Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00127 002919 23544815 na godz. na dobę w sumie
Pełna MOC możliwości - książka
Pełna MOC możliwości - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8095-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka o spełnionym życiu, zainspirowana przez 18-minutowy wykład!

Pomyśl o swoich sukcesach. One nie są dziełem przypadku. Żadne „udało się”, „samo wyszło”, „przy okazji”. Okazje pojawiły się na Twojej drodze. Ale to Ty schyliłeś się, podniosłeś je, włożyłeś w nie pasję, ciężką pracę, upór i odniosłeś sukces. Czytelniku! Pomyśl o swoich marzeniach. Wiesz, po co są? Żeby je spełniać! Pomyśl o odwadze. Odwaga składa się z czterech elementów. Odwaga to zaufanie do siebie, ryzyko, decyzje i zaangażowanie. Te składowe — dążenie do sukcesu, pasja, praca, marzenia, odwaga — łączą się ze sobą w obraz spełnionego życia. Dają nam pełną MOC możliwości. O tym właśnie opowiadał Jacek Walkiewicz słuchaczom TEDxWSB we wrześniu 2012 roku we Wrocławiu.

Książka, którą trzymasz w ręku, stanowi rozwinięcie tamtego wykładu. Za pośrednictwem internetu przesłanie autora dotarło do wielu ludzi, może również do Ciebie. Zaczęły spływać e-maile, pytania, prośby o pomoc w wychodzeniu na prostą, na drogę do pełni możliwości. Jacek Walkiewicz nie był w stanie każdemu z pytających odpowiedzieć indywidualnie. Dlatego postanowił zrobić to zbiorowo — właśnie za pośrednictwem tej książki.

 

Jacek Walkiewicz - Absolwent Wydziału Psychologii UW. Charyzmatyczny i motywujący mówca, trener i mentor. Ceniony za szeroką wiedzę merytoryczną oraz inspirujący, ciekawy, energetyzujący i pełen humoru styl prowadzenia wykładów i szkoleń. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce: Soulmate Studio Ilustracje w książce: Jacek Walkiewicz Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?pelmoc Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8095-5 Copyright © Jacek Walkiewicz, Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wyk(cid:225)ad „Pe(cid:225)na MOC mo(cid:298)liwo(cid:286)ci” 1. Pe(cid:225)na MOC mo(cid:298)liwo(cid:286)ci 2. Jestem z pokolenia… 3. By(cid:252) bohaterem swojego (cid:298)ycia to akt odwagi 4. Le(cid:252) za marzeniem, które w sercu mieszka 5. Puk, puk (cid:582) strach puka do drzwi 6. Pasja rodzi profesjonalizm 7. Podró(cid:298)e kszta(cid:225)c(cid:261) wykszta(cid:225)conych 8. Co mi si(cid:266) uda(cid:225)o, a co zrobi(cid:225)em 9. Ludzie listy pisz(cid:261) 10. MOC celów 7 17 21 31 41 59 79 103 125 139 149 11. Koncert (cid:298)ycze(cid:276), czyli co (cid:298)yczyliby(cid:286)my sobie wiedzie(cid:252) 159 Dziesi(cid:266)(cid:252) ksi(cid:261)(cid:298)ek, które polecam 189 Kup książkęPoleć książkę N O T A T K I Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 4. Le(cid:202) za marzeniem, które w sercu mieszka Gdy w sieci ukaza(cid:225) si(cid:266) mój wyk(cid:225)ad, dosta(cid:225)em setki maili z pytaniami, jak to jest z marzeniami. Czy je realizowa(cid:252) za wszelk(cid:261) cen(cid:266), czy nie? Czy rzuci(cid:252) studia i budowa(cid:252) na przyk(cid:225)ad gitary, czy mo(cid:298)e jednak naj- pierw sko(cid:276)czy(cid:252) nauk(cid:266), a potem zaj(cid:261)(cid:252) si(cid:266) biznesem? Tego nie wiem. I tego nikt nie b(cid:266)dzie wiedzia(cid:225). (cid:297)ycie jest ci(cid:261)giem decyzji, które deter- minuj(cid:261) nast(cid:266)pne decyzje, a one kolejne i tak dalej. (cid:297)yjemy w czasach, kiedy szybkie doj(cid:286)cie do celu (cid:568) najle- piej w blasku fleszy i przy rekordowej popularno(cid:286)ci na Tweeterze, Facebooku czy YouTubie (cid:568) jest wa(cid:298)niejsze od sa- mej drogi, któr(cid:261) trzeba pokona(cid:252). Du(cid:298)o mówi(cid:266) o marzeniach na swoich wy- k(cid:225)adach. Kamper, o którym opowiadam, sta(cid:225) si(cid:266) w(cid:225)a(cid:286)nie symbolem spe(cid:225)nionych marze(cid:276) i tego, co warto, chocia(cid:298) nie musi si(cid:266) op(cid:225)aca(cid:252). Kiedy mówi(cid:266) o kamperze, to dlatego, (cid:298)e (cid:225)atwo go zwizualizowa(cid:252). Przy- k(cid:225)ad ciekawy, nietuzinkowy. Wspominam te(cid:298), (cid:298)e marzy(cid:225)em o kam- perze, odk(cid:261)d je(cid:296)dzi(cid:225)em na kempingi jeszcze jako student, zatem odnosz(cid:266) si(cid:266) do marzenia sprzed dwudziestu paru lat. To marzenie materialne, wi(cid:266)c bardzo (cid:225)atwe do pokazania. Marzenie, które dzisiaj w Polsce mo(cid:298)na zrealizowa(cid:252), a to, co jest do tego potrzebne, to (cid:286)rodki finansowe i oczywi(cid:286)cie decyzja o zakupie. Ale w tej opowie(cid:286)ci wa(cid:298)ne s(cid:261) te(cid:298) inne w(cid:261)tki. Jeden to ten o wsparciu (cid:298)ony, bez którego bym si(cid:266) Kup książkęPoleć książkę 4 2 | P E (cid:146) N A M O C M O(cid:191) L I W O(cid:165) C I z tego zakupu wycofa(cid:225). Drugi w(cid:261)tek dotyczy okresu wieloletniego oczekiwania na realizacj(cid:266), czyli wi(cid:261)(cid:298)e si(cid:266) z (cid:298)yciow(cid:261) cierpliwo(cid:286)ci(cid:261). Jest jeszcze jeden, który wynika z kontekstu pokoleniowego. Kiedy(cid:286) bowiem kupno takiego samochodu by(cid:225)o dla mnie na tyle nierealne, (cid:298)e nawet nie odwa(cid:298)y(cid:225)bym si(cid:266) nazwa(cid:252) tego swoim marzeniem. Dlatego dla mnie ten kamper jest nie tylko zrealizowanym po latach marze- niem, lecz tak(cid:298)e potwierdzeniem, (cid:298)e (cid:298)yj(cid:266) w czasach, o których nawet nie (cid:286)ni(cid:225)em jako nastolatek. Kamper sta(cid:225) si(cid:266) symbolem wolno(cid:286)ci. Kupuj(cid:266) kampera, bo chc(cid:266), jad(cid:266) nim, gdzie chc(cid:266), i to bez wiz, parkuj(cid:266) tam, gdzie inne kampery, mam takie same przej(cid:286)ciówki do gniazdek kempingowych jak inni tury(cid:286)ci (cid:568) jestem Europejczykiem. Wiem, (cid:298)e m(cid:225)odym ludziom mo(cid:298)e by(cid:252) trudno to zrozumie(cid:252), ale ja dobrze pami(cid:266)- tam czasy, kiedy przejazdy przez granice by(cid:225)y traumatycznym prze- (cid:298)yciem, poniewa(cid:298) celnicy ró(cid:298)nych krajów potrafili rozebra(cid:252) samochód, zajrze(cid:252) tury(cid:286)cie we wszystkie otwory cia(cid:225)a, a do tego zabra(cid:252) to, co ma w samochodzie, bo albo tego nie zg(cid:225)osi(cid:225) tam, gdzie powinien, albo nie ma paragonu, który powinien mie(cid:252). Kiedy kilka lat temu na Wyspach Kanaryjskich kupi(cid:225)em ma(cid:225)y odtwarzacz DVD, to sprzedawca nie da(cid:225) mi paragonu. Zda(cid:225)em sobie z tego spraw(cid:266) dopiero przed powrotnym lotem do Polski i wpad(cid:225)em w panik(cid:266). „Mog(cid:261) mi go zabra(cid:252) na granicy, bo nie mam paragonu!” — ta my(cid:286)l lata(cid:225)a mi po g(cid:225)owie jak dziki b(cid:261)k. Mówi(cid:225)em sobie: „Jacek, uspokój si(cid:266). Nie ma granic. Nic ci nie zabior(cid:261)”. Kiedy szed(cid:225)em przez bramk(cid:266) „nic do oclenia”, to mia(cid:225)em uczucie, jak- bym si(cid:266) cofn(cid:261)(cid:225) w czasie. Wydawa(cid:225)o mi si(cid:266), (cid:298)e celnicy widz(cid:261) po mnie, i(cid:298) mam co(cid:286) bez paragonu. Ale nic si(cid:266) nie zdarzy(cid:225)o. Bo nie mamy granic. Bo jestem wolny. Dlatego kamper, którego kupi(cid:225)em, to co(cid:286) wi(cid:266)cej ni(cid:298) kamper (cid:568) to symbol wielorakiej wolno(cid:286)ci, równie(cid:298) tej wolno(cid:286)ci wyboru, dok(cid:261)d i kiedy jad(cid:266), co zwiedzam i gdzie b(cid:266)d(cid:266) spa(cid:225). Wi(cid:266)c WOLNO(cid:285)(cid:251) i marzenia bardzo mi si(cid:266) (cid:225)(cid:261)cz(cid:261) w nierozerwaln(cid:261) ca(cid:225)o(cid:286)(cid:252). Nie ma wolno(cid:286)ci bez marze(cid:276) i nie ma marze(cid:276) bez wolno(cid:286)ci (cid:568) przy- najmniej tej w g(cid:225)owie, my(cid:286)lach, sercu. Kup książkęPoleć książkę L E(cid:109) Z A M A R Z E N I E M , K T Ó R E W S E R C U M I E S Z K A | 4 3 By(cid:252) mo(cid:298)e marzenia wynikaj(cid:261) z braku czego(cid:286), z deficytu zaspoko- jenia jakich(cid:286) potrzeb. Wydaje nam si(cid:266), (cid:298)e gdyby(cid:286)my je zaspokoili, to (cid:286)wiat by(cid:225)by pi(cid:266)kniejszy, a my szcz(cid:266)(cid:286)liwsi. Te marzenia bardzo zwi(cid:261)- zane s(cid:261) ze (cid:286)wiatem dziecka, z tym, w jakiej rodzinie dorasta, czego mu brakuje, a czego ma pod dostatkiem, ale pewnie jest równie(cid:298) tak, (cid:298)e niektóre marzenia przyklejaj(cid:261) si(cid:266) do nas, przypadkowo, niespo- dziewanie. Tak nagle i bez zapowiedzi. Wystarczy, (cid:298)e przeczytamy o czym(cid:286) w ksi(cid:261)(cid:298)ce, zobaczymy co(cid:286) w telewizji, kto(cid:286) nam o czym(cid:286) opowie, zauwa(cid:298)ymy co(cid:286) na ulicy, a pojawia si(cid:266) taka my(cid:286)l: chcia(cid:225)bym to mie(cid:252), chcia(cid:225)bym tego spróbowa(cid:252), chcia(cid:225)bym tego do(cid:286)wiadczy(cid:252). Potem ta my(cid:286)l, której pojawieniu si(cid:266) towarzyszy(cid:225)a jaka(cid:286), najcz(cid:266)(cid:286)ciej pozytywna emocja, staje si(cid:266) ide(cid:261). Idée fixe. A idee potrafi(cid:261) by(cid:252) nie- (cid:286)miertelne, wi(cid:266)c trzymamy je w g(cid:225)owie czy w sercu przez wiele lat. Czasami jako doro(cid:286)li ludzie wracamy do tych dzieci(cid:266)cych idei i wcie- lamy je w (cid:298)ycie, cho(cid:252) one ju(cid:298) inaczej smakuj(cid:261), bo oczami dziecka zosta(cid:225)y wyidealizowane, a oczami doros(cid:225)ego nie s(cid:261) tak odbierane, jednak zrealizowanie ich daje poczucie zamkni(cid:266)cia, doko(cid:276)czenia, spe(cid:225)- nienia. Czasami wystarczy sama my(cid:286)l typu: „Mog(cid:266) to zrobi(cid:252)”. Ale ju(cid:298) nie chc(cid:266). Wystarczy mi sama (cid:286)wiadomo(cid:286)(cid:252), (cid:298)e mog(cid:266). Dlatego (cid:296)ród(cid:225)a marze(cid:276) s(cid:261) wielorakie i czasami ju(cid:298) sami nie wiemy, dlaczego chcemy co(cid:286) zrobi(cid:252), osi(cid:261)gn(cid:261)(cid:252). A warto wiedzie(cid:252), aby móc po marzenia si(cid:266)gn(cid:261)(cid:252) (cid:286)wiadomie. (cid:285)wiadomie ponosi(cid:252) koszty, wyrzeczenia, wysi(cid:225)ek. I (cid:286)wia- domie potem odcina(cid:252) kupony od tego szcz(cid:266)(cid:286)cia. My(cid:286)l(cid:261)c i mówi(cid:261)c o marzeniach, mam na my(cid:286)li nie tylko to, co si(cid:266) da kupi(cid:252), ale równie(cid:298) wszystko to, czego kupi(cid:252) si(cid:266) nie da, a w ca(cid:225)ej tej filozofii realizacji marze(cid:276) jest bardzo wa(cid:298)ne, a mianowicie drog(cid:266) do tego, co zasiali(cid:286)my g(cid:225)(cid:266)boko w sercu. Marzenia to sprawa indywidualna. Ka(cid:298)dy sam szuka swojej naj- lepszej do nich (cid:286)cie(cid:298)ki, trudno bowiem i(cid:286)(cid:252) po czyich(cid:286) (cid:286)ladach. Trudno te(cid:298) znale(cid:296)(cid:252) dobrego przewodnika, bo przewodnik pokazuje to, co zna, lubi i chce pokaza(cid:252). Wycieczki biegn(cid:261) szybko i zaliczaj(cid:261) kolejne atrakcje, Kup książkęPoleć książkę 4 4 | P E (cid:146) N A M O C M O(cid:191) L I W O(cid:165) C I swoje (cid:298)ycie natomiast nale(cid:298)y przej(cid:286)(cid:252) spokojnie, ogl(cid:261)daj(cid:261)c to, co si(cid:266) chce zobaczy(cid:252), odkrywaj(cid:261)c to, czego nikt by nie pokaza(cid:225). Trzeba wcho- dzi(cid:252) w uliczki, na których dla innych nie ma nic ciekawego, przysta- wa(cid:252) tam, gdzie wycieczki si(cid:266) nie zatrzymuj(cid:261). G(cid:225)ówne atrakcje s(cid:261) pe(cid:225)ne turystów, a podró(cid:298)ników na ogó(cid:225) tam nie spotkasz. B(cid:261)d(cid:296) (cid:298)ycio- wym podró(cid:298)nikiem: wyje(cid:298)d(cid:298)asz i nie wiesz, kiedy wrócisz i z którego kierunku. Jest wiele ksi(cid:261)(cid:298)ek o tym, jak przyci(cid:261)ga(cid:252) i realizowa(cid:252) marzenia, o tym, jak malowa(cid:252) mapy marze(cid:276) i jak afirmowa(cid:252). Ja z nich nie korzy- stam. Mo(cid:298)e dlatego, (cid:298)e cho(cid:252) uwa(cid:298)am marzenia za bardzo wa(cid:298)ny ele- ment (cid:298)ycia (cid:568) wspieraj(cid:261)cy, motywuj(cid:261)cy, cz(cid:266)sto jedyny, który pozwala przetrwa(cid:252) trudne chwile (cid:568) to nie podporz(cid:261)dkowuj(cid:266) swojego (cid:298)ycia tylko marzeniom. Staram si(cid:266) zadba(cid:252) o ten czas, który jest przed ich realizacj(cid:261), czyli o drog(cid:266), która do nich prowadzi. Zgadzam si(cid:266) z tymi, którzy mówi(cid:261), (cid:298)e wa(cid:298)na jest droga, a nie sam cel. Ta droga to w przewa- (cid:298)aj(cid:261)cej mierze proza (cid:298)ycia (cid:568) ona pro- wadzi do marze(cid:276) i ona wype(cid:225)nia wi(cid:266)k- sz(cid:261) cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) naszej egzystencji. Mo(cid:298)e za- cz(cid:261)(cid:225)em dosy(cid:252) pó(cid:296)no realizowa(cid:252) swoje marzenia i dotar(cid:225)o do mnie, (cid:298)e samo mie(cid:252) to za ma(cid:225)o, cenniejsze bowiem jest to, co si(cid:266) robi, aby mie(cid:252). Potem odkry(cid:225)em, (cid:298)e jeszcze wa(cid:298)niejsze jest to, kim si(cid:266) staj(cid:266), gdy robi(cid:266) to, co robi(cid:266), a to, co b(cid:266)d(cid:266) z tego mia(cid:225), jest ju(cid:298) produktem ubocznym. Ka(cid:298)dy jednak jest na jakim(cid:286) swoim indywidualnym etapie i tam powinien szuka(cid:252), zagl(cid:261)daj(cid:261)c w zakamarki swojego umys(cid:225)u i swojej duszy, i w nich odnajdowa(cid:252) to, co jest indywidualn(cid:261) wizj(cid:261) (cid:298)ycia i indy- widualn(cid:261) metod(cid:261) jej realizacji. Nie ma pora(cid:298)ek, s(cid:261) tylko lekcje. Ró(cid:298)ne konsekwencje (cid:568) czasami nieodwracalne, ale to wiemy dopiero po fakcie. Kup książkęPoleć książkę L E(cid:109) Z A M A R Z E N I E M , K T Ó R E W S E R C U M I E S Z K A | 4 5 O momencie zwrotnym w moim (cid:298)yciu opowiadam od lat. To chwila, kiedy mój syn Jan prosi mnie o kupno trampoliny do skaka- nia, a ja go pytam, po co mu ona. Wówczas on, ze zdziwieniem czter- nastolatka, odpowiada: „Aby skaka(cid:252), ojciec” (cid:568) i ta chwila zmieni(cid:225)a moje (cid:298)ycie. Bo inspirowa(cid:252) oznacza tchn(cid:261)(cid:252) ducha i Jasiek go tchn(cid:261)(cid:225) we mnie. To tak, jakbym czu(cid:225), (cid:298)e brakuje mi powietrza po wod(cid:261), i nagle wydosta(cid:225) si(cid:266) na powierzchni(cid:266), i zaczerpn(cid:261)(cid:225) z ca(cid:225)ych si(cid:225), a(cid:298) do bólu klatki piersiowej (cid:568) tak si(cid:266) poczu(cid:225)em. Jakbym nagle zassa(cid:225) nowe (cid:298)ycie. I w ci(cid:261)gu kilku lat zrealizowa(cid:225)em te m(cid:225)odzie(cid:276)cze marzenia. Zaczy- naj(cid:261)c od motorówki. Mia(cid:225)em wtedy trzydzie(cid:286)ci siedem lat. Do tego czasu moje (cid:298)ycie toczy(cid:225)o si(cid:266) swoim rytmem i wype(cid:225)nia(cid:225)a je g(cid:225)ównie proza (cid:298)ycia. Po s(cid:225)ynnych s(cid:225)owach syna nie by(cid:225)o wida(cid:252) jakiej(cid:286) rewo- lucji w moim zachowaniu (cid:568) zmiany by(cid:225)y we mnie. Zmieni(cid:225)o si(cid:266) moje podej(cid:286)cie do robienia i odkrywania ró(cid:298)nych nowych rzeczy, pojawi(cid:225)o si(cid:266) bowiem poczucie, (cid:298)e wiele z tego, co robimy, robimy po nic (cid:568) ot, z ciekawo(cid:286)ci. Aby zrobi(cid:252), aby zmierzy(cid:252) si(cid:266) ze sob(cid:261), aby pozna(cid:252) nowe perspektywy, kolory, smaki. I aby kiedy(cid:286) nie mówi(cid:252), (cid:298)e chcieli(cid:286)my, ale… I aby by(cid:225)o kiedy(cid:286) o czym opowiada(cid:252) wnukom i prawnukom. Aby móc zacz(cid:261)(cid:252) opowie(cid:286)(cid:252) tak: „Dziadek kiedy(cid:286) postanowi(cid:225), (cid:298)e poje- dzie do Afryki, bo go ten kontynent ciekawi(cid:225) i fascynowa(cid:225)”, a gdy wnuk zapyta: „I co?”, odpowiedzie(cid:252): „I dziadek pojecha(cid:225), aby sprawdzi(cid:252) samemu, jak tam jest. I do dzisiaj dziadek wstaje rano i robi krok do przodu (cid:568) w tym co robi. I mo(cid:298)e to nie s(cid:261) ju(cid:298) wielkie kroki, lecz ka(cid:298)dego dnia dziadek idzie przez (cid:298)ycie, a nie le(cid:298)y i zrz(cid:266)dzi, (cid:298)e chcia(cid:225)by to czy tamto, ale ju(cid:298) jest za stary, a jak by(cid:225) m(cid:225)odszy, to nie móg(cid:225), bo musia(cid:225)…” (cid:568) takie rozmowy chcia(cid:225)bym prowadzi(cid:252) z wnukami. A ponie- wa(cid:298) (cid:298)ycie nie jest nieograniczone i na wszystko jest w(cid:225)a(cid:286)ciwy czas, to staram si(cid:266) rozpoznawa(cid:252), na co aktualnie jest w(cid:225)a(cid:286)ciwy moment. O wnukach jeszcze nie my(cid:286)l(cid:266) (cid:45). Zreszt(cid:261) gdy zostan(cid:266) dziadkiem, to moja w tym zas(cid:225)uga b(cid:266)dzie raczej znikoma. Kup książkęPoleć książkę 4 6 | P E (cid:146) N A M O C M O(cid:191) L I W O(cid:165) C I A na co teraz jest czas w Twoim (cid:298)yciu? Co Ci podpowiada serce? Motywy, jakie stoj(cid:261) za ludzkimi decyzjami, s(cid:261) bardzo ró(cid:298)ne. I ró(cid:298)- nie te(cid:298) ludzie uzasadniaj(cid:261) swoje wybory. Ale czy musz(cid:261) w ogóle je uzasadnia(cid:252)? Ich wybory wynikaj(cid:261) z ich odpowiedzialno(cid:286)ci, warto(cid:286)ci, wizji, celów itd. Je(cid:286)li kobieta zostawia malutkie dziecko i idzie zmie- rzy(cid:252) si(cid:266) z wielkimi górami, ryzykuj(cid:261)c (cid:298)ycie, to na pewno spotka si(cid:266) z pot(cid:266)pieniem ze strony wielu osób. Ona t(cid:266) decyzj(cid:266) mo(cid:298)e uzasadnia(cid:252) na wiele sposobów. Ale czy powinna? Wiadomo, (cid:298)e dzieci, partnerzy, rodzice, przyjaciele (cid:568) wszyscy, z którymi mamy jakiekolwiek spo- (cid:225)eczne czy emocjonalne korelacje (cid:568) ponosz(cid:261) skutki naszych decyzji. Tak by(cid:225)o zawsze i tak zawsze b(cid:266)dzie. Dlatego uwa(cid:298)am, (cid:298)e marzenia s(cid:261) spraw(cid:261) osobist(cid:261) i indywidualn(cid:261), niepodlegaj(cid:261)c(cid:261) ocenie. Mog(cid:261) by(cid:252) realne, ale równie(cid:298) prawie nierealne. Mog(cid:261) by(cid:252) trudne do zrealizo- wania, odbiegaj(cid:261)ce od naszych dotychczasowych do(cid:286)wiadcze(cid:276), skraj- nie szalone. I wci(cid:261)(cid:298) s(cid:261) po nic (cid:568) prócz tego, aby je zrealizowa(cid:252). (cid:285)wiat bez samolotów móg(cid:225)by istnie(cid:252) jeszcze kilka tysi(cid:266)cy lat, ale to cudownie, (cid:298)e kto(cid:286) uzna(cid:225), i(cid:298) niebo nie jest ograniczeniem i warto si(cid:266) w nim zanu- rzy(cid:252) (cid:568) i zawsze pami(cid:266)tam o tym, kiedy siedz(cid:266) w samolocie, który roz- p(cid:266)dza si(cid:266) na pasie startowym, osi(cid:261)gaj(cid:261)c pe(cid:225)n(cid:261) MOC. Bo marzenia si(cid:266) realizuje, a nie czeka, a(cid:298) si(cid:266) zrealizuj(cid:261). Bo bycie marzycielem wizjonerem to nie to samo co bycie marzycielem (cid:225)apa- czem iluzji. Jeden aby lata(cid:252) buduje samolot, a drugi czeka, a(cid:298) mu urosn(cid:261) skrzyd(cid:225)a. (cid:224)apacz iluzji wymy(cid:286)la nowe marzenia (cid:568) zupe(cid:225)nie „od czapy”, jak powiedzieliby jego przyjaciele (cid:568) nic dalej nie robi i narzeka, (cid:298)e (cid:298)ycie mu nie sprzyja. Staje si(cid:266) ofiar(cid:261) filozofii, której do ko(cid:276)ca nie rozumie. Marzenia si(cid:266) realizuje, a nie czeka, a(cid:298) si(cid:266) zreali- zuj(cid:261) (cid:568) to moje (cid:298)yciowe motto. Kto(cid:286) mnie zapyta(cid:225), czy to znaczy, (cid:298)e mo(cid:298)e si(cid:266)gn(cid:261)(cid:252) po cudz(cid:261) (cid:298)on(cid:266). Pewnie mo(cid:298)e, ale przecie(cid:298) nie takie inten- cje ukryte s(cid:261) w tym zdaniu. Trzeba w (cid:298)yciu nauczy(cid:252) si(cid:266) czyta(cid:252) poezj(cid:266) (cid:568) bo dobra poezja jest pomi(cid:266)dzy s(cid:225)owami. W podtek(cid:286)cie. W kontek(cid:286)cie. Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pełna MOC możliwości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: