Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00125 010337 23472618 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Red Hat Linux 7.2 - książka
Po prostu Red Hat Linux 7.2 - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-752-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> red hat
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Linux to system operacyjny o ogromnych możliwościach. Możesz go zainstalować na bardzo różnych komputerach, np. w domu. Możesz także zrobić z niego serwer plików i drukarek dla małej firmy, bądź serwer stron WWW i poczty elektronicznej dla dużej organizacji. Może on zajmować cały dysk twardy komputera lub dzielić go z innym, zainstalowanym już wcześniej systemem (na przykład z Microsoft Windows).

Lektura niniejszej książki pozwoli Ci zapoznać się z jednym z najbardziej popularnych linuksów wyprodukowanym przez amerykańską firmę Red Hat. Autor z właściwą sobie swobodą wprowadzi każdego, początkującego użytkownika w świat wiersza poleceń, plików konfiguracyjnych, graficznego środowiska zwanego X Window.

W książce znajdziesz informacje na takie tematy jak:

Red Hat Linux 7.2 wraz z przyjaznym dla użytkownika, w pełni zintegrowanym środowiskiem graficznym Gnome, otwiera nowe możliwości zarówno przed początkującymi, jak i doświadczonymi użytkownikami tego systemu. Red Hat Linux pozwala dowolnie kontrolować i dostosowywać system do własnych wymagań. Na co więc czekać? Dlaczego nie zacząć od razu?

Do książki dołączono 2 CD-ROM-y z wersją 7.2 systemu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Po prostu Red Hat Linux 7.2 Autor: Harold Davis T‡umaczenie: Krzysztof Olesiejuk ISBN: 83-7197-752-2 Tytu‡ orygina‡u: Format: B5, stron: 320 Zawiera 2 CD-ROMy Red Hat Linux 6 Visual QuickPro Guide Linux to system operacyjny o ogromnych mo¿liwo(cid:156)ciach. Mo¿esz go zainstalowa(cid:230) na bardzo r(cid:243)¿nych komputerach, np. w domu. Mo¿esz tak¿e zrobi(cid:230) z niego serwer plik(cid:243)w i(cid:160) drukarek dla ma‡ej firmy, b„d(cid:159) serwer stron WWW i poczty elektronicznej dla du¿ej organizacji. Mo¿e on zajmowa(cid:230) ca‡y dysk twardy komputera lub dzieli(cid:230) go z innym, zainstalowanym ju¿ wcze(cid:156)niej systemem (na przyk‡ad z Microsoft Windows). Lektura niniejszej ksi„¿ki pozwoli Ci zapozna(cid:230) siŒ z jednym z najbardziej popularnych linuks(cid:243)w wyprodukowanym przez amerykaæsk„ firmŒ Red Hat. Autor z w‡a(cid:156)ciw„ sobie swobod„ wprowadzi ka¿dego, pocz„tkuj„cego u¿ytkownika w (cid:156)wiat wiersza poleceæ, plik(cid:243)w konfiguracyjnych, graficznego (cid:156)rodowiska zwanego X Window. Do ksi„¿ki do‡„czono 2 CD-ROM-y z wersj„ 7.2 systemu. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści 9 11 15 17 O Autorze Wprowadzenie Część I Instalacja systemu Red Hat Linux 7.2 Rozdział 1. Instalacja — szybki start Zbieranie informacji ...................................................o............................... 18 Zapewnij sobie odwrót ...................................................o........................... 20 Tworzenie dyskietki startowej Linuksa...................................................o.. 22 Instalacja Linuksa...................................................o................................... 25 Zupełnie pierwszy raz… ...................................................o........................ 32 Podsumowanie ...................................................o....................................... 34 Rozdział 2. 35 Szczegółowa procedura instalacyjna Linux i Windows na tym samym komputerze........................................... 36 S p i s t r e ś c i Korzystanie z programu FIPS ...................................................o................ 39 DOS-owy fdisk...................................................o....................................... 41 Linuksowy fdisk...................................................o..................................... 42 Disk Druid ...................................................o.............................................. 45 Uruchamianie Windows oraz Linuksa ...................................................o... 46 Różne rodzaje instalacji ...................................................o......................... 51 Konfiguracja karty graficznej i monitora .................................................. 52 Konfiguracja drukarki ...................................................o............................ 55 Podsumowanie ...................................................o....................................... 57 Rozdział 3. Konfiguracja Gnome 59 Korzystanie z programu Centrum Sterowania GNOME........................... 60 Wykorzystanie menedżera okien...................................................o............ 64 Praca z wirtualnymi pulpitami ...................................................o............... 66 Korzystanie z multimediów ...................................................o................... 68 Korzystanie z myszy i klawiatury ...................................................o.......... 69 Spis treści Konfiguracja sesji...................................................o................................... 70 Zmiana graficznego środowiska pracy...................................................o... 72 Ponowne uruchamianie i wyłączanie systemu .......................................... 75 Korzystanie z edytora menu ...................................................o................... 76 Konfigurowanie programu Menedżer plików ........................................... 77 Wybór edytora...................................................o........................................ 79 Ustawianie właściwości Panelu Gnome...................................................o. 80 Korzystanie z programu GnoRPM ...................................................o......... 81 Podsumowanie ...................................................o....................................... 84 Rozdział 4. 85 Poczta elektroniczna oraz WWW Uprawnienia administratora (root) ...................................................o......... 86 Konfigurowanie systemu za pomocą programu Linuxconf ........................ 87 Konfigurowanie połączenia PPP ...................................................o............ 88 Konfigurowanie połączenia bezpośredniego............................................. 92 Konfigurowanie programu Netscape Communicator................................ 94 Podsumowanie ...................................................o....................................... 96 i c ś e r t s i p S Rozdział 5. Dokumentacja systemu 97 Pomoc w konkretnych programach...................................................o........ 98 Wyszukiwanie informacji w sieci Internet .............................................. 101 Linux Documentation Project ...................................................o.............. 104 Podsumowanie ...................................................o..................................... 105 Część II Praca w okienkach w systemie Red Hat Linux 7.2 107 Rozdział 6. Graficzne środowiska pracy 109 Alternatywne graficzne środowiska pracy .............................................. 110 Opcje logowania do systemu...................................................o................ 111 Korzystanie ze środowiska FVWM2 ...................................................o... 118 Korzystanie ze środowiska KDE...................................................o.......... 120 Modyfikacje kont i grup użytkowników ................................................. 123 Podsumowanie ...................................................o..................................... 128 Rozdział 7. 129 Programy środowiska Gnome Korzystanie z programu Terminarz...................................................o...... 130 Korzystanie z programu Książka adresowa (GnomeCard) ..................... 134 Korzystanie z programu Gedit ...................................................o............. 138 Arkusz kalkulacyjny Gnumeric...................................................o............ 140 Korzystanie z programu Czasomierz (GTimeTracker) ........................... 143 Spis treści Korzystanie z programu Gimp ...................................................o............. 147 Korzystanie z programu xPDF ...................................................o............. 152 Korzystanie z programu Lynx...................................................o.............. 153 Korzystanie z programu Netscape Communicator.................................. 156 Podsumowanie ...................................................o..................................... 158 Rozdział 8. Praca z bazami danych 159 PostgreSQL ...................................................o.......................................... 161 Program rezydentny Postmaster...................................................o........... 166 Informix Dynamic Server, wersja dla systemu Linux............................. 172 Podsumowanie ...................................................o..................................... 175 Część III Obsługa wiersza poleceń systemu Linux Rozdział 9. Powłoka Bash 177 179 Przejście do wiersza poleceń...................................................o................ 180 Powłoki ...................................................o................................................ 183 Powłoka Bash...................................................o....................................... 186 Program more i potoki...................................................o.......................... 188 Inne możliwości powłoki Bash ...................................................o............ 197 Edytory tekstów i poczta elektroniczna...................................................o 199 Podsumowanie ...................................................o..................................... 204 S p i s t r e ś c i Rozdział 10. Pliki, procesy i prawa dostępu 205 Uzyskiwanie informacji o systemie ...................................................o..... 206 To mój proces i mogę z nim robić, co chcę............................................. 210 System plików ...................................................o...................................... 213 Posiadanie plików i prawa dostępu ...................................................o...... 220 Podsumowanie ...................................................o..................................... 225 Rozdział 11. Skrypty powłoki i programowanie 227 Planowanie zadań ...................................................o................................. 228 Podstawowe informacje o tworzeniu skryptów powłoki......................... 233 Składnia skryptów powłoki ...................................................o.................. 235 Instrukcje iteracyjne i warunkowe ...................................................o....... 237 Język Awk ...................................................o............................................ 240 Język Perl ...................................................o............................................. 241 Poznawanie kodu źródłowego systemu Linux ........................................ 243 Podsumowanie ...................................................o..................................... 244 Spis treści Część IV Praca w sieci lokalnej i Internecie Rozdział 12. Serwer linuksowy 245 247 Zasady działania TCP/IP ...................................................o...................... 248 Łączenie się z serwerem za pomocą programu Telnet ............................ 251 Korzystanie z FTP ...................................................o................................ 254 Korzystanie z NFS ...................................................o............................... 260 Korzystanie z DHCP ...................................................o............................ 264 SAMBA...................................................o................................................ 267 Program SMB Client ...................................................o............................ 271 Serwer poczty...................................................o....................................... 272 Bezpieczeństwo ...................................................o.................................... 274 Podsumowanie ...................................................o..................................... 276 i c ś e r t s i p S Rozdział 13. Serwer Apache 277 Pojęcia związane z siecią ...................................................o..................... 278 Instalowanie serwera Apache...................................................o............... 281 Wyświetlanie strony domyślnej serwera Apache.................................... 284 Domeny wirtualne ...................................................o................................ 288 Dyrektywy konfiguracyjne serwera Apache ........................................... 292 Korzystanie z plików rejestracji zdarzeń................................................. 296 Podsumowanie ...................................................o..................................... 298 Dodatki Dodatek A Przydatne polecenia 299 301 find ...................................................o...................................................o.... 302 ftp ...................................................o...................................................o...... 303 ls ...................................................o...................................................o........ 304 ps ...................................................o...................................................o....... 305 vi...................................................o...................................................o........ 306 Dodatek B Publiczna licencja GNU Skorowidz 307 315 Konfiguracja Gnome Do wersji 7.2 Red Hat dołączono kilka w pełni zinte7growanych graficznych środowisk pracy (visual desktop environment). Wybór jednego z nich pozostawiono użytkownikowi. Domyślnym i moim zdaniem naj7pełniejszym jest środowisko o nazwie Gnome. Konfiguracja Gnome K o n f i g u r a c j a G n o m e 59 Rozdział 3. Korzystanie z programu Centrum Sterowania GNOME Program Centrum Sterowania GNOME pozwala na konfigurację większości zawartych w Gnome elementów. W pewnym sensie można go porównać do okna dialogowego konfiguracji Właściwości Ekranu, dostępnego w Windows. Możliwości modyfikacji środowiska Gnome są dosyć rozległe — od zupełnie prostych po bardzo złożone. Innymi słowy, niektóre ze zmian konfiguracji mają znaczenie kosmetyczne, zaś inne będą w znaczący sposób wpływały na wygodę posługiwania się każdym uruchamianym programem. Aby uruchomić program Centrum Sterowania GNOME: 1. Aby uruchomić centrum sterowania w takiej postaci, jak pokazano na rysunku 3.1, należy w linii poleceń wpisać 123/--. Wskazówka Centrum sterowania Gnome można również wywołać, rozwijając główne menu (ze stopą) — wtedy zawartość głównego okna będzie widoczna w Programy/Ustawienia jako kolejne pozycje menu. Aby zmienić rodzaj wyświetlanego tła: 1. W uruchomionym programie Centrum Sterowania GNOME wybierz opcję Tło (rysunek 3.1). 2. Kliknij na dostępnym po lewej stronie przycisku Pierwszy Kolor. Pojawi się okno dialogowe wyboru koloru (rysunek 3.2). E M O N G a i n a w o r e t S m u r t n e C Rysunek 3.1. Za pomocą programu Centrum Sterowania GNOME możesz określić kolor tła bądź tapety Rysunek 3.2. Kolory można wybierać, klikając bezpośrednio w obrębie koła kolorów 4. Zatwierdź swój wybór, klikając OK. Wybrany przez Ciebie kolor zostanie wyświetlony w oknie, przedstawiającym podgląd docelowego tła. 3. Wybierz swój kolor, klikając wewnątrz koła 5. Aby zapisać wybrany kolor, zatwierdź go, kolorów bądź korzystając z suwaków. klikając ponownie OK. 60 Konfiguracja Gnome Tapeta Jeśli nie odpowiada Ci jednokolorowe tło, możesz zastąpić je tapetą. Wraz ze środowiskiem Gnome zainstalowano wiele różnych przykładowych tapet, które można wykorzystać bezpośrednio jako tło bądź poukładać sąsiadująco, jako swego rodzaju mozaikę. Aby wykorzystać tapetę jako tło: 1. Wybierz z dostępnego po prawej stronie okna Tło (przedstawionego na rysunku 3.1) odpowiedni obrazek. Jeśli skorzystasz z opcji Kafelka, zostanie on wyświetlony sąsiadująco tyle razy, by wypełnić całkowicie tło. Wybranie opcji Wyśrodkowana spowoduje umieszczenie go w naturalnej wielkości na środku ekranu, opcja Skalowana (z zachowaniem proporcji) powiększa obrazek w obu wymiarach, zachowując jednak jego proporcje, zaś opcja Skalowana powoduje przeskalowanie go do pełnego rozmiaru pulpitu. 2. Naciśnięcie przycisku Przeglądaj spowoduje otwarcie okna dialogowego (przedstawionego na rysunku 3.3), pozwalającego na przemieszczanie się w strukturze katalogów w poszukiwaniu odpowiedniego obrazka. Domyślnym katalogiem, od którego rozpoczniesz, będzie /usr/share/pixmaps/redhat. 3. Za pomocą myszy można zmieniać katalog roboczy tak długo, aż odnajdziesz odpowiedni obrazek. Przykładowo, obrazki przygotowane do umieszczania sąsiadująco są dostępne w podkatalogu tiles (rysunek 3.4). 4. Wybierz obrazek (podświetlając jego nazwę) i naciśnij OK. W oknie podglądu pojawi się wybrany obrazek (rysunek 3.5). C e n t r u m S t e r o w a n i a G N O M E Rysunek 3.3. W oknie dialogowym Wybór tapety możesz przemieszczać się w strukturze katalogów w poszukiwaniu pliku graficznego, który zostanie wykorzystany jako tapeta Rysunek 3.4. Pliki graficzne są najczęściej poukładane zgodnie z funkcjami; przykładowo, wszystkie obrazki, przygotowane do wyświetlania sąsiadująco, znajdziesz w katalogu tiles Rysunek 3.5. Wybrany obrazek zostanie wyświetlony w oknie podglądu 61 Rozdział 3. 5. Aby zatwierdzić wybrany obrazek jako nową tapetę pulpitu wybierz przycisk OK (rysunek 3.6). Aby wybrać wygaszacz ekranu: 1. W otwartym oknie programu Centrum Sterowania GNOME wybierz z listy dostępnej po lewej stronie pozycję Wygaszacz ekranu (jak na rysunku 3.7). 2. W środkowej części ekranu pojawi się lista dostępnych wygaszaczy ekranu. Wybierz jedną z pozycji. Wybrany wygaszacz zostanie uruchomiony na próbę w dostępnym po prawej stronie oknie podglądu (na rysunku 3.7 widoczny jest efekt działania wygaszacza Forest). 3. Aby zmodyfikować konfigurację wygaszacza ekranu, kliknij przycisk Ustawienia. Zostanie wyświetlone okno dialogowe (przedstawione na rysunku 3.8) z opcjami, specyficznymi dla wybranego wygaszacza. 4. Wprowadź odpowiadające Ci modyfikacje konfiguracji wygaszacza ekranu i kliknij OK. 5. W oknie Centrum Sterowania GNOME możesz jeszcze wprowadzić parametry wspólne dla wszystkich wygaszaczy. Przykładowo, możesz określić minimalny czas braku aktywności ze strony użytkownika, po którym ma być uruchamiany wygaszacz ekranu oraz zdecydować, czy do powrotu z trybu wygaszacza ekranu do normalnego pulpitu konieczne jest wprowadzenie hasła (rysunek 3.7). 6. Kliknij OK, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany i uaktywnić wygaszacz ekranu. E M O N G a i n a w o r e t S m u r t n e C 62 Rysunek 3.6. Po ostatecznym zatwierdzeniu przyciskiem OK wybrany obrazek zostanie zastosowany jako tło Rysunek 3.7. Możesz wybierać wśród wielu dostępnych w Gnome wygaszaczy ekranu Rysunek 3.8. Każdy z wygaszaczy ma własne okno konfiguracji, określające jego specyficzne parametry Rysunek 3.9. Tematy pulpitu określają wygląd elementów graficznych środowiska, przykładowo suwaków oraz przełączników Konfiguracja Gnome Tematy pulpitu Tematy pulpitu są pewnymi schematami, określającymi wygląd większości standardowych elementów okien, takich jak suwaki bądź przełączniki. Aby wybrać temat pulpitu: 1. W oknie programu Centrum Sterowania GNOME wybierz z listy, która jest dostępna po lewej stronie, pozycję Wybór motywu (jak na rysunku 3.9). 2. Wybierz temat spośród dostępnych na wyświetlanej na środku panelu liście Dostępne motywy. Jeśli zaznaczone jest pole Automatyczny podgląd, rezultat wyboru zostanie wyświetlony w widocznym poniżej listy oknie podglądu (na rysunku 3.9 przedstawiono podgląd tematu domyślnego). 3. Aby zatwierdzić wybór tematu pulpitu wystarczy wcisnąć przycisk OK. Wskazówka Osobiście wątpię, aby o to Ci chodziło, jednak jeśli chcesz, by pulpit Twojego Linuksa był jak najbardziej zbliżony wyglądem do pulpitu Windows, możesz wybrać temat o nazwie Redmond95. C e n t r u m S t e r o w a n i a G N O M E 63 Rozdział 3. Wykorzystanie menedrera okien Środowisko Gnome nie wymusza stosowania konkretnego programu do obsługi okien. Dopuszcza się korzystanie z dowolnych programów, które potrafią sterować oknami, zwanymi z angielskiego menadżerami okien. Obecnie można korzystać z kilku takich programów — każdy z nich ma własne narzędzia, które służą do konfiguracji i dają możliwość określenia wielu parametrów i aspektów pracy. Możliwość wykorzystania narzędzi konfiguracyjnych menedżera okien oraz wyboru tematu pulpitu pozwala na precyzyjne określenie wyglądu i zachowania się okien, wyświetlanych w środowisku Gnome. Aby uruchomić narzędzie słurce do konfiguracji: 1. W oknie programu Centrum Sterowania GNOME wybierz z listy po lewej stronie pozycję Menedżer okien (jak na rysunku 3.10). 2. Podświetl nazwę programu, wykorzystywanego do zarządzania oknami (menedżera okien) i kliknij Uruchom narzędzie konfiguracyjne. Pojawi się okno edytora konfiguracji (przedstawione na rysunku 3.11). 3. Zmień konfigurację i kliknij OK. n e i k o a r e r d e n e m e i n a t s y z r o k y W Rysunek 3.10. Opcja Menedżer okien pozwala uruchomić narzędzia, które konfigurują poszczególne programy i służą do zarządzania wyglądem okien Rysunek 3.11. Edytor konfiguracji pozwala modyfikować wiele parametrów, wpływających na wygląd wyświetlanych okien 64 Rysunek 3.12. Zakładka Focus pozwala na sterowanie opcjami uaktywniania okien Rysunek 3.13. Automatyczne podpowiedzi można włączać i wyłączać zgodnie z upodobaniami Konfiguracja Gnome Uaktywnianie okna Określeniem uaktywnianie okna nazywa się skojarzenie go ze zdarzeniami, takimi jak kliknięcia klawiszem myszy bądź wprowadzanie znaków z klawiatury. Domyślnie, nowe okno, otwarte w Gnome, nie jest uaktywnione do momentu, aż na nim klikniesz klawiszem myszy. Zachowanie takie odbiega od przyzwyczajeń osób pracujących wcześniej w Microsoft Windows i może być nieco kłopotliwe. Aby automatycznie uaktywniać nowo otwierane okna: 1. W oknie edytora konfiguracji wybierz z listy dostępnej w lewym górnym rogu pozycję Aktywacja (jak na rysunku 3.12). 2. Przejdź do zakładki Focus i zaznacz opcję Focus on application windows when they first appear (jak na rysunku 3.12). 3. Kliknij OK. Podpowiedzi Podpowiedzi to małe okienka pojawiające się na ekranie po naprowadzeniu kursora myszy na jakiś obiekt. Aby włczyć (bdp wyłczyć) podpowiedzi: 1. W oknie edytora konfiguracji wybierz z listy dostępnej w lewym górnym rogu pozycję Różne (jak na rysunku 3.13). 2. Zaznacz (bądź usuń zaznaczenie) opcję Wyświetlanie podpowiedzi na ramce okna (zgodnie z rysunkiem 3.13). 3. Kliknij OK. W y k o r z y s t a n i e m e n e d r e r a o k i e n 65 Rozdział 3. Praca z wirtualnymi pulpitami W środowisku Gnome dostępne są pulpity wirtualne. Pozwalają one łatwo rozszerzyć do praktycznie nieograniczonych rozmiarów miejsce na ekranie, przeznaczone na pulpit. Na każdym z pulpitów wirtualnych można otworzyć wiele okien — razem o wiele więcej niż mógłbyś otworzyć na pojedynczym pulpicie. Aby przemieszczać się pomiędzy pulpitami wirtualnymi: 1. Znajdź umieszczony na panelu aplet, przełączający panele (taki, jak pokazany na rysunku 3.14). Aplet ten przedstawia w pomniejszeniu każdy z dostępnych pulpitów wirtualnych wraz z otwartymi na nich oknami. 2. Kliknij na symbolu któregoś z paneli, aby przełączyć się na wybrany panel lub skorzystaj z myszy, przesuwając ją poza dostępny panel, aby przełączyć się na następny. Konsola wirtualnych pulpitów Rysunek 3.14. Możesz przemieszczać się pomiędzy pulpitami wirtualnygmi, korzystając z odpowiedniego apletu, dostępnego na panelu Gnome 66 i m a t i p l u p i m y n l a u t r i w z a c a r P Konfiguracja Gnome Wyłczanie pulpitów wirtualnych Jeśli pulpity wirtualne przeszkadzają Ci w pracy, możesz je wyeliminować, pozostawiając pojedynczy, zwykły pulpit (rysunek 3.15). Aby pozostawić pojedynczy pulpit: 1. Za pomocą panelu sterowania Gnome otwórz edytor konfiguracji i wybierz pozycję Biurka z dostępnej w lewym górnym rogu listy. 2. Wprowadź odpowiednie wartości w pola, określające liczbę i pozycję pulpitów zgodnie ze swoimi preferencjami (jak na rysunku 3.16). 3. Kliknij OK. Rysunek 3.15. Za pomocą tego okna dialogowego możesz wyłączyć zbędne pulpity wirtualne Rysunek 3.16. Podając liczbę wierszy i kolumn można określić liczbę i położenie pulpitów wirtualnych 67 P r a c a z w i r t u a l n y m i p u l p i t a m i Rozdział 3. Korzystanie z multimediów Za pomocą Centrum Sterowania GNOME możesz uaktywnić korzystanie z multimediów oraz skonfigurować parametry ich pracy. Aby uaktywnić korzystanie z multimediów: 1. W otwartym oknie programu Centrum Sterowania GNOME wybierz z listy po lewej stronie pozycję Multimedia. Spowoduje to rozwinięcie listy podrzędnej. 2. Wybierz pozycję Dźwięk, dostępną zaraz pod Multimedia. Wyświetlone zostanie okno, pozwalające na konfigurację opcji, związanych z dźwiękiem. 3. Aby uaktywnić dźwięk, zaznacz Uruchamianie serwera dźwięku. 4. Kliknij OK. Aby dokonać skojarzenia dpwięków ze zdarzeniami: 1. W oknie programu Centrum Sterowania GNOME wybierz z listy po lewej stronie pozycję Multimedia. Spowoduje to rozwinięcie listy podrzędnej. 2. Wybierz pozycję Dźwięk, dostępną zaraz pod Multimedia. Wyświetlone zostanie okno, pozwalające na konfigurację opcji, związanych z dźwiękiem. 3. Wybierz Dźwięki dla zdarzeń. 4. Wybierz zakładkę Dźwięki zdarzeń. Wyświetlone zostanie okno z listą dostępnych zdarzeń oraz skojarzonych z nimi dźwięków (rysunek 3.18). 5. Aby skojarzyć zdarzenie z wybranym dźwiękiem, podświetl odpowiednie zdarzenie. w ó i d e m i t l u m z e i n a t s y z r o K Rysunek 3.17. Aby uaktywnić dźwięk, zaznacz Uruchamianie serwera dźwięku Rysunek 3.18. Za pomocą Centrum Sterowania GNOME możesz skojarzyć dźwięki z poszczególnymi zdarzeniami 7. Aby upewnić się, że jest to właściwy dźwięk, możesz skorzystać z przycisku Odtwarzaj. 6. Kliknij przycisk Przeglądaj i znajdź plik z wybranym przez Ciebie dźwiękiem. 8. Gdy już dokonasz wyboru, zatwierdź wprowadzone zmiany, klikając OK. 68 Rysunek 3.19. Za pomocą programu Centrum Sterowania GNOME można modyfikować parametry pracy klawiatury Rysunek 3.20. Za pomocą programu Centrum Sterowania GNOME można modyfikować parametry pracy myszy Konfiguracja Gnome Korzystanie z myszy i klawiatury Za pomocą programu Centrum Sterowania GNOME możesz w łatwy sposób modyfikować parametry pracy klawiatury oraz myszy. Aby dokonać modyfikacji parametrów pracy klawiatury: 1. W otwartym oknie programu Centrum Sterowania GNOME wybierz z listy po lewej stronie pozycję Urządzenia zewnętrzne. Spowoduje to rozwinięcie listy podrzędnej. 2. Wybierz pozycję Klawiatura, dostępną zaraz pod Urządzenia zewnętrzne. Pojawi się panel konfiguracyjny opcji, które są związane z klawiaturą (przedstawiony na rysunku 3.19). 3. Zmodyfikuj parametry pracy klawiatury zgodnie ze swoimi potrzebami. 4. Kliknij OK, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany. Aby dokonać modyfikacji parametrów pracy myszy: 1. W otwartym oknie programu Centrum Sterowania GNOME wybierz z listy po lewej stronie pozycję Urządzenia zewnętrzne. Spowoduje to rozwinięcie listy podrzędnej. 2. Wybierz pozycję Mysz, dostępną pod Urządzenia zewnętrzne. Pojawi się panel konfiguracyjny opcji, związanych z myszą (rysunek 3.20). 3. Zmodyfikuj parametry pracy myszy zgodnie ze swoimi potrzebami. 4. Kliknij OK, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany. 69 K o r z y s t a n i e z m y s z y i k l a w i a t u r y Rozdział 3. Konfiguracja sesji Korzystając z podmenu Sesja można między innymi określić, które programy mają być uruchamiane automatycznie podczas rozpoczynania sesji. Aby otworzyć okno konfiguracji sesji: W oknie programu Centrum Sterowania GNOME wybierz z listy po lewej stronie pozycję Sesja, a następnie Session Properties and Startup, wybierając zakładkę Startup. Spowoduje to wyświetlenie po prawej stronie okna panelu opcji (jak na rysunku 3.21). Aby określić, które programy maj być automatycznie uruchamiane wraz z Gnome: 1. Kliknij klawisz Add, dostępny w panelu opcji sesji. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Add Startup Program, przedstawionego na rysunku 3.22. 2. W polu Startup Command wpisz nazwę programu lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby otworzyć okno wyboru pliku. Przykładowo, aby automatycznie uruchamiać program xmms, możesz w polu Startup Command wprowadzić polecenie 7. 3. Priorytet uruchamianego programu określ za pomocą przycisków strzałek w polu Priority. Im niższa jest wartość priorytetu, tym wcześniej program będzie uruchamiany. 4. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Add Startup Program. Po jego zamknięciu zdefiniowany przez Ciebie program pojawi się na liście w panelu opcji sesji (zobacz rysunek 3.23). 5. Kliknij OK, aby zapisać wprowadzone zmiany. 70 i j s e s a j c a r u g i f n o K Rysunek 3.21. Możliwe jest również modyfikowanie ustawień sesji Rysunek 3.22. Jeżeli chcesz, aby jakiś program uruchamiał się automatycznie, wpisz jego wywołanie w oknie dialogowym Dodaj program autostartu Rysunek 3.23. Programy, które umieściłeś na liście tych uruchamiających się automatycznie, są określane jako „uruchamiane poza sesją”, co oznacza, że to użytkownik — a nie Gnome — zadecydował, że będą się automatycznie uruchamiały Konfiguracja Gnome Aby zmienić priorytety zdefiniowanych jur programów: 1. W oknie konfiguracji sesji kliknij Browse currently running programs. Pojawi się okno dialogowe, przedstawione na rysunku 3.24. Wskazówka Aby zmienić priorytety uruchomionych programów bądź usunąć je z listy uruchamianych automatycznie, możesz wykorzystać okno dialogowe Właściwości sesji (Session Properties). Rysunek 3.24. Aby przejrzeć i zmodyfikować parametry już zdefiniowanych, automatycznie uruchamianych programów, możesz skorzystać z okna dialogowego Session Properties K o n f i g u r a c j a s e s j i 71 Rozdział 3. Zmiana graficznego lrodowiska pracy System Red Hat Linux w wersji 7.2 zawiera oprócz Gnome również kilka innych graficznych środowisk pracy (określanych także mianem powłok X Window — ang. X Window shell). Są to programy, które uruchamia się bezpośrednio z linuksowego wiersza poleceń. Zwykle jeden z takich programów jest uruchamiany automatycznie podczas startu systemu. W większości przypadków nie zauważysz nawet, że są one wywoływane bezpośrednio z wiersza poleceń (podobnie jak użytkownik Microsoft Windows zwykle nie jest świadomy tego, że pod spodem działa system DOS). Co więcej, zawarte w Red Hat środowisko Gnome ma tak wiele możliwości, że najprawdopodobniej nigdy nie zechcesz z niego zrezygnować. Gnome jest domyślnie instalowanym graficznym środowiskiem pracy Linuksa w wersji Red Hat 7.2. Jest przy tym przejrzyście zaprojektowane, wyposażone w wiele możliwości i bardzo stabilne. Być może warto jednak rzucić okiem na możliwości oferowane przez inne dostępne w ramach dystrybucji środowiska: K Desktop Environment (w skrócie KDE) oraz Fvwm2. Po przełączeniu się na jedno z nich być może będziesz chciał wrócić do Gnome. W tym podrozdziale wyjaśnię, w jaki sposób zmieniać graficzne środowiska pracy. y c a r p a k s i w o d o r l o g e n z c i f a r g a n a i m Z Rysunek 3.25. Za pomocą programu Desktop Switcher możesz łatwo zmienić graficzne środowisko pracy Aby zmienić graficzne środowisko pracy: 1. Wybierz dostępny w ramach głównego menu Gnome, w sekcji Programy/System program Desktop Switching Tool. Pojawi się okno dialogowe Desktop Switcher, przedstawione na rysunku 3.25. 3. Jeśli chcesz dokonać modyfikacji na stałe, to znaczy, jeśli chcesz, by środowisko to było domyślnie uruchamiane wraz z systemem po włączeniu komputera, usuń zaznaczenie opcji Change Only Applies to Current Display. Jeśli chcesz zmienić środowisko na próbę, tylko w ramach aktualnej sesji, zaznacz tę opcję. 2. Wybierz środowisko graficzne, w którym 4. Kliknij OK. Spowoduje to zmianę zamierzasz pracować, przykładowo — KDE. aktualnego graficznego środowiska pracy. 72 Rysunek 3.26. Możesz uruchomić wybrane przez siebie graficzne środowisko pracy, wybierając odpowiednie środowisko z menu Sessions Rysunek 3.27. Po uruchomieniu programu linuxconf-auth zobaczysz takie okno Konfiguracja Gnome Aby powrócić do środowiska Gnome: 1. Wyloguj się z aktualnej sesji lub uruchom komputer ponownie. 2. Z menu Session wybierz Gnome. 3. Zaloguj się do systemu. Wskazówka Jeśli zmieniłeś wcześniej środowisko graficzne, powinieneś za pomocą programu Desktop Switcher przywrócić Gnome jako domyślne środowisko. Uruchamianie systemu w trybie tekstowym Nie wszyscy potrzebują do pracy środowiska graficznego. Jeśli należysz do grupy przeciwników interfejsu graficznego, możesz skonfigurować system tak, by uruchamiał się z klasycznym ekranem tekstowym, czyli, innymi słowy, wyświetlał zwykły wiersz poleceń. Wskazówka Do wykonania poniższych czynności muszą być zainstalowane pakiety linuxconf oraz gnome-linuxconf. Jeśli wykonałeś instalację typu Workstation, to niestety te dwa pakiety nie zostały zainstalowane i będziesz musiał je zainstalować (np. za pomocą programu GnoRPM). Aby skonfigurować system do pracy w trybie tekstowym: 1. Zaloguj się do systemu jako root, wpisując w oknie logowania do systemu identyfikator użytkownika 6338 i związane z nim, zdefiniowane wcześniej hasło, lub w uruchomionej już sesji otwórz okno terminala i wpisz w nim polecenie 796338, a następnie hasło, związane z identyfikatorem root. 2. Wpisz polecenie 29-320(cid:16)+98. Pojawi się okno dialogowe programu Linuxconf. 3. Znajdź w widocznej z lewej strony liście pozycję Miscellaneous. 73 Z m i a n a g r a f i c z n e g o l r o d o w i s k a p r a c y Rozdział 3. 4. Kliknij na przycisk Default Runlevel, aby otworzyć następną zakładkę. 5. Na otwartej właśnie zakładce zmień domyślną wartość 5 na 3. 6. Kliknij przycisk Accept. 7. Wyjdź z programu, zachowując wprowadzone zmiany (Act/Changes). 8. Uruchom ponownie komputer. Zamiast graficznego ekranu logowania się do systemu pojawi się ekran tekstowy. Aby z trybu tekstowego uruchomić jednorazowo środowisko Gnome: 1. Wystarczy, że w wierszu poleceń wpiszesz polecenie 78+68. Aby ponownie skonfigurować system do pracy w trybie graficznym: 1. Po uruchomieniu Gnome postępuj zgodnie z opisaną powyżej procedurą, jednak w punkcie 7. ustaw domyślną wartość parametru runlevel na 5. Rysunek 3.28. Aby skonfigurować system do pracy w trybie tekstowym, ustaw domyślną wartość parametru runlevel na 3 Wskazówka Jeśli na ekranie zobaczysz komunikat informujący, że nie jest zainstalowany żaden serwis w tej sekcji, musisz uaktywnić moduł inittab pakietu linuxconf. Aby to zrobić, przejdź do zakładki Control, wybierz pozycję Linuxconf Menagement/Modules i zaznacz flagę inittab, po czym w menu File wybierz opcję Act/Changes. Znaczenie parametru runlevel Runlevel, czyli poziom pracy systemu, to w zasadzie zestaw pewnych akcji. Oto dokładniejsze wyjaśnienia dla każdej z wartości parametru runlevezl: Run level 0 Przejście w ten tryb rozpoczyna procedurę wyłączania komputera, podczas której zatrzymywane są wszystkie procesy, wyłączany jzest dostęp do pamięci wirtualnej, plików wymiany oraz poszczególnych partyczji dyskowych. Run level 1 Tryb administracyjny wykorzystywany do przeprowadzania czynności konserwacyjnych. Nikt oprócz administratora nie możez zalogować się do systemu. Run level 2 Prosty tryb wieloużytkownikowy z włączonym dostępem do sieci, jednak bez dostępu do sieciowych zasobów dyskowych (NFS). Run level 3 Domyślny dla pracy w trybie tekstowym; wszystkie funkcje systemu (oprócz graficznego środowiska pracy) zostaną automatycznie urzuchomione. Run level 4 Tryb przeznaczony na własną konfigurację użytkownika, pozwalający samodzielnie określać programy, które mają zostać uruczhomione automatycznie podczas włączania systemu. Run level 5 Domyślny tryb pracy dla nowszych wersji Red Hat. Uruchamia wszystkie funkcje, dostępne w ramach run level 3 oraz graficzne zśrodowisko pracy (serwer X Window). 74 y c a r p a k s i w o d o r l o g e n z c i f a r g a n a i m Z Konfiguracja Gnome Ponowne uruchamianie i wyłczanie systemu System można wyłączać i ponownie uruchamiać na wiele sposobów. Warto znać przynajmniej kilka z nich. Aby ponownie uruchomić bdp wyłczyć system za pomoc menu Koniec pracy: 1. Z głównego menu Gnome wybierz pozycję Zakończ sesję i wybierz czynność, którą chcesz wykonać: Uruchom ponownie, #98.3;2 (zatrzymaj system całkowicie), lub zakończenie sesji i przejście ponowne do ekranu logowania, np. gdy zechcesz wylogować się jako użytkownik root, a będziesz chciał się zalogować jako zwykły użytkownik. Wskazówka Niezależnie od metody, którą wykorzystasz do zatrzymania pracy systemu, powinieneś przed wyłączeniem zasilania komputera upewnić się, że procedura zatrzymywania systemu została poprawnie zakończona. Jeśli tak, na ekranie pojawi się komunikat Power down. Aby zrestartować komputer za pomoc okna terminala: 1. Uruchom okno terminala. 2. W wierszu poleceń wpisz polecenie: 798.3;2623; lub 6/,338. Aby zatrzymać pracę systemu przed wyłczeniem komputera za pomoc okna terminala: 1. Uruchom okno terminala. 2. W wierszu poleceń wpisz polecenie: 798.3;223; lub +8. 75 P o n o w n e u r u c h a m i a n i e i w y ł c z a n i e Wskazówki Wykorzystanie polecenia 798.3;2 jest powszechnie uważane za najdelikatniejszy i najbezpieczniejszy sposób zakończenia pracy systemu bądź jego uruchomienia. Gwarantuje najmniejszą liczbę problemów, które mogą powstać podczas następnego uruchamiania systemu. Więcej informacji na temat opcji, które są związane z poleceniem 798.3;2, znajdziesz w Dodatku A. Rozdział 3. Korzystanie z edytora menu Dostępny w pakiecie Gnome program Edytor menu Gnome pozwala na łatwą modyfikację zawartości głównego menu. Aby dodać katalog do menu głównego: 1. Wybierz z głównego menu Gnome pozycję Programy, Ustawienia, a następnie Edytor menu. Pojawi się okno dialogowe programu Edytor menu, przedstawione na rysunku 3.29. 2. W dostępnym z lewej strony panelu wybierz opcję Ulubione (menu użytkownika). 3. Kliknij na dostępnym na pasku narzędzi przycisku Nowe podmenu. 4. Wprowadź w polu Nazwa nazwę nowego katalogu. 5. Kliknij Zapisz. Wskazówka Dopóki nie zalogujesz się jako root, będziesz mógł modyfikować jedynie menu użytkownika, związane z Twoją sesją. Jest to menu widoczne pod pozycją Ulubione w lewym panelu programu Edytor menu. Jeśli chcesz zmodyfikować menu systemowe (widoczne po rozwinięciu pozycji Programy), musisz mieć uprawnienia użytkownika root. Aby dodać program do menu: 1. Podświetl w lewej części panelu programu Edytor menu katalog, w którym chcesz umieścić nowy program i naciśnij umieszczony na pasku narzędzi przycisk Nowy element (zobacz rysunek 3.30). 2. Wprowadź opis (Nazwa) oraz nazwę programu (Polecenie), który ma być dodany do menu. 3. Kliknij Zapisz, aby zapisać wprowadzone zmiany. Spowoduje to dodanie nowego elementu do głównego menu Gnome (zobacz rysunek 3.31). 76 u n e m a r o t y d e z e i n a t s y z r o K Rysunek 3.29. Za pomocą programu Edytor menu Gnome możesz łatwo dodawać katalogi i programy do menu głównego Rysunek 3.30. Po utworzeniu katalogu możesz dodać do niego nowy program, klikając przycisk Nowy element Rysunek 3.31. Dodane przez Ciebie katalogi oraz programy pojawią się w głównym menu Gnome Rysunek 3.32. Aby określić sposób wyświetlania plików w programie Menedżer plików, skorzystaj z okna Preferencje Rysunek 3.33. Dostępna w oknie Preferencje zakładka Widok użytkownika służy do określania, które z kolumn mają być widoczne Konfiguracja Gnome Konfigurowanie programu Menedrer plików Zawarty w pakiecie Gnome program Menedżer plików służy do przeglądania katalogów i plików oraz do wykonywania na nich pewnych operacji. Aby uruchomić program Menedrer plików: 1. Uruchom z okna terminala program gmc. Aby zmodyfikować opcje programu Menedrer plików: 1. W otwartym oknie programu Menedżer plików wybierz z menu Ustawienia pozycję Preferencje. Pojawi się okno dialogowe, przedstawione na rysunku 3.32. 2. Zmodyfikuj opcję zgodnie ze swoimi upodobaniami i kliknij Zastosuj bądź OK. Aby zmienić liczbę kolumn wyświetlanych w programie Menedrer plików: 1. W otwartym oknie dialogowym Preferencje wybierz zakładkę Widok użytkownika. Spowoduje to wyświetlenie po lewej stronie okna wszystkich dostępnych kolumn, zaś po prawej tych, które będą wyświetlane. 2. Zmodyfikuj listę wyświetlanych kolumn za pomocą przycisków Dodaj oraz Usuń. 3. Kliknij Zastosuj lub OK, aby zatwierdzić i zapisać wprowadzone zmiany. M e n e d r e r p l i k ó w 77 Rozdział 3. Aby utworzyć nowy katalog: 1. W otwartym oknie dialogowym programu Menedżer plików podświetl katalog, w którym zamierzasz utworzyć nowy folder (tak jak na rysunku 3.34). 2. Kliknij prawym klawiszem na prawym panelu okna programu Menedżer plików i wybierz z wyświetlonego menu podręcznego pozycję Nowy katalog. 3. Wprowadź nazwę nowego katalogu. 4. Kliknij OK. 5. Aby zmodyfikować właściwości nowo utworzonego katalogu kliknij na nim prawym klawiszem i wybierz z menu podręcznego pozycję Właściwości. Rysunek 3.34. Aby utworzyć nowy katalog, skorzystaj z prawego klawisza myszy i wybierz z menu podręcznego pozycję Nowy katalog w ó k i l p r e r d e n e M 78 Rysunek 3.35. Domyślny edytor dla środowiska Gnome możesz określić za pomocą panelu Edytor Gnome Konfiguracja Gnome Wybór edytora W ramach środowiska Gnome możesz określić swój domyślny edytor. Zaraz po zainstalowaniu jest to Emacs, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać jakiś inny. Przykładowo, możesz wybrać: JJJJ XEmacs — wersję Emacsa specjalnie przygotowaną do pracy w środowisku graficznym, JJJJ vi — często wykorzystywany z uwagi na jego dostępność w prawie każdej wersji Uniksa. Aby skonfigurować domyślny edytor środowiska Gnome: 1. Wybierz z menu Programy środowiska Gnome pozycję Ustawienia, Obsługa dokumentów, a następnie z listy Właściwości edytora Gnome. Spowoduje to wyświetlenie panelu Edytor Gnome, przedstawionego na rysunku 3.35. 2. Wybierz z listy edytor, który ma być domyślny w środowisku Gnome. 3. Wybierz OK. W y b ó r e d y t o r a 79 Rozdział 3. Ustawianie włalciwolci Panelu Gnome Panel Gnome (przedstawiony na rysunku 3.36) jest swego rodzaju centrum dowodzenia całego środowiska Gnome. Dzięki niemu masz dostęp do głównego menu, przełączasz się pomiędzy pulpitami wirtualnymi, uruchamiasz Netscape Navigator i dokonujesz wielu innych czynności. Oczywiście, tak jak się spodziewasz, ma on bardzo duże możliwości konfiguracji. Przykładowo możesz określić, czy ma być wyświetlany na górze czy na dole ekranu bądź na którymś z boków. Możesz także zdefiniować, czy ma zajmować całą szerokość ekranu (bądź wysokość, jeśli został umieszczony na którymś z boków ekranu), czy też ma pozostać w narożniku. Część właściwości dotyczy tylko konkretnego panelu, podczas gdy pozostałe są wspólne dla wszystkich. Aby skonfigurować właściwości konkretnego panelu: 1. Kliknij prawym klawiszem na panelu. 2. Z wyświetlonego menu podręcznego wybierz pozycję Panel/Właściwości/Wszystkie Właściwości. Pojawi się okno dialogowe modyfikacji właściwości panelu, przedstawione na rysunku 3.37. 3. Wprowadź zmiany zgodne ze swoimi oczekiwaniami. 4. Kliknij OK. Aby skonfigurować właściwości wspólne dla wszystkich paneli: 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na panelu. 2. Z wyświetlonego menu podręcznego wybierz pozycję Panel/Globalne preferencje. Pojawi się okno dialogowe modyfikacji właściwości panelu, przedstawione na rysunku 3.38. 3. Dokonaj zmian zgodnych ze swoimi oczekiwaniami. 4. Kliknij OK. 80 e m o n G u l e n a P i c l o w i c l a ł w e i n a i w a t s U Rysunek 3.36. Panel Gnome Rysunek 3.37. Okno dialogowe właściwości panelu Gnome Rysunek 3.38. Okno dialogowe właściwości wspólnych dla wszystkich paneli Wskazówka Zmiana właściwości wspólnych dla wszystkich paneli spowoduje modyfikację paneli we wszystkich sesjach, nie tylko w aktualnej sesji konkretnego użytkownika. Oczywiście, by wykonać taką modyfikację, konieczne są odpowiednie uprawnienia. Rysunek 3.39. Program GnoRPM wyświetlający dostępne pakiety Konfiguracja Gnome Korzystanie z programu GnoRPM Jedną z głównych cech dystrybucji Red Hat, odróżniającą ją od dystrybucji innych producentów, jest program Red Hat Package Manager (RPM). RPM jest opracowanym przez Red Hat sposobem na łatwe przechowywanie, rozpowszechnianie, instalację i uaktualnianie oprogramowania dla systemu Linux w formie tak zwanych pakietów rpm. GnoRPM jest graficzną wersją programu RPM, pracującą w środowisku Gnome. Jeśli zamierzasz dodatkowo instalować w systemie jakiekolwiek oprogramowanie, które nie jest zawarte bezpośrednio na płycie CD-ROM albo staniesz przed koniecznością uaktualnienia któregoś z pakietów, na pewno skorzystasz z GnoRPM. Wskazówka Określenie „dostępny pakiet” oznacza pakiet, który można zainstalować, co nie oznacza, że został on już zainstalowany. Należy również podkreślić, że pakiet to nie to samo co znajdujące się w nim programy, które mogą zawierać dodatkowo swój własny skrypt instalacyjny, uruchamiany podczas instalacji pakietu. Aby wyświetlić listę dostępnych pakietów: 1. Wybierz z podmenu Programy menu głównego Gnome pozycję System, a następnie GnoRPM. 2. Wybierz jedną z kategorii w lewej części okna. Pakiety dostępne w tej kategorii zostaną wyświetlone w prawej części okna (tak jak na rysunku 3.39). K o r z y s t a n i e z p r o g r a m u G n o R P M 81 Rozdział 3. Zapytania Aby sprawdzić, co zawiera dany pakiet, wystarczy skierować do systemu odpowiednie zapytanie. Aby zapytać o pakiet: 1. W prawym panelu okna GnoRPM zaznacz pakiet, którego treść Cię interesuje. 2. Kliknij przycisk Query, dostępny na pasku narzędzi programu GnoRPM. Spowoduje to wyświetlenie okna Package Info (przedstawionego na rysunku 3.40), które zamieszcza informacje o zawartości pakietu. Weryfikacja zawartości pakietu Jeśli chcesz upewnić się, że pliki w pakiecie nie zostały uszkodzone i że zawiera on wszystkie niezbędne do instalacji elementy, powinieneś dokonać weryfikacji pakietu. Aby dokonać weryfikacji zawartości pakietu: 1. W oknie GnoRPM zaznacz interesujący Cię pakiet, a następnie wybierz Verify lub w oknie Package Info naciśnij przycisk Verify. Rozpocznie się weryfikacja zawartości pakietu, pod koniec której zostanie wyświetlone okno dialogowe Verifying Packages (przedstawione na rysunku 3.41). Jeśli w oknie tym nie pojawią się żadne ostrzeżenia ani komunikaty o błędach, to znaczy, że pakiet przeszedł pomyślnie proces weryfikacji. Aby zainstalować pakiet z CD-ROMu: 1. Uruchom okno terminala lub przejdź do wiersza poleceń. Jeśli nie masz uprawnień administratora, zmień poziom uprawnień za pomocą polecenia 796338. 2. Wprowadź hasło użytkownika root. 3. Umieść CD-ROM w napędzie i zamontuj go za pomocą polecenia 3928 ./: -.63 28, wydanego z wiersza poleceń. 82 M P R o n G u m a r g o r p z e i n a t s y z r o K Rysunek 3.40. W oknie Package Info wyświetlany jest spis zawartości pakietu, jego krótki opis, data utworzenia i wiele innych pożytecznych informacji Rysunek 3.41. Jeśli w oknie Verifying Packages nie pojawią się żadne ostrzeżenia ani komunikaty o błędach, to znaczy, że pakiet przeszedł pomyślnie proces weryfikacji Rysunek 3.42. Aby dodać pakiet do listy pakietów, przeznaczonych do zainstalowania, wybierz go i naciśnij przycisk Add Rysunek 3.43. Pakiety dodane do listy pakietów, przeznaczonych do instalacji, pojawią się na liście w oknie dialogowym Install Rysunek 3.44. Za pomocą RPMfind można zainstalować pakiety bezpośrednio z sieci Internet Rysunek 3.45. Po wybraniu pakietu dostępnego poprzez Internet zostaną wyświetlone podstawowe informacje na temat jego zawartości Konfiguracja Gnome 4. W programie GnoRPM naciśnij Install. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Install. 5. Naciśnij Add. Pojawi się okno dialogowe Add Packages, przedstawione na rysunku 3.42. 6. Wybierz pakiet, który chcesz zainstalować (podobnie jak to przedstawiono na rysunku 3.43). 7. Kliknij Add. Wybrany przez Ciebie pakiet zostanie dołączony do listy, wyświetlanej w oknie Add Packages. Wskazówka Domyślną lokalizacją pakietów, zapisanych na płycie CD-ROM, zawierającej system Red Hat Linux, jest katalog /mnt/RedHat/ RPMS. Aby zainstalować pakiet bezpośrednio z sieci Internet: 1. W programie GnoRPM kliknij Web Find. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego z pustą listą pakietów (jak przedstawiono na rysunku 3.44). 2. Przejedź myszą nad polem URL, aby wyświetlić przycisk. 3. Kliknij na wyświetlonym przycisku. Pojawi się lista dostępnych na serwerze Red Hat pakietów. 4. Po wybraniu jednego z nich zostaną wyświetlone podstawowe informacje na temat jego zawartości (zobacz rysunek 3.45). 5. Aby zainstalować pakiet, kliknij Install. Wskazówka Nie próbuj tego trybu instalacji, jeśli nie masz dostatecznie szybkiego połączenia z siecią Internet! W przeciwnym razie cały proces może trwać dosyć długo. 83 K o r z y s t a n i e z p r o g r a m u G n o R P M Rozdział 3. Podsumowanie W tym rozdziale nauczyłeś się: JJJJ Korzystania z programu Centrum Sterowania GNOME. JJJJ Pracy z pulpitami wirtualnymi. JJJJ Kojarzenia dźwięków ze zdarzeniami. JJJJ Konfigurowania automatycznie uruchamianych programów. JJJJ Zmiany graficznych środowisk pracy. JJJJ Przełączania się pomiędzy tekstowym i graficznym trybem pracy. JJJJ Ponownego uruchamiania i zatrzymywania systemu. JJJJ Modyfikacji zawartości menu środowiska Gnome za pomocą programu Edytor menu. JJJJ Konfigurowania programu Menedżer plików. JJJJ Definiowania domyślnego edytora. JJJJ Ustawiania właściwości panelu Gnome. JJJJ Korzystania z programu GnoRPM w celu przejrzenia zawartości pakietu oraz zainstalowania nowych pakietów. e i n a w o m u s d o P 84
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Red Hat Linux 7.2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: