Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00169 004052 20858280 na godz. na dobę w sumie
Piętnaście kazań - ebook/pdf
Piętnaście kazań - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 243
Wydawca: edu-Libri Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63804-23-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Piętnaście kazań to zbiór piętnastu tekstów wygłoszonych w kościele kazań, które autor (anglikański biskup i filozof moralista XVIII w.) zebrał i przygotował do wydania drukiem.

Rozważa on w nich między innymi kwestie z zakresu moralności prywatnej i publicznej, relacji pomiędzy nimi, psychologii moralnej, a także relacji tych kwestii z religią objawioną.

Niniejsze wydanie zawiera pierwsze tłumaczenie tego autora na język polski.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

JOSEPH Piętnaście kazań BUTLER JOSEPH BUTLER Piętnaście kazań Przełożył i komentarzem opatrzył Jakub Zawiła-Niedźwiecki Kraków–Warszawa 2013 © edu-Libri s.c. 2013 Redakcja merytoryczna: Katarzyna Kaczmarek Korekta: edu-Libri Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Ilustrację na okładce otrzymano dzięki uprzejmości Auckland Castle Trust Recenzent: dr hab. Paweł Łuków, prof. UW Wydawnictwo edu-Libri ul. Zalesie 15, 30-384 Kraków e-mail: edu-libri@edu-libri.pl Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Sowa Sp. z o.o. Warszawa ISBN 978-83-63804-22-0 ISBN e-book 978-83-63804-23-7 (PDF) ISBN e-book 978-83-63804-24-4 (epub) ISBN e-book 978-83-63804-25-1 (mobi) Spis treści Przedmowa tłumacza ................................................................ 7 O autorze ................................................................................. 9 Życie i twórczość ................................................................. 9 Butler kaznodzieja – filozof a jego otoczenie ....................... 11 Rola w czasach późniejszych ............................................... 16 Piętnaście kazań z translatorskiego punktu widzenia .......... 19 Podstawa tłumaczenia ......................................................... 19 Forma tekstu ....................................................................... 21 Język ................................................................................... 23 Joseph Butler, Lord Biskup Durham, Piętnaście kazań ......... 31 Przedmowa ............................................................................... 33 Kazanie I. O naturze ludzkiej .................................................... 55 Kazanie II, III. O naturze ludzkiej ............................................. 69 Kazanie II ............................................................................ 69 Kazanie III ........................................................................... 80 Kazanie IV. O kierowaniu językiem ........................................... 87 Kazanie V. O współczuciu .......................................................... 99 Kazanie VI. O współczuciu ........................................................ 111 Kazanie VII. O charakterze Balaama ......................................... 121 Kazanie VIII. O urazie ............................................................... 133 Kazanie IX. O wybaczaniu krzywd ............................................ 143 Kazanie X. O oszukiwaniu siebie .............................................. 157 Kazanie XI. O miłości bliźniego ................................................. 171 Kazanie XII. O miłości bliźniego ................................................ 187 Kazanie XIII, XIV. O miłości do Boga ......................................... 203 Kazanie XIII ......................................................................... 203 Kazanie XIV ......................................................................... 213 Kazanie XV. O niewiedzy człowieka ........................................... 225 Bibliografia .............................................................................. 237 Indeks ...................................................................................... 239 5 Przedmowa tłumacza We współczesnej filozofii moralnej, społecznej i politycznej ważne miejsce zajmują prace powstające w ramach typowo anglosaskich kierunków myślowych. Początki głównych nurtów tej filozofii łączy się z takimi nazwiskami, jak: Thomas Hobbes i David Hume. Istnieją jednak również autorzy nieznani większości polskich czytelników. Należy do nich Joseph Butler, w tradycji angielskiej zwykle nazywany biskupem Butlerem. Ten filozofujący teolog, o pokolenie młodszy od Hobbesa, nie- całe 20 lat starszy od Hume’a, pozostaje bardzo szanowaną po- stacią anglosaskiej filozofii moralnej i filozofii religii. Szczyt jego popularności przypada na wiek XIX, gdy teksty jego autorstwa stały się obowiązkową lekturą dla studentów wydziałów teologicz- nych i filozoficznych na angielskich uniwersytetach. Wtedy też jego dzieła zawędrowały do Ameryki. David E. White w swoim wstępie do wydania dzieł zebranych Butlera z 2006 r. stwierdza nawet, że w początkach XIX wieku teksty Butlera były w świecie anglojęzycznym, także w Ameryce, lekturą obowiązkową dla osób uważających się za wykształcone. Chociaż apologetyczna część jego twórczości zdezaktualizowała się w pewnym stopniu, to Butler do dziś pozostaje, zdaniem nie- których komentatorów, jednym z najczęściej cytowanych autorów w analitycznej filozofii religii1. Na przykład często powołuje się na niego Richard Swinburne2, a w znaczących podręcznikach historii etyki można znaleźć poświęcony mu rozdział. Poważną barierą przeszkadzającą w zapoznaniu się z myślą tego autora jest bardzo trudna, niefilozoficzna forma jego tekstów oraz brak przekładów na język polski. W połączeniu z archaicz- nym językiem oryginału ogranicza to grono możliwych odbiorców. Był to jeden z powodów, dla których postanowiłem przetłumaczyć 7 Przedmowa tłumacza jedno z dwóch głównych dzieł Butlera koncentrujące się przede wszystkim na kwestiach etycznych. Piętnaście kazań to zbiór piętnastu tekstów kazań wygłoszonych w kościele, które autor zebrał i przygotował do wydania drukiem. Rozważa w nich między innymi kwestie z zakresu moralności prywatnej i publicznej, relacji między nimi oraz zagadnienia psy- chologii moralności, a także powiązań tychże z religią objawioną. W dalszej części przedmowy zaprezentuję specyficzne cechy tego tekstu z punktu widzenia tłumacza. Przedstawię także miej- sce, jakie twórczość tego autora zajmuje w dziejach filozofii mo- ralnej i sposób, w jaki przyczyniła się do jej rozwoju. Ze względu na to, że rozwój ten w znacznym stopniu dotyczył języka, którym filozofia posługuje się w odniesieniu do moralności, przyjrzę się także bliżej zastosowanym w oryginale pojęciom oraz zaproponuję ich polskie tłumaczenia. Taki sposób prezentacji podstaw teoretycznych mojego tłuma- czenia powinien ułatwić lekturę tekstu Butlera, umieszczając go we właściwym kontekście historycznym i lingwistycznym. 1 Ziemiński (2002). 2 Penelhum (1985). 8 Pierwsze tłumaczenie na język polski, opatrzone krytycznym komentarzem, kazań XVIII-wiecznego biskupa anglikańskiego i filozofa, autorytetu w kwestii psychologii moralnej i relacji między moralnością prywatną a publiczną. www.edu-libri.pl Wydawnictwo edu-Libri jest oficyną wydawniczą nowoczesnych publikacji naukowych i edukacyjnych. Współpracujemy z doświadczonymi redaktorami merytorycznymi oraz te chnicz nymi specja lizującymi się w przygotowywaniu publikacji naukowych i edukacyjnych. Sta - wiamy na ja kość i profesjonalizm łączone z nowoczesnością, a najważniejsze dla nas są przyjemność współ tworzenia i satysfakcja z dobrze wykonanego zadania. Nasze publikacje są dostępne w księgarniach internetowych oraz w czytelni on-line ibuk.pl Sprzedaż wysyłkową książek drukowanych prowadzi wydawnictwo (zamówienia na adres edu-libri@edu.libri.pl) oraz księgarnia drukarni SOWA wyczerpane.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Piętnaście kazań
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: