Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00040 002861 20676428 na godz. na dobę w sumie
Photoshop Elements 2. Szybki start - książka
Photoshop Elements 2. Szybki start - książka
Autor: , Liczba stron: 432
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-758-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop elements
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Błyskawiczny kurs Photoshop Elements -- doskonałego narzędzia do obróbki zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym

Dzięki Adobe Photoshop Elements retuszowanie fotografii cyfrowych staje się łatwym zadaniem. Możesz stosować filtry, nadawać efekty i style, przygotowywać zdjęcia na potrzeby witryn WWW, tworzyć zdjęcia panoramiczne z kilku pojedynczych zdjęć. Photoshop Elements posiada też kilka unikatowych funkcji, których nie znajdziesz nawet w programie Photoshop. Jest to, przy wszystkich swoich możliwościach, aplikacja niezwykle łatwa w obsłudze przeznaczona zarówno dla fotoamatorów, jak i dla profesjonalistów.

Książka 'Photoshop Elements 2. Szybki start' to praktyczny przewodnik po najnowszej wersji Adobe Photoshop Elements. Pozwoli Ci ona nie tylko w krótkim czasie nauczyć się obsługi tego programu, ale także stanie się źródłem cennych wskazówek i podpowiedzi, do którego często będziesz wracać podczas pracy ze swoimi zdjęciami.

Poznasz:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Photoshop Elements 2. Szybki start Autorzy: Craig Hoeschen, Christopher Dahl T³umaczenie: Marcin Samodulski ISBN: 83-7197-758-1 Tytu³ orygina³u: Photoshop Elements 2 for Windows and Macintosh VQG Format: B5, stron: 440 Dziêki Adobe Photoshop Elements retuszowanie fotografii cyfrowych staje siê ³atwym zadaniem. Mo¿esz stosowaæ filtry, nadawaæ efekty i style, przygotowywaæ zdjêcia na potrzeby witryn WWW, tworzyæ zdjêcia panoramiczne z kilku pojedynczych zdjêæ. Photoshop Elements posiada te¿ kilka unikatowych funkcji, których nie znajdziesz nawet w programie Photoshop. Jest to, przy wszystkich swoich mo¿liwoġciach, aplikacja niezwykle ³atwa w obs³udze przeznaczona zarówno dla fotoamatorów, jak i dla profesjonalistów. Ksi¹¿ka Photoshop Elements 2. Szybki start to praktyczny przewodnik po najnowszej wersji Adobe Photoshop Elements. Pozwoli Ci ona nie tylko w krótkim czasie nauczyæ siê obs³ugi tego programu, ale tak¿e stanie siê ĥród³em cennych wskazówek i podpowiedzi, do którego czêsto bêdziesz wracaæ podczas pracy ze swoimi zdjêciami. Poznasz: • Sposób instalacji i konfiguracji Photoshop Elements • Metody dostosowania interfejsu u¿ytkownika do swoich potrzeb • Tworzenie obrazów i zarz¹dzanie kolekcjami zdjêæ • Korygowanie kolorów, usuwanie przebarwieñ, oġwietlanie t³a • Zaznaczanie fragmentów zdjêæ i modyfikacjê zaznaczonych obszarów • Pracê z warstwami • Sposoby poprawy jakoġci i techniki retuszu zdjêæ • U¿ycie filtrów i efektów specjalnych • Malowanie w programie Photoshop Elements • Pracê z tekstem • Przygotowanie zdjêæ do druku i publikacji w Internecie • Tworzenie panoram, pokazów slajdów i animacji B³yskawiczny kurs Photoshop Elements — doskona³ego narzêdzia do obróbki zdjêæ wykonanych aparatem cyfrowym Spis treści Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Podstawy 21 Przestrzeń robocza...................................................b........................... 22 Przeglądanie, otwieranie i zamykanie plików........................................ 26 Zapisywanie plików...................................................b......................... 33 Wybór narzędzia...................................................b.............................. 35 Korzystanie z paska opcji i paska skrótów............................................ 37 Praca z paletami ...................................................b.............................. 39 Użycie lupy — narzędzie Zoom...................................................b........ 44 Przesuwanie widoku ...................................................b........................ 47 Korzystanie z palety podpowiedzi Hints............................................... 49 Wybór przepisów z palety How To...................................................b... 50 Korzystanie z systemu pomocy...................................................b......... 51 Rozdział 2. Tworzenie obrazów, zarządzanie plikami 53 O rozdzielczości i rozmiarach obrazu...................................................b 54 Tworzenie nowego obrazu...................................................b................ 57 Importowanie obrazów z aparatów cyfrowych i skanerów ..................... 59 Zmiana rozmiaru i rozdzielczości obrazu.............................................. 65 Wyświetlanie informacji o obrazie...................................................b.... 69 Otwieranie wielu widoków i zarządzanie oknami.................................. 72 Linijki...................................................b............................................. 74 Wyświetlanie siatki..................................................b........................... 76 Rozdział 3. Zmiana i korekcja kolorów 79 O komputerach i modelach kolorów...................................................b.. 80 Wybór trybu kolorów...................................................b....................... 81 Zmiana trybu kolorów...................................................b...................... 84 Zarządzanie kolorami...................................................b....................... 90 Korekcja odcieni..................................................b............................... 95 Automatyczna korekcja poziomów ...................................................b... 97 S p i s t r e ś c i 5 Spis treści Ręczna korekcja poziomów ...................................................b.............. 99 Rozświetlanie zdjęć ...................................................b....................... 101 Usuwanie przebarwień ...................................................b................... 103 Wymiana koloru...................................................b............................ 105 Rozdział 4. Zaznaczanie 109 Narzędzia zaznaczania ...................................................b................... 110 Użycie narzędzi z grupy Selekcji ...................................................b.... 113 Zaznaczanie obszarów za pomocą narzędzi z grupy Lasso................... 116 Użycie narzędzia Selection Brush ...................................................b... 120 Zaznaczanie na podstawie koloru...................................................b.... 124 Modyfikowanie i dopracowywanie obszarów zaznaczenia................... 128 Zmiękczanie krawędzi obszaru zaznaczenia ....................................... 131 Modyfikowanie krawędzi zaznaczenia ............................................... 133 Rozdział 5. Warstwy 135 Pojęcie warstw ...................................................b.............................. 136 Paleta Layers...................................................b................................. 137 Podstawowe informacje o warstwach................................................. 139 Zmiana kolejności warstw ...................................................b.............. 142 Zarządzanie warstwami...................................................b.................. 144 Scalanie warstw...................................................b............................. 147 Przekształcanie i powielanie warstw...................................................b 150 Kopiowanie warstw z jednego obrazu do innego................................. 154 Krycie i tryby mieszania...................................................b................. 156 Wykorzystanie grupowania warstw do tworzenia masek ..................... 159 Przypisywanie efektów za pomocą stylów warstw .............................. 161 Zmiana barw i odcieni za pomocą warstw dopasowania ...................... 166 Posługiwanie się paletą Undo History ................................................ 168 Rozdział 6. Naprawianie i retuszowanie zdjęć 171 Kadrowanie zdjęcia ...................................................b....................... 172 Prostowanie zdjęcia ...................................................b....................... 175 Narzędzie Clone Stamp...................................................b.................. 177 Nakładanie wzorów ...................................................b....................... 180 Usuwanie efektu czerwonych oczu...................................................b.. 184 Wyostrzanie szczegółów obrazu ...................................................b..... 186 Uwydatnianie szczegółów obrazu ...................................................b... 188 Mieszanie elementów obrazu za pomocą narzędzia Smudge ................ 190 6 i c ś e r t s i p S Spis treści Narzędzia do korekcji tonalnej..................................................b......... 191 Usuwanie koloru...................................................b............................ 194 Barwienie obrazu...................................................b........................... 196 Rozdział 7. Filtry i efekty specjalne 199 Palety filtrów i efektów ...................................................b.................. 200 Użycie filtrów i efektów...................................................b................. 204 Galeria filtrów ...................................................b............................... 209 Galeria efektów ...................................................b............................. 216 Symulowanie ruchu za pomocą filtrów rozmywających....................... 219 Zniekształcanie obrazów ...................................................b................ 224 Symulowanie oświetlenia i cieni...................................................b..... 228 Tekstury ...................................................b....................................... 234 Tworzenie własnych filtrów ...................................................b........... 238 Rozdział 8. Malowanie i rysowanie 241 O bitmapach i rysunkach wektorowych .............................................. 242 Wypełnianie fragmentów obrazu kolorem .......................................... 243 Wypełnianie obszarów gradientami..................................................b.. 247 Tworzenie i zapisywanie gradientów.................................................. 249 Tworzenie obwiedni warstwy lub obszaru zaznaczenia........................ 255 Posługiwanie się narzędziem Brush...................................................b. 258 Tworzenie i zapisywanie własnych pędzli .......................................... 261 Tworzenie specjalnych efektów malarskich ........................................ 267 Usuwanie fragmentów obrazu przy użyciu pędzli................................ 269 Usuwanie tła i dużych obszarów obrazu ............................................. 271 Tworzenie kształtów ...................................................b...................... 274 Tworzenie podstawowych kształtów .................................................. 275 Transformacja kształtów ...................................................b................ 278 Kształty predefiniowane...................................................b................. 282 Rozdział 9. Praca z tekstem 289 Tworzenie i edycja tekstu...................................................b............... 290 Zmiana wyglądu tekstu ...................................................b.................. 294 Praca z tekstem pionowym ...................................................b............. 299 Wygładzanie tekstu...................................................b........................ 301 Wyginanie tekstu...................................................b........................... 302 Galeria stylów wyginania tekstu ...................................................b..... 304 S p i s t r e ś c i 7 Spis treści Tworzenie efektów tekstowych za pomocą narzędzi z grupy Type Mask .. 305 Nadawanie stylów warstwom tekstowym ........................................... 308 Galeria stylów warstw tekstowych ...................................................b.. 309 Rozdział 10. Przygotowanie obrazów do publikacji w Internecie 311 Wymogi stawiane obrazom przeznaczonym do publikacji w Internecie.. 312 Okno dialogowe Save for Web ...................................................b....... 313 Optymalizacja obrazów przeznaczonych do publikacji w Internecie..... 314 Regulacja ustawień optymalizacji ...................................................b... 317 Ustawianie przezroczystości obrazów przeznaczonych do publikowania w Internecie...................................................b......... 324 Podgląd obrazu...................................................b.............................. 328 Wysyłanie obrazów pocztą elektroniczną ........................................... 330 Rozdział 11. Zapisywanie i drukowanie obrazów 333 Formaty plików ...................................................b............................. 334 Ustawianie opcji zapisu plików...................................................b....... 340 Automatyczne formatowanie i zapisywanie wielu obrazów jednocześnie.. 343 Katalogowanie obrazów ...................................................b................. 348 Tworzenie pakietu obrazów...................................................b............ 351 Przygotowanie komputera do realizacji zadania drukowania................ 354 Przygotowywanie obrazu do druku ...................................................b. 357 Ustawianie dodatkowych opcji wydruku ............................................ 360 Drukowanie obrazu...................................................b........................ 362 Korzystanie z internetowych serwisów fotograficznych....................... 364 Rozdział 12. Techniki twórcze 367 Tworzenie panoram ...................................................b....................... 368 Przygotowywanie pokazu slajdów ...................................................b.. 379 Internetowe galerie fotograficzne...................................................b.... 384 Tworzenie animowanych GIF-ów ...................................................b... 390 Tworzenie kompozycji...................................................b................... 397 Dodatek A Skróty klawiaturowe Skorowidz 405 413 i c ś e r t s i p S 8 Filtry i efekty specjalne 7 Filtry i efekty specjalne Rozdział 7. Filtry i efekty specjalne Dawniej, chcąc poprawić lub zmienić wygląd zdjęć, fotografowie używali filtrów korekcyjnych i filtrów efektowych zakładanych na obiektyw aparatu. Filtry mogą być wykorzystywane do zmiany kolorów, rozjaśnienia pewnych odcieni i przyciemnienia innych. Oprócz wykorzystywania filtrów, fotografowie uzyskiwali twórcze efekty w ciemniach, stosując specjalne wywoływanie i naświetlanie zdjęć. Jednak dzięki postępowi w dziedzinie techniki cyfrowej amatorzy fotografii nie muszą już eksperymentować z chemikaliami i dodatkowymi akcesoriami do aparatu w celu wzbogacenia wykonywanych przez siebie fotografii. Filtry i efekty dostępne w programie Photoshop Elements umożliwiają znacznie więcej aniżeli można było uzyskać w fotografii tradycyjnej. Wiele z tych filtrów (na przykład filtry wyostrzające Sharpen) wprowadzają na zdjęciu delikatne zmiany i poprawki, podczas gdy filtry artystyczne z grup Artistic, Stylize i Sketch mogą zupełnie przekształcić obraz, tworząc niepowtarzalny efekt. Photoshop Elements oferuje również swoim użytkownikom efekty specjalne, które można stosować na zdjęciach i obrazach. Obejmują one niesamowite efekty graficzne (na przykład efekt skóry jaszczurki), a także efekty tekstowe i oryginalne wypełnienia i tekstury. W tym rozdziale omówimy wiele sposobów użycia filtrów i efektów, dzięki którym będziesz mógł udoskonalać swoje prace, natomiast galerie filtrów i efektów pomogą Ci wyobrazić sobie możliwe zastosowania filtrów i efektów na Twoich zdjęciach. F i l t r y i e f e k t y s p e c j a l n e 199 Rozdział 7. Palety filtrów i efektów Photoshop Elements zawiera ponad 100 filtrów i ponad 50 efektów, udostępniając niemal nieskończone możliwości ulepszania i wzbogacania obrazów. Większość filtrów posiada okno dialogowe, w którym możesz podglądać wyniki działania filtru i modyfikować jego parametry, w zależności od których otrzymane rezultaty będą mniej lub bardziej widoczne. Niektóre z filtrów (na przykład filtr Liquify) są tak złożone, że wydają się być osobnymi, niewielkimi programami wewnątrz Photoshop Elements. Sposób działania efektów różni się od działania filtrów. Gdy nadajesz wybrany efekt, Photoshop Elements automatycznie wykonuje ciąg czynności polegających na zastosowaniu na danym obrazie szeregu filtrów i nadaniu warstwom odpowiednich stylów. Efekty są bardziej złożone od filtrów. Jeśli chcesz nadać efekt cienia, nałożyć na zdjęcie ramkę lub podpisać fotografię czcionką o fakturze szlifowanej blachy, przejrzyj paletę efektów Effects i sprawdź, jakie efekty są dostępne. Aby wyświetlić paletę filtrów (Filter) lub paletę efektów (Effects): Wykonaj jedną z następujących czynności: u Wybierz polecenie Window/Filters lub Window/Effects. u Kliknij zakładkę palety Filters lub palety Effects w doku. Palety te mogą być rozwinięte na doku lub możesz je wyciągnąć z doku, aby ułatwić sobie do nich dostęp. w ó t k e f e i w ó r t l i f y t e l a P 200 Filtry i efekty specjalne Aby zmienić liczbę filtrów lub efektów wyświetlanych na paletach: Wykonaj jedną z następujących czynności: u Wybierz pozycję All z listy rozwijanej na górze jednej z omawianych palet. Po wybraniu tej opcji na palecie zostaną wyświetlone wszystkie filtry lub efekty (rysunek 7.1). u Z listy rozwijanej usytuowanej w górnej części dowolnej z omawianych palet wybierz zestaw filtrów lub efektów, który ma zostać wyświetlony na palecie (rysunek 7.2). P a l e t y f i l t r ó w i e f e k t ó w Rysunek 7.1. Wybierz pozycję All z listy rozwijanej na górze palety Filters oraz palety Effects, aby wyświetlić jednocześnie wszystkie dostępne filtry lub efekty Rysunek 7.2. Aby zawęzić ilość wyświetlanych filtrów, wybierz z listy określoną grupę filtrów lub efektów 201 Rozdział 7. Aby zmienić sposób wyświetlania zawartości palety: Wykonaj jedną z następujących czynności: u Kliknij przycisk Thumbnail View na dole palety, aby włączyć wyświetlanie filtrów i efektów w postaci miniatur (sposób domyślny) (rysunek 7.3). u Kliknij przycisk List View na dole palety, aby włączyć wyświetlanie filtrów i efektów w postaci listy nazw (rysunek 7.4). Gdy wybierzesz z listy dowolną nazwę, pod miniaturą obrazka po lewej stronie palety pojawi się miniatura przedstawiająca działanie wybranego filtru lub efektu na ten obrazek (rysunek 7.5). w ó t k e f e i w ó r t l i f y t e l a P Rysunek 7.3. Miniatury są domyślnym sposobem wyświetlania zawartości palet z filtrami i efektami Rysunek 7.4. Gdy poznasz już paletę Filters, być może będzie Ci łatwiej pracować z widokiem w postaci listy, ponieważ umożliwia on szybsze niż w domyślnym widoku miniatur wyszukiwanie filtrów Rysunek 7.5. W widoku w postaci listy, miniatura wybranego filtru lub efektu pojawia się w pierwszej kolumnie palety 202 Rysunek 7.6. Opcje wyświetlania miniatur lub list dostępne są również w menu palety Filters Filtry i efekty specjalne Wskazówki  Aby szybciej przeglądać filtry i efekty, w menu palety Filter lub Effects włącz widok miniatur lub widok w postaci listy (rysunek 7.6).  Możesz również instalować i wykorzystywać filtry w postaci modułów dodatkowych stworzonych przez innych niż Adobe producentów. Po zainstalowaniu filtry te pojawiają się zwykle w dolnej części palety Filters. P a l e t y f i l t r ó w i e f e k t ó w Wtyczki z filtrami i efektami Instalowanie modułów dodatkowych to doskonały sposób rozszerzania możliwości programu Photoshop Elements. Czy chciałbyś mieć możliwość dodania do zdjęcia zaawansowanego efektu trójwymiarowego cienia lub nałożenia na zdjęcie efektownej przeźroczystości? Jeśli wśród dostępnych filtrów i efektów nie możesz znaleźć odpowiedniego, jest wysoce prawdopodobne, że odpowiednia wtyczka załatwi sprawę. Masz szczęście — większość wtyczek stworzonych z myślą o programie Adobe Photoshop będzie równie dobrze współpracowała z programem Photoshop Elements, ponieważ obie aplikacje obsługują ten sam format wtyczek. Niektóre zestawy wtyczek przeznaczone dla profesjonalistów i artystów nie są tanie — ich ceny mogą osiągnąć pułap setek dolarów, lecz wiele modułów dodatkowych dostępnych jest za darmo. Jednym z najlepszych miejsc do szukania filtrów i efektów jest witryna Adobe Xchange (http://xchange. studio.adobe.com/), z której możesz ściągać filtry i efekty (możesz w niej także udostępniać zrobione przez siebie filtry i efekty innym użytkownikom programów Adobe Photoshop i Adobe Photoshop Elements). 203 Rozdział 7. Użycie filtrów i efektów W zależności od wybranego filtru lub efektu oraz od wielkości edytowanego obrazu, wyświetlenie przez komputer rezultatów zastosowania filtru lub efektu może zająć trochę czasu. Oczywiście, moc obliczeniowa komputerów gwałtownie zwiększa się z roku na rok, podobnie jak średnia ilość pamięci RAM instalowanej w komputerach. Zarówno moc obliczeniowa procesora, jak i ilość pamięci RAM wpływają na szybkość wykonywania przekształceń związanych z zastosowaniem filtru lub efektu. Na szczęście prawie każdy filtr zawiera okienko podglądu, w którym możemy zobaczyć sposób działania filtru, zanim zdecydujemy się zastosować go na edytowanym zdjęciu. Efekty nie posiadają okna podglądu, ale na palecie efektów Effects oraz w galerii efektów w dalszej części tego rozdziału znajdziesz pomocne przykłady zastosowania każdego z efektów. W przypadku większości filtrów i efektów dobrym sposobem jest zaznaczenie niewielkiego obszaru obrazu i zastosowanie filtru lub efektu na tym obszarze. Tym sposobem nie tracimy czasu, czekając aż komputer skończy przetwarzanie całego obrazu. Wyjątkami są efekty typu Frames (ang. ramki) lub Photo Corners (ang. narożniki), które z oczywistych powodów odnoszą się do całego zdjęcia lub obrazu. Do zastosowania kilku efektów (na przykład efektu wyciętej ramki Cutout i efektu wytłoczonej ramki Recessed Frame) wymagane jest uprzednie zaznaczenie pewnego obszaru obrazu. Aby zastosować filtr: 1. Aby zastosować filtr na całej warstwie, na palecie Layers zaznacz wybraną warstwę, aby uczynić ją aktywną. Aby zastosować filtr na fragmencie obrazu, zaznacz ten fragment, wykorzystując jedno z narzędzi do zaznaczania (rysunek 7.7). 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: s Kliknij podwójnie wybrany filtr na palecie Filters (rysunek 7.8). 204 w ó t k e f e i w ó r t l i f e i c y ż U Rysunek 7.7. Filtry i efekty mogą być stosowane na całej warstwie lub na fragmencie obrazu Rysunek 7.8. Aby zastosować filtr, kliknij go podwójnie na palecie Filters Rysunek 7.9. Większość filtrów posiada okno dialogowe zawierające parametry i opcje określające działanie i rezultat działania filtru Rysunek 7.10. Patrząc na menu filtrów Filter, możesz sprawdzić, które filtry posiadają parametry — są to filtry, przy których znajduje się symbol wielokropka (…) Filtry i efekty specjalne Jeśli wybrany filtr nie posiada parametrów, zostanie od razu zastosowany. Natomiast jeśli posiada parametry, na ekranie pojawi się okno dialogowe filtru (rysunek 7.9). s Wybierz określony filtr z wybranego podmenu menu Filter. Zauważ, że w menu Filter filtry, które posiadają parametry, oznaczone są symbolem wielokropka (…) usytuowanym po prawej stronie ich nazw (rysunek 7.10). s Przeciągnij filtr z palety Filters na edytowany obraz. 3. Jeżeli wybrany filtr posiada okno dialogowe, wypróbuj różne wartości parametrów i opcje filtru, tak aby uzyskać pożądany wygląd. U ż y c i e f i l t r ó w i e f e k t ó w 205 Rozdział 7. 4. W oknach dialogowych zawierających okienko podglądu możesz zmieniać widok oglądanego fragmentu obrazu. W tym celu wykonaj jedną z następujących czynności: s Aby przybliżyć lub oddalić widok, kliknij, odpowiednio: przycisk ze znakiem plus (przybliżanie) lub przycisk ze znakiem minus (oddalanie) (rysunek 7.11). s Aby obejrzeć określony fragment obrazu, przeciągnij zawartość okienka podglądu (rysunek 7.12). 5. Kliknij OK, aby zastosować filtr. Filtr zostanie zastosowany na zdjęciu (rysunek 7.13). Jeśli nie jesteś zadowolony z rezultatów działania filtru, wybierz polecenie Edit/Undo lub wybierz poprzedni stan z palety Undo History. Wskazówka  Jeżeli chcesz zastosować filtr ze skutkiem natychmiastowym, bez podglądania jego rezultatów ani ustawiania parametrów w oknie dialogowym, wyłącz opcję Filter Options usytuowaną na górze palety Filters. w ó t k e f e i w ó r t l i f e i c y ż U Rysunek 7.11. Pod okienkami podglądu w oknach dialogowych filtrów znajdują się przyciski do przybliżania i oddalania widoku podglądanego obrazu Rysunek 7.12. Aby przesunąć widok obrazu w okienku podglądu, umieść kursor nad zawartością okienka. Gdy kursor przybierze kształt Rączki, kliknij i przeciągnij obraz 206 Rysunek 7.13. Kliknij przycisk OK, aby zobaczyć rezultaty działania filtru na obrazie Rysunek 7.14. Aby zastosować efekt, wybierz odpowiednią pozycję na palecie Effects i kliknij klawisz Apply lub kliknij dany efekt podwójnie. Możesz również przeciągnąć wybrany efekt bezpośrednio z palety efektów na obraz Rysunek 7.15. Po zastosowaniu efektu na obrazie tworzone są nowe warstwy (jedna lub więcej) nad zaznaczoną warstwą. Liczba nowych warstw zależy od czynności potrzebnych do wykonania wybranego efektu Filtry i efekty specjalne Aby zastosować efekt: 1. Aby zastosować efekt na całej warstwie, na palecie Layers zaznacz wybraną warstwę, aby uczynić ją aktywną. Aby zastosować efekt na fragmencie obrazu, zaznacz ten fragment, wykorzystując jedno z narzędzi do zaznaczania. 2. Wybierz efekt na palecie efektów i kliknij przycisk Apply lub kliknij go podwójnie (rysunek 7.14). Jeśli wolisz, możesz przeciągnąć efekt bezpośrednio z palety Effects na obraz. Po zastosowaniu efektu na obrazie zostanie utworzonych kilka (lub jedna) nowych warstw nad warstwą zaznaczoną (rysunek 7.15). U ż y c i e f i l t r ó w i e f e k t ó w 207 Rozdział 7. Wskazówki  Aby zmniejszyć widoczność efektu, zwiększ jego przezroczystość za pomocą suwaka Opacity na palecie Layers.  Czasami nazwa filtru lub efektu bądź jego miniatura nie mówi wszystkiego. Eksperymentuj, stosując skrajne wartości parametrów filtru lub efektu. Często będziesz zaskoczony rezultatami. Wydrukuj jedną kopię stworzonego przez siebie obrazu jako przykład na przyszłość, podczas pracy z innymi zdjęciami. Dobrym zwyczajem jest nadawanie warstwom nazw opisowych odzwierciedlających użyty filtr lub efekt, na przykład „Efekt Blizzard 30 ”.  Aby zmienić wygląd efektu, spróbuj zastosować inne tryby przenikania, wybierając je z listy na palecie Layers. w ó t k e f e i w ó r t l i f e i c y ż U Okna dialogowe filtrów Mając na uwadze liczbę dostępnych w Photoshop Elements filtrów i objętość tej książki, nie jesteśmy w stanie omówić szczegółowo sposobu nakładania każdego filtru z osobna. Na szczęście zdecydowana większość filtrów działa w podobny sposób, dlatego jeśli zastosujesz kilka z nich, bez specjalnego wysiłku będziesz potrafił użyć reszty. Okno dialogowe prawie każdego filtru zawiera okienko podglądu i suwaki służące do zmiany stopnia i sposobu modyfikacji obrazu. Gdy używasz filtru po raz pierwszy, powinieneś sprawdzić jego działanie przy domyślnie ustawionych parametrach. Wybierz filtr, niczego nie zmieniaj i zastosuj go na edytowanym obrazie, klikając przycisk OK. Nie tego oczekiwałeś? Naciśnij klawisze Ctrl+Z/Cmd+Z, aby cofnąć zmiany i zacząć od początku. W oknie dialogowym filtru możesz eksperymentować, przesuwając suwaki i powodując większe (lub mniejsze) zmiany na obrazie. 208 Galeria filtrów Filtry artystyczne z grupy Artistic Filtry i efekty specjalne Obraz pierwotny Colored Pencil — kolorowanie kredkami Cutout — wycinanka Dry Brush — suchy pędzel Film Grain — ziarno filmu Fresco — fresk Neon Glow — blask neonu Paint Daubs — maźnięcia farbą G a l e r i a f i l t r ó w Palette Knife — szpachla malarska Plastic Warp — owinięte folią Poster Edges — posteryzacja krawędzi Rough Pastels — pastele Smudge Stick — rozmazanie patykiem Sponge — gąbka Underpainting — podkład Watercolor — akwarela 209 Rozdział 7. Filtry rozmywające z grupy Blur Obraz pierwotny Blur — rozmycie Blur More — większe rozmycie Gaussian Blur — rozmycie Gaussowskie Motion Blur — poruszenie Radial Blur — rozmycie kołowe Smart Blur (Normal) — rozmycie inteligentne (wersja zwykła) Smart Blur (Overlay Edge) — rozmycie inteligentne z nakładanymi krawędziami Symulacja pędzla — filtry z grupy Brush w ó t k e f e i w ó r t l i f e i c y ż U Obraz pierwotny Accented Edges — zaakcentowane krawędzie Angled Strokes — linie pod kątem Crosshatch — kreskowanie prostopadłe Sprayed Strokes — napylone linie Dark Strokes — ciemne linie Ink Outlines — kontury tuszu Spatter — aerograf Sumi-e — filtr Sumi-e 210 Filtry zniekształcające z grupy Distort Filtry i efekty specjalne Obraz pierwotny Diffuse Glow — rozmyta poświata Glass — szkło Liquify — skraplanie U ż y c i e f i l t r ó w i e f e k t ó w Ocean Ripple — fale morskie Pinch — ściśnięcie Polar Coordinates — współrzędne biegunowe Ripple — marszczenie Shear — ścinanie Spherize — sferyzacja Twirl — wirówka Filtry szumowe z grupy Noise Obraz pierwotny Add Noise — szum Despeckle — filtr Despeckle Wave — fala ZigZag — zygzak Dust Scratches — usuwanie rys i zanieczyszczeń Median — mediana 211 Rozdział 7. Filtry z grupy Pixelate Obraz pierwotny Color Halftone — rastrowanie kolorów Crystalize — krystalizacja Facet — fasetka Fragment — fragmentacja Mezzotint — mezzotinta Mosaic — mozaika Pointillize — malowanka Filtry z grupy Render w ó t k e f e i w ó r t l i f e i c y ż U Obraz pierwotny Clouds — chmury Difference Clouds — chmury różnicowe Lens Flare — flara obiektywu Lighting Effects — efekty świetlne 212 Filtry wyostrzające z grupy Sharpen Filtry i efekty specjalne Obraz pierwotny Sharpen Edges — wyostrzanie krawędzi Sharpen More — silne wyostrzanie Unsharp Mask — wzmocnienie Filtry rysunkowe z grupy Sketch Obraz pierwotny Bas Relief — relief Chalk Charcoal — kreda i węgiel Charcoal — węgiel drzewny Chrome — chrom Conte Crayon — ołówek Conté Graphic Pen — grafika Halftone Pattern — wzór rastra U ż y c i e f i l t r ó w i e f e k t ó w Note Paper — papier listowy Photocopy — kserokopia Plaster — sztukateria Reticulation — siatka pęknięć na filmie 213 Rozdział 7. Filtry rysunkowe z grupy Sketch — ciąg dalszy Stamp — stempel Torn Edges — poszarpane brzegi Water Paper — mokry papier Filtry do stylizacji z grupy Stylize w ó t k e f e i w ó r t l i f e i c y ż U Obraz pierwotny Diffuse — dyfuzja Emboss — płaskorzeźba Extrude — wytłaczanie Find Edges — znajdowanie krawędzi Glowing Edges — rozświetlone krawędzie Solarize — solaryzacja Tiles — płytki Trace Contour — obrysowywanie konturu Wind — wiatr 214 Filtry teksturujące z grupy Texture Filtry i efekty specjalne Obraz pierwotny Craquelure — spękania Grain — ziarno Mosaic Tiles — mozaika Patchwork — klocki Stained Glass — witraż Texturizer — fakturyzacja U ż y c i e f i l t r ó w i e f e k t ó w 215 Rozdział 7. Galeria efektów Efekty ramek Obraz pierwotny Brushed Aluminium — drapane aluminium Cut Out — ramka z obrazka Drop Shadow — rzuć cień w ó t k e f e a i r e l a G Foreground Color — ramka w kolorze narzędzia Photo Corners — narożniki Recessed Frame — ramka wytłoczona Ripple Frame — ramka z pomarszczonym brzegiem Spatter Frame — ramka rozpuszczona Strokes Frame — ramka postrzępiona Text Panel — podkład dla tekstu Vignette — winieta Waves — ramka pofalowana Wild Frame — ramka szlifowana Wood Frame — ramka drewniana 216 Efekty graficzne Filtry i efekty specjalne Obraz pierwotny Blizzard — nawałnica Flourescent Chalk — kreda fluorescencyjna Lizard Skin — skóra jaszczurki Neon Nights — noc neonów Oil Pastel — pastele Soft Flat Color — zmiękczone kolory Soft Focus — delikatne rozmazanie Efekty tekstowe G a l e r i a e f e k t ó w Obraz pierwotny Bold Outline — gruby obrys Brushed Metal — szlifowany metal Cast Shadow — cień Clear Emboss — uwypuklenie Confetti — konfetti Medium Outline — średni obrys Running water — płynąca woda 217 Rozdział 7. Efekty tekstowe — ciąg dalszy Sprayed Stencil — napylanie Thin Outline — cienki obrys Water Reflection — odbicie w wodzie Wood Paneling — drewno Efekty faktury Obraz pierwotny Asphalt — asfalt Bricks — cegły Cold Lava — zastygła lawa w ó t k e f e a i r e l a G Gold Spinkles — złoty piasek Green Slime — zielony miąższ Marbled Glass — szlifowany marmur (efekt działa tylko na całej warstwie) Molted Lead — rozpuszczony ołów Rosewood — mahoń Rusted Metal — zardzewiałe żelazo Sandpaper — papier ścierny Sunset — zachód słońca (efekt działa tylko na całej warstwie) 218 Filtry i efekty specjalne Symulowanie ruchu za pomocą filtrów rozmywających Czy kiedykolwiek próbowałeś ustawić dzieci nieruchomo do zdjęcia, aby otrzymać potem stos dziwnie wyglądających statycznych zdjęć, na których każdy wygląda sztucznie — jak postać zamrożona w ruchu? Photoshop Elements udostępnia kilka filtrów rozmywających, za pomocą których możemy symulować ruch, jeśli zdjęcia są zbyt statyczne i sztuczne. W wielu przypadkach, aby zastosować filtr rozmywający, musimy zaznaczyć określony obszar obrazu, nadając wrażenie ruchu danemu obiektowi, na przykład człowiekowi, psu lub butom. Filtr poruszający Motion Blur rozmywa warstwę lub obszar zaznaczenia w określonym kierunku i z określoną siłą. Rezultaty mogą symulować zdjęcie obiektu w ruchu lub poruszenie aparatem podczas fotografowania nieruchomych obiektów. Za pomocą filtru Radial Blur można uzyskać wrażenie zmieniającej się ogniskowej obiektywu lub zbliżania bądź oddalania się obiektu od aparatu. Można także symulować ruch obrotowy obiektów. W obu przypadkach w oknie dialogowym filtru możemy zmienić położenie środka rozmycia oraz siłę i kierunek rozmycia lub ruchu. Aby poruszyć obiekty na obrazie: 1. Zaznacz wybraną warstwę, aby uczynić ją aktywną. Aby stworzyć wrażenie ruchu jedynie na fragmencie obrazu, zaznacz ten fragment za pomocą jednego z narzędzi do zaznaczania (rysunek 7.16). 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: s Kliknij podwójnie miniaturę filtru Motion Blur na palecie Filters (rysunek 7.17). s Wybierz Filter/Blur/Motion z głównego menu. 219 S y m u l o w a n i e r u c h u Rysunek 7.16 Filtr poruszający Motion Blur można stosować na całej warstwie lub tylko na jej fragmencie. W niektórych sytuacjach, jak na tym zdjęciu dwóch dziewczynek na plaży, możesz zaznaczyć z grubsza obszar wokół obiektu, który chcesz rozmyć Rysunek 7.17. Po wybraniu warstwy lub wykonaniu zaznaczenia kliknij podwójnie miniaturę filtru Motion Blur na palecie Filters Rozdział 7. Na ekranie pojawi się okno dialogowe filtru Motion Blur, a w nim parametry poruszenia, kąt obrotu Angle i odległość Distance (rysunek 7.18). 3. Parametry Angle i Distance ustaw tak, aby uzyskać oczekiwany efekt. Ustawień możesz dokonywać na podstawie widoku w oknie podglądu znajdującym się w oknie dialogowym, a jeśli opcja Preview jest włączona — również w oknie dokumentu. Domyślnie parametr Angle przyjmuje wartość 0 stopni, co oznacza, że piksele zostaną poruszone dokładnie wzdłuż osi poziomej, jak pokazuje schemat znajdujący się obok pola tekstowego Angle. Odniesiemy zatem wrażenie ruchu od prawej do lewej strony (lub od lewej do prawej). Kierunek ruchu można zmienić, obracając linię na schemacie lub wprowadzając odpowiednią wartość w polu Angle. Parametr Distance określa długość poruszenia i wyrażany jest w pikselach. Domyślna wartość 30 pikseli odpowiedzialna jest za rozmycie średniego stopnia. Ustawienie parametru Distance w okolicach maksymalnej wartości 900 pikseli spowoduje znaczne rozmycie zdjęcia, na którym nie będzie można rozpoznać prawie żadnych obiektów. 4. Gdy uzyskasz oczekiwany efekt, kliknij przycisk OK, aby zastosować filtr (rysunek 7.19). u h c u r e i n a w o l u m y S Rysunek 7.18. Okno dialogowe Motion Blur zawiera parametry Angle i Distance, które określają, odpowiednio: kierunek i długość poruszenia Rysunek 7.19. Kliknij OK, aby zobaczyć wynik działania filtru Motion Blur na edytowanym zdjęciu. Jeśli chcesz cofnąć tę operację i spróbować ponownie ustawić parametry filtru, wybierz polecenie Edit/Undo 220 Filtry i efekty specjalne Aby zastosować promieniste rozmycie obrazu: 1. Zaznacz wybraną warstwę, aby uczynić ją aktywną. Aby zasymulować ruch obrotowy jedynie na pewnym fragmencie zdjęcia, zaznacz wybrany obszar za pomocą jednego z narzędzi do zaznaczania. W przypadku rozmycia promienistego szczególnie przydaje się narzędzie do zaznaczania obszaru kołowego (eliptycznego) (rysunek 7.20). 2. Wybierz filtr Radial Blur, wykonując jedną z następujących czynności: s Kliknij podwójnie filtr Radial Blur na palecie Filters (rysunek 7.21). s Wybierz polecenie Filter/Blur/Radial Blur z głównego menu. Na ekranie pojawi się okno dialogowe filtru Radial Blur zawierające opcje Amount (wielkość rozmycia), Blur Center (środek rozmycia), Blur Method (metoda rozmycia) i Quality (jakość rozmycia) (rysunek 7.22). S y m u l o w a n i e r u c h u Rysunek 7.20. Okrągły obszar zaznaczenia wyjątkowo dobrze współgra z filtrem Radial Blur Rysunek 7.21. Na palecie filtr Radial Blur znajduje się obok filtru Motion Blur Rysunek 7.22. Okno dialogowe Radial Blur zawiera parametry określające wielkość rozmycia (Amount) i metodę rozmycia (Blur Method). Ten filtr nie posiada okna podglądu, lecz parametr określający jakość rozmycia (Quality) może przyjmować wartość Draft (rozmycie próbne), co możemy wykorzystać do szybkiego zastosowania filtru i oglądania rezultatów na właściwym zdjęciu 221 Rozdział 7. 3. Ustaw wartości parametrów Amount i Blur Center dla efektu rozmycia. Metody rozmycia to Spin i Zoom. Wybierz metodę Spin, aby rozmyć obraz wzdłuż współśrodkowych okręgów (rysunek 7.23), lub metodę Zoom, aby rozmyć obraz promieniście, co przypomina nieco przybliżanie i oddalanie obrazu od naszych oczu (rysunek 7.24). 4. Wybierz jakość rozmycia. Jakość Draft to szybsze obliczenia, lecz niezbyt gładkie rozmycie. Opcje Good i Best wymagają dłuższego czasu obliczeń, lecz generują gładkie i czyste rozmycie. Pomiędzy tymi opcjami nie ma wielkiej różnicy. 5. Kliknij OK, aby zastosować filtr na zdjęciu. Wskazówka  Filtr Radial Blur nie posiada okna podglądu, dlatego jeśli nie jesteś zadowolony z uzyskanego efektu i chciałbyś wypróbować inne ustawienia, kliknij przycisk cofania ostatniej operacji Step Backward (lub naciśnij klawisze Ctrl+Z/Cmd+Z). u h c u r e i n a w o l u m y S Rysunek 7.23. Wybierając metodę Spin, generujemy rozmycie dające złudzenie ruchu obrotowego wokół ustalonego punktu środkowego. Aby zmienić położenie punktu środkowego, przeciągnij schemat w oknie Blur Center Rysunek 7.24. Metoda Zoom umożliwia uzyskanie efektu płynnego, bezwładnego przybliżania lub oddalania obiektów od obiektywu 222 Filtry i efekty specjalne Filtry rozmywające Opisaliśmy poszczególne czynności wykonywane podczas stosowania kilku naszych ulubionych filtrów rozmywających. Warto pamiętać, że inne filtry mają równie potężne możliwości i intuicyjną obsługę. Poniżej znajduje się podsumowanie wiadomości na temat sposobu ich działania i przykładowych zastosowań. Filtr Blur zmiękcza wygląd obrazu lub zaznaczonego obszaru i doskonale nadaje się do retuszowania zdjęć, na których występują ostre krawędzie lub niepłynne przejścia tonalne. Rezultaty działania tego filtru zbliżone są do efektów zastosowania narzędzia Blur. Filtr Blur More działa podobnie do filtru Blur, lecz ma większą moc — jak gdyby filtr Blur został użyty trzy razy na tym samym obrazie. Działanie filtru jest często zbyt zdecydowane, przez co filtr ten nie nadaje się do delikatnego retuszu, lecz może być z powodzeniem wykorzystywany do rozmywania określonego obszaru obrazu (na przykład brzegów) i tym samym do podkreślania pozostałego obszaru. Miej na uwadze fakt, że filtry Blur i Blur More nie zawierają okna dialogowego ani tym bardziej okna podglądu. Po prostu zaznacz warstwę lub wybrany obszar obrazu i zastosuj filtr, aby ujrzeć wyniki jego działania. Filtr Gaussian Blur umożliwia dokładniejszą kontrolę działania filtru i może być stosowany zarówno do niewielkich, jak i poważnych modyfikacji obrazu. Do najbardziej podstawowych zadań retuszerskich filtr Blur nadaje się dobrze, lecz jeśli nie jesteś zadowolony z rezultatów i chciałbyś trochę je poprawić, spróbuj zastosować filtri Gaussian. Filtr Motion Blur możemy wykorzystać do symulacji poruszenia obiektów lub aparatu. Filtr Radial Blur generuje rozmycia obrotowe lub promieniste w zależności od metody, którą wybierzemy w oknie dialogowym. Filtr Smart Blur umożliwia dostosowywanie rozmycia do naszych potrzeb przez sterowanie wielkością rozmycia (ang. Blur Radius) w zależności od progu rozmycia (ang. Threshold). Filtr Smart Blur jest użyteczny do zmiękczania obrazu i w sytuacjach, gdy wymagane jest rozmycie obszarów o w miarę jednolitej kolorystyce, nie wpływające na pozostałą część obrazu. S y m u l o w a n i e r u c h u 223 Rozdział 7. Zniekształcanie obrazów Filtry zniekształcające to duży zbiór narzędzi do marszczenia, ściskania, rozrywania, ścinania i skręcania obrazów. Wypróbuj wszystkie filtry zniekształcające, aby zapoznać się z efektami, które możesz zastosować w swoich obrazach, my natomiast omówimy jeden filtr, który różni się od reszty potężnymi możliwościami, elastycznością i elementem rozrywki — filtr Liquify. Dzięki filtrowi Liquify możemy uzyskiwać wspaniałe efekty przez skręcanie, rozciąganie i ściskanie pikseli przeczące obowiązującym zasadom fizyki. Prawdopodobnie widziałeś już wiele przykładów użycia tego filtru — zdjęć osób z dziko zniekształconymi twarzami, wybałuszonymi oczami i nabrzmiałymi ustami. Oprócz takich zastosowań, filtru Liquify można również używać do bardziej subtelnych modyfikacji obrazu i do osiągania efektów niemożliwych do uzyskania przy wykorzystaniu pozostałych narzędzi. Filtr Liquify jest unikatowy, ponieważ otwiera osobne okno, w którym wykorzystując specjalny zestaw narzędzi, możemy modyfikować zdjęcia. Osobne okno oznacza niestety niemożność cofania zmian za pomocą polecenia Edit/Undo lub palety Undo History. Na szczęście filtr Liquify oferuje własne narzędzie do przywracania pierwotnego lub w mniejszym stopniu zmienionego wyglądu obrazu. Malując obraz za pomocą narzędzia Reconstruct, stopniowo przywracamy pierwotny stan modyfikowanego fragmentu. Możesz także zaprzestać przywracania w dowolnym momencie, pozostawiając wybrany fragment w stanie pośrednim pomiędzy stanem początkowym a końcowym. Najszybszą metodą przywrócenia pierwotnej wersji całego obrazu i rozpoczęcia modyfikacji od początku jest kliknięcie przycisku Revert. w ó z a r b o e i n a c ł a t z s k e i n Z 224 Rysunek 7.25. Filtr Liquify znajduje się w kategorii Distort na palecie filtrów Rysunek 7.26. Okno filtru Liquify zawiera specjalny zestaw narzędzi do zniekształcania oraz elementy do zmiany rozmiaru i nacisku pędzla Filtry i efekty specjalne Aby zniekształcić obraz za pomocą filtru Liquify: 1. Zaznacz całą warstwę lub obszar, który chcesz poddać modyfikacjom. 2. Wybierz polecenie Filter/Distort/Liquify lub kliknij filtr Liquify na palecie Filters (rysunek 7.25). Jeżeli wybrana warstwa jest warstwą tekstową, zostaniesz zapytany, czy chcesz ją uprościć. Wykonanie tej operacji jest konieczne do tego, aby można było taką warstwę edytować. Uproszczenie warstwy tekstowej polega na zrastrowaniu znajdującego się na niej tekstu i przekształceniu w zwykłą warstwę. Bądź świadomy tego, że po kliknięciu przycisku OK nie będziesz już mógł edytować tekstu. Na ekranie pojawi się okno filtru Liquify, a w nim zaznaczona warstwa lub jej fragment. Domyślnym narzędziem jest narzędzie Warp o rozmiarze 64 i nacisku 50 (rysunek 7.26). Zapewne będziesz chciał zmienić parametry pędzla w miarę postępów prac. 3. Aby zmienić parametry pędzla, wykonaj jedną z następujących czynności: s Aby zmienić rozmiar pędzla, przesuń suwak lub wprowadź wartość w polu Brush Size. Rozmiar pędzla może przyjmować wartości z przedziału od 1 do 600 pikseli. s Aby zmienić nacisk pędzla, przeciągnij suwak lub wprowadź wartość w polu Brush Pressure. Nacisk pędzla może przyjmować wartość od 1 do 100 procent. Z n i e k s z t a ł c a n i e o b r a z ó w 225 Rozdział 7. 4. Dokonaj zniekształcenia obrazu za pomocą jednego z narzędzi filtru Liquify. Narzędzia znajdują się po lewej stronie okna (rysunek 7.27). Aby wybrać narzędzie, po prostu kliknij jego ikonę, tak jak w przypadku narzędzi z podstawowej palety Photoshop Elements. Następnie przesuń kursor myszki nad obraz i przeciągaj (rysunek 7.28). Aby cofnąć zmiany: u Jeżeli nadal znajdujesz się w oknie filtru Liquify, kliknij ikonę narzędzia Reconstruct i zamazuj wybrany fragment, aby stopniowo cofać każdą modyfikację i przywracać stan pierwotny. Aby cofnąć wszystkie zmiany dokonane w oknie Liquify: u Jeżeli nadal znajdujesz się w oknie Liquify, kliknij przycisk Revert, aby przywrócić pierwotny stan obrazu. Rysunek 7.27. Narzędzia Reconstruct używamy do stopniowego cofania dokonanych zniekształceń i przywracania stanu pierwotnego obrazu Narzędzia filtru Liquify Narzędzie Warp umożliwia wyginanie kształtów, linii i obiektów przez nierównomierne przemieszczanie pikseli podczas przeciągania pędzla. Narzędzie Turbulence działa w sposób zbliżony do narzędzia Warp, ale wprowadza również zniekształcenia związane z innymi narzędziami filtru Liquify w celu uzyskania efektu przypadkowości i losowości. Stopień występowania tych zniekształceń regulujemy za pomocą suwaka Turbulence Jitter. Narzędzie Twirl Clockwise i Twirl Counterclockwise obraca piksele leżące w obszarze pędzla w lewo lub w prawo. Narzędzie Pucker przesuwa piksele w kierunku środka pędzla. Narzędzie Bloat odsuwa piksele od środka pędzla w kierunku jego kraiwędzi. Narzędzie Shift Pixels przesuwa piksele w kierunku zgodnym z ruchami pędzla. Narzędzie Reflection kopiuje piksele do obszaru pędzla, umożliwiając tworzenie efektów typu odbicie w lustrze wody. Narzędzie Reconstruct przywraca pierwotny stan zniekształconych obszarów. Zamazuj wybrany fragment, aby stopniowo cofać każdą modyfikację i przywracać stan pierwotny. Możesz także zaprzestać przywracania w dowolnym momencie, pozostawiając wybrany fragment w stanie pośrednim pomiędzy stanem początkowym a końcowym. Narzędzia Zoom i Hand działają w sposób identyczny do narzędzi o tych samych nazwach dostępnych na podstawowej palecie programu Photoshop Elements. 226 w ó z a r b o e i n a c ł a t z s k e i n Z Filtry i efekty specjalne Wskazówka  Przedstawiamy odmienny sposób cofania zmian obrazu dokonanych za pomocą filtru Liquify. Gdy jest otwarte okno dialogowe filtru Liquify, przytrzymaj klawisz Alt/Option. Przycisk Cancel zmieni się w przycisk Reset. Kliknij go, aby cofnąć wszystkie zmiany wykonane za pomocą dowolnego narzędzia filtru Liquify. Przyciski Revert i Reset działają w ten sam sposób, lecz przycisk Reset przywraca domyślne wartości wszystkich parametrów narzędzi filtru Liquify. Z n i e k s z t a ł c a n i e o b r a z ó w Rysunek 7.28. Najlepszą metodą poznawania narzędzi filtru Liquify jest zabawa. Eksperymentuj z różnymi obrazami, jak w przypadku tej gitary 227 Rozdział 7. Symulowanie oświetlenia i cieni Światło i cienie tworzą nastrój prawie każdej fotografii. Ciągle nie ma lepszego sposobu na uzyskiwanie efektów świetlnych niż analiza oświetlenia i planowanie przed wykonaniem zdjęcia. W wielu sytuacjach nie mamy wpływu na rodzaj oświetlenia, ale Photoshop Elements udostępnia kilka wspaniałych filtrów, dzięki którym można wzbogacić oświetlenie już wykonanego zdjęcia. Filtr Lighting Effect umożliwia uzyskanie niemal nieskończonej liczby efektów przez połączenie różnych rodzajów oświetlenia, kombinację ich właściwości, a nawet dodanie kanału nadającego fakturę. Filtr Lighting Effect to coś w rodzaju małego studia z kompletnym oświetleniem na pulpicie programu Photoshop Elements. Dzięki niemu możemy symulować takie efekty świetlne, jak refrakcja światła wewnątrz obiektywu. Efekt ten bardzo się przydaje, gdy stworzyliśmy obraz za pomocą narzędzi do malowania i rysowania dostępnych w programie Photoshop Elements i chcemy, aby wyglądał on jak wykonany aparatem. Często stosujemy go w stworzonych na komputerze filmach animowanych, co daje im bardziej realistyczny wygląd. Trzeba jednak pamiętać, że aby można było zastosować taki efekt oświetlenia, obraz musi być zapisany w trybie RGB. Aby nałożyć na obraz efekt oświetlenia: 1. Zaznacz wybraną warstwę, aby uczynić ją aktywną. Aby efekt oświetlenia nałożyć tylko na pewien fragment obrazu, zaznacz ten fragment za pomocą jednego z narzędzi do zaznaczania. 2. Wybierz filtr Lighting Effect, wykonując jedną z następujących czynności: s s Kliknij podwójnie filtr Lighting Effect na palecie filtrów (rysunek 7.29). Wybierz polecenie Filter/Render/Lighting z głównego menu. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Lighting Effect (rysunek 7.30). i n e i c i a i n e l t e i w ś o e i n a w o l u m y S Rysunek 7.29. Filtr Lighting Effect znajduje się w kategorii Render na palecie Filters Rysunek 7.30. Gdy po raz pierwszy otworzysz okno dialogowe filtru Lighting Effect, liczba różnorodnych parametrów i opcji może Cię przytłoczyć. Nie przejmuj się, po prostu eksperymentuj z różnymi wartościami parametrów, aby poznać skalę efektów możliwych do uzyskania za jego pomocą 3. Wybierz rodzaj oświetlenia z listy rozwijanej Style (rysunek 7.31). Rysunek 7.31. Lista rozwijana Style zawiera 17 różnych rodzajów oświetlenia 228 Filtry i efekty specjalne 4. Wybierz typ światła z listy Light Type (rysunek 7.32). 5. Ustaw właściwości światła (rysunek 7.33). 6. Gdy otrzymasz pożądany efekt, kliknij OK, aby zastosować filtr (rysunek 7.34). Rysunek 7.32. Lista typów światła Light Type zawiera oświetlenie kierunkowe (Directional), oświetlenie promieniste (Omni) i reflektorowe (Spotlight). Każdy ze stylów oświetlenia oparty jest na tych trzech rodzajach światła Rysunek 7.33. Liczba kombinacji parametrów oświetlenia w oknie dialogowym filtru Lighting Effect jest niemal nieskończona. Parametry określają natężenie i wygląd światła Rysunek 7.34. Po ustawieniu parametrów kliknij przycisk OK, aby zastosować filtr. Na tym zdjęciu zastosowaliśmy filtr Lighting Effect wraz z filtrem Solarize i uzyskaliśmy bardzo futurystyczny nastrój S y m u l o w a n i e o ś w i e t l e n i a i c i e n i 229 Rysunek 7.35. Niektóre style oświetlenia, jak na przykład Blue Omni, składają się z kolorowych świateł, których barwę możesz dowolnie zmieniać, klikając pole koloru i otwierając paletę kolorów Rozdział 7. Style oświetlenia i typy światła Okno dialogowe filtru Lighting Effect zawiera przytłaczającą liczbę parametrów, opcji, rodzajów oświetlenia i typów światła, co na początku stwarza problemy — nie wiadomo, od czego zacząć. Oto lista niektórych najbardziej użytecznych stylów oświetlenia i typów światła i parę słów o tym, jak predefiniowane style oświetlenia poddają się zmianie parametrów i typów światła. Style oświetlenia 2 o Clock Spotlight to miękka żółta poświata na środku obrazu. Flashlight to światło reflektorowe skierowane na środek obrazu. Pozostała część obrazu zostanie przyciemniona. Światło ma średnie natężenie i delikatną żółtą poświatę. Floodlight to światło o szerszym niż w przypadku Flashlight snopie pokrywające obraz białą poświatą. Soft Omni i Soft Spotlight to delikatne efekty promienistego światła żarowego oraz światła reflektorowego znajdujące zastosowanie na wielu rodzajach obrazów. Blue Omni to górne oświetlenie obrazu, na przykładzie którego można zaobserwować, jak łączy się style oświetlenia i typy światła. Gdy wybierzesz ten rodzaj oświetlenia, w okienku znajdującym się obok parametru Light Type zobaczysz niebieski kolor (rysunek 7.35). Gdy klikniesz ten kolor, na ekranie pojawi się okno wyboru kolorów. Jeśli chcesz, wybierz nowy kolor i zatwierdź ten wybór przyciskiem Save. Nie jest to kompletna lista wszystkich rodzajów oświetlenia dostępnych w oknie dialogowym Lighting Effect, lecz tylko przegląd tych rodzajów, które są najbardziej użyteczne. Stosując większość z pozostałych rodzajów oświetlenia, możesz uzyskać bardziej zdecydowane i specjalizowane efekty (na przykład RGB Lights to oświetlenie składające się z trzech świateł reflektorowych o barwie czerwonej, żółtej i niebieskiej), lecz warto je wypróbować, gdy chcesz wzbogacić zdjęcie o twórcze elementy. 230 i n e i c i a i n e l t e i w ś o e i n a w o l u m y S Filtry i efekty specjalne Typy światła Światło kierunkowe (Directional) oświetla obraz z wybranego kierunku (rysunek 7.36). Światło promieniste (Omni) oświetla obraz z góry (względem płaszczyzny obrazu) (rysunek 7.37). Światło reflektorowe (Spotlight) oświetla obraz, tworząc bardzo jasny obszar na jego środku. W trybie podglądu Preview zobaczysz, że oświetlony obszar jest elipsą. Możesz zmienić rozmiar elipsy, przeciągając dowolny uchwyt. Aby zmienić kierunek światła, obróć linię, klikając ją i przeciągając (rysunek 7.38). Gdy wybierzesz określony rodzaj oświetlenia, zostanie do niego dopasowany także typ światła, na przykład oświetlenie Floodlight wykorzystuje źródła światła typu Spotlight. Parametry źródeł światła Po wybraniu stylu oświetlenia i typu światła możesz ustawić cztery parametry światła. Aby zmienić te parametry, przesuwaj odpowiednie suwaki. Parametr Gloss określa stopień odbijania światła od powierzchni obrazu i może przyjmować wartości z podzakresu Matte (bardziej matowe) lub Shiny (bardziej błyszczące). Parametr Material określa sposób rozpraszania światła na powierzchni zdjęcia i może przyjmować wartości z zakresów od Metallic (powierzchnia metalowa) do Plastic (powierzchnia plastikowa). Gdy przesuwasz suwak Material w kierunku podzakresu Plastic, barwa światła staje się bardziej nasycona i kryjąca, jeśli natomiast ustawisz wartość z podzakresu Metallic, światło staje bardziej przeźroczyste, dzięki czemu oświetlony fragment obrazu staje się widoczny. S y m u l o w a n i e o ś w i e t l e n i a i c i e n i 231 Rysunek 7.36. Światło kierunkowe (Directional) oświetla obraz z wybranego kierunku, który przedstawiony jest jako oś w oknie podglądu Rysunek 7.37. Światło promieniste (Omni) oświetla obraz z góry (względem płaszczyzny obrazu). Aby zmienić oświetlony obszar, przeciągnij jeden z uchwytów Rysunek 7.38. Snop światła reflektorowego reprezentowany jest przez eliptyczny kształt w oknie podglądu. Przeciągnij uchwyt, aby zmienić wielkość oświetlonej powierzchni, lub oś kierunkową, aby zmienić kierunek padania światła Rozdział 7. Parametr Exposure określa natężenie światła. Gdy przejrzysz wszystkie typy światła, zauważysz, że w przypadku większości ten parametr ma wartość w okolicach 0. Jest to jedyny parametr, którego lepiej nie zmieniać lub zmieniać bardzo subtelnie, ponieważ jego wpływ na światło jest bardzo silny. Parametr Ambience odnosi się do światła otaczającego lub sposobu, w jaki określony efekt oświetlenia wpływa na światło obecne na obrazie. Dodatnie wartości tego parametru to większy stopień przenikania światła otaczającego, natomiast ujemne wartości oznaczają mniej światła otaczającego. Aby dodać efekt flary świetlnej: 1. Zaznacz wybraną warstwę, aby uczynić ją aktywną. Aby nałożyć efekt tylko na fragment obrazu, zaznacz ten fragment za pomocą jednego z narzędzi do zaznaczania. 2. Wybierz filtr Lens Flare, wykonując jedną z następujących czynności: s Kliknij podwójnie filtr Lens Flare na palecie filtrów (rysunek 7.39). s Wybierz polecenie Filter/Render/Lens Flare z głównego menu. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Lens Flare zawierające opcje Brightness (jasność), Flare Center (środek flary) i Lens Type (rodzaj obiektywu) (rysunek 7.40). 3. Przeciągając suwak Brightness w lewo lub w prawo, zwiększasz lub zmniejszasz jasność flary. 4. Aby przesunąć środek flary, kliknij okno podglądu i przesuń krzyżyk w inne położenie. i n e i c i a i n e l t e i w ś o e i n a w o l u m y S 232 Rysunek 7.39. Filtr Lens Flare znajduje się na palecie Filters Rysunek 7.40. Okno dialogowe Lens Flare wygląda znacznie prościej niż okno dialogowe filtru Lighting Effect. Za pomocą tego okna ustawiamy jasność flary, jej położenie i typ obiektywu Rysunek 7.41. Aby stworzyć na zdjęciu pewien nastrój, zastosowaliśmy na nim efekt flary o domyślnej jasności 135, parametr Lens Type ustawiony był na 50 – 300 mm Zoom Rysunek 7.42. Nieznaczne różnice pomiędzy trzema obiektywami Filtry i efekty specjalne 5. Ustaw parametr Lens Type. Jeśli uzyskasz oczekiwany efekt, kliknij OK, aby zastosować filtr na obrazie (rysunek 7.41). Opcja Lens Type posiada trzy pozycje odpowiadające trzem popularnym typom obiektywu (teleobiektyw 50 – 300 mm oraz obiektywy 35 mm i 105 mm). Filtr generuje efekt flary, jaka wystąpiłaby na wybranym typie obiektywu (rysunek 7.42). S y m u l o w a n i e o ś w i e t l e n i a i c i e n i 233 Rozdział 7. Tekstury Tekstury dostępne w programie Photoshop Elements można wykorzystywać do tworzenia efektów specjalnych oraz „wirtualnego” oprawiania zdjęć i obrazów. Na przykład możesz wstawić do ulubionego zdjęcia plażowego teksturę przedstawiającą zachód słońca lub przed wydrukiem oprawić zdjęcie w drewnianą ramkę. Na palecie efektów znajduje się 15 tekstur, którymi można wypełnić zaznaczony obszar lub całe zdjęcie. Miej jednak na uwadze, że tekstury, które w nazwie mają wyraz „layer” mogą być zastosowane jedynie na całej warstwie, a nie na zaznaczonym fragmencie. Tekstury te to Ink Blots, Marbled Glass, Sunset i Wood – Pine. Paleta Filters posiada mniejszy, węższy tematycznie asortyment tekstur. Tekstury te wydają się mniej zaskakujące od tekstur z palety Effects. Pomiędzy teksturami z palety Effects a teksturami z palety Filters istnieje istotna różnica, o której należy pamiętać. Tekstury z palety efektów dodawane są do obrazu na osobnych warstwach, natomiast tekstury z palety Filters nakładane są na aktywną warstwę. Jeżeli nadal nie możesz znaleźć odpowiedniej tekstury, możesz załadować do programu kilka dodatkowych tekstur. Tekstury przechowywane są w podkatalogu Textures, w katalogu aplikacji Adobe Photoshop Elements. Aby nałożyć teksturę na obraz: 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: s Aby nałożyć teksturę na określony fragment obrazu, wykonaj zaznaczenie jednym z narzędzi do zaznaczania z grupy Marquee lub Lasso (rysunek 7.43). s Aby nałożyć teksturę na cały obraz, nie musisz wykonywać zaznaczenia. 234 y r u t s k e T Rysunek 7.43. Aby nałożyć teksturę na określony fragment obrazu, wykonaj zaznaczenie jednym z narzędzi do zaznaczania z grupy Marquee lub Lasso. Do wykonania tego zaznaczenia wykorzystaliśmy narzędzie Polygonal Lasso Filtry i efekty specjalne 2. Na palecie Effects lub na palecie Filters rozwiń menu Texture, a następnie kliknij wybraną teksturę (rysunek 7.44). Tekstura zostanie nałożona na zaznaczony fragment lub cały obraz (rysunek 7.45). Jeżeli wybrałeś teksturę z palety Effects, zostanie ona dodano jako osobna warstwa, co można zobaczyć na palecie Layers (rysunek 7.46). T e k s t u r y Rysunek 7.44. Kliknij podwójnie dowolną teksturę, aby nałożyć ją na obraz Rysunek 7.45. Po nałożeniu tekstura pojawi się na zaznaczonym obszarze przy 100-procentowym kryciu. Na tym zdjęciu dodaliśmy teksturę asfaltu, aby stworzyć niby-drogę na plaży Rysunek 7.46. Tekstury pochodzące z palety Effects dodawane są do obrazu jako osobne warstwy na palecie Layers. W tym przykładzie warstwa z teksturą została przesunięta poniżej warstwy Layer 1, na której znajdują się dzieci 235 Rozdział 7. 3. Jeśli to konieczne, na palecie Layers ustaw tryb przenikania i przeźroczystość (krycie) tekstury (rysunek 7.47). Nie można zmieniać przeźroczystości ani trybu przenikania warstwy tła (która jest domyślnie zablokowana), dlatego przed nałożeniem tekstury dobrze jest stworzyć kopię warstwy lub warstwę modyfikacji. Wskazówka  Po wybraniu i nałożeniu tekstury na obraz możesz ustawiać krycie tekstury za pomocą suwaka Opacity na palecie Layers (upewnij się, że nie nałożyłeś tekstury na warstwę tła, która jest domyślnie zablokowana do edycji. Ponieważ wiele tekstur w Photoshop Elements jest nieprzeźroczystych, zmniejszenie ich krycia spowoduje przenikanie znajdującego się pod teksturą obrazu, dzięki czemu uzyskamy wspaniały, unikatowy efekt. Przykładowo, jeśli nałożysz teksturę typu złoty piasek na własny portret i zmniejszysz krycie warstwy z teksturą, zamienisz się w złoty posąg. y r u t s k e T Rysunek 7.47. Na tym zdjęciu krycie zostało zmniejszone do 50 , aby „nowa” droga lepiej zlała się z plażą 236 Rysunek 7.48. Filtr Glass jest jednym z wielu filtrów zawierających listę rozwijaną Texture Rysunek 7.49. Możesz wybrać istniejącą teksturę, załadować własną lub zaimportować ją z innego programu, jeśli tekstura zapisana jest w formacie Photoshopa (PSD) Filtry i efekty specjalne Aby załadować dodatkowe tekstury: 1. Z wyskakującego menu na palecie Filters wybierz pozycję All, jeśli nie jest zaznaczona, i upewnij się, że opcja Filter Options jest zaznaczona. 2. Z palety Filters wybierz filtr Conté Crayon, Glass, Rough Pastels, Texturizer lub Underpainting. Na ekranie pojawi się okno dialogowe wybranego filtru wraz z listą rozwijaną Texture jako jedną z opcji (rysunek 7.48). 3. Z listy dostępnych tekstur wybierz odpowiadającą Ci teksturę lub opcję Load Texture, a następnie wskaż plik z teksturą (rysunek 7.49). Photoshop Elements zawiera kilka predefiniowanych tekstur, które ujrzysz w wyświetlonym oknie Open. 4. Kliknij OK, aby załadować teksturę (rysunek 7.50). Wskazówka  Jeśli posiadasz skaner lub aparat cyfrowy, możesz je wykorzystać do tworzenia własnych tekstur. Sfotografuj lub zeskanuj dowolny obiekt o interesującej fakturze lub teksturze, na przykład kawałek materiału, papier do pakowania prezentów, sierść Twojego psa, a nawet kawałek piaskowca (jeśli nie porysuje powierzchni skanera). Zaimportuj wykonaną teksturę do komputera, a następnie skopiuj plik do podkatalogu Presets/Textures w katalogu, w którym znajduje się program Photoshop Elements na dysku twardym. Upewnij się, że zapisałeś teksturę w formacie Photoshopa (PSD). T e k s t u r y Rysunek 7.50. Po załadowaniu tekstury rezultat operacji zostanie wyświetlony w oknie podglądu 237 Rozdział 7. Tworzenie własnych filtrów Jeśli dostępne w Photoshop Elements filtry Ci nie wystarczają, możesz stworzyć własne, wykorzystując raczej archaiczną funkcję Cus
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop Elements 2. Szybki start
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: