Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00295 003712 22404700 na godz. na dobę w sumie
Photoshop 7/7 CE. Biblia - książka
Photoshop 7/7 CE. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 1024
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-061-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Adobe Photoshop to rozbudowana aplikacja niepodzielnie panująca na rynku programów do tworzenia i edycji grafiki bitmapowej. Kolejne edycje tego programu wzbogacane są o nowe możliwości i funkcje sprawiające, że nawet doświadczeni graficy i projektanci nie mogą osiąść na laurach - muszą cały czas poznawać ogromny potencjał Photoshopa.

Światowej sławy artysta i ekspert Photoshopa, Deke McClelland, otrzymał ponad 20 nagród i napisał ponad 60 książek na temat grafiki i projektowania komputerowego, które sprzedały się w ponad 3 milionach egzemplarzy. W swym poprawionym i uzupełnionym bestsellerze, McClelland prowadzi Cię za rękę prezentując wszystkie aspekty programu, począwszy od podstaw edycji obrazu, a skończywszy na nowych technikach pracy z paletą pędzli, narzędziami korygującymi, przeglądarką plików, filtrem Liquify, narzędziami do korekcji kolorów oraz stylami i efektami warstw.

Trudno wyobrazić sobie świat grafiki komputerowej bez Photoshopa, trudno też znaleźć na rynku bardziej wyczerpującą pozycję na temat tego programu niż 'Photoshop 7/7CE. Biblia'.

'Gdy ktoś zadaje mi pytanie dotyczące Photoshopa, na które nie znam odpowiedzi, odsyłam go do Biblii Photoshopa. Ta książka robi coś, czego nie potrafi żadna inna - mówi o wszystkim.'
Russell Preston Brown, Dyrektor Kreatywny, Adobe Systems'Z Biblii Photoshopa Deke'a nauczyłem się więcej niż z jakiejkolwiek innej książki o tym programie' - Scott Kelby, Prezes Narodowego Stowarzyszenia Użytkowników Photoshopa

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Photoshop 7/7 CE. Biblia Autor: Deke McClelland T³umaczenie: Micha³ Dadan ISBN: 83-7361-061-8 Tytu³ orygina³u: Photoshop 7 Bible Format: B5, stron: 1008 Adobe Photoshop to rozbudowana aplikacja niepodzielnie panuj¹ca na rynku programów do tworzenia i edycji grafiki bitmapowej. Kolejne edycje tego programu wzbogacane s¹ o nowe mo¿liwoġci i funkcje sprawiaj¹ce, ¿e nawet doġwiadczeni graficy i projektanci nie mog¹ osi¹ġæ na laurach — musz¹ ca³y czas poznawaæ ogromny potencja³ Photoshopa. Ďwiatowej s³awy artysta i ekspert Photoshopa, Deke McClelland, otrzyma³ ponad 20 nagród i napisa³ ponad 60 ksi¹¿ek na temat grafiki i projektowania komputerowego, które sprzeda³y siê w ponad 3 milionach egzemplarzy. W swym poprawionym i uzupe³nionym bestsellerze, McClelland prowadzi Ciê za rêkê prezentuj¹c wszystkie aspekty programu, pocz¹wszy od podstaw edycji obrazu, a skoñczywszy na nowych technikach pracy z palet¹ pêdzli, narzêdziami koryguj¹cymi, przegl¹dark¹ plików, filtrem Liquify, narzêdziami do korekcji kolorów oraz stylami i efektami warstw. • Poznaj interfejs, palety i narzêdzia Photoshopa • Opanuj techniki korekcji kolorów, a tak¿e edycji i retuszu obrazów • Poznaj formaty zapisu grafiki i modele barw • Twórz w³asne obrazy u¿ywaj¹c narzêdzi malarskich Photoshopa • Stosuj zaznaczenia i maski • Poznaj mo¿liwoġci filtrów Photoshopa • Naucz siê stosowaæ ġcie¿ki • Pracuj z warstwami i obiektami • Edytuj teksty i dodawaj efekty specjalne • Przygotuj swoje prace do druku Trudno wyobraziæ sobie ġwiat grafiki komputerowej bez Photoshopa, trudno te¿ znaleĥæ na rynku bardziej wyczerpuj¹c¹ pozycjê na temat tego programu ni¿ „Photoshop 7/7CE. Biblia”. „Gdy ktoġ zadaje mi pytanie dotycz¹ce Photoshopa, na które nie znam odpowiedzi, odsy³am go do Biblii Photoshopa. Ta ksi¹¿ka robi coġ, czego nie potrafi ¿adna inna — mówi o wszystkim.” Russell Preston Brown, Dyrektor Kreatywny, Adobe Systems „Z Biblii Photoshopa Deke’a nauczy³em siê wiêcej ni¿ z jakiejkolwiek innej ksi¹¿ki o tym programie” — Scott Kelby, Prezes Narodowego Stowarzyszenia U¿ytkowników Photoshopa 5RKUVTGħEK 1#WVQTG  2TGFOQYC  9UVúR  úħè+9KVCO[Y2JQVQUJQRKGV 4QFKCđ9RTQYCFGPKGFQ2JQVQUJQRC  Co to jest Photoshop? ...................................................p...................................................p......... 27 Trochę teorii ...................................................p...................................................p...................... 28 Mapy bitowe a obiekty wektorowe ...................................................p.................................... 28 Zalety i wady malowania ...................................................p.................................................. 29 Zalety i wady rysowania ...................................................p...................................................p 30 Zastosowania Photoshopa...................................................p................................................. 31 Zastosowania programów wektorowych...................................................p............................. 32 Krótkie wprowadzenie do wersji siódmej Photoshopa...................................................p............... 32 4QFKCđ9KVCLYħYKGEKG2JQVQUJQRC  Pierwsze spojrzenie na siódmą wersję Photoshopa ...................................................p................... 37 Ekran powitalny....................................p...................................................p........................... 38 Zasoby online ...................................................p...................................................p............... 39 Ekran roboczy Photoshopa...................................................p...................................................p.. 40 Pole informacyjne...................................................p...................................................p......... 42 Narzędzia...................................................p...................................................p..................... 46 Elementy kontrolne przybornika...................................................p........................................ 55 Pasek opcji...................................................p...................................................p................... 57 Predefiniowane ustawienia narzędzi ...................................................p.................................. 58 Preset Manager (Zarządzanie ustawieniami)...................................................p....................... 60 Pływające palety...................................................p...................................................p........... 61 Rozmieszczanie i dokowanie palet..................................................p...................................... 63 Nawigacja w Photoshopie ...................................................p...................................................p... 65 Skalowanie widoku...................................................p...................................................p....... 66 Narzędzie Zoom (Lupka)...................................................p.................................................. 67 Polecenia powiększania i pomniejszania ...................................................p............................ 68 Pole współczynnika powiększenia ...................................................p..................................... 69 Tworzenie okna odniesienia...................................................p.............................................. 69 Przewijanie wewnątrz okna ...................................................p.............................................. 70 Paleta Navigator (Nawigator)...................................................p............................................ 72 Dostosowanie interfejsu do potrzeb użytkownika ...................................................p..................... 73 Preferencje........................................p...................................................p.............................. 75 General (Ogólne) ...................................................p...................................................p.......... 76 2JQVQUJQR $KDNKC File Handling (Obsługa plików) ...................................................p........................................ 80 Display Cursors (Wyświetlanie i kursory) ...................................................p...................... 83 Transparency Gamut (Przezroczystość i przestrzeń kolorów) .............................................. 85 Units Rulers (Jednostki i miarki)...................................................p.................................... 86 Guides, Grid Slices (Linie i siatki) ...................................................p................................. 89 Plug-Ins Scratch Disks (Plug-ins i dyski magazynujące) ...................................................p.. 90 Memory Image Cache (Pamięć i cache obrazów)...................................................p............ 92 4QFKCđ CTæFCPKGQDTCCOK  Struktura obrazów ...................................................p...................................................p.............. 95 Rozmiar kontra rozdzielczość ...................................................p........................................... 96 Zmiana rozdzielczości na potrzeby druku...................................................p........................... 96 Zmiana rozdzielczości przy umieszczaniu obrazka w dokumentach......................................... 98 Jak określić idealną rozdzielczość? ...................................................p.................................... 99 Rozdzielczość obrazków wyświetlanych na ekranie...................................................p................ 100 Otwieranie, powielanie i zapisywanie obrazków...................................................p..................... 101 Tworzenie nowego obrazka ...................................................p............................................ 103 Otwieranie istniejącego obrazka ...................................................p...................................... 107 Posługiwanie się przeglądarką plików...................................................p.............................. 112 Powielanie obrazka ...................................................p...................................................p..... 119 Zapisywanie obrazka na dysk ...................................................p......................................... 120 Przegląd formatów plików...................................................p...................................................p.123 PSD — format własny Photoshopa...................................................p.................................. 124 Specjalne formaty...................................................p...................................................p....... 124 Formaty obsługiwane przez różne programy ...................................................p.................... 131 Najbardziej popularne formaty...................................................p........................................ 140 Specyficzne formaty ...................................................p...................................................p... 146 Nadal nie możesz otworzyć pliku?...................................................p................................... 151 Dodawanie informacji i adnotacji do pliku...................................................p............................. 152 Zapisywanie informacji o pliku ...................................................p....................................... 152 Wprowadzanie notatek do obrazka ...................................................p.................................. 154 Wygłoś swoją opinię ...................................................p...................................................p... 155 Obsługiwanie notatek...................................................p...................................................p.. 156 Ponowne próbkowanie (resampling) i kadrowanie obrazka...................................................p...... 157 Zmiana rozmiaru a ponowne próbkowanie ...................................................p....................... 157 Kadrowanie...................................................p...................................................p................ 160 úħè++/CNQYCPKGKTGVWUV 4QFKCđ GHKPKQYCPKGMQNQTÎY  Wybieranie i edycja kolorów ...................................................p................................................ 169 Wybieranie kolorów...................................................p...................................................p.... 170 Używanie próbnika kolorów ...................................................p........................................... 171 Ręczne wpisywanie wartości kolorów...................................................p.............................. 175 Praca z różnymi modelami kolorów ...................................................p...................................... 176 RGB...................................................p...................................................p.......................... 176 HSB ...................................................p...................................................p.......................... 178 CMYK ...................................................p...................................................p...................... 179 CIE Lab...................................................p...................................................p..................... 182 Anatomia modelu Lab ...................................................p...................................................p. 182 Kolory indeksowane...................................................p...................................................p.... 184 5RKUVTGħEK Skala szarości ...................................................p...................................................p............. 186 Bitmapa (obraz czarno-biały)...................................................p.......................................... 187 Inne metody wybierania kolorów w Photoshopie...................................................p.................... 191 Predefiniowane kolory...................................................p...................................................p. 191 Paleta Color (Kolor)...................................................p...................................................p.... 193 Paleta Swatches (Próbki)...................................................p................................................ 195 Predefiniowane ustawienia próbek kolorów...................................................p...................... 197 Narzędzie Eyedropper (Kroplomierz) ...................................................p.............................. 197 Narzędzie Color Sampler (Próbkowanie kolorów)...................................................p............. 198 Kanały kolorów...................................................p...................................................p................ 200 Dlaczego miałoby Cię to obchodzić? ...................................................p............................... 201 Jak działają kanały? ...................................................p...................................................p.... 201 Jak uaktywniać i przeglądać kanały?...................................................p................................ 202 Sztuczki z kanałami ...................................................p...................................................p.......... 204 Kanały RGB............................................p...................................................p......................204 Kanały CMYK ...................................................p...................................................p........... 205 Kanały Lab ...................................................p...................................................p................ 207 Inne funkcje kanałów..................................p...................................................p......................... 208 Edycja kanałów kolorów ...................................................p...................................................p...212 Poprawianie wyglądu kolorowych skanów ...................................................p....................... 212 Tryb wielokanałowy...................................................p...................................................p.... 214 Zastępowanie i zamienianie kanałów kolorów ...................................................p.................. 215 4QFKCđ/CNQYCPKGKFQUVúRPGRúFNG  Photoshop maluje jak profesjonalista...................................................p..................................... 217 Poznaj swoje narzędzia ...................................................p...................................................p..... 219 Narzędzia do malowania...................................................p................................................. 221 Narzędzia edycyjne...................................................p...................................................p..... 222 Podstawowe techniki ...................................................p...................................................p........ 225 Malowanie linii prostych ...................................................p................................................ 225 Malowanie linii pionowych i poziomych...................................................p.......................... 227 Malowanie za pomocą narzędzia Smudge (Smużenie)...................................................p....... 228 Praca z narzędziem Sponge (Gąbka)...................................................p................................ 233 Cofanie popełnionych błędów ...................................................p......................................... 235 Kształt i rozmiar pędzla...................................................p...................................................p..... 236 Wybór kształtu pędzla ...................................................p...................................................p. 236 Tworzenie własnych końcówek pędzli ...................................................p............................. 239 Tworzenie własnych pędzli...................................................p............................................. 242 Zapisywanie i wczytywanie zestawów pędzli ...................................................p................... 243 Dynamika pędzla...................................................p...................................................p.............. 245 Podstawy...................................................p...................................................p................... 246 Dynamika kształtu ...................................................p...................................................p...... 247 Dodatkowe opcje...................................................p...................................................p........ 252 Noise (Szum), Wet Edges (Mokre krawędzie) i cała reszta ...................................................p 255 Anulowanie linii o „zmiennej czułości” ...................................................p........................... 256 Krycie, nacisk i ekspozycja ...................................................p.................................................. 257 Tryby mieszania ...................................................p...................................................p............... 259 24 tryby mieszania ...................................................p...................................................p...... 260 Trzy tryby mieszania dostępne dla narzędzi Dodge (Rozjaśnianie) i Burn (Ściemnianie) ......... 266 2JQVQUJQR $KDNKC 4QFKCđ9[RGđPKGPKCKMQPVWT[  Wypełnianie części obrazu ...................................................p...................................................p269 Wypełnianie zaznaczeń kolorem lub wzorem...................................................p......................... 270 Narzędzie Paint Bucket (Wiadro z farbą) ...................................................p......................... 271 Polecenie Fill (Wypełnij)...................................................p................................................ 275 Klawisze Backspace i Delete...................................................p........................................... 277 Użycie narzędzia wypełnienia wewnątrz zaznaczenia...................................................p........ 278 Nakładanie wypełnień gradientowych ...................................................p................................... 280 Praca z narzędziem Gradient...................................................p........................................... 280 Opcje narzędzia Gradient..................................................p................................................. 281 Style gradientów ...................................................p...................................................p.........283 Tworzenie własnych gradientów ...................................................p..................................... 285 Edycja gradientów kryjących ...................................................p.......................................... 287 Tworzenie losowych gradientów ...................................................p..................................... 291 Zapisywanie gradientów i zarządzanie nimi...................................................p...................... 293 Gradacje a tryby mieszania ...................................................p............................................. 295 Kontury i strzałki...................................................p...................................................p.............. 298 Tworzenie konturu wokół zaznaczenia...................................................p............................. 298 Dodawanie grotów strzałek do linii...................................................p.................................. 300 Dodawanie strzałek do linii zakrzywionych...................................................p...................... 301 4QFKCđ CCYCPUQYCPGOGVQF[GF[ELKQDTCW Cztery najlepsze techniki retuszu ...................................................p.......................................... 305 Klonowanie i korygowanie elementów obrazu ...................................................p....................... 307 Narzędzie Clone Stamp (Stempel) ...................................................p................................... 308 Pędzel korygujący...................................................p...................................................p....... 311 Narzędzie Patch (Łatka)...................................................p................................................. 320 Retuszowanie fotografii ...................................................p...................................................p.... 321 Odnawianie starych fotografii ...................................................p......................................... 324 Eliminowanie odwracających uwagę elementów tła ...................................................p.......... 329 Wykorzystanie powtarzających się wzorów ...................................................p........................... 333 Retuszowanie za pomocą wzorka ...................................................p.................................... 334 Opcje dotyczące malowania wzorów ...................................................p............................... 336 Tworzenie wzorów i tekstur...................................................p............................................ 337 Polecenie Pattern Maker (Tworzenie wzorka)...................................................p................... 344 Tworzenie własnych powtarzających się wzorów ...................................................p............. 349 Cofanie się w czasie................................p...................................................p............................. 354 Tradycyjne funkcje cofania...................................................p............................................. 356 Paleta History (Historia)...................................................p................................................. 357 Malowanie poza przeszłością ...................................................p.......................................... 361 úħè+++ CPCEGPKCOCUMKKHKNVT[ 4QFKCđ0CTúFKCCPCECPKCKħEKGľMK Zaznaczanie — podstawy...................................................p...................................................p.. 373 Jak działają zaznaczenia?...................................................p................................................ 374 Geometryczne kontury zaznaczenia...................................................p................................. 377 Kontury o nieregularnym kształcie ...................................................p.................................. 380 Magnetyczne zaznaczenia...................................................p............................................... 382 Magiczny świat różdżki...................................................p.................................................. 385 5RKUVTGħEK Zmiana konturów zaznaczenia ...................................................p.............................................. 389 Szybkie zmiany ...................................................p...................................................p.......... 389 Ręczne dodawanie i odejmowanie ...................................................p................................... 390 Zastosowanie klawiszy Shift+Alt lub Shift+Option jako modyfikatorów................................ 391 Dodawanie i odejmowanie za pomocą różnych poleceń...................................................p..... 393 Wygładzanie konturów zaznaczenia ...................................................p................................ 396 Przenoszenie i kopiowanie zaznaczeń...................................................p.................................... 402 Rola narzędzia Move (Przesunięcie) ...................................................p................................ 402 Wykonywanie precyzyjnych ruchów ...................................................p............................... 403 Klonowanie zaznaczenia...................................................p................................................. 404 Przesuwanie konturu zaznaczenia niezależnie od jego zawartości.......................................... 407 Skalowanie i obracanie konturu zaznaczenia ...................................................p.................... 408 Ostateczna zagłada pływających zaznaczeń...................................................p...................... 410 Rysowanie i edytowanie ścieżek ...................................................p........................................... 410 Ogólny opis ścieżek ...................................................p...................................................p.... 411 Rysowanie ścieżek narzędziem Pen (Pióro)...................................................p...................... 414 Edycja ścieżek...................................................p...................................................p............ 420 Wypełnianie ścieżek...................................................p...................................................p.... 427 Malowanie wzdłuż ścieżki ...................................................p.............................................. 427 Przekształcanie i zapisywanie ścieżek...................................................p.............................. 433 Importowanie i eksportowanie ścieżek...................................................p................................... 435 Wymiana ścieżek z programem Illustrator...................................................p........................ 436 Eksportowanie do Illustratora...................................................p.......................................... 437 Zachowywanie przezroczystych obszarów na obrazku ...................................................p...... 437 4QFKCđ/CUMQYCPKGKY[QFTúDPKCPKGGNGOGPVÎYQDTCW  Zaznaczanie za pomocą masek ...................................................p............................................. 441 Definicja maski...................................................p...................................................p........... 442 Malowanie i edycja wewnątrz zaznaczeń...................................................p............................... 444 Praca w trybie szybkiego maskowania...................................................p................................... 447 Działanie trybu szybkiej maski...................................................p........................................ 448 Edycja czerwonej nakładki ...................................................p............................................. 451 Gradienty w funkcji masek ...................................................p............................................. 454 Tworzenie strzałek gradientowych...................................................p................................... 457 Automatycznie generowanie masek...................................................p....................................... 460 Narzędzie Magic Eraser (Magiczna gumka) ...................................................p..................... 461 Jeszcze bardziej magiczna gumka tła ...................................................p............................... 464 Jeszcze bardziej magiczne polecenie Extract (Wydziel)...................................................p..... 466 Zastosowanie polecenia Color Range (Zakres koloru) ...................................................p....... 471 Polecenie Color Range (Zakres koloru) — kilka praktycznych wskazówek............................ 476 Tworzenie niezależnego kanału maski ...................................................p................................... 477 Zapisywanie konturu zaznaczenia do kanału maski ...................................................p........... 477 Przekształcanie maski w zaznaczenie...................................................p............................... 480 Oglądanie maski i obrazka...................................................p.............................................. 480 Tworzenie maski z obrazka ...................................................p.................................................. 481 4QFKCđ F[ELCCUVQUQYCPKGOHKNVTÎY  Podstawowe wiadomości o filtrach...................................................p........................................ 489 Pierwszy rzut oka na filtry ...................................................p.............................................. 490 Działanie filtrów ...................................................p...................................................p......... 494 Wygaszanie filtru...................................................p...................................................p........497 2JQVQUJQR $KDNKC Zwiększanie ostrości i kontrastu ...................................................p........................................... 499 Stosowanie filtru Unsharp Mask (Wzmocnienie) ...................................................p.............. 500 Stosowanie predefiniowanych filtrów wyostrzających...................................................p....... 506 Wyostrzanie ziarnistych fotografii ...................................................p................................... 507 Stosowanie filtru High Pass (Górnoprzepustowy)...................................................p............. 511 Przekształcanie obrazka w kontrastową grafikę...................................................p................. 512 Rozmywanie obrazka...................................p...................................................p........................ 514 Zastosowanie filtru Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) ................................................. 514 Predefiniowane filtry rozmywające...................................................p.................................. 517 Wygładzanie obrazka ...................................................p...................................................p.. 517 Rozmycie kierunkowe ...................................................p...................................................p. 518 Zmiękczanie konturu zaznaczenia ...................................................p................................... 529 Szum.................................................p...................................................p................................. 533 Dodawanie szumu...................................................p...................................................p....... 534 Usuwanie szumu filtrem Despeckle (Usuń kurz i rysy)...................................................p...... 537 Uśrednianie pikseli za pomocą filtru Median (Mediana) ...................................................p.... 538 Wyostrzanie skompresowanego obrazka ...................................................p.......................... 540 Czyszczenie zeskanowanych fotografii ...................................................p............................ 542 4QFKCđ5CNGēUVYQHKNVTÎY  Filtry destrukcyjne...................................................p...................................................p............ 547 Milion głupich efektów ...................................................p.................................................. 548 A co z innymi? ...................................................p...................................................p...........552 Ostatnia uwaga o pamięci operacyjnej RAM ...................................................p.................... 554 Filtry z menu Pixelate (Pikslowanie) ...................................................p..................................... 555 Efekt krystalizacji ...................................................p...................................................p....... 555 Mezzotinta ...................................................p...................................................p................. 557 Filtry akcentujące krawędzie ...................................................p................................................559 Wytłaczanie obrazka ...................................................p...................................................p... 559 Śledzenie krawędzi ...................................................p...................................................p..... 561 Tworzenie metalicznej powłoki...................................................p....................................... 564 Filtry zniekształcające...................................................p...................................................p....... 564 Obrazek odbity w łyżce ...................................................p.................................................. 567 Wirujące spirale...................................................p...................................................p.......... 568 Tworzenie koncentrycznych zmarszczek na wodzie ...................................................p.......... 574 Tworzenie równoległych zmarszczek i fal ...................................................p........................ 577 Zniekształcanie obrazka wzdłuż krzywej..................................................p........................... 582 Współrzędne biegunowe...................................................p................................................. 587 Zniekształcanie za pomocą polecenia Liquify (Skraplanie) ...................................................p 589 Zawijanie obrazka wokół trójwymiarowego kształtu...................................................p............... 600 Zastosowanie filtru 3D Transform (Transformacje 3D) ...................................................p..... 601 Podział na warstwy przed zastosowaniem filtru ...................................................p................ 605 Dodawanie chmur i reflektorów ...................................................p............................................ 607 Tworzenie chmur...................................................p...................................................p........ 607 Oświetlanie obrazka...................................................p...................................................p.... 607 úħè+89CTUVY[QDKGMV[KVGMUV 4QFKCđ2TCECYCTUVYCOK  Warstwy są wszędzie...................................................p...................................................p........ 615 Przenoszenie zaznaczonego fragmentu obrazka na nową warstwę............................................... 617 Inne sposoby tworzenia warstw...................................................p....................................... 619 Powielanie warstw ...................................................p...................................................p...... 621 5RKUVTGħEK Praca z warstwami...................................................p...................................................p............ 621 Uaktywnianie warstwy...................................................p...................................................p 622 Poruszanie się między warstwami za pomocą klawiatury...................................................p... 623 Przezroczystość warstw...................................................p.................................................. 624 Modyfikowanie warstwy tła...................................................p............................................ 626 Zmiana kolejności warstw ...................................................p.............................................. 627 Automatyczne usuwanie pozostałości tła...................................................p.......................... 629 Nakładanie warstw...................................................p...................................................p...... 631 Stapianie warstw ze sobą...................................................p................................................ 633 Usuwanie warstw...................................................p...................................................p........ 634 Zapisywanie „spłaszczonej” wersji obrazka...................................................p...................... 634 Zaznaczanie zawartości warstwy...................................................p........................................... 635 Tworzenie cienia...................................p...................................................p.........................636 Tworzenie poświaty...................................................p...................................................p.... 638 Przemieszczanie, sprzęganie i wyrównywanie warstw ...................................................p............ 640 Łączenie (sprzęganie) warstw ...................................................p......................................... 642 Tworzenie zestawów warstw (Layer sets) ...................................................p........................ 643 Blokowanie warstw...................................................p...................................................p..... 646 Linie pomocnicze (Guides)...................................................p............................................. 647 Automatyczne wyrównywanie i rozmieszczanie warstw ...................................................p.... 650 Ustawienia siatki...................................................p...................................................p......... 651 Wykorzystanie narzędzia Measure (Miarka)...................................................p..................... 651 Transformacje obrazka ...................................................p...................................................p..... 653 Transformowanie całego obrazka ...................................................p.................................... 653 Transformowanie warstwy lub zaznaczonego obszaru...................................................p....... 654 Transformacje numeryczne...................................................p............................................. 657 Maski i warstwy...................................................p...................................................p............... 658 Zachowywanie przezroczystości warstwy ...................................................p........................ 658 Tworzenie dodatkowych masek w warstwach ...................................................p.................. 661 Wklejanie w obrębie zaznaczenia ...................................................p.................................... 664 Maskowanie grup warstw ...................................................p............................................... 664 4QFKCđ6T[D[OKGUCPKC  Nakładanie obrazków ...................................................p...................................................p....... 667 Parametry Opacity (Krycie) i Fill (Wypełnij) ...................................................p......................... 671 Tryby mieszania warstw...................................................p...................................................p.... 673 Szaleństwo trybów mieszania...................................................p.......................................... 688 Zaawansowane opcje mieszania warstw ...................................................p................................ 694 Mieszanie wewnętrznych efektów warstwy...................................................p...................... 696 Mieszanie grup odcinania ...................................................p............................................... 698 Maskowanie efektów ...................................................p...................................................p.. 700 Wyrzucanie całych kanałów koloru ...................................................p................................. 703 Przebijanie warstw...................................................p...................................................p...... 704 Wykluczanie i przebijanie pikseli...................................................p.......................................... 708 Suwaki wykluczające piksele ...................................................p.......................................... 709 Rozmywanie ...................................................p...................................................p.............. 712 Obliczenia wykonywane na całym obrazie...................................................p............................. 714 Polecenie Apply Image (Nadaj obrazek) ...................................................p.......................... 716 Dodawanie i odejmowanie obrazków...................................................p............................... 720 Polecenie Calculations (Obliczenia)...................................................p................................. 723 Łączenie masek ...................................................p...................................................p.......... 725 2JQVQUJQR $KDNKC 4QFKCđ-UVCđV[KUV[NG  Kilka dań, których nie zamawialiśmy ...................................................p.................................... 729 Rysowanie kształtów (shapes) ...................................................p.............................................. 730 Zalety i wady kształtów ...................................................p.................................................. 730 Narzędzia do tworzenia kształtów...................................................p.................................... 732 Proces rysowania kształtu...................................................p............................................... 734 Łączenie i edycja kształtów...................................................p............................................. 737 Edycja wypełnienia kształtu...................................................p............................................ 739 Bogactwo nowych stylów warstw ...................................................p......................................... 742 Zalety stylów warstw ...................................................p...................................................p.. 747 Wewnątrz okna Layer Style (Styl warstwy)...................................................p...................... 750 Modyfikowanie i zapisywanie efektów...................................................p.................................. 760 Wyłączanie efektów...................................................p...................................................p.... 761 Kopiowanie efektów ...................................................p...................................................p... 762 Przekształcanie efektów w nowe warstwy...................................................p........................ 764 Efekty a opcje mieszania ...................................................p................................................ 764 Zapisywanie efektów w stylach...................................................p....................................... 765 4QFKCđ9RGđPKGF[VQYCNP[VGMUV  Możliwości edycji tekstu w Photoshopie 7...................................................p............................. 767 Pięć rodzajów tekstu...................................................p...................................................p... 769 Sztuka tworzenia napisów...................................................p............................................... 770 Praca z narzędziem Type (Tekst)...................................................p.......................................... 772 Tworzenie pionowych napisów ...................................................p....................................... 774 Pisanie i edycja tekstu w ramce...................................................p....................................... 775 Zaznaczanie tekstu...................................................p...................................................p...... 777 Formatowanie znaków ...................................................p...................................................p 778 Formatowanie akapitów...................................................p.................................................. 787 Sprawdzanie pisowni...................................................p...................................................p... 793 Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu ...................................................p............................... 794 Wyginanie i odkształcanie tekstu ...................................................p.......................................... 795 Edycja tekstu przekonwertowanego do kształtów ...................................................p................... 797 úħè8-QNQT[ V 4QFKCđ CTæFCPKGMQNQTCOK  W świecie kolorów ...................................................p...................................................p........... 801 Typowy scenariusz dopasowywania kolorów ...................................................p......................... 802 Ustawienia monitora ...................................................p...................................................p... 803 Dobór najlepszej przestrzeni kolorów ...................................................p.............................. 806 Osadzanie profilu w pliku...................................................p............................................... 808 Ustawianie docelowej przestrzeni kolorów ...................................................p....................... 808 Zachowanie się programu w przypadku różnic w profilach ...................................................p 809 Konwersja przestrzeni kolorów ...................................................p....................................... 810 Konwersja kolorów ...................................................p...................................................p.......... 811 Pole Description (Opis) ...................................................p.................................................. 811 Pole Working spaces (Przestrzenie robocze)...................................................p..................... 812 Pole Color Management Policies (Zasady zarządzania kolorem) ........................................... 815 Tryb zaawansowany (Advanced Mode) ...................................................p........................... 818 Własne ustawienia CMYK ...................................................p...................................................p 821 Zapisywanie i wczytywanie ustawień dotyczących kolorów.................................................. 824 5RKUVTGħEK 4QFKCđ-QTGMELCMQNQTÎY  Na czym polega korekcja kolorów?...................................................p....................................... 827 Efekty związane z korekcją kolorów...................................................p................................ 828 Dobry, zły i zakręcony ...................................................p...................................................p 829 Szybkie efekty zmiany kolorów ...................................................p............................................ 830 Polecenie Invert (Odwrotność)...................................................p........................................ 830 Polecenie Equalize (Wyrównaj) ...................................................p...................................... 831 Polecenie Threshold (Próg)...................................................p............................................. 833 Polecenie Posterize (Posteryzacja) ...................................................p.................................. 835 Szybka korekcja kolorów ...................................................p...................................................p..836 Usunięcie nasycenia kolorów ...................................................p.......................................... 837 Polecenie Auto Levels (Auto-poziomy)...................................................p............................ 838 Polecenie Auto Contrast (Auto-kontrast)...................................................p.......................... 839 Polecenie Auto Color (Auto-kolor)...................................................p.................................. 840 Korekcja barwy i nasycenia...................................................p..................................................840 Korzystanie z narzędzia Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) ................................................. 841 Korekcja barwy i nasycenia narzędziem Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) .......................... 846 Kolorowanie obrazków — opcja Colorize (Koloruj)...................................................p.......... 851 Polecenie Replace Color (Wymień kolor)...................................................p......................... 851 Polecenie Selective Color (Kolor selektywny) ...................................................p.................. 852 Polecenie Variations (Wariacje) ...................................................p...................................... 854 Poprawa kolorów w skompresowanych obrazkach...................................................p............ 856 Korekcja poziomów jasności obrazka...................................................p.................................... 857 Korekcja poziomów ...................................................p...................................................p.... 858 Korekcja krzywych koloru...................................................p.............................................. 865 Polecenie Gradient Maps (Mapa gradientu)...................................................p...................... 869 Praktyczne zastosowania: krzywe o gładkim kształcie ...................................................p....... 870 Praktyczne zastosowania: krzywe o dowolnym kształcie ...................................................p... 871 Warstwy dopasowania ...................................................p...................................................p......874 Zalety korekcji z wykorzystaniem warstw ...................................................p........................ 876 Korekcja płaskich obrazków z wykorzystaniem warstw dopasowania .................................... 878 4QFKCđ2T[IQVQYCPKGFQFTWMW Witaj w świecie druku ...................................................p...................................................p...... 879 Terminologia związana z drukiem...................................................p......................................... 880 Drukowanie obrazków kompozytowych...................................................p................................ 884 Wybór drukarki w systemie Windows...................................................p.............................. 885 Wybór drukarki w systemie Mac OS ...................................................p............................... 886 Ustawienia wydruku ...................................................p...................................................p... 887 Określanie funkcji transferu...................................................p............................................ 899 Uruchamianie wydruku ...................................................p.................................................. 901 Separacja kolorów ...................................................p...................................................p............ 904 Drukowanie obrazka z separacją CMYK ...................................................p......................... 904 Tworzenie zalewek ...................................................p...................................................p..... 906 Bichromia, trichromia i kwadrochromia...................................................p................................. 906 Tworzenie bichromii ...................................................p...................................................p... 907 Drukowanie bichromii...................................................p...................................................p. 909 Edycja poszczególnych kanałów bichromii...................................................p....................... 910 Separacja kolorów dodatkowych...................................................p........................................... 911 Przygotowywanie galerii obrazków...................................................p....................................... 912 2JQVQUJQR $KDNKC QFCVMKV QFCVGM#5MTÎV[KOQF[HKMCVQT[ Niewidoczne skróty i modyfikatory...................................................p....................................... 919 Kombinacje z klawiszem Alt..................................................p............................................ 920 Menu kontekstowe...................................................p...................................................p...... 920 Skróty odnoszące się do przybornika ...................................................p............................... 921 Skróty odnoszące się do palet ...................................................p......................................... 922 Prababcia wszystkich tabel skrótów ...................................................p...................................... 925 Kilka rzeczy, o których powinieneś wiedzieć...................................................p.................... 925 Jedziemy z tym koksem ...................................................p................................................. 926 5MQTQYKF  4QFKCđ F[ELC CUVQUQYCPKGOHKNVTÎY 9V[OTQFKCNG Przegląd filtrów korekcyjnych, destrukcyjnych i filtrów Łączenie filtrowanego obrazka z oryginalnym Regulowanie ostrości obrazka za pomocą filtra Unsharp Mask (Wzmocnienie) Poprawianie ziarnistej fotografii za pomocą specjalnie przygotowanej maski Podkreślanie krawędzi filtrem High Pass (Górnoprzepustowy) Tworzenie jarzących się obrazków za pomocą filtru Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) Wtapianie zaznaczenia za pomocą filtrów Maximum (Maksimum) i Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) Szczegółowy przegląd filtrów dostępnych w menu Filter|Noise (Filtr|Szum) Wyostrzanie skompresowanych obrazków Redukcja mory w zeskanowanych obrazkach 2QFUVCYQYGYKCFQOQħEKQHKNVTCEJ W Photoshopie filtry umożliwiają automatyczne wprowadzanie rozmaitych efektów specjalnych. Chociaż nazwę przejęły od filtrów stosowanych w fotografii, które zwykle poprawiają rozkład światła i perspektywy, filtry Photoshopa mają znacznie większe moż- liwości. Dzięki ich zastosowaniu możesz delikatnie zwiększyć ostrość obrazka, wpro- wadzić chaotycznie rozproszone piksele, uzyskać efekt głębi lub zupełnie rozbić obrazek i złożyć na nowo, uzyskując całkowicie odmienny rezultat. Dzięki filtrom możesz zasto- sować dowolną liczbę efektów specjalnych. úħè+++ CPCEGPKCOCUMKKHKNVT[ Na tym etapie wtajemniczenia wewnętrzny głos powinien już przestrzegać przed stoso- waniem standardowych efektów specjalnych. A dlaczego? Ponieważ wszyscy użytkow- nicy Photoshopa lub jego młodszego brata — programu Photoshop Elements — mają do nich dostęp. Jeśli podczas pracy nad własnymi kompozycjami będziesz polegać na takich filtrach, osoby, które będą je oglądać, szybko ocenią je jako słabe, a przynajmniej mało oryginalne próby artystyczne. Wyobraź sobie taki scenariusz: marnujesz swój czas przed telewizorem, przeskakując bezmyślnie przez kanały. Gdy mózg jest już bliski wyschnięcia, napotykasz nagle na świetną reklamę samochodu terenowego, który sunie po ekranie, a sceneria w tle zmienia się chyba 17 razy. Ta przykuwająca uwagę niecodzienna reklama byłaby naprawdę świetna, gdybym tylko pamiętał, który model samochodu promuje. No cóż… Gdy reklama dobiega końca, jesteś tak zaaferowany, że zapominasz wcisnąć przycisk do przerzucania kanałów. Zanim się spostrzeżesz, jesteś już w połowie oglądania reklamy rajdu wielkich ciężarówek. Podobnie jak w poprzednim przypadku, film reklamowy naje- żony jest efektami specjalnymi — wirujące litery, głos lektora obniżony o oktawę z sil- nym pogłosem i całe mnóstwo wielkich wspaniałych maszyn wypełnionych prawdzi- wymi mężczyznami o minimalnej liczbie szarych komórek. Po obejrzeniu czegoś takiego człowiek czuje się, tak jakby dostał w głowę porządnym młotkiem i jeszcze parę razy został przejechany walcem. W gruncie rzeczy wszystkie efekty specjalne nie są takie złe. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zostaną one użyte. Reklamie SUV-a udaje się przyciągnąć uwagę i skupić ją na stale zmieniającym się otoczeniu, dzięki czemu to auto wydaje się odjazdowe. Z kolei efekty zastosowane w reklamie rajdu ciężarówek to raczej gatunek tanich chwytów. Są one nie tylko pozbawione konkretnego przekazu, ale co gorsza, nie ma w nich kreatywności. A zatem w tym i następnym rozdziale zajmiemy się kreatywnym zastosowaniem efektów specjalnych. Zamiast wypróbowywania na obrazku wszelkich możliwych filtrów, co jest wystarczająco dokładnie opisane w podręczniku dołączonym do programu, w rozdzia- łach tych znajdziesz informacje o działaniu najważniejszych filtrów i wskazówki doty- czące ich zastosowania. Nauczysz się również stosować kilka filtrów, łącząc je ze sobą oraz wykorzystując do edycji obrazków i konturów zaznaczeń. Moim celem nie jest przedstawienie dostępnych w programie filtrów — sam możesz się tym zająć, wystarczy obejrzeć menu Filter (Filtr). Ja spróbuję podpowiedzieć, jak i kiedy najlepiej je wykorzystać. 2KGTYU[TWVQMCPCHKNVT[ Aby uzyskać dostęp do efektów specjalnych Photoshopa, należy zastosować jedno z poleceń zgromadzonych w menu Filter (Filtr). Polecenia te można podzielić na dwie główne grupy — filtry korekcyjne i destrukcyjne. (KNVT[MQTGME[LPG Filtry korekcyjne są standardowymi narzędziami stosowanymi do modyfikowania zeska- nowanych obrazków i przygotowania obrazka do wydruku lub wyświetlenia na ekranie. W wielu przypadkach efekty są tak delikatne, iż osoba oglądająca obrazek może nawet 4QFKCđ F[ELCCUVQUQYCPKGOHKNVTÎY nie zauważyć, że zastosowany został filtr korekcyjny. Jak widać na rysunku 10.1, do filtrów korekcyjnych zaliczamy te zmieniające ostrość obrazka, poprawiające przejścia między kolorami i uśredniające kolory sąsiadujących pikseli. Znajdziesz je w menu Filter (Filtr), w podmenu Blur (Rozmycie), Noise (Szum), Sharpen (Wyostrzanie) oraz Other (Inne). 4[UWPGM Twarz tej kobiety, została poddana działaniu czterech filtrów korekcyjnych, po jednym z menu Sharpen (Wyostrzanie), Blur (Rozmycie), Other (Inne) i Noise (Szum) (patrząc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, począwszy od górnego obrazka po lewej stronie) Wiele filtrów korekcyjnych można zestawić w pary, które stanowią swoje dokładne prze- ciwieństwa. Filtr Blur (Rozmycie) jest przeciwieństwem filtra Sharpen (Wyostrzanie), Add Noise (Dodaj szum) — Median (Mediana) itd. Nie oznacza to jednak, że jeden filtr cał- kowicie usuwa efekt drugiego; jedynie „odwołując” filtr (na przykład za pomocą palety History (Historia)) można naprawdę przywrócić obrazek do poprzedniego stanu. Chcę tylko powiedzieć, że dwa przeciwne filtry tworzą kontrastujące ze sobą efekty. Tematem tego rozdziału są filtry korekcyjne. Chociaż nie są tak liczne jak ich destruk- cyjni konkurenci, poświęciłem im więcej czasu, gdyż tworzą efekty, które najczęściej będziesz stosować. (KNVT[FGUVTWME[LPG Filtry destrukcyjne tworzą efekty tak dramatyczne, że mogą łatwo zdominować całą kompozycję, w wyniku czego zastosowany filtr stanie się bardziej istotny niż sam obrazek. Większość filtrów destrukcyjnych umieszczona została w menu poleceń Filter|Distort (Filtr|Zniekształcenie), Pixelate (Pikslowanie), Render (Rendering) i Stylize (Stylizacja). Kilka obrazków przytłoczonych efektem filtra przedstawiono na rysunku 10.2. úħè+++ CPCEGPKCOCUMKKHKNVT[ 4[UWPGM Efekt zastosowania czterech destrukcyjnych filtrów, po jednym z podmenu Distort (Zniekształcenie), Pixelate (Pikslowanie), Render (Rendering) i Stylize (Stylizacja) (patrząc od górnego lewego obrazka w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara). Zauważ, że filtr Lighting Effects (Efekty świetlne) można stosować wyłącznie na kolorowych obrazkach, dlatego też przed zastosowaniem go musiałem przekonwertować obraz do trybu RGB Ponieważ filtry destrukcyjne tworzą fascynujące efekty, wielu użytkowników podczas pierwszych eksperymentów z Photoshopem właśnie je wykorzystuje najczęściej. Lecz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop 7/7 CE. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: