Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00143 002667 20658583 na godz. na dobę w sumie
Photoshop Elements 8. Perfekcyjna edycja zdjęć ze Scottem Kelbym - książka
Photoshop Elements 8. Perfekcyjna edycja zdjęć ze Scottem Kelbym - książka
Autor: , Liczba stron: 496
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2638-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop elements
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sprawdź, jakie możliwości kryje Photoshop Elements
- krok po kroku!

Photoshop Elements to mniejszy brat sztandarowego produktu firmy Adobe - Photoshopa. Narzędzie to sprawdzi się w rękach każdego, kto choć trochę interesuje się fotografią. Atutem aplikacji przeznaczonej dla użytkowników domowych jest niezwykle korzystny współczynnik możliwości do ceny. Ponadto, jeżeli opanujesz użytkowanie tego programu, bez problemu skorzystasz z możliwości Photoshopa. A skoro mowa o opanowaniu tego narzędzia, trafiłeś na właściwą książkę!

Dzięki niej zdobędziesz tylko i wyłącznie praktyczną wiedzę. Nie znajdziesz tu teoretycznych wywodów na mało interesujące tematy. To nowatorskie podejście sprawia, że książkę czyta się szybko i przyjemnie, a każda strona obfituje w zbiór kompletnych informacji, wskazówek oraz porad, z których możesz od razu skorzystać. W trakcie lektury poznasz profesjonalne techniki retuszowania portretów, zasady prawidłowej korekcji kolorystyki zdjęć oraz metody pracy z plikami RAW. Te i wiele innych zagadnień porusza nie kto inny, jak sam Scott Kelby - człowiek-legenda w dziedzinie podręczników dotyczących fotografii cyfrowej oraz specjalista znający produkty graficzne firmy Adobe w najdrobniejszych szczegółach.

Nadaj charakter swoim fotografiom!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop Elements 8. Perfekcyjna edycja zdjêæ ze Scottem Kelbym Autor: Scott Kelby, Matt Kloskowski T³umaczenie: Piotr Cieœlak ISBN: 978-83-246-2638-0 Tytu³ orygina³u: The Photoshop Elements 8 Book for Digital Photographers (Voices That Matter) Format: 168×237, stron: 496 SprawdŸ, jakie mo¿liwoœci kryje Photoshop Elements – krok po kroku! (cid:129) Jak korygowaæ mankamenty zdjêæ? (cid:129) Jak retuszowaæ zdjêcia portretowe? (cid:129) Jak usun¹æ szum cyfrowy? Photoshop Elements to mniejszy brat sztandarowego produktu firmy Adobe – Photoshopa. Narzêdzie to sprawdzi siê w rêkach ka¿dego, kto choæ trochê interesuje siê fotografi¹. Atutem aplikacji przeznaczonej dla u¿ytkowników domowych jest niezwykle korzystny wspó³czynnik mo¿liwoœci do ceny. Ponadto, je¿eli opanujesz u¿ytkowanie tego programu, bez problemu skorzystasz z mo¿liwoœci Photoshopa. A skoro mowa o opanowaniu tego narzêdzia, trafi³eœ na w³aœciw¹ ksi¹¿kê! Dziêki niej zdobêdziesz tylko i wy³¹cznie praktyczn¹ wiedzê. Nie znajdziesz tu teoretycznych wywodów na ma³o interesuj¹ce tematy. To nowatorskie podejœcie sprawia, ¿e ksi¹¿kê czyta siê szybko i przyjemnie, a ka¿da strona obfituje w zbiór kompletnych informacji, wskazówek oraz porad, z których mo¿esz od razu skorzystaæ. W trakcie lektury poznasz profesjonalne techniki retuszowania portretów, zasady prawid³owej korekcji kolorystyki zdjêæ oraz metody pracy z plikami RAW. Te i wiele innych zagadnieñ porusza nie kto inny, jak sam Scott Kelby – cz³owiek-legenda w dziedzinie podrêczników dotycz¹cych fotografii cyfrowej oraz specjalista znaj¹cy produkty graficzne firmy Adobe w najdrobniejszych szczegó³ach. (cid:129) Organizator – zarz¹dzanie zdjêciami (cid:129) Zasady archiwizacji zdjêæ (cid:129) Wykorzystanie znaczników oraz s³ów kluczowych (cid:129) U¿ywanie modu³u Camera Raw – przetwarzanie zdjêæ w formacie RAW, JPEG i TIFF (cid:129) Podstawowe korekty – balans bieli, ekspozycja, wyrazistoœæ oraz nasycenie barw (cid:129) Kadrowanie i prostowanie zdjêæ (cid:129) Usuwanie efektu czerwonych oczu (cid:129) Skalowanie zdjêæ (cid:129) Korygowanie portretów studyjnych (cid:129) Usuwanie szumu cyfrowego (cid:129) Stosowanie masek (cid:129) Retuszowanie zdjêæ portretowych (cid:129) Usuwanie elementów z fotografii (cid:129) Profesjonalna prezentacja prac (cid:129) Drukowanie fotografii Nadaj charakter swoim fotografiom! Spis treści ROZDZIAŁ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Chaos kontrolowany. Zarządzanie zdjęciami przy użyciu programu Organizator Importowanie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Archiwizowanie zdjęć na płytach lub dysku twardym. . . . . . . . . . . . 22 Skanowanie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Automatyczny import zdjęć przy użyciu monitorowania folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Zmiana wielkości miniatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Pełnoekranowy podgląd zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Chronologiczne sortowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Zeskanowałeś zdjęcia? Nadaj im właściwą datę. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Wyszukiwanie zdjęć na podstawie miesiąca i roku ich wykonania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Oznaczanie zdjęć przy użyciu słów kluczowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Automatyczne znakowanie przy użyciu znaczników inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Dodawanie słów kluczowych do wielu zdjęć jednocześnie. . . . . . . 38 Dodawanie wielu słów kluczowych do jednego zdjęcia. . . . . . . . . . 39 Znakowanie portretów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Łączenie identyfikatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Wymiana słów kluczowych z innymi osobami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Albumy, czyli w jaki sposób ułożyć zdjęcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Automatyczne porządkowanie zdjęć przy użyciu albumów inteligentnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Tworzenie niestandardowych ikon dla słów kluczowych. . . . . . . . . 47 Usuwanie znaczników słów kluczowych (lub albumów) . . . . . . . . . 48 Podgląd metadanych zdjęcia (informacji EXIF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Dodawanie własnych informacji do fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Wyszukiwanie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Wyszukiwanie zdjęć przy użyciu kalendarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Błyskawiczny pokaz slajdów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Porównywanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Porównywanie zdjęć w powiększeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Grupowanie zdjęć, czyli wiosenne porządki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Umieszczanie zdjęć na… mapie! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65  Spis treści ROZDZIAŁ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Otwieranie zdjęć w formacie RAW, JPEG i TIFF w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Tęsknisz za wyglądem zwykłych zdjęć JPEG? Wypróbuj działanie profilów Camera Raw! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Podstawowe poprawki — balans bieli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Podstawowe poprawki — ekspozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Lekarstwo na kłopoty z niedoświetlonymi zdjęciami. . . . . . . . . . . . . 86 Korekcja wyrazistości i nasycenia barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Automatyczna korekcja zdjęć w module Camera Raw . . . . . . . . . . . 89 Jak zaakcentować detale zdjęcia przy użyciu suwaka Clarity (Przejrzystość)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kadrowanie i prostowanie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Edycja wielu zdjęć jednocześnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Zapisywanie fotografii RAW w formacie Digital Negative firmy Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Wyostrzanie w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Redukcja szumu w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Usuwanie efektu czerwonych oczu w module Camera Raw . . . . .104 Sztuczka ze zwiększaniem dynamiki tonalnej zdjęć. . . . . . . . . . . . .107 Konwersja zdjęć na skalę szarości w module Camera Raw . . . . . .111 ROZDZIAŁ 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Góra i dół. Skalowanie i kadrowanie zdjęć Kadrowanie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Kadrowanie zgodne z „regułą podziału na trzy”. . . . . . . . . . . . . . . . .119 Automatyczne kadrowanie do jednego z formatów standardowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Kadrowanie do określonych wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Przycinanie zdjęcia do określonego kształtu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Powiększanie obszaru roboczego za pomocą narzędzia Crop (Kadrowanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Automatyczne kadrowanie „hurtowo” zeskanowanych zdjęć . . . 132 Prostowanie zdjęć przy użyciu narzędzia Straighten (Prostowanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Skalowanie fotografii cyfrowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Problemy ze skalowaniem, czyli jak dotrzeć do niewidocznych uchwytów ramki przekształcenia . . . . . . .138 Zmniejszanie fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Automatyczne skalowanie i zapisywanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Skalowanie wybranych fragmentów zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Spis treści  ROZDZIAŁ 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Chodź, pomaluj mój świat. Korekcja barw dla fotografików Jedna uwaga, zanim cokolwiek skorygujesz! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 Zalety warstw korekcyjnych w programie Elements 8. . . . . . . . . . .154 Błyskawiczna korekcja zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Wyświetlanie histogramu uwzględniającego wykonane poprawki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 Korekcja kolorystyki fotografii cyfrowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 Niesamowita sztuczka Dave’a — znajdowanie neutralnej szarości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 Jak ułatwić sobie korygowanie portretów studyjnych? . . . . . . . . .174 Automatyczna korekcja wielu zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 Korygowanie odcienia skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 Ocieplanie (bądź ochładzanie) kolorystyki zdjęcia . . . . . . . . . . . . . .182 Szybkie korygowanie wybranych fragmentów obrazu. . . . . . . . . .184 Udoskonalony sposób na konwersję kolorowego zdjęcia na skalę szarości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 Korekcja kolorystyki i kontrastu zdjęcia przy użyciu krzywych. . . . 192 ROZDZIAŁ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 99 problemów. Rozwiązywanie typowych problemów z cyfrowymi zdjęciami Jednoczesne zaznaczanie i korygowanie fragmentów zdjęć . . . .200 Usuwanie szumu cyfrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 Miejscowe rozjaśnianie i przyciemnianie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . .207 Rozjaśnianie zbyt ciemnych fragmentów zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . .212 Przyciemnianie zdjęć, które są zbyt jasne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Korygowanie niedoświetlonych elementów kompozycji . . . . . . .216 Korygowanie niedoświetlonych lub prześwietlonych zdjęć . . . . .219 Automatyczna korekcja czerwonych oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 Natychmiastowe usuwanie efektu czerwonych oczu . . . . . . . . . . .224 Korygowanie mankamentów wynikających z niedoskonałości obiektywu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 Sekretna sztuczka ułatwiająca retusz zdjęć grupowych w programie Elements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Łączenie kilku różnych wariantów ekspozycji („pseudo-HDR”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 10 Spis treści ROZDZIAŁ 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Maska. Techniki maskowania Rysowanie kwadratowych, prostokątnych lub okrągłych zaznaczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 Zapisywanie zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 Jak zaznaczyć obiekty, które nie są okrągłe, prostokątne lub kwadratowe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Rozmywanie ostrych krawędzi zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 Zaznaczanie fragmentów o określonym kolorze . . . . . . . . . . . . . . . .254 Rysowanie zaznaczeń przy użyciu pędzla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256 Błyskawiczne zaznaczanie całej zawartości warstwy . . . . . . . . . . . .257 Jak można ułatwić sobie tworzenie nieregularnych zaznaczeń? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 Rysowanie zaznaczeń przy użyciu narzędzia Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259 Wydzielanie obiektów lub osób z tła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 ROZDZIAŁ 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Faces. Retusz zdjęć portretowych Błyskawiczna korekcja koloru skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 Usuwanie przebarwień i odblasków światła na skórze . . . . . . . . . .268 Retuszowanie piegów i trądziku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Usuwanie ciemnych kręgów pod oczami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273 Usuwanie lub niwelowanie zmarszczek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 Wybielanie oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 Uwydatnianie i rozjaśnianie oczu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 Wybielanie i rozjaśnianie zębów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 Najprostszy sposób na cyfrową operację nosa. . . . . . . . . . . . . . . . . .285 Przekształcanie grymasu w uśmiech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 Odchudzanie i wysmuklanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289 Zaawansowany sposób wygładzania skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292 Retuszowanie odbić i odblasków na okularach . . . . . . . . . . . . . . . . .301 Spis treści 11 ROZDZIAŁ 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 O dwóch takich, co ukradli księżyc. Usuwanie niepożądanych obiektów z fotografii Usuwanie obiektów przy użyciu Stempla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308 Retuszowanie w linii prostej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 Usuwanie plamek i innych drobnych obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . .315 Usuwanie niepożądanych obiektów przy użyciu narzędzia Healing Brush (Pędzel korygujący). . . . . . . . . . . . . . .317 Automatyczne usuwanie niepożądanych obiektów, czyli jak pozbyć się intruza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322 ROZDZIAŁ 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Piosenka specjalna. Efekty specjalne dla miłośników fotografii Modne, kontrastowe portrety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Zdjęcia w czerni i bieli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334 Zdjęcia panoramiczne — prościej już się nie da! . . . . . . . . . . . . . . . .336 Budowanie dramaturgii obrazu przy użyciu oświetlenia. . . . . . . . .338 Przyciemniane krawędzie, czyli efekt winiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 Zastosowanie koloru do podkreślenia wybranych elementów kompozycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 Efekt zmiękczenia ostrości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346 Cuda na niebie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348 Naśladowanie efektów filtra połówkowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 Oswoić światło. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355 Tworzenie fotomontaży. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 Trzy kroki do pięknego portretu à la Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 Imitacja bichromii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366 Sztuczka z abstrakcyjnym podkreślaniem detali zdjęcia. . . . . . . . .368 Naśladowanie ziarna kliszy filmowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370 ROZDZIAŁ 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Mocna rzecz. Profesjonalne techniki wyostrzania Podstawy wyostrzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 Intensywne wyostrzanie obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381 Wyostrzanie w trybie Luminosity (Jasność) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 Wyostrzanie krawędzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387 Zaawansowane wyostrzanie przy użyciu filtra Adjust Sharpness (Dopasuj ostrość) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 12 Spis treści ROZDZIAŁ 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Pokaż, na co Cię stać. Jak zaprezentować swoje prace profesjonalnie? Osadzanie znaku wodnego i dołączanie informacji o prawach autorskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 Jak zaprojektować końcówkę pędzla naśladującą podpis? . . . . . .402 Wydruk zdjęć w kilku formatach na pojedynczym arkuszu papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 Jak umieścić w pakiecie kilka różnych zdjęć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Tworzenie prezentacji w formacie PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413 Wysyłanie zdjęć pocztą elektroniczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418 Projekt artystyczny — plakat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420 Prosty tryptyk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424 Jedno zdjęcie… a może kilka?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428 Zdjęcie panoramiczne „w pigułce”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432 Pomysły na twórcze wykorzystanie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438 Profesjonalne pokazy slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440 Projektowanie internetowej galerii zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448 ROZDZIAŁ 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Trzy kolory. Wszystko (prawie) o drukowaniu i zarządzaniu kolorem Konfigurowanie ustawień zarządzania kolorem . . . . . . . . . . . . . . . .456 Kalibracja monitora (metoda niskokosztowa). . . . . . . . . . . . . . . . . . .457 Profesjonalna (sprzętowa) kalibracja monitora. . . . . . . . . . . . . . . . . .463 Jak uzyskać profesjonalne odbitki, czyli kolejny sekret zawodowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466 Drukowanie odbitek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470 Mój proces edytowania zdjęć w programie Elements 8 . . . . . . . . .475 Spis treści 13 Błyskawiczna korekcja koloru skóry Jedną z najważniejszych rzeczy na zdjęciach ludzi jest uzyskanie właściwego odcienia skóry. Wynika to ze sposobu postrzegania karnacji skóry przez zmysł wzroku człowieka — oglądający zdjęcia mogą nie zwrócić uwagi na drobne zmiany w kolorze trawy czy nieba, lecz jeśli skóra sfotografowanej osoby ma niewłaściwą barwę, to będzie rzucać się w oczy niczym jedna zgniła truskawka w koszyku pełnym zdrowych owoców (z tym że kolor zgniłej truskawki można opisać jako zielonkawy, a w przypadku skóry raczej nie będziemy mieli do czynienia z takimi odcieniami). Warto zatem zapoznać się z prostą sztuczką, która pozwoli Ci błyskawicznie dokonać odpowiednich poprawek. Krok 1. Wczytaj zdjęcie osoby, której cera wymaga poprawek. Przykładowe zdjęcie zostało zrobione wczesnym rankiem, wskutek czego cera chłopca nabrała żółtopomarańczowego odcienia i wymaga zdecydowanej akcji ratunkowej. i K s w o K s o l K t t a M Krok 2. Wydaj polecenie Enhance/Adjust Color/Adjust Color for Skin Tone (Ulepsz/Dopasuj kolor/ Dopasuj kolor karnacji). 266 Rozdział 7. Faces. Retusz zdjęć portretowych Krok 3. Gdy pojawi się okno dialogowe Adjust Color for Skin Tone (Dopasuj kolor karnacji), przesuń kursor ponad dowolny fragment skóry sfotografowanej osoby i kliknij. Kolor skóry powinien zostać skorygowany automatycznie, lecz jeśli nie spodoba Ci się efekt tego retuszu, to możesz spróbować kliknąć w innych miejscach zdjęcia, aż uda Ci się znaleźć odpowiedni odcień. Krok 4. Kolor skóry możesz skorygować również ręcznie, przy użyciu suwaków Tan (Opalenizna) i Blush (Rumieniec). Możesz też zmienić temperaturę barwy skóry, przesuwając suwak Temperature (Temperatura). Przesunięcie go w lewą stronę umożliwia ochłodzenie, a przesunięcie w prawo — ocieplenie koloru skóry. Uwaga: Przeprowadzona w ten sposób korekcja koloru skóry zazwyczaj ma wpływ na kolorystykę całego zdjęcia. Jeśli okaże się, że zmiany powstałe w innych miejscach fotografii są nie do zaakceptowania, to przed skorygowaniem fotografii obrysuj fragmenty przeznaczone do modyfikacji przy użyciu dowolnych narzędzi zaznaczania (na przykład Lassa), rozmyj krawędzie zaznaczenia (wystarczy rozmycie rzędu 2 pikseli) przy użyciu polecenia Select/Feather (Zaznacz/ Wtapianie) i dopiero potem przeprowadź korekcję przy użyciu polecenia Adjust Color for Skin Tone (Dopasuj kolor karnacji). Przed retuszem… …i po retuszu Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 7. 267 Usuwanie przebarwień i odblasków światła na skórze W ciągu ostatnich lat powstało wiele różnych narzędzi i sposobów na usuwanie odblasków światła, przebarwień i innych niedoskonałości skóry, lecz technika, którą opiszę w tym ćwiczeniu, należy (przynajmniej moim zdaniem) do najłatwiejszych i najskuteczniejszych. Umożliwia ona bowiem zlikwidowanie przebarwień w taki sposób, by skóra nie uległa przy tym nadmiernemu rozmyciu i zniekształceniu. Skorygowane miejsca wyglądają naturalnie w odróżnieniu od efektów niektórych prostych sztuczek, powodujących nadmierne, sztuczne wygładzenie cery, które już na pierwszy rzut oka świadczy o tym, że fotografia była retuszowana w programie Elements. Krok 1. Otwórz zdjęcie portretowe z widocznymi przebarwieniami skóry lub innymi drobnymi mankamentami, które chciałbyś usunąć (na pokazanym obok przykładzie zamierzam zniwelować niewielkie przebarwienia). Włącz narzędzie Zoom (Powiększanie) (Z) i powiększ fragment zdjęcia przeznaczony do retuszu (jeśli okaże się to konieczne), a następnie włącz narzędzie Healing Brush (Pędzel korygujący) (J) — patrz rysunek. Wprawdzie możliwości narzędzia Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) również przedstawiają się bardzo atrakcyjnie (jest to zresztą domyślne narzędzie do retuszu obrazu na pasku narzędzi w programie Elements), lecz moim zdaniem w tym przypadku lepiej zrezygnować z jego stosowania, głównie ze względu na to, że oszczędność czasu wynikająca z prostoty posługiwania się nim szybko okazuje się jedynie pozorna. Wiele poprawek wykonanych przy użyciu narzędzia Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) trzeba później dodatkowo korygować i ponawiać, czego z powodzeniem da się uniknąć w przypadku narzędzia Healing Brush (Pędzel korygujący). Ponadto różnica w łatwości obsługi obydwu tych narzędzi sprowadza się do jednego dodatkowego kliknięcia, trudno zatem mówić o przepaści, jeśli chodzi o ergonomię i wygodę pracy. o t o H P K C o t s © i Krok 2. Najważniejszym warunkiem, od którego zależy skuteczność korekcji obrazu przy użyciu narzędzia Healing Brush (Pędzel korygujący) jest poprawny wybór miejsca przeznaczonego do pobrania próbki. Miejsce to musi charakteryzować się podobną teksturą do fragmentu, który zamierzasz „naprawić” (choć znalezienie takiego miejsca może wydawać się kłopotliwe, to i tak jest znacznie prostsze niż w przypadku narzędzia Clone Stamp (Stempel), które wymaga odszukania fragmentu o podobnej teksturze, kolorze i odcieniu…). Gdy odszukasz odpowiedni fragment, wskaż go kursorem myszy, przytrzymaj klawisz Alt (Mac OS — Option) i kliknij, aby pobrać próbkę do retuszu. Podczas pobierania próbki, kursor będzie miał kształt „celownika” (patrz rysunek). 268 Rozdział 7. Faces. Retusz zdjęć portretowych Krok 3. Przesuń teraz kursor narzędzia Healing Brush (Pędzel korygujący) ponad przebarwienie lub inny detal, który chciałbyś skorygować, i kliknij. Nie maluj, po prostu kliknij. Raz. To wszystko. Przebarwienie powinno zniknąć bez śladu! WSKAZÓWKA — zmiana średnicy pędzla Najlepsze efekty podczas retuszu można uzyskać przy użyciu takiej końcówki pędzla, której średnica będzie nieznacznie większa niż średnica przebarwienia, jakie zamierzasz wyretuszować (średnicę końcówki pędzla można zmienić w trakcie retuszu przy użyciu klawiszy [ i ], znajdujących się tuż obok klawisza P). Posługując się narzędziem Healing Brush (Pędzel korygujący), nie musisz też przejmować się położeniem próbki — może ona znajdować się w dowolnej odległości od retuszowanego fragmentu (na przykład po drugiej stronie twarzy) i może mieć niemal dowolną jasność. Wystarczy, że tekstura w wybranym miejscu będzie podobna do tekstury retuszowanego fragmentu. Przed retuszem… …i po retuszu Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 7. 269 Retuszowanie piegów i trądziku Niniejsza technika retuszu jest popularna wśród portrecistów, którzy często pracują ze starszymi osobami i niejednokrotnie stają przed wyzwaniami polegającymi na usuwaniu zmarszczek, plamek, piegów lub blizn z dużej powierzchni skóry. Jej skuteczność można docenić zwłaszcza wtedy, gdy trzeba wyretuszować większą liczbę zdjęć (a tak bywa w przypadku fotografów zajmujących się profesjonalną fotografią portretową), a nie ma czasu na bawienie się metodami opisanymi wcześniej i usuwanie każdej niedoskonałości skóry z osobna. i / s t a M l o t s a K o t o H P K C o t s © i Krok 1. Otwórz plik z fotografią portretową, która wymaga retuszu. Powiel warstwę tła przy użyciu polecenia Layer/New/Layer via Copy (Warstwa/Nowa/Warstwa przez kopiowanie) lub po prostu naciśnij Ctrl+J (Mac OS — Command+J). Retusz odbędzie się na utworzonej w ten sposób kopii warstwy, której automatycznie nadana zostanie nazwa Layer 1 (Warstwa 1). Krok 2. Wydaj polecenie Filter/Blur/Gaussian Blur (Filtr/Rozmycie/Rozmycie gaussowskie). W oknie dialogowym z ustawieniami filtra przeciągnij suwak parametru Radius (Promień) do końca w lewo, a następnie zacznij przeciągać go w prawo do momentu, aż wszelkie niedoskonałości skóry zostaną rozmyte. Oczywiście, w ten sposób cała fotografia stanie się całkowicie nieczytelna, ale nie martw się zawczasu — za chwilę to naprawimy. Kliknij przycisk OK. 270 Rozdział 7. Faces. Retusz zdjęć portretowych Krok 3. Przytrzymaj klawisz Ctrl (Mac OS — Command) i kliknij przycisk Create a New Layer (Utwórz warstwę) znajdujący się w dolnej części panelu Layers (Warstwy). Utworzona zostanie wówczas nowa warstwa obrazu o nazwie Layer 2 (Warstwa 2). Pojawi się ona tuż pod bieżącą warstwą dokumentu — Layer 1 (Warstwa 1) — która została przed chwilą rozmyta. Krok 4. Kliknij miniaturę górnej, rozmytej warstwy Layer 1 (Warstwa 1), a następnie naciśnij Ctrl+G (Mac OS — Command+G), aby zgrupować ją z leżącą poniżej, pustą warstwą Layer 2 (Warstwa 2) i jednocześnie utworzyć tzw. maskę przycinającą. Efekt rozmycia zniknie (i dokładnie o to chodzi na tym etapie pracy; za chwilę przekonasz się dlaczego). Krok 5. Kliknij środkową warstwę dokumentu w palecie warstw, czyli pustą warstwę Layer 2 (Warstwa 2); to na niej właśnie odbędzie się dalsza część retuszu. Naciśnij klawisz D, aby zmienić kolor narzędzia na czarny. Naciśnij klawisz B, aby włączyć narzędzie Brush (Pędzel), a następnie kliknij miniaturę bieżącej końcówki pędzla na pasku opcji i z przybornika wybierz końcówkę o miękkich krawędziach. Ciąg dalszy na następnej stronie Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 7. 271 Krok 6. Zmniejsz wartość parametru Opacity (Krycie) na pasku opcji do 50 , a z listy Mode (Tryb) wybierz tryb mieszania Lighten (Jaśniej). Teraz podczas malowania zmodyfikowane zostaną wyłącznie te piksele, które są ciemniejsze niż ich odpowiedniki na rozmytej warstwie. Domyślasz się już, do czego zmierzam? Krok 7. Do dzieła. Spróbuj zamalować piegi, dzięki czemu staną się one znacznie mniej wyraźne. Uważaj jednak, by nie przesadzić. Jeśli okaże się, że zamiast subtelnego zatuszowania piegi po prostu znikną, to naciśnij Ctrl+Z (Mac OS — Command+Z), aby anulować ostatnie pociągnięcie pędzla; zmniejsz wartość parametru Opacity (Krycie) na pasku opcji programu do wartości 25 i spróbuj jeszcze raz. Przed retuszem… …i po retuszu 272 Rozdział 7. Faces. Retusz zdjęć portretowych Przedstawię teraz sposób na usunięcie lub zatuszowanie ciemnych kręgów, które pojawiają się niekiedy pod oczami po przepracowanej, nieprzespanej nocy lub… po dobrej imprezie. Niezależnie od tego, jaka była przyczyna ich powstania, warto je usunąć, szczególnie że wcale nie jest to takie trudne. Usuwanie ciemnych kręgów pod oczami Krok 1. Otwórz plik z fotografią portretową, na której widoczne są ciemne kręgi pod oczyma, wymagające usunięcia lub retuszu. Sięgnij do paska narzędzi Edytora lub naciśnij klawisz S, aby włączyć narzędzie Clone Stamp (Stempel), a następnie otwórz przybornik z końcówkami, znajdujący się na pasku opcji, i wybierz miękką końcówkę pędzla o średnicy odpowiadającej połowie szerokości retuszowanego obszaru. Uwaga: Jeśli będzie to konieczne, naciśnij klawisz Z, aby włączyć narzędzie Zoom (Powiększanie), i powiększ fragment zdjęcia przedstawiający oczy sfotografowanej postaci. o t o H P K C o t s © i Krok 2. Zmniejsz wartość parametru Opacity (Krycie) na pasku opcji narzędzia Clone Stamp (Stempel) do 50 , a następnie wybierz tryb mieszania Lighten (Jaśniej) z listy Mode (Tryb). Dzięki temu efekt działania wspomnianego narzędzia będzie widoczny tylko tam, gdzie zdjęcie będzie ciemniejsze od próbkowanego fragmentu. Ciąg dalszy na następnej stronie Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 7. 273 Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Mac OS — Option), a następnie kliknij w pobliżu ciemnego kręgu pod okiem, w miejscu, w którym skóra ma „zdrowy” wygląd. Do pobrania próbki możesz wykorzystać na przykład jakieś miejsce na policzku, o ile nie jest on zbyt różowy. Najlepsze efekty przynosi jednak klonowanie fragmentów bezpośrednio sąsiadujących z retuszowanym obszarem. Krok 4. Zamaluj ciemne kręgi pod oczyma przy użyciu narzędzia Clone Stamp (Stempel), aby je nieco rozjaśnić. Może to wymagać wykonania dwóch lub nawet trzech pociągnięć pędzlem, dlatego nie obawiaj się powtarzania tej czynności tyle razy, ile będzie konieczne dla uzyskania właściwego efektu. Uwaga: Jeśli chcesz, aby cienie pod oczami całkowicie zniknęły, to spróbuj użyć narzędzia Healing Brush (Pędzel korygujący) (J). Podobnie jak w przypadku narzędzia Clone Stamp (Stempel), w celu pobrania próbki przy użyciu tego pędzla należy przytrzymać klawisz Alt (Mac OS — Option) i kliknąć w dowolnym jasnym miejscu poniżej retuszowanych cieni, a następnie zamalować „worki” pod oczami pobraną w ten sposób próbką. Przed retuszem… …i po retuszu 274 Rozdział 7. Faces. Retusz zdjęć portretowych Ta sztuczka świetnie nadaje się do usuwania i niwelowania zmarszczek. Dzięki wskazówkom mojego kolegi, Kevina Amesa, udało mi się tak udoskonalić tę technikę, że pozwala ona uzyskać znacznie bardziej naturalne efekty niż inne metody, które stosowałem wcześniej. Kevin słusznie zauważył, że intensywność retuszu należy dopasować do wieku sfotografowanej osoby (jeśli na przykład wyretuszujesz portret 70-latka w taki sposób, że jego skóra będzie wyglądać jak u 20-latka, efekt będzie co najmniej dziwaczny). Zapraszam do zapoznania się z przykładem zastosowania tej techniki w praktyce. Usuwanie lub niwelowanie zmarszczek o a R / i l a P o t o H P K C o t s © i Krok 1. Otwórz plik z fotografią, na której chcesz wyretuszować zmarszczki lub „kurze łapki”. Utwórz kopię warstwy Background (Tło) za pomocą polecenia Layer/New/Layer via Copy (Warstwa/Nowa/Warstwa przez kopiowanie) lub skrótu Ctrl+J. Wszystkie operacje związane z retuszem wykonywane będą właśnie na tej nowej warstwie, której automatycznie nadana zostanie nazwa Layer 1 (Warstwa 1). Krok 2. Włącz narzędzie Healing Brush (Pędzel korygujący) za pomocą jego przycisku na pasku narzędzi lub klawisza J, a następnie dostosuj średnicę końcówki pędzla do grubości retuszowanych zmarszczek przy użyciu klawiszy nawiasu kwadratowego — [ i ]. Znajdź dobre miejsce na pobranie próbek, które posłużą do retuszu twarzy. Powinno ono znajdować się możliwie blisko retuszowanych zmarszczek (jeśli retuszujesz „kurze łapki”, to możesz spróbować znaleźć odpowiedni fragment gdzieś na policzkach, jeżeli zaś zamierzasz wyretuszować zmarszczki na czole, to najlepiej będzie pobrać próbki z najbliższego sąsiedztwa retuszowanych zmarszczek). Przytrzymaj klawisz Alt (Mac OS — Option) i kliknij w wybranym miejscu, aby pobrać próbkę tekstury. Gdy to zrobisz, po prostu zamaluj kłopotliwe miejsca narzędziem Healing Brush (Pędzel korygujący). W miarę malowania zmarszczki będą znikać, lecz tekstura i struktura skóry zostanie zachowana: to dlatego właśnie jest to jedno z najbardziej fascynujących narzędzi programu Elements! Ciąg dalszy na następnej stronie Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 7. 275 Krok 3. Zmarszczki odeszły w niepamięć, lecz taki retusz nie wygląda zbyt wiarygodnie. Zmniejsz wartość parametru Opacity (Krycie) bieżącej warstwy w taki sposób, by do pewnego stopnia przywrócić pierwotny układ zmarszczek na twarzy postaci. Twoim celem powinno być w tym momencie delikatne „odkrycie” oryginalnego obrazu, który znajduje się na warstwie tła. Przesuwaj suwak Opacity (Krycie) do momentu, aż zmarszczki znów będą widoczne, choć już nie tak mocno zaakcentowane, jak były na początku. Przed retuszem… …i po retuszu 276 Rozdział 7. Faces. Retusz zdjęć portretowych Wybielanie oczu Ta prosta i bardzo szybka w realizacji sztuczka umożliwia rozjaśnienie białek oczu, a przy okazji pozwala zniwelować niepożądane zaczerwienienie i rozprawić się z wrednymi naczynkami krwionośnymi, które pękają wtedy, kiedy nie trzeba. Uwaga: Przez zaczerwienienie rozumiem w tym przypadku efekt z gatunku „niech to szlag, znowu spałem tylko trzy godziny”, a nie „czerwone źrenice powstałe w wyniku zastosowania lampy błyskowej” — z tym bowiem poradziłeś sobie na pewno już dawno, po przeczytaniu rozdziału 5. s K C o R R o H N t s U J / o t o H P K C o t s © i i Krok 1. Wczytaj zdjęcie przedstawiające osobę, której oczy wymagają rozjaśnienia i wybielenia. Naciśnij klawisz Z, aby włączyć narzędzie Zoom (Powiększanie) i powiększ potrzebny fragment fotografii, jeśli to konieczne. Krok 2. Włącz Lasso za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku narzędzi programu lub klawisza L. Narysuj odręcznie zaznaczenie obejmujące białko jednego z oczu. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie narysuj zaznaczenie zawierające białko drugiego oka. Uwaga: Do zaznaczania możesz też użyć narzędzia Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) (A). Wybierz polecenie Feather (Wtapianie) z menu Select (Zaznacz). Krawędzie narysowanych zaznaczeń trzeba nieznacznie rozmyć, aby przeprowadzony retusz nie był widoczny już na pierwszy rzut oka. W oknie dialogowym Feather Selection (Wtop zaznaczenie) określ promień wtapiania na 2 piksele i kliknij przycisk OK. Ciąg dalszy na następnej stronie Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 7. 277 Krok 3. Kliknij przycisk Create New Adjustment Layer (Utwórz nową warstwę wypełnienia lub dopasowania), znajdujący się w dolnej części panelu Layers (Warstwy) i utwórz warstwę korekcyjną Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie). Po wyświetleniu się ustawień tej warstwy w panelu Adjustments (Dopasowania), wybierz opcję Reds (Czerwone) z listy znajdującej się w jego górnej części (dzięki temu późniejsze zmiany będą dotyczyły wyłącznie zaznaczonego obszaru). Przeciągnij suwak Saturation (Nasycenie) w lewą stronę, aby zmniejszyć domieszkę czerwieni (a tym samym zniwelować niepożądane „przekrwienia” widoczne w białkach oczu). Krok 4. Wybierz opcję Master (Podstawowy) z listy w górnej części panelu Adjustments (Dopasowania) i przeciągnij suwak Lightness (Jasność) w prawą stronę, aby dodatkowo rozjaśnić białka oczu. Retusz można uznać za zakończony! Uwaga: Warto też przyjrzeć się możliwościom narzędzia Smart Brush (Pędzel inteligentny), o którym wspomnieliśmy w rozdziale 5. Jeden z efektów działania tego narzędzia, znajdujący się w kategorii Portrait (Pionowo), nosi nazwę Bright Eyes (Jasne oczy) i również doskonale nadaje się do tego typu poprawek. Przed retuszem… …i po retuszu 278 Rozdział 7. Faces. Retusz zdjęć portretowych Oto kolejna „30-sekundowa” technika retuszu umożliwiająca rozjaśnianie i zaakcentowanie oczu oraz dodanie im odrobiny blasku. Poprzez umiejętne zastosowanie tej sztuczki można sprawić, że oczy naprawdę będą przyciągały uwagę z racji swojej ostrości i wyrazistości (przy czym słowo „ostre” należy tu rozumieć jako „czyste i wyraźne”; chodzi o coś zupełnie innego niż uczucie ostrego pieczenia pojawiające się po długim wpatrywaniu się w słońce). Uwydatnianie i rozjaśnianie oczu i H C a B M l E l l E B a s i / o t o H P K C o t s © i Krok 1. Otwórz plik z fotografią, którą chciałbyś wyretuszować. Wydaj polecenie Layer/New/ Layer via Copy (Warstwa/Nowa/Warstwa przez kopiowanie) lub naciśnij Ctrl+J (Mac OS — Command+J), aby powielić warstwę tła. W panelu Layers (Warstwy) pojawi się wówczas nowa warstwa obrazu o nazwie Layer 1 (Warstwa 1). Uwaga: Naciśnij klawisz Z, aby włączyć narzędzie Zoom (Powiększanie), i w razie potrzeby powiększ podgląd edytowanych fragmentów zdjęcia. Krok 2. Wydaj polecenie Enhance/Unsharp Mask (Ulepsz/Maska wyostrzająca). W oknie dialogowym Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) wprowadź wybrane przez siebie ustawienia wyostrzenia (kilka sugestii dotyczących właściwych parametrów wyostrzania znajdziesz w ćwiczeniu „Podstawy wyostrzania”, w rozdziale 10., tymczasem jednak możesz zastosować podane dalej ustawienia, które są wprawdzie dość agresywne, lecz w przypadku tego zdjęcia można sobie na nie pozwolić). Nadaj poszczególnym parametrom wyostrzania następujące wartości: Amount (Wartość) — 175 , Radius (Promień) — 1,5 oraz Threshold (Próg) — 3, a następnie kliknij przycisk OK, aby zastosować filtr i wyostrzyć całą fotografię. Ciąg dalszy na następnej stronie Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 7. 279 Krok 3. Po zastosowaniu filtra Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) użyj go powtórnie z tymi samymi ustawieniami. W tym celu posłuż się skrótem klawiaturowym Ctrl+F (Mac OS — Command+F) i powtórz tę czynność tyle razy, ile to będzie konieczne, aby oczy zaiskrzyły pełnym blaskiem (na przykładowym zdjęciu filtr wyostrzający zastosowałem aż trzykrotnie, lecz jeśli uznasz, że czwarte wyostrzenie nie zaszkodzi — nie wahaj się). Gdy skończysz, oczy będą wyglądać bardzo dobrze i wyraziście, w odróżnieniu od reszty zdjęcia, w której zapewne pojawi się mnóstwo szumu i różnego rodzaju przekłamań. Tymi mankamentami zajmiemy się w następnym kroku ćwiczenia. Krok 4. Przytrzymaj klawisz Ctrl (Mac OS — Command) i kliknij przycisk Create a New Layer (Utwórz warstwę) znajdujący się w dolnej części panelu Layers (Warstwy). Spowoduje to utworzenie nowej warstwy obrazu bezpośrednio pod wyostrzoną warstwą z kopią zdjęcia. Gdy tak się stanie, kliknij miniaturę warstwy położonej na samej górze stosu w panelu warstw i naciśnij Ctrl+G (Mac OS — Command+G), aby zgrupować ją z pustą, utworzoną przed chwilą warstwą i jednocześnie utworzyć maskę przycinającą. Efekt wyostrzenia zniknie (przynajmniej na razie), lecz nie przejmuj się tym, tylko kliknij miniaturę pustej, środkowej warstwy. Warstwa ta już za chwilę posłuży do przywrócenia ostrości zdjęcia w miejscach, w których nam na tym najbardziej zależy. 280 Rozdział 7. Faces. Retusz zdjęć portretowych Krok 5. Naciśnij klawisz D, aby zmienić kolor narzędzia na czarny, a następnie naciśnij klawisz B, by włączyć narzędzie Brush (Pędzel), i kliknij miniaturę bieżącej końcówki pędzla na pasku opcji, aby wyświetlić przybornik dostępnych końcówek. Wybierz końcówkę o miękkich krawędziach, której średnica jest nieco mniejsza niż oczy retuszowanej osoby. Gdy uda Ci się dobrać odpowiednią wielkość końcówki, zamaluj tęczówki i źrenice oczu, aby przywrócić w tych miejscach uzyskany wcześniej efekt wyostrzenia. Jeżeli efekt wydaje się zbyt intensywny (jak na pokazanym tutaj przykładzie), to zmniejsz wartość parametru Opacity (Krycie) dla zamalowanej warstwy, czyli Layer 2 (Warstwa 2). Przed retuszem… …i po retuszu Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 7. 281 / s a P a P K R a M o t o H P K C o t s © i Wybielanie i rozjaśnianie zębów Tak naprawdę powyższy nagłówek powinien brzmieć: „Usuwanie żółtego przebarwienia i wybielanie zębów”. Zęby każdego człowieka są w jakimś stopniu żółte, dlatego najpierw trzeba zająć się usuwaniem tego przebarwienia. Niniejsza technika wybielania jest bardzo prosta, lecz pomimo tego ma zaskakująco duży wpływ na wygląd portretu, dlatego sięgam po nią za każdym razem, gdy muszę poprawić zdjęcie, na którym sfotografowana osoba uśmiecha się do obiektywu. Krok 1. Otwórz plik z fotografią przeznaczoną do retuszu. W razie potrzeby naciśnij klawisz Z i powiększ retuszowany fragment zdjęcia. Krok 2. Naciśnij klawisz L, aby włączyć narzędzie Lasso i dokładnie zaznacz powierzchnię zębów. Uważaj jednak, aby przypadkiem nie zaznaczyć również dziąseł lub ust. Jeśli ominiesz jakiś fragment, to naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie obrysuj Lassem brakujące miejsca. W każdej chwili możesz też usunąć niektóre fragmenty zaznaczenia, przytrzymując klawisz Alt (Mac OS — Option). Jeśli polubiłeś narzędzie Quick Selection (Szybkie zaznaczanie), to do tworzenia takich zaznaczeń możesz z powodzeniem użyć go zamiast Lassa. 282 Rozdział 7. Faces. Retusz zdjęć portretowych Krok 3. Wydaj polecenie Select/Feather (Zaznacz/ Wtapianie). W oknie dialogowym tego polecenia określ promień wtapiania na 1 piksel i kliknij przycisk OK — krawędzie zaznaczenia zostaną wygładzone. Ten prosty, lecz bardzo istotny zabieg gwarantuje naturalny wygląd wybielonych zębów po retuszu. Krok 4. Kliknij przycisk Create New Adjustment Layer (Utwórz nową warstwę wypełnienia lub dopasowania), znajdujący się w dolnej części panelu Layers (Warstwy) — poznasz go po okrągłym, czarno-białym symbolu — i wybierz opcję Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) z menu, które się wówczas pojawi. Wybierz opcję Yellows (Żółcie) z listy znajdującej się w górnej części panelu Adjustments (Dopasowania), a następnie przeciągnij suwak Saturation (Nasycenie) w lewo i dobierz jego położenie w taki sposób, aby zredukować żółte przebarwienie zębów. Ciąg dalszy na następnej stronie Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 7. 283 Krok 5. Po usunięciu żółtego przebarwienia wybierz opcję Master (Podstawowy) z listy Edit (Edycja) i przeciągnij suwak Lightness (Jasność) w prawo, co spowoduje wybielenie i rozjaśnienie zębów. Gdy skończysz, w analogiczny sposób skoryguj kolor zębów drugiej ze sfotografowanych pań. Uwaga: Narzędzie Smart Brush (Pędzel inteligentny) wyposażone jest w specjalny efekt — dostępny w grupie ustawień o nazwie Portrait (Pionowo) — który nosi nazwę Pearly Whites (Perłowa biel) i służy właśnie do wybielania zębów. Skuteczność tego narzędzia jest porównywalna z techniką opisaną w tym ćwiczeniu, lecz ponieważ uzyskany przy jego użyciu efekt jest nieco inny, to warto je wypróbować, jeśli przedstawiona tutaj sztuczka okaże się mało efektywna. W razie potrzeby możesz sięgnąć po jeszcze inne ustawienie tego samego narzędzia o nazwie… Very Pearly Whites (Bardzo perłowo białe) — nie żartuję! — które powinno ostatecznie załatwić sprawę. Przed retuszem… Przed retuszem… …i po retuszu …i po retuszu 284 Rozdział 7. Faces. Retusz zdjęć portretowych Najprostszy sposób na cyfrową operację nosa Nie znam szybszej, wygodniejszej i skuteczniejszej metody na zmniejszenie nosa sfotografowanej postaci, a co ciekawe — głównym narzędziem służącym do przeprowadzenia tej operacji będzie filtr, który dla wielu użytkowników programu Elements jest po prostu zabawką do śmiesznych deformacji obrazu (założę się, że gdy przeczytasz jego nazwę w 2. kroku ćwiczenia, zaczniesz zastanawiać się, czy przypadkiem nie chcemy nabić Cię w butelkę. W żadnym wypadku!). Niniejsze ćwiczenie dowodzi, że nie jest to żadna zabawka, lecz poważne narzędzie do — jak mawia Scott — dekinolizacji, odbulwiania i tycinosowania. Naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego niektórzy nie dostrzegają potencjału i możliwości tego wspaniałego filtra, który jest jednym z ważniejszych narzędzi do profesjonalnego retuszu zdjęć. E K a l B a U H s o J / o t o H P K C o t s © i Krok 1. Otwórz zdjęcie przedstawiające postać, którą zamierzasz wyretuszować. Zwróć uwagę, jak delikatnie sformułowałem pierwsze zdanie tego ćwiczenia — mogłem przecież wyrazić swą prywatną opinię na temat detalu, który ma zostać skorygowany na przykładowym zdjęciu. Mogłem użyć przymiotników, od których cierpnie skóra! (Chwileczkę, głęboki wdech… nabieram ochoty na użycie kilku przymiotników, zamknąć oczy, nie patrzeć na zdjęcie, nie śmiać się… no, już lepiej). Dobrze. Do roboty. Krok 2. Wybierz polecenie Liquify (Skraplanie) z menu Filter/Distort (Filtr/Zniekształcanie), a gdy pojawi się okno dialogowe tego polecenia (patrz rysunek), kliknij przycisk piątego (licząc od góry) narzędzia na pasku narzędzi po lewej stronie tego okna. Narzędzie to nosi nazwę Big Honker (Wielka Klupa) i zostało zaznaczone na rysunku obok. No dobrze, żartowałem. W rzeczywistości nazywa się ono Bulbous Nasal Retractor (Reduktor Bulwiastych Kinoli), w skrócie BNR. Albo RBK, jak kto woli. (Mam nadzieję, że mi to wybaczysz; nie mogłem się powstrzymać. A jeśli zacząłeś chichotać, to tym lepiej!). No dobrze, oficjalna nazwa tego narzędzia brzmi Pucker (Marszczenie) i służy ono do „odchudzania” fragmentów zdjęcia, które znajdą się w obrębie jego działania — każde kliknięcie tym narzędziem powoduje coraz silniejsze „wklęśnięcie” retuszowanego obszaru. Ciąg dalszy na następnej stronie Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 7. 285 Krok 3. Wskaż kursorem myszy nos sfotografowanej postaci (patrz rysunek) i zwiększ średnicę końcówki pędzla na tyle, by była ona nieznacznie większa od całego nosa (najszybszy sposób na powiększenie końcówki pędzla polega na kilkukrotnym naciśnięciu klawiszy Shift oraz ]. Za każdym razem, gdy to zrobisz, średnica końcówki zostanie powiększona o 10 pikseli). Gdy uda Ci się uzyskać odpowiednią średnicą, kliknij retuszowany nos trzy- lub najwyżej czterokrotnie (unikaj „przeciągania” kursorem, po prostu kliknij). Na pokazanym obok przykładzie z oczywistych względów musiałem kliknąć aż trzy razy, a miałem ochotę na jeszcze raz. (Nie, no nie mogę się powstrzymać!). Krok 4. Przesuń teraz kursor w taki sposób, by „celownik” pośrodku okręgu symbolizującego średnicę końcówki pędzla znalazł się pośrodku lewej dziurki od nosa i — podobnie jak poprzednio — kliknij dwu- lub trzykrotnie, aby ją dodatkowo zmniejszyć. Analogiczną operację przeprowadź na prawej dziurce — i gotowe. Cały retusz pokazany na rysunkach ilustrujących kolejne kroki tego ćwiczenia wymagał 5 kliknięć (i zajął 12 sekund — sprawdzałem). Ponadto, jeśli w pewnym momencie dostrzeżesz, że popełniłeś jakiś błąd, naciśnij Ctrl+Z (Mac OS — Command+Z) tyle razy, by udało się go anulować. Po zakończeniu retuszu kliknij przycisk OK. Przed retuszem… …i po retuszu 286 Rozdział 7. Faces. Retusz zdjęć portretowych Oto prosta sztuczka umożliwiająca przekształcenie lekkiego grymasu na twarzy sfotografowanej osoby w uśmiech (lub wyczarowanie takiego uśmiechu na buzi bez wyrazu). Taka poprawka niejednokrotnie pozwala uratować i „ocieplić” pozornie nieudane zdjęcie. Przekształcanie grymasu w uśmiech Krok 1. Otwórz plik z fotografią, którą chciałbyś wyretuszować. o t o H P K C o t s © i Krok 2. Wydaj polecenie Filter/Distort/Liquify (Filtr/Zniekształcanie/Skraplanie). W oknie dialogowym filtra Liquify (Skraplanie) włącz narzędzie Zoom (Powiększanie) — przycisk tego narzędzia oznaczony jest symbolem przedstawiającym szkło powiększające — po czym kliknij raz lub dwa w obrębie podglądu zdjęcia, aby powiększyć retuszowany fragment twarzy sfotografowanej osoby. Gdy to zrobisz, włącz narzędzie Warp (Wypaczenie) — jego przycisk znajduje się na samej górze paska narzędzi w oknie filtra Liquify (Deformacja). Ciąg dalszy na następnej stronie Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 7. 287 Krok 3. Posługując się ustawieniami zgromadzonymi w sekcji Tool Options (Opcje narzędzia), zmień wielkość końcówki pędzla w taki sposób, by jej średnica odpowiadała mniej więcej rozmiarom policzka osoby na zdjęciu. Następnie umieść kursor w pobliżu kącika ust, po czym kliknij i „podciągnij” lekko do góry uchwycony fragment. W ten sposób poprawisz ułożenie ust i sprawisz, że postać na zdjęciu zacznie się uśmiechać. Krok 4. „Podciągnij” do góry także kącik ust po przeciwległej stronie, dopasowując go do tego, który poprawiłeś w poprzednim kroku ćwiczenia. Uważaj jednak, aby nie zniekształcić ust zbyt silnie, bo wówczas retuszowany osobnik stanie się podobny do Jokera z filmu „Batman”. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić efekt działania filtra Liquify (Skraplanie) i zakończyć retusz zdjęcia. Przed retuszem… …i po retuszu 288 Rozdział 7. Faces. Retusz zdjęć portretowych Jest to niewiarygodnie popularna technika retuszerska, po pierwsze dlatego, że zawsze się sprawdza, a po drugie — niemal każdy chciałby szybko zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Jeszcze nie zdarzyło mi się użyć tej techniki i 1) zostać na tym przyłapanym, 2) nie wprawić klienta w stan euforii wynikającej z jego „nowego” wyglądu. Chyba najważniejszym elementem tej operacji jest właśnie zatajenie jej wykonania przed klientem… Odchudzanie i wysmuklanie s N E H P E t s M o C a J / o t o H P K C o t s © i Krok 1. Otwórz plik ze zdjęciem osoby, której zamierzasz zafundować błyskawiczną kurację odchudzającą. Krok 2. Kliknij prawy dolny róg okna dokumentu i przeciągnij go tak, by wokół zdjęcia pojawiła się pewna ilość szarego tła. Naciśnij Ctrl+A (Mac OS — Command+A), aby zaznaczyć całą fotografię, a następnie posłuż się skrótem Ctrl+T (Mac OS — Command+T), by wydać polecenie Free Transform (Przekształć swobodnie). W narożnikach obszaru roboczego fotografii pojawią się uchwyty ramki przekształcenia. Ciąg dalszy na następnej stronie Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 7. 289 Krok 3. Kliknij i przeciągnij w lewo uchwyt znajdujący się na środku prawej krawędzi ramki, aby odchudzić postać na zdjęciu. Im dalej przeciągniesz ten uchwyt, tym wyraźniejszy będzie efekt odchudzania. Krok 4. Jak daleko można się posunąć, aby nie przesadzić? (Innymi słowy, jak nie dopuścić do tego, żeby model na zdjęciu wyglądał, jakby poddano go retuszowi?). Być może pomocny okaże się pasek opcji, a konkretnie pole parametru Width (Szerokość), w którym wyświetlana jest bieżąca szerokość fotografii. Moim zdaniem większość zdjęć można śmiało zwęzić do 95 (lub nawet 94 czy 93 — w zależności od rodzaju fotografii) i nie zostać na tym przyłapanym. W przypadku tego zdjęcia zdecydowałem się na zmniejszenie szerokości do 95,1 oryginalnych rozmiarów obrazu. Krok 5. Jeśli „czarodziejsko odchudzona” osoba wygląda naturalnie i ładnie, naciśnij klawisz Enter (Mac OS — Return), aby zatwierdzić wykonane przekształcenie. Zanim jednak anulujesz niepotrzebne już zaznaczenie, wydaj polecenie Image/Crop (Obraz/ Kadruj). Zauważ bowiem, że cała operacja spowodowała powstanie pustej przestrzeni po prawej stronie zdjęcia, której można pozbyć się błyskawicznie właśnie przy użyciu tego polecenia. (Jeśli wolisz, możesz też oczywiście wykadrować zdjęcie przy użyciu narzędzia Crop (Kadrowanie) już po anulowaniu zaznaczenia). Teraz możesz nacisnąć Ctrl+D (Mac OS — Command+D), aby anulować zaznaczenie, i przyjrzeć się skorygowanemu zdjęciu — dzięki niewielkiej zmianie szerokości fotografii sportretowana osoba jest nie tylko szczuplejsza, lecz nadal wygląda bardzo naturalnie! Trudno w ogóle podejrzewać, że został tutaj przeprowadzony jakiś retusz. 290 Rozdział 7. Faces. Retusz zdjęć portretowych Przed retuszem… …i po retuszu Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 7. 291 Zaawansowany sposób wygładzania skóry Choć opisywana sztuczka wydaje się dość czasochłonna, to jednak w rzeczywistości jej wykonanie nie jest aż tak skomplikowane, a co więcej — wysiłek włożony w wyretuszowanie zdjęcia ten sposób opłaci się z nawiązką. Efekt uzyskany w wyniku przeprowadzenia takiego retuszu jest nieporównywalnie lepszy od przestarzałych metod, niejednokrotnie powodujących nadmierne wygładzenie cery postaci, która zaczynała przypominać porcelanową lalkę raczej niż człowieka. Wykonanie kilku dodatkowych, prostych czynności, które należy zastosować w trakcie takiego retuszu zajmie Ci najwyżej dwie minuty, co — przyznaj sam — nie jest zbyt wygórowaną ceną za piękną cerę i fantastycznie naturalny wygląd portretu. Chciałbym jednocześnie w tym miejscu podziękować Rayowi 12 z serwisu RetouchPro.com, którego pomysły na tworzenie masek tekstur są tak fenomenalne, że czerpię z nich nieprzerwanie od chwili, gdy zapoznałem się z nimi po raz pierwszy. o N N o M N a U J / o t o H P K C o t s © i i Krok 1. Rozpocznij od powielenia warstwy Background (Tło) przy użyciu skrótu Ctrl+J (Mac OS — Command+J) i… to już wszystko w tym kroku ćwiczenia. (A nie mówiłem, że nie będzie to takie trudne?). 292 Rozdział 7. Faces. Retusz zdjęć portretowych Krok 2. Wydaj polecenie Filter/Blur/Gaussian Blur (Filtr/Rozmycie/Rozmycie gaussowskie). Jeśli pracujesz na przykładowym zdjęciu o niskiej rozdzielczości, to zmień wartość parametru Radius (Promień) na około 6 pikseli i kliknij przycisk OK. W przypadku zdjęć o dużej rozdzielczości, wykonanych aparatem wyposażonym w matrycę 6 lub 10 megapikseli, zastosuj promień rozmycia rzędu 20 pikseli (w przypadku najnowszych aparatów, wyposażonych w matryce o rozdzielczości 12 megapikseli lub większej, zwiększ wartość promienia do 25 pikseli). W efekcie całe zdjęcie zostanie kompletnie rozmyte. No i proszę: skóra jest gładka jak ta lala. (No dobrze, żartuję… to jeszcze nie koniec!). Krok 3. Przytrzymaj klawisz Ctrl (Mac OS — Command), a następnie kliknij przycisk Create a New Layer (Utwórz warstwę), znajdujący się w dolnej części panelu Layers (Warstwy), aby utworzyć nową, pustą warstwę o nazwie Layer 2 (Warstwa 2) i umieścić ją pod bieżącą, rozmytą warstwą obrazu, która powinna nosić nazwę Layer 1 (Warstwa 1). Kliknij górną (rozmytą) warstwę dokumentu w panelu Layers (Warstwy), a następnie naciśnij Ctrl+G (Mac OS — Command+G), aby zgrupować ją z warstwą znajdującą się pod spodem i utworzyć maskę przycinającą. Gdy wykonasz tę operację, efekt rozmycia zupełnie zniknie — i bardzo dobrze. Cała koncepcja tego ćwiczenia polega bowiem na tym, by odsłonić tylko te fragmenty rozmytej warstwy, w których efekt rozmycia jest ze wszech miar pożądany (czyli na gładkich obszarach skóry), ukrywając jednocześnie wszystkie te, w których rozmycie mogłoby spowodować utratę ważnych detali, decydujących o postrzeganej ostrości zdjęcia (oczu, włosów, detali ubioru, nosa, ust, biżuterii itp.). Ciąg dalszy na następnej stronie Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 7. 293 Krok 4. Kliknij środkową warstwę w panelu Layers (Warstwy), czyli pustą warstwę o nazwie Layer 2 (Warstwa 2), aby wybrać ją do edycji. Naciśnij klawisz D, aby zmienić bieżący kolor narzędzia na czarny, a potem włącz narzędzie Zoom (Powiększanie) (Z) i powiększ podgląd twarzy modelki. Gdy to zrobisz, włącz narzędzie Brush (Pędzel) (B) i — posługując się średniej wielkości końcówką pędzla o miękkich krawędziach (którą należy wybrać z przybornika znajdującego się na pasku opcji) — zamaluj gładkie obszary skóry sfotografowanej postaci (patrz rysunek). Oczywiście malowanie nie odbywa się bezpośrednio na zdjęciu, lecz na specjalnej warstwie, powiązanej z górną warstwą dokumentu. Dzięki takiemu rozwiązaniu każde pociągnięcie odsłania fragment rozmytej i zamaskowanej później warstwy obrazu. Zgodnie z tym, o czym pisałem przed chwilą, podczas malowania należy uważać na to, by przypadkiem nie zamalować oczu, włosów i innych ważnych detali. Na pokazanym obok przykładzie zamalowuję właśnie lewą część twarzy modelki; uważnie analizując rysunek, możesz więc porównać wygląd oryginalnych fragmentów zdjęcia z tymi, które już zostały już wyretuszowane. Krok 5. Kontynuuj malowanie po obydwu stronach twarzy modelki, aż uda Ci się „rozmyć” wszystkie gładkie fragmenty skóry. W miarę potrzeby staraj się zmieniać średnicę końcówki pędzla podczas zamalowywania fragmentów wymagających szczególnej precyzji — na przykład wokół nosa lub brwi. WSKAZÓWKA — zmiana średnicy końcówki Średnicę końcówki pędzla można zmieniać w trakcie malowania, przy użyciu klawiatury: klawisz [ powoduje zmniejszenie, zaś klawisz ] — zwiększenie końcówki pędzla. Podpowiem Ci jeszcze, że klawisze te znajdują się tuż obok klawisza z literą P (jeśli używasz typowej klawiatury w układzie QWERTY, oczywiście). Wybacz, musiałem to powiedzieć…! 294 Rozdział 7. Faces. Retusz zdjęć portretowych Krok 6. Po zakończeniu najbardziej precyzyjnych prac związanych ze „zdemaskowaniem” górnej warstwy dokumentu zmniejsz powiększenie na tyle, by móc oszacować wygląd całego portretu i kontynuować malowanie w innych miejscach, które również wymagają pewnego rozmycia. Wiem, za chwilę pomyślisz sobie, że zacięła mi się płyta, ale to naprawdę bardzo ważne: za wszelką cenę staraj się unikać zamalowania ust, kosmyka włosów, kolczyków itp. Gdy skończysz, przyjrzyj się uważnie fotografii otrzymanej w wyniku całego procesu. Podoba Ci się? Jeśli tak, to… trudno, albowiem wcale nie jest to jeszcze koniec tego ćwiczenia. Na razie otrzymaliśmy zupełnie zwyczajny efekt „porcelanowej lalki”, o którym pisałem we wstępie. Jeśli uważasz, że można go w pewnym stopniu poprawić, zmniejszając stopień krycia górnej warstwy projektu, to rzeczywiście masz rację: spróbuj zmniejszyć wartość parametru Opacity (Krycie) dla tej warstwy do 50 i sprawdź, czy fotografia prezentuje się lepiej. Efekt rozmycia powinien zostać wówczas zdecydowanie zredukowany, a portret powinien nabrać bardziej przekonujących, wyrazistych konturów. W razie potrzeby krycie górnej warstwy można zmniejszyć nawet do 40 czy 30 . Istnieje jednak znacznie lepszy sposób na skorygowanie uzyskanego efektu. Krok 7. Na początek upewnij się, czy podczas malowania na pewno nie pominąłeś żadnych ważnych fragmentów zdjęcia. W tym celu przytrzymaj klawisz Alt (Mac OS — Option) i kliknij ikonę z symbolem oka, która znajduje się tuż obok miniatury warstwy Layer 2 (Warstwa 2). W oknie dokumentu wyświetlona zostanie wówczas tylko jedna warstwa — ta, którą pracowicie zamalowywałeś (patrz rysunek) — teraz będziesz mógł uważnie przeanalizować jej kształt i uzupełnić ewentualne braki. Na przykład w tym przypadku pewne niedoróbki widać na obydwu policzkach dziewczyny, uzupełnienia wymaga też górna warga i spory fragment czoła. Ciąg dalszy na następnej stronie Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 7. 295 Krok 8. Owe braki można bardzo łatwo uzupełnić: wystarczy ponownie włączyć narzędzie Brush (Pędzel) i zamalować je na czarno. Teraz należy ponownie wyświetlić zwykły podgląd zdjęcia. Raz jeszcze naciśnij więc klawisz Alt (Mac OS — Option) i kliknij ikonę z symbolem oka, aby przywrócić podgląd. Nie zapomnij nadać edytowanej warstwie domyślnej wartości krycia, jeśli zmieniłeś ją po wykonaniu 6. punktu ćwiczenia. Krok 9. Na ekranie powinno z powrotem pojawić się retuszowane zdjęcie w całej okazałości. Gdy tak się stanie, utwórz zaznaczenie odzwierciedlające kształt warstwy narysowanej w pocie czoła (choć polecenie to brzmi groźnie, w rzeczywistości jest bardzo proste do wykonania). W tym celu przytrzymaj klawisz Ctrl (Mac OS — Command), a następnie kliknij miniaturę warstwy z czarnymi konturami twarzy. Gotowe — potrzebne zaznaczenie zostanie wyświetlone w oknie dokumentu (patrz rysunek). 296 Rozdział 7. Faces. Retusz zdjęć portretowych Krok 10. Kliknij teraz miniaturę warstwy Background (Tło) — zaznaczenie powinno pozostać aktywne — a następnie naciśnij Ctrl+J (Mac OS — Command+J), aby skopiować zawartość tego zaznaczenia do nowej warstwy dokumentu (patrz rysunek obok, na którym nowa warstwa została już utworzona i jest widoczna w panelu warstw). Ukryj teraz górną (rozmytą) oraz dolną warstwę dokumentu (można to zrobić na dwa sposoby — kliknąć niewielkie ikony z symbolem oka, znajdujące się obok ich miniatur, lub nacisnąć klawisz Alt bądź Option i kliknąć analogiczną ikonę obok miniatury nowej warstwy, podobnie jak to miało miejsce wówczas, gdy chciałeś wyświetlić czarną maskę), aby wyświetlić na ekranie… straszliwą maskę, pokazaną na rysunku.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop Elements 8. Perfekcyjna edycja zdjęć ze Scottem Kelbym
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: