Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00129 004920 22441886 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS2/CS2 PL. Skuteczne rozwiązania - książka
Photoshop CS2/CS2 PL. Skuteczne rozwiązania - książka
Autor: , Liczba stron: 288
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0317-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nieoceniony zbiór praktycznych porad
dla użytkowników Photoshopa CS2

Praca grafika komputerowego to nieustanna walka z czasem. Wszystkie projekty, poprawki, szkice i korekty muszą być gotowe natychmiast. Obróbka setek zdjęć ściągniętych z karty aparatu cyfrowego zajmuje wieki. Co więc zrobić, aby przyspieszyć swoją pracę? Rozwiązanie nasuwa się samo -- wybierz odpowiednie narzędzie. Photoshop CS2 niewątpliwie jest doskonałym i efektywnym programem. Jednak samo jego zainstalowanie to nie wszystko. Szybka praca z Photoshopem możliwa jest po opanowaniu obsługi jego narzędzi i poznaniu sztuczek pozwalających na usprawnienie korzystania z nich. Do tego nie wystarczy dokumentacja programu -- tu niezbędna jest wiedza i praktyczne umiejętności.

W książce 'Photoshop CS2/CS2 PL. Praktyczne rozwiązania' znajdziesz dziesiątki wskazówek, dzięki którym Twoja praca stanie się szybsza i wydajniejsza. Każdą z nich niemal od razu możesz zastosować w praktyce. Nie będziesz musiał przebijać się przez szczegółowe opisy narzędzi i ich parametrów. Dowiesz się natomiast, jak wykorzystać je do konkretnych zadań i jak dobrać wartości parametrów, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Reputacja autora książki gwarantuje, że każda ze wskazówek okaże się niezwykle przydatna w Twojej pracy. Nauczysz się błyskawicznie organizować swoją kolekcję fotografii za pomocą programu Bridge, tworzyć niezwykłe efekty specjalne, przeprowadzać szybkie i efektywne korekcje barwne oraz tonalne, a także wykonywać wiele zadań 'na skróty'.

Poznaj niezawodne techniki skutecznej pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Photoshop CS2/CS2 PL. Skuteczne rozwi¹zania Autorzy: Scott Kelby, Felix Nelson T³umaczenie: Piotr Cieœlak ISBN: 83-246-0317-4 Tytu³ orygina³u: Photoshop CS2 Killer Tips Format: B5, stron: 288 Nieoceniony zbiór praktycznych porad dla u¿ytkowników Photoshopa CS2 (cid:129) Zarz¹dzanie kolekcj¹ cyfrowych obrazów. (cid:129) Sztuczki z warstwami i tekstem. (cid:129) B³yskawiczna korekcja barwna. Praca grafika komputerowego to nieustanna walka z czasem. Wszystkie projekty, poprawki, szkice i korekty musz¹ byæ gotowe natychmiast. Obróbka setek zdjêæ œci¹gniêtych z karty aparatu cyfrowego zajmuje wieki. Co wiêc zrobiæ, aby przyspieszyæ swoj¹ pracê? Rozwi¹zanie nasuwa siê samo — wybierz odpowiednie narzêdzie. Photoshop CS2 niew¹tpliwie jest doskona³ym i efektywnym programem. Jednak samo jego zainstalowanie to nie wszystko. Szybka praca z Photoshopem mo¿liwa jest po opanowaniu obs³ugi jego narzêdzi i poznaniu sztuczek pozwalaj¹cych na usprawnienie korzystania z nich. Do tego nie wystarczy dokumentacja programu — tu niezbêdna jest wiedza i praktyczne umiejêtnoœci. W ksi¹¿ce „Photoshop CS2/CS2 PL. Praktyczne rozwi¹zania” znajdziesz dziesi¹tki wskazówek, dziêki którym Twoja praca stanie siê szybsza i wydajniejsza. Ka¿d¹ z nich niemal od razu mo¿esz zastosowaæ w praktyce. Nie bêdziesz musia³ przebijaæ siê przez szczegó³owe opisy narzêdzi i ich parametrów. Dowiesz siê natomiast, jak wykorzystaæ je do konkretnych zadañ i jak dobraæ wartoœci parametrów, aby uzyskaæ najlepsze rezultaty. Reputacja autora ksi¹¿ki gwarantuje, ¿e ka¿da ze wskazówek oka¿e siê niezwykle przydatna w Twojej pracy. Nauczysz siê b³yskawicznie organizowaæ swoj¹ kolekcjê fotografii za pomoc¹ programu Bridge, tworzyæ niezwyk³e efekty specjalne, przeprowadzaæ szybkie i efektywne korekcje barwne oraz tonalne, a tak¿e wykonywaæ wiele zadañ „na skróty”. (cid:129) Nieznane mo¿liwoœci przegl¹darki Bridge (cid:129) Konfigurowanie interfejsu u¿ytkownika Photoshopa (cid:129) Zwiêkszanie wydajnoœci narzêdzi (cid:129) Techniki obróbki plików RAW (cid:129) Praca z warstwami (cid:129) Korekcja i przygotowanie do druku (cid:129) Publikacja obrazów w sieci Poznaj niezawodne techniki skutecznej pracy ROZDZiAł 1 Szybka akcja na moście sztuczki w programie Bridge Nieudokumentowana sztuczka z pokazem slajdów w programie Bridge Błyskawiczna zmiana rodzaju podglądu Otwieranie foldera techniką „przeciągnij i upuść” Ocenianie kilku zdjęć jednocześnie Błyskawiczne tworzenie folderów Wyróżnianie „najlepszych z najlepszych” Przyznawanie zdjęciom ocen w trybie pełnoekranowym Do miniatur na przeszpiegi Porządkowanie widoku Zmiana nazw etykiet Program Bridge zawsze na wierzchu Resetowanie ustawień programu Bridge Usuwanie folderów w programie Bridge Przeglądanie zawartości kilku folderów jednocześnie Przeglądanie stron dokumentu PDF w programie Bridge Powiększanie podglądu stron dokumentu PDF Więcej niż trzy panele Jak sprawdzić, czy zdjęcie jest otwarte w Photoshopie? Otwieranie zdjęcia i ukrywanie okna programu Bridge Chciałbym wrócić tam, gdzie byłem przed chwilą Etykiety na skróty Powrót do pierwszego okna programu Bridge po zakończeniu wyszukiwania Kolekcje na każdą okazję Błyskawiczne powielanie dowolnego zdjęcia Usuwanie niepotrzebnych zdjęć Wysyłanie listów elektronicznych przy użyciu programu Bridge Obsługa nośników wymiennych w programie Bridge Błyskawiczna zmiana nazwy zdjęcia Przełączanie otwartych okien programu Bridge Maksymalne powiększenie miniatur jednym kliknięciem Jak uchronić się przed utratą dodatkowych informacji w programie Bridge? Polecenie do wsadowej zmiany nazw plików otrzymało własny skrót klawiaturowy Przełączanie pomiędzy programem Bridge a Photoshopem Odświeżanie zawartości folderów jednym klawiszem Zmiana wielkości czcionek w panelu Metadata (Metadane) Zagnieżdżanie paneli programu Bridge Powiększanie panelu Preview (Podgląd) Zapisywanie przestrzeni roboczych programu Bridge 23 2 2 25 25 26 26 2 2 28 28 29 29 30 30 31 31 32 33 33 3 3 35 35 36 36 3 3 38 38 39 39 0 0 1 1 2 2 3 S P i S T R E ś C i  S P i S T R E ś C i 8 ROZDZiAł 2 Urodzony, by gnać… …, czyli ważne wskazówki, które musisz znać Jesteś ciekaw nowości w Photoshopie CS2? Wyświetl je wszystkie! Najbardziej oczekiwany skrót na świecie wreszcie działa! Kursor wydaje Ci się zbyt mały? Powiększ go! Porównywanie zdjęć Potrzebujesz wskazówek dotyczących bieżącego narzędzia? Nie używasz? Schowaj! Wskazówka dla osób, które prowadzą szkolenia z Photoshopa Zgubiłeś kursor? Odnajdź go! Ukryta lista jednostek miary Aktualizacja histogramu jednym kliknięciem Umiesz narysować linię prostą przy użyciu Lassa? Nie pamiętasz skrótów służących do zaznaczania? Spójrz na kursor! Jak okiełznać polecenie Select Similar (Zaznacz podobne)? Prosty sposób na powtórne zastosowanie dowolnego filtra Sztuczka z wirtualnymi suwakami i klawiszem Shift Wielka ucieczka, czyli jak zrezygnować z kadrowania Przywracanie ekranu powitalnego Przywracanie ostrzeżeń (resetowanie wszystkich okien dialogowych) Jak zmniejszyć pasek narzędzi? Paleta Brushes (Pędzle): to nie nagłówek, to przycisk Niebezpieczne przecięcia? Przesuwanie warstw Karta pływacka dla paska opcji Gdzie podział się filtr 3D Transform (Transformacje 3D)? Powiększ to Uniwersalny złodziej kolorów Niech Photoshop pamięta więcej Pomniejsz palety do właściwej wielkości Tworzenie superpalety Szybko doprowadź ustawienia narzędzi do porządku Uporządkuj swój świat Nieoficjalny skrót do wypełniania Usunąłeś zaznaczenie i zapomniałeś je zapisać? Nie martw się Bardzo szybka zmiana cali na piksele Zarządzanie paletą Swatches (Próbki) Powiększyłeś? Nie używaj pasków przewijania Niech Photoshop wykona obliczenia podczas kopiowania czy wklejania Tworzenie zaznaczenia z dowolnej ścieżki Zaoszczędź sobie klikania podczas zamykania 5 6 6   8 8 9 9 50 50 51 51 52 52 53 53 5 5 55 55 56 5 5 58 58 59 60 60 61 61 62 62 63 63 6 6 65 65 66 Brakuje pamięci RAM? Może czas coś wyczyścić? Jak dostać się do uchwytów ramki podczas przekształcania obrazu? Przekształcanie i kopiowanie za jednym zamachem ROZDZiAł 3 Na wysokich obrotach. Wskazówki zwiększające wydajność Szukasz zadań z poprzednich edycji programu? Zmiana układu pędzli Znajdź środek dowolnego dokumentu Nigdy więcej postrzępionego zaznaczenia za pomocą narzędzia Lasso (Lasso) Porządki na pulpicie Niech Photoshop sam radzi sobie z krzywymi Potrzebujesz dokładniejszej siatki? Proszę! Do zmiany rozmiaru pędzla nie potrzebujesz palety Brushes (Pędzle) Szybki obrót pod określonym kątem Pozbądź się niepotrzebnych pędzli Pędzle tam, gdzie ich potrzebujesz Profesjonalne techniki posługiwania się próbnikiem pędzli Większa kontrola pociągnięć pędzla Szybkie przełączanie między otwartymi obrazkami Jak szybko znaleźć środek dowolnego obiektu? Zmiana kierunku linii pomocniczych Tworzenie tymczasowych pędzli Wykorzystywanie ostatniego ustawienia Curves (Krzywe) Przywracanie wykadrowanych fragmentów Uporaj się z zabłąkanymi pikselami! Narzędzie Magic Wand (Różdżka) pod kontrolą Aby paleta Color (Kolor) pracowała dwa razy wydajniej Zaoszczędź czas, używając wcześniejszych ustawień Jak szybko dotrzeć do kanałów? Jak anulować niektóre operacje po zamknięciu dokumentu? Rysujesz ścieżki narzędziem Pen (Pióro)? Nie musisz korzystać z paska narzędzi Umieść próbnik gradientów pod ręką Nie klikaj tego pola Brakuje pamięci? Wypróbuj tę sztuczkę! Tajemnice narzędzia Eraser (Gumka) Zeskanowane zdjęcie jest przekrzywione? To zadanie dla Photoshopa! Skopiuj z jednej warstwy lub skopiuj ze wszystkich Utknąłeś w polu? Oto wyjście awaryjne Zresetuj i zaoszczędź trochę czasu Zobacz każdy szczegół dzięki większemu podglądowi w galerii filtrów 66 6 6 69 0 0 1 2 3   5 5 6 6   8 8 9 80 80 81 82 82 83 83 8 8 85 85 86 86 8 8 88 88 89 89 S P i S T R E ś C i 9 S P i S T R E ś C i 10 Wyświetlanie wybranego filtra w Galerii filtrów Zawsze możesz skorzystać z narzędzia Move (Przesunięcie) Szybkie powiększanie w Galerii filtrów ROZDZiAł  Moje magiczne sztuczki. Garść fascynujących i niezwykłych wskazówek Oznaczanie poleceń kolorami Zdjęcia w formacie Raw w postaci obiektów inteligentnych Mistrzowskie panowanie nad filtrem Vanishing Point (Punkt zbiegu) Budowanie „przestrzennej” siatki w oknie filtra Vanishing Point (Punkt zbiegu) Ukryte narzędzie zoom w oknie filtra Vanishing Point (Punkt zbiegu) Przewidujesz wielokrotne skalowanie? Posłuż się obiektem inteligentnym! Jak sprawić, by obiekt przestał być inteligentny…? Przełączanie narzędzi do przekształcania warstw Błyskawiczna zmiana wielkości miniatur Czy linie pomocnicze to naprawdę najsprytniejsze linie w Photoshopie? Przywracanie standardowych ustawień w galerii filtrów śledzenie zmian widoczności warstw w palecie historii Sprytne wydzielanie Powiększanie wszystkich sąsiadujących ze sobą dokumentów jednocześnie Jak powielić znacznik koloru? Usuwanie niepożądanych otoczek podczas łączenia zdjęć Rozwiązanie tajemnicy jajka-niespodzianki Cofnij za pomocą suwaka! Błyskawiczne skalowanie ścieżek Skrót klawiaturowy polecenia Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) Zalety fotograficznych warstw korekcyjnych Prezentacja w Photoshopie Przesuwanie obrazu w trybie pełnoekranowym Bezpieczne retusze fotografii światła, kamera, akcja! Pokazy slajdów przy użyciu Photoshopa Ukryte polecenie „wykonaj i powtórz” Podgląd pędzla bez klikania Nieudokumentowana sztuczka przełączania narzędzia Airbrush (Aerograf) Zamiana pól kadrowania Daj okienkom trochę oddechu! Skrót do wykonywania wielu cofnięć jednocześnie Potrzebujesz strzałki? Photoshop może je dodać! 90 90 91 93 9 95 95 96 96 9 9 98 98 99 100 100 101 101 102 102 103 103 10 10 105 105 106 106 10 108 108 109 109 110 110 111 Przeciągnij i upuść tam, gdzie chcesz Nie musisz zgadywać podczas rozmywania krawędzi zaznaczenia Sekretny ekran powitalny Photoshopa Zakochaj się (lub nie) w tymczasowym pędzlu Cofnięcie operacji zapisu? To niemożliwe, prawda? Szybka zmiana twardości pędzla Jak skorygować tylko jeden, wybrany kolor? Tworzenie lepszego narzędzia Background Eraser (Gumka tła) Własne pędzle: zacznij od zera Czas to pieniądz! ROZDZiAł 5 Szybcy i wściekli. Kruczki i sztuczki w formacie Camera Raw Konwersja na skalę szarości w oknie Camera Raw Unikaj klikania białych przedmiotów Aktualizacja histogramu podczas kadrowania Suwakiem w aberracje Podgląd zdjęcia w formacie RAW z pominięciem automatycznej korekcji obrazu Włączanie i wyłączanie podglądu Pozbądź się automatycznej korekcji obrazu — tym razem na dobre W jaki sposób anulować działanie narzędzia White Balance (Balans bieli)? Kilka różnych odczytów z kroplomierza Skróty związane z wyświetlaniem ostrzeżeń dotyczących świateł i cieni Anulowanie kadrowania w oknie Camera Raw Anulowanie prostowania zdjęcia w oknie Camera Raw Podgląd wyostrzenia zdjęcia Dodawanie punktów kontrolnych do krzywej korekcyjnej w oknie Camera Raw Skrót umożliwiający obracanie zdjęć w oknie Camera Raw Kadrowanie wielu zdjęć w formacie RAW jednocześnie Zmiana nazw w ostatniej chwili Większy podgląd w oknie Camera Raw Twoje ulubione skróty działają również w oknie Camera Raw Dopasuj powiększenie do wielkości okna Chciałbyś utworzyć plik JPEG ze zdjęcia w formacie RAW? A może TiFF? Nie zmieniaj trybu kolorów, w którym Twój aparat zapisuje zdjęcia Chciałbyś powiększyć zdjęcie? Zrób to w formacie RAW! Jak ukryć metadane przed dostępem 111 112 113 113 11 11 115 116 11 11 119 120 121 121 122 123 12 12 125 125 126 126 12 12 128 128 129 129 130 130 131 131 132 132 niepożądanych osób? 133 Jak rozpocząć edycję zdjęcia w formacie RAW od początku? 13 S P i S T R E ś C i 11 S P i S T R E ś C i 12 Pomiń irytujące okno dialogowe zapisu plików Zarządzanie zdjęciami w oknie Camera Raw W jaki sposób skłonić program Bridge do przetwarzania zdjęć w formacie RAW? W jaki sposób wybrać zdjęcie przeznaczone do edycji w oknie Camera Raw? Podoba Ci się efekt retuszu pewnego zdjęcia? Zastosuj go na innych fotografiach! Resetowanie zmian dokonanych w pliku ze zdjęciem RAW przy użyciu programu Bridge Kadrowanie kilku zdjęć jednocześnie ROZDZiAł 6 Szybki Gonzales. Wskazówki dotyczące warstw Skrót umożliwiający utworzenie warstwy zawierającej spłaszczoną wersję obrazka. Nareszcie! Zmiana stopnia krycia podczas przekształcania warstwy Przenoszenie efektów warstw pomiędzy warstwami Błyskawiczne „spłaszczanie” Rozłączanie warstw pojedynczym kliknięciem Tymczasowe rozłączanie warstwy Zmiana sposobu wczytywania zawartości warstwy w postaci zaznaczenia Widoczne krawędzie warstw Nie chcesz zostawiać odstępów pomiędzy warstwami? Włącz przyciąganie! Przenoszenie i kopiowanie masek warstw Odwracanie maski podczas jej przenoszenia Chciałbyś zaznaczać warstwy ramką zaznaczenia? 13 135 136 136 13 138 138 11 12 12 13 1 1 15 15 16 1 1 18 Proszę bardzo! 18 19 Błyskawiczne grupowanie warstw 19 Niemal uniwersalny skrót do spłaszczania warstw 150 Zaznacz dowolną warstwę, klikając w obrębie obrazka 150 Przekształcanie warstw w niezależne dokumenty Otwieranie wielowarstwowych plików z pominięciem warstw 151 151 Tęsknisz za utraconymi warstwami tła? Nie martw się! 152 Jak uniknąć menu Layer (Warstwa)? 152 Zablokuj wszystkie warstwy jednym kliknięciem 153 Wygodna zmiana trybów mieszania 153 Ukryj pozostałe warstwy w mgnieniu oka 15 Dlaczego „przeciąganie” stylów jest takie wygodne? 155 Stosowanie stylów do warstwy tła 155 Przekształć kompozycje warstw w niezależne dokumenty 156 Zaawansowane ustawienia trybów mieszania 15 Natychmiastowa zmiana krycia Skopiuj warstwę do innego dokumentu, zachowując jej oryginalne położenie Przenoszenie wielu warstw między dokumentami 15 158 Szybkie wypośrodkowanie przeniesionych warstw Wygodna korekcja kąta padania cienia Skrót do nawigacji warstwami Pragniesz separacji? Udziel rozwodu warstwom i efektom! Krótka wskazówka: usuwanie efektów warstw Kształty bez warstwy kształtu? Proste kodowanie kolorów Połącz warstwy, aby zwiększyć wydajność Photoshopa Przepraszam, czy mogę poprosić o kilka warstw w tym samym stylu? Wskazówki ułatwiające posługiwanie się paletą warstw Wyświetl maskę w postaci rubinowej przesłony Zaznaczanie tylko jednego obiektu na warstwie Chcesz się pobawić, a może i zarobić? Wypróbuj sztuczkę z widocznością wypełnienia warstwy Przezroczystość o 100 kryciu? Dziwne, ale prawdziwe ROZDZiAł  „Harley mój”. Czadowe sztuczki z tekstem Powiększanie podglądu krojów czcionek Nie podoba Ci się podgląd czcionek? Wyłącz go! Drobna, lecz przydatna sztuczka z tworzeniem nowej warstwy tekstowej Umieszczanie tekstu w idealnym okręgu Potrzebujesz z powrotem prostych cudzysłowów? Resetowanie ustawień typograficznych Symbol praw autorskich (i nie tylko) wstawiany jednym kliknięciem Superszybkie zaznaczanie tekstu Rasteryzacja tekstu jednym kliknięciem Skrojone na miarę Zmiany tekstu w ścieżki Wyobraź sobie, że możesz umieścić zdjęcie w napisie Czcionki, czcionki i jeszcze raz czcionki Zadanie bojowe: rasteryzacja tekstu Podwójna wygoda Przesuń tekst, nie zmieniając narzędzia Zobacz, jak tekst zmienia kolor Zmiana właściwości tekstu bez zaznaczania go Rasteryzację 2 razy proszę. A może  lub 6? Potrzebujesz trochę miejsca: dostosuj kerning Powiedz Photoshopowi, że skończyłeś pracę z tekstem Połącz wszystkie warstwy tekstowe Flip i Flap w tekście Skrojone na miarę: część druga Jak skłonić sprawdzanie pisowni do współpracy? Edycja tekstu na ścieżce Dokładne rozmiary kolumn tekstowych 159 159 160 160 161 161 162 162 163 16 165 166 166 16 169 10 10 11 11 12 12 13 13 1 1 15 15 16 1 18 18 19 180 180 181 181 182 183 18 18 185 185 S P i S T R E ś C i 13 S P i S T R E ś C i 1 Usuwanie błędnych (z typograficznego punktu widzenia) spacji Czcionka bez kursywy lub pogrubienia? Nie martw się! Zmień cały tekst za jednym zamachem! ROZDZiAł 8 Wyścig z czasem. Wskazówki dotyczące korekcji obrazu i przygotowania go do druku Czy podczas retuszu efektu czerwonych oczu trzeba być bardzo dokładnym? Jak poprawić efekt działania polecenia Shadow/Highlight (Cień/światło)? Rozpraw się z irytującą siatką w oknie polecenia Lens Correction (Korekcja obiektywu) Określanie właściwego kąta wyostrzania dla filtra Smart Sharpen (inteligentne wyostrzenie) Precyzyjne określanie koloru dla polecenia Replace Color (Wymień kolor) Korygujesz zakres świateł? Uważaj na cienie! Korygowanie na pustej warstwie Jak poprawić efekt retuszu przy użyciu nietypowej końcówki pędzla? Nietypowe ustawienia polecenia Shadow/Highlight (Cień/światło) Przywracanie pierwotnych ustawień polecenia Shadow/Highlight (Cień/światło) Nie ma to jak retusz pod naciskiem Zmiana stopnia krycia dla pędzla Healing Brush (Pędzel korygujący) Pożegnaj się z efektem pasmowania gradientów Wyostrz obrazek jak profesjonalista Pięć wskazówek, jak pozbyć się efektu mory Zeskanuj czarno-białą grafikę we właściwej rozdzielczości Wyostrzanie za pomocą filtra High Pass (Górnoprzepustowy) Prawidłowy gradient zawierający dodatkowy kolor Czy lepiej jest korygować zdjęcie w CMYK, czy RGB? Prostowanie zeskanowanych obrazków w 10 sekund (lub mniej) Skanery nie skanują tylko płaskich obiektów Czy Twoje kolory są gotowe do druku? Powiedz stanowcze „nie” zamianie kolorów podczas retuszu rysunków Zostaw obliczenia Photoshopowi Będziesz drukować? Sprawdź, czy monitor jest we „właściwej przestrzeni” Chcesz uzyskać lepszy gradient w druku? Oto wskazówka Podglądy przed i po 186 186 18 189 190 190 191 192 193 193 19 19 195 195 196 196 19 19 198 199 200 200 201 201 202 202 203 203 20 205 205 Klonowanie z obrazka do obrazka Uzyskaj w druku bardziej rzeczywiste cienie Sprawdź, czy białe fragmenty obrazka są naprawdę białe Spróbuj nie poprawiać więcej niż raz Szybkie wskazówki dotyczące punktów krzywej Niech Photoshop pomoże odnaleźć światła i cienie Trudne rozmowy o rozdzielczości Czy naprawdę widzisz, jak wyostrzasz? Precyzyjna zmiana położenia punktów krzywej Zastosuj filtr Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) do obrazków CMYK Kolor skóry w przestrzeni RGB: pozbywanie się czerwonych przebarwień Kiedy już raz znajdziesz się w trybie CMYK, pozostań przy nim Prosta wskazówka optymalizująca separację barw Jak wyostrzyć skórę w trybie CMYK? Jak odczytać wartość koloru z czterech miejsc jednocześnie? ROZDZiAł 9 Niebezpieczna prędkość. Wskazówki zaawansowane Polisa ubezpieczeniowa na szczególnie ważne zadania Projektujesz animację? Nie musisz tego robić w programie imageReady! Nowy sposób tworzenia grup odcinania śledzenie każdego Twojego kroku Osadź w zdjęciach własny komunikat Zarządzanie dużą ilością metadanych Pokaz slajdów w Photoshopie Kolorowanie wykresów dla poszczególnych kanałów w palecie Histogram Oglądanie pełnokolorowego obrazu w trakcie edytowania wybranego kanału Jak połączyć dwie ścieżki w jedną? Dodaj mocy stylom warstw Szybkie przełączanie narzędzi Pen (Pióro) i Freeform Pen (Pióro dowolne) Wzrokowa kontrola zaznaczeń za pomocą trybu Quick Mask (Szybka maska) Niech Photoshop zaznaczy światła i cienie Problematyczne zadania? Zwolnij! Korzystanie z filtrów niedostępnych w trybie CMYK Przypisywanie metadanych do kilku plików jednocześnie Lepsza kontrola filtrów Masz zamiar zastosować kilka filtrów? Nie rób tego na jednej warstwie! Migawki dokumentu — polisa na wypadek błędów 206 206 20 208 208 209 209 210 210 211 211 212 212 213 213 215 216 216 21 21 218 218 219 219 220 220 221 221 222 223 223 22 22 225 226 226 S P i S T R E ś C i 15 S P i S T R E ś C i 16 Zapisywanie zadań w postaci plików tekstowych do wydruku Efekty druku 3D (i skąd wziąć te śmieszne okulary?) Tworzenie ukośnych linii pomocniczych do wielokrotnego użytku Tajemnice poszukiwań w programie Bridge Przeciągnij i upuść krzywe — szybki retusz Użyteczna wskazówka dotycząca zadań: dodaj zadanie do zadania Przygotowanie materiału do druku: porady w pigułce Nigdy więcej nie twórz tekstu w kanałach Użyteczna wskazówka dotycząca trybów mieszania Pozwól Photoshopowi wyszukać najciemniejsze i najjaśniejsze miejsce na zdjęciu Używasz Lassa? Jest wygodniejsze, niż myślisz! Wczytaj dowolne zapisane zaznaczenie bez palety Channels (Kanały) Narysuj wiele punktów krzywej jednym kliknięciem Wskazówka dotycząca trudnego zaznaczania Aby próbnik kolorów pokazywał kolory CMYK Przesuwanie wielu punktów krzywej jednocześnie Dodaj do zaznaczenia za pośrednictwem palety Channels (Kanały) Umieszczanie ścieżek w zadaniach Zmierz dwa razy, popatrz raz Obrysowywanie części ścieżki — części ścieżki??? Blokowanie prezentacji w plikach PDF Przyspieszanie operacji wsadowych Umieszczanie flary obiektywu na właściwym miejscu ROZDZiAł 10 Krótka piłka. Wskazówki rozwiązujące problemy Znikający kształt końcówki pędzla Określanie rozdzielczości druku dla zdjęć z aparatu cyfrowego Jak stosować filtry RGB na obrazkach w skali szarości? Powstrzymaj przyciąganie przy kadrowaniu Jeszcze raz deformację, poproszę Odblokowywanie warstwy Background (Tło) Czy masz wystarczająco dużo pamięci RAM? Zapytaj Photoshopa Jak otrzymać lepszy podgląd EPS? Powrót do warstwy Background (Tło) Powiększanie prostokątnych zaznaczeń Rozwiązywanie problemu zaokrąglonych narożników zaznaczenia Spraw, aby światło ogólne pracowało dla Ciebie 22 22 228 228 229 229 230 230 231 231 232 232 233 23 235 235 236 236 23 23 238 239 239 21 22 22 23 23 2 2 25 26 26 2 28 28 Odnajdź ukryte opcje narzędzia Magnetic Pen (Pióro magnetyczne) Przywracanie standardowych ustawień programu Gdy przypadkowe kliknięcie powoduje zmianę bieżącej warstwy obrazu… Szybsze przełączanie się między aplikacjami Czy przy większej ilości pamięci RAM Photoshop będzie działał szybciej? Nie używaj narzędzia Crop (Kadruj) do poprawiania zniekształcenia beczkowego Optymalizacja wielkości plików Photoshopa ROZDZiAł 11 Szybcy i wściekli. Zabójcze wskazówki dotyczące sieci Tło dźwiękowe dla galerii obrazków w formacie Flash Pozbądź się denerwujących liczb w lewym górnym rogu Musisz zmniejszyć objętość pliku? Użyj przezroczystości Wykadruj jeszcze bardziej Niech Photoshop dokona wyboru! Pomniejsz, aby uzyskać ostrzejszy obraz Funkcja z programu imageReady zostaje dodana do Photoshopa Dwa proste sposoby tworzenia przezroczystości Szybka wskazówka: modyfikacja okna dokumentu w programie imageReady Paleta bezpiecznych kolorów? Nigdy w życiu! Jedna drobna opcja, a tak wiele oszczędności Podgląd obrazka w rzeczywistej wielkości Ostrzeżenie dotyczące stylów dla projektantów WWW Poświęć więcej czasu na animację, a mniej na klikanie Szesnastkowe kody kolorów Superwyraźny tekst na potrzeby sieci Masz folder pełen obrazków do umieszczenia w sieci? Zajmij się nim! Wywieranie wpływu na GiF-y Odczytaj kolory sieciowe na ekranie Superkroplomierz programu imageReady Automatyczne tworzenie tekstur w programie imageReady Sprawdź, czy widzisz to tak samo jak oni Nie ładuj tego niepotrzebnego fragmentu! Wykorzystaj odcięcia oparte na warstwach Rozmyj i pomniejsz JPEG-a SKOROWiDZ 29 29 250 250 251 251 252 255 256 256 25 25 258 258 259 259 260 260 261 262 263 263 26 26 265 266 266 26 268 268 269 269 20 21 S P i S T R E ś C i 1 Wprawdzie wstępy do rozdziałów to specjalność Scotta, ale w chwili gdy postanowiliśmy uzupełnić tę książkę o rozdział poświęcony programowi Brid- Szybka akcja na moście Sztuczki w programie Bridge ge, obudziła się we mnie bestia… Nie, ja naprawdę uważam, że program Bridge jest bardzo cenną i wygodną aplikacją. Powiem więcej — lubię go! Moje uprzedzenia nie mają też żadnego związku z mostami, rozumianymi jako obiekty archi- tektoniczne. Problem tkwi raczej w samym słowie „bridge”, na dźwięk którego cierpnie mi skóra i pocą się dłonie. Co gorsza, od pewnego czasu wszystkie te uczucia kojarzą mi się z jed- nym z moich ulubionych aktorów, Clintem Eastwoodem. Zapytasz pewnie, cóż doprowadziło mnie to tak godnego pożałowania stanu? Jakie traumatyczne przeżycia i wydarze- nia sprawiły, że mój organizm skręca się z odrazy na dźwięk niewinnego słowa? Otóż, źródłem owego zamętu jest pewien film fabularny. Ściślej mówiąc, The Bridges of Madison Coun- ty1. Przekreślił on całą moją sympatię do słowa „bridge” już na zawsze. Oglądając go, czekałem z utęsknieniem na jeden ze słynnych cytatów Brudnego Harr y’ego, niechby chociaż w rodzaju: „Czy jesteś szczęściarzem, śmieciu?”. Nawet krót- ki tekst a la Philo Beddoe ukoiłby moją skołataną duszę. Ale nie, moja dusza miała miotać się bezsilnie aż do końca, pod- czas gdy ja próbowałem strawić ten smętny romans, który za- iste powinien być wyjęty spod prawa. No nic. To było dawno i powinienem już o tym zapomnieć. Nowy film Clinta, Million Dollar Baby2, zebrał zupełnie dobre re- cenzje. W końcu to przecież stary, dobry Clint, a film opowiada o zawodowym boksie. Już z daleka pachnie mi to przyzwoitym, męskim kinem. Tym razem na pewno się nie zawiodę. 1 W Polsce znany pod tytułem Co się wydarzyło w Madison County — przyp. tłum. 2 W Polsce znany pod tytułem Za wszelką cenę — przyp. tłum. ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge 23 Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania nieudOkumentOwana sztuczka z pOkazem slajdów w prOgramie Bridge Oto jedna ze sztuczek, która umknęła uwadze autorów dokumentacji programu: jeśli podczas oglądania pokazu slajdów w programie Bridge — pokaz można uruchomić przy użyciu skrótu Ctrl+L (Mac OS: Command+L) — natrafisz na obraz, który chcesz otworzyć w Photoshopie CS2, to po prostu naciśnij klawisz O. Błyskawiczna zmiana rOdzaju pOdglądu Chciałbyś może szybko zmienić sposób wyświetlania miniatur w programie Bridge? Nic prostszego: naciśnij klawisz Ctrl (Mac OS: Command) i przytrzymując go, naciśnij klawisz (lewy ukośnik). Hej! Nie nabijaj się z tej sztuczki! Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile lat czekali użytkownicy systemu Mac OS na jakikolwiek skrót, który wykorzystywałby klawisz . Na rysunkach pokazanych poniżej zmieniłem widok miniatur z Thumbnails view (Widok miniaturek) na Filmstrip view (Widok taśmy filmowej). y B l E k T T O C S © y B l E k T T O C S © 24 ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania Otwieranie fOldera techniką „przeciągnij i upuść” Chciałbyś szybko otworzyć folder ze zdjęciami w programie Bridge? Jeśli tak, to po prostu przeciągnij go bezpośrednio do panelu Preview (Podgląd). To wszystko. Tak, ja też wolałbym, żeby opis tej sztuczki był trochę dłuższy… y B l E k T T O C S © Ocenianie kilku zdjęć jednOcześnie Jeśli widzisz kilka zdjęć, którym chciałbyś nadać takie same oceny, to najpierw zaznacz je wszystkie, przytrzymując klawisz Shift lub Ctrl (Mac OS: Command), a następnie przeciągnij kursorem myszy tuż pod jedną z zaznaczonych miniatur (w miejscu, w którym znajduje się pięć niewielkich kropek). Ocena przyznana wybranemu zdjęciu zostanie automatycznie skopiowana do pozostałych fotografii. y B l E k T T O C S © ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge 25 Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania Błyskawiczne twOrzenie fOlderów Chciałbyś utworzyć folder w programie Bridge? Nic prostszego. Przewiń zawartość panelu miniatur w dół, aż zobaczysz trochę pustego miejsca (zazwyczaj można znaleźć je tuż pod ostatnim rzędem miniatur), a następnie kliknij w tym miejscu prawym przyciskiem myszy (w Mac OS kliknij, przytrzymując klawisz Control) i z podręcznego menu, które się wówczas pojawi, wybierz polecenie New Folder (Nowy folder). Uwaga! Jeśli nie możesz znaleźć ani odrobiny pustej przestrzeni, to przeskaluj na chwilę wielkość miniatur przy użyciu suwaka znajdującego się na dole okna programu Bridge. wyróżnianie „najlepszych z najlepszych” Jeśli przyznałeś niektórym spośród swoich zdjęć ocenę pięciogwiazdkową (powinny to być Twoje najbardziej udane fotografie), to być może po jakimś czasie zwrócisz uwagę na to, że niektóre spośród nich są nieco lepsze niż inne „pięciogwiazdkowce”. Najlepsze z najlepszych. Takie małe arcydzieła można oddzielić od reszty bardzo dobrych ujęć, abyś mógł delektować się nimi bez przeszkód. Oto najprostszy sposób: najpierw wyświetl wszystkie pięciogwiazdkowe zdjęcia, wybierając opcję Show 5 Stars (Pokaż 5 gwiazdek) z menu Unfiltered (Niefiltrowany), znajdującego się tuż pod paskiem opcji programu Bridge. Gdy to zrobisz, naciśnij klawisz Ctrl (Mac OS: Command) i kliknij miniatury najbardziej udanych spośród „pięciogwiazdkowych” zdjęć, aby je zaznaczyć. kliknij prawym przyciskiem myszy (Mac OS: kliknij, przytrzymując klawisz Control) dowolną spośród zaznaczonych miniatur i wyświetl menu Label (Etykieta), dostępne w podręcznym menu, które się wówczas pojawi. Znajdziesz w nim polecenia umożliwiające oznaczenie zaznaczonych zdjęć różnymi kolorami (ja wybrałem czerwony). Teraz, by zobaczyć tylko najlepsze spośród zdjęć ocenionych na pięć gwiazdek, wybierz polecenie Show Red Label (Pokaż etykietę Czerwony) z menu Filtered (Filtrowany), z którym zapoznałeś się już przed chwilą (jego nazwa ulega zmianie po zastosowaniu dowolnego rodzaju filtrowania). y B l E k T T O C S © 26 ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania przyznawanie zdjęciOm Ocen w tryBie pełnOekranOwym Jest to jeden z najwygodniejszych sposobów sortowania zdjęć po skopiowaniu ich z karty pamięci aparatu. Ostrość zdjęcia można bowiem poprawnie oszacować zazwyczaj dopiero podczas przeglądania fotografii na całym ekranie. Przytrzymaj klawisz Shift i zaznacz wszystkie zdjęcia, które chcesz przejrzeć, a następnie naciśnij Ctrl+L (Mac OS: Command+L), aby rozpocząć pokaz slajdów. Naciśnięcie y B l E k T T O C S © klawisza W spowoduje włączenie trybu pełnoekranowego, a naciśnięcie Spacji uruchamia pokaz. Podczas wyświetlania kolejnych zdjęć możesz naciskać klawisze od 1 do 5, automatycznie przyznając w ten sposób ocenę wybranemu zdjęciu. Na przykład jeśli wyświetlone zdjęcie nie jest złe, lecz nie należy również do najlepszych, to możesz nacisnąć klawisz 3, aby przyznać mu ocenę w wysokości trzech gwiazdek. Jest to tak praktyczna i wygodna sztuczka, że gdy wypróbujesz ją po raz pierwszy, to założę się, że będziesz korzystał z niej już zawsze. Chyba że Ci się nie spodoba — wówczas pewnie szybko o niej zapomnisz. dO miniatur na przeszpiegi Wcale nie musisz mozolnie przebijać się przez sterty metadanych EXIF, by dowiedzieć się czegoś interesującego o wybranym zdjęciu. Wystarczy, że przez chwilę przytrzymasz kursor myszy ponad miniaturą jakiejś fotografii, aby tuż obok kursora na ekranie pojawiło się niewielkie okienko podpowiedzi, zawierające informacje o formacie zdjęcia, jego rozmiarach, dacie utworzenia, dacie modyfikacji, rozdzielczości itp. Niemniej jednak sztuczka ta będzie działać jedynie wówczas, gdy włączone jest wyświetlanie okienek podpowiedzi — naciśnij zatem Ctrl+K (Mac OS: Command+K), aby otworzyć okno dialogowe Preferences (Preferencje) programu Bridge i kliknij opcję General (Ogólne), znajdującą się na liście po lewej stronie tego okna. W panelu po prawej stronie znajdziesz wówczas opcję Show Tooltips (Pokaż podpowiedzi) — zaznacz ją i raz jeszcze wypróbuj opisaną sztuczkę. ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge 27 Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania pOrządkOwanie widOku Chciałbyś może ukryć wszystkie znajdujące się pod miniaturami informacje, aby móc skupić się na przeglądaniu zdjęć? Po prostu naciśnij Ctrl+T (Mac OS: Command+T) i cały ten bałagan (włącznie z nazwami plików) zostanie ukryty, pozwalając Ci cieszyć się eleganckim, niczym nieprzesłoniętym widokiem na zdjęciu. kolejne wciśnięcie tego samego skrótu spowoduje ponowne wyświetlenie wszystkich dodatkowych informacji. y B l E k T T O C S © zmiana nazw etykiet Choć kolory etykiet dane są przez programistów firmy Adobe „raz na zawsze”, to na szczęście możesz zmienić nazwę każdej z nich, aby ułatwić sobie katalogowanie zdjęć. Na przykład nazwę etykiety Green (Zielony) możesz zmienić na „świetne”, aby oznaczyć swoje najlepsze zdjęcia. Naciśnij Ctrl+K (Mac OS: Command+K), aby otworzyć okno dialogowe Preferences (Preferencje) programu Bridge, a następnie kliknij opcję Labels (Etykiety), znajdującą się na liście po lewej stronie tego okna. Zaznacz słowo „Green” („Zielony”) w polu tekstowym po prawej stronie zielonej kropki i wpisz „świetne”. kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Preferences (Preferencje). Teraz gdy rozwiniesz menu Label (Etykieta), będziesz mógł przekonać się, że jedną z dotychczasowych etykiet zastąpiła nowa — ta, którą przed chwilą zdefiniowałeś. 28 ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania prOgram Bridge zawsze na wierzchu Program Bridge pomyślany był między innymi jako uniwersalna aplikacja do zarządzania zasobami zdjęć i obrazków dla wszystkich Twoich programów graficznych. Jeśli używasz go głównie w tym celu, to na pewno przyda Ci się informacja o tym, w jaki sposób wyświetlić go ponad oknami innych programów. Najpierw kliknij ikonę Switch to Compact Mode (Przełącz na tryb kompaktowy), która znajduje się w prawym, górnym rogu paska opcji programu Bridge. Gdy okno programu zostanie wyświetlone w trybie kompaktowym, po lewej stronie tej ikony pojawi się następna: Switch to Ultra-Compact Mode (Przełącz na tryb ultra-kompaktowy). Nie, nie żartuję, ona naprawdę się tak nazywa. Program Bridge działający w trybie kompaktowym lub ultrakompaktowym zachowuje się jak paleta „pływająca” ponad oknami wszystkich innych aplikacji. Jeśli chcesz przywrócić zwykły sposób działania tego programu, kliknij ikonę Switch to Full Mode (Przełącz na tryb pełny) — jest to ta sama ikona, która uprzednio włączała tryb kompaktowy; zmieniła się jedynie jej nazwa i działanie (zdaję sobie sprawę, że może to być dość mylące…). resetOwanie ustawień prOgramu Bridge Chciałbyś przywrócić wszystkie standardowe ustawienia mające wpływ na działanie programu Bridge? Nic prostszego. Zamknij program Bridge, przytrzymaj klawisze Ctrl+Alt+Shift (Mac OS: Command+Option+Shift) i ponownie uruchom Bridge. Na ekranie pojawi się okno dialogowe z pytaniem o sposób wyzerowania ustawień programu. Zaznacz opcję Reset Preferences (Wyzeruj preferencje) i kliknij przycisk OK. Wskutek tego, podczas uruchamiania programu Bridge przywrócone zostaną wszystkie „fabryczne” ustawienia. ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge 29 Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania usuwanie fOlderów w prOgramie Bridge To jedna z tych drobnych, pożytecznych sztuczek, która prześlizgnęła się tylnymi drzwiami i mało kto zdaje sobie sprawę z jej istnienia. Otóż, program Bridge umożliwia usuwanie całych folderów wraz z zawartością przy użyciu skrótu klawiaturowego — wystarczy zaznaczyć wybrany folder i nacisnąć Ctrl+Delete (Mac OS: Command+Delete). Władza absolutna wymaga jednak absolutnej odpowiedzialności: staraj się nie nadużywać zdobytej właśnie umiejętności, wędrując po dysku twardym i śpiewając: „Wytnę folder tu i tam, świetne skróty bowiem znam…” (no dobrze, obiecuję, że nie będę już rymował). W wielu folderach znajdują się cenne zdjęcia, które zazwyczaj warto zachować. Na szczęście przed skasowaniem foldera na ekranie pojawia się ostrzegawcze okno dialogowe, które daje czas na przemyślenie pochopnie podjętej decyzji. przeglądanie zawartOści kilku fOlderów jednOcześnie Jeśli chciałbyś przejrzeć jednocześnie kilka folderów ze zdjęciami, to nie ma problemu — pakiet CS2 pozwala bowiem na otwarcie kilku okien programu Bridge. Wystarczy nacisnąć Ctrl+N (Mac OS: Command+N), aby na ekranie pojawiło się kolejne okno tej aplikacji (przy czym zawartość pierwszego okna nie ulega zmianie). W drugim oknie możesz teraz swobodnie otworzyć kolejny folder ze zdjęciami i przeglądać obydwa jednocześnie. To sztuczka dla prawdziwych twardzieli o podzielnej uwadze, czyli właśnie dla Ciebie. Do dzieła! 30 ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge y B l E k T T O C S © Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania przeglądanie strOn dOkumentu pdf w prOgramie Bridge Masz wielostronicowy dokument PDF i chciałbyś zapoznać się z jego zawartością? Nic prostszego — włącz tryb Filmstrip view (Widok taśmy filmowej), klikając ikonę o tej samej nazwie, znajdującą się w prawym, dolnym rogu okna programu Bridge, a następnie kliknij miniaturę dokumentu PDF. Pod zaznaczoną miniaturą pojawią się dwa niewielkie przyciski ze strzałkami, które umożliwiają przeglądanie kolejnych stron wybranego dokumentu. pOwiększanie pOdglądu strOn dOkumentu pdf Jeśli spodobała Ci się sztuczka z przeglądaniem dokumentu PDF w programie Bridge, to nie wątpię, że docenisz też kolejny ciekawy trik: powiększanie podglądu takich dokumentów. Jeśli dokument PDF zawiera strony w standardowym formacie (na przykład A4 lub letter) i pionowej orientacji, to kliknij ikonę Switch Filmstrip Orientation (Przełącz orientację taśmy filmowej), która znajduje się tuż obok przycisków strzałek pozwalających na przeglądanie dokumentu PDF. Wskutek tego miniatury dokumentów w bieżącym folderze wyświetlone zostaną nie poziomo, lecz pionowo (po prawej stronie okna programu Bridge), a podgląd bieżącego dokumentu PDF zostanie znacznie powiększony. Dodatkowo możesz teraz przeciągnąć prawy, dolny róg okna programu Bridge, aby je powiększyć i przeskalować przeglądany dokument jeszcze bardziej. Teraz powinien być naprawdę wielgaśny (proszę się nie śmiać, jest to określenie ściśle techniczne!). ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge 31 Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania więcej niż trzy panele W pierwszym odruchu chciałem opowiedzieć historię o tym, jak diabli wzięli panele pani Eli, ale udało mi się powstrzymać (mam nadzieję, że jesteś mi wdzięczny). Standardowo program Bridge (a także przeglądarka plików, z której się on wywodzi) oferuje trzy panele realizujące różne funkcje, umieszczone po lewej stronie okna programu. Górny panel zawiera zakładkę Folders (Foldery) i Favorites (Ulubione), w środkowym wyświetlony jest podgląd bieżącego dokumentu, zaś w dolnym znajdują się zakładki Metadata (Metadane) i Keywords (Słowa kluczowe). Niemniej jednak liczbę widocznych paneli w programie Bridge można dowolnie zmieniać — jeśli dysponujesz naprawdę dużym monitorem, to większa liczba paneli może być naprawdę wygodna podczas pracy. Oto sposób na zmianę liczby paneli: kliknij i przeciągnij zakładkę, którą chcesz umieścić w oddzielnym panelu, przesuwając kursor myszy tuż pod belkę dzielącą dwa dowolne istniejące panele. Gdy pomiędzy tymi panelami pojawi się gruba, pozioma, niebieska kreska — zwolnij przycisk myszy. Gotowe! Przeciągnij zakładkę z wybranego panelu… …,aby utworzyć tyle nowych paneli, ile uznasz za stosowne 32 ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania jak sprawdzić, czy zdjęcie jest Otwarte w phOtOshOpie? Jeśli pracujesz w programie Bridge i zauważysz, że w prawym dolnym rogu jakiejś miniatury wyświetlona jest niewielka, okrągła ikona przedstawiająca kartkę z zagiętym rogiem, to znaczy, że fotografia, którą ta miniatura przedstawia, jest otwarta w programie Photoshop. Otwieranie zdjęcia i ukrywanie Okna prOgramu Bridge Otwieranie zdjęć przy użyciu programu Bridge może niekiedy wprowadzić sporo zamieszania na Twoim pulpicie. Po otwarciu zdjęcia w Photoshopie program Bridge nie jest bowiem automatycznie zamykany. W większości przypadków (dotyczy to głównie systemu Mac OS ) fragmenty interfejsu tego programu nadal będą widoczne zza zdjęcia — trochę z góry, trochę z boków albo nawet ze wszystkich stron (w zależności od wielkości otwartego zdjęcia). Wcale jednak nie musi tak być. Jeśli chcesz otworzyć wybrane zdjęcie i jednocześnie zakończyć działanie programu Bridge, to zamiast zwykłego, podwójnego kliknięcia przytrzymaj klawisz Alt (Mac OS: Option) i dopiero wówczas dwukrotnie kliknij wybraną miniaturę. ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge 33 Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania chciałBym wrócić tam, gdzie Byłem przed chwilą Przeglądarki WWW oferują przycisk Wstecz, który pozwala wrócić do poprzednio oglądanej strony podczas przeglądania zasobów internetu. W podobny przycisk wyposażony jest również program Bridge — pozwala on wyświetlić zawartość foldera, który oglądałeś przed chwilą. Nosi on nazwę Go Back (Wstecz) i znajduje się w lewym, górnym rogu okna tego programu. Jeśli chcesz, możesz również ponownie wyświetlić zawartość foldera, który oglądałeś przed kliknięciem przycisku Go Back (Wstecz) — służy do tego przycisk Go Forward (Naprzód) ze strzałką skierowaną w prawą stronę. Zresztą, po co ja Ci to mówię? Jestem przekonany, że wpadłeś na to sam! etykiety na skróty Standardowo, zastosowanie jednej z kolorowych etykiet wymaga przytrzymania klawisza Ctrl (Mac OS: Command), a zatem aby przyznać etykietę w kolorze czerwonym, należy nacisnąć Ctrl+6 (Mac OS: Command+6); zielonym — Ctrl+7 (Mac OS: Command+7), żółtym — Ctrl+7 (Mac OS: Command+7) itp. Niemniej jednak jeśli posługujesz się etykietami szczególnie często, to możesz skonfigurować program Bridge w taki sposób, by można było oznaczać nimi miniatury przy użyciu pojedynczego klawisza. Naciśnij Ctrl+K (Mac OS: Command+K), aby wyświetlić okno dialogowe Preferences (Preferencje) programu Bridge, kliknij opcję Labels (Etykiety) na liście po lewej stronie tego okna, a następnie wyłącz opcję Require the Command/Control Key to Apply Labels and Ratings (Nadawanie ocen i etykiet wymaga klawisza Control/Command). 34 ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania pOwrót dO pierwszegO Okna prOgramu Bridge pO zakOńczeniu wyszukiwania kOlekcje na każdą Okazję Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wyniki wyszukiwania przy użyciu skrótu Ctrl+F (Mac OS: Command+F) wyświetlane są w tym samym oknie programu Bridge, lecz tak nie jest. Pojawiają się one w oddzielnym oknie, a zatem jeśli chcesz powrócić do pracy w poprzednim oknie tego programu, to po prostu zamknij okno z wynikami wyszukiwania. Jeśli utworzysz kolekcję zdjęć (na przykład obejmującą wszystkie fotografie, które w słowach kluczowych zawierają imię Twojego syna lub córki), to taka kolekcja będzie „żywa”, co oznacza, że dowolne nowe zdjęcie, któremu przypiszesz to samo słowo kluczowe (czyli w omawianym przypadku imię Twojego dziecka), zostanie automatycznie dołączone do tej kolekcji (ściślej rzecz biorąc, kolekcja ta zostanie zaktualizowana dopiero podczas jej kolejnego wyświetlenia, lecz to tylko detal techniczny). Jeśli chcesz utworzyć nową kolekcję, to po prostu naciśnij Ctrl+F (Mac OS: Command+F), wyszukaj wszystkie zdjęcia, którym przypisane zostało określone słowo kluczowe, a gdy wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania, kliknij przycisk Save As Collection (Zapisz jako kolekcję), znajdujący się w prawym, górnym rogu okna programu Bridge. Jeśli chcesz przekonać się, czy nowa fotografia, której przypisałeś to słowo kluczowe, została automatycznie dołączona do istniejącej kolekcji, kliknij ikonę Collections (Kolekcje) w panelu Favorites (Ulubione), a następnie dwukrotnie kliknij wybraną kolekcję, aby otworzyć ją w nowym oknie programu. ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge 35 Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania Błyskawiczne pOwielanie dOwOlnegO zdjęcia Chciałbyś powielić dowolne zdjęcie w programie Bridge? Zaznacz je i naciśnij Ctrl+D (Mac OS: Command+D), a jego kopia pojawi się na samym dole panelu miniatur. W przeglądarce plików w pakiecie CS skrót ten powodował anulowanie dowolnego istniejącego zaznaczenia, lecz teraz umożliwia kopiowanie wybranych fotografii. Skoro tak, to czy istnieje jakiś nowy skrót, który umożliwia anulowanie zaznaczenia? Oczywiście. Jest to skrót Ctrl+Shift+A (Mac OS: Command+Shift+A). usuwanie niepOtrzeBnych zdjęć Przypuśćmy, że skopiowałeś z karty pamięci zdjęcia z ostatniej sesji fotograficznej (a potem oczywiście zarchiwizowałeś je wszystkie na płycie CD) i przeglądając je, doszedłeś do wniosku, że na dysku warto zachować najwyżej 5 lub 6 spośród nich, resztę zaś można skasować. W takim przypadku zaznacz kilka wybranych fotografii, przytrzymując klawisz Ctrl (Mac OS: Command), a następnie wydaj polecenie Edit/Invert Selection (Edycja/ Odwróć zaznaczenie). Polecenie to spowoduje zaznaczenie wszystkich zdjęć oprócz tych pięciu lub sześciu, które zaznaczyłeś na początku. Teraz możesz swobodnie nacisnąć Ctrl+Delete (Mac OS: Command+Delete), aby usunąć wszystkie niepotrzebne fotografie. Sztuczka ta przydaje się szczególnie wówczas, gdy z bardzo obszernej sesji zdjęciowej chcesz pozostawić jedynie kilka fotografii. 36 ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania wysyłanie listów elektrOnicznych przy użyciu prOgramu Bridge Tytuł tej sztuczki jest może odrobinę przesadzony, gdyż program Bridge jak dotąd nie oferuje jeszcze możliwości wysyłania poczty e-mail, lecz pozwala za to na wygodne dołączanie zdjęć do listów. Wystarczy uruchomić program do obsługi poczty elektronicznej, rozpocząć pisanie nowego listu, odnaleźć miniatury potrzebnych zdjęć w programie Bridge i po prostu przeciągnąć je do okna tworzonej wiadomości. Uwaga! W większości programów pocztowych zdjęcia zostaną dołączone do listu w postaci załączników, lecz sztuczka ta może okazać się nieskuteczna w przypadku niektórych aplikacji tego typu. OBsługa nOśników wymiennych w prOgramie Bridge Jeśli włożyłeś płytę CD do napędu lub kartę pamięci do czytnika, to możesz wymontować ją lub wysunąć przy użyciu programu Bridge. W tym celu kliknij ikonę wybranego napędu w panelu Folders (Foldery) i wydaj polecenie File/ Eject (Plik/Wysuń). ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge 37 Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania Błyskawiczna zmiana nazwy zdjęcia Chciałbyś zmienić nazwę dowolnego zdjęcia? Nic prostszego. kliknij jego miniaturę, a następnie naciśnij Spację. Nazwa wybranej miniatury zostanie podświetlona, a Ty będziesz mógł wpisać nową. Gdy skończysz, po prostu naciśnij klawisz Enter. przełączanie Otwartych Okien prOgramu Bridge Jak wiesz, jednocześnie można otworzyć kilka okien programu Bridge (co wspaniale przydaje się na przykład podczas przeglądania i porównywania kilku kolekcji zdjęć). Jeśli zdarza Ci się pracować w ten sposób, to z pewnością przyda Ci się ta sztuczka: umożliwia ona bowiem przełączanie pomiędzy otwartymi oknami programu Bridge. Jeśli chcesz ją wypróbować, naciśnij Command+Shift+ ~ (ten znaczek na końcu to tzw. tylda, która znajduje się na klawiaturze tuż ponad klawiszem Tab). Niestety, trik ten działa wyłącznie w systemie Mac OS. 38 ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania maksymalne pOwiększenie miniatur jednym kliknięciem Jeśli chcesz maksymalnie powiększyć podgląd miniatur w głównym panelu okna programu Bridge, to kliknij niewielką, prostokątną ikonę znajdującą się po prawej stronie suwaka zmiany wielkości miniatur (znajdziesz go na samym dole okna programu). Ikona ta umożliwia maksymalne powiększenie wielkości miniatur jednym kliknięciem. jak uchrOnić się przed utratą dOdatkOwych infOrmacji w prOgramie Bridge? Protoplastą programu Bridge w poprzedniej edycji pakietu Creative Suite była przeglądarka plików. Przeglądarka ta miała pewną wadę, polegającą na tym, że podczas przenoszenia zdjęć pomiędzy folderami przepadały wszystkie dodatkowe informacje (i miniatury zachowane w pamięci podręcznej). Problem tkwił w mechanizmie przechowywania tych informacji — były one bowiem zawarte w specjalnych, niewidocznych plikach, które po przeniesieniu fotografii do innego foldera stawały się bezużyteczne. W programie Bridge na szczęście można uniknąć tego problemu, dzięki czemu wszystkie zmiany dokonane w folderach (oraz wszystkie wygenerowane i zapisane w pamięci podręcznej miniatury) podążą za przeniesionymi zdjęciami. Naciśnij najpierw Ctrl+K (Mac OS: Command+K), aby wyświetlić okno dialogowe Preferences (Preferencje) programu Bridge. kliknij opcję Advanced (Zaawansowane) po lewej stronie tego okna, a następnie zaznacz opcję Use Distributed Cache Files When Possible (Użyj rozproszonych plików bufora, gdy to możliwe) w sekcji Cache (Bufor). Dzięki temu dwa niewidoczne pliki przechowujące informacje o zdjęciach zawartych w folderze staną się widoczne, a podczas przenoszenia tego foldera zostaną skopiowane wraz z całą jego zawartością. ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge 39 Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania pOlecenie dO wsadOwej zmiany nazw plików OtrzymałO własny skrót klawiaturOwy Polecenie Batch Rename (Wsadowa zmiana nazwy), umożliwiające „hurtową” zmianę nazw wielu plików jednocześnie, otrzymało własny skrót klawiaturowy. Jest to skrót Ctrl+Shift+R (Mac OS: Command+Shift+R), który powoduje wyświetlenie okna pokazanego na rysunku obok. przełączanie pOmiędzy prOgramem Bridge a phOtOshOpem Oto skrót, który służy do przełączania pomiędzy programami Bridge i Photoshop (jeśli obydwa te programy są uruchomione): Ctrl+Alt+O (Mac OS: Command+Option+O). 40 ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania Odświeżanie zawartOści fOlderów jednym klawiszem Zapewne zwróciłeś uwagę, że po włożeniu nowej karty pamięci do czytnika czy płyty CD do napędu podczas pracy w programie Bridge CS2 zawartość panelu Folders (Foldery) nie zawsze jest odświeżana automatycznie. Następnym razem, gdy spotkasz się z tym problemem, po prostu naciśnij klawisz F5. Ci graficy, których wynagrodzenie zależy od ilości czasu poświęconego na projekt, mogą bawić się w wydawanie polecenia Refresh (Odśwież) z menu panelu Folders (Foldery), lecz jeżeli zależy Ci na czasie, to wystarczy nacisnąć F5. Proste i skuteczne. zmiana wielkOści czciOnek w panelu metadata (metadane) Jeśli masz trochę więcej niż 17 lat, to może się okazać, że wielkość czcionek w panelu Metadata (Metadane) będzie dla Ciebie wyraźnie zbyt mała. Na szczęście firma Adobe nie ma na swojej liście płac wielu nastolatków, więc jej projektanci postanowili wyposażyć program Bridge w możliwość dopasowania wielkości czcionki w tym panelu. kliknij niewielki przycisk z trójkątem, znajdujący się w prawym, górnym rogu panelu Metadata (Metadane), a następnie wybierz polecenie Increase Font Size (Powiększ rozmiar czcionki) z podręcznego menu, które się wówczas pojawi. Warto wiedzieć, że czcionki zostaną powiększone za każdym razem, gdy wydasz to polecenie. ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge 41 Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania zagnieżdżanie paneli prOgramu Bridge Zagnieżdżanie paneli (czyli łączenie ich w grupy, w których można wyświetlać je, klikając poszczególne zakładki) to bardzo popularny sposób uporządkowania przestrzeni roboczej w programie Photoshop. Podobnymi sztuczkami można też posłużyć się w programie Bridge — wystarczy przeciągnąć zakładkę wybranej palety ponad zakładkę innej palety (podobnie jak w innych programach Adobe). Jeśli na przykład chciałbyś umieścić zakładki wszystkich pięciu standardowych paneli programu Bridge obok siebie, to po prostu przeciągnij na górę te trzy (jedną po drugiej) spośród nich, które znajdują się w dolnej części interfejsu tego programu. pOwiększanie panelu preview (pOdgląd) Chciałbyś powiększyć panel Preview (Podgląd) w programie Bridge, aby móc lepiej przyjrzeć się zdjęciom o pionowej orientacji (czyli wyższym — nie szerszym)? To proste: kliknij dwukrotnie zakładkę panelu Folders (Foldery) lub Favorites (Ulubione), a następnie kliknij dwukrotnie zakładkę panelu Metadata (Metadane) lub Keywords (Słowa kluczowe), aby „zwinąć” te panele, dzięki czemu panel Preview (Podgląd) stanie się dwa razy wyższy niż szerszy. 42 ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge Photoshop CS2/CS2 PL Skuteczne rozwiązania zapisywanie przestrzeni rOBOczych prOgramu Bridge Bieżącą konfigurację programu Bridge można zapisać w postaci przestrzeni roboczej. Przypuśćmy, że fotografujesz przede wszystkim portrety — w takim przypadku większość Twoich zdjęć zapewne ma orientację pionową. Skoro tak, to mógłbyś skonfigurować interfejs programu Bridge na przykład w sposób opisany w poprzedniej sztuczce, a następnie zapisać przygotowaną w ten sposób konfigurację, wydając polecenie Window/Workspace/Save Workspace (Okno/Przestrzeń robocza/Zapisz przestrzeń roboczą). Nadaj zapisywanej przestrzeni roboczej łatwo kojarzącą się, opisową nazwę — na przykład „przestrzeń do przeglądania portretów”. W podobny sposób możesz zapisać przestrzeń, która ułatwia na przykład przeglądanie zdjęć panoramicznych (lub po prostu fotografii o poziomej orientacji). Po prostu przesuń belkę dzielącą obszar paneli po lewej stronie od głównego panelu miniatur, aż panel Preview (Podgląd) będzie bardzo szeroki, znacznie szerszy niż wyższy. Po zapisaniu tak przygotowanych przestrzeni optymalizacja interfejsu programu Bridge pod kątem różnego typu zdjęć stanie się kwestią kilku szybkich kliknięć. ROZDZIAŁ 1.  Sztuczki w programie Bridge 43
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS2/CS2 PL. Skuteczne rozwiązania
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: