Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00175 005697 21338986 na godz. na dobę w sumie
Phrasal verbs - ciekawie i z humorem - ebook/pdf
Phrasal verbs - ciekawie i z humorem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 205
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-3338-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Na książkę składa się trzydzieści sześć krótkich, pełnych humoru historyjek o perypetiach pewnego obiboka, nieudacznika i pijaka, jego rodziny, oraz osobliwego towarzystwa, w jakim się obraca. W całość wkomponowanych zostało ponad 500 czasowników frazowych (phrasal verbs) Poza tym, że wszystkie teksty utrzymane są w lekkim i zabawnym tonie, obejmują one również szeroki materiał leksykalny, doskonale wzbogacający słownictwo ogólne ucznia.

Każda część opatrzona została zestawem ćwiczeń utrwalających zawarte w tekście czasowniki złożone.

Książkę można wykorzystywać zarówno w pracy z nauczycielem jak i do nauki samodzielnej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MAREK K(cid:265)DZIERSKI phrasal verbs ciekawie i z humorem phrasal verbs – ciekawie i z humorem OD AUTORA..............................................................................................4 1. THIEVES, THE POLICE, AND MY CAR – PART ONE ....................5 2. THIEVES, THE POLICE, AND MY CAR – PART TWO ...................9 3. MY WIFE AND THE FOOTBALL MATCH – PART ONE.............13 4. MY WIFE AND THE FOOTBALL MATCH – PART TWO............17 5. I GET CONSCRIPTED – PART ONE ................................................21 6. I GET CONSCRIPTED – PART TWO ...............................................25 7. THE DAMNED DOG AND PROBLEMS – PART ONE....................29 8. THE DAMNED DOG AND PROBLEMS – PART TWO...................33 9. I AM FORCED TO DO SOME WORK – PART ONE.......................37 10. I AM FORCED TO DO SOME WORK – PART TWO....................41 11. FAMILY VISIT AND FUN – PART ONE.........................................45 12. FAMILY VISIT AND FUN – PART TWO........................................49 13. HAROLD’S LOVE AFFAIR – PART ONE ......................................53 14. HAROLD’S LOVE AFFAIR – PART TWO ....................................57 15. MY NEW JOB – PART ONE.............................................................61 16. MY NEW JOB – PART TWO............................................................65 17. I BECOME A DECENT MAN – PART ONE....................................69 18. I BECOME A DECENT MAN – PART TWO...................................73 19. THE TWINS BUY SHARES – PART ONE.......................................77 20. THE TWINS BUY SHARES – PART TWO......................................81 21. I HELP THE TWINS BUY A CAR – PART ONE ............................85 22. I HELP THE TWINS BUY A CAR – PART TWO...........................89 phrasal verbs – ciekawie i z humorem 23. LAURA AND MY STUFF – PART ONE...........................................93 24. LAURA AND MY STUFF – PART TWO .........................................97 25. MY SON AND THE SCHOOL – PART ONE.................................101 26. MY SON AND THE SCHOOL – PART TWO................................105 27. HAROLD AND I GO FISHING – PART ONE ...............................109 28. HAROLD AND I GO FISHING – PART TWO ..............................113 29. HOME ALONE – PART ONE .........................................................117 30. HOME ALONE – PART TWO ........................................................121 31. LOVE HURTS – PART ONE...........................................................125 32. LOVE HURTS – PART TWO..........................................................129 33. I, POLITICS, AND MY WIFE – PART ONE .................................133 34. I, POLITICS, AND MY WIFE – PART TWO.................................137 35. I HELP THE TWINS BUILD A SHED – PART ONE....................141 36. I HELP THE TWINS BUILD A SHED – PART TWO...................145 KEY.........................................................................................................149 SŁOWNICZEK ANGIELSKO - POLSKI.............................................185 SŁOWNICZEK POLSKO - ANGIELSKI.............................................194 phrasal verbs – ciekawie i z humorem Od autora Phrasal Verbs ciekawie i z humorem jest ksi(cid:261)(cid:298)k(cid:261), która w odró(cid:298)nieniu od po- wszechnie dost(cid:266)pnych na rynku zestawie(cid:276) słownikowych skutecznie pomaga w aktywnym opanowaniu stosunkowo zło(cid:298)onego problemu, jakim s(cid:261) angielskie cza- sowniki frazowe. Ponad 500 takich czasowników przedstawionych jest w formie mini powie(cid:286)ci o perypetiach pewnego obiboka i nieudacznika, na któr(cid:261) składa si(cid:266) 36 sze(cid:286)ć zabawnych tekstów. Pod ka(cid:298)dym z nich znajduje si(cid:266) zestaw ćwicze(cid:276) utrwalaj(cid:261)cych, zarówno pisemnych jak i ustnych. Te drugie mog(cid:261) być doskonałym przyczynkiem do prowadzenia konwersacji. Na marginesie przy ka(cid:298)dym tek(cid:286)cie obja(cid:286)nione s(cid:261) nie tylko czasowniki frazowe, lecz tak(cid:298)e zawarty jest bogaty materiał leksykalny. Korzystaj(cid:261)cy z ksi(cid:261)(cid:298)ki przy okazji opanowywania czasowników frazo- wych rozbudowuje jednocze(cid:286)nie swoje słownictwo ogólne. Ksi(cid:261)(cid:298)ka słu(cid:298)yć mo(cid:298)e zarówno do pracy z nauczycielem jak i z powodzeniem do nauki samodzielnej, po- ćwicze(cid:276). niewa(cid:298) wszystkich znajduje klucz do na ko(cid:276)cu ISBN 978-83-272-3338-7 My car was broken into / in again. That was the third time on the same day. It’s not that I broke down, but it was surely getting on my nerves. I called the police, as usual. The first and second call didn’t break the officer up. The problem started later. On the other hand, it wasn’t my fault that the burglar found my car particularly attractive for his pur- poses. My wife, Laura, says that it was all because of the stereo set I wanted to take back to the shop. It consisted of four pieces. I decided to put the speakers in the car first, and then get the other pieces down one by one. So, the speakers were first in and first out. You bet I wasn’t brimming over with happiness, seeing the speakers gone, especially that I was standing by the broken car window with the amplifier on my shoulder. I put the amplifier into the car, as I found it too heavy to carry it back up, and went to the nearest telephone booth to call the police. When I came back a minute later I found the amplifier gone, too. I was still far from the intention of bumping the thief off if I got him in my hands. I usually bottle my feelings up and that was the case, too. I felt myself lucky anyway, as the main part of the stereo set, that is the tape recorder and the record player, was safe at home. I went to the telephone booth to report the double theft. A few minutes later, on my way back to the car, I saw a young man carrying a tape recorder and a record player of the same type I had. Poor chap. His stereo set broke down, too. Quality of the electronic equipment is still not satisfactory in our country. When I was approaching the car I saw my wife, Laura, looking around with desperation on her face, which made me concerned. Soon I learned that my dear one had decided to help me and she got the remaining pieces down the stairs, left them in the car, and went looking for me to tell me about the broken car window. CONTINUED IN PART TWO BREAK INTO / IN - włamać si(cid:266) BREAK DOWN - zała- mać si(cid:266); zepsuć si(cid:266) get on one’s nerves – działać na nerwy BREAK UP - wkurzyć; zerwać burglar – włamywacz purpose - cel TAKE BACK – oddać consist of – składać si(cid:266) z speaker - gło(cid:286)nik GET DOWN - znie(cid:286)ć na dół one by one – jeden po drugim BRIM OVER - tryskać, nie posiadać si(cid:266) amplifier - wzmacniacz BUMP OFF - sprz(cid:261)tn(cid:261)ć BOTTLE UP - tłumić w sobie that was the case – tak było theft – kradzie(cid:298) poor chap – biedaczysko quality – jako(cid:286)ć approach – podej(cid:286)ć do remaining - pozostałe phrasal verbs – ciekawie i z humorem 1. THIEVES, THE POLICE, AND MY CAR – PART ONE You really break me up sometimes! 5 phrasal verbs – ciekawie i z humorem 1. Answer the following questions:  1. What happened with the man’s car? 2. What was his reaction? 3. What does the man usually do with his emotions? 4. What did he want to do with his stereo set? 5. How did the equipment find itself in the car? 6. What was the man far from doing? 2. Find phrasals in the box below (Polish translations pro- vided). Read across and down.  A G J K Y U D L H F J Y A D B F R R G Q B E R T N B R E A K Z D O W N T M Q E E R T Y U T O P A B N A H L K J H T F D S V C K Z A Q W S L C D E B U M P P O F F E Y T R C V U N J G Y J K L G E E V P B V W E W U F F W Z A S E R T Y U P O L P B F D C R F T G B H J K I N G C F R T Y U M K U   tłumić w sobie sprz(cid:265)tn(cid:265)ć  wkurzyć  załamać si(cid:280) 6 phrasal verbs – ciekawie i z humorem 3. Answer the following questions with full sentences: 1. What breaks / burns you up? 2. What makes people break down? 3. When do you take things back to the shop? 4. Why isn’t it a good idea to bump somebody off? 5. When would you brim over with joy? 6. Why isn’t it good to bottle things up? 7. What would you do if someone broke into your house?   4. Replace the verbs in italics with their equivalent phrasal verbs from the text: 1. Somebody entered your house illegally, sir. 2. She yielded to her emotions and tears after she 3. The things the man was saying made me lose heard the news. control over myself. 4. He was murdered for conspiring with the po- 5. This product is faulty and you’d better return lice. it to the shop. 6. The problem with the child is that she is re- straining her emotions. 7 phrasal verbs – ciekawie i z humorem Fill in the gaps with the correct phrasal verbs from the text:  1. After the death of her child she really ____________ ______________ . 2. Believe it or not, she was ____________ ______________ with anger when she heard what you had done. 3. His stupid excuses are beginning to ____________ me ______________. 4. I can bet any money that he will ____________ ______________ with her within a few months. They simply don’t fit each other. 5. In my opinion you should stop ____________ your emotions ____________. Be open! 6. Somebody ____________ ______________ our house when we were away, but nothing was stolen. 7. They will surely ____________ you ______________ if you don’t get the money for them by tomorrow. 8. This is a poor quality car. It ____________ ______________ 9. Will you help me to ____________ the table ______________ to much too often. the car outside? Translate the following sentences into English:  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nie jestem w stanie sam znie(cid:292)ć tych mebli. S(cid:264) za ci(cid:269)(cid:304)kie. Takie gadanie mnie wkurza. Zamierzam oddać te buty z powrotem do sklepu. Zepsuł mi si(cid:269) komputer. Załamała si(cid:269). Sprz(cid:264)tn(cid:269)li go jego koledzy. Zerwał ze swoj(cid:264) dziewczyn(cid:264). Tryskała rado(cid:292)ci(cid:264). Nie powiniene(cid:292) tłumić swoich emocji. 5. 6. 8 phrasal verbs – ciekawie i z humorem This way my electronic sound system changed its owner. Of course, I wasn’t going to brush the unfortunate incident aside and went to the telephone booth to report the triple theft. It was the same police officer I had talked to before, but he was no longer polite. In fact he was bubbling over with anger and I didn’t understand why. I’m a law-abiding citizen and I always feel obliged to report every single crime I am a witness to, and there had been three unlawful acts done in my car. Why did this burn him up so much? Within half an hour the police was here. I brought up the question of crime level immediately, but the police officer brushed me off and buckled down to performing his duties. In the meantime quite a crowd of passers-by gathered around us. I knew this would bring on trouble. There was a guy in the crowd who, I don’t know why, was buttering the policeman up and all the time butting in when I was trying to explain things and answer the questions the police officer asked. Before long I couldn’t stand it any more and I told the guy that it was highly improper to break in the conversation other cultured people were having. He just answered that I could bring my own wife up if I needed to, and he took doubtful pleasure in listening to my remarks. At this point I decided to break with the tradition of resolving conflicts by means of holding talks – a method that often proved successful in bringing people together – and with a neat kick in the face I made him shut up. Naturally, I brought him down this way, and the prob- lem would have been over except for one small thing I failed to foresee. My action, although very effective and splashy, brought about some undesirable results. I got arrested under assault charges. I hope the judge will let me off considering my clean criminal record to date. Otherwise I will have to break out from prison once in a while to prevent my family from breaking up. owner - wła(cid:286)ciciel BRUSH ASIDE – zignorować triple theft – potrójna kradzie(cid:298) BUBBLE OVER – kipieć law-abiding – przestrzegaj(cid:261)cy prawa obliged – zobowi(cid:261)zany witness - (cid:286)wiadek BRING UP - poruszyć; wychowywać BRUSH OFF - zignorować BUCKLE DOWN TO - zabrać si(cid:266) do (czego(cid:286)) perform – wykonywać duties – obowi(cid:261)zki in the meantime – w tym samym czasie passer-by – przechodze(cid:276) BRING ON – sprowadzić, spowodo- wać guy - facet BURN UP - wkurzyć BRING ON - sprowadzić BUTTER UP - podlizywać si(cid:266) BUTT IN - wtr(cid:261)cać si(cid:266) before long – niedługo potem improper - niewła(cid:286)ciwe BREAK IN - wtr(cid:261)cać si(cid:266) take dobtful pleasure – mieć w(cid:261)tpli- w(cid:261) przyjemno(cid:286)ć remarks - uwagi BREAK WITH - zerwać z resolve – rozwi(cid:261)zywać by means of – za pomoc(cid:261), poprzez BRING TOGETHER - ł(cid:261)czyć, zbli(cid:298)ać neat kick – ładne kopni(cid:266)cie SHUT UP - zamkn(cid:261)ć si(cid:266) BRING DOWN - powalić, zwalić z nóg except for – z wyj(cid:261)tkiem foresee – przewidzieć splashy – efektowny undesirable – niepo(cid:298)(cid:261)dany assault charges – zarzut napa(cid:286)ci judge – s(cid:266)dzia to date – do tej pory BRING ABOUT - spowodować LET OFF - podarować (przewinie- nie) BREAK OUT - uciec BREAK UP - rozpa(cid:286)ć si(cid:266) 2. THIEVES, THE POLICE, AND MY CAR – PART TWO 9 Did you say you weren’t going to shut up? phrasal verbs – ciekawie i z humorem 1. Answer the following questions:  made? rived? disturb? 1. What was the policeman’s reaction to the third call the man 2. What did the man immediately do when the policeman ar- 3. What did the policeman do after he arrived? 4. What was one of the passers-by doing? 5. What did the passer-by say when the man asked him not to 6. What was the result of the man’s neat kick? 7. What were the man’s hopes as for the judge’s decision? 8. What did he plan to do if he went to prison? 9. What did the man want to prevent from happening? Find phrasals in the box below (Polish translations pro- vided). Read across and down.  I N G D U P F J Y A B R A U E F R R G Q W E R T N T B R E A K U U P U T I O P A M T W E R T Y U B E M H L K J H G F D S V R X Z A Q W S X C D E I N G O A B O U T D B R I N J K L G E B U T T J E P F B V W E W S F F W Z A L E T T O F F O L P B R U S H F O F F H J K I N G C F R T Y U M K U podlizywać si(cid:280) podarować rozpa(cid:338)ć si(cid:280)     spowodować  wtr(cid:265)cać si(cid:280)  wychowywać  zignorować 2. 10   phrasal verbs – ciekawie i z humorem 3. Answer the following questions with full sentences: 4. Replace the verbs in italics with their equivalent phrasal verbs from the text: 1. What would you never brush aside? 2. What would you never like to bring about? 3. Who generally brings up young people? 4. Why do people butter others up? 5. Why do people sometimes butt in? 6. Why don’t people like to be brushed off? 7. What happens when prisoners break out? 8. What brings people together? 9. What wouldn’t you like to break out? 10. What happens when you are let off? 1. I am really glad you raised the subject, madam. 2. If you keep interrupting, we will never find out what happened. 3. It was your stupid talking that caused all this 4. Just stop flattering her. She is immune to 5. The boss dismissed his deputy’s idea without trouble! such things. consideration. 6. The man that you helped to arrest has just made an escape from prison. 7. There’s no chance the teacher will allow you to avoid punishment for what you’ve done. 8. You must seriously start revising if you want 9. The man’s drinking problem caused the fam- to pass the exam. ily to separate. 11   phrasal verbs – ciekawie i z humorem 5. Fill in the gaps with the correct phrasal verbs from the text: 1. Don’t try to ____________ me ______________ . We have to discuss this problem and we’d better do it now. 2. Don’t you understand that this decision is going to ____________ ______________ the end of your career and mine, too? 3. I don’t understand why she is trying to ____________ the problem ______________ . It’s important. 4. It was pathetic how he was ____________ his new boss ______________ to gain his favours. 5. Mary is not going to ____________ you ______________ this time for lying to her again. You’re in trouble, man. 6. The problem of money was never ____________ ______________ during the meeting, so no decision was made. 7. There can be no doubt that your boss will ____________ ______________ when he finds out about your activities. 8. A serial killer has just ____________ ______________ and the police is hunting for him all over the province. 9. Could you please stop ____________ ______________ all the time? We are having a serious conversation. 10. She was ____________ ______________ with anger when I gave her your message. Translate the following sentences into English: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mógłby(cid:286) si(cid:266) przestać wtr(cid:261)cać. Na twoim miejscu nie ignorowałbym jego gró(cid:296)b. Nie próbuj jej si(cid:266) podlizywać. Nie lubi tego. Nikt nie poruszył tematu wypadku. Ten konflikt spowodowały działania Kowalskiego. Tym razem ci nie daruj(cid:261) tego, co zrobiłe(cid:286). Wspólny wróg zbli(cid:298)a ludzi. Zabrał si(cid:266) powa(cid:298)nie do swoich obowi(cid:261)zków. Zwaliłem go z nóg jednym ciosem. 10. Nie rozumiem dlaczego si(cid:266) wkurzyła. 6. 12 3. MY WIFE AND THE FOOTBALL MATCH – PART ONE phrasal verbs – ciekawie i z humorem The negotiations broke down. It was a deadlock. The prepa- rations had been going so smoothly until the conflict broke out. I didn’t want to resort to the threats of bringing the discrimination practices out, but I was prepared to do so if there was no other way. I was trying to bring my wife over for a couple of hours, but she simply refused to listen. The moment I brought / put forward the idea of me joining Jake and Steve - the twins – for the football match, Laura brought in a final and unanimous verdict – herself being the complete jury: decent husbands stay home with their kids. Am I a decent husband? Says who? Apparently my wife holds a different view on this matter. At this point it was clear that I might not be able to bring off / carry my plan off, which filled me with despair and people driven by despera- tion are capable of doing strange and dangerous things. I decided that a dramatic change of strategy was a must. I might be more successful building on my knowledge of female psychology and building some emotional elements into my plot. To this end I had to brush up on things like our wed- ding anniversary date or my wife’s birthday and nameday. I’m afraid the same goes for her parents. I never remembered her parents’ birthday. Why should I? Laura always tells me to be more thoughtful about people. Well I am, but in my opinion her parents are not people at all. They must be some kind of creatures from outer space determined to ruin the life of truly valuable human being - that is myself. Anyway, I may have to stop bumming around for a while, at least to make Laura believe that I really changed my ways. She may not fall for it, though. She’s sort of a smart alec, but it’s always worth trying. Of course, I can’t risk falling out with Laura. She’s the breadwinner in the family after all. BREAK DOWN - załamać si(cid:266), zostać zerwanym (o rozmowach) deadlock – impas smoothly - gładko BREAK OUT – wybuchn(cid:261)ć resort to – posuwać si(cid:266) do threats - gro(cid:296)by BRING OUT - ujawnić, opublikować BRING OVER - przekonać do swo- jego zdania BRING / PUT FORWARD - przed- stawić, zaprezentować BRING IN - ogłosić (werdykt) unanimous – jednomy(cid:286)lny jury – ława przysi(cid:266)głych decent – przyzwoity view - pogl(cid:261)d BRING / CARRY OFF - zrealizo- wać, przeprowadzić was a must – było konieczno(cid:286)ci(cid:261) BUILD ON - robić co(cid:286) na jakiej(cid:286) podstawie female – rodzaju (cid:298)e(cid:276)skiego BUILD INTO - wł(cid:261)czyć jako cz(cid:266)(cid:286)ć planu plot – spisek to this end – tym celu BRUSH UP ON - podszkolić si(cid:266) w; od(cid:286)wie(cid:298)yć wiedz(cid:266) (na jaki(cid:286) temat) anniversary - rocznica GO FOR - dotyczyć, odnosić si(cid:266) do from outer space – z kosmosu BUM AROUND - obijać si(cid:266), nic nie robić change one’s ways – zmienić post(cid:266)- powanie FALL FOR - dać si(cid:266) złapać (na co(cid:286)) smart alec – spryciarz FALL OUT WITH - pokłócić si(cid:266), poró(cid:298)nić si(cid:266) breadwinner – (cid:298)ywiciel CONTINUED IN PART TWO The negotia- tions broke down! 13 phrasal verbs – ciekawie i z humorem 2. 14 1. Answer the following questions:  1. What happened with the negotiations? 2. What happened after a smooth preparation process? 3. What didn’t the man want to do about the discrimination practices? 4. What was the man trying to do for a couple of hours? 5. What did Laura do after the man suggested that he might join the twins for a football match? 6. What did he want to do about the knowledge of female psychology? 7. What did he want to do with some emotional elements? 8. What in his opinion did he have to do with the dates of anniversaries etc.? 9. What may he have to stop doing for a while? 10. Why was there a chance that his stratagem might not work? Find phrasals in the box below (Polish translations pro- vided). Read across and down.  A C B R I N G B O U T Y A A E F R R G R W E R T I N G U O V E R N R B R M R W E R T Y S I O P A B Y M H L K J H G F D S V B U M A A R O U N D E D O G H J P O U U Y T R C F B N J G Y P K L G E E F A L L W F O R F F W Z A S E R T Y O I O L P B F D C R F T N B H J K U G O G F O R T Y U M K dać si(cid:280) złapać na dotyczyć od(cid:338)wie(cid:366)yć wiedz(cid:280) obijać si(cid:280) opublikować       przekonać do swojego zdania  zrealizować phrasal verbs – ciekawie i z humorem 3. Answer the following questions with full sentences: 1. How would you bring other people over? 2. Why don’t people approve of bumming around? 3. What would you like to bring out? 4. What do you think you should brush up on? 5. What things don’t go for you? 6. What would you like to carry off? 7. What would you never fall for? 8. Who would you never like to fall out with? 9. What do you bring / put forward? 10. What would you like to build your success on?   15 4. Replace the verbs in italics with their equivalent phrasal verbs from the text: 1. All these instructions apply to all workers in the factory. 2. Details of the president’s love affair were pub- lished in the woman’s book. 3. I’m afraid it won’t be easy to succeed in achiev- 4. It took us two hours of talking to persuade her to 5. It’s high time we refreshed our knowledge of ing the deal. take our side. Chinese. 6. She quarrelled with her boyfriend and she stopped talking to him. 7. The negotiations were in progress when the war suddenly started. 8. The proposal that you presented is unacceptable. 9. Don’t count on it that she will be deceived by your lies. phrasal verbs – ciekawie i z humorem Fill in the gaps with the correct phrasal verbs from the text:  1. How could you expect they _____________ ____________ such a primitive trick. You must try a lot harder next time. 2. I _____________ ____________ the idea at the last meeting, but it 3. It will be a major challenge to _____________ ____________ this was rejected. plan. 4. Mary has _____________ ____________ with Jack again. I’m afraid their relationship will not last. 5. The judge _____________ ____________ the verdict. It was life im- 6. These regulations are for everyone, which means they _____________ prisonment. ____________ you, too. 7. When the negotiations with the kidnappers _____________ ____________ an attack on the building was launched. 8. World War II _____________ ____________ in 1939. 9. We talked for hours, but I finally managed to ____________ her ______________ and she promised to support us. 10. He is going to Paris next week, so he must ____________ __________ _______ his French. Translate the following sentences into English:  Musz(cid:266) od(cid:286)wie(cid:298)yć moj(cid:261) znajomo(cid:286)ć francuskiego. On si(cid:266) nie da na to złapać. Pokłóciła si(cid:266) z rodzicami. Przedstawił interesuj(cid:261)c(cid:261) sugesti(cid:266). Ten rozkaz dotyczy równie(cid:298) ciebie. Trudno b(cid:266)dzie przeci(cid:261)gn(cid:261)ć j(cid:261) na nasz(cid:261) stron(cid:266). Zrealizuj(cid:266) t(cid:266) instrukcj(cid:266) z wami lub bez was. Przesta(cid:276) si(cid:266) obijać i zrób co(cid:286) po(cid:298)ytecznego. Tych materiałów nie wolno opublikować. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I wtedy wybuchła wojna. 5. 6. 16 4. MY WIFE AND THE FOOTBALL MATCH – PART TWO FEED ON - (cid:298)ywić si(cid:266) (czym(cid:286)) pretend - udawać PASS OUT - zemdleć BRING ROUND / AROUND - ocucić CALM DOWN - uspokoić si(cid:266) CALL IN - wpa(cid:286)ć z wizyt(cid:261) neighbourhood - s(cid:261)siedztwo COME DOWN WITH - zachorować na mental desease – choroba umysłowa have a fit – mieć atak dare – odwa(cid:298)yć si(cid:266) SHOW UP - pojawić si(cid:266) invulnerability – odporno(cid:286)ć CALL OFF – odwołać miserable - n(cid:266)dzny CHICKEN OUT - stchórzyć CHIP IN - zrzucić si(cid:266) (na co(cid:286)) spirits – napoje wyskokowe CLAM UP - nie mówić (o czym(cid:286)) COME UP WITH - wyj(cid:286)ć z (pomysłem) remarkable - niezwykły COME UP AGAINST - natrafić na (trudno(cid:286)ci) DRAW OUT – przeci(cid:261)gać pathetic – (cid:298)ałosny resolve – rozwi(cid:261)zać once and for all – raz na zawsze firm and tough – stanowczy i twardy CARRY OUT - realizować, przeprowadzać one way or another – tak czy owak whereabouts – aktualne miej- sce pobytu COME BACK – wracać predict - przewidywać DRONE ON – przynudzać stuff like that – takie tam rzeczy END UP - sko(cid:276)czyć (jako, gdzie(cid:286)) phrasal verbs – ciekawie i z humorem I’d find it rather inconvenient to be forced to feed on only bread and water for an extended period of time. What is more, when- ever I mention the names of the twins she pretends to pass out and I have to bring her round / around even though I know that it’s always only a show. It takes her quite a while afterwards to calm down. The last time I had this problem was when I told Laura that I had invited Jake and Steve to call in when they were in the neighbourhood. It was more serious this time, though, because she looked like she had recently come down with some mental disease and was just having a fit. I’m sure the twins would never dare to show up with Laura being around, but I just wanted to test her invulnerability to stress. I must admit, I find it rather poor. Anyway, the vision of having to call our trip off made me feel miserable. I knew that I couldn’t chicken out at the last mo- ment. What would the twins and the other guys think of me if I did? We all had chipped in for the spirits we intended to con- sume during the match and after it’s over. I couldn’t afford to waste this money, especially that I clammed up when Laura asked me how much it was going to cost. The worst thing is that it was I who came up with this remarkable idea, but how could I know that I was going to come up against such strong opposi- tion. As I didn’t want to draw the pathetic conflict out any longer, I decided to resolve it once and for all. I had to be firm and tough. I was determined to carry the project out one way or another. On the D-day Laura found a note on the kitchen table, informing her on my whereabouts. What happened after I came back... well... it was exactly as I predicted. She droned on about responsibility, stupidity and stuff like that for a few hours and I ended up having to arrange my meals personally for the follow- ing two weeks, but believe it or not, the fun we had with the guys was worth it. Call off my visit at the dentist’s, Mary! 17 phrasal verbs – ciekawie i z humorem 1. Answer the following questions:  C G P E N D D U P F C Y H C A L M R D O W N O T I H S C F X D U Y Y M T I S H O W R U P O E A P B C M H C K O H G F D S I K O Z A Q N S X C U E I U Y P R N E U H L P E C N T N L G Y J K L G E C A R R Y W O U T F W W I P Z O S E O T N U B U D C F F T G B H T K U T N G F F R T Y U H K I O odwołać pojawić si(cid:280) realizować przynudzać         wyj(cid:338)ć z (pomysłem)   zrzucić si(cid:280) na uspokoić si(cid:280) zemdleć sko(cid:317)czyć (jako, gdzie(cid:338)) stchórzyć 1. What happens when he mentions the twins? 2. What did he tell his wife about the twins the other day? 3. What was Laura’s reaction? 4. What would the twins never dare to do? 5. What thought made the man feel miserable? 6. What wouldn’t he do at the last moment? 7. How did they raise funds for the spirits? 8. What did the idea of going to the match come from? 9. What was the man determined to do with the project one way or another? 10. What did Laura do when he came back? 11. What other consequences did he suffer? Find phrasals in the box below (Polish translations pro- vided). Read across and down.  2. 18   phrasal verbs – ciekawie i z humorem 3. Answer the following questions with full sentences: 4. Replace the verbs in italics with their equivalent phrasal verbs from the text: 1. What do people usually chip in for? 2. What do uneducated people end up doing? 3. What do you do to bring sb round / around? 4. What do you do when somebody drones on? 5. What situations do people usually chicken out in? 6. What things do we call off? 7. Why do some people pass out? 8. What would you do to calm somebody down? 9. When is it better to clam up? 10. What wouldn’t you like to draw out? 11. What do elephants feed on? 1. Are you going to contribute some the money for the party, too? 2. He won’t talk to her. He’ll be afraid. You’ll see. 3. If you don’t study, you’ll become a dustman even- 4. It was quite an effort to restore her to conscious- tually. ness. 5. She came with a visit a few days ago. 6. The appointment has been cancelled. 7. The children fell ill with flu. 8. Uncle was extending his stay in our house. 9. We were faced with some unexpected problems. 10. When she saw him she fainted. 19 phrasal verbs – ciekawie i z humorem Fill in the gaps with the correct phrasal verbs from the text:  1. He’s not going to join us for the bank robbery. He has _____________ ____________ I’m afraid. 2. I didn’t expect my project to _____________ ____________ ____________ that strong criticism from the people who were supposed to back me up. 3. I invited him to the party, but he never _____________ ____________ . 4. If you don’t stay away from these people, you’ll _____________ ____________ doing time in prison. 5. She didn’t go to work yesterday because she _____________ ____________ with some strange disease. 6. When he entered the room his wife _____________ ____________ be- cause she thought he was a ghost. 7. When the young lady fainted all the men present rushed to her to _____________ her ____________. 8. Why don’t you _____________ ____________ when you are around. We’ll be happy to have you with us. 9. Yesterday she _____________ _________ ____________ a very inter- esting solution to our problems. She’s smarter than we thought. 10. You needn’t have prepared the presentation. The meeting has been _____________ _________.  Translate the following sentences into English: Jak jej to powiedziałem, zemdlała. Musimy odwołać nasze spotkanie. Po prostu stchórzył. Rozmowa si(cid:266) przeci(cid:261)gała. Sko(cid:276)czysz jako bezdomny. Uspokój si(cid:266), wszystko b(cid:266)dzie w porz(cid:261)dku. Wyszedłem z tym samym pomysłem, co ona wczoraj. Zapadł na dziwn(cid:261) chorob(cid:266). On tak potrafi przynudzać godzinami. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tego planu nie da si(cid:266) zrealizować. 11. Wszyscy zrzucili(cid:286)my si(cid:266) na piwo. 5. 6. 20
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Phrasal verbs - ciekawie i z humorem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: