Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00143 002316 22601934 na godz. na dobę w sumie
Pierwsze kroki do... wyjścia z alkoholizmu - ebook/pdf
Pierwsze kroki do... wyjścia z alkoholizmu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 95
Wydawca: Wydawnictwo Jedność Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7660-563-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

W którym momencie picie staje się problemem?
Prezentowany poradnik będzie doskonałą pomocą dla wszystkich, którzy niepokoją się o siebie lub o kogoś bliskiego, a także dla tych, którzy od dłuższego czasu zmagają się już z nadużywaniem alkoholu. W odróżnieniu od wielu innych pozycji, prezentujących kliniczne podejście do problemu, książka ta została napisana przez eksperta, który sam był uzależniony. Wyjaśnia on, w jaki sposób alkohol oddziałuje na mózg, na cały organizm, a przede wszystkim na codzienne życie osoby uzależnionej. Odpowiada na pytanie, co można zrobić, by zobaczyć przed sobą zdrowszą, lepszą przyszłość.


Nowa seria 'Pierwsze kroki do...' to samopomocowe miniporadniki, które oferują praktyczne rady dotyczące najczęściej spotykanych problemów ludzi żyjących w XXI w. Zostały napisane przez specjalistów w danych dziedzinach, wielu z nich miało także osobiste doświadczenie z opisanymi problemami. Są oni zatem ekspertami nie tylko z zawodowego punktu widzenia. Dzięki temu są bardziej wiarygodni i niejednokrotnie w tych poradnikach pierwsej pomocy występują bardziej jako partnerzy dla czytelnika, niż jako naukowcy z akademickich podejściem do problemu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dlaczego właśnie ta książka? Czy kiedykolwiek obawiałeś się, że ty albo ktoś, kogo kochasz, macie problem z alkoholem? Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się… l zapomnieć, ile wypiłeś? l „tylko dokończyć butelkę”? Jeśli tak, ta książka pomoże ci zrozumieć: l kiedy picie staje się problemem; l czy alkohol oddziałuje w taki sam sposób na wszyst- l jak wyznaczać realistyczne cele i osiągać je; l jak uniknąć powrotu do nałogu; l jak udzielić wsparcia pijącemu. Ta książka, pełna sprawdzonych wskazówek, pomo- że postawić pierwsze kroki w podróży, która pozwoli ci wyjść z alkoholizmu – byś stał się zdrowszym, szczęśliw- szym człowiekiem. l co zrobić, kiedy chcesz coś zmienić – i po raz pierw- kich ludzi; szy, i po raz piąty; Dlaczego właśnie ta książka? 5 Tę książkę dedykuję moim rodzicom, Johnowi i Cissie Wprowadzenie Przez dziesięciolecia panowało przekonanie, że jedy- nym sposobem leczenia z alkoholizmu jest poddanie się terapii albo przystąpienie do Anonimowych Alkoholików (AA). Ten pogląd zmienia się; obecnie coraz bardziej oczy- wiste jest to, że ludzie w różny sposób uzależnieni mogą wyzdrowieć i zdrowieją bez konieczności stosowania te- rapii (łącznie z AA). Najpierw uważano, że tego rodzaju ludzie to wyjątek od reguły, że tak zwane „naturalne zdro- wienie” to rzadko spotykany fenomen. Jednak badania pokazały, że jest odwrotnie: naturalne zdrowienie to za- skakująco często spotykana droga wychodzenia ze wszel- kiego rodzaju uzależnień – palenia, narkomanii (łącznie z zażywaniem heroiny) i alkoholu. Badania nad naturalnym zdrowieniem dowodzą, że je- śli ludzie chcą się uwolnić od uzależnienia, to powinni po- konać kilka określonych etapów. Takie podejście sugeruje, że zdrowienie z  uzależnień jest proste, ale nie powinno być uważane za „łatwe”. Bez wątpienia do trudny proces, który wymaga ogromnego wysiłku i wytrwałości. Nie daj się ogłupić reklamom obiecującym, że można pokonać uzależnienie w pięć minut albo że pomoże w tym Wprowadzenie 7 słuchanie płyty CD podczas snu, czy też inne „szybko le- czące” propozycje. Fakt, one mogą być kuszące: tak na- prawdę są bardzo kuszące – ludzie zawsze szukali prostych i łatwych sposobów radzenia sobie z różnymi rzeczami – jednak one rzadko, o ile w ogóle, działają. Jeśli natomiast skorzystasz z  metody przedstawionej w  tej książce, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że dasz radę odmienić swoje życie i zacząć żyć w trzeźwości. Dla kogo jest ta książka? Ta książka jest dla wszystkich, którzy mają świado- mość albo obawę, że mają problem z  alkoholem. Jeśli chcesz przestać pić, uwolnić się od picia, ograniczyć picie albo nad nim zapanować, ta książka może w tym pomóc. Jak wielu ludzi dotyka alkoholizm? Tylko w Anglii szacuje się, że problem alkoholi- zmu w różny sposób dotyka 8,2 mln obywateli, czyli 26 procent dorosłych (38 procent mężczyzn, 16 pro- cent kobiet). W Anglii uzależnionych od alkoholu jest około 1,2 miliona osób, czyli 3,6 procenta odrosłych (6 pro- cent mężczyzn, 2 procent kobiet)1. 1 Według szacunków GUS z 2008 roku w Polsce nadużywa al- koholu około 3,3 miliona osób, w tym około 800 tysięcy jest uza- 8 Pierwsze kroki do… wyjścia z alkoholizmu Martwi cię picie? Czy czasami, a może nawet często, czujesz, że wypiłeś więcej niż potrzeba do poprawy samo- poczucia? Czy inni zwracają uwagę na twoje picie – part- ner, przyjaciele, szefowie? Czy regularnie zdarza się, że pijesz więcej niż początkowo zamierzałeś, choć sam sobie obiecywałeś, że nigdy więcej się to nie zdarzy? Czy próbo- wałeś przerwać picie i nie udało się? Ta książka może Ci pomóc. Dzięki niej zyskasz kilka prostych narzędzi, które po- zwolą dosyć trafnie ocenić, czy masz już problem z  pi- ciem, a jeśli tak, to w jakim stopniu może on wpływać na twoje życie. Pokaże też, jak wykorzystać tę ocenę do zbudowania w sobie motywacji niezbędnej do dokonywa- nia skutecznych i trwałych zmian. Wprowadzi cię w pro- ste strategie, dzięki którym unikniesz ryzyka powrotu do nałogu; a jeśli nawet się to zdarzy, to też znajdziesz w niej wskazówki. Wreszcie, dotyka problemów, które mogą po- jawić się w trakcie zmian, zaś ostatni rozdział poświęcony jest rodzinie i osobom, które cię wspierają. Jak korzystać z tej książki? Osiągnięcie stanu trzeźwości nie różni się od innych zadań. Przygotowanie jest najważniejszą częścią. Poświęć czas i przygotuj się odpowiednio, a reszta pracy powinna leżnionych. Problem alkoholizmu w  różny sposób dotyka około 8 milionów Polaków! (przyp. tłum.) Wprowadzenie 9 przebiegać sprawnie; unikaj pośpiechu i  niestaranności, bo inaczej będziesz miał kłopoty. Im więcej masz informacji o  swoich zachowaniach w  trakcie dokonywania zmian, tym łatwiej dasz sobie radę. Najważniejsze, żebyś wiedział, co chcesz zmienić i dlaczego. W tej książce znajdziesz narzędzia, dzięki którym można rozpocząć nowe życie, jednak nie dokonasz żad- nej zmiany, dopóki nie zaczniesz z  nich korzystać. Jeśli mądrze ich użyjesz, twoje życie stanie się zupełnie inne, a alkohol nie będzie już dłużej problemem ani dla ciebie, ani dla twoich bliskich. Uwaga! Oczywiście samo przeczytanie tej książki nie sprawi, że będziesz trzeźwy – podobnie jak lektura książki o fitnessie nie sprawi, że będziesz sprawniejszy. Oto, co powinieneś zrobić z informacjami, które mogą odmienić twoją przyszłość: Powinieneś potraktować tę książkę jak podręcznik, wykonywać ćwiczenia i korzystać z narzędzi. Tylko ty sam możesz sprawić, że przestaniesz pić – ta książka jedynie wskazuje drogę. Dlaczego warto mnie posłuchać? Do moich aktualnych poglądów dochodziłem róż- nymi drogami. Pracowałem jako terapeuta w ośrodkach leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków, w których 10 Pierwsze kroki do… wyjścia z alkoholizmu leczyłem ludzi i tworzyłem nowe programy kuracji. Przez dwadzieścia lat byłem pracownikiem naukowym badają- cym, jak ludzie się zmieniają, opublikowałem wiele arty- kułów i występowałem na wielu konferencjach na całym świecie. W tym czasie pomogłem też przygotować najbar- dziej rozbudowany w Wielkiej Brytanii program studiów magisterskich na temat uzależnień i uczyłem według jego założeń. Stosunkowo niedawno zaprojektowałem i stwo- rzyłem samopomocowe strony internetowe, cieszące się dużym zainteresowaniem – jedna z  nich (nagrodzona) poświęcona była pomocy ludziom z problemem alkoho- lowym, druga zaś ich rodzinom. Zostałem też poproszo- ny przez jedną z dużych instytucji promujących zdrowie o  stworzenie strony internetowej poświęconej alkoholi- zmowi. Jednak pośród tych wszystkich zawodowych powo- dów jeden był osobisty. Sam przeszedłem przez piekło alkoholizmu. Miałem duży problem z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, który w pewnym momencie spo- wodował, że znalazłem się w  szpitalu. Jednak od 1984 roku jestem czysty i nie piję! Jeśli więc wziąć pod uwagę wszystkie moje doświadczenia, można założyć, że mam pojęcie o tym, skąd się tu wziąłeś i dokąd zmierzasz. Dobrej lektury i powodzenia! John Wprowadzenie 11 1. Problem picia – perspektywa kliniczna Pewnego wieczoru odebrałem telefon. Dzwoniła ko- bieta, która martwiła się o swojego dorosłego syna. Za- mieszkał u niej po rozstaniu z żoną i od kilku dni ostro pił. Odpowiedziałem, że wpadnę do niej rano, ale ona powinna zrobić, co tylko może, żeby w nocy już nie pił. Zjawiłem się u niej rano i wszedłem do pokoju syna. Leżał w łóżku, w naprawdę kiepskim stanie. Trząsł się, pocił – miał wyraźne objawy odstawienia od alkoholu. Pierwsze słowa, jakie do mnie powiedział, brzmiały: „Nie jestem alkoholikiem”. Nie użyłem słowa „alkoholik”, niemniej jednak uznał, iż musi mi wyjaśnić, że nim nie jest. Większość ludzi, także jego matka, uważała go za alkoholika. On sam był skłonny przyjąć pomoc, ale pod warunkiem, że nikt nie będzie go uważał za uzależnionego. Ludzie, którzy mają problem alkoholowy, często prze- konują: „Nie jestem alkoholikiem”. Niekoniecznie chodzi 12 Pierwsze kroki do… wyjścia z alkoholizmu o wytłumaczenie czy minimalizowanie ostrości problemu, lecz raczej o uniknięcie poczucia napiętnowania i wstydu, które towarzyszą takiej etykiecie. Pomimo szacunków, że w samej Wielkiej Brytanii około miliona osób ma poważ- ne problemy z  alkoholem, słowo „alkoholik” wciąż ma negatywną moc. Przyznanie się do alkoholizmu stanowi taką przeszkodę w poszukiwaniu pomocy, że dzisiaj rzad- ko jest warunkiem wstępnym rozpoczęcia terapii. Aktualnie myślenie w kręgach medycznych i terapeu- tycznych także sugeruje, że określenie „alkoholik” jest zbyt emocjonalne i  wartościujące, aby było pożyteczne. Z tego powodu w zasadzie nie używa się go już w kręgach medycznych. Coraz częściej zastępują go terminy: „ciąg pijaczy”, „choroba alkoholowa” czy „uzależnienie od alko- holu”. Za chwilę dokładniej je zdefiniuję. Obalanie mitu Żeby wyzdrowieć, musisz uznać siebie za alkoholika. Nie! Trzeba jednak pogodzić się z tym, że alkohol jest przyczyną twoich problemów. Ciąg pijaczy Ciąg pijaczy był kiedyś terminem stosowanym na określenie zachowania osób uzależnionych od alkoholu, które piły bez przerwy całymi dniami, a nawet tygodnia- mi. Obecnie to określenie stosowane jest wobec każde- go picia, które co najmniej dwukrotnie przekracza zale- Problem picia – perspektywa kliniczna 13 cane ograniczenia – dwie do trzech jednostek dziennie dla kobiet oraz trzy do czterech jednostek dziennie dla mężczyzn2. Innymi słowy, dzienna konsumpcja większa niż sześć jednostek dla kobiet i osiem dla mężczyzn może zostać uznana za ciąg pijaczy. Możecie uważać, że to wcale nie jest duża porcja alkoholu i wielu się z wami zgodzi. Jeśli jednak taką jego ilość spożywacie regularnie każdego dnia, to narażacie swoje zdrowie na szwank. Zaburzenia alkoholowe Zaburzenia alkoholowe to nawyk stałego upijania się, mający negatywne konsekwencje, takie jak: l nieobecność w  pracy, zaniedbywanie obowiązków i niedotrzymywanie terminów; l kontynuowanie picia w  sytuacjach, które mogą być niebezpieczne – np. prowadzenie samochodu czy kie- rowanie maszynami; l kłopoty z  prawem – np. aresztowanie za zakłócanie l poważne i trwałe problemy społeczne – np. trudności porządku; małżeńskie. Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od alkoholu to także rodzaj pijaństwa, ale można o  nim mówić wtedy, gdy ktoś przez co naj- 2 W Wielkiej Brytanii taka jednostka oznacza 10 mililitrów czy- stego etanolu. Dwie jednostki to mniej więcej pełny kieliszek wina (przyp. tłum.). 14 Pierwsze kroki do… wyjścia z alkoholizmu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pierwsze kroki do... wyjścia z alkoholizmu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: