Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00094 005597 22956143 na godz. na dobę w sumie
Photoshop. Warsztaty dla fotografów przyrody - książka
Photoshop. Warsztaty dla fotografów przyrody - książka
Autor: , Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0421-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Fotografia cyfrowa coraz śmielej wkracza tam, gdzie dotychczas dominowała tradycyjna celuloidowa klisza i sprzęt analogowy. Coraz lepsza jakość i rozdzielczość przetworników stosowanych w cyfrowych aparatach fotograficznych pozwala na doskonałe odwzorowanie barw, jakimi na co dzień urzeka przyroda. Fotografia cyfrowa otwiera zupełnie nowe możliwości przed fotografami zajmującymi się utrwalaniem fauny i flory. Połączenie wiedzy o sprzęcie i technikach fotografowania ze znajomością metod obróbki w cyfrowej ciemni sprawia, że wykonywane przez nich zdjęcia mogą jeszcze bardziej zachwycać i oszałamiać oglądających.

Książka 'Photoshop dla fotografów przyrody' to kompendium wiedzy na temat obróbki, korekcji i publikacji cyfrowych fotografii skierowane do osób zajmujących się rejestrowaniem otaczającej nas natury. Przedstawiono w niej techniki korzystania z doskonałego narzędzia, jakim niewątpliwie jest Photoshop CS2. Czytając ją, nauczysz się 'myśleć cyfrowo' podczas fotografowania, poznasz podstawy obsługi Photoshopa i dowiesz się, w jaki sposób możesz poprawić i przetworzyć swoje fotografie. Opanujesz techniki zaznaczania, maskowania, mieszania kolorów i warstw, stosowania narzędzi korekcyjnych, filtrów oraz efektów. Stworzysz zdjęcia panoramiczne, przygotujesz swoje prace do profesjonalnego drukowania i opublikujesz je w sieci.

Nie musisz udoskonalać natury.
Wystarczy, że poprawisz swoje zdjęcia tak,
aby jak najdokładniej oddawały jej piękno.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Photoshop. Warsztaty dla fotograf(cid:243)w przyrody Autorzy: Ellen Anon, Tim Grey T‡umaczenie: Tomasz Boszko ISBN: 978-83-246-0421-0 Tytu‡ orygina‡u: Photoshop for Nature Photographers: A Workshop in a Book Format: B5, stron: 328 Fotografia cyfrowa coraz (cid:156)mielej wkracza tam, gdzie dotychczas dominowa‡a tradycyjna celuloidowa klisza i sprzŒt analogowy. Coraz lepsza jako(cid:156)(cid:230) i rozdzielczo(cid:156)(cid:230) przetwornik(cid:243)w stosowanych w cyfrowych aparatach fotograficznych pozwala na doskona‡e odwzorowanie barw, jakimi na co dzieæ urzeka przyroda. Fotografia cyfrowa otwiera zupe‡nie nowe mo¿liwo(cid:156)ci przed fotografami zajmuj„cymi siŒ utrwalaniem fauny i flory. Po‡„czenie wiedzy o sprzŒcie i technikach fotografowania ze znajomo(cid:156)ci„ metod obr(cid:243)bki w cyfrowej ciemni sprawia, ¿e wykonywane przez nich zdjŒcia mog„ jeszcze bardziej zachwyca(cid:230) i osza‡amia(cid:230) ogl„daj„cych. Ksi„¿ka (cid:132)Photoshop dla fotograf(cid:243)w przyrody(cid:148) to kompendium wiedzy na temat obr(cid:243)bki, korekcji i publikacji cyfrowych fotografii skierowane do os(cid:243)b zajmuj„cych siŒ rejestrowaniem otaczaj„cej nas natury. Przedstawiono w niej techniki korzystania z doskona‡ego narzŒdzia, jakim niew„tpliwie jest Photoshop CS2. Czytaj„c j„, nauczysz siŒ (cid:132)my(cid:156)le(cid:230) cyfrowo(cid:148) podczas fotografowania, poznasz podstawy obs‡ugi Photoshopa i dowiesz siŒ, w jaki spos(cid:243)b mo¿esz poprawi(cid:230) i przetworzy(cid:230) swoje fotografie. Opanujesz techniki zaznaczania, maskowania, mieszania kolor(cid:243)w i warstw, stosowania narzŒdzi korekcyjnych, filtr(cid:243)w oraz efekt(cid:243)w. Stworzysz zdjŒcia panoramiczne, przygotujesz swoje prace do profesjonalnego drukowania i opublikujesz je w sieci. (cid:149) Techniki fotografowania natury za pomoc„ sprzŒtu cyfrowego (cid:149) Kalibracja kolor(cid:243)w w systemie (cid:149) Zarz„dzanie cyfrowymi fotografiami za pomoc„ przegl„darki Bridge (cid:149) Przetwarzanie plik(cid:243)w RAW (cid:149) Kadrowanie, prostowanie i skalowanie obraz(cid:243)w (cid:149) Korekcja ekspozycji i barw (cid:149) Tworzenie panoram i ‡„czenie fragment(cid:243)w zdjŒ(cid:230) (cid:149) Drukowanie fotografii (cid:149) Tworzenie internetowej galerii (cid:149) Automatyzacja pracy przy u¿yciu zadaæ Nie musisz udoskonala(cid:230) natury. Wystarczy, ¿e poprawisz swoje zdjŒcia tak, aby jak najdok‡adniej oddawa‡y jej piŒkno Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp 19 Dla kogo jest ta książka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Zawartość książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Zawartość CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Jak można skontaktować się z autorami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Rozdział 1 Cyfrowe myślenie w plenerze 19 Techniki fotografi czne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Wybieranie trybu RAW lub JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Zrozumieć histogramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Ekspozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 „Naświetlaj prawidłowo” — Michael Reichmann . . . . . . . . . . .32 Balans bieli w fotografowaniu przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Fotografowanie motywów w celu ich późniejszego Rozdział 2 połączenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Niebo, chmury, księżyc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Rozszerzanie możliwości aparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Indywidualne fotografowanie elementów kompozycji ujęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Rozważania etyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Jak sprawić, by Photoshop pracował na naszą korzyść 45 Zarządzanie kolorem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Kalibracja monitora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Ustawienia kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Ustawianie preferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Ustawienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Ustawienia obsługi plików. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Wyświetlanie i kursory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Plug-iny i dyski magazynujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 Pamięć i bufor obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Widoki i zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Okna i przestrzenie robocze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Narzędzie Zoom (Lupka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Narzędzie Hand (Rączka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Paleta Navigator (Nawigator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Nawigowanie za pomocą skrótów klawiaturowych . . . . . . . . . .63 Ściąganie obrazów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Zmiana nazw plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Sortowanie i edycja w Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Ustawianie preferencji w Adobe Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Ustawienia Palet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 Ranking obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Nadawanie etykiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Etykietowanie i ocenianie w trakcie pokazu slajdów . . . . . . . .76 Przegląd metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Camera Raw w Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Wszystko gotowe! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Rozdział 3 Podstawowe narzędzia 81 Narzędzia zaznaczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Narzędzie Lasso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Lasso magnetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Narzędzie Magic Wand (Różdżka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Łączenie narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Zapisywanie i wczytywanie zaznaczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Narzędzie Brush (Pędzel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Narzędzie History Brush (Pędzel historii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Gromadzenie wiedzy o narzędziach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Rozdział 4 Pierwsze kroki 103 Typowy przebieg pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Korzystanie z Adobe Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Ustawianie opcji obiegu pracy w CR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Wygląd Obrazu w CR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Kadrowanie i obracanie w CR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Kontrola domyślnego wyglądu obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Modyfi kacja tonalności i koloru: zakładka Adjust (Dopasuj). . . 115 Wyostrzanie podglądu i redukcja szumu: zakładka Detail (Szczegół). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Ćwiczenie obsługi suwaków z zakładek Adjust (Dostosuj) i Detail (Szczegół). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Usuwanie aberracji i winietowania: zakładka Lens (Obiektyw) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Zastosowanie krzywej kontrastu: zakładka Curve (Krzywa). . . 122 Uwzględnianie wariacji aparatu: zakładka Calibrate (Kalibracja). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Wsadowa konwersja wielu obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Wstępne Kadrowanie i Prostowanie w Photoshopie. . . . . . . . . . .125 Wstępne Kadrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Prostowanie horyzontów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Jak rozumieć warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Czyszczenie w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Narzędzia czyszczące w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Powiększanie, nawigacja i warstwy przy czyszczeniu. . . . . . .132 Usuwanie Kurzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Usuwanie niepożądanych obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Tworzenie nowego tła na pustym obszarze roboczym . . . . . .136 Rozdział 5 Korekta ekspozycji 139 Robienie zdjęć w celu uzyskania najlepszego naświetlenia. . . . .140 Korekcje barwne za pomocą polecenia Levels (Poziomy) . . . . . .140 Ujawnianie detali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Akcentowanie zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Warstwa rozjaśniania i ściemniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 Przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 Malowanie światłem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 Poprawianie błędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 Krzywe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Punkty kontrolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 Ołówek dla krzywej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Korekta świateł i cieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Zoptymalizowane naświetlenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Rozdział 6 Korekcje kolorów 171 Rozpoznawanie dominanty barwnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 Stosowanie polecenia Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) w celu wykrycia dominanty barwnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 Zastosowanie palety Info w celu ukazania dominanty barwnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 Usuwanie dominanty barwnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 Subiektywne metody usuwania dominanty barwnej. . . . . . . .175 Obiektywne metody usuwania dominanty barwnej. . . . . . . . .180 Dodawanie dominanty barwnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 Modyfi kowanie kolorów w celu odzwierciedlenia natury lub wzmocnienia przekazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 Modyfi kacje barwy i nasycenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 Precyzyjne dostrajanie koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 Maski warstw i modyfi kacje kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 Tworzenie masek warstw poprzez zaznaczenie . . . . . . . . . . . .191 Tworzenie masek warstw bez zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . .192 Rozdział 7 Zdjęcia kompozytowe 199 Tworzenie panoram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Co należy wziąć pod uwagę w samym aparacie. . . . . . . . . . . .200 Ręczne tworzenie panoramy w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . .202 Ujednolicenie ekspozycji poszczególnych segmentów panoramy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 Polecenie Photomerge (Łączenie obrazków) . . . . . . . . . . . . . .207 Poszerzanie zakresu dynamicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Ręczne poszerzanie rozpiętości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 Poszerzanie zakresu metodą krok po kroku . . . . . . . . . . . . . . .212 Poszerzanie rozpiętości poleceniem Merge to HDR (Złącz jako HDR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 Poszerzanie głębi ostrości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 Łączenie elementów z wielu zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 Zaawansowane metody zaznaczania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 Łączenie elementów z wielu zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Usuwanie nieba lub innego tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 Rozdział 8 Efekty artystyczne 231 Czerń i biel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Konwertowanie na obrazy czarno-białe. . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Kolorowanie obrazów czarno-białych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 Filtry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 Rozmycia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Filtr Liquify (Deformacja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 Okno Filter Gallery (Galeria fi ltrów). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Cyfrowe montaże . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 Tryby mieszania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 Montaże surrealistyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 Montaże odwrotne i przecinające się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 Obrazy lustrzane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256 Montaże wieloujęciowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 Cyfrowe zdjęcia wielokrotnie naświetlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 Ewolucja obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 Rozdział 9 Produkt końcowy 267 Tryb pracy z produktem wyjściowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268 Powielanie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268 Zmiana wielkości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269 Redukcja szumu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271 Wyostrzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 Drukowanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 Wybór najlepszego papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288 Tworzenie galerii internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288 Dzielenie się zdjęciami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Rozdział 10 Techniki dodatkowe 293 Zadania i obróbka wsadowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294 Tworzenie zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294 Obróbka wsadowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 Obramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 Tworzenie kart z życzeniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 Tworzenie szablonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304 Dodawanie obrazków do układu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 Zapisywanie i drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307 Tworzenie wizytówek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307 Tworzenie układu wizytówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307 Tworzenie układu wydruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312 Pokazy slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314 Dzielenie się kreatywnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 Jak sprawić, by Photoshop pracował na naszą korzyść Proszę nam uwierzyć, wiemy, jakie to uczucie otworzyć nową książkę poświęconą Photoshopowi. Bez wątpienia Czytelnik gotowy jest zanurzyć się od razu w treść i z miejsca rozpocząć pracę nad fotografiami. Jesteśmy już bez mała na to gotowi! Najpierw jednak, aby zapewnić najefektywniejszą pracę, musimy upewnić się, że Photoshop jest odpowiednio skonfigurowany. Chcemy także, aby Czytelnik zorientował się w organizacji pracy z cyfrowymi obrazami. W rozdziale tym pokażemy, jak należy skonfigurować Photoshopa, pracować ze zdjęciami i sortować zbiory plików, by w łatwy sposób znaleźć te, które chcemy zoptymalizować. Zawartość rozdziału Zarządzanie kolorem Ustawianie preferencji Widoki i zoom Ściąganie obrazów Sortowanie i edycja w Bridge Wszystko gotowe! 2 45 J A K S P R A W I Ć , B Y P H O T O S H O P P R A C O W A Ł N A N A S Z Ą K O R Z Y Ś Ć Zarządzanie kolorem Dla każdego fotografa kluczowym zagadnieniem jest precyzyjne odwzorowanie kolorów. Chociaż można ukończyć kurs uczący umiejętności optymalizacji obrazu, trzeba dołożyć starań, aby wydruk był dokładną interpretacją fotografi i. Oznacza to osiągnięcie efektu końcowego, który jak najdokładniej odpowiada temu, co widać na ekranie monitora. Za ten proces odpowiedzialne jest zarządzanie kolorem, które dodatkowo przyczyni się do większej spójności całego procesu organizacji pracy. Uwaga: W celu uzyskania bardziej zaawansowanych informacji na temat zarządzania kolorem w cyfrowej organizacji pracy polecamy książkę napisaną przez Tima: Color Confidence (wydawnictwo Sybex 2004). Kalibracja monitora Pierwszym krokiem w zarządzaniu kolorem podczas procesu cyfrowej obróbki jest kalibracja i sprofi lowanie monitora. Ma to naprawdę ogromne znaczenie. Jeśli nie dokonamy kalibracji ekranu, obrazy, które optymalizujemy i nad którymi pracujemy, będą co najmniej trochę — jeśli nie mocno — nieprecyzyjne. Pominięcie wspomnianego etapu nie da nam żadnych podstaw do narzekania na wydruki, które nie będą odpowiadać temu, co widać na monitorze. Kalibracja to bowiem krytyczny, pierwszy krok w osiągnięciu zamierzonych rezultatów w obróbce zdjęć. Wyrażamy głębokie przekonanie, że kalibracja monitora zostanie przeprowadzona we właściwy sposób tylko wtedy, gdy używa się zestawu wykorzystującego kolorymetr (rodzaj sensora) odpowiedzialny za mierzenie kolorów monitora. Dzięki temu można zastosować odpowiednią kompensację (rysunek 2.1). W naszej opinii, każdy z osiągalnych na rynku zestawów zawierających kolorymetr dobrze spełnia swoje zadanie. 46 Ć Ś Y Z R O K Ą Z S A N A N Ł A W O C A R P P O H S O T O H P Y B , Ć I W A R P S K A J . 2 Ł A I Z D Z O R Rysunek 2.1. W celu kalibracji monitora należy zastosować pakiet oprogramowania zawierający sensor (kolorymetr), służący do mierzenia kolorów emitowanych przez ekran. W ten sposób zastosować będzie można odpowiednią kompensację do osiągnięcia precyzyjnych barw Oto trzy z najbardziej popularnych pakietów do kalibracji monitora: Spyder2. Zestaw ten, oferowany przez Color Vision (www.colorvision.com), jest chyba najbardziej przyjazny dla użytkownika. Szczególnie polecany osobom, które dopiero rozpoczynają przygodę z cyfrową organizacją pracy i czują się troszkę zagubione. Mimo łatwości obsługi zapewnia wysoką jakość. EyeOne Display 2. To zaawansowany pakiet pochodzący z GretagMacbeth (www. gretagmacbeth.com), dzięki któremu osiągać można wyjątkowe rezultaty. Zapewnia automatyczną kompensację względem światła otaczającego w miejscu pracy. EyeOne Display jest troszkę skomplikowany w obsłudze, ale zapewnia bardzo precyzyjne wyniki. MonacoOPTIXXR. Zestaw fi rmy X-Rite (www.xrite.com) przeznaczony jest również do zastosowań zaawansowanych i jest jednym z najbardziej skrupulatnych, jeśli chodzi o proces kalibracji. Wiele funkcji dostosowania ustawień monitora można dokonać w formie przewodnika. Pakiet zapewnia najszerszy zakres dynamiki i najlepsze z możliwych rezultaty. Bez względu na wybrane rozwiązanie kluczem jest regularna kalibracja i profi lowanie. Wynika to z faktu, że wraz z czasem obraz wyświetlany na ekranie monitora będzie się zmieniał. W przypadku ekranów kineskopowych rekomendujemy rekalibrację co najmniej raz w miesiącu, zaś w przypadku ciekłokrystalicznych LCD — wystarczy raz na 60 – 90 dni. Warunki pracy Skalibrowany monitor daje pewność dokładnych kolorów (do granic fi zycznych możliwości), lecz nie gwarantuje powtarzalności. Może to wydawać się trochę sprzeczne, ale podkreśla wagę, z jaką należy podchodzić do pracy w warunkach kontrolowanych. Jako fotografujący przyrodę na pewno doskonale zdajemy sobie sprawę z zagadnienia właściwego oświetlenia. Szukamy najlepszych warunków do wykonania zdjęcia, takich jak promienie słońca padające pod właściwym kątem, tworzące na przykład złotą poświatę. Podobnie jak zmieniające się warunki świetlne wpłynąć mogą na ostateczną jakość fotografi i, tak warunki otoczenia pracy mogą modyfi kować wygląd ekranu monitora. Bardzo ważne jest, aby oświetlenie, w którym pracujemy, było powtarzalne i w pewien sposób stonowane, a także ściemnione, gdyż monitor, który służy jako punkt wyjściowy wszelkich ocen, emituje światło. Może ono zostać zakłócone przez oświetlenie pokoju. Jeśli jest zbyt jasne, nie będziemy w stanie zobaczyć subtelnych detali na ekranie. Jeśli nie jest relatywnie neutralne, na monitorze mogą pojawiać się różne uboczne, niepożądane efekty. Idealną sytuacją byłoby środowisko, które jest stale ciemne. Nie odnosi się to do konieczności pracy w absolutnej ciemności. Oznacza to jedynie, że chciałoby się maksymalnie zmniejszyć oświetlenie do poziomu nadal zapewniającego komfort pracy — pamiętając jednocześnie o zapewnieniu neutralności światła i powtarzalności warunków z sesji na sesję. Na przykład, podczas pracy we wczesnych godzinach porannych, wpadające do pokoju światło może wpłynąć na obraz w ten sposób, że na ekranie będzie wyglądał na cieplejszy niż w rzeczywistości. Wtedy to będziemy podatni na nadmierne skompensowanie owego zjawiska, a w efekcie fotografi a będzie wyglądała na zbyt zimną. Jeśli na przykład stosujemy ściemniacz i staramy się ograniczyć ilość sztucznego światła w pomieszczeniu, będzie to znakomity start. Gdy w pokoju, w którym pracujemy nad edycją obrazów, znajdują się okna, dobrym pomysłem będzie zasunięcie (lub zainstalowanie) żaluzji w celu zminimalizowania wpływu światła zewnętrznego. Chodzi w tym wszystkim o to, aby zapewnić środowisko pracy, w którym monitor precyzyjnie odzwierciedla barwy w oparciu o fakt przeprowadzenia jego uprzedniej kalibracji. Dodatkowo należy zapewnić powtarzalne warunki, najlepiej poprzez kontrolowanie otaczającego, zastanego światła. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że na ekranie widzimy właściwe kolory. Monitor bowiem służy jako punkt odniesienia zarówno do modyfi kacji zarejestrowanych fotografi i, jak i kontrolowania dokładności sporządzanych wydruków. 47 Z A R Z Ą D Z A N I E K O L O R E M Ustawienia kolorów Photoshop pozwala na ustalanie ustawień zarządzania kolorem, które określają jego zachowanie w stosunku do barw w obrazach. Ważne jest to ze względu na rezultaty obróbki w procesie cyfrowym oraz zapewnienie obrazom maksymalnej jakości. Ustawienia te można zmieniać, wybierając Edit/Color Settings (Edycja/Ustawienia koloru). Pokazuje się wtedy okno z rysunku 2.2. Rysunek 2.2. Okno dialogowe Color Settings (Ustawienia koloru) pozwala zmieniać parametry związane z zarządzaniem kolorami w Photoshopie W oknie Color Settings (Ustawienia koloru) znajdziemy przycisk z napisem More Options (Więcej opcji). Po kliknięciu na nim okno dialogowe rozszerza się o dodatkowe kontrolki. (Również tu znajdziemy listę profi li znajdującą się na liście Working Spaces (Przestrzenie robocze), która zawierać będzie wszystkie dostępne profi le, a nie tylko te przeznaczone do pracy w danej przestrzeni kolorów). Aby powrócić do poprzedniego widoku z mniejszą ilością opcji, należy ponownie kliknąć przycisk More Options (Więcej opcji). Tak czy inaczej polecamy pozostawienie wartości prezentowanych w oknie zaawansowanym na ich domyślnych poziomach. Z tego też powodu większość użytkowników nawet nie musi zagłębiać się w te ustawienia. Uwaga: We wcześniejszych wersjach Photoshopa (przed CS2) do ustawień More Options (Więcej opcji) wchodzi się poprzez zaznaczenie kwadracika Advanced Mode (Tryb zaawansowany). Profi l przestrzeni barw defi niuje zakres kolorów, który dostępny będzie dla obrabianych obrazów. Znajdziemy tu opcje, pozwalające określić, który z profi li ma być użyty jako przestrzeń barw: RGB (RGB), CMYK (CMYK), Gray (Szary), Spot (Dodatkowy). Dla większości fotografów jedyną przestrzenią barw, którą należy brać pod uwagę, będzie RGB. Polecamy jej wykorzystanie przy obróbce wszystkich obrazów, chyba że istnieje określona przyczyna, dla której ma zostać użyty inny profi l (np. gdy drukarka wymaga, aby dokonać konwersji z RGB do CMYK). W większości sytuacji (łącznie z drukowaniem na wielu domowych urządzeniach) stosuje się profi l RGB we wszystkich etapach obróbki cyfrowej. 48 Ć Ś Y Z R O K Ą Z S A N A N Ł A W O C A R P P O H S O T O H P Y B , Ć I W A R P S K A J . 2 Ł A I Z D Z O R Uwaga: Zalecamy stosowanie przestrzeni RGB z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze użytkownik korzystał będzie z urządzenia drukującego w RGB (takiego jak drukarka atramentowa, mimo że używa ona atramentów CMYK), po drugie zaś wiele z profesjonalnych drukarni preferuje otrzymać obrazy w takim formacie i samemu dokonać konwersji na CMYK. Jeśli chodzi o przestrzeń barw RGB, rekomendujemy stosowanie „Adobe RGB (1998)”. Bardzo dobrze nadaje się do ogólnych zastosowań i odznacza się relatywnie szeroką gamą barw, dzięki czemu dobrze sprawdza się wielu różnych formatach docelowych. Nie oznacza to oczywiście, że jest najlepszym rozwiązaniem dla każdego, ale jeśli mamy wątpliwości, to należy po prostu stosować Adobe RGB (1998). Inne przestrzenie barw wykorzystujemy jedynie w przypadku, gdy istnieje konkretny ku temu powód. Niektórzy z fotografów wolą profi l sRGB, zwłaszcza gdy oparta na nim jest organizacja pracy drukarki lub ich obrobione fotografi e wykorzystywane będą w internecie czy na pokazach cyfrowych slajdów. Uwaga: Jeśli w Photoshopie używamy przestrzeni Adobe RGB (1998), warto w lustrzance cyfrowej wybrać taką samą — oczywiście jeśli istnieje taka możliwość. W oknie ustawień Color Settings (Ustawienia koloru) sekcja Color Management Policies (Zasady zarządzania kolorem) zawiera ustawienia dotyczące zachowania Photoshopa w przypadku otwarcia pliku, który ma wbudowany inny profi l przestrzeni barw niż aktualnie używana. Podobnie jak w przypadku sekcji Working Spaces (Przestrzenie robocze), tak i tutaj w zasadzie ograniczamy swój wybór do RGB. Najlepiej wykorzystać Convert to Working RGB (Konwersja na roboczy RGB), wychodząc z założenia, że skoro raz zdecydowaliśmy się na określony profi l, by używać go w kolejnych etapach obróbki, to głęboki sens będzie miało zastosowanie danej przestrzeni barw do wszystkich fotografi i. Natomiast jeśli zajdzie potrzeba wykorzystania obrazu na stronie internetowej, to w procesie przygotowania obrazu zawsze można dokonać konwersji na sRGB. Generalnie preferujemy dokonywanie konwersji obrazów do określonej przestrzeni barw podczas ich otwierania. W celu utrzymania maksimum kontroli nad tym, co się dzieje z naszymi fotografi ami, warto mieć możliwość wyboru dalszego postępowania. Dlatego też najczęściej zaznaczamy wszystkie trzy kwadraciki obok Profile Mismatches (Różnice profilów) i Missing Profiles (Brak profilu) na dole sekcji Color Management Policies (Zasady zarządzania kolorem). W efekcie opcje wybrane z rozwijalnego menu będą domyślne (na przykład, obrazy RGB będą konwertowane do stosowanej przestrzeni barw RGB). Za każdym jednak razem, gdy otwierane będzie zdjęcie o innym profi lu od aktualnie używanego (lub w ogóle będzie go brak), użytkownik zostanie zapytany o sposób dalszej pracy. Uwaga: Jeśli zostały zaznaczone pola wyboru w sekcji Color Management Policies (Zasady zarządzania kolorem), w wyniku czego zawsze trzeba potwierdzać akcję domyślną, kwadraciki te należy odznaczyć. Dzięki temu wyeliminujemy jeden krok, w którym określa się Missing Profiles (Brak profilu) lub Profile Mismatch (Różnice profilów). Gdy opcje w Color Management Settings (Zasady zarządzania kolorem) zostały już wybrane, należy kliknąć OK, aby je zatwierdzić. Nie trzeba nawet restartować Photoshopa, aby weszły one w życie. 49 Z A R Z Ą D Z A N I E K O L O R E M Ustawianie preferencji Obok Color Settings (Ustawienia koloru), istnieje duża ilość innych preferencji i ustawień w Photoshopie. Jak sama nazwa wskazuje, wiele z nich zależy od przyzwyczajeń i gustów użytkownika. Chcielibyśmy podzielić się kilkoma rekomendacjami. Do pola dialogowego preferencje można dojść poprzez Edit/Preferences/General (Edycja/Preferencje/Ogólne) z menu głównego. Uwaga: Ze względu na bogactwo ustawień w oknie preferencji nie jesteśmy w stanie opisać ich wszystkich. Skupimy się na tych, które uważamy za najistotniejsze. Ustawienia ogólne Strona z ustawieniami General (Ogólne) zawiera różnorodne ustawienia wpływające na pracę w Photoshopie, co pokazano na rysunku 2.3. 50 Ć Ś Y Z R O K Ą Z S A N A N Ł A W O C A R P P O H S O T O H P Y B , Ć I W A R P S K A J . 2 Ł A I Z D Z O R Rysunek 2.3. Strona z ustawieniami General (Ogólne) zawiera różnorodne ustawienia wpływające na pracę w Photoshopie Oto lista opcji, na jakie należy zwrócić szczególną uwagę: Color Picker (Próbnik kolorów): Adobe (Adobe) Należy pozostawić jako domyślny kroplomierz Adobe, który lepiej się sprawdza od stosowanego przez system operacyjny. Image Interpolation (Interpolacja obrazka): Bicubic (Dwusześcienna) To najlepsza ogólna opcja interpolacji, natomiast inne jej warianty przydają się w określonych sytuacjach. O szczegółach opowiemy w rozdziale 9. UI Font Size (Rozmiar czcionki w interfejsie): Large (Duża) To gorąco przyjęta nowa opcja w Photoshop CS2, przynosząca ulgę wszystkim, którzy pracują w wyjątkowo dużych rozdzielczościach i dotąd musieli wpatrywać się w malutkie literki tekstu. Wybranie wariantu Large (Duża) okaże się wyjątkowo przydatne w kategoriach łatwości czytania. Należy zauważyć, iż konieczne jest ponowne uruchomienie Photoshopa, aby zmiana tej opcji odniosła skutek. History States (Style historii): 40 do 60 Tutaj określona zostaje liczba operacji, o jaką będzie można cofnąć edycję w palecie History (Historia). Innymi słowy, ustalamy tu liczbę kroków, o którą możemy wrócić w celu dojścia do momentu popełnienia błędu. Domyślna liczba 20 jest raczej niska, szczególnie w przypadku zadań takich jak retuszowanie zdjęcia za pomocą narzędzia Clone Stamp (Stempel). Z drugiej strony, w przypadku skomplikowanych prac nad obrazem, ustawienie tego parametru skonsumuje dużą ilość pamięci. Należy zatem pójść na kompromis i ustawić wartość pomiędzy 40 a 60. Na ogół wystarcza ona do cofnięcia się odpowiednio daleko i poprawy błędu, zwłaszcza gdy zrozumienie pomyłki zabiera trochę czasu. Jednocześnie nie będziemy wykorzystywać ogromnej ilości pamięci operacyjnej. Pola wyboru Options (Opcje) Na stronie z preferencjami ogólnymi znajduje się duża ilość pól wyboru, związanych z różnymi ustawieniami. Oto kilka przydatnych opcji: Export Clipboard (Eksport schowka): odznaczone Określa, czy elementy kopiowane do schowka w Photoshopie zostaną wyeksportowane, aby inne aplikacje mogły ich użyć. Polecamy wyłączenie tej opcji, dzięki czemu zwiększy się obszar dostępnej pamięci. Show Tool Tips (Pokaż podpowiedzi): zaznaczone To ustawienie odpowiedzialne jest za wyskakiwanie opisów, gdy najedziemy kursorem myszy na narzędzie lub kontrolkę. Bardzo przydaje się w przypominaniu, do czego określona rzecz służy, dlatego też sugerujemy włączenie tej opcji. Zoom Resizes Windows (Lupka zmienia wielkość okien): preferencja użytkownika Określa, czy okno dokumentu automatycznie zmieni swój rozmiar podczas oddalania bądź przybliżania. Podczas pomniejszania obrazu okno dokumentu staje się mniejsze, gdy fotografi a nie wypełnia już ekranu. Gdy przybliżamy fotografi ę, okno dokumentu zwiększa się aż do chwili, gdy obraz staje się większy od przestrzeni na ekranie. Ustawienie to zależy przede wszystkim od osobistych preferencji. Niektórzy fotografowie (łącznie z Ellen) uważają je za przydatne, inni zaś (należy do nich Tim) za wyjątkowo denerwujące. Beep When Done (Dźwięk po skończeniu): zaznaczone Niektóre z zadań zajmują całkiem sporo czasu, zanim się zakończą. Z pewnością siedzenie i czekanie na koniec procesu jest bezproduktywne. Włączenie tej opcji spowoduje, że Photoshop wyda krótki dźwięk, gdy procedura się wypełni. Dzięki temu będzie można zająć uwagę czymś innym. Program da nam znać, kiedy będzie gotowy do pracy. Dynamic Color Sliders (Dynamiczne paski kolorów): zaznaczone Funkcja bardzo przydatna podczas wybierania koloru na palecie Color (Kolor). Pomocna, gdyż suwaki zmieniają kolor w miarę przesuwania wartości barwy, dzięki czemu łatwiej ocenić, jaki kolor otrzymamy poprzez dalsze przesuwanie suwaka w określonym kierunku. Nawet jeśli nie korzysta się z palety zbyt często, warto opcję tę pozostawić włączoną. Przyda się, gdy włączymy paletę. Save Palette Locations (Zachowaj położenia palet): preferencja użytkownika Ustawienie to odpowiedzialne jest za rozmieszczenie palet podczas startu Photoshopa. Może ono być dokładnie takie, jakie było, gdy opuszczaliśmy program ostatnim razem. Generalnie rzecz biorąc, jeśli przesuwaliśmy palety w aplikacji, zrobiliśmy to w jakimś celu, zatem prawdopodobnie warto zostawić to ustawienie włączone. Z drugiej strony, jeśli uprzednio mieliśmy zachowany określony układ palet (o czym dyskutujemy dalej w tym rozdziale), to równie dobrze możemy chcieć, aby Photoshop za każdym razem powracał do tego rozmieszczenia, nawet jeśli coś w ostatniej sesji poprzesuwaliśmy. W takim wypadku należy tę opcję wyłączyć. Use Shift Key for Tool Switch (Użyj klawisza Shift do przełączania narzędzi): zaznaczone Każde z narzędzi w Photoshopie posiada przypisany skrót klawiaturowy, co pozwala na bardzo szybkie jego uruchomienie. Niektóre z przyborów mają kilka odmian, dostępnych za pomocą danej kombinacji klawiszy. Domyślnie, aby przełączać się pomiędzy nimi, korzystając ze skrótu klawiaturowego, należy dodać Shift. Zalecamy pozostawienie tej opcji włączonej, bowiem w innym wypadku naciskanie kombinacji klawiszy może spowodować nieprzewidziane zmiany w przyborniku Narzędzi. 51 I U S T A W A N I E P R E F E R E N C J I Automatically Launch Bridge (Automatyczne uruchamianie programu Bridge): preferencja użytkownika W przypadku zaznaczenia tej opcji przeglądarka plików Bridge automatycznie uruchamia się podczas każdego startu Photoshopa. Pozwala to zaoszczędzić czas, jeśli ktoś i tak zdecydowałby się na wykorzystanie Bridge, ale z drugiej strony opóźnia załadowanie samego Photoshopa. Jeśli ktoś korzysta z Bridge przez cały czas, na pewno warto włączyć tę opcje. W przeciwnym wypadku rekomendujemy wyłączenie jej. Zoom With Scroll Wheel (Powiększ/Zmniejsz przy użyciu pokrętła): zaznaczone Jeśli posiadamy myszkę wyposażoną w kółko przewijania, opcja ta okaże się wyjątkowo przydatna. Pozwala na przybliżanie i oddalanie obrazka za pomocą pokrętła. Dlatego też polecamy włączenie tej funkcji. Dziennik historii W sekcji History Log (Dziennik historii) znajdują się ustawienia, umożliwiające późniejsze przypomnienie sobie, jak użytkownik przeprowadził określoną operację. Po włączeniu pliku logującego każdy krok edycji może być zapisywany w postaci metadanych, nadających się potem do szczegółowych analiz. Ogólnie zalecamy wyłączenie tej funkcji ze względu na fakt, że nie ma prostego sposobu usunięcia tych informacji. Mimo to, opcja ta może okazać się zbawienna w przypadku zastosowania całej serii przekształceń na obrazie i późniejszej konieczności zaaplikowania tej samej procedury w stosunku do innej fotografi i. Przydaje się w szczególności podczas używania kombinacji kilku fi ltrów jeden po drugim lub też eksperymentowania z technikami kreatywnymi. Uwaga: Jeśli wybrane zostanie zapisywanie informacji logu do jednego pliku tekstowego, to dotyczyć to będzie operacji na wszystkich obrazach — rozwiązanie niezbyt efektywne. Po zaznaczeniu pola wyboru History Log (Dziennik historii) pokazują się dodatkowe ustawienia. Jeśli ktoś zamierza użyć tych opcji, zalecamy wybrać Metadata (Metadane) jako wariant Save Log Items To (Zapisz dziennik w). Dzięki temu informacje zawsze zapisywane będą w pliku zdjęcia. Najlepiej wybrać również Detailed (Szczegółowy) z Edit Log Items (Dziennik zmian), aby zapisywane informacje okazały się rzeczywiście wartościowe. W przypadku stosowania tej opcji nagrane informacje (które akumulowane są tylko po wybraniu tego ustawienia) można przeglądać, wybierając File/File Info (Plik/Info o pliku) z menu i klikając na słowo History (Historia), znajdujące się w lewej kolumnie (zobaczy rysunek 2.4). 52 Ć Ś Y Z R O K Ą Z S A N A N Ł A W O C A R P P O H S O T O H P Y B , Ć I W A R P S K A J . 2 Ł A I Z D Z O R 53 I U S T A W A N I E P R E F E R E N C J I Rysunek 2.4. Jeśli używamy Dziennika historii, to zobaczenie wszystkich operacji, które zostały przeprowadzone na pliku, umożliwia okno dialogowe File Info (Info o pliku) Ustawienia obsługi plików Gdy skończymy już wybieranie opcji ogólnych w oknie dialogowym Preferencje, kliknijmy Next (Następny), aby przejść do sekcji File Handling (Obsługa plików), co zilustrowano na rysunku 2.5. Znajdziemy tu ustawienia związane przede wszystkim ze sposobem zapisywania plików. Rysunek 2.5. Sekcja File Handling (Obsługa plików) okna dialogowego Preferences (Preferencje) zawiera ustawienia wpływające na sposób zapisu plików W sekcji File Saving Options (Opcje zapisywania pliku) znajdują się dwa ustawienia, Image Previews (Podglądy) oraz File Extension (Rozszerzenie): Image Previews (Podglądy): Always Save (Zawsze zapisuj) określa, czy mała miniaturka podglądu zostanie zapisana jako część pliku obrazu. Ustawienie to zostawiamy jako Always Save (Zawsze zapisuj) z wyjątkiem zapisywania plików na potrzeby internetu, gdy ograniczeni jesteśmy jego wielkością. W przypadku posiadania dużej kolekcji obrazów dla sieci Web można rozważyć użycie opcji Ask When Saving (Pytaj przy zapisie) lub też Never Save (Nigdy nie zapisuj). File Extension (Rozszerzenie): preferencje użytkownika Po rozwinięciu listy pokazują się opcje pozwalające wybrać pomiędzy dużymi i małymi literami. Nie należy się tym zbytnio przejmować, gdyż jakiekolwiek z ustawień umożliwi właściwą pracę z obecnym oprogramowaniem. Tak naprawdę nie ma wielkiej różnicy, jakiego dokonamy wyboru, gdyż i tak nie będziemy zbyt często widzieć rozszerzeń plików. W sekcji File Compatibility (Zgodność pliku) znajdziemy kolejnych kilka opcji: Ignore EXIF Profile Tag (Ignoruj znacznik profilu EXIF): wyłączony, jeśli nie jest potrzebny Rekomendujemy pozostawienie tej opcji odznaczonej, chyba że mamy problemy z przestrzenią barw zawartą w zarejestrowanych obrazach. Problem ten nie powinien dotyczyć większości fotografów. Związany jest bowiem z kłopotami wynikającymi z osadzonego profi lu kolorów, co zdarza się niezmiernie rzadko. Jeśli wybierzemy tę opcję, Photoshop będzie ignorował przestrzeń barw w cyfrowych fotografi ach. Ask Before Saving Layered TIFF Files (Zapytaj przed zapisaniem plików TIFF z warstwami): preferencje użytkownika Ustawienie to odpowiedzialne jest za pojawianie się okna TIFF Options (Opcje TIFF). Wybór będzie przede wszystkim uwarunkowany trybem pracy użytkownika. Na przykład Tim na ogół zapisuje pliki TIFF w formie spłaszczonej (zapisując plik główny z warstwami jako PSD), dlatego też zaznacza tę opcję, aby mieć możliwość zachowania obrazu bez warstw. Z kolei Ellen ma tendencję do zapisywania plików TIFF z warstwami (lub spłaszcza je manualnie), dlatego też odznacza to pole wyboru, w wyniku czego unika konieczności klikania przycisku OK w oknie dialogowym. Enable Large Document Format (.psb) (Włącz format dużych dokumentów (.psb)): wyłączony, jeśli nie jest potrzebny Opcja ta warunkuje możliwość zapisu plików w formacie PSB. Jest on przeznaczony do zapisu wyjątkowo dużych zbiorów, stosowany w Photoshopie w przypadku obrazów o rozmiarach większych od 30 000 pikseli dla pojedynczej strony. Chociaż jest to użyteczna opcja, przydająca się w tworzeniu tak dużych plików dla określonych aplikacji, to ze względu na fakt, że nie można ich wydrukować, nie będzie dla nas zbyt przydatna. Jeśli użytkownik nie zamierza stosować formatu plików PSB, zalecamy wyłączenie tej opcji, aby zredukować długość listy wyświetlającej typy plików podczas zapisu obrazów. Uwaga: Format PSB może być otwierany tylko w Photoshop CS lub jego późniejszych wersjach. Maximize PSD and PSB File Compatibility (Maksymalizuj zgodność plików PSD i PSB): preferencja użytkownika Opcja ta kontroluje, czy zostanie nagrany kompozytowy obraz pełnej rozdzielczości jako część pliku obrazowego w rodzimym formacie Photoshopa. Istnieje kilka przyczyn uzasadniających jej stosowanie. Jedną z nich jest zapewnienie sobie możliwości otwierania plików w późniejszych wersjach Photoshopa zgodnie z tym, jak chcieliśmy by on wyglądał — nawet jeśli algorytmy określające sposób aplikowania przekształceń się zmienią. Inna to aplikacje, które nie są w stanie stworzyć ikonki lub podglądu z pliku z warstwami — wtedy wykorzystują one kompozyt o pełnej rozdzielczości. Jest również doskonałym rozwiązaniem w sytuacji, gdy stworzyliśmy plik PSD w jednej 54 Ć Ś Y Z R O K Ą Z S A N A N Ł A W O C A R P P O H S O T O H P Y B , Ć I W A R P S K A J . 2 Ł A I Z D Z O R z ostatnich wersji Photoshopa i wysyłamy go do kogoś, kto używa starszej wersji, gdzie nie wszystkie funkcje będą działały. Wadą używania tego ustawienia jest fakt, że wielkość pliku znacznie zwiększa się (potencjalnie dwukrotnie). W Version Cue znajduje się jedno pole wyboru: Enable Version Cue Workgroup File Management (Włącz Version Cue — mechanizm zarządzania plikami grupy roboczej): wyłączone, jeśli niepotrzebne Version Cue jest osobną aplikacją Creative Suite (nie znajdującą się w autonomicznej wersji Photoshopa), pozwalającą na bezkonfl iktową pracę kilku osób na określonym zestawie plików, lub też jednej osobie na pliku o wielu wersjach. Ostatnia opcja w ustawieniach obsługi dotyczy listy ostatnio używanych plików: Recent File List Contains:10 (Pokazuj listę: 10 ostatnich plików) Tutaj określamy, ile plików będzie wyświetlanych na liście Open Recent (Otwórz ostatnie) znajdującą się w menu File (Plik). Uważamy domyślną wartość 10 za w zupełności wystarczającą. Wyświetlanie i kursory Kliknijmy na Next (Następny), kiedy etap ustawień obsługi plików został już zakończony, aby wejść w opcje Displays Cursors (Wyświetlanie i kursory), tak jak pokazano na rysunku 2.6. 55 I U S T A W A N I E P R E F E R E N C J I Rysunek 2.6. Sekcja Display Cursors (Wyświetlanie i kursory) okna Preferences (Preferencje) służy przede wszystkim do ustawień wyglądu kursora myszy w Photoshopie W sekcji Display (Wyświetlanie) znajdują się dwa pola wyboru. Zalecamy, by pozostawić je odznaczone: Color Channels in Color (Kanały kolorów w kolorze): odznaczone Włączenie tej opcji powoduje, że kanały widziane przez paletę Channels (Kanały) są wyświetlane w ich rzeczywistym kolorze (np. czerwony dla kanału czerwonego), a nie w skali szarości. Chociaż interpretacja wartości barw dla każdego kanału może wydawać się dobrym pomysłem, tak naprawdę staje się wyzwaniem, bowiem każdy z kolorów komponentowych posiada inną postrzeganą tonalność i w związku z tym porównania (a nawet oglądanie obrazów) jest utrudnione. Use Pixel Doubling (Użyj podwajania pikseli): odznaczone Ustawienie odpowiedzialne za zwiększenie szybkości wyświetlania obrazów poprzez pracę w zredukowanej rozdzielczości. Benefi t wynikający z przyspieszenia pracy nie jest tak istotny dla komputera, który posiada odpowiednią szybkość do pracy w Photoshopie, a dodatkowo dochodzi pogorszenie jakości wyświetlania fotografi i, jeśli opcja ta jest zaznaczona. Kursory W sekcji Painting Cursors (Malujące kursory) możemy dokonać ustawień kursora używanych dla wskaźnika myszy podczas pracy z narzędziami malarskimi w Photoshopie. Rekomendujemy Normal Brush Tip (Zwykła końcówka pędzla) oraz Precise (Precyzyjne). Standard (Standardowe) Ustawienie Standard (Standardowe) wykorzystuje wskaźnik myszy do wyświetlania małej ikonki używanego narzędzia. Chociaż pomaga w pamiętaniu, jakie narzędzie jest aktualnie używane, to w zasadzie uniemożliwia ocenienie rozmiaru pędzla, jak również obszaru działania. Precise (Precyzyjne) Opcja Precise (Precyzyjne) wykorzystuje „docelowy” widok, ułatwiający dokładne zobaczenie miejsca, w którym będziemy malować jakimkolwiek z narzędzi, ale nie daje żadnych informacji o rozmiarze pędzla. Normal Brush Tip (Zwykła końcówka pędzla) Ustawienie to używa wskaźnika myszy odpowiadającego wielkości i rozmiarowi wykorzystywanego pędzla. Dodatkowo mamy wgląd w miękkość narzędzia poprzez pokazanie granicy pędzla, w której przezroczystość wynosi 50 procent (proszę spojrzeć na obrazek po lewej na rysunku 2.7). Oznacza to, że bardziej miękka krawędź pędzla wykracza poza rozmiar kursora, który reprezentuje główny obszar malowania. Full Size Brush Tip (Pełnowymiarowa końcówka pędzla) Kursor w tej opcji pokazuje pełen zakres używanego narzędzia, z głównym obszarem miękkiego pędzla będącym w centrum wskaźnika myszy (obrazek po prawej na rysunku 2.7). Wielkość kursora pędzla odpowiada całkowitemu obszarowi malowania. Może to być troszkę mylące w przypadku stosowania pędzli o miękkich granicach, jako że na ogół na ich krańcach nie będzie widać żadnego efektu. Rysunek 2.7. Ustawienie Normal Brush Tip (Zwykła końcówka pędzla) definiuje kraniec kursora w punkcie, gdzie przezroczystość wynosi 50 dla pędzli miękkich. Natomiast Full Size Brush Tip (Pełnowymiarowa końcówka pędzla) ukazuje pełen zakres stosowanego pędzla (łącznie z obszarem reprezentującym miękki obszar), mimo że działanie przy krawędzi w takim wypadku może być równie 0 Na dole sekcji Painting Cursors (Malujące kursory) widać dodatkową opcję: Show Crosshair in Brush Tip (Pokaż krzyżyk w środku pędzla) Pole wyboru Show Crosshair in Brush Tip (Pokaż krzyżyk w środku pędzla) pozwala na określenie, czy chcemy widzieć krzyżyk w centrum pędzla, dzięki czemu łatwiej jest zlokalizować, gdzie jest jego środek. Istnieje cała gama sytuacji, w których może się to bardzo przydać. Ponieważ nie uważamy, by rozpraszało to uwagę, naszą rekomendacją jest zaznaczenie tej opcji. Uwaga: Klawisz Caps Lock przełącza widok kursora pędzla pomiędzy opcjami precyzyjne i opcje pędzla. Jeśli zatem nie widzimy właściwego widoku kursora, odpowiadającego ustawieniom w oknie Preferences (Preferencje), sprawdźmy status klawisza Caps Lock. 56 Ć Ś Y Z R O K Ą Z S A N A N Ł A W O C A R P P O H S O T O H P Y B , Ć I W A R P S K A J . 2 Ł A I Z D Z O R Dla Other Cursors (Inne kursory) powinno się zaznaczyć opcję Precise (Precyzyjne). Dzięki temu będziemy dokładnie widzieli miejsce, gdzie klikamy na edytowanym obrazku, używając jednego z narzędzi niebędących pędzlem. W większości przypadków ustawienie to wyświetla krzyżyk („celownik”). Uwaga: Dla ustawień Transparency Gamut (Przezroczystość i przestrzeń kolorów), Units Rulers (Jednostki i miarki), Grids Slices (Linie, siatki i odcięcia) całkowicie zgadzamy się z ustawieniami domyślnymi. Opcje te tak czy inaczej nie są znaczące w kontekście optymalizacji fotografii, dlatego też nie będziemy ich tu omawiać. Plug-iny i dyski magazynujące W sekcji Plug-Ins Scratch Disks (Plug-iny i dyski magazynujące) okna Preferences (Preferencje) istotne jest właściwe ustalenie parametrów w części Scratch Disks (Dyski magazynujące) dla optymalnej pracy Photoshopa (rysunek 2.8). Kiedykolwiek zdarzy się, że program nie będzie miał odpowiedniej ilości pamięci, aby wykonać zadanie, polegać będzie na twardym dysku w celu symulowania dodatkowych jej zasobów. Obszar używany w tym celu nosić będzie miano scratch disk (dysk magazynujący). 57 I U S T A W A N I E P R E F E R E N C J I Rysunek 2.8. Sekcja Plug-Ins Scratch Disks (Plug-iny i dyski magazynujące) okna Preferences (Preferencje) jest istotna, jeśli chodzi o zapewnienie maksymalnych osiągów Photoshopa Kiedy Photoshop ucieka się do przestrzeni dyskowej, musimy mieć pewność, że działa ona optymalnie. Aby zmaksymalizować osiągi w takiej sytuacji, należy skierować Photoshopa na drugi fi zyczny dysk wewnętrzny, na którym nie ma plików systemu operacyjnego. Jako generalną zasadę można przyjąć, że w przypadku posiadania więcej niż jednego fi zycznego dysku zainstalowanego w systemie należy przypisać First (Pierwszy) drugiemu napędowi, natomiast Second (Drugi) pierwszemu napędowi. Jeśli mamy więcej niż dwa dyski, można nadać ustawienia dla napędu Third (Trzeci) i Fourth (Czwarty). Pamiętajmy, że celem jest zapewnienie optymalnego działania, zatem najszybszy dysk powinien być pierwszy, zaś używany przez system operacyjny — ostatni. Większość zewnętrznych napędów charakteryzuje się dużo wolniejszą prędkością od wewnętrznych, dlatego w tym celu nie powinno się ich używać, lub ustawić je jako ostatnie. Uwaga: Jeśli mamy dysk podzielony na wiele partycji, niestety nie uzyskamy korzyści ze zmian opisywanych tutaj. Jedynie w przypadku fizycznie odseparowanych napędów będziemy beneficjantami optymalizacji dysków magazynujących. Pamięć i bufor obrazków Sekcja Memory Image Cache (Pamięć i bufor obrazków) zawiera dwa ustawienia mogące wpłynąć na ogólne osiągi systemu (rysunek 2.9): Rysunek 2.9. Sekcja Memory Image Cache (Pamięć i bufor obrazków) jest ważna ze względu na ogólne osiągi systemu Cache Levels (Poziomy bufora): domyślne 6 Ustawienie Cache Levels (Poziomy bufora) określa, ile ustawień zoom jest zachowanych w pamięci dla określonego obrazka. Pozwala na szybsze wyrysowanie fotografi i i histogramu podczas przybliżania i oddalania oraz przeprowadzania modyfi kacji. Ze względu na niewielką różnicę w prędkości działania systemu, generalnie zalecamy zostawienie domyślnej wartości. Memory Usage (Zużycie pamięci): 80 lub mniej Opcja Memory Usage (Zużycie pamięci) jest znacznie istotniejsza, jeśli chodzi o osiągi w pracy komputera. Bez wątpienia Czytelnik już się zorientował, że najlepiej, gdyby Photoshop posiadał dostęp do maksymalnej ilości pamięci, jaka jest możliwa. Omawiane ustawienie określa, jak dużą część jej zasobów zarezerwujemy temu programowi. Chociaż, ogólnie rzecz biorąc, korzyść powinna przynieść jak największa wartość, to niestety w ten sposób możemy przysporzyć sobie problemów. Bardzo wysoki parametr będzie prowadzić do kłopotów ze stabilnością systemu, a w przypadku wielu komputerów nastawienie na 100 uniemożliwi start Photoshopa. Sugerujemy, aby nie wpisywać więcej niż 80 , dzięki czemu unikniemy tarapatów, zaś sam program będzie miał przydzieloną maksymalną ilość zasobów. 58 Ć Ś Y Z R O K Ą Z S A N A N Ł A W O C A R P P O H S O T O H P Y B , Ć I W A R P S K A J . 2 Ł A I Z D Z O R Uwaga: Ustawienia w sekcji Type (Tekst) generalnie nie są istotne dla fotografów przyrody. Uważamy, iż ustawienia domyślne są odpowiednie dla większości użytkowników. Widoki i zoom Po dokonaniu ustawień w Photoshopie według osobistych preferencji jesteśmy w zasadzie gotowi do rozpoczęcia pracy z obrazami. Program zapewnia wiele sposobów na oglądanie fotografi i, związanych z wyświetlaniem obrazów w programie oraz nawigowaniem wykorzystującym rozmaite narzędzia. Okna i przestrzenie robocze Pierwszą rzeczą, jaką zalecamy zrobić po otwarciu obrazka, jest odpowiednie ustawienie jego wymiarów. Generalnie oznaczać to będzie maksymalizację okna dokumentu, umożliwiającą zobaczenie największego obszaru zdjęcia (przedstawia to rysunek 2.10). Jeśli w pracy wykorzystujemy tylko jeden monitor, a zatem palety Photoshopa widnieją na naszym podstawowym ekranie, możemy nacisnąć klawisz Tab, aby włączać je i wyłączać. Niektórzy użytkownicy preferują zmianę rozmiarów dokumentu tak, by zmieścił się w obszar pozostały po otwarciu palet, zamiast maksymalizować okno dokumentu dla każdego obrazka. Rysunek 2.10. Najlepiej jest zmaksymalizować okno dokumentu. Dzięki temu w pracy w Photoshopie widzimy tak duży obszar fotografii, jak to tylko możliwe W ramach Photoshopa istnieje również możliwość organizowania palet pod indywidualne preferencje użytkownika. W czasie lektury tej książki zaznajomimy się z wieloma dostępnymi ich odmianami. Z czasem Czytelnik wyrobi sobie pogląd odnośnie tego, jakie palety chce posiadać na pulpicie i jak mają one być rozmieszczone (proszę spojrzeć na przykład na rysunek 2.11). Może nawet dojść do sytuacji, że pojawią się różne konfi guracje w zależności od przeprowadzanych przekształceń lub pracy z określonymi fotografi ami. Na szczęście przełączanie pomiędzy różnymi organizacjami palet jest w Photoshopie bardzo łatwe. 59 I W D O K I I Z O O M Rysunek 2.11. Konfiguracja palet zgodnie z własnymi odczuciami i komfortem umożliwi efektywniejszą pracę w Photoshopie Na początku trzeba rozmieścić palety w sposób nam odpowiadający. Następnie z menu wybrać Window/Workspace/Save Workspace… (Okno/Obszar roboczy/Zapisz obszar roboczy…), nazwać ten układ i kliknąć na Save (Zapisz), tak jak na rysunku 2.12. Następnie, kiedykolwiek zajdzie potrzeba otwarcia bądź odświeżenia obszaru roboczego, wystarczy wybrać nazwę zachowanego układu z menu Window/Workspace (Okno/Obszar roboczy), a konfi guracja automatycznie się załaduje. Rysunek 2.12. Okno dialogowe Save Workspace (Zapisz obszar roboczy) pozwala na zapisanie konfiguracji palet pod wybraną nazwą. W przyszłości umożliwi to łatwe jej załadowanie Potem, gdy otworzymy obraz, jesteśmy gotowi rozpocząć używanie narzędzi nawigacyjnych, aby zbadać różne obszary naszego zdjęcia. Podobne metody mają zastosowanie podczas pracy nad obrazami, szczególnie podczas oceniania, jak wiele przekształceń potrzeba dokonać w oparciu o przegląd kilku kluczowych miejsc fotografi i. Spróbuj! W celu opanowania różnych narzędzi nawigacji prezentowanych tutaj otwórz obraz nazwany Navigate (Nawiguj) na dołączonej płycie CD i spróbuj zastosować metody tutaj omówione. Następnie zapisz obszar roboczy w odpowiadającym Ci układzie palet. Narzędzie Zoom (Lupka) Narzędzie Zoom (Lupka) jest jednym z najprostszych narzędzi nawigacji, ale posiada pewne ukryte cechy, które mogą okazać się wyjątkowo przydatne. W celu wybrania narzędzia Zoom (Lupka), należy kliknąć na jego ikonie lub nacisnąć Z na klawiaturze. w palecie Tools (Narzędzia) Uwaga: Jeśli używasz innego narzędzia, możesz przełączyć się na Lupkę, naciskając Ctrl+spacja/(cid:97)+spacja. 60 Ć Ś Y Z R O K Ą Z S A N A N Ł A W O C A R P P O H S O T O H P Y B , Ć I W A R P S K A J . 2 Ł A I Z D Z O R Spróbuj! Ctrl+spacja/(cid:97)+spacja. Kiedy zwolnisz kombinację klawiszy, przełączasz się z powrotem do używanego narzędzia. W najbardziej podstawowym użyciu kliknięcie gdziekolwiek na obrazie po wybraniu narzędzia Zoom (Lupka) spowoduje przybliżenie o jeden ustalony poziom procentowy. Po tej operacji nie tylko dokonamy przybliżenia, ale punkt, w którym kliknęliśmy, stanie się środkiem widoku. W celu oddalenia wybieramy opcję Zoom Out (Zmniejsz) na pasku opcji lub po prostu przytrzymujemy klawisz Alt/Option w momencie klikania. Podczas zmniejszania zachodzi proces odwrotny. Obrazek oddala się o jeden poziom, a miejsce, w którym kliknęliśmy, staje się centrum nowego widoku. Uwaga: Możemy również przybliżać lub oddalać (bez zmieniania środka widoku), przyciskając Ctrl/(cid:97). Spróbuj! Ctrl/(cid:97) oraz klawisz plus (+) lub minus (-). Jeśli nasza mysz posiada pokrętło przewijania, możemy je wykorzystać do powiększania i zmniejszania (przytrzymując klawisz Alt/Option). Narzędzie Zoom (Lupka) posiada jedną specjalną właściwość, która jest wyjątkowo praktyczna. Jeśli bowiem klikniemy i przeciągniemy na jakimś obszarze zdjęcia, utworzymy tam zaznaczenie (obszar o krawędziach z przerywanej linii). W momencie zwolnienia klawisza myszy obszar, który wyznaczyliśmy przez przeciąganie, zostanie przybliżony w maksymalnym stopniu, na jaki pozwala okno dokumentu. Jest to zatem wspaniały sposób przybliżania jakiegokolwiek fragmentu obrazka. Inną praktyczną, ukrytą cechą Lupki jest możliwość szybkiego przechodzenia do widoku 100 . Przydaje się wyjątkowo do zbadania ogólnej ostrości i zauważenia niewielkich zabrudzeń, pyłków itp. na obrazie. W celu szybkiego powrotu do 100 przybliżenia wystarczy podwójnie kliknąć na ikonie narzędzia Zoom (Lupka), znajdującej się w palecie Tools (Narzędzia) lub nacisnąć Ctrl+Alt+0/(cid:97)+Option+0. Można również podczas używania narzędzia Zoom (Lupka) zawsze wywołać część z tych komend za pomocą kliknięcia prawym klawiszem myszy gdzieś na obszarze fotografi i, a potem wybrać żądaną opcję z menu kontekstowego. Badanie ostrości: odpowiednie powiększenia i praktyka Określenie, czy obraz jest odpowiednio ostry, jest jednym z ważniejszych zadań procesu przeglądania fotografii, który zresztą wpływa na przebieg prac podczas optymalizacji. Wielu fotografów miewa problemy podczas badania ostrości cyfrowego obrazu wyświetlanego na ekranie, szczególnie jeśli spędzili wiele lat, przypatrując się za pomocą mocnej lupy błonom filmowym. Pierwszym krokiem określania ostrości jakiegokolwiek obrazu jest sprawdzenie, jak wygląda on w powiększeniu równym 100 (w rzeczywistych pikselach). W tym celu możemy wybrać narzędzie Zoom (Lupka) lub na klawiaturze przycisnąć Ctrl+Alt+0/ (cid:97)+Option+0. Przy takim przybliżeniu jeden piksel obrazu jest reprezentowany przez jeden piksel monitora. W rezultacie, widzimy wszystkie rzeczywiste piksele części obrazu, która może zostać wyświetlona na monitorze. Jeśli natomiast procent przybliżenia jest różny od 100, monitor albo używa więcej niż jednego piksela do odzwierciedlenia jednego punktu fotografii (wtedy procent przybliżenia jest większy od 100), albo też nie pokazuje wszystkich pikseli danego obszaru obrazka (jeśli procent przybliżenia jest mniejszy od 100). Podczas oglądania obrazu w powiększeniu 100 należy zwrócić uwagę, czy krawędzie podmiotu fotografii posiadają dobry kontrast. Dla każdego zdjęcia o dobrej ostrości będzie to kluczowy atrybut. Nauczenie się tego, jak wygląda ostry obraz na ekranie monitora, wymaga pewnej wprawy i jedyną drogą jej nabycia jest zbadanie odpowiednio dużej ilości ujęć. Obok przeglądania obrazów po prostu na monitorze przydatne okazać się może zrobienie kilku wydruków zdjęć i późniejsze porównanie wydrukowanej fotografii (gdzie łatwiej jest ocenić ostrość) do obrazu na ekranie w powiększeniu 100 . Pomaga to w wyrobieniu sobie poglądu, jak widok na ekranie monitora przekłada się na faktyczną ostrość obrazu. 61 I W D O K I I Z O O M Narzędzie Hand (Rączka) Narzędzie Hand (Rączka) zapewnia sposób nawigowania po obrazie w przypadku, gdy ten wykracza poza okno dokumentu. Zachowuje się podobnie jak ludzka ręka, z pomocą której ocenialibyśmy duże powiększenie na stole. Zamiast przesuwać głowę i wodzić wzrokiem po różnych obszarach zdjęcia, przesuwalibyśmy je, używając dłoni. Narzędzie można aktywować, klikając na ikonie (Narzędzia) lub naciskając H na klawiaturze. znajdującej się w palecie Tools Po aktywowaniu Rączki poprzesuwajmy nią nad obrazem. Poruszać się on będzie w kierunku zgodnym z ruchem myszy. Dzięki odświeżaniu ekranu w czasie rzeczywistym, można swobodnie oglądać fotografi ę w miarę przesuwania jej po ekranie. Uwaga: Narzędzie Hand (Rączka) nie będzie powodować przesuwania zdjęcia, jeżeli w całości mieści się ono w oknie dokumentu. Inną przydatną sztuczką będzie zastosowanie narzędzia Hand (Rączka) w celu szybkiego wyświetlenia obrazu w powiększeniu umożliwiającym optymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej, czyli bez zasłaniania przez widoczne palety (jeśli znajdują się przy krawędzi ekranu), lub też maksymalne zwiększenie okna w miarę możliwości (jeśli nie jest zadokowane). W tym celu należy podwójnie kliknąć na ikonce Hand (Rączka), znajdującej się w palecie narzędziowej. Hand (Rączka) bardzo przydaje się do szybkiego ocenienia obrazka pod względem kompozycji, tonalności oraz koloru. Uwaga: W przypadku używania jakiegokolwiek innego narzędzia można przełączyć się na Rączkę, naciskając spację. W momencie jej zwolnienia przełączamy się z powrotem do wybranego narzędzia. Paleta Navigator (Nawigator) Paleta Navigator (Nawigator) konsoliduje wiele cech narzędzia Zoom (Lupka) oraz Hand (Rączka) w jednym rozwiązaniu, zapewniając efektywną metodę przemieszczenia obrazu w celu zbadania poszczególnych jego obszarów (zobacz rysunek 2.13). Jeśli paleta Navigator (Nawigator) nie jest widoczna, włączymy ją, wybierając Window/Navigator (Okno/Nawigator). Rysunek 2.13. Paleta Navigator (Nawigator) zapewnia wygodny sposób przemieszczenia się po powierzchni obrazka Na palecie Navigator (Nawigator) widzimy zmniejszony podgląd aktywnej fotografi i. Czerwony prostokąt określa, na jaką
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Photoshop. Warsztaty dla fotografów przyrody
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: