Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00564 012840 21075475 na godz. na dobę w sumie
Photoshop. Efekty specjalne - książka
Photoshop. Efekty specjalne - książka
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-983-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niezwykłe efekty specjalne stosowane przez profesjonalistów

Cyfrowa obróbka grafiki i zdjęć daje ogromne pole do popisu projektantom publikacji drukowanych i witryn WWW oraz fotografom. Standardowe już zastosowania aplikacji graficznych, takie jak poprawa kontrastu, korekta kolorów i prostowanie 'uciekających' linii, to tylko wierzchołek góry lodowej. Dzięki możliwościom Photoshopa możemy całkowicie zmienić fotografię -- nadać jej wygląd obrazu, zmontować z inną, wprowadzić rozmycia i deformacje czy oprawić w efektowne cyfrowe 'ramki'. Prawdziwie zaskakujące efekty uzyskamy, łącząc możliwości kilku filtrów i narzędzi. Profesjonaliści stosują takie techniki do tworzenia obrazów, które podziwiamy w prasie i w internecie.

'Photoshop. Efekty specjalne' to książka napisana przez eksperta w dziedzinie obróbki grafiki w programie Photoshop -- Scotta Kelby. Autor przedstawia efekty specjalne stosowane przez profesjonalnych grafików i projektantów. Poznasz tradycyjne techniki retuszowania zdjęć, efekty tekstowe i sztuczki stosowane w fotografii reklamowej. Dowiesz się, jak w niestandardowy sposób wykorzystać znane Ci z codziennej pracy narzędzia Photoshopa. Każda z technik przedstawiona jest sposób, który ułatwi Ci jej zrozumienie i opanowanie. Przekonasz się, jak łatwo jest uzyskać efekty, które na pierwszy rzut oka wydają się niezwykle skomplikowane.

Zostań specjalistą od cyfrowych efektów specjalnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Photoshop. Efekty specjalne Autor: Scott Kelby T³umaczenie: Piotr Cieœlak ISBN: 83-7361-983-6 Tytu³ orygina³u: Photoshop Classic Effects: The Essential Effects Every User Needs to Know Format: B5, stron: 375 Niezwyk³e efekty specjalne stosowane przez profesjonalistów (cid:127) Fotomonta¿e i symulacje g³êbi (cid:129) Rozmycia i deformacje obiektów (cid:129) Efekty fotograficzne Cyfrowa obróbka grafiki i zdjêæ daje ogromne pole do popisu projektantom publikacji drukowanych i witryn WWW oraz fotografom. Standardowe ju¿ zastosowania aplikacji graficznych, takie jak poprawa kontrastu, korekta kolorów i prostowanie „uciekaj¹cych” linii, to tylko wierzcho³ek góry lodowej. Dziêki mo¿liwoœciom Photoshopa mo¿emy ca³kowicie zmieniæ fotografiê — nadaæ jej wygl¹d obrazu, zmontowaæ z inn¹, wprowadziæ rozmycia i deformacje czy oprawiæ w efektowne cyfrowe „ramki”. Prawdziwie zaskakuj¹ce efekty uzyskamy, ³¹cz¹c mo¿liwoœci kilku filtrów i narzêdzi. Profesjonaliœci stosuj¹ takie techniki do tworzenia obrazów, które podziwiamy w prasie i w internecie. „Photoshop. Efekty specjalne” to ksi¹¿ka napisana przez eksperta w dziedzinie obróbki grafiki w programie Photoshop — Scotta Kelby. Autor przedstawia efekty specjalne stosowane przez profesjonalnych grafików i projektantów. Poznasz tradycyjne techniki retuszowania zdjêæ, efekty tekstowe i sztuczki stosowane w fotografii reklamowej. Dowiesz siê, jak w niestandardowy sposób wykorzystaæ znane Ci z codziennej pracy narzêdzia Photoshopa. Ka¿da z technik przedstawiona jest sposób, który u³atwi Ci jej zrozumienie i opanowanie. Przekonasz siê, jak ³atwo jest uzyskaæ efekty, które na pierwszy rzut oka wydaj¹ siê niezwykle skomplikowane. (cid:129) Tworzenie fotomonta¿y (cid:129) Cienie i poœwiaty (cid:129) Symulacje odbiæ i tekstur (cid:129) Efekty œwietlne (cid:129) Rozmywanie krawêdzi obiektów (cid:129) Deformacje (cid:129) Zmiana wygl¹du obiektów tekstowych (cid:129) Modyfikowanie fotografii Zostañ specjalist¹ od cyfrowych efektów specjalnych Spis treści ROZDZIAŁ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Złota kolekcja Tradycyjne i niezastąpione efekty specjalne Jak wykorzystać jedno zdjęcie do stworzenia tła i przestrzennego ujęcia przedmiotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Przenoszenie obiektu z tła przed napis na pierwszym planie . . . . . 28 Nakładanie obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Łączenie zdjęcia z jednobarwnym tłem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Podwójna poświata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Zanikające odbicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ROZDZIAŁ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Cień księżyca Efekty specjalne — cienie Cienie rzucane przez różne obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Żółte karteczki typu Post-it® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Efekt à la Polaroid® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Miękka poświata w tle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 ROZDZIAŁ 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Prawdziwe kłamstwa Sprawdzone efekty specjalne Odbicie na szkłach okularów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Piaskowany metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Barwienie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Nakładanie wzorków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Projektowanie menu płyty DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Zdjęcie niczym kadr z filmu science-fiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 ROZDZIAŁ 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Klasyka rocka Stare, ale jare Przycinanie zdjęć do określonych kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Efekt sepii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Wyżłobienia w metalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Miękkie krawędzie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Efekt przedartej kartki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Błyski światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 8 Spis treści ROZDZIAŁ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Strumień czasu Ponadczasowe efekty specjalne Zmiana koloru obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Telewizyjne linie przeplotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Efekt rozmycia obiektów w ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Niebanalne krawędzie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 Malowane krawędzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 Dopasowanie kształtu obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 ROZDZIAŁ 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 Poważne efekty uboczne Efekty, które trudno zaszufladkować Efekt pikselizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 Projektowanie znaczków pocztowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Dopasowywanie kształtu napisów do obiektów . . . . . . . . . . . . . . . .172 Wytłaczane elementy graficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 W jaki sposób dodać efekt sztucznych ogni do nocnych fotografii? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 Wyładowania elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 ROZDZIAŁ 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Bez podtekstów Klasyczne efekty tekstowe Napis z chromowanymi krawędziami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Żelowe napisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 Napis z fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 Napisy z wieloma obrysami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 Trójwymiarowy napis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 Efekt cienia zniekształconego perspektywą . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Efekt „zniszczonych” napisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Chromowany napis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 ROZDZIAŁ 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 Wehikuł czasu Tradycyjne efekty fotograficzne Ostry pierwszy plan i rozmyte tło zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 Łączenie dwóch fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 Fotomontaż reklamowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 Tworzenie odbić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 Kolorowanie czarno-białych fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 Tworzenie efektu winiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 Spis treści 9 ROZDZIAŁ 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 U progu sławy Efekty, które widziałeś milion razy Częściowe przesłanianie fragmentów zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . .286 Uzupełnianie fotografii o realistycznie wyglądające napisy i elementy graficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 Gwieździste niebo na zdjęciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294 Flary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 Podkreślenie wrażenia ruchu obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 Eleganckie, przezroczyste napisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310 ROZDZIAŁ 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 Samo sedno Rozdział na niby Stonowane zdjęcie w roli tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318 Przenoszenie obiektu z tła przed napis na pierwszym planie . . . . .319 Nakładanie obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 Łączenie zdjęcia z jednobarwnym tłem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 Podwójna poświata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322 Zanikające odbicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323 Cienie rzucane przez obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324 Żółte karteczki typu Post-it® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325 Efekt à la Polaroid® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 Miękka poświata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327 Odbicie na szkłach okularów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328 Piaskowany metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 Barwienie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 Nakładanie wzorków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 Efekt szumu i barwienie zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 Efekt „futurystycznej” siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 Przycinanie zdjęć do określonych kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334 Efekt sepii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 Wyżłobienia w metalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336 Miękkie krawędzie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 Efekt rozdartej kartki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338 Błyski światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 Zmiana koloru obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340 Telewizyjne linie przeplotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 Efekt rozmycia obiektów w ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342 Niebanalne krawędzie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343 Malowane krawędzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 Dopasowanie kształtu obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345 Efekt pikselizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346 10 Spis treści Projektowanie znaczków pocztowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 Dopasowywanie kształtu napisów do obiektów . . . . . . . . . . . . . . . .348 Wytłaczane elementy graficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 Nakładanie efektu sztucznych ogni na nocne fotografie . . . . . . . .350 Wyładowania elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 Napis z chromowanymi krawędziami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352 Efekt żelowych napisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353 Napis utworzony z fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354 Napisy z wieloma obrysami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355 Trójwymiarowy napis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356 Efekt cienia zniekształconego perspektywą . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 Efekt „zniszczonych” napisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358 Chromowany napis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359 Zmiana ostrości wybranych fragmentów zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . .360 Łączenie dwóch fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 Fotomontaż reklamowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362 Tworzenie odbić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363 Kolorowanie czarno-białych fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 Tworzenie efektu winiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 Częściowe przesłanianie fragmentów zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . .366 Uzupełnianie fotografii o realistycznie wyglądające napisy i elementy graficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 Gwiaździste niebo na zdjęciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368 Flary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369 Podkreślenie wrażenia ruchu obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370 Eleganckie, przezroczyste napisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371 SKOROWIDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 Spis treści 11 PRAWDZIWE KŁAMSTWA SPRAWDZONE EFEKTY SPECJALNE Są takie efekty specjalne, z których korzysta się od lat, które stały się kamieniami milo- wymi w rozwoju grafiki komputerowej i same- go Photoshopa. To właśnie te „sprawdzone” efekty widuje się na co dzień przy najróżniej- szych okazjach i w rozlicznych reklamach. Do złudzenia prawdziwe, oszukują nasze niedo- skonałe zmysły, stanowiąc groźne narzędzie w rękach sprawnych grafików i pro- jektantów. Tytuł nasunął się więc niejako sam, choć cały rozdział nie ma wiele wspól- nego z filmem Prawdziwe kłamstwa, w którym zagrał Arnold Schwarzenegger. Ponadto taki tytuł brzmi troszkę niegrzecznie i dwuznacz- nie, a przecież to właśnie niegrzeczne i wie- loznaczne tytuły zwiększają sprzedaż książek, czyż nie? Tak naprawdę, na początku nadałem tej książce roboczy tytuł Naga prawda o efek- tach specjalnych w Photoshopie (już widzę te tłumy przepychające się wokół półek z książkami dla grafików komputerowych). Mój wydawca stwierdził jednak, że jest to tytuł nazbyt pikantny i nie chcąc ryzykować skan- dalu, zaproponował mi zastąpienie go odro- binę złagodzoną wersją, w rodzaju: Skąpo odziana prawda o efektach specjalnych w Photoshopie. Przyznaj jednak sam — taki nagłówek nie ma już tej samej, wyzywająco sprośnej nutki, co mój prawdziwy, oryginalny tytuł roboczy. Jak widać na okładce, zdecydowałem się więc na bardziej konserwatywne rozwiązanie… Jeśli mimo wszystko chciałbyś nazywać tę książkę (choć- by w myślach i po cichu) jej roboczym tytułem w oryginalnym brzmieniu, to obiecuję, że nikomu o tym nie powiem. Słowo. Sprawdzone efekty specjalne Rozdział 3. 75 Odbicie na szkłach okularów Jedna z wad fotografii studyjnych polega na tym, że w okularach sfotografowanych modeli odbija się oświetlenie i wyposażenie studio. W takich sytuacjach bardzo często stosuje się sztuczkę polegającą na zastąpieniu tych odbić innymi, bardziej pasującymi do projektu, w którym wykorzystane będzie zdjęcie. Ze sztuczką tą można zetknąć się praktycznie wszędzie, począwszy od plakatów filmowych (została ona zastosowana m.in. na plakacie filmu Urodzeni mordercy), przez reklamy w czasopismach aż do banerów internetowych, na których w ciemnych okularach różnych osób pojawiają się najdziwniejsze błyski i odbicia. STRONA328 Krok 1. Wczytaj zdjęcie osoby w okularach przeciw- słonecznych (przykład na rysunku obok). Projekt będzie polegał na zasugerowaniu oglądającemu, że postać na zdjęciu gra w karty — efekt ten uzyskamy przez dodanie odpowiedniego odbicia w okularach modela. Krok 2. Naciśnij klawisz L, aby włączyć narzędzie Lasso (lub wybierz dowolne inne narzędzie zaznaczania, którym lubisz się posługiwać) i utwórz zaznaczenie obejmujące wnętrze okularów (rysunek obok). 76 Rozdział 3. Sprawdzone efekty specjalne i s e r u t c P X d n a r B © Krok 3. Wczytaj zdjęcie, które posłuży do przygoto- wania odbicia (w tym przypadku będzie to dłoń trzymająca karty). Naciśnij Ctrl+A (Mac OS: Command+A), aby zaznaczyć całą fotografię, a następnie skopiuj ją do schow- ka, korzystając ze skrótu Ctrl+C (Mac OS: Command+C). i s e r u t c P X d n a r B © Krok 4. Wróć do zdjęcia mężczyzny w okularach. Zaznaczenie, które przygotowałeś wcześniej, powinno być nadal aktywne. Skorzystaj z polecenia Edit/Paste Into (Edycja/Wklej na) i wklej skopiowane zdjęcie z kartami do wnętrza tego zaznaczenia. Wklejona foto- grafia najprawdopodobniej będzie o wiele za duża, skorzystaj więc ze skrótu Ctrl+T (Mac OS: Command+T), aby wydać polece- nie Free Transform (Przekształć swobodnie). Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następ- nie kliknij jeden z uchwytów w narożnikach ramki przekształcenia i przeciągnij go do wnętrza ramki, aby przeskalować zaznaczony fragment (rysunek obok). Naciśnij Enter (Mac OS: Return), aby zatwierdzić wykonane przekształcenie. ciąg dalszy na następnej stronie Sprawdzone efekty specjalne Rozdział 3. 77 Krok 5. Skopiowany fragment trzeba teraz dopaso- wać w taki sposób, aby sprawiał wrażenie odbicia, a nie wyglądał jak kawałek zdjęcia naklejony na okulary przeciwsłoneczne. Roz- pocznij od wybrania efektu Inner Shadow (Cień wewnętrzny) z rozwijanego menu, dostępnego po kliknięciu ikony Add a Layer Style (Dodaj styl warstwy) znajdującej się na dole palety warstw. Gdy pojawi się okno dia- logowe z opcjami dotyczącymi wybranego efektu, zmień wartość parametru Distance (Odległość) na 1, parametru Size (Wielkość) na 3 oraz parametru Angle (Kąt) na 120, a na koniec kliknij przycisk OK. Wzdłuż wew- nętrznej krawędzi wklejonego fragmentu pojawi się delikatny cień (rysunek obok). Krok 6. Zmieniając tryb mieszania warstwy z wkle- joną fotografią z Normal (Zwykły) na Screen (Mnożenie odwrotności) (rysunek obok), dodatkowo zwiększymy realizm odbicia. 78 Rozdział 3. Sprawdzone efekty specjalne Krok 7. Mimo naszych działań, odbicie nadal jest zbyt wyraźne. Korzystając z palety warstw, zmniejsz wartość parametru Opacity (Krycie) dla warstwy z odbiciem do 50 (rysunek obok). Krok 8. Na koniec należy uzupełnić projekt odpo- wiednimi informacjami tekstowymi. Do stwo- rzenia napisów pokazanych na przykładzie obok wykorzystałem czcionkę Helvetica Regular. Sprawdzone efekty specjalne Rozdział 3. 79 Piaskowany metal Na efekt piaskowanego metalu natknąłem się ostatnio, przeglądając magazyn Fortune, w którym zamieszczona była reklama firmy Garmin, producenta systemów nawigacyjnych GPS. Projektant reklamy wykonał kawał dobrej roboty, umiejętnie zachowując właściwe proporcje pomiędzy technicznym stylem a czytelnością, przez ograniczenie roli umieszczonego w projekcie metalicznego paska jako doskonałego tła dla nagłówka i zdjęcia produktu. W zaprezentowanym tutaj przykładzie starałem się oddać nastrój tego projektu i zastosowane w nim efekty specjalne. STRONA329 Krok 1. Realizację projektu rozpoczniemy od wyboru właściwego zdjęcia. Wczytaj fotografię, która posłuży jako kanwa reklamy (zdjęcie wyko- rzystane w opisanym tutaj przykładowym projekcie możesz pobrać ze strony interneto- wej http://www.scottkelbybooks.com/classic- photos/). Naciśnij klawisz D, aby zmienić bieżący kolor narzędzia na czarny i kolor tła na biały. Podczas dalszych prac nad projek- tem poniżej zdjęcia znajdą się informacje i napisy reklamowe, należy więc odpowiednio powiększyć obszar roboczy obrazka. Wydaj polecenie Canvas Size (Wielkość obszaru roboczego), usuń zaznaczenie z pola Relative (Względnie), a w polu Height (Wysokość) wpisz wartość 3 cale. Kliknij środkowe górne pole w siatce Anchor (Kotwica), zaś z rozwijanej listy Canvas extension color (Kolor rozszerzenia obszaru roboczego) wybierz opcję White (Biały) (rysunek obok). Kliknij przycisk OK, aby powiększyć wysokość obszaru roboczego pro- jektu o podaną wartość. 80 Rozdział 3. Sprawdzone efekty specjalne i s e r u t c P X d n a r B © Krok 2. Naciśnij klawisz M, aby włączyć narzędzie Rectangular Marquee (Zaznaczanie prosto- kątne) i utwórz zaznaczenie obejmujące całe wnętrze obszaru roboczego projektu, pomi- jając wąski pasek wokół krawędzi dokumentu (rysunek obok). W następnym kroku ćwicze- nia zaznaczenie to otoczymy wąską ramką, która będzie stanowić granicę projektowanej reklamy, utwórz więc nową warstwę doku- mentu, klikając Create a New Layer (Utwórz warstwę), znajdującą się na dole palety Layers (Warstwy). Krok 3. Narysujemy teraz wspomnianą przed chwilą ramkę. Wybierz polecenie Stroke (Obrysuj) z menu Edit (Edycja). Gdy pojawi się okno dialogowe tego polecenia, w polu Width (Sze- rokość) podaj wartość 1, w sekcji Location (Położenie) zaznacz opcję Center (Środek) i kliknij przycisk OK, aby obrysować bieżące zaznaczenie cienką, czarną kreską. Na razie nie anuluj zaznaczenia. Przyda się podczas dalszej pracy. Krok 4. Z menu Select (Zaznacz) wybierz polecenie Inverse (Odwrotność). Spowoduje to zazna- czenie całego obszaru na zewnątrz cienkiej, czarnej kreski. Kliknij warstwę Background (Tło) w palecie Layers (Warstwy), aby ją uak- tywnić, a następnie naciśnij klawisz Backspa- ce (Mac OS: Delete), aby usunąć te fragmenty zdjęcia, które znajdują się na zewnątrz utwo- rzonego w poprzednim kroku obrysu (rysu- nek obok). Teraz możesz już anulować zaznaczenie, naciskając Ctrl+D (Mac OS: Command+D). ciąg dalszy na następnej stronie Sprawdzone efekty specjalne Rozdział 3. 81 Krok 5. Kliknij ikonę Create a New Layer (Utwórz warstwę), znajdującą się na dole palety Layers (Warstwy). Wybierz narzędzie Rectangular Marquee (Zaznaczanie prostokątne) i utwórz zaznaczenie w kształcie wąskiego prostokąta, umieszczając je tuż pod fotografią (rysunek obok). W tym miejscu pojawi się pasek imitu- jący piaskowany metal, który posłuży nam jako tło nagłówka reklamy i zdjęcia produktu. Krok 6. Naciśnij klawisz G, aby włączyć narzędzie Gradient, a następnie naciśnij Enter (Mac OS: Return), aby wyświetlić okno próbnika gra- dientów. Kliknij miniaturę gradientu o nazwie Copper (Miedź) (jest to przedostat- nia miniatura w drugim rzędzie w standardo- wej bibliotece gradientów). Korzystając z narzędzia Gradient, kliknij w lewym górnym rogu zaznaczenia i przeciągnij kursorem myszy po przekątnej, aż do jego prawego dol- nego rogu (rysunek obok), aby wypełnić całe zaznaczenie wybranym gradientem. Pozostaw jeszcze bieżące zaznaczenie — przyda się podczas dalszej pracy. 82 Rozdział 3. Sprawdzone efekty specjalne Krok 7. Ponieważ pasek ma być srebrny, a nie mie- dziany, wciskając kombinację klawiszy Shift+Ctrl+U (Mac OS: Shift+Command +U), usuń kolor z warstwy z gradientem. Spowoduje to zmniejszenie nasycenia barw w bieżącej warstwie do zera, dzięki czemu uzyskamy szary gradient o metalicznym połysku. Gradient jest jednak zbyt ciemny i należy rozjaśnić go przy użyciu polecenia Image/Adjustment/Levels (Obrazek/Dopasuj/ Poziomy). W oknie dialogowym tego polece- nia odnajdź czarny suwak znajdujący się pod etykietą Output Levels (Poziomy wyjścia) i przeciągnij go w prawo (rysunek obok). Na koniec zatwierdź całą operację, klikając przy- cisk OK. Krok 8. W porządku — udało się nam uzyskać meta- liczny wygląd paska, teraz czas na jego „pias- kowanie”. Wybierz polecenie Add Noise (Dodaj szum) z menu Filter/Noise (Filtr/Szum). Gdy pojawi się okno dialogowe tego filtra (pokazane na rysunku obok), zmień wartość parametru Amount (Wartość) na 20 , w sekcji Distribution (Rozmieszczenie) wybierz opcję Gaussian (Gaussowskie) i zaznacz pole opcji Monochromatic (Monochromatyczny) (jeśli nie zaznaczyłbyś tej opcji, wygenerowa- ny szum składałby się z czerwonych, zielo- nych i niebieskich punktów). Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić wybrane ustawienia i tym samym nałożyć szum na przygotowany wcześniej pasek z gradientem. ciąg dalszy na następnej stronie Sprawdzone efekty specjalne Rozdział 3. 83 Krok 9. Wygenerowany szum trzeba teraz przekształcić w taki sposób, by całość przypo- minała piaskowany metal. Wybierz polecenie Motion Blur (Poruszenie) z menu Filter/Blur (Filtr/Rozmycie). Zmień wartość parametru Angle (Kąt) na 0 (aby uzyskać rozmycie w kierunku poziomym), zaś parametrowi Distance (Odległość) nadaj wartość 200 i kliknij przycisk OK. Skorzystaj ze skrótu Ctrl+D (Mac OS: Command+D), aby anulo- wać bieżące zaznaczenie. Efekt piaskowane- go metalu jest gotowy. Teraz zajmiemy się dodaniem kosmetycznych, lecz istotnych szczegółów, takich jak nadanie krawędziom „metalowego” paska odpowiednich kontu- rów i wypukłości, a oprócz tego dodamy sto- sowne napisy i informacje. Zapraszam zatem do kolejnego kroku ćwiczenia. Krok 10. Rozpoczniemy od podkreślenia wypukłości metalowego paska. Z listy efektów dostępnej po kliknięciu ikony Add a Layer Style (Dodaj styl warstwy) znajdującej się na dole palety warstw wybierz efekt Bevel and Emboss (Faza i płaskorzeźba). W oknie dialogowym z usta- wieniami tego efektu należy zmienić wartość zaledwie dwóch parametrów: Depth (Głębia) na 200 oraz Size (Wielkość) na 1 piksel. Zmienione w ten sposób krawędzie metalo- wego paska będą sprawiały wrażenie zeszlifo- wanych pod pewnym kątem, nadając całości ładny, przestrzenny wygląd (rysunek obok). To jeszcze nie koniec pracy w oknie dialogo- wym Layer Style (Efekty), powstrzymaj się więc na razie przed kliknięciem przycisku OK. 84 Rozdział 3. Sprawdzone efekty specjalne Krok 11. Kliknij etykietę Drop Shadow (Cień) po lewej stronie okna dialogowego Layer Style (Efek- ty). Twoim zadaniem będzie teraz dodanie miękkiego, jasnego cienia tuż pod metalo- wym paskiem. Zmniejsz wartość parametru Opacity (Krycie) do 40 (aby rozjaśnić efekt), parametrowi Angle (Kąt) nadaj wartość 85 (dzięki temu cień pojawi się dokładnie pod paskiem i nie będzie nadmiernie przesunięty w lewo lub w prawo), a na koniec zwiększ wartość parametru Size (Wielkość) do 10 (cień stanie się wówczas bardziej subtelny) i kliknij przycisk OK. i s e r u t c P X d n a r B © Krok 12. W ogłoszeniu, które zainspirowało mnie do przygotowania tego projektu, zdjęcie rekla- mowanego urządzenia — czyli palmtopa z systemem nawigacji satelitarnej — umiesz- czone było na metalowym pasku, w taki jed- nak sposób, że częściowo nakładało się ono na fotografię umieszczoną powyżej. Ponie- waż nie dysponowałem zdjęciem palmtopa, zdecydowałem się wykorzystać fotografię monitora LCD (możesz pobrać ją ze strony internetowej zawierającej materiały pomoc- nicze do ćwiczeń zawartych w tej książce). Wczytaj to lub inne wybrane zdjęcie i naciśnij klawisz W, włączając tym samym narzędzie Magic Wand (Różdżka). Naciśnij i przytrzy- maj klawisz Shift, a następnie kliknij kolejno wszystkie białe i nie stykające się ze sobą fragmenty obrazka. Następnie wydaj polece- nie Select/Inverse (Zaznacz/Odwrotność), aby odwrócić zaznaczenie w taki sposób, by obejmowało jedynie kształt monitora. Naciśnij klawisz V, aby włączyć narzędzie Move (Przesunięcie), kliknij w dowol- nym miejscu wewnątrz zaznaczonego obszaru i przeciągnij zdjęcie monitora do okna dialogowego z reklamą, umieszczając je na metalowym pasku (w sposób pokazany na rysunku obok). W razie potrzeby naciśnij Ctrl+T (Mac OS: Com- mand+T), aby wydać polecenie Free Transform (Przekształć swobodnie), i sko- ryguj wielkość skopiowanego zdjęcia. ciąg dalszy na następnej stronie Sprawdzone efekty specjalne Rozdział 3. 85 Krok 13. Naciśnij klawisz T, aby włączyć narzędzie Type (Tekst) i wstaw główny napis reklamowy projektu. W pokazanym obok przykładzie napis ten (zapisany kapitalikami) został wykonany czcionką Cronos z biblioteki czcio- nek firmy Adobe, z powodzeniem można ją jednak zastąpić krojem Myriad Pro, dostar- czanym wraz z pakietem Photoshop CS. We wspomnianym już ogłoszeniu napis rekla- mowy został poddany działaniu pewnej drob- nej sztuczki, która sprawia, że litery tekstu wyglądają jak wyryte w metalu. Spróbujmy uzyskać podobny efekt. Skopiuj warstwę z tekstem, korzystając ze skrótu Ctrl+J (Mac OS: Command+J), a następnie naciśnij kolejno klawisze D oraz X, aby zmienić bieżący kolor narzędzia na biały. Naciśnij Alt+Backspace (Mac OS: Option+Delete), aby wypełnić powieloną warstwę kolorem białym i korzystając z palety warstw, przeciągnij ją poniżej warstwy z napisem w kolorze czarnym. Włącz narzędzie Move (Przesunięcie) i naciśnij klawisz strzałki skierowanej w lewo, aby odrobinę przesunąć skopiowaną warstwę — gotowe! Krok 14. Gotowy projekt powinien zostać uzupełniony o dodatkowy tekst informacyjny. Włącz zatem narzędzie Type (Tekst) i wprowadź odpowiednie informacje (na przykładzie pokazanym obok wykorzystałem w tym celu wspomnianą już czcionkę o nazwie Cronos), dodaj znak firmowy i slogan reklamowy. 86 Rozdział 3. Sprawdzone efekty specjalne Barwienie fotografii Jednolita zmiana zabarwienia kolorowej fotografii to bardzo często stosowany i dość prosty do przygotowania efekt — wystarczy jedynie wiedzieć, jak go uzyskać. Dlatego też zdecydowałem się zawrzeć w tym samouczku nie tylko proste informacje związane z barwieniem zdjęcia, lecz również dodatkowe wskazówki umożliwiające dodanie kilku prostych elementów, pozwalających na przygotowanie dużego, interesującego plakatu. W tej sztuczce najbardziej podoba mi się możliwość przerobienia zwyczajnego, nieskomplikowanego zdjęcia w coś bardziej intrygującego pod względem artystycznym — a wszystko to niewielkim nakładem pracy. STRONA330 Krok 1. Wczytaj fotografię, którą zamierzasz zabar- wić. Wydaj polecenie File/New (Plik/Nowy) i utwórz nowy dokument o wymiarach więk- szych od wielkości wybranej fotografii, a następnie naciśnij klawisz V i za pomocą narzędzia Move (Przesunięcie) przeciągnij warstwę ze zdjęciem do okna nowego, więk- szego dokumentu (rysunek obok). Zabieg ten jest niezbędny, ponieważ naszym zamia- rem jest nie tylko pokolorowanie fotografii, lecz również przygotowanie ciekawego pro- jektu plakatu (oczywiście, sam „efekt” polega tylko na barwieniu, zaś ta część ćwiczenia, która poświęcona zostanie na opracowanie plakatu, umożliwi wykorzystanie tego efektu w kompletnym, gotowym projekcie). i s e r u t c P X d n a r B © Krok 2. Naciśnij klawisz Ctrl (Mac OS: Command) i kliknij miniaturę warstwy ze zdjęciem w pale- cie Layers (Warstwy), aby utworzyć obejmujące to zdjęcie zaznaczenie. Kliknij ikonę Create New Fill or Adjustment Layer (Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną) znajdującą się na dole palety warstw (czwarta od lewej) i z rozwijanego menu, które się wówczas poja- wi, wybierz warstwę korekcyjną Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie). Gdy pojawi się okno dialo- gowe z opcjami tworzenia warstwy, zaznacz pole opcji Colorize (Koloruj). Następnie przesuń suwak Hue (Barwa) i wybierz interesujący odcień (wartość tego parametru w naszym przykładzie wynosi 75). Ponieważ wybrana fotografia jest stosunkowo jasna, warto przy okazji nieznacznie ją przyciemnić, zmniejszając wartość parametru Lightness (Jasność) do –25. Klik- nij przycisk OK, aby zatwierdzić wybrane ustawienia i zabarwić zdjęcie jednolitym, zielonym kolorem. Proste, prawda? Przejdźmy w takim razie do dalszej części projektu. ciąg dalszy na następnej stronie Sprawdzone efekty specjalne Rozdział 3. 87 Krok 3. Dorysujmy ramkę do zdjęcia — w tym celu z rozwijanego menu dostępnego po kliknię- ciu ikony Add a Layer Style (Dodaj styl war- stwy) znajdującej się na dole palety warstw wybierz efekt Stroke (Obrys). Gdy pojawi się okno dialogowe z ustawieniami tego efektu, kliknij próbnik koloru i zmień kolor obrysu na czarny. Zwiększ wartość parametru Size (Wielkość) na 8, zaś z rozwijanego menu Position (Położenie) wybierz opcję Inside (Wewnątrz), aby uniknąć utworzenia ramki o zaokrąglonych narożnikach. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany. Krok 4. Wyprzedzimy teraz nieco czas i dodamy dwa spośród trzech efektów, które poznasz dokładniej w jednym z kolejnych ćwiczeń w tym rozdziale. Wprowadź dwa akapity dowolnego tekstu przy użyciu bardzo niewiel- kiej czcionki (na przykład Helvetica o wielko- ści 3 punktów), umieść tu i ówdzie kilka dużych plusów (symbol +) i linijkę tekstu wypisanego kapitalikami, zawierającego jakąś głęboką myśl w rodzaju „Jak dociec prawdy w świecie otaczającej nas iluzji?”. Zmniejsz stopień krycia wszystkich warstw tekstowych, redukując wartość parametru Opacity (Krycie) w palecie warstw dla każdej z nich z osobna. 88 Rozdział 3. Sprawdzone efekty specjalne Krok 5. Na koniec warto dodać napisy reklamowe na białym polu poniżej zdjęcia (jak na rysun- ku obok). Tekst „truth in advertising” napisa- ny został czcionką Helvetica Regular. Do utworzenia napisu umieszczonego tuż pod spodem posłużyła czcionka Copperplate Gothic Regular. Nazwa fikcyjnej galerii sztuki zapisana została czcionką Trajan Pro (dostar- czaną wraz z programem Photoshop CS). Sprawdzone efekty specjalne Rozdział 3. 89 Nakładanie wzorków Ten klasyczny już dziś efekt polega na nałożeniu wzorku na wybrany obiekt bądź jego fragment. Zanim Photoshop został wyposażony w możliwość tworzenia efektów warstw (nastąpiło to w 6. edycji tego programu), tego typu sztuczki należało wykonywać ręcznie, co niejednokrotnie nastręczało sporych trudności. Dzięki zaletom efektów warstw cały proces uległ znacznemu uproszczeniu. STRONA331 i s e r u t c P X d n a r B © Krok 1. Wczytaj zdjęcie przedstawiające obiekt, na który chcesz nałożyć wybrany wzorek. W opi- sanym tutaj przykładzie takiej modyfikacji poddam zdjęcie parasolki, a właściwie tylko tej jej części, która wykonana jest z tkaniny. Krok 2. Pierwszy etap tego zadania polega na zazna- czeniu wszystkich fragmentów parasola, któ- re wykonane są z tkaniny. Rozpocznij od naciśnięcia klawisza W, włączając tym samym narzędzie Magic Wand (Różdżka), a następnie kliknij po lewej stronie poszycia parasola (rysunek obok). (Uwaga! Jeśli kliknięcie Różdżką spowoduje zaznaczenie jedynie bar- dzo niewielkiego obszaru parasolki, spróbuj zwiększyć wartość parametru Tolerance (Tole- rancja), którego pole znajduje się na pasku opcji programu, a następnie kliknij jeszcze raz). Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następ- nie kliknij narzędziem Magic Wand (Różdżka) w środkowej części tkaniny tworzącej poszycie parasola, aby zaznaczyć pozostałą jej część. Być może po kliknięciu nadal nie wszystkie fragmenty parasola zostaną całkowicie zaznaczone. W takim przypadku naciśnij klawisz L i włącz narzę- dzie Lasso, a następnie — przytrzymując kla- wisz Shift — kliknij i obrysuj wszystkie niezaznaczone fragmenty. Na koniec powi- nieneś otrzymać zaznaczenie obejmujące całą parasolkę — a ściślej mówiąc tę jej część, która wykonana jest z tkaniny. 90 Rozdział 3. Sprawdzone efekty specjalne Krok 4. Aby nałożyć styl Pattern Overlay (Nałożenie wzorka) na dowolny fragment obrazu, należy umieścić ten fragment na oddzielnej war- stwie projektu. Naciśnij zatem Ctrl+J (Mac OS: Command+J), by skopiować zaznaczony fragment parasolki do nowej warstwy obrazu (rysunek obok). Krok 5. Wybierz opcję Pattern Overlay (Nałożenie wzorka) z rozwijanego menu, wyświetlanego po kliknięciu ikony Add a Layer Style (Dodaj styl warstwy) znajdującej się na dole palety warstw (pierwsza od lewej). Gdy pojawi się okno dialogowe z ustawieniami tego efektu, na parasol zostanie automatycznie nałożony standardowy wzorek (dziwaczne niebieskie bąble). Nie zostanie on połączony i zmieszany z naturalnym kolorem parasola, lecz całkowi- cie go przykryje (jak na rysunku obok), spra- wiając, że cały obrazek będzie wyglądał — delikatnie mówiąc — nie najlepiej. Krok 6. Najpierw znajdźmy jakiś interesujący wzorek, a później zastanowimy się, w jaki sposób połączyć go z istniejącym tłem. Kliknij nie- wielką, skierowaną w dół strzałkę znajdującą się po prawej stronie miniatury wzorku w sekcji Pattern (Wzorek), aby rozwinąć prób- nik dostępnych wzorków. Następnie kliknij niewielki przycisk ze strzałką w prawym gór- nym rogu tego próbnika, aby rozwinąć pod- ręczne menu, zawierające między innymi listę dostępnych bibliotek z wzorkami. Wybierz bibliotekę Nature Patterns (Wzorki — natura) (rysunek obok), a gdy pojawi się ostrzegawcze okno dialogowe, kliknij przy- cisk Append (Dołącz), aby dodać wzorki zawarte w wybranej bibliotece do bieżącego zestawu wzorków w próbniku. ciąg dalszy na następnej stronie Sprawdzone efekty specjalne Rozdział 3. 91 Krok 7. Wzorki zawarte w wybranej bibliotece poja- wią się w oknie próbnika wzorków. Kliknij wzorek o nazwie Blue Daisies (rysunek obok), aby uaktywnić interesujący, ładny wzorek kwiatowy. Nie klikaj jeszcze przycisku OK. Krok 8. Gdy powtórnie przyjrzysz się obrazkowi, przekonasz się, że dziwne niebieskie bąble zostały zastąpione przez fioletowe stokrotki (rysunek obok). Niemniej jednak, choć wzo- rek jest znacznie ładniejszy, to nadal nie two- rzy z tkaniną jednolitej całości, lecz wydaje się być na nią naklejony. Krok 9. Aby połączyć nałożony wzorek z tkaniną parasola, należy zmienić bieżący tryb miesza- nia w rozwijanym menu Blend Mode (Tryb mieszania), znajdującym się u góry okna dia- logowego Layer Style (Efekty), w sekcji Pat- tern (Wzorek). Zazwyczaj w takich sytuacjach bardzo dobrze spisuje się opcja Overlay (Nakładka), lecz w tym konkretnym przypad- ku lepiej jest skorzystać z trybu mieszania Color Dodge (Rozjaśnianie), który spowoduje jednocześnie nieznaczne rozjaśnienie kwia- tów. Zmniejsz stopień krycia efektu, zmie- niając wartość parametru Opacity (Krycie) do 65 (rysunek obok). Teraz możesz już kliknąć przycisk OK i zatwierdzić wprowa- dzone zmiany. W kolejnych krokach ćwicze- nia przekształcimy nasze zdjęcie parasola w reklamę środka przeciwdepresyjnego. 92 Rozdział 3. Sprawdzone efekty specjalne Krok 10. Pod zdjęciem należy dodać trochę pustego miejsca, aby można było uzupełnić projekt o odpowiedni slogan reklamowy i tekst infor- macyjny. Wydaj polecenie Image/Canvas Size (Obrazek/Wielkość obszaru roboczego) i w oknie dialogowym tego polecenia zaznacz pole opcji Relative (Względnie), a w polu parametru Height (Wysokość) wprowadź war- tość 3 cale. Na koniec kliknij środkowe górne pole w diagramie Anchor (Kotwica) i wybierz opcję White (Biały) z rozwijanej listy Canvas extension color (Kolor rozszerzenia obszaru roboczego). Krok 11. Po kliknięciu przycisku OK, poniżej zdjęcia parasola dodane zostaną 3 cale pustego obszaru roboczego. W pustym miejscu możesz wprowadzić slogan i inne napisy informacyjne przy użyciu narzędzia Type (Tekst). Na pokazanym obok przykładzie slo- gan i tekst reklamowy wpisałem czcionką Minion Pro (dostarczaną wraz z Photosho- pem CS), zaś nazwę leku w owalnej niebies- kiej „kapsułce” na dole reklamy utworzyłem przy użyciu kroju Helvetica Bold. Sam owal przygotowałem na oddzielnej warstwie pro- jektu, tworząc zaznaczenie narzędziem Ellip- tical Marquee (Zaznaczanie eliptyczne) i wypełniając je jasnym, niebieskim kolorem. Następnie z rozwijanego menu dostępnego po kliknięciu ikony Add a Layer Style (Dodaj styl warstwy) w palecie warstw wybrałem efekt Bevel and Emboss (Faza i płaskorzeźba) i uzu- pełniłem całość efektem Drop Shadow (Cień), korzystając z listy efektów w oknie dialogowym Layer Style (Efekty). Sprawdzone efekty specjalne Rozdział 3. 93 Projektowanie menu płyty DVD W kolejnym ćwiczeniu zaprojektujemy — od strony wizualnej — menu dla płyty DVD. Oczywiście, z technicznego punktu widzenia nie uzyskamy w ten sposób w pełni funkcjonalnego menu, lecz jedynie jego ogólny projekt gra- ficzny. Ponadto nie jest to nawet jeden sposób — to właściwie cztery sposoby (w ramach coraz bardziej popularne- go trendu „cztery w jednym”). Pierwsza i najważniejsza w tym ćwiczeniu sztuczka polega na przygotowaniu niezmiernie popularnego efektu polegającego na zaprojektowaniu fotograficznego tła o ziarnistej, jednobarwnej teksturze. W dalszej części ćwiczenia poznasz również kilka innych ciekawych efektów. STRONA332 i s e r u t c P X d n a r B © Krok 1. Wczytaj zdjęcie, które posłuży jako tło dla projektowanego menu płyty DVD (w przed- stawionym tutaj przykładzie zajmiemy się utworzeniem menu dla fikcyjnego filmu wojennego, opowiadającego o perypetiach pewnej misji ratunkowej). Naciśnij Ctrl+A (Mac OS: Command+A), aby wydać polece- nie Select/All (Zaznacz/Wszystko), a następnie skorzystaj ze skrótu Ctrl+Shift+J (Mac OS: Command+Shift+J), aby wyciąć całe zdjęcie z warstwy tła i skopiować je do nowej, oddzielnej warstwy obrazu. Krok 2. Wybierz polecenie Desaturate (Usuń kolor) z menu Image/Adjustments (Obrazek/Dosto- suj). Spowoduje to całkowite usunięcie kolo- rów zdjęcia. Następnie z menu Filter/Noise (Filtr/Szum) wybierz polecenie Add Noise (Dodaj szum). W oknie dialogowym Add Noise (Dodaj szum) zmień wartość paramet- ru Amount (Wartość) na 7, w sekcji Distribut- ion (Rozmieszczenie) wybierz opcję Gaussian (Gaussowskie) i upewnij się, że zaznaczone jest pole Monochromatic (Monochromatycz- ny), aby uniknąć wygenerowania szumu składającego się z czerwonych, zielonych i niebieskich pikseli. Kliknij przycisk OK. 94 Rozdział 3. Sprawdzone efekty specjalne Krok 3. Kliknij znajdującą się na dole palety warstw ikonę Create New Fill or Adjustment Layer (Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korek- cyjną) i z rozwijanego menu, które się wówczas pojawi, wybierz warstwę typu Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie). Gdy pojawi się okno dialo- gowe z ustawieniami warstwy, zaznacz opcję Colorize (Koloruj), a następnie przeciągnij suwak Hue (Barwa) w prawo, aż pole powyżej suwaka wskaże wartość 200. W ten sposób całe uprzednio zaszumione zdjęcie zostanie zabarwione na niebiesko (rysunek obok). Kliknij przycisk OK. Praca nad pierwszym efektem — wspomnianym we wstępie zaszumieniu i podbarwieniu zdjęcia — została już zakończona. Ponieważ jednak naszym celem jest stworzenie menu dla filmu na płycie DVD, możemy kontynuować naukę innych efektów i pracę nad projektem. Krok 4. Kolejna sztuczka polega na stonowaniu kolo- rów części fotografii w taki sposób, by można było na niej umieścić tytuł bądź napisy — dzię- ki zmniejszeniu jasności tła będą one wyraźne i czytelne. Utwórz nową warstwę obrazu, kli- kając ikonę Create a New Layer (Utwórz war- stwę), znajdującą się na dole palety warstw. Zmień kolor narzędzia na czarny, naciskając klawisz D, a następnie wypełnij tym kolorem całą warstwę, korzystając ze skrótu Alt+Backs- pace (Mac OS: Option +Delete). Zmniejsz stopień krycia nowej warstwy, redu- kując wartość parametru Opacity (Krycie) w palecie warstw do 40 , aby samolot na zdjęciu w tle był znowu widoczny. Krok 5. Naciśnij klawisz M, aby włączyć narzędzie Rectangular Marquee (Zaznaczanie prosto- kątne), i utwórz duże, prostokątne zaznacze- nie obejmujące wnętrze obszaru roboczego — tutaj będą pojawiać się miniatury pro- wadzące do poszczególnych ujęć filmu. Następnie naciśnij klawisz Backspace (Mac OS: Delete), aby usunąć cały zaznaczo- ny fragment warstwy (rysunek obok). Na warstwie pozostaną wówczas dwa przy- ciemniające tło paski — na górze i na dole projektu — o stopniu krycia wynoszącym 40 . Na paskach tych umieścimy dodatkowe napisy ułatwiające nawigację w gotowym menu. Anuluj bieżące zaznaczenie, korzystając ze skrótu Ctrl+D (Mac OS: Command+D). W ten sposób zakończyliśmy pracę nad drugą techniką, polegającą na przyciemnieniu wybranych fragmentów tła, na których znajdą się napisy informacyjne. ciąg dalszy na następnej stronie Sprawdzone efekty specjalne Rozdział 3. 95 Krok 6. Nadszedł czas na trzecią część zadania… Tworząc odpowiednie obramowanie i poświatę wzdłuż przyciemnionych pasków u góry i na dole projektu, uzyskamy wrażenie przestrzen- ności i głębi. Kliknij ikonę Add a Layer Style (Dodaj styl warstwy), znajdującą się na dole palety warstw, i wybierz efekt Stroke (Obrys). Gdy pojawi się okno dialogowe z ustawieniami efektu, kliknij próbnik koloru i w oknie Color Picker (Próbnik kolorów) zmień barwę obrysu na białą. Nie zamykaj jeszcze okna dialogowe- go Layer Effects (Style) i kliknij etykietę Outer Glow (Faza zewnętrzna), znajdującą się na liście efektów po jego lewej stronie. Przy użyciu listy Blend Mode (Tryb mie- szania) zmień tryb mieszania efektu na Linear Dodge (Rozjaśnianie liniowe), a następnie kliknij próbnik koloru i zmień bieżący kolor poświaty na biały. Na ko- niec zwiększ wartość parametru Spread (Rozszerzenie) do 18 i taką samą wartość nadaj parametrowi Size (Wielkość). Kliknij przycisk OK. Krok 7. Czwarty efekt polega na umieszczeniu zdjęcia wewnątrz okrągłego zaznaczenia. Naciśnij Shift+M tyle razy, ile będzie trzeba, aby włączyć narzędzie Elliptical Marquee (Zazna- czanie eliptyczne), a następnie przytrzymaj kla- wisz Shift i narysuj okrągłe zaznaczenie, w którym umieścisz zdjęcie prowadzące do pierwszego ujęcia filmu (rysunek obok). Krok 8. Wczytaj fotografię, którą zamierzasz umieścić w narysowanym zaznaczeniu. Naciśnij Ctrl+A (Mac OS: Command+A), aby zaznaczyć ją całą, a następnie skorzystaj ze skrótu Ctrl+C (Mac OS: Command+C), aby skopiować ją do schowka. Powróć teraz do okna projektu menu dla płyty DVD (utworzone uprzednio zaznaczenie powinno być nadal aktywne) i wybierz polecenie Paste (Wklej) z menu Edit (Edycja). Skopiowane do schowka zdjęcie powinno zostać wklejone do istniejącego zaznaczenia i automatycznie umieszczone na nowej warstwie obrazu. Naciśnij Ctrl+T (Mac OS: Command+T), aby wydać polecenie Free Transform (Przekształć swobodnie). Przytrzymaj klawisz Shift, kliknij jeden z uchwytów w narożniku ramki przekształcenia i przeciągnij go do wewnątrz ramki, aby przeskalować zdjęcie w sposób pokazany na obrazku obok. Zatwierdź prze- kształcenie, naciskając klawisz Enter (Mac OS: Return). 96 Rozdział 3. Sprawdzone efekty specjalne Krok 9. Dodamy teraz poświatę i biały obrys wokół okrągłego wycinka fotografii. Z listy efektów dostępnej po kliknięciu ikony Add a Layer Style (Dodaj styl warstwy), znajdującej się na dole palety warstw, wybierz Outer Glow (Blask zewnętrzny) i korzystając z listy Blend Mode (Tryb mieszania), zmień tryb mieszania na Linear Dodge (Rozjaśnianie liniowe). Zmniejsz wartość parametru Opacity (Krycie) do 43 i zmień kolor poświaty na jasnonie- bieski, korzystając z niewielkiego próbnika koloru dostępnego w oknie dialogowym z opcjami efektu. Zwiększ wartość parametru Spread (Zasięg) na 18 i Size (Wielkość) na 21, a następnie kliknij etykietę Stroke (Obrys) znajdującą się na liście efektów po lewej stronie okna dialogowego Layer Style (Efekty). W sekcji poświęconej ustawieniom obrysu zmień jego kolor na biały i kliknij przycisk OK. Krok 10. Powtórz opisany proces składający się z two- rzenia okrągłego zaznaczenia, wczytywania kolejnego zdjęcia, zaznaczania, kopiowania i wklejania zawartości schowka do zaznacze- nia dla kolejnych ujęć filmu. Za pomocą polecenia Free Transform (Przekształć swo- bodnie) skaluj wklejone zdjęcia. Za każdym razem kliknij etykietę Effects (Efekty), znaj- dującą się pod warstwą z pierwszym okrągłym zdjęciem, i przeciągnij ją pod war- stwę z nową fotografią. W ten sposób skopiu- jesz efekt poświaty i obrysu do wybranej warstwy. Gdy uda Ci się powtórzyć całą operację trzykrotnie (aż otrzymasz menu z czterema fotkami, podobne do pokazanego na rysunku obok), przejdź do następnego kroku ćwiczenia. Krok 11. Na koniec dodaj kilka napisów przy użyciu narzędzia Type (Tekst). Wszystkie napisy kapitalikami pokazane na rysunku obok zostały wykonane czcionką Stencil Std Bold. Jeśli chcesz zwiększyć czytelność tytułów scen znajdujących się pod zdjęciami, kliknij ikonę Add a Layer Style (Dodaj styl warstwy) i dodaj efekt Outer Glow (Blask zewnętrzny) do warstw zawierających te napisy, zmieniając kolor poświaty na czarny i nadając jej tryb mieszania Normal (Zwykły). Gotowe! Sprawdzone efekty specjalne Rozdział 3. 97 Zdjęcie niczym kadr z filmu science-fiction STRONA333 Ta bardzo prosta, a przy tym niezwykle popularna sztuczka polega na przerobieniu zwykłego zdjęcia w taki sposób, by nabrało ono futurystycznego, technicznego wyglądu. Zazwyczaj efekt ten osiąga się przy użyciu zwykłej siatki, dwóch, trzech akapitów drobnego tekstu i kilku rozsianych losowo krzyżyków. Brzmi głupio, ale właśnie dlatego Photoshop nie jest programem do obróbki dźwięku — końcowy rezultat ma dobrze wyglądać, a nie dobrze brzmieć. i s e r u t c P X d n a r B © Krok 1. Wczytaj zdjęcie, któremu chciałbyś nadać futurystyczny wygląd. Krok 2. Na początku zajmiemy się utworzeniem siat- ki. Wydaj polecenie File/New (Plik/Nowy). Korzystając z opcji zawartych w oknie dialo- gowym tego polecenia, utwórz w trybie RGB nowy dokument o wymiarach 0,25 cala na 0,25 cala i dowolnej rozdzielczości (ja pozo- stawiłem rozdzielczość wynoszącą 72 ppi, aby zaoszczędzić na czasie). Krok 3. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć okno nowego, miniaturowego obrazka. Naciśnij Ctrl+A (Mac OS: Command+A), aby zazna- czyć cały obszar obrazka, a następnie kliknij ikonę Create a New Layer (Utwórz warstwę). Wydaj polecenie Edit/Stroke (Edycja/Obry- suj). W oknie dialogowym tego polecenia określ szerokość obrysu na 1 piksel, w sekcji Location (Położenie) wybierz opcję Center (Środek) i kliknij przycisk OK, aby otoczyć cały obszar roboczy tego malutkiego obrazka czarną ramką o szerokości 1 piksela. 98 Rozdział 3. Sprawdzone efekty specjalne Krok 4. Korzystając z palety warstw, ukryj warstwę Background (Tło), klikając ikonę z okiem w kolumnie po lewej stronie miniatury tej warstwy (rysunek obok). Dzięki ukryciu war- stwy tła wnętrze kwadratu obrysowanego czarną ramką będzie przezroczyste. W prze- ciwnym razie byłoby ono wypełnione kolo- rem białym. Krok 5. Wybierz polecenie Define Pattern (Zdefiniuj wzorek) z menu Edit (Edycja). Nadaj wzorko- wi dowolną nazwę i kliknij przycisk OK, aby zapisać go do biblioteki wzorków Photoshopa. Krok 6. Powróciwszy do okna ze zdjęciem, utwórz nową warstwę obrazka, klikając ikonę Create a New Layer (Utwórz warstwę) na dole tej palety. Następnie z menu Edit (Edycja) wybierz polecenie Fill (Wypełnij). Z menu Use (Użyj), znajdującego się w sekcji Contents (Wypełnienie) w oknie dialogowym tego pole- cenia, wybierz opcję Pattern (Wzorek), a następnie kliknij miniaturę bieżącego wzor- ku, która się wówczas pojawi, i z biblioteki wzorków wybierz ostatni (będzie to dokładnie ten, który utworzyłeś przed chwilą). Kliknij przycisk OK, aby nałożyć wybrany wzorek na całą bieżącą warstwę obrazu — utworzy on siatkę podobną do tej, która pokazana jest na rysunku obok. ciąg dalszy na następnej stronie Sprawdzone efekty specjalne Rozdział 3. 99 Krok 7. Skorzystaj ze skrótu Ctrl+I (Mac OS: Com- mand+I), aby odwrócić kolory siatki, zmie- niając czerń tworzących ją linii na czysty kolor biały (rysunek obok). Krok 8. Kliknij ikonę Add a Layer Mask (Utwórz mas- kę warstwy), znajdującą się na dole palety warstw (na rysunku obok ikona ta została oznaczona kółkiem), aby do warstwy z siatką dołączyć maskę. Naciśnij klawisz G, by włączyć narzędzie Gradient, a następnie naciśnij Enter (Mac OS: Return), aby tuż obok bieżącego położenia kursora myszy wyświetlić próbnik gradientów. Wybierz gradient o nazwie Black to White (Czarny, biały) (trzecia miniatura od lewej w górnym rzędzie w stan- dardowej bibliotece gradientów). Upewnij się też, że na pasku opcji narzędzia aktywna jest ikona Linear Gradient (Gradient liniowy). Jest to pierwsza z lewej z grupy pięciu ikon umieszczonych po lewej stronie tego paska. Krok 9. Kliknij mniej więcej pośrodku obszaru robo- czego i przeciągnij kursorem myszy pionowo w górę, aż do krawędzi obrazka. Dzięki temu siatka pozostanie w pełni widoczna na samej górze zdjęcia i będzie stopniowo zanikać, by stać się zupełnie przezroczystą poniżej miejs- ca, w którym rozpocząłeś rysowanie gradien- tu (rysunek obok). 100 Rozdział 3. Sprawdzone efekty specjalne Krok 10. Otwórz paletę warstw i zmniejsz wartość parametru Opacity (Krycie) dla warstwy z siatką do około 15 (wartość ta może wahać się o kilka procent w górę lub w dół, w zależności od kolorystyki tła zdjęcia, które wybrałeś). To ostatnia czynność dotycząca siatki — teraz rozbudujemy projekt o ele- menty tekstowe, dzięki którym całość będzie sprawiać techniczne, futurystyczne wrażenie. Krok 11. Naciśnij klawisz T, aby włączyć narzędzie Type (Tekst) i z palety Character (Typografia) (pale- tę tę można w każdej chwili wyświetlić, wybie- rając odpowiednie polecenie z menu Window (Okno)) wybierz dowolny krój bezszeryfowy (taki jak Helvetica czy Arial), a następnie wprowadź krótki akapit tekstu. Tak naprawdę nie jest ważne, co on będzie zawierał (tekst piosenki, wiersz, losowo zestawione słowa — cokolwiek), ponieważ po utworzeniu tego akapitu zmniejszymy wielkość czcionki, którą został on napisany, do 3 punktów, czyli prak- tycznie do zupełnie nieczytelnej wielkości (taki jest zresztą cel tego zabiegu). Następnie kliknij w dowolnym miejscu obrazka przy użyciu narzędzia Type (Tekst) i wprowadź znak plusa (+), powiększając rozmiar czcionki do co najmniej 30 punktów. Zmień położenie utworzonej w ten sposób warstwy tekstowej narzędziem Move (Przesunięcie) i korzystając z palety warstw, zmniejsz jej stopień krycia do 24 . Naciskając Ctrl+J (Mac OS: Command+J), powiel warstwę z plusem i ponownie zmień jej położenie w taki sposób, by nie nakładały się one na siebie. Przykład Pamiętasz menu płyty DVD, które przygoto- waliśmy w poprzednim projekcie? Spójrz na rysunek obok — został on tutaj wzbogacony o siatkę, kilka znaczków plusa i dwa akapity drobnego tekstu. Wszystko to po prostu sko- piowałem z bieżącego projektu, z jedną drobną różnicą — zwiększyłem odrobinę stopień krycia siatki, ponieważ stała się ona niemal całkiem niewidoczna na nowym tle. To niesa- mowite, jaką różnicę sprawia dodanie kilku tak niepozornych, wydawałoby się, elementów. Sprawdzone efekty specjalne Rozdział 3. 101
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop. Efekty specjalne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: