała uzy- skać specjalne pozwolenie. Powołano również specjalną straż leśną zwaną osoką. Władca kierował się wprawdzie względami utylitarnymi, ponie- waż leśne ostępy stanowiły wspaniały teren polowań, ale podjęte dzia- łania w dużym stopniu uchroniły ostatnie na niżu europejskim fragmenty lasów o charakterze pierwotnym przed wykarczowaniem i przekształce- niem w pola uprawne. Podobne działania w XVi stuleciu podejmował Jan Zamoyski, który na należących do ordynacji Zamojskiej terenach roz- tocza założył zwierzyniec, otoczony parkanem o długości 30 km. Trzymano w nim dziki, jelenie, wilki, żbiki, rysie i tarpany. Bardziej systematyczne działania na rzecz ochrony przyrody podjęto jednak dopiero w XX w. niedługo po zakończeniu i  wojny światowej, w 1919 r., powołano Państwową Tymczasową radę ochrony Przyrody działającą przy Minister- stwie Wyznań religijnych i oświecenia Publicz- nego. W 1925 r. organ ten został przekształcony w Państwową radę ochrony Przyrody, na której czele stanął profesor Władysław Szafer. działa- nia rady doprowadziły do utworzenia w 1932 r. pierwszych w kraju parków narodowych: w Pie- ninach i w Białowieży. Powstało wówczas także wiele rezerwatów, które dały początek kolejnym parkom zakładanym w okresie powojennym. obecnie w  naszym kraju istnieją 23 parki narodowe o  łącznej powierzchni 300 tysięcy ha. W myśl ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. termin ten odnosi się do obszaru wyróżniającego się szczególnymi walo- rami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyj- nymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie pod- lega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. W celu uchronienia przed ingerencją człowieka szczególnie cennych rejonów tworzy się strefy ochrony ścisłej, obecnie liczące łącznie prawie 70 tysięcy ha. obszary graniczące z parkiem noszą nazwę otuliny. Parki narodowe są udostęp- niane do zwiedzania (poza określonymi enklawami ochrony ścisłej), ale można się w nich poruszać wyłącznie po wyznaczonych drogach, ścież- kach i szlakach turystycznych. 4 PolSka. Parki narodoWe | Wstęp
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Parki narodowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: