Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00295 010989 23003770 na godz. na dobę w sumie
Pięć reguł sukcesu według Myśl i bogać się. Przemień marzenia w bogactwo - książka
Pięć reguł sukcesu według Myśl i bogać się. Przemień marzenia w bogactwo - książka
Autor: Liczba stron: 108
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5572-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Odkryj skuteczną metodę osiągania niewiarygodnego sukcesu w pięciu prostych zasadach!

Napoleon Hill dzięki wytrwałej pracy odkrył prawa rządzące sukcesem. Opisał je skrupulatnie i niestrudzenie przekazywał tę wiedzę dalej. Po dziś dzień inspiruje rzesze ludzi i sprawia, że na trwałe zmieniają swoje życie i czynią świat lepszym. Hill napisał wiele znakomitych książek. Ta jednak jest szczególną pozycją: zawiera pięć najważniejszych sekretów bogacenia się i osiągania życiowych celów. Tych pięć lekcji daje niespożytą moc, dzięki której wkroczysz na ścieżkę samorozwoju i spełnienia.

Poznaj najważniejsze przesłania, jakie Napoleon Hill zaczerpnął z historii takich osobistości jak Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford czy Mahatma Gandhi! Zgłębiaj i stosuj w praktyce proste techniki, które Hill spisał na kartach tej niewielkiej książeczki. Przekonasz się, że możesz realizować swoje pragnienia i osiągać sukcesy: finansowe, zawodowe, osobiste. Na początek jednak musisz ich nieodwołalnie zapragnąć!

Oto prawdziwa inspiracja, dzięki której tysiące ludzi osiągnęło swoje cele!

Wszelkie osiągnięcia, wszelkie bogactwa mają swój początek w myśli!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The 5 Essential Principles of Think and Grow Rich: The Practical Steps to Transforming Your Desires into Riches Tłumaczenie: Wojciech Usarzewicz ISBN: 978-83-283-5572-9 Copyright © 1937, 2018 by The Napoleon Hill Foundation Sourcebooks, the colophon, and Simple Truths are registered trademarks of Sourcebooks, Inc. Polish edition copyright © 2019 by Helion SA All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, nagnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/myb5kr Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREŚCI NIM ZACZNIEMY SŁOWEM WSTĘPU WPROWADZENIE ROZDZIAŁ PIERWSZY Pragnienie. Punkt początkowy wszelkich osiągnięć Pragnienie przechytrza Matkę Naturę ROZDZIAŁ DRUGI Wyobraźnia. Warsztat umysłu Zaczarowany imbryk Co bym zrobił, mając milion dolarów vii xv xvii 1 3 17 25 27 29 35 Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ TRZECI Wytrwałość. Wytrwały wysiłek niezbędny dla sukcesu 47 50 Oznaki braku wytrwałości 45 Jak rozwijać wytrwałość ROZDZIAŁ CZWARTY Potęga Superumysłu. Główna siła Pozyskiwanie wiedzy z Superumysłu ROZDZIAŁ PIĄTY Duchy lęków. Jak przechytrzyć sześć duchów lęku Sześć głównych lęków Zmartwienia Siódmy czart umysłu Jak uchronić się przed negatywnym wpływem Znane wymówki O NAPOLEONIE HILLU I JEGO FUNDACJI 55 61 63 66 83 85 85 96 98 99 102 108 v i PIĘĆ REGUŁ SUKCESU WEDŁUG MYŚL I BOGAĆ SIĘPoleć książkęKup książkę PRAGNIENIE 1Poleć książkęKup książkę 2 PIĘĆ REGUŁ SUKCESU WEDŁUG MYŚL I BOGAĆ SIĘPoleć książkęKup książkę JEDEN Punkt początkowy wszelkich osiągnięć KIEDY EDWIN C. BARNES WYSZEDŁ z pociagu w Orange w sta- nie New Jersey, a było to ponad trzydzieści lat temu, z zewnątrz zapewne przypominał włóczęgę, lecz jego myśli były godne króla! Po drodze, oddalając się od torowisk i zmierzając do biura Thomasa A. Edisona, umysł pana Barnesa pędził. Mężczyzna widział siebie stojącego przed obliczem Ediso- na. Słyszał siebie proszącego pana Edisona o okazję, by móc zaspokoić jedną z życiowych obsesji, palące pragnie- nie, by zostać współpracownikiem wielkiego wynalazcy. Pragnienie Barnesa nie było nadzieją! Nie było też życzeniem! Było ostrym, pulsującym pragnieniem, wykra- czającym poza wszystko inne. Było określone i nadrzędne. Poleć książkęKup książkę Thomas Edison przy swoim generatorze (circa 1906) Poleć książkęKup książkę P R A G N I E N I E P R A G N I E N I E Minęło pięć lat, nim pan Barnes dostał swoją szansę, której tak bardzo pragnął. Przez te wszystkie lata nie doświadczył ani promyka nadziei, ani jednej obietnicy spełnienia swego pragnienia. Wszystkim wokół pan Bar- nes wydawał się tylko kolejnym trybem w biznesowej maszynie pana Edisona, ale w swym własnym umyśle pan Barnes był współpracownikiem wynalazcy w każdej minucie swego czasu, od pierwszego dnia, gdy zaczął pracować dla jego firmy. Gdy więc pan Barnes udał się do Orange, nie po- wiedział sobie: „Spróbuję przekonać Edisona, by dał mi jakąś pracę”. Powiedział: „Zobaczę się z Edisonem i poin- formuję go, że przybyłem, by zostać jego wspólnikiem”. Nie powiedział: „Będę tam pracował przez kilka mie- sięcy, a jeśli nie awansuję, to rzucę tę pracę i znajdę sobie inną”. Powiedział: „Zacznę gdziekolwiek. Zrobię wszystko, o co Edison mnie poprosi, ale nim skończę, będę jego wspólnikiem”. Nie powiedział: „Będę wypatrywał kolejnych okazji, na wypadek, gdybym poniósł porażkę w organizacji Edisona”. Powiedział: „Jest tylko JEDNA rzecz na tym świecie, któ- rą pragnę zdobyć, a jest nią zostanie wspólnikiem pana 5 5 Poleć książkęKup książkę Thomasa A. Edisona. Spalę wszystkie mosty za sobą i po- święcę całą swoją przyszłość, by dostać to, czego chcę”. Pan Barnes nie zostawił sobie drogi odwrotu. Albo wygra, albo polegnie na dobre! Oto wszystko, co stoi za historią sukcesu pana Bar- nesa! Każda istota ludzka, która dojrzewa do etapu, gdy zaczyna rozumieć cel pieniędzy, zaczyna sobie ich ży- czyć. Lecz życzenie sobie czegoś nie przynosi bogac- twa. Pragnienie bogactwa w taki sposób, że staje się to obsesją, potem planowanie określonych sposobów i środków w celu pozyskania tych bogactw, a następnie wspieranie tych planów wytrwałością, która nie akcep- tuje porażki — oto co przynosi bogactwa. Metoda, dzięki której pragnienie bogactwa może zo- stać zamienione na finansowy odpowiednik, składa się z sześciu określonych, praktycznych kroków: PO PIERWSZE. Określ w swym umyśle konkretną sumę pieniędzy, której pragniesz. Nie wystarczy zaledwie powiedzieć: „Chcę dużo pieniędzy”. Bądź konkretny co do określonej sumy. 6 PIĘĆ REGUŁ SUKCESU WEDŁUG MYŚL I BOGAĆ SIĘPoleć książkęKup książkę Thomas Edison i Edwin C. Barnes przy maszynie nagrywającej (circa 1921) Poleć książkęKup książkę PO DRUGIE. Określ dokładnie, co dasz w zamian za pieniądze, których pragniesz (nie ma bowiem czegoś takiego, jak „coś za nic”). PO TRZECIE. Określ konkretną datę, czyli dzień, kiedy chcesz już posiadać pieniądze, których pragniesz. PO CZWARTE. Stwórz określony plan realizowania swojego pragnienia i zacznij działać natychmiast, czy jesteś gotów, czy nie, wprowadzając ten plan do działania. PO PIĄTE. Zapisz klarowne, spójne określenie ilości pieniędzy, którą pragniesz pozyskać, zapisz czas, jaki sobie dajesz na realizację tego celu, i rozpisz klarownie plan, według którego cel ten zrealizujesz. PO SZÓSTE. Czytaj na głos to, co zapisałeś, dwa razy dziennie. Raz przed spoczynkiem wieczorem, a drugi raz po przebudzeniu się o poranku. 8 PIĘĆ REGUŁ SUKCESU WEDŁUG MYŚL I BOGAĆ SIĘPoleć książkęKup książkę P R A G N I E N I E My, uczestniczący w tym wyścigu po bogactwo, powinniśmy cieszyć się, wiedząc, że ten odmieniony świat, w którym przyszło nam żyć, domaga się nowych pomysłów, nowych sposobów robienia rzeczy, nowych przywódców, nowych wynalazków, nowych metod na- uczania, nowych sposobów marketingu, nowych ksią- żek, nowej literatury, nowych aspektów dla mediów i filmów. Za całym tym popytem na nowe i lepsze rze- czy stoi jedna cecha, którą trzeba posiadać, by zwycię- żyć, a jest nią OKREŚLONY CEL GŁÓWNY, czyli świado- mość, czego się chce, i palące pragnienie, by to zdobyć. My, pragnący gromadzić bogactwa, powinniśmy pamiętać, że prawdziwi przywódcy świata zawsze byli ludźmi, którzy zaprzęgali do działania niewidzialne i nie- namacalne siły nienarodzonych możliwości, a potem za- mieniali te siły (lub impulsy myśli) w drapacze chmur, miasta, fabryki, samoloty, automobile i wszelkie inne for- my wygody, które czynią życie przyjemniejszym. Tolerancja i otwarty umysł to praktyczne cechy nie- zbędne dla marzycieli współczesności. Ci, którzy lękają się nowych idei, skazani są na porażkę, nim w ogóle zaczną. Nigdy wcześniej nie było czasu tak przychylnego 9 Poleć książkęKup książkę Bracia Wright na Międzynarodowych Zawodach Lotniczych (1910) pionierom jak obecnie. Choć brakło nam dzikiego za- chodu do podbijania, jak w czasach krytych wozów zmierzających na zachód, to mamy dziś rozległy świat biznesu, finansów i przemysłu, który możemy przeobra- żać i ukierunkowywać w zupełnie nowy i lepszy sposób. 1 0 PIĘĆ REGUŁ SUKCESU WEDŁUG MYŚL I BOGAĆ SIĘPoleć książkęKup książkę P R A G N I E N I E Planując pozyskać swoją część bogactw, nie po- zwól, by ktokolwiek skłonił Cię do porzucenia marzy- cielstwa. Aby zwyciężyć w tym zmienianiu świata, mu- sisz pochwycić ducha wielkich pionierów z przeszłości, których marzenia dały cywilizacji wszystko to, co dziś cenimy, ducha, który pełni rolę krwi przepływającej przez żyły tego kraju — możliwości rozwoju dla Ciebie i dla mnie. Bracia Wright marzyli o maszynie szybującej po nie- biosach. Dziś dowody tego, jak silnie marzyli, dostrzega- my na całym świecie. Świat nasz przyzwyczaił się do nowych odkryć. A wręcz pokazał, że jest gotów nagradzać marzycieli, którzy oferują mu nowe idee. Obudź się więc, powstań i stań mocno, marzycielu świata. Twoja gwiazda wschodzi. Świat jest wypełniony MOŻLIWOŚCIAMI, o których marzyciele z przeszłości na- wet nie śnili. Pamiętaj również, że wielu ludzi, którzy odnoszą w życiu sukces, zaczyna od porażek i doświadcza ła- miących serce trudności, nim „dotrą” na miejsce. Punkt zwrotny w życiu tych, którzy odnieśli sukces, pojawia 1 1 Poleć książkęKup książkę Samolot braci Wright lecący nad Fort Meyer (circa 1909) Największe z osiągnięć było u swych narodzin przez czas jakiś zaledwie snem. Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę Dąb rodzi się w żołędziu. Ptak wyczekuje w jaju, a w największej z wizji duszy dostrzegamy budzącego się anioła. Sny to nasiona rzeczywistości. — J A M E S A L L E N Poleć książkęKup książkę P R A G N I E N I E się zazwyczaj w chwili kryzysu, dzięki któremu ludzie Ci zapoznają się z ich „innymi jaźniami”. Edison, największy w świecie wynalazca i naukowiec, był „ubogim” operatorem telegrafu i wielokrotnie po- niósł porażkę, nim w końcu odkrył geniusz, który wycze- kiwał w jego mózgu. Robert Burns był nieumiejącym czytać, ubogim wiej- skim zuchem i wyrósł na pijaka. Świat został jednak uczyniony lepszym dzięki jego życiu, ponieważ Burns ujął piękne myśli w poezję, tym samym wyplewiwszy chwa- sty, a zasiawszy w ich miejsce róże. Booker T. Washington urodził się w niewoli, ograni- czony przez kolor swej skóry. Ponieważ był tolerancyjny, ciągle zachowywał otwarty umysł we wszelkich tema- tach i był też MARZYCIELEM, wywarł wpływ na cały kraj. Beethoven był głuchy, zaś Milton ślepy, lecz ich imio- na będą żyły wiecznie, ponieważ obaj marzyli i przekuli swoje sny w uporządkowane myśli. 1 5 Poleć książkęKup książkę Booker T. Washington (circa 1890) Poleć książkęKup książkę P R A G N I E N I E Istnieje różnica pomiędzy życzeniem sobie czegoś a byciem gotowym, by to coś otrzymać. Nikt nie jest gotów, dopóki nie uwierzy, że może to coś otrzymać. Umysł musi być przepełniony wiarą, nie zaś zaledwie na- dzieją czy życzeniem. Otwartość umysłu jest niezbędna dla wiary. Zamkniętych umysłów nie cechuje ani wiara, ani odwaga. Pragnienie przechytrza Matkę Naturę Na wiele lat przed narodzinami mojego syna napisałem: „Naszymi jedynymi ograniczeniami są te, które tworzy- my we własnych umysłach”. Po raz pierwszy zwątpiłem w słuszność tego stwierdzenia. Oto leżał w łóżku przede mną mój nowo narodzony potomek, u którego na próż- no szukać było jakichkolwiek śladów uszu, niezbędnych przecież, by słyszeć. Choć mógłby słyszeć i mówić, było jasne, że został skazany na kalectwo. Cóż mogłem na to poradzić? Jakoś znalazłem spo- sób, by przekazać mojemu synowi moje własne palące pragnienie, by znalazł sposoby na przekazanie dźwięków do mózgu bez pomocy uszu. 1 7 Poleć książkęKup książkę Gdy tylko mój syn był wystarczająco duży, by ze mną współpracować, zacząłem tak mocno wypełniać jego umysł po brzegi palącym pragnieniem słyszenia, że Natura, sobie tylko znanymi sposobami, przełożyła to pragnienie na fizyczną rzeczywistość. Pewnego dnia odkryłem, że mógł mnie słyszeć bez trudności, gdy mówiłem do niego z ustami przyłożonymi do kości w miejscu, gdzie powinny być uszy, u podstawy mózgu. Odkrycie to dało mi niezbędne narzędzie, którym zacząłem przekładać na rzeczywistość moje palące pra- gnienie, by pomóc synowi rozwinąć słuch i mowę. Mój 1 8 PIĘĆ REGUŁ SUKCESU WEDŁUG MYŚL I BOGAĆ SIĘPoleć książkęKup książkę P R A G N I E N I E syn zaczął próbować wymawiać pewne słowa. Rezultaty tego działania były dalekie od ideału, lecz PRAGNIENIE WSPARTE WIARĄ nie wie, co to niemożliwe. Określiwszy, że mój potomek słyszał mój głos, za- cząłem natychmiast wpajać w jego umysł pragnienie sły- szenia i mówienia. Wkrótce odkryłem, że mój syn cieszył się opowieściami na dobranoc, więc zabrałem się do pracy, tworząc opowieści zaprojektowane tak, by rozwi- jać u niego umiejętność polegania na sobie, wyobraźnię oraz pragnienie słyszenia i bycia normalnym. Mały niesłyszący chłopiec ukończył szkołę podsta- wową, średnią i uczelnię wyższą, nie słysząc swoich na- uczycieli, o ile nie mówili do niego głośno i z małej odległości. Nie posłałem go do szkoły dla niesłyszących. Nie mogliśmy pozwolić, by nauczył się języka migowego. Byliśmy zdeterminowani, by dać mu normalne życie, by nawiązał kontakt ze zdrowymi dziećmi i trwaliśmy w tej decyzji, choć wymagała ona od nas wielu trudnych roz- mów z pracownikami szkoły. Będąc w szkole średniej, mój syn spróbował elek- trycznego aparatu słuchowego, ale nie okazał się on być dla niego wartościowym; jak uważamy, miało to związek 1 9 Poleć książkęKup książkę z tym, co odkryliśmy, gdy miał sześć lat. Operujący jedną stronę jego głowy lekarz odkrył, że nie było tam śladu po organach narządu słuchu. W trakcie ostatniego tygodnia na uczelni (osiemna- ście lat po operacji) wydarzyło się coś, co stanowiło dla mojego syna punkt zwrotny. Choć zdawało się to być zaledwie przypadkiem, pozyskał elektryczny aparat słuchowy, który wysłano mu na próbę. Nie śpieszył się z jego przetestowaniem z uwagi na zawód z przeszłości. W końcu jednak podniósł urządzenie i mniej lub bardziej troskliwie umieścił je na głowie, podłączył baterię i jak- by za dotknięciem czarodziejskiej różdżki jego wytrwałe pragnienie, by słyszeć normalnie, stało się rzeczywisto- ścią! Po raz pierwszy w życiu słyszał praktycznie tak dobrze, jak każdy inny człowiek. Przepełniony radością wynikającą z ODMIENIONEGO ŚWIATA zaoferowanego mu przez nowe urządzenie, ru- szył do telefonu i zadzwonił do matki; doskonale słyszał jej głos. Następnego dnia bez trudu słyszał swoich wy- kładowców, po raz pierwszy w życiu! Wcześniej mógł ich usłyszeć tylko wtedy, gdy krzyczeli, stojąc w pobliżu. Mógł słyszeć radio i mówiące obrazy. Po raz pierwszy 2 0 PIĘĆ REGUŁ SUKCESU WEDŁUG MYŚL I BOGAĆ SIĘPoleć książkęKup książkę P R A G N I E N I E w życiu mógł swobodnie słyszeć rozmowy z innymi ludźmi, nie wymagając od nich, by mówili głośno. Za- prawdę wszedł w posiadanie Odmienionego Świata. Nie zaakceptowaliśmy błędu Natury, a poprzez WYTRWAŁE PRAGNIENIE skłoniliśmy Naturę do poprawienia jej błę- dów poprzez jedyne praktyczne środki, jakie były nam dostępne. 2 1 Poleć książkęKup książkę Cokolwiek umysł potrafi pomyśleć i utrwalić w wierze, potrafi też osiągnąć dzięki pozytywnemu nastawieniu mentalnemu. — N A P O L E O N H I L L Poleć książkęKup książkę 1 2 3 4 5 PRAGNIENIE W DZIAŁANIU W swoim własnym życiu co nazwałbyś życzeniami, a co palącym pragnieniem? Czy jesteś gotów zapłacić cenę, którą Edwin C. Barnes zapłacił, by uczynić swoje życzenia rzeczywistością? Co jest punktem początkowym wszelkich osiągnięć? Jak możesz wykonać swój pierwszy krok już DZIŚ? Rozumiejąc, że nie ma czegoś takiego, jak coś za nic... co jesteś gotów poświęcić, by osiągnąć sukces? Jeśli wiesz, czego pragniesz, to czy masz w sobie wiarę, by uzyskać rezultaty, do których dążysz? Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pięć reguł sukcesu według Myśl i bogać się. Przemień marzenia w bogactwo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: