Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00159 003466 21533322 na godz. na dobę w sumie
Photoshop CS3 PL - książka
Photoshop CS3 PL - książka
Autor: Liczba stron: 504
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1124-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Naucz się wykorzystywać potęgę własnej kreatywności i moc obrazu!

Photoshop CS3 PL to najnowsza wersja programu do edycji grafiki rastrowej. Program ten został wyposażony w narzędzia jeszcze bardziej usprawniające pracę, m.in. w przeglądarkę plików Bridge (swoiste centrum dowodzenia obrazami) oraz technologię 'obiektów inteligentnych', pozwalającą na skalowanie, obracanie i zniekształcanie warstw. Ta sprawdzona i doceniana przez specjalistów aplikacja umożliwia tworzenie złożonych, profesjonalnych obrazów, a także realizację własnych oryginalnych i twórczych pomysłów.

Książka 'Photoshop CS3 PL' zawiera wszystkie informacje niezbędne do tego, abyś - bez względu na poziom Twojego zaawansowania w dziedzinie obróbki plików graficznych - mógł w pełni korzystać z ogromnych możliwości Photoshopa. Dzięki temu podręcznikowi nauczysz się udoskonalać cyfrowe fotografie oraz malować i tworzyć obrazy. Poznasz sztuczki, które pozwolą Ci na modyfikację lub sporządzenie własnej końcówki pędzla, aby uzyskać efekt cyfrowych rzęs czy ust pomalowanych błyszczykiem. Dowiesz się, jak pracować na warstwach, na czym polega maskowanie i w jaki sposób korygować kontrast czy jasność obrazu. Krótko mówiąc, zyskasz wiedzę, jak stworzyć doskonałe technicznie i efektowne obrazy.

'Photoshop CS3 PL' - podręcznik, który sprawi, że wykorzystasz cały swój twórczy potencjał!

Uwaga Bonus!
Do książki dołączone są podręczne tablice skrótów klawiaturowych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop CS3 PL Autor: Anna Owczarz-Dadan ISBN: 83-246-1124-X Format: 168x237, stron: 504 Naucz siŒ wykorzystywa(cid:230) potŒgŒ w‡asnej kreatywno(cid:156)ci i moc obrazu! (cid:149) Na czym polega praca z obiektami inteligentnymi? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b usuwa(cid:230) niedoskona‡o(cid:156)ci obrazu? (cid:149) Jak uzyska(cid:230) efekty specjalne? Photoshop CS3 PL to najnowsza wersja programu do edycji grafiki rastrowej. Program ten zosta‡ wyposa¿ony w narzŒdzia jeszcze bardziej usprawniaj„ce pracŒ, m.in. w przegl„darkŒ plik(cid:243)w Bridge (swoiste centrum dowodzenia obrazami) oraz technologiŒ (cid:132)obiekt(cid:243)w inteligentnych(cid:148), pozwalaj„c„ na skalowanie, obracanie i zniekszta‡canie warstw. Ta sprawdzona i doceniana przez specjalist(cid:243)w aplikacja umo¿liwia tworzenie z‡o¿onych, profesjonalnych obraz(cid:243)w, a tak¿e realizacjŒ w‡asnych oryginalnych i tw(cid:243)rczych pomys‡(cid:243)w. Ksi„¿ka (cid:132)Photoshop CS3 PL(cid:148) zawiera wszystkie informacje niezbŒdne do tego, aby(cid:156) (cid:150) bez wzglŒdu na poziom Twojego zaawansowania w dziedzinie obr(cid:243)bki plik(cid:243)w graficznych (cid:150) m(cid:243)g‡ w pe‡ni korzysta(cid:230) z ogromnych mo¿liwo(cid:156)ci Photoshopa. DziŒki temu podrŒcznikowi nauczysz siŒ udoskonala(cid:230) cyfrowe fotografie oraz malowa(cid:230) i tworzy(cid:230) obrazy. Poznasz sztuczki, kt(cid:243)re pozwol„ Ci na modyfikacjŒ lub sporz„dzenie w‡asnej koæc(cid:243)wki pŒdzla, aby uzyska(cid:230) efekt cyfrowych rzŒs czy ust pomalowanych b‡yszczykiem. Dowiesz siŒ, jak pracowa(cid:230) na warstwach, na czym polega maskowanie i w jaki spos(cid:243)b korygowa(cid:230) kontrast czy jasno(cid:156)(cid:230) obrazu. Kr(cid:243)tko m(cid:243)wi„c, zyskasz wiedzŒ, jak stworzy(cid:230) doskona‡e technicznie i efektowne obrazy. (cid:149) Aplikacja Bridge (cid:149) Metadane (cid:149) Sortowanie i filtrowanie plik(cid:243)w (cid:149) Malowanie w Photoshopie (cid:149) PowiŒkszanie i zmniejszanie widoku w oknie obrazu (cid:149) Korekcja obrazu (cid:149) Praca na warstwach (cid:149) Maskowanie (cid:149) Modyfikowanie zdjŒ(cid:230) (cid:149) Edycja obrazu poprzez zniekszta‡canie (cid:149) Obiekty inteligentne (cid:149) Filtry (cid:149) Efekty specjalne (cid:132)Photoshop CS3 PL(cid:148) (cid:150) podrŒcznik, kt(cid:243)ry sprawi, ¿e wykorzystasz ca‡y sw(cid:243)j tw(cid:243)rczy potencja‡! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Zanim zaczniesz… Uruchamianie programu Nowy interfejs programu Pasek menu Pasek opcji Obszar roboczy Przybornik (paleta narzędzi) Palety programu i panele dokowania Ćwiczenie 1.1. Dokowanie palety w panelu Ćwiczenie 1.2. Dokowanie grupy palet w wybranym miejscu okna programu Otwieranie obrazów w Photoshopie Otwieranie obrazów, które były wcześniej wyświetlane w oknie programu Tworzenie nowego okna obrazu Zapisywanie zmian wprowadzonych w oknie obrazu 15 16 16 17 17 17 17 20 21 23 28 32 32 34 3 4 Photoshop CS3 Pl Spis treści Wybrane formaty wykorzystywane do zapisywania obrazu w Photoshopie Skróty klawiszowe Ćwiczenie 1.3. Tworzenie własnego skrótu klawiszowego Zamykanie programu Rozdział 2. Bridge — centrum dowodzenia obrazami Uruchamianie aplikacji Bridge Przestrzeń robocza Wyszukiwanie obrazów Zapisywanie wyników oraz kryteriów wyszukiwania w postaci kolekcji Słowa kluczowe Metadane — informacje o zdjęciu zapisane w pliku Przeglądanie obrazów Porządkowanie plików Ocena plików i oznaczanie obrazów etykietami Łączenie zdjęć w stos Kopiowanie obrazów Przenoszenie obrazów Tworzenie nowego folderu Usuwanie zdjęć i folderów Obracanie miniatur i zdjęć Zmiana nazwy obrazów Sortowanie i fi ltrowanie plików Porównywanie obrazów i podgląd Pokaz slajdów Wczytywanie zdjęć do Photoshopa Wykorzystywanie przeglądarki do otwierania obrazów w aplikacjach innych niż Photoshop Zamykanie programu Bridge 36 37 39 42 45 46 47 52 53 55 58 59 61 61 64 67 67 67 68 68 70 70 72 73 75 75 75 Photoshop CS3 Pl Spis treści 5 Rozdział 3. Zaznaczanie obrazu i jego fragmentów Zaznaczanie całego obszaru obrazu Anulowanie zaznaczenia Odzyskiwanie usuniętego zaznaczenia Zaznaczanie elementów o regularnych kształtach Ćwiczenie 3.1. Zaznaczanie za pomocą narzędzi Zaznaczenie prostokątne oraz Zaznaczenie eliptyczne Zaznaczanie elementów o nieregularnych kształtach Lasso Ćwiczenie 3.2. Zaznaczanie kształtu za pomocą narzędzia Lasso Lasso magnetyczne Ćwiczenie 3.3. Zaznaczanie za pomocą narzędzia Lasso magnetyczne Zaznaczanie przez kliknięcie Zaznaczanie przez pocieranie Modyfi kacja zaznaczenia — polecenie Popraw krawędź Ćwiczenie 3.4. Modyfi kacja zaznaczenia za pomocą polecenia Popraw krawędź Odwracanie zaznaczenia Kopiowanie i wklejanie Przesunięcie 77 78 78 79 79 81 84 84 85 87 89 91 94 96 97 100 101 101 Rozdział 4. Malowanie w Photoshopie 103 Narzędzia Ołówek i Pędzel Ołówek Pędzel Ćwiczenie 4.1. Wczytywanie nowego zestawu pędzli Ćwiczenie 4.2. Modyfi kacja końcówki Pędzla w celu utworzenia rzęs Ćwiczenie 4.3. Tworzenie własnej końcówki Pędzla Zmiana kolorów tła i narzędzia Ćwiczenie 4.4. Zmiana koloru narzędzia Paleta Próbki 104 104 105 108 114 120 122 124 124 6 Photoshop CS3 Pl Spis treści Paleta Kolor Zastępowanie kolorów Ćwiczenie 4.5. Zamiana koloru wybranego elementu obrazu 126 126 127 Rozdział 5. Powiększanie i zmniejszanie widoku w oknie obrazu 131 Pole stopnia powiększenia Ćwiczenie 5.1. Zmiana stopnia powiększenia widoku w oknie obrazu — pole stopnia powiększenia Narzędzie Lupka Ćwiczenie 5.2. Zmiana widoku w oknie obrazu za pomocą narzędzia Lupka Paleta Nawigator Ćwiczenie 5.3. Zmiana widoku w oknie obrazu za pomocą palety Nawigator Sposób błyskawicznego powiększenia i zmniejszenia widoku Narzędzie Rączka 132 133 135 136 139 141 143 143 Rozdział 6. Pozbywanie się niechcianych elementów z obrazu 145 Korekcja dużych powierzchni obrazu Ćwiczenie 6.1. Usuwanie z obrazu „pomarańczowej skórki” Korekcja efektu czerwonych oczu Ćwiczenie 6.2. Usuwanie efektu czerwonych oczu Usuwanie (lub dodawanie) elementów poprzez ich klonowanie Ćwiczenie 6.3. Usuwanie fragmentu obrazu Paleta Powiel źródło Ćwiczenie 6.4. Wykorzystanie opcji palety Powiel źródło w celu powielenia obrazu pod określonym kątem i w zmienionej skali Błyskawiczna korekcja malutkich skaz Ćwiczenie 6.5. Usuwanie z obrazu niedoskonałości skóry (lub innej dowolnej skazy niewielkich rozmiarów) 146 147 151 152 154 157 160 164 168 169 Photoshop CS3 Pl Spis treści 7 Rozdział 7. Warstwy 171 Najważniejsze rodzaje warstw dostępne w programie Układ warstw w palecie Zamiana warstwy Tło w warstwę rastrową Tworzenie nowej warstwy i nadawanie jej nazwy Uaktywnianie warstwy i zmiana jej położenia w palecie Warstwy Usuwanie warstwy Łączenie i rozłączanie warstw Kopiowanie warstw Kopiowanie warstw w obrębie jednego dokumentu Kopiowanie warstw z dokumentu do dokumentu Scalanie warstw Zagnieżdżone grupy warstw Tworzenie grupy warstw Przenoszenie wybranych warstw i grup do innych grup Usuwanie grupy Zmiana krycia warstwy Ukrywanie warstwy Blokowanie warstwy lub pikseli Tryby mieszania warstw Tryby mieszania warstw w praktyce Warstwy dopasowania Ćwiczenie 7.1. Poznawanie możliwości, jakie dają warstwy dopasowania 172 173 174 175 177 180 180 183 183 185 186 187 189 191 193 194 194 195 197 209 211 213 Rozdział 8. Maskowanie — coś, czego bezwzględnie musisz się nauczyć 217 Maska tradycyjna Ćwiczenie 8.1. Tworzenie i stosowanie maski Ćwiczenie 8.2. Wykorzystywanie maski gradientowej do tworzenia bardzo prostego kolażu 218 220 225 8 Photoshop CS3 Pl Spis treści Szybka maska Ćwiczenie 8.3. Wykorzystywanie trybu Szybka maska do utworzenia precyzyjnego zaznaczenia Maska przycinająca Ćwiczenie 8.4. Wykorzystanie maski przycinającej do stworzenia obrazu złożonego ze zdjęć stylizowanych na wykonane polaroidem 230 230 233 235 Rozdział 9. Stempel ze wzorkiem — zamień fotografi ę w coś więcej 243 Uaktywnianie narzędzia i jego opcje Ćwiczenie 9.1. Wybieranie wzorku Ćwiczenie 9.2. Tworzenie własnego wzorku Sposób działania narzędzia Ćwiczenie 9.3. Zmiana fotografi i w obraz namalowany pędzlem Ćwiczenie 9.4. Wykorzystanie stempla do utworzenia kartki świątecznej 244 246 247 248 248 252 Rozdział 10. Zmiana rozmiaru obrazu 255 Rozmiar obrazu Zmiana rozmiaru obrazu na potrzeby druku Ćwiczenie 10.1. Zmiana rozmiaru obrazu na potrzeby druku Zmiana rozmiaru obrazu na potrzeby inne niż druk Ćwiczenie 10.2. Zmiana rozmiarów obrazu, który ma być wyświetlany na ekranie monitora 256 257 257 261 261 Rozdział 11. Powrót do przeszłości — czyli cofanie wykonanych czynności 263 Cofanie ostatnio wykonanej czynności — polecenie Cofnij Cofanie dowolnej czynności wykonanej w oknie obrazu — paleta Historia 264 265 Photoshop CS3 Pl Spis treści 9 Ćwiczenie 11.1. Przywracanie i usuwanie wybranych stanów obrazu Malowanie wybranym stanem obrazu — Pędzel historii i jego możliwości Ćwiczenie 11.2. Malowanie stanem obrazu w celu wygładzenia skóry 267 271 271 Rozdział 12. Kolor w obrazie 277 Korekcja poziomów jasności obrazu Polecenie Poziomy i histogram Ćwiczenie 12.1. Korekcja poziomów jasności w obrazie za pomocą polecenia Poziomy Polecenie Auto-poziomy Korekcja kontrastu i jasności obrazu Ćwiczenie 12.2. Korekcja kontrastu i jasności w obrazie za pomocą polecenia Jasność/Kontrast Korekcja nasycenia barw i zmiana koloru wybranego elementu obrazu Korekcja wybranego zakresu barw Ćwiczenie 12.3. Korekcja nasycenia kolorów obrazu za pomocą polecenia Barwa/Nasycenie Zmiana koloru wybranego elementu obrazu Ćwiczenie 12.4. Zmiana koloru wybranego elementu obrazu Zapisywanie i wczytywanie ustawień korekcji barwy, jej jasności i nasycenia Korekcja ekspozycji Ćwiczenie 12.5. Korekcja ekspozycji za pomocą warstwy dopasowania polecenia Ekspozycja Kolorowanie obrazów czarno-białych i zmiana charakterystyki barwnej zdjęcia (Balans kolorów) Ćwiczenie 12.6. Usuwanie przebarwienia skanów Ćwiczenie 12.7. Kolorowanie czarno-białej fotografi i Zamiana obrazu kolorowego w czarno-biały (nowe polecenie Czarno-biały) Ćwiczenie 12.8. Zamiana obrazu kolorowego w czarno-biały za pomocą polecenia Czarno-biały i nadanie mu określonego zabarwienia 278 278 283 286 287 288 290 292 295 297 298 302 302 303 306 308 310 316 317 10 Photoshop CS3 Pl Spis treści Nakładanie na obraz fi ltrów fotografi cznych Przywracanie szczegółów obrazu Ćwiczenie 12.9. Odzyskiwanie szczegółów obrazu 319 322 325 Rozdział 13. Łączenie obrazów oraz ich dopasowywanie 331 Dopasowywanie kolorów między obrazami Ćwiczenie 13.1. Dopasowanie koloru między dwoma obrazami Ćwiczenie 13.2. Dopasowanie kolorów między dwiema warstwami tego samego obrazka Miksowanie obrazów Ćwiczenie 13.3. Łączenie dwóch fotografi i, na których widoczna jest ta sama scena, w obraz idealny Łączenie obrazów w panoramy i polecenie Auto-mieszanie warstw Ćwiczenie 13.4. Łączenie zdjęć w panoramę pozbawioną „szwów” 332 333 336 337 338 342 343 Rozdział 14. Kadrowanie, prostowanie i przekształcanie obrazów 347 Przekształcanie obrazu Ćwiczenie 14.1. Otwieranie zamkniętych drzwi poprzez modyfi kowanie kształtu jednego z elementów obrazu za pomocą ramki transformacji Kadrowanie obrazu Kadrowanie obrazu za pomocą specjalnej ramki Ćwiczenie 14.2. Kadrowanie obrazu w celu poprawienia jego kompozycji Kadrowanie z jednoczesnym prostowaniem wielu zeskanowanych zdjęć Ćwiczenie 14.3. Jednoczesne kadrowanie wielu zeskanowanych zdjęć Kadrowanie obrazu z zachowaniem jego proporcji a polecenie Kadruj Ćwiczenie 14.4. Kadrowanie obrazu w celu stworzenia efektu zoomu optycznego z zachowaniem proporcji zdjęcia 348 349 353 353 355 358 358 360 360 Photoshop CS3 Pl Spis treści 11 Obracanie obrazu Prostowanie obrazu poprzez jego obracanie o dowolny kąt Ćwiczenie 14.5. Prostowanie obrazu Odbijanie obrazu Zmiana rozmiaru obszaru roboczego 364 364 366 368 369 Rozdział 15. Edycja obrazu poprzez jego zniekształcanie 371 Wyginanie i retuszowanie obrazu za pomocą polecenia Wypaczenie 372 Ćwiczenie 15.1. Dopasowywanie kształtu jednej warstwy do drugiej — nakładanie etykiety na puszkę za pomocą jednego 374 z predefi niowanych kształtów wypaczenia Ćwiczenie 15.2. Prostowanie uszu (lub innej wybranej partii ciała) poprzez wyginanie obrazu 378 Korygowanie obrazu oraz tworzenie efektów specjalnych za pomocą fi ltra Skraplanie 381 Ćwiczenie 15.3. Wyszczuplanie wybranych partii ciała 386 Ćwiczenie 15.4. Zamiana grymasu w uśmiech 388 Ćwiczenie 15.5. Zamiana dziecka w stworka — możliwości narzędzi okna Skraplanie 390 Rozdział 16. Obiekty inteligentne 399 Zamiana obrazu w obiekt inteligentny Zamiana obiektu inteligentnego w zwykłą warstwę Powielanie obiektu inteligentnego Skalowanie obrazu z użyciem obiektów inteligentnych Ćwiczenie 16.1. Pomniejszanie rozmiaru obrazu, a następnie jego powiększanie bez utraty jakości Zastępowanie obrazu znajdującego się na warstwie typu obiekt inteligentny innym obrazem 400 401 401 402 403 406 12 Photoshop CS3 Pl Spis treści Ćwiczenie 16.2. Wykorzystanie możliwości, jakie daje obiekt inteligentny, do zastąpienia jednego obrazu drugim z zachowaniem proporcji pierwszego z nich Edycja obrazów zamienionych w obiekty inteligentne 407 409 Rozdział 17. Filtry — korekcja obrazu i efekty specjalne 411 Wprowadzenie Galeria fi ltrów Korekcja obrazu Wyostrzanie obrazu Ćwiczenie 17.1. Wyostrzanie obrazu za pomocą polecenia Inteligentne wyostrzenie Korekcja wad obiektywu Ćwiczenie 17.2. Korekcja zdjęcia zniekształconego w wyniku odchylenia obiektywu Dodawanie i usuwanie szumu Efekty specjalne Grupa pierwsza — Artystyczne (zamiana fotografi i w obraz, zmysłowe usta) Ćwiczenie 17.3. Efekt pełnych ust pomalowanych błyszczykiem Grupa druga — Pociągnięcia pędzlem (efekty grafi czne) Grupa trzecia — Zniekształcenie (tworzenie kropli, dodawanie poświaty) Ćwiczenie 17.4. Tworzenie kropli wody Grupa czwarta — Rendering (chmury, światła pojazdu, strugi wody, delikatna tkanina) Grupa piąta — Rozmycie (efekt małej głębi ostrości, mgła, wygładzanie skóry) Ćwiczenie 17.5. Tworzenie efektu małej głębi ostrości za pomocą polecenia Rozmycie soczewkowe Ćwiczenie 17.6. Tworzenie mgły za pomocą fi ltra Rozmycie gaussowskie Grupa szósta — Szkic Grupa siódma — Stylizacja Ćwiczenie 17.7. Efekt obrazu wychodzącego ze sceny 412 413 418 418 418 420 424 425 429 429 434 437 438 439 443 445 446 451 453 454 456 Photoshop CS3 Pl Spis treści 13 Grupa ósma — Tekstura Łagodzenie efektu uzyskanego za pomocą fi ltra Punkt zbiegu — korekcja i efekty Ćwiczenie 17.8. Usuwanie niepożądanego elementu z obrazu Ćwiczenie 17.9. Efekt plakatu zawieszonego na budynku, czyli jak wkleić do obrazu inny obraz z zachowaniem perspektywy Inteligentne fi ltry i ich wykorzystanie podczas tworzenia zoomingu Ćwiczenie 17.10. Tworzenie cyfrowego zoomingu — możliwości inteligentnych fi ltrów 458 459 459 462 465 471 472 Autorzy zdjęć 479 Skorowidz 481 4. Malowanie w Photoshopie W tym rozdziale: Narzędzia Ołówek i Pędzel Ołówek Pędzel Wybieranie nowej końcówki pędzla Paleta Pędzle Pozostałe opcje Pędzla Zapisywanie własnych ustawień wybranej końcówki Tworzenie nowej końcówki Pędzla z dowolnego obrazu Zmiana kolorów tła i narzędzia Paleta Próbki Paleta Kolor Zastępowanie kolorów 103 104 Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. | Malowanie w PhotoshopieO łówek (Pencil) oraz Pędzel (Brush) są w programie Photoshop narzędziami służącymi do rysowania i malowania. Bez nich trudno byłoby cokolwiek stworzyć w nowym oknie dokumentu. Jednak nie są one wykorzystywane jedynie do „malowania obrazków” — przydają się również podczas prac edycyjnych, którym poddawany jest obraz (np. malujemy nimi po masce w celu odkrycia lub zakrycia wybranych obszarów obrazu poddanych działaniu któregoś z poleceń). W rozdziale tym zapoznasz się z możliwościami obu tych narzędzi. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób działa narzędzie Zastępowanie kolorów (Color Replacement) służące do kolorowania obrazów bez naruszania ich tekstury. Narzędzia Ołówek i Pędzel Aby uaktywnić narzędzie Ołówek (Pencil) lub Pędzel (Brush), kliknij jego ikonę w Przyborniku (rysunek 4.1). Rysunek 4.1. Przybornik — narzędzia Ołówek (Pencil) oraz Pędzel (Brush) wskazówka Narzędzia Ołówek (Pencil) lub Pędzel (Brush) możesz uaktywnić również przy użyciu skrótu klawiszowego — naciskając klawisz B lub Shift+B1. Ołówek Ołówek (Pencil) jest narzędziem, które rysuje linie o ostrych krawędziach. W automatycznym ustawieniu grubość linii wynosi 1 piksel. Możesz to jednak zmienić, klikając na pasku opcji przycisk strzałki i przesuwając suwak Główna średnica (Master Diameter) (rysunek 4.2). 1 Jeśli ten skrót nie zadziała, użyj skrótu Ctrl+K i upewnij się, że w otwartym oknie dialogowym zaznaczona została opcja Użyj klawisza Shift do przełączania narzędzi (Use Shift Key for Tool Switch). Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. |Malowanie w Photoshopie 105 wskazówka Jeśli pasek opcji nie jest widoczny, upewnij się, czy została włączona opcja Opcje (Options) w menu Okno (Window). Rysunek 4.2. Pasek opcji oraz menu ustawień narzędzia Ołówek (Pencil) Menu ustawień Ołówka Rozmiar średnicy narzędzia Ołówek (Pencil) możesz zwiększyć lub zmniejszyć, korzystając odpowiednio z klawiszy ] lub [. wskazówka Aby rysować Ołówkiem, wystarczy go wybrać w Przyborniku, a następnie — wciskając lewy przycisk myszy — przesuwać kursorem w dowolnym kierunku. Poza zmianą grubości linii, które powstają podczas rysowania Ołówkiem, można ustawić stopień ich przezroczystości. Zrobisz to za pomocą opcji Krycie (Opacity) znajdującej się na pasku opcji narzędzia. Możesz określić jej wartość, korzystając z zakresu od 0 do 100 . 100 oznacza pełną widoczność linii. W miarę zmniejszania stopnia krycia zmniejsza się widoczność linii. Aby zmienić krycie, wystarczy kliknąć strzałkę znajdującą się obok pola tekstowego i za pomocą wywołanego suwaka ustawić nowe krycie. Pędzel Narzędzie Pędzel (Brush) pozwala uzyskać efekt łagodnych krawędzi — w przeciwieństwie do narzędzia Ołówek (Pencil) (rysunek 4.3). 106 Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. | Malowanie w Photoshopie Rysunek 4.3. Rysunek utworzony za pomocą narzędzi Pędzel (Brush) i Ołówek (Pencil). W pierwszym przypadku krawędzie są łagodne, zmiękczone; w drugim — ostre Pędzel (Brush) Ołówek (Pencil) Program Photoshop umożliwia zmianę końcówek omawianego narzędzia — ich liczba i różnorodność jest imponująca. Są one umieszczone w zestawach. Aby je zmieniać, musisz skorzystać z menu ustawień Pędzla (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. Menu ustawień Pędzla Najszybszym sposobem na uzyskanie dostępu do tej palety jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy obszaru otwartego okna dokumentu. Możesz także, tak jak w przypadku Ołówka, skorzystać z paska opcji narzędzia Pędzel (Brush) (rysunek 4.5). Wystarczy kliknąć strzałkę znajdującą się po prawej stronie pola Pędzel (Brush). Menu ustawień Pędzla na pierwszy rzut oka wygląda tak samo jak menu ustawień Ołówka. Rzeczywiście tak jest, jednak w tym przypadku będziesz korzystał z pozostałych funkcji, jakie zostały w niej ukryte. Zauważyłeś zapewne, że w menu dostępne są dwie podstawowe opcje: Główna średnica (Master Diameter) — za pomocą suwaka możesz regulować średnicę Pędzla — oraz Twardość (Hardness), która pozwala określić jego twardość (stopień wygładzenia śladu, jaki pozostawia) (rysunek 4.6). Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. |Malowanie w Photoshopie 107 Rysunek 4.5. Pasek opcji narzędzia Pędzel (Brush) i ikona umożliwiająca dostęp do menu jego ustawień Rysunek 4.6. Wpływ zmiany wartości parametru Twardość (Hardness) na stopień zmiękczenia śladu pozostawianego przez Pędzel (Brush) Wszystkie końcówki Pędzla z założenia są automatycznie wygładzane, tzn. ślad przez nie pozostawiany jest bardziej łagodny, płynny, a jego krawędzie nie są ostre. Aby wzmóc ten efekt, zmniejsz wartość parametru Twardość (Hardness), przesuwając jego suwak w lewo. Rozmiar średnicy narzędzia Pędzel (Brush) możesz zwiększyć lub zmniejszyć, korzystając odpowiednio z klawiszy ] lub [. Aby zwiększyć twardość jego końcówki, zastosuj skrót Shift+] (każdorazowe jego użycie zwiększy twardość o kolejne 25 ), aby zmniejszyć — Shift+[. wskazówka wskazówka W dolnej części menu widoczne są końcówki pochodzące z aktywnego w danej chwili zestawu końcówek Pędzla. Jeśli nie znajdujesz wśród nich takiej, która będzie odpowiadała Twoim potrzebom, możesz wybrać nowy zestaw zawierający inne końcówki. 108 Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. | Malowanie w Photoshopie Ćwiczenie 4.1. Wczytywanie nowego zestawu pędzli 1. Uaktywnij narzędzie Pędzel (Brush) ( ). 2. Kliknij na pasku opcji strzałkę znajdującą się po prawej stronie przycisku Pędzel (Brush), aby rozwinąć menu ustawień narzędzia. 3. Przyjrzyj się, jak wyglądają dostępne końcówki. Za chwilę zostaną zmienione. Kliknij strzałkę znajdującą się w prawym górnym rogu menu (rysunek 4.7). Rysunek 4.7. Kliknij strzałkę znajdującą się w prawym górnym rogu palety pędzli, aby uzyskać dostęp do listy umożliwiającej zmianę zestawu pędzli 4. Na rozwiniętej liście kliknij nazwę wybranego zestawu pędzli, np. Pędzle efektów specjalnych (Special Eff ect Brushes) (rysunek 4.8). Rysunek 4.8. Lista, na której zaznaczone zostały nazwy zestawów pędzli dostępnych w programie Photoshop CS3 Zestawy końcówek Pędzla Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. |Malowanie w Photoshopie 109 5. Pojawiło się okno z pytaniem (rysunek 4.9), czy program ma zastąpić aktualne koń- cówki Pędzla tymi z zestawu Pędzle efektów specjalnych (Special Eff ect Brushes). Klik- nij OK, aby zatwierdzić. Rysunek 4.9. Okno komunikatu programu Photoshop CS3 Spójrz teraz na paletę pędzli. Dostępne w niej końcówki uległy zmianie (rysunek 4.10). Rysunek 4.10. Zmiany, które wystąpiły w palecie pędzli w wyniku zastosowania nowej grupy Photoshop daje możliwość zmiany sposobu wyświetlania miniaturek końcówek w menu ustawień Pędzla. Aby to zrobić, kliknij strzałkę w prawym górnym rogu menu i wybierz z listy sposób wyświetlania (rysunek 4.11). Oto przykłady (rysunek 4.12). Rysunek 4.11. Aby zmienić sposób wyświetlania miniaturek końcówek, w menu ustawień Pędzla kliknij strzałkę w prawym górnym rogu menu i wybierz jedną z zaznaczonych na liście opcji ćw. 4.1. wskazówka Sposoby wyświetlania końcówek Pędzla 110 Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. | Malowanie w Photoshopie Rysunek 4.12. Przykłady sposobów wyświetlania końcówek Pędzla w menu ustawień Wybieranie nowej końcówki pędzla Aby wybrać nową końcówkę pędzla, kliknij jej miniaturkę w menu ustawień (rysunek 4.13). Obok pola Pędzel (Brush) na pasku opcji widoczna jest ikona nowo wybranej, aktywnej końcówki pędzla (Rysunek 4.14). Rysunek 4.13. Aby wybrać nową końcówkę Pędzla, kliknij jej miniaturkę w menu ustawień Rysunek 4.14. Pasek opcji narzędzia Pędzel (Brush) — obok pola Pędzel (Brush) widoczna jest ikona aktualnie wybranej końcówki Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. |Malowanie w Photoshopie 111 Paleta Pędzle Narzędzie Pędzel (Brush) daje znaczenie więcej możliwości w pracy z obrazem niż Ołówek (Pencil). Dzieje się tak dzięki dodatkowym opcjom znajdującym się w palecie Pędzle (Brushes) (rysunek 4.15), która zostaje wywołana po naciśnięciu klawisza F5. Rysunek 4.15. Paleta Pędzle (Brushes) Po otworzeniu palety i kliknięciu opcji Predefi niowane ustawienia pędzla (Brush Presets), po prawej stronie znajdziesz dokładnie te same końcówki, które ustawiałeś w menu ustawień Pędzla. Dostępne są tutaj także poznany już suwak Master Diameter (Główna średnica) i pole podglądu wybranej końcówki. To w nim będziesz mógł obserwować efekt zmian wartości parametru Master Diameter (Główna średnica) (rysunek 4.16). Rysunek 4.16. Wygląd palety Pędzle (Brushes), w chwili gdy aktywny jest panel Predefi niowane ustawienia pędzla (Brush Presets) 112 Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. | Malowanie w Photoshopie Klikając opcję Kształt końcówki pędzla (Brush Tip Shape), przechodzisz do panelu, który umożliwia modyfi kowanie wybranej wcześniej końcówki. Zauważ, że wygląd palety Pędzle (Brushes) uległ zmianie (rysunek 4.17). Możesz teraz zmienić średnicę, twardość, odstępy czy kąt nachylenia końcówki. Rysunek 4.17. Wygląd palety Pędzle (Brushes), w chwili gdy aktywny jest panel Kształt końcówki pędzla (Brush Tip Shape) wskazówka Aby sprawnie pracować z końcówkami, wybieraj ich grupę w menu ustawień Pędzla; jeśli wybranej końcówki nie zamierzasz poddawać innym zmianom niż zmiana średnicy lub stopnia twardości — pozostań przy menu ustawień pędzli. Jeśli zaś na bazie uaktywnionej grupy końcówek chcesz utworzyć swoją własną końcówkę lub wybraną poddać działaniu bardziej wyszukanych opcji, przejdź do palety Pędzle (Brushes) i w niej dokonaj modyfi kacji. Opcja Średnica (Diameter) służy do określania szerokości wybranej końcówki. Wszystkie końcówki Pędzla (w przeciwieństwie do Ołówka) są wygładzane. Aby jeszcze bardziej zmiękczyć krawędzie końcówki, użyj parametru Twardość (Hardness). Ustaw wartość na mniej niż 100 . Odstępy (Spacing) to parametr, od którego zależy wielkość odstępu między jednym a drugim nałożeniem śladu Pędzla. Kolejny parametr, Kąt (Angle), określa kąt nachylenia końcówki i pozwala ją obracać. Jest to jednak widoczne tylko wtedy, gdy końcówka jest elipsą. Po lewej stronie palety widać nazwy kilku innych opcji. Aby uaktywnić jedną z nich, kliknij małe pole znajdujące się po lewej stronie jej nazwy. Aby dezaktywować ją, kliknij ponownie. Kliknięciem nazwy jednej z opcji zaznaczonych na rysunku 4.18 sprawisz, że wyświetlony zostanie panel zawierający dodatkowe opcje. Dzięki nim możesz dodać na tworzonym śladzie teksturę, malować dwiema końcówkami Pędzla jednocześnie, określić dynamikę kształtu, stopień rozproszenia i dynamikę koloru. Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. |Malowanie w Photoshopie 113 Rysunek 4.18. Paleta Pędzle (Brushes). Kliknięcie jednej z nazw zaznaczonych opcji spowoduje wyświetlenie panelu zawierającego dodatkowe opcje W palecie dostępnych jest również pięć opcji, których kliknięcie wprawdzie nie wywoła panelu z dodatkowymi parametrami, ale poprzez ich zaznaczenie możemy dodać do tworzonego śladu szum, uzyskać efekt malowania akwarelami, aerografem czy po prostu go wygładzić. Mowa o opcjach zaznaczonych na rysunku 4.19. Rysunek 4.19. Paleta Pędzle (Brushes). Zaznaczenie jednej z opcji spowoduje dodanie szumu do śladu, efektu malowania akwarelami czy aerografem, wygładzenie śladu lub pozwoli utrzymać spójny wzór tekstury pomiędzy jednym a drugim pociągnięciem Pędzla (jeśli podczas malowania wykorzystujesz teksturę) Pędzlem malujemy tak samo jak Ołówkiem: przytrzymując wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuwasz ją w dowolnym kierunku, a kursor jednocześnie pozostawia ślad w oknie obrazu. 114 Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. | Malowanie w Photoshopie Ćwiczenie 4.2. Modyfikacja końcówki Pędzla w celu utworzenia rzęs 1. Otwórz zdjęcie, na którym chcesz utworzyć efekt przedłużonych i zagęszczonych rzęs (rysunek 4.20). Rysunek 4.20. Fotografi a, na której za pomocą narzędzia Pędzel (Brush) skorygowany zostanie wygląd rzęs 2. Uaktywnij narzędzie Pędzel (Brush). 3. W palecie Pędzle (Brushes) kliknij strzałkę, aby uzyskać dostęp do menu palety, a następnie na rozwiniętej liście wybierz opcję Wyzeruj pędzle (Reset Brushes). Dzię- ki temu w palecie przywrócone zostaną domyśle końcówki pędzli (rysunek 4.21). Rysunek 4.21. Przywracanie domyślnego ustawienia końcówek pędzli w palecie Pędzle (Brushes) Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. |Malowanie w Photoshopie 115 4. Następnie kliknij opcję Kształt końcówki pędzla (Brush Tip Shape). 5. Ponieważ chcemy uzyskać efekt cyfrowych rzęs, skorzystamy z końcówki Dune Grass. Kliknij jej miniaturę (rysunek 4.22). Rysunek 4.22. Wybieramy końcówkę, za pomocą której stworzymy imitację rzęs. Nosi ona nazwę Dune Grass Nazwa końcówki Pędzla stanie się widoczna, kiedy umieścisz kursor nad miniaturą. wskazówka 6. Upewnij się, że żadna z opcji znajdujących się po lewej stronie palety nie jest za- znaczona. 7. Ustaw długość rzęs za pomocą suwaka Średnica (Diameter). 8. Teraz w zależności od zdjęcia, jakim dysponujesz, musisz tak dostosować kąt na- chylenia rzęs, aby wyglądały one jak najbardziej naturalnie. Zrobisz to za pomo- cą opcji Kąt (Angle) lub pola Ustaw kąt i zaokrąglenie pędzla (Set the brush angle and roundness). Tak naprawdę nie ma tutaj żadnej reguły. Umieść kursor nad strzałką i przesuwaj go w odpowiednim kierunku. Aby zmienić zaokrąglenie Pędzla, umieść kursor nad jedną z czarnym kropek na obręczy koła i przesuwaj go do środka lub na zewnątrz (rysunek 4.23). 9. Następnie za pomocą suwaka Odstępy (Spacing) ustaw odstęp pomiędzy śladami pozostawianymi przez Pędzel, czyli w omawianym przykładzie odstęp między jed- ną a drugą rzęsą. Im gęstsze mają być rzęsy, tym mniejszą wartość wybieramy. 10. Kliknij opcję Dynamika kształtu (Shape Dynamics). Za pomocą dostępnych w pane- lu opcji możesz ustalić sposób, w jaki będzie zmieniał się ślad pozostawiany przez Pędzel w trakcie kolejnych pociągnięć. Za pomocą suwaka Wahanie rozmiaru (Size Jitter) możesz określić dynamikę zmiany średnicy końcówki Pędzla podczas kolej- 116 Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. | Malowanie w Photoshopie nych pociągnięć. Dzięki temu rzęsy będą raz dłuższe, raz krótsze. Pozwoli to uzy- skać bardziej naturalny efekt. Ja ustaliłam wartość około 20 . Pozostałe opcje ustaw tak jak na rysunku 4.24. Z pozostałych opcji panelu możemy bowiem skorzy- stać wówczas, gdy tworzymy rzęsty za pomocą tabletu. Rysunek 4.23. Za pomocą opcji Kąt (Angle) oraz Zaokrąglenie (Roundness) ustawiamy kąt nachylenia oraz zaokrąglenie końcówki Pędzla. Możemy to zrobić także za pomocą diagramu umieszczonego na białym polu po prawej stronie wymienionych opcji. Parametr Średnica (Diameter) pozwala określić średnicę końcówki narzędzia — w tym przypadku długość tworzonych rzęs Rysunek 4.24. Suwak Wahanie rozmiaru (Size Jitter) dostępny w panelu Dynamika kształtu (Shape Dynamics) pozwala określić dynamikę zmiany średnicy końcówki podczas kolejnych pociągnięć Ustaw kąt i zaokrąglenie pędzla 11. Zaznacz opcję Wygładzanie (Smoothing). Końcówka pędzla została przygotowana, a więc nie wahaj się jej użyć. 12. Wybierz jedno z oczu i kliknij przy krawędzi górnej powieki lub przesuń wzdłuż niej kursorem. W ten sposób tworzysz pierwsze rzęsy. Rób to do momentu, w któ- rym kąt nachylenia rzęs będzie odpowiedni (rysunek 4.25). Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. |Malowanie w Photoshopie 117 Rysunek 4.25. Tworzenie pierwszych rzęs. Przesuwamy kursorem do momentu, w którym kąt nachylenia końcówki będzie odpowiadał kątowi, pod jakim powinny być nachylone kolejno tworzone rzęsy 13. Dopasuj kąt nachylenia i dokończ tworzenie rzęs (rysunek 4.26). Rysunek 4.26. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zmieniamy kąt nachylenia końcówki Pędzla i kontynuujemy tworzenie rzęs 118 Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. | Malowanie w Photoshopie wskazówka Rzęsy będą miały taki kolor, jaki ustawiony jest w Przyborniku jako kolor narzędzia. Jeśli chcesz, aby miały kolor czarny, naciśnij po prostu klawisz D. Ćwiczenie miało na celu jedynie pokazanie Ci w jaki sposób można utworzyć końcówkę za pomocą, której można utworzyć efekt cyfrowych rzęs. Aby ten efekt był realistyczny, należy wykonać kilka dodatkowych czynności. Jedna z nich polega na dopasowaniu kształtu rzęs do powieki. Możesz to zrobić za pomocą polecenia Przekształcenie swobodne (Free Transform), o którym będzie mowa w dalszej części książki. Ponadto możesz wpływać na stopień widoczności rzęs, zmieniając stopień krycia śladu pozostawianego przez narzędzie Pędzel (Brush). Zrobisz to w polu Krycie (Opacity), znajdującym się na pasku opcji. A oto, jak wyglądałby końcowy efekt ćwiczenia po zastosowaniu na obrazie wszystkich niezbędnych czynności (rysunek 4.27). Rysunek 4.27. Wygląd rzęs został skorygowany ćw. 4.2. Pozostałe opcje Pędzla Na pasku opcji narzędzia Pędzel (Brush) dostępna jest również opcja Krycie (Opacity). Pozwala ona określić stopień krycia śladu pozostawianego przez narzędzie w oknie obrazu (rysunek 4.28). Wystarczy kliknąć strzałkę znajdującą się po jej prawej stronie. Uzyskasz wówczas dostęp do suwaka, który umożliwi Ci ustawienie wartości z zakresu od 1 do 100 , przy czym 100 oznacza, że nanoszona Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. |Malowanie w Photoshopie 119 farba całkowicie (w 100 ) zakrywa powierzchnię, na którą jest nakładana (rysunek 4.29). Ustawienia mniejsze niż 100 pozwalają złagodzić działanie narzędzia. Jest to wykorzystywane w wielu technikach edycji obrazów cyfrowych2. Rysunek 4.28. Wpływ zmiany wartości opcji Krycie (Opacity) na stopień krycia śladu pozostawianego przez narzędzie Pędzel (Brush) Rysunek 4.29. Pasek opcji narzędzia Pędzel (Brush). Aby zmienić krycie śladu, zmniejsz wartość opcji Krycie (Opacity) Kolejną opcją jest Przepływ (Flow). Pozwala ona określić, jak szybko w oknie obrazu ma być nakładana farba podczas malowania narzędziem Pędzel (Brush). Jeśli chcesz w polu Krycie (Opacity) wprowadzić określoną wartość z zakresu od 1 do 100, możesz zrobić to bez konieczności klikania i przesuwania suwaka. Wystarczy taką wartość wprowadzić z klawiatury za pomocą cyfr (0, 1, 2, …, 9,). Jeśli chcesz wprowadzić wartość mniejszą niż 10 , np. 2 , wówczas — zanim naciśniesz klawisz 2 — najpierw wciśnij klawisz 0. W takiej sytuacji klawisze należy naciskać szybko jeden po drugim. To samo można zrobić w przypadku ustalania wartości opcji Przepływ (Flow). Jednak w tym przypadku należy użyć klawiszy cyfr, wciskając przy tym Shift. wskazówka 2 Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z materiałem dotyczącym edycji obrazów w Photoshopie, jaki zamieściłam w książce Edycja obrazów na przykładzie Photoshop — www.annaowczarz.pl — lub z inną tego typu pozycją dostępną na rynku wydawniczym. 120 Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. | Malowanie w Photoshopie wskazówka Jeśli chcesz pozbyć się wybranych końcówek pędzli z aktywnego zestawu, naciśnij klawisz Alt i kliknij miniaturę końcówki. Gotowe! Zapisywanie własnych ustawień wybranej końcówki Jeśli dostosowałeś ustawienia wybranej końcówki Pędzla do swoich potrzeb, możesz zapisać ją pod nową nazwą i wykorzystać w przyszłości. W tym celu kliknij przycisk Utwórz nowy pędzel (Create new brush) w dolnej części palety Pędzle (Brushes) (rysunek 4.30) i w otwartym oknie nadaj końcówce nazwę. Kliknij OK. Miniaturę końcówki znajdziesz m.in. w menu ustawień Pędzla. Rysunek 4.30. Fragment palety Pędzle (Brushes). Kliknij przycisk Utwórz nowy pędzel (Create new brush), aby zapisać utworzoną końcówkę Tworzenie nowej końcówki Pędzla z dowolnego obrazu Program Photoshop pozwala użytkownikowi tworzyć końcówki narzędzia Pędzel (Brush) z dowolnego zdjęcia, obrazu lub jego fragmentu. Możesz to zrobić za pomocą polecenia Zdefi niuj pędzel (Defi ne Brush Preset). Ćwiczenie 4.3. Tworzenie własnej końcówki Pędzla 1. Otwórz obraz (i jeśli chcesz, zaznacz jego fragment), który ma stać się końcówką Pędzla (rysunek 4.31). Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. |Malowanie w Photoshopie 121 Rysunek 4.31. Fotografi a, na której podstawie utworzona zostanie końcówka Pędzla 2. Wybierz polecenie Edycja/Zdefi niuj predefi niowane ustawienie pędzla (Edit/Defi ne Brush Preset). 3. Następnie w otwartym oknie dialogowym Nazwa pędzla (Brush Name), w polu Na- zwa (Name), wprowadź nazwę nowej końcówki i kliknij OK (rysunek 4.32). Rysunek 4.32. Okno dialogowe Nazwa pędzla (Brush Name), za którego pomocą podczas tworzenia własnej końcówki narzędzia Pędzel (Brush) nadajesz jej nazwę 4. Końcówka ta stanie się widoczna na końcu listy pędzli w menu ustawień pędzli (rysunek 4.33). Domyślnie jej średnica wynosi tyle, ile wynosi najdłuższy wymiar obrazu (w pikselach), na podstawie którego została utworzona. Rysunek 4.33. Menu ustawień pędzli. Na końcu listy znajduje się ostatnio utworzona końcówka tego narzędzia 122 Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. | Malowanie w Photoshopie wskazówka wskazówka Jeśli chcesz utworzyć własną końcówkę Pędzla na podstawie istniejącego obrazu lub jego fragmentu, pamiętaj o tym, aby rozmiary obrazu nie wynosiły więcej niż 2500×2500 pikseli. W przeciwnym wypadku opcja Zdefi niuj predefi niowane ustawienie pędzla (Defi ne Brush Preset)będzie niedostępna w menu Edycja (Edit). Jeśli chcesz usunąć utworzoną końcówkę z listy widocznej w palecie pędzli, wystarczy kliknąć jej nazwę prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Usuń pędzel (Delete Brush) i nacisnąć klawisz Enter. 5. Oto utworzona końcówka (rysunek 4.34). Rysunek 4.34. Ślad, jaki pozostawiła w oknie obrazu końcówka Pędzla utworzona z fragmentu fotografi i ćw. 4.3. Zmiana kolorów tła i narzędzia W Photoshopie istnieje możliwość zarówno zmiany koloru narzędzia, jak i tła, na którym powstaje obraz. Możesz to zrobić m.in. za pomocą okna dialogowego Próbnik kolorów (Color Picker). Aby uzyskać do niego dostęp, należy kliknąć w Przyborniku jedną z ikon zmiany koloru (tła lub narzędzia, w zależności od tego, czego kolor chcesz zmienić) (rysunek 4.35). Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. |Malowanie w Photoshopie 123 Rysunek 4.35. Ikony zmiany koloru narzędzia i tła Ustaw kolor narzędzia Ustaw kolor tła Zauważ także, że ponad polami znajduje się strzałka z dwoma grotami. Jeśli ją klikniesz, kolor, który był ustawiony jako kolor tła, zamieni się miejscem z kolorem, który był ustawiony jako kolor narzędzia. Ten sam efekt uzyskasz, naciskając klawisz X. W oknie Próbnik kolorów (Color Picker) — rysunek 4.36 — znajdują się pola i suwak, za pomocą których wybieramy nowy kolor. Kolor, który zmieniamy Nowo wybrany kolor Pole wyboru nowego koloru Przycisk umożliwiający zatwierdzenie przeprowadzonej zmiany koloru Wartości liczbowe składowych nowego koloru w poszczególnych modelach Wartość szesnastkowa nowo wybranego koloru (tzw. pole symbolu koloru) Rysunek 4.36. Okno dialogowe Próbnik kolorów (Color Picker) z wyszczególnionymi elementami składowymi Suwak wyboru nowego koloru 124 Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. | Malowanie w Photoshopie Ćwiczenie 4.4. Zmiana koloru narzędzia 1. Kliknij w Przyborniku ikonę Set foreground color (Ustaw kolor narzędzia). Gdybyś chciał zmienić kolor tła, powinieneś kliknąć ikonę Set background color (Ustaw kolor tła). 2. Otwarte zostało okno dialogowe Próbnik kolorów (Kolor narzędzia) (Color Picker (Foreground color)). 3. Przesuwając suwak, wybierz nowy kolor tła. 4. Ustaw kursor w polu wyboru nowego koloru, klikając lewym przyciskiem myszy wskaż odcień wybranego koloru. Jest to nowy kolor narzędzia. 5. Kolor ten stanie się widoczny w polu Nowy (New). 6. W polu # zostaje automatycznie wpisana wartość szesnastkowa danego koloru (potocznie nazywana symbolem koloru). 7. Jeśli akceptujesz dokonany wybór, kliknij OK. ćw. 4.4. Jeśli zamierzasz utworzyć nowy dokument i zaznaczyć w nim opcję koloru tła (w celu osiągnięcia efektu automatycznego nadania przez program koloru tła takiego, jaki widnieje w polu koloru tła w Przyborniku), najpierw zmień kolor tła w Przyborniku, a następnie rozpocznij tworzenie nowego dokumentu. Kolorami ustawionymi domyślnie w Przyborniku są czarny (dla narzędzia) i biały (dla tła). Jeśli chcesz szybko przywrócić te ustawienia, naciśnij klawisz D. wskazówka wskazówka wskazówka Jeśli chcesz zamienić miejscami kolory widniejące w Przyborniku w polach Ustaw kolor narzędzia (Set foreground color) oraz Ustaw kolor tła (Set background color), naciśnij klawisz X. Paleta Próbki Kolor narzędzia można określić również, klikając jedną z próbek znajdujących się w palecie Próbki (Swatches) (rysunek 4.37). Nowy kolor narzędzia pojawi się w odpowiednim polu w Przyborniku. Program daje także możliwość tworzenia Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. |Malowanie w Photoshopie 125 i dodawania do palety własnych próbek kolorów. Aby to zrobić, w oknie Próbnik kolorów (Color Picker) wybierz kolor i kliknij przycisk Dodaj do próbek (Add To Swatches). Kiedy otwarte zostanie okno dialogowe Nazwa próbki koloru (Color Swatch Name), nadaj próbce koloru nazwę i kliknij OK, aby zatwierdzić. Rysunek 4.37. Paleta Próbki (Swatches) Próbki kolorów Usuń próbkę Utwórz nową próbkę z koloru narzędzia Jeśli w Przyborniku znajduje się już wybrany przez Ciebie kolor narzędzia i chcesz szybko utworzyć z niego próbkę, która będzie dostępna w palecie Próbki (Swatches), wystarczy że klikniesz w palecie ikonę o nazwie Utwórz nową próbkę z koloru narzędzia (Create new swatch of foreground color). Aby usunąć z palety Próbki (Swatches) wybraną próbkę koloru, umieść nad nią kursor i, naciskając lewy klawisz myszy, przesuń go nad ikonę Usuń próbkę (Delete swatch), znajdującą się w dolnej części palety. Aby w programie szybko ustawić domyśle kolory narzędzia i tła, wystarczy nacisnąć klawisz D lub kliknąć w Przyborniku ikonę Domyślne kolory narzędzia i tła (Default Foreground and Background Colors). Kolory narzędzia i tła można zamieniać miejscami w Przyborniku. W tym celu naciśnij klawisz X lub kliknij ikonę strzałki widoczną nad polami Ustaw kolor narzędzia (Set foreground color) i Ustaw kolor tła (Set background color). Jednym ze sposobów na szybką zmianę koloru narzędzia jest użycie narzędzia Kroplomierz (Eyedropper). Wystarczy podczas malowania nacisnąć klawisz Alt i kliknąć obraz w miejscu, w którym znajduje się kolor, który ma stać się kolorem narzędzia. W ten sposób zostanie pobrana próbka koloru. wskazówka wskazówka wskazówka 126 Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. | Malowanie w Photoshopie Paleta Kolor Kolor narzędzia i tła możesz wybrać również za pomocą palety Kolor (Color). W tym celu najpierw klikamy w palecie odpowiednie pole: Ustaw kolor narzędzia (Set foreground color) lub Ustaw kolor tła (Set background color), a następnie za pomocą suwaków R, G, B tworzymy interesujący nas kolor. Jeśli nie chcemy korzystać z suwaków, możemy wskazać nowy kolor, klikając Pasek kolorów znajdujący się w dolnej części palety Kolor (Color) (rysunek 4.38). Rysunek 4.38. Paleta Kolor (Color) Ustaw kolor narzędzia Ustaw kolor tła Pasek kolorów Suwaki R, G oraz B Zastępowanie kolorów Narzędzie Zastępowanie kolorów (Color Replacement) pozwala zmieniać kolor elementów znajdujących się w oknie obrazu bez naruszania ich tekstury (rysunek 4.39). Rysunek 4.39. Obraz na górze to oryginał, obraz na dole przedstawia możliwości narzędzia Zastępowanie kolorów (Color Replacement). Wybrany element obrazu (bluza chłopca) został pomalowany na kolor pomarańczowy. Tekstura nie została naruszona Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. |Malowanie w Photoshopie 127 wskazówka Narzędzie Zastępowanie kolorów (Color Replacement) możesz uaktywnić, stosując kombinację klawiszy Shift+J lub klikając w Przyborniku jego ikonę ( ) (rysunek 4.40). Rysunek 4.40. Przybornik. Narzędzie Zastępowanie kolorów (Color Replacement) Posługiwanie się nim jest bardzo proste. Wystarczy je uaktywnić, zaznaczyć odpowiednie do naszych potrzeb opcje znajdujące się na pasku opcji, ustawić odpowiedni kolor narzędzia w Przyborniku (będzie to kolor, którym będziesz malować po obszarze obrazka) i z wciśniętym lewym przyciskiem myszy rozpocząć przesuwanie kursora po obrazie. Ćwiczenie 4.5. Zamiana koloru wybranego elementu obrazu 1. Uaktywnij narzędzie Zastępowanie kolorów (Color Replacement). 2. Ustaw jako kolor narzędzia ten kolor, którym chcesz pomalować wybrany obszar obrazu. Zajmujemy się teraz ustawieniem poszczególnych parametrów znajdujących się na pasku op- cji narzędzia (rysunek 4.41). Rysunek 4.41. Pasek opcji narzędzia Zastępowanie kolorów (Color Replacement) 3. W polu Tryb (Mode) pozostaw wartość Kolor (Color), ponieważ tylko wtedy przesuwa- nie po obrazie kursorem spowoduje nakładanie na powierzchnię obrazu nowego koloru. Ustawienie pozostałych wartości uniemożliwi Ci zapoznanie się z efektem 128 Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. | Malowanie w Photoshopie zmiany koloru bez naruszenia tekstury. Tak naprawdę pozostałe własności bardziej przeszkadzają, niż pomagają. 4. Wybierz metodę pobierania kolorów. Kliknij przycisk ( ), aby nowo wybrany ko- lor był umieszczany w obszarze, w którym występuje kolor, jaki kliknąłeś kursorem, po raz pierwszy umieszczając go w oknie obrazu. Kliknij przycisk ( ), aby próbki ko- lorów były pobierane przez cały czas przeciągania myszą. W związku z tym bę- dziesz mógł zastąpić kolor całego obszaru obrazu wybranym przez siebie kolorem. Kliknij przycisk ( ustawiony jako aktualny kolor tła. ), jeśli chcesz kolorować tylko te obszary, które zawierają kolor 5. Ogranicz (Limits) — zaznaczając opcję Nieciągłe (Discontiguous), sprawisz, że za każdym razem, gdy pod kursorem znajdzie się próbkowany kolor, będzie on przez program zastępowany. Wybierz opcję Ciągłe (Contiguous), aby zastąpić ko- lor całego obszaru, który aktualnie ma taką barwę jak kolor znajdujący się pod kur- sorem. Polega to na tym, że klikając w pewnym miejscu obszaru i naciskając lewy przycisk myszy, próbkujesz kolor, który znajduje się pod kursorem. Jeśli nie zwol- nisz przycisku myszy i będziesz przesuwać kursorem po obszarze obrazu, nowym kolorem będzie zastępowany ten obszar obrazu, który jest w kolorze pobranej prób- ki. Zaznaczenie opcji Szukanie krawędzi (Find Edges) wywoła ten sam efekt, który został opisany powyżej, z tą jednak różnicą, że zostaną zachowane i uwydatnione krawędzie obszaru, który aktualnie ma taką barwę jak kolor znajdujący się pod kur- sorem. 6. Za pomocą opcji Tolerancja (Tolerance) określ, jak dalece mogą różnić się od sie- bie poszczególne kolory, tak aby program uznawał je jeszcze za tę samą barwę. Im większa wartość, tym większy zakres kolorów będziesz mógł poddać zmianie. 7. Opcja Wygładzanie (Anti-alias). Zaznaczenie jej pozwoli złagodzić krawędź przej- ścia między kolorem oryginalnym a zmienionym. 8. Ustal rozmiar końcówki narzędzia Zastępowanie kolorów (Color Replacement). Ro- bimy to tak samo jak w przypadku narzędzia Pędzel (Brush). Możesz zatem zrobić to np. za pomocą klawiszy [ i ]. 9. Kliknij w miejscu, gdzie znajduje się kolor, który chcesz zastąpić (rysunek 4.42). Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. |Malowanie w Photoshopie 129 Rysunek 4.42. Wskazywanie koloru, który ma zostać zastąpiony 10. Z wciśniętym lewym przyciskiem myszy przeciągnij kursorem po obszarze, którego kolor ma zostać zmieniony (rysunek 4.43 — na górze). 11. Oto efekt końcowy (rysunek 4.43 — na dole). Rysunek 4.43. Okno obrazu poddawanego korekcji. Zmiana koloru wybranego fragmentu obrazu 130 Photoshop CS3 Pl Rozdział 4. | Malowanie w Photoshopie wskazówka wskazówka Jeśli okaże się, że cały niepożądany kolor nie został do końca zastąpiony nowym kolorem, spróbuj zwiększyć wartość parametru Tolerancja (Tolerance). Zastosowanie narzędzia Zastępowanie kolorów (Color Replacement) do białego koloru nie wywoła pożądanego efektu. Narzędzie nie daje możliwości zastępowania koloru białego innym. Nie przyniesie to oczekiwanego rezultatu także wtedy, gdy zechcesz zamalować obszar dowolnego koloru kolorem czarnym. Nie stanie się bowiem czarny, lecz będzie wyglądał jak obraz w skali szarości. Ma to jednak uzasadnienie — wspominałam wcześniej, że narzędzie Zastępowanie kolorów (Color Replacement) zastępuje kolor, pozostawiając niezmienioną teksturę. Kolor czarny jest najciemniejszym spośród dostępnych, pokrywa więc każdy inny. Tekstura stałaby się więc niewidoczna. ćw. 4.5.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop CS3 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: