Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00024 004312 21552875 na godz. na dobę w sumie
Personal branding, czyli jak skutecznie zbudować autentyczną markę osobistą - książka
Personal branding, czyli jak skutecznie zbudować autentyczną markę osobistą - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5859-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Zbuduj skutecznie autentyczny wizerunek

Kimkolwiek jesteś - żoną, mężem, dzieckiem, rodzicem, szefem, pracownikiem, klientką, menadżerem, influencerką, lekarzem, prawniczką, nauczycielem - Twój sukces w każdej sferze życia zależy od tego, jak postrzegają Cię ludzie, wśród których funkcjonujesz. Każdy ma zdanie na Twój temat, ale mało kto ma zdanie prawdziwe albo takie, jakie chcesz, by miał. Zbuduj więc adekwatny personal brand - spójny z Tobą wizerunek, który pokaże właściwie dobranym odbiorcom prawdziwego Ciebie. Przygotuj się na głęboką podróż w głąb siebie, bo proces kreowania marki osobistej uświadamia człowiekowi prawdę o nim samym. Ta wyprawa uzmysłowi Ci, kim naprawdę jesteś, pozwoli uwolnić się od głęboko zakorzenionych ocen innych oraz wyposaży Cię w rzetelne i przydatne narzędzia z zakresu nauk o marketingu i psychologii na miarę potrzeb współczesnego rynku. W efekcie staniesz się nową, jeszcze lepszą i skuteczniejszą w działaniu wersją siebie, a Twoje imię i nazwisko kojarzyć się będą innym dokładnie tak, jak to zaplanujesz.

Skorzystaj z wiedzy zawartej w tej książce - to gwarancja, że otrzymujesz synergię rzetelnej nauki z niepodważalną praktyką popartą wynikami. Jeśli interesuje Cię zbudowanie własnego brandu, nie mogłeś trafić lepiej!

Zabieram Cię w drogę ku Twojej autentycznej marce osobistej!

dr Mateusz Grzesiak

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Opieka redakcyjna: Ewelina Burska Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/27krok Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-5859-1 Copyright © Helion 2019 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Rozdzia(cid:239) 1. Wst(cid:218)p ................................................................. 11 Rozdzia(cid:239) 2. Wprowadzenie do personal brandingu ................ 17 Rozdzia(cid:239) 3. Maryca obrazu siebie ........................................... 23 Rozdzia(cid:239) 4. Cele personal brandingu ...................................... 31 Jakie obszary (cid:285)yciowej aktywno(cid:258)ci wspiera dobrze skonstruowana marka osobista ....................................... 33 Rozdzia(cid:239) 5. Personal brand w badaniach naukowych .............. 39 Rozdzia(cid:239) 6. Ró(cid:285)nice w obrazach marki osobistej .................... 49 Personal brand a przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) ........................................................... 52 Rozdzia(cid:239) 7. Kluczowe czynniki efektywn(cid:258)ci w mediach spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych .............................................. 57 Facebook ...................................................................................... 59 YouTube ...................................................................................... 60 Twitter ......................................................................................... 61 Instagram ...................................................................................... 62 LinkedIn ........................................................................................ 62 Rozdzia(cid:239) 8. Matryca personal brandu ..................................... 67 Prezentacja personal brandu .......................................................... 71 Matryca personal brandu ............................................................... 72 Konsekwencje braku w(cid:239)a(cid:258)ciwego personal brandu ......................... 76 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 9. Najistotniejsze konteksty wykorzystania personal brandu .............................................. 79 Kontekst sytuacyjny ....................................................................... 81 Kszta(cid:239)towanie marki osobistej w aspekcie danej grupy docelowej .......................................... 82 Rozdzia(cid:239) 10. Kolektywne kszta(cid:239)towanie archetypów ............... 87 Pozytywne i negatywne cechy dwunastu podstawowych archetypów osobowo(cid:258)ci ..................... 90 Konsekwencje dobrania danego archetypu do personal brandu ...... 91 Rozdzia(cid:239) 11. Tworzenie autobiografii personal brandu ........... 93 Przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) stworzona przez innych ................................................ 95 Odkrywanie siebie — pisanie autobiografii ..................................... 96 Rozdzia(cid:239) 12. Funkcjonowanie zwi(cid:200)zków krótkoterminowych ............................................99 Wysy(cid:239)anie sygna(cid:239)ów innym .......................................................... 101 Podnoszenie atrakcyjno(cid:258)ci partnera ............................................. 104 Prawid(cid:239)owa interpretacja odpowiedzi partnera ............................. 105 Rozdzia(cid:239) 13. Tworzenie marki osobistej w relacjach d(cid:239)ugoterminowych ............................................ 107 Marka osobista potencjalnego kandydata na sta(cid:239)ego partnera ........ 109 Eksponowanie warto(cid:258)ci zwi(cid:200)zanych z personal brandem ............. 110 Identyfikacja potrzeb w aspekcie relacji d(cid:239)ugoterminowych ........... 111 Rozdzia(cid:239) 14. Profilowanie grupy docelowej w kontek(cid:258)cie marki osobistej ............................................... 117 Powstawanie nieprawdziwych opinii ............................................ 120 Budowanie zdania opartego na faktach i na podstawie do(cid:258)wiadcze(cid:241) ..................................................... 120 Profilowanie innych zacznij od sprofilowania siebie ....................... 122 6 Spis tre(cid:258)ci Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 15. Korzystanie z metafor przy u(cid:285)yciu matrycy storytellingowej .................................... 127 Opowiadanie historii a marka osobista ......................................... 129 Tworzenie siebie i realizacja potrzeb ........................................... 130 Komunikowanie w(cid:239)a(cid:258)ciwych historii a nowe mo(cid:285)liwo(cid:258)ci dla Ciebie i innych ...................................... 131 Matryca storytellingowa ............................................................... 131 Rozdzia(cid:239) 16. Personal brand a rozmowa kwalifikacyjna ......... 135 Ty jako pracownik ....................................................................... 137 Przedstawianie do(cid:258)wiadczenia zawodowego ............................... 138 Zalety i wady .............................................................................. 139 Operacjonalizacja oczekiwa(cid:241) pracodawcy .................................... 140 Rozdzia(cid:239) 17. Marka osobista w relacjach mi(cid:218)dzyludzkich ...... 143 Nawi(cid:200)zywanie kontaktów ........................................................... 145 Uniwersalne „potwierdzacze” ...................................................... 146 Na to zwracaj uwag(cid:218), nawi(cid:200)zuj(cid:200)c znajomo(cid:258)(cid:202) ............................... 147 Cechy osób sympatycznych ........................................................ 147 Twój archetyp w relacjach towarzyskich ...................................... 148 Rozdzia(cid:239) 18. Marka osobista a relacje hierarchiczne .............. 151 Relacje pionowe i poziome ......................................................... 153 Potrzeby uczestników drabiny hierarchii ...................................... 154 Styl komunikacji w relacjach pionowych ....................................... 155 Wspieranie okre(cid:258)lonego stanowiska w archetypach ..................... 155 Rozdzia(cid:239) 19. Branding w miejscu pracy ................................ 157 Komunikacja z szefem ................................................................. 159 Marka osobista kompetentnego i lubianego pracownika ............... 160 Personal brand ucznia ................................................................. 161 Spis tre(cid:258)ci 7 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 20. Kszta(cid:239)towanie marki osobistej dziecka .............. 165 Kszta(cid:239)towanie opinii dziecka na jego w(cid:239)asny temat ........................ 167 Samorealizacja dziecka ................................................................ 168 Aktualizacja marki w(cid:239)asnej dziecka ................................................ 168 Schemat komunikat – realizacja ................................................... 170 Etapy rozwoju dziecka ................................................................. 171 Rozdzia(cid:239) 21. Kszta(cid:239)towanie polskiego brandu ....................... 173 Polska w oczach innych nacji ....................................................... 175 Nowoczesny Polak za granic(cid:200) ...................................................... 178 Przeramowanie schematów dotycz(cid:200)cych Polaków i polsko(cid:258)ci ...... 178 Pami(cid:218)taj! Jestem z Polski… .......................................................... 179 Rozdzia(cid:239) 22. Matryca wiarygodno(cid:258)ci .................................... 181 Budowanie wiarygodno(cid:258)ci ........................................................... 183 Rola liczb .................................................................................... 185 Rozdzia(cid:239) 23. Stosowanie konceptów marki osobistej w sytuacjach (cid:285)yciowych ....................................................... 189 Umawianie si(cid:218) na randk(cid:218) ............................................................ 191 Rozmowa kwalifikacyjna .............................................................. 193 Sprzedawanie swoich us(cid:239)ug ......................................................... 194 Rozdzia(cid:239) 24. Strategie kszta(cid:239)towania marki osobistej w social mediach ................................................................. 197 Cele marki osobistej .................................................................... 199 W(cid:239)a(cid:258)ciwe medium do komunikowania swojej marki osobistej ...... 199 Cz(cid:218)stotliwo(cid:258)(cid:202) umieszczania komunikatów w social mediach ........ 201 D(cid:239)ugo(cid:258)(cid:202) publikowanych tre(cid:258)ci ...................................................... 203 Co publikowa(cid:202) w kanale YouTube .............................................. 203 8 Spis tre(cid:258)ci Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 25. Zasady copywritingu ........................................ 205 Tworzenie perswazyjnego tytu(cid:239)u ................................................. 208 Rola tezy w artykule .................................................................... 209 Co powinno znale(cid:283)(cid:202) si(cid:218) w body ka(cid:285)dego tekstu .......................... 210 CTA w tek(cid:258)cie ............................................................................ 211 Rozdzia(cid:239) 26. Podsumowanie ............................................... 215 Cztery kroki prowadz(cid:200)ce do stworzenia personal brandu ............ 217 Tworzenie marki osobistej — case study. Profil Psychologia na weso(cid:239)o ..................................................... 220 Rozdzia(cid:239) 27. Czas na Ciebie ................................................ 227 Krok 1. Okre(cid:258)l swoje cele ........................................................... 229 Krok 2. Sprofiluj grup(cid:218) docelow(cid:200) ................................................. 230 Krok 3. Wype(cid:239)nij matryc(cid:218) tre(cid:258)ci(cid:200) ................................................. 231 Spis tre(cid:258)ci 9 Poleć książkęKup książkę 10 Spis tre(cid:258)ci Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 2. Wprowadzenie do personal brandingu Poleć książkęKup książkę 18 Personal branding, czyli jak skutecznie zbudowa(cid:202) autentyczn(cid:200) mark(cid:218) osobist(cid:200) Poleć książkęKup książkę (cid:131) Czym jest marka osobista i jakie s(cid:200) jej (cid:283)ród(cid:239)a? (cid:131) Jakie s(cid:200) cztery modele relacji JA – INNI? (cid:131) Jak ludzie radz(cid:200) sobie z konfliktami na linii marka w(cid:239)asna — marka innych? (cid:131) Co wynika z niew(cid:239)a(cid:258)ciwie stworzonej marki osobistej? Marka osobista, z angielska zwana „personal brandem”, jest ob- razem Twojej osoby. W rozumieniu w(cid:218)(cid:285)szym (marketingowym) brand dotyczy tego, jak jeste(cid:258) postrzegany przez innych, ale w szerszym jest to Twój obraz siebie — ten który sam tworzysz, cho(cid:202) jego geneza wcale nie by(cid:239)a autorska. Obraz ten powstaje w oparciu o Twoje w(cid:239)asne przekonania i przemy(cid:258)lenia oraz w odpowiedzi na to, jakie sygna(cid:239)y wysy(cid:239)aj(cid:200) Ci inni ludzie. To, jak siebie postrzegasz, ma kluczowe zna- czenie dla Twojej opinii o sobie oraz dla tego, jak si(cid:218) zachowujesz. W oczywisty sposób, poprzez to, co o sobie uwa(cid:285)asz, Twoja marka osobista wp(cid:239)ywa na jako(cid:258)(cid:202) Twojego (cid:285)ycia. Je(cid:258)li s(cid:200)dzisz, (cid:285)e jeste(cid:258) inteligentny, zachowujesz si(cid:218) jak osoba inteligentna — rzucasz pomys(cid:239)ami, ch(cid:218)tnie pomagasz innym roz- wi(cid:200)zywa(cid:202) ich problemy i cz(cid:218)sto podejmujesz si(cid:218) realizacji nowych wyzwa(cid:241), poniewa(cid:285) masz pewno(cid:258)(cid:202), (cid:285)e im podo(cid:239)asz. Je(cid:258)li my(cid:258)lisz, (cid:285)e brak Ci pewno(cid:258)ci siebie, dostosowujesz si(cid:218) do tego autoobrazu — rzadko si(cid:218) odzywasz, stajesz zawsze z boku, nie potrafisz broni(cid:202) w(cid:239)asnych po- mys(cid:239)ów, (cid:239)atwo rezygnujesz itd. Drug(cid:200) poza Tob(cid:200) samym si(cid:239)(cid:200) sprawcz(cid:200), która kreuje Twoj(cid:200) mark(cid:218) osobist(cid:200), s(cid:200) inni ludzie. Twoje otoczenie — bliscy, przyjaciele i kole- dzy z pracy czy szko(cid:239)y, podw(cid:239)adni i prze(cid:239)o(cid:285)eni, ale tak(cid:285)e przypadkowe osoby spotkane w sklepie i na ulicy, z którymi wchodzisz w chwilowe interakcje — oni wszyscy wysy(cid:239)aj(cid:200) Ci sygna(cid:239)y zwrotne. W konkretny sposób reaguj(cid:200) na Twój wygl(cid:200)d, zachowanie, wypowiadane przez Cie- bie opinie, etc. Ka(cid:285)dy, z kim si(cid:218) stykasz, ma jakie(cid:258) zdanie na Twój temat. Mo(cid:285)e by(cid:202) ono wyrobione na podstawie d(cid:239)ugotrwa(cid:239)ej relacji b(cid:200)d(cid:283) tzw. „pierwszego wra(cid:285)enia”. Tak czy inaczej, zawsze jest komuni- kowane. Czy to za pomoc(cid:200) s(cid:239)ów, czy gestów, czy konkretnych reak- cji. Osoba bliska mo(cid:285)e Ci np. powiedzie(cid:202), (cid:285)e takie a takie Twoje za- chowanie sprawi(cid:239)o jej przyjemno(cid:258)(cid:202). Szef mo(cid:285)e znacz(cid:200)co unie(cid:258)(cid:202) brwi w ge(cid:258)cie niezadowolenia w odpowiedzi na Twoje wyja(cid:258)nienia dotycz(cid:200)ce Wprowadzenie do personal brandingu 19 Poleć książkęKup książkę niedotrzymania terminu. Klient, który uwa(cid:285)a, (cid:285)e jeste(cid:258) namolnym sprzedawc(cid:200), po prostu b(cid:218)dzie unika(cid:239) kolejnego spotkania z Tob(cid:200). Marka osobista — na szcz(cid:218)(cid:258)cie! — nie jest dana raz na zawsze. Jej fundamenty kreowane s(cid:200) bardzo wcze(cid:258)nie, bo ju(cid:285) w wieku nie- mowl(cid:218)cym. Okres dzieci(cid:241)stwa jest kluczowy dla naszego obrazu siebie i dla niektórych ludzi mo(cid:285)e to jedyny obraz siebie, do jakiego maj(cid:200) dost(cid:218)p. Ich widzenie w(cid:239)asnej osoby, ich marka osobista do ko(cid:241)ca ich (cid:285)ycia pozostaje mark(cid:200) dziecka, ukszta(cid:239)towan(cid:200) w pierwszej kolejno(cid:258)ci przez rodziców, w drugiej przez dalsz(cid:200) rodzin(cid:218), w trzecim przez obowi(cid:200)zuj(cid:200)cy w danym spo(cid:239)ecze(cid:241)stwie model kulturowy i system edukacji, a w nim nauczycieli i kolegów ze szko(cid:239)y. Ludzie ci, o ile sa- modzielnie nie przekonwertuj(cid:200) swojej marki osobistej, na zawsze pozostan(cid:200) synkami mamusi, córeczkami tatusia albo szkoln(cid:200) oferm(cid:200). Smutne, prawda? Dobra informacja jest taka, (cid:285)e niekorzystny personal brand mo(cid:285)na zmieni(cid:202), o czym mam nadziej(cid:218) przekona(cid:202) Ci(cid:218) i czego mam zamiar nauczy(cid:202) Ci(cid:218) za po(cid:258)rednictwem tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. Nim jednak przejdziemy do pracy nad kszta(cid:239)towaniem Twojej nowej, (cid:258)wiadomej i optymalnej dla Ciebie marki osobistej, zasta- nówmy si(cid:218) wspólnie nad tym, co wynika z faktu, (cid:285)e na nasz obraz siebie wp(cid:239)ywamy zarówno my sami, jak i wp(cid:239)ywa na niego nasze otoczenie. Innymi s(cid:239)owy, zastanówmy si(cid:218), jak funkcjonujemy w relacji z innymi lud(cid:283)mi: Istniej(cid:200) cztery warianty modelu relacji JA (X) – INNI (Y): 1. Ty masz pozytywn(cid:200) opini(cid:218) na swój temat, a inni maj(cid:200) nega- tywn(cid:200) (tak X, nie Y) 2. Ty masz negatywn(cid:200) opini(cid:218) na swój temat, któr(cid:200) podzielaj(cid:200) inni (nie X, nie Y) 3. Ty masz pozytywn(cid:200) opini(cid:218) na swój temat, a inni j(cid:200) potwierdzaj(cid:200) (tak X, tak Y) 4. Ty masz negatywn(cid:200) opini(cid:218) na swój temat, a inni maj(cid:200) pozy- tywn(cid:200) (nie X, tak Y) Tak X, nie Y — powiedzmy, (cid:285)e jeste(cid:258) niezwykle wykszta(cid:239)con(cid:200) osob(cid:200) i mówisz wieloma j(cid:218)zykami. Równocze(cid:258)nie nie zwracasz uwagi na wygl(cid:200)d zewn(cid:218)trzny i po prostu o siebie nie dbasz. Chodzisz w nie(cid:258)wie(cid:285)ym, pogniecionym, (cid:283)le dobranym ubraniu, nie golisz si(cid:218) 20 Personal branding, czyli jak skutecznie zbudowa(cid:202) autentyczn(cid:200) mark(cid:218) osobist(cid:200) Poleć książkęKup książkę regularnie (m(cid:218)(cid:285)czyzna), nie farbujesz odrostów (kobieta). Zg(cid:239)aszasz si(cid:218) do pracy jako t(cid:239)umacz. Informujesz przysz(cid:239)ego pracodawc(cid:218), (cid:285)e pos(cid:239)ugujesz si(cid:218) sprawnie wieloma j(cid:218)zykami. Co on sobie o Tobie pomy(cid:258)li? Póki nie przedstawisz certyfikatów — nie b(cid:218)dzie Ci wierzy(cid:239). A nawet jak je przedstawisz, to i tak wci(cid:200)(cid:285) mo(cid:285)e nie dowierza(cid:202). Tak to dzia(cid:239)a w wielu sytuacjach. My(cid:258)limy ste- reotypami. Pi(cid:218)kn(cid:200), seksown(cid:200) kobiet(cid:218) ludzie gotowi oskar(cid:285)y(cid:202) o braki intelektualne. Nawet je(cid:258)li ma doktorat. Wniosek — skoro Ty masz o sobie pozytywn(cid:200) opini(cid:218), ale inni ludzie maj(cid:200) negatywn(cid:200), mog(cid:200) Ci(cid:218) krytykowa(cid:202), (cid:285)eby zniwelowa(cid:202) sygna(cid:239)y (cid:258)wiadcz(cid:200)ce o Tobie dobrze, a tym samym utrzyma(cid:202) swoj(cid:200) opini(cid:218) i pozby(cid:202) si(cid:218) dysonansu poznawczego. Nie X, nie Y — absolutnie najgorsza sytuacja. Ma(cid:239)e dziecko uczy si(cid:218) je(cid:283)dzi(cid:202) na rowerze. Dopiero zaczyna, jeszcze nie opanowa(cid:239)o sztuki utrzymywania równowagi, wi(cid:218)c nauka nie idzie mu najlepiej. Prze- wraca si(cid:218), nabija sobie guza i z p(cid:239)aczem biegnie do mamy: „Mamo, ja chyba nie dam rady!” — pochlipuje, a mama na to: „Faktycznie, raczej nie dasz rady, nie nadajesz si(cid:218) do niczego”. To dziecko dosta(cid:239)o w(cid:239)a(cid:258)nie od swojej mamy sygna(cid:239), który mo(cid:285)e sta(cid:202) si(cid:218) zacz(cid:200)tkiem nie- udanego (cid:285)ycia. Nawet je(cid:258)li posiada pewne przydatne talenty czy umiej(cid:218)tno(cid:258)ci (a posiada na pewno, ka(cid:285)dy je ma), to i tak nie ma do nich dost(cid:218)pu ze wzgl(cid:218)du na negatywny obraz siebie. Nawet je(cid:258)li jest to dziecko superinteligentne, b(cid:218)dzie o sobie my(cid:258)le(cid:202): „Jestem g(cid:239)upi”, a inni b(cid:218)d(cid:200) je w tym przekonaniu utwierdza(cid:202). Tak X, tak Y — najlepsza mo(cid:285)liwa sytuacja. Ty wierzysz w siebie, inni Ci(cid:218) w tej wierze wspieraj(cid:200), (cid:258)wiat jest po Twojej stronie i robi wszystko, by doprowadzi(cid:202) Ci(cid:218) prost(cid:200) drog(cid:200) do sukcesu. Je(cid:258)li to Twój przypadek — gratuluj(cid:218)! Nie X, tak Y — ta sytuacja wyst(cid:218)puje np. wtedy, kiedy nie starasz si(cid:218) o awans, poniewa(cid:285) uwa(cid:285)asz, (cid:285)e z jakich(cid:258) powodów nie nadajesz si(cid:218) na wy(cid:285)sze stanowisko (Twoim zdaniem brak Ci np. cech lidera, nie je- ste(cid:258) do(cid:258)(cid:202) dobrze zorganizowany, masz s(cid:239)abe zdolno(cid:258)ci analityczne, etc.), a Twój prze(cid:239)o(cid:285)ony w(cid:239)a(cid:258)nie Tobie chce je powierzy(cid:202). On uwa(cid:285)a, (cid:285)e si(cid:218) nadajesz, Ty wr(cid:218)cz przeciwnie. Mamy zatem cztery mo(cid:285)liwe warianty modelu JA – INNI. Wprowadzenie do personal brandingu 21 Poleć książkęKup książkę Zauwa(cid:285), (cid:285)e o ile w wariancie pierwszym i czwartym (tak X, nie Y oraz nie X, tak Y) wyst(cid:218)puje niespójno(cid:258)(cid:202) mi(cid:218)dzy JA i INNI, o tyle w wariancie drugim i trzecim (tak X, tak Y oraz nie X, nie Y) (cid:285)adnej niespójno(cid:258)ci nie ma. Dlatego osoby funkcjonuj(cid:200)ce wed(cid:239)ug modelu drugiego i trzeciego zwykle nie b(cid:218)d(cid:200) odczuwa(cid:202) dyskomfortu. Pojawi si(cid:218) on natomiast u osób b(cid:218)d(cid:200)cych w sytuacji z punktu pierwszego lub czwartego. Mog(cid:200) go one niwelowa(cid:202) na dwa sposoby. Strategie radzenia sobie z konfliktami na linii marka w(cid:239)asna — marka innych: 1. Zmiana marki osobistej i obrazu siebie na adekwatny do tego, jaki maj(cid:200) inni. 2. Odrzucenie tego, co mówi(cid:200) inni, w celu utrzymania status quo, czyli posiadanego aktualnie obrazu siebie. Wiesz ju(cid:285), czym jest marka osobista rozumiana jako opinia o sobie, na podstawie jakich przes(cid:239)anek jest kszta(cid:239)towana i co si(cid:218) dzieje, gdy nasza marka osobista nie odpowiada temu, jak widz(cid:200) nas inni ludzie. W kolejnych krokach naucz(cid:218) Ci(cid:218), jak j(cid:200) dla siebie odpowiednio ukszta(cid:239)towa(cid:202), by przynosi(cid:239)a korzy(cid:258)ci. Nim jednak przejdziemy dalej, skupmy si(cid:218) na chwil(cid:218) na sytuacji, w której marka osobista jest ukszta(cid:239)towana nieodpowiednio. Co wynika z nieodpowiednio stworzonej marki osobistej? Najkrócej mówi(cid:200)c — je(cid:258)li Twoja marka osobista nie odpowiada Twoim potrzebom, oczekiwaniom, planom prywatnym i zawodowym, nie zrealizujesz siebie! Twoje cele pozostan(cid:200) na zawsze w sferze marze(cid:241). Nie znajdziesz pasuj(cid:200)cego do Ciebie partnera, a nawet je(cid:258)li znajdziesz, pozostaniecie w konflikcie. W relacjach z klientami b(cid:218)dziesz niewiarygodny, zatem nieskuteczny. Szef Ci(cid:218) nie zrozumie, poten- cjalnie nie da Ci podwy(cid:285)ki. I tak dalej. Wszystkie te negatywne zdarzenia nast(cid:200)pi(cid:200), poniewa(cid:285) z nieodpo- wiednio stworzon(cid:200) mark(cid:200) osobist(cid:200) jeste(cid:258) niespójny i pozbawiony do- st(cid:218)pu do najwa(cid:285)niejszego, najcenniejszego zasobu — prawdziwego autentycznego siebie. Czas na kolejny etap. 22 Personal branding, czyli jak skutecznie zbudowa(cid:202) autentyczn(cid:200) mark(cid:218) osobist(cid:200) Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Personal branding, czyli jak skutecznie zbudować autentyczną markę osobistą
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: