Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00357 009749 21037325 na godz. na dobę w sumie
Po prostu Windows 7 - książka
Po prostu Windows 7 - książka
Autor: Liczba stron: 368
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2601-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 7
Porównaj ceny (książka, ebook (-70%), audiobook).

Bez kłopotów zmień swój system na Windows 7

Windows 7 w przeciwieństwie do Windows Visty na wszystkich swoich użytkownikach robi doskonałe wrażenie. To znakomity system operacyjny, na który prędzej czy później 'przesiądą się' wszyscy użytkownicy pecetów. Warto już teraz poznać jego zalety i korzystać z nowych, wygodniejszych wersji, bogatszych programów, multimediów, ulepszonej wersji przeglądarki Internet Explorer (z numerem 8) oraz narzędzi zarządzania systemem i komputerem pracującym pod jego kontrolą.

Z tej książki dowiesz się, czym jest i jak działa Windows 7, jakie wymagania musi spełniać komputer, by system ten pracował prawidłowo, jak rozpocząć pracę i zapewnić bezpieczeństwo swoim danym. Nauczysz się korzystać z podstawowych funkcji Windows 7, obchodzić się z plikami, folderami, oknami, obsługiwać multimedia i drukarki. Dowiesz się, jak używać programów towarzyszących, takich jak edytory tekstu i grafiki czy kalkulator. Odkryjesz, jak dostosować wygląd ekranu i pasek zadań do swoich upodobań, jak używać funkcji ułatwiających pracę w systemie oraz jak konfigurować optymalne połączenia sieciowe. Po lekturze tej książki będziesz mógł swobodnie poruszać się po całym systemie Windows 7.

Już dziś opanuj Windows 7!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Po prostu Windows 7 Autor: Maria Sokół ISBN: 978-83-246-2601-4 Format: B5, stron: 368 Bez kłopotów zmień swój system na Windows 7 • Co to jest Windows 7 i jak z niego korzystać? • Jak ujarzmić multimedia i zacząć w pełni wykorzystywać programy? • W jaki sposób podłączyć się do sieci i efektywnie zarządzać systemem? Windows 7 w przeciwieństwie do Windows Visty na wszystkich swoich użytkownikach robi doskonałe wrażenie. To znakomity system operacyjny, na który prędzej czy później „przesiądą się” wszyscy użytkownicy pecetów. Warto już teraz poznać jego zalety i korzystać z nowych, wygodniejszych wersji, bogatszych programów, multimediów, ulepszonej wersji przeglądarki Internet Explorer (z numerem 8) oraz narzędzi zarządzania systemem i komputerem pracującym pod jego kontrolą. Z tej książki dowiesz się, czym jest i jak działa Windows 7, jakie wymagania musi spełniać komputer, by system ten pracował prawidłowo, jak rozpocząć pracę i zapewnić bezpieczeństwo swoim danym. Nauczysz się korzystać z podstawowych funkcji Windows 7, obchodzić się z plikami, folderami, oknami, obsługiwać multimedia i drukarki. Dowiesz się, jak używać programów towarzyszących, takich jak edytory tekstu i grafiki czy kalkulator. Odkryjesz, jak dostosować wygląd ekranu i pasek zadań do swoich upodobań, jak używać funkcji ułatwiających pracę w systemie oraz jak konfigurować optymalne połączenia sieciowe. Po lekturze tej książki będziesz mógł swobodnie poruszać się po całym systemie Windows 7. • Windows 7 – wymagania, uaktualnianie starszych wersji systemu Windows • Zapora połączenia internetowego i blokowanie komputera • Uruchamianie, usypianie i zamykanie systemu • Konta użytkowników – definiowanie, przełączanie, wylogowywanie • Menedżer zadań i interfejs Windows 7 • Pulpit, pasek zadań i menu Start – dostosowywanie • Operacje na plikach i folderach • Multimedia w Windows 7 oraz drukowanie • WordPad, Notatnik, Paint i kalkulator • Połączenia internetowe – tworzenie i konfigurowanie • Zarządzanie komputerem i systemem Już dziś opanuj Windows 7! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 Spis treĂci Rozdziaï 1. Rozdziaï 2. Rozdziaï 3. 11 WstÚp 13 Informacje wstÚpne Windows 7 — wymagania .................................................................................... 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows ............................................. 16 Bezpieczeñstwo komputera 17 Po co aktualizowaÊ Windows 7? .......................................................................... 17 Jak skonfigurowaÊ automatycznÈ aktualizacjÚ systemu? .................................... 18 Definiowanie opcji aktualizacji systemu ............................................................. 20 RÚczny tryb aktualizacji systemu ......................................................................... 22 Odinstalowywanie aktualizacji ............................................................................. 27 Zapora poïÈczenia internetowego ........................................................................ 28 Jak sprawdziÊ, czy zapora jest wïÈczona? ............................................................ 29 WïÈczanie zapory systemu Windows ................................................................... 32 WyïÈczanie zapory poïÈczenia sieciowego w Windows 7 .................................. 33 Definiowanie wyjÈtków, które nie sÈ blokowane przez zaporÚ systemu Windows ................................................................................................. 35 Blokowanie wyjÈtków w ustawieniach zapory systemu Windows ..................... 41 Podstawowe operacje w systemie Windows 7 43 Uruchamianie i zamykanie systemu Windows 7 ................................................. 43 Ponowne uruchamianie systemu .......................................................................... 46 Usypianie systemu ................................................................................................ 47 Szybkie przeïÈczanie uĝytkowników ...................................................................... 48 Wylogowanie uĝytkownika ................................................................................... 49 Blokowanie komputera ......................................................................................... 50 Zmiana hasïa dostÚpu dla komputera grupy roboczej ........................................ 51 Tworzenie hasïa uĝytkownika .............................................................................. 53 Zamykanie programów za pomocÈ Menedĝera zadañ ........................................ 55 Definiowanie nowego konta uĝytkownika ........................................................... 56 Instalacja programów na kontach standardowych .............................................. 58 S p i s t r e Ă c i 3 Spis treĂci Rozdziaï 4. i c Ă e r t s i p S 4 ¥rodowisko pracy w Windows 7 i jego dostosowywanie 61 Interfejs Windows 7 .............................................................................................. 61 Pasek zadañ ........................................................................................................... 62 Szybki dostÚp do plików ........................................................................................ 63 PorzÈdkowanie listy szybkiego dostÚpu ............................................................... 64 Okna na pulpicie ................................................................................................... 65 Funkcja Aero Shake .............................................................................................. 66 Dostosowywanie menu Start ................................................................................ 67 Modyfikacja menu Start za pomocÈ opcji zaawansowanych .............................. 71 Zmiana funkcji niektórych elementów menu Start ............................................. 72 Dodawanie i usuwanie niektórych elementów menu Start ................................ 73 Przenoszenie przycisku Start ............................................................................... 74 Dostosowywanie pulpitu — jednolite tïo ............................................................ 75 Wybieranie tïa pulpitu z listy teï dostarczanych z Windows 7 ............................. 78 ZdjÚcie jako tïo pulpitu ......................................................................................... 80 Wybór kompozycji pulpitu ................................................................................... 83 Dostosowywanie kompozycji ............................................................................... 84 PorzÈdkowanie pulpitu ......................................................................................... 85 Gadĝety Windows 7 .............................................................................................. 86 Kosz ........................................................................................................................ 87 Wybór wygaszacza ekranu .................................................................................... 88 WïaĂciwoĂci paska zadañ ...................................................................................... 92 Blokowanie i odblokowywanie paska zadañ .......................................................... 94 Dostosowywanie rozmiarów paska zadañ ............................................................ 95 Dodawanie programów do paska zadañ .............................................................. 96 Dodawanie innych pasków narzÚdzi do paska zadañ ......................................... 97 Pasek jÚzyka ........................................................................................................... 99 Tworzenie wïasnych pasków narzÚdzi ............................................................... 100 Dodawanie skrótów do wïasnego paska narzÚdzi ............................................. 101 Przyciski zadañ .................................................................................................... 103 Minimalizacja wszystkich otwartych okien ....................................................... 104 Jak dostosowaÊ obszar powiadomieñ? ............................................................... 105 Dostosowywanie daty i godziny ......................................................................... 109 Dostosowywanie rozdzielczoĂci ekranu ............................................................ 111 Zmiana czÚstotliwoĂci odĂwieĝania .................................................................... 113 Zmiana liczby kolorów wyĂwietlanych na monitorze ....................................... 114 Dostosowywanie myszy ...................................................................................... 115 Rozdziaï 5. Rozdziaï 6. Rozdziaï 7. Multimedia w Windows 7 Spis treĂci Obsïuga okien 119 Uruchamianie programu .................................................................................... 119 Elementy okna .................................................................................................... 120 Minimalizacja, maksymalizacja i przywracanie rozmiaru okien ........................... 121 Zamykanie okna .................................................................................................. 122 Przesuwanie okna ................................................................................................ 122 Zmiana rozmiarów okna ...................................................................................... 123 Definiowanie ukïadu okien na ekranie .............................................................. 124 PrzeïÈczanie siÚ miÚdzy oknami ......................................................................... 127 Elementy okna .................................................................................................... 128 Pomoc .................................................................................................................. 129 Praca z plikami i folderami 131 Podstawowe informacje o dyskach ..................................................................... 131 Typy plików ......................................................................................................... 133 ¥cieĝki dostÚpu ................................................................................................... 134 Foldery ................................................................................................................ 134 Eksplorator Windows ......................................................................................... 135 Korzystanie z okna Komputer ............................................................................ 139 WyĂwietlanie okna wïaĂciwoĂci dysku ............................................................... 140 Zmiana sposobu prezentowania plików i folderów w oknach .......................... 141 Otwieranie folderu .............................................................................................. 145 Tworzenie folderu ............................................................................................... 147 Zmiana nazwy folderu ......................................................................................... 148 Kopiowanie, przesuwanie i usuwanie folderu ................................................... 149 Operacje na plikach — otwieranie pliku ........................................................... 152 Zmiana nazwy pliku ............................................................................................ 154 Usuwanie pliku ................................................................................................... 155 Kopiowanie i przenoszenie pliku ....................................................................... 156 Zaznaczanie kilku folderów lub plików ............................................................. 158 Znajdowanie pliku ............................................................................................... 160 Konsola systemowa ............................................................................................. 162 165 Multimedia .......................................................................................................... 165 Odtwarzanie pïyt kompaktowych ...................................................................... 166 Widoki odtwarzacza ............................................................................................ 167 Kopiowanie Ăcieĝek z pïyty CD na dysk twardy ............................................... 169 Biblioteka multimediów ..................................................................................... 172 S p i s t r e Ă c i 5 Spis treĂci Rozdziaï 8. i c Ă e r t s i p S Rozdziaï 9. 6 Listy odtwarzania ................................................................................................ 174 Modyfikacje listy odtwarzania ............................................................................ 176 Automatyczne listy odtwarzania ......................................................................... 177 Wizualizacje ........................................................................................................ 178 Nagrywanie pïyt .................................................................................................. 179 Wyszukiwanie plików multimedialnych ............................................................ 182 Dodawanie pliku do list odtwarzania z poziomu folderu ................................... 184 Zmienianie ustawieñ tonów niskich, stereo i innych efektów děwiÚkowych w programie Windows Media Player ................................................................ 185 Regulacja gïoĂnoĂci ............................................................................................. 188 Dostosowywanie ustawieñ wideo ...................................................................... 189 Cyfrowe aparaty fotograficzne .............................................................................. 190 Jak wyĂwietliÊ zdjÚcia? ....................................................................................... 191 Drukowanie 193 Instalacja drukarki ............................................................................................... 193 Instalacja drukarki sieciowej .............................................................................. 194 Wybór drukarki domyĂlnej ................................................................................. 196 UdostÚpnianie drukarki ...................................................................................... 197 Usuwanie drukarki .............................................................................................. 198 Ustawianie domyĂlnych wïaĂciwoĂci wydruku ................................................. 199 Wstrzymywanie i anulowanie drukowania ........................................................ 200 Programy w Windows 7 203 Jakie programy masz do dyspozycji? ................................................................. 203 WordPad .............................................................................................................. 204 Dokumenty programu WordPad ....................................................................... 206 Formatowanie tekstu .......................................................................................... 209 Formatowanie akapitu — wyrównanie tekstu ................................................... 211 Formatowanie akapitu — wciÚcia ...................................................................... 212 Jednostki miary w programie WordPad ............................................................ 214 Lista wypunktowana ........................................................................................... 215 Wycinanie, kopiowanie, wklejanie i usuwanie tekstu w edytorze WordPad ......216 Wstawianie obrazów w dokumencie edytora WordPad ................................... 217 Ustawienia tabulatorów ...................................................................................... 219 Ustawienia strony ................................................................................................ 220 Drukowanie ......................................................................................................... 222 Notatnik ............................................................................................................... 223 Formatowanie czcionki w Notatniku ................................................................. 225 Zawijanie tekstu .................................................................................................. 226 Spis treĂci Wycinanie, kopiowanie, wklejanie i usuwanie tekstu w Notatniku ................. 227 Wstawianie do dokumentu godziny i daty ........................................................ 229 Przechodzenie do okreĂlonego wiersza ............................................................. 230 WyĂwietlanie numeracji wierszy i kolumn ........................................................ 231 Ustawienia strony ................................................................................................ 232 Drukowanie dokumentu Notatnika ................................................................... 233 Kalkulator ............................................................................................................ 234 Wykonywanie prostych obliczeñ ....................................................................... 235 Kalkulator w widoku naukowym ........................................................................ 236 PamiÚÊ Kalkulatora ............................................................................................. 237 Kopiowanie wyniku obliczeñ do Schowka ........................................................ 238 Przenoszenie liczb miÚdzy widokami kalkulatora ............................................. 239 Obliczenia statystyczne ...................................................................................... 240 Paint ..................................................................................................................... 241 Rysowanie ............................................................................................................ 242 Rysowanie ksztaïtów ........................................................................................... 243 Korzystanie z linii siatki i lupy ........................................................................... 245 Zmiana rozmiarów rysunku ................................................................................ 246 Tekst na rysunku ................................................................................................. 247 Zaznaczanie i kopiowanie fragmentów obrazu .................................................. 248 Zapisywanie i drukowanie obrazów ................................................................... 250 Sticky Notes ......................................................................................................... 252 NarzÚdzie Wycinanie .......................................................................................... 253 255 Centrum sieci i udostÚpniania ........................................................................... 255 Tworzenie poïÈczenia bezprzewodowego ......................................................... 260 UdostÚpnianie poïÈczenia internetowego ......................................................... 261 UdostÚpnianie zasobów ...................................................................................... 262 Internet Explorer ................................................................................................ 264 PrzeglÈdanie stron WWW .................................................................................. 266 Definiowanie strony gïównej ............................................................................. 269 Lista ulubionych stron WWW ........................................................................... 271 Lista Historia ....................................................................................................... 273 Czyszczenie historii odwiedzanych stron .......................................................... 275 Zapisywanie stron WWW ................................................................................... 277 Drukowanie stron WWW ................................................................................... 279 Wyszukiwarka Bing ............................................................................................ 280 Rozdziaï 10. Windows 7 i sieci S p i s t r e Ă c i 7 Spis treĂci Rozdziaï 11. ZarzÈdzanie komputerem i systemem w Windows 7 281 Centrum akcji ...................................................................................................... 281 Dostosowywanie Centrum akcji ........................................................................ 283 Kontrola konta uĝytkownika ............................................................................... 285 Konsola ZarzÈdzanie komputerem ..................................................................... 287 NarzÚdzia systemowe — narzÚdzie PodglÈd zdarzeñ ...................................... 289 Filtrowanie zdarzeñ ............................................................................................ 292 Wyszukiwanie zdarzeñ ....................................................................................... 294 Sortowanie zdarzeñ ............................................................................................. 295 Archiwizacja dziennika zdarzeñ ......................................................................... 296 Korzystanie z dzienników zdarzeñ przy rozwiÈzywaniu problemów .............. 298 Foldery udostÚpnione — udziaïy ....................................................................... 299 Foldery udostÚpnione — sesje ........................................................................... 300 Foldery udostÚpnione — otwarte pliki .............................................................. 301 Uĝytkownicy i grupy lokalne .............................................................................. 302 Tworzenie nowego konta uĝytkownika .............................................................. 302 Obsïuga kont ....................................................................................................... 304 Grupy ................................................................................................................... 305 Dodawanie uĝytkownika do grupy ..................................................................... 306 Tworzenie grupy lokalnej ................................................................................... 308 Monitor wydajnoĂci ............................................................................................ 310 Konfigurowanie wïasnego dziennika .................................................................... 311 Analiza wydajnoĂci systemu za pomocÈ Monitora wydajnoĂci ......................... 314 Konfigurowanie ustawieñ wykresu w oknie WydajnoĂÊ .................................. 315 Menedĝer urzÈdzeñ ............................................................................................ 318 Przerwania ........................................................................................................... 319 Aktualizacja sterownika ...................................................................................... 322 Defragmentacja dysku ........................................................................................ 324 Harmonogram defragmentacji dysku ................................................................ 326 ZarzÈdzanie dyskami ........................................................................................... 327 Zmiana litery dysku ............................................................................................. 329 Usïugi ................................................................................................................... 331 Konfigurowanie trybu uruchamiania usïug ....................................................... 332 Obsïuga dziaïania usïug w programie Usïugi .................................................... 334 Korzystanie z narzÚdzia Kopia zapasowa .......................................................... 335 Konfigurowanie narzÚdzia Kopia zapasowa ...................................................... 336 Przywracanie systemu ........................................................................................ 338 Przywracanie plików ........................................................................................... 340 Msconfig .............................................................................................................. 342 i c Ă e r t s i p S 8 Spis treĂci Dodatek A 345 Nawigacja ............................................................................................................ 345 Skróty klawiaturowe ogólnego zastosowania ..................................................... 345 Edycja .................................................................................................................. 346 Skróty klawiaturowe w oknach dialogowych ..................................................... 346 Dodatek B 347 Porady .................................................................................................................. 347 Modyfikowanie Windows ................................................................................... 349 Programy ............................................................................................................. 349 ZarzÈdzanie plikami i folderami ......................................................................... 350 Obsïuga ................................................................................................................ 350 Skorowidz 351 S p i s t r e Ă c i 9 Bezpieczeñstwo komputera 2 Rozdziaá 2. BezpieczeĔstwo komputera Po co aktualizowaÊ Windows 7? Aktualizacja systemu operacyjnego — pobieranie z internetu ïat, czyli poprawek usuwajÈcych dostrzeĝone bïÚdy, jest niezwykle istotnym elementem procedury zabezpieczania komputera. Gdyby wszyscy uĝytkownicy systemu Windows regularnie dokonywali aktualizacji systemu, epidemie wirusów miaïyby znacznie ïagodniejszy przebieg, o ile w ogóle by zaistniaïy. Aktualizacja systemu usuwa bïÚdy, zanim jeszcze ktokolwiek opracuje, przetestuje i rozprowadzi w sieci wirusy oraz narzÚdzia wykorzystujÈce odkryty bïÈd w kodzie. Brak dbaïoĂci o zabezpieczenie systemu jest tym dziwniejszy, ĝe Windows 7 dysponuje bardzo eleganckim systemem automatycznego pobierania oraz instalowania ïat oznaczonych jako krytyczne, które usuwajÈ najwaĝniejsze bïÚdy zagraĝajÈce stabilnoĂci i bezpieczeñstwu systemu. Windows Update to usïuga, która automatycznie sprawdza, które z publikowanych aktualizacji moĝna zainstalowaÊ na Twoim komputerze, a nastÚpnie automatycznie je pobiera oraz instaluje. Wybór opcji instalacji automatycznych Waĝnych i Zalecanych aktualizacji pozwoli mieÊ pewnoĂÊ, ĝe system komputera bÚdzie zawsze aktualny. W przypadku gdy ukoñczenie procesu instalacji aktualizacji wymaga ponownego uruchomienia komputera, czas ponownego uruchomienia moĝna ustawiÊ w taki sposób, ĝeby nie zakïócaïo to Twojej pracy. P o c o a k t u a l i z o w a Ê W i n d o w s 7 ? 17 W jaki sposób pobierane sÈ aktualizacje? Gdy komputer jest poïÈczony z internetem, system Windows wysyïa do witryny sieci Web Windows Update dane dotyczÈce konfiguracji komputera, dziÚki czemu ta usïuga moĝe okreĂliÊ, które aktualizacje sÈ odpowiednie dla komputera. System Windows nie wysyïa nazwiska uĝytkownika, jego adresu, adresu e-mail ani ĝadnych informacji, których moĝna uĝyÊ w celu zidentyfikowania uĝytkownika lub nawiÈzania z nim kontaktu. Rozdziaï 2. Jak skonfigurowaÊ automatycznÈ aktualizacjÚ systemu? Windows Update posiada szereg opcji, które umoĝliwiajÈ zarzÈdzanie procesem aktualizacji. PozwalajÈ one skonfigurowaÊ sposób powiadamiania o aktualizacjach, a takĝe przeglÈdania i zatwierdzania aktualizacji przed ich pobraniem lub instalacjÈ. Aby odïoĝyÊ w czasie uruchomienie komputera, na który zostaïy automatycznie pobrane aktualizacje: 1. W oknie dialogowym wyĂwietlonym przez usïugÚ Windows Update z listy Przypomnij mi za wybierz odpowiedni okres czasu (rysunek 2.1) i kliknij przycisk Odïóĝ. Aby wyĂwietliÊ okno Windows Update: 1. Otwórz okno Windows Update, stosujÈc jednÈ z metod: V Rozwiñ menu Start i w polu wyszukiwania wpisz tekst Windows Update, a nastÚpnie wybierz pozycjÚ Windows Update (rysunek 2.2). i j c a z i l a u t k a j e n z c y t a m o t u a a j c a r u g i f n o K 18 Rysunek 2.1. Komunikat automatycznej usïugi Windows Update dotyczÈcy zakoñczenia instalowania aktualizacji systemu — moĝesz przesunÈÊ operacjÚ, korzystajÈc z listy Przypomnij mi za Rysunek 2.2. Wyszukaj usïugÚ Windows Update, korzystajÈc z narzÚdzia wyszukiwania dostÚpnego w menu Start Bezpieczeñstwo komputera V WyĂwietl okno Panel sterowania (ïÈcze do niego znajduje siÚ w prawej kolumnie menu Start) i kliknij w nim ïÈcze System i zabezpieczenia. NastÚpnie kliknij ïÈcze Windows Update (rysunek 2.3). 2. WyĂwietlone zostanie okno usïugi Windows Update (rysunek 2.4). W systemie Windows 7 usïuga Windows Update jest teraz czÚĂciÈ Centrum akcji, dziÚki czemu aktualizowanie komputera jest jeszcze wygodniejsze. Aby sprawdziÊ dostÚpnoĂÊ aktualizacji, wystarczy w zasobniku systemowym na pasku zadañ kliknÈÊ ikonÚ Centrum akcji . Rysunek 2.3. Moĝesz uruchomiÊ usïugÚ Windows Update z poziomu Panelu sterowania K o n f i g u r a c j a a u t o m a t y c z n e j a k t u a l i z a c j i Rysunek 2.4. Okno usïugi Windows Update 19 Rozdziaï 2. Definiowanie opcji aktualizacji systemu NarzÚdzie Windows Update moĝna skonfigurowaÊ tak, aby regularnie sprawdzaïo dostÚpnoĂÊ nowych aktualizacji. Proces aktualizacji bÚdzie przebiegaï w tle zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem oraz innymi opcjami. Aby zdefiniowaÊ opcje aktualizacji systemu: 1. Otwórz okno Windows Update i na liĂcie z lewej strony okna kliknij odnoĂnik Zmieñ ustawienia (rysunek 2.5). 2. W sekcji Aktualizacje waĝne moĝesz wybraÊ z listy opcjÚ innÈ niĝ domyĂlna (rysunek 2.6) — zrób tak tylko wtedy, jeĂli chcesz sam decydowaÊ, które z aktualizacji pobieraÊ i/lub instalowaÊ. Rysunek 2.5. Kliknij ïÈcze Zmieñ ustawienia, tak aby okreĂliÊ opcje aktualizacji u m e t s y s i j c a z i l a u t k a i j c p o e i n a w o i n i f e D 20 Rysunek 2.6. Wybór sposobu instalacji aktualizacji waĝnych Bezpieczeñstwo komputera Waĝne aktualizacje sÈ to aktualizacje zabezpieczeñ oraz aktualizacje krytyczne, a takĝe udoskonalenia dotyczÈce wydajnoĂci. Aktualizacje te poprawiajÈ bezpieczeñstwo i niezawodnoĂÊ komputera. 3. Z listy Zainstaluj nowe aktualizacje wybierz optymalny dla Ciebie dzieñ tygodnia oraz godzinÚ (rysunek 2.7). 4. Pozostaw domyĂlne zaznaczenie w polach wyboru i kliknij OK (rysunek 2.8). Pozostawienie zaznaczonego pola wyboru Zezwalaj wszystkim uĝytkownikom na instalowanie aktualizacji na tym komputerze pozwoli innym uĝytkownikom komputera, poza administratorem, na instalacjÚ aktualizacji. Opcja ta dotyczy tylko tych aktualizacji oprogramowania, które sÈ instalowane rÚcznie, natomiast aktualizacje automatyczne bÚdÈ instalowane w tle. Rysunek 2.7. Moĝesz skonfigurowaÊ harmonogram aktualizacji Jeĝeli w czasie aktualizacji zaplanowanej harmonogramem komputer jest wyïÈczony, system Windows zainstaluje aktualizacje po nastÚpnym uruchomieniu komputera. JeĂli nie zostanie zmieniony harmonogram domyĂlny, aktualizacje pobrane na komputer bÚdÈ instalowane o godzinie 3.00 w nocy. D e f i n i o w a n i e o p c j i a k t u a l i z a c j i s y s t e m u Rysunek 2.8. Ustawienia zostaïy zdefiniowane — zatwierdě je przyciskiem OK 21 Rozdziaï 2. RÚczny tryb aktualizacji systemu Mechanizm Windows Update moĝe dziaïaÊ równieĝ w trybie rÚcznym, w którym Ty sam nakazujesz rozpoczÚcie poszukiwania nowych wersji ïat, wskazujesz te, które majÈ byÊ zainstalowane, i nadzorujesz ich instalacjÚ. O ile automatyczna aktualizacja systemu powoduje instalacjÚ jedynie ïat uznanych za krytyczne, rÚczny tryb pracy Windows Update pozwala dokonaÊ instalacji ïat mniej istotnych, czÚsto wrÚcz nieusuwajÈcych ĝadnych bïÚdów, a dodajÈcych nowe funkcje systemu. Aby przeprowadziÊ rÚcznÈ aktualizacjÚ: 1. WyĂwietl okno Windows Update (patrz Jak skonfigurowaÊ automatycznÈ aktualizacjÚ systemu?). 2. W panelu znajdujÈcym siÚ z lewej strony okna kliknij ïÈcze Wyszukaj aktualizacje (rysunek 2.9). u m e t s y s i j c a z i l a u t k a b y r t y n z c Ú R 22 Rysunek 2.9. Aby rÚcznie zainstalowaÊ aktualizacje, najpierw je wyszukaj — kliknij ïÈcze Wyszukaj aktualizacje Bezpieczeñstwo komputera 3. Kliknij odnoĂnik prowadzÈcy do aktualizacji znalezionych przez Windows Update (rysunek 2.10). 4. Znalezione aktualizacje pojawiÈ siÚ na liĂcie — przejrzyj je i zaznacz pola wyboru obok tych, które chcesz zainstalowaÊ. NastÚpnie kliknij przycisk OK (rysunek 2.11). 5. W oknie Windows Update kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje (rysunek 2.12). Rysunek 2.10. Przejdě do listy znalezionych aktualizacji R Ú c z n y t r y b a k t u a l i z a c j i s y s t e m u Rysunek 2.11. Zaznacz pole wyboru znajdujÈce siÚ obok tej aktualizacji, którÈ chcesz zainstalowaÊ Rysunek 2.12. Kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje 23 Rozdziaï 2. 6. Po fazie przygotowania rozpocznie siÚ pobieranie oraz instalowanie aktualizacji (rysunek 2.13). 7. W przypadku niektórych aktualizacji konieczne bÚdzie ponowne uruchomienie komputera, tak aby aktualizacja zostaïa wprowadzona do systemu. Wówczas w oknie Windows Update pojawi siÚ przycisk Uruchom ponownie teraz. Kliknij ten przycisk (rysunek 2.14). u m e t s y s i j c a z i l a u t k a b y r t y n z c Ú R 24 Rysunek 2.13. Pobieranie i instalowanie aktualizacji Rysunek 2.14. Windows Update prosi o ponowne uruchomienie komputera Bezpieczeñstwo komputera 8. JeĂli po wznowieniu pracy komputera uruchomisz ponownie narzÚdzie Windows Update, zobaczysz komunikat, ĝe system Windows jest aktualny (rysunek 2.15). Szybki dostÚp do Panelu sterowania — i tym samym do narzÚdzia Windows Update — uzyskasz z poziomu zasobnika systemowego (rysunek 2.16). JeĂli ikona Centrum synchronizacji nie jest widoczna, kliknij przycisk oznaczony biaïym trójkÈtem, tak aby wyĂwietliÊ ukryte . W panelu narzÚdzia, i wybierz tÚ ikonÚ umieszczonym z lewej strony okna kliknij ïÈcze Strona gïówna Panelu sterowania, potem kliknij odnoĂnik System i zabezpieczenia i wreszcie kliknij Windows Update. Rysunek 2.15. System Windows jest juĝ aktualny Rysunek 2.16. Zasobnik systemowy umoĝliwia szybki dostÚp do narzÚdzi systemowych R Ú c z n y t r y b a k t u a l i z a c j i s y s t e m u 25 Rozdziaï 2. 9. Zainstalowane aktualizacje moĝesz przeglÈdnÈÊ. Kliknij w tym celu ïÈcze WyĂwietl historiÚ aktualizacji — jest ono dostÚpne w obu panelach okna Windows Update (rysunek 2.17). 10. W oknie PrzeglÈdanie historii aktualizacji moĝesz zobaczyÊ stan aktualizacji, a wiÚc dowiesz siÚ, czy zainstalowana ona zostaïa pomyĂlnie. 11. Aby wyĂwietliÊ opis aktualizacji, kliknij dwukrotnie nazwÚ aktualizacji. W wyĂwietlonym oknie znajdziesz takĝe porady odnoĂnie rozwiÈzywania kïopotów z tymi aktualizacjami, które zakoñczyïy siÚ niepowodzeniem (rysunek 2.18). u m e t s y s i j c a z i l a u t k a b y r t y n z c Ú R Rysunek 2.19. Informacja o nowych aktualizacjach 26 Gdy pojawiÈ siÚ nowe aktualizacje, zostaniesz o tym poinformowany komunikatem w zasobniku systemowym (rysunek 2.19). Kliknij ikonÚ DostÚpne sÈ nowe aktualizacje i dokonaj rÚcznej instalacji zgodnie z wczeĂniej opisanÈ instrukcjÈ. Rysunek 2.17. Przejrzyjmy historiÚ aktualizacji Rysunek 2.18. W kolumnie Stan sprawdzisz, czy instalacja byïa skuteczna. Kliknij dwukrotnie wpis, aby wyĂwietliÊ opis aktualizacji Rysunek 2.20. Aby usunÈÊ aktualizacjÚ, wyĂwietl zainstalowane aktualizacje Bezpieczeñstwo komputera Odinstalowywanie aktualizacji Czasami zdarza siÚ (choÊ jest to zjawisko rzadkie), ĝe instalowane ïaty majÈ bïÚdy wewnÚtrzne. CzÚĂciej moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe po zainstalowaniu aktualizacji w obrÚbie systemu pojawi siÚ konflikt zwiÈzany z obsïugÈ sterowników lub oprogramowania trzeciego. W takich przypadkach trzeba rozwiÈzaÊ konflikt poprzez zmianÚ sterownika lub wersji programu, ale chwilowe odinstalowanie aktualizacji jest rozwiÈzaniem awaryjnym. Aby usunÈÊ aktualizacjÚ: 1. WyĂwietl listÚ historii instalowanych aktualizacji. 2. Aby wyĂwietliÊ listÚ aktualizacji, w oknie PrzeglÈdanie historii aktualizacji kliknij ïÈcze Zainstalowane aktualizacje (rysunek 2.20). 3. Zaznacz aktualizacjÚ, którÈ chcesz odinstalowaÊ, i naciĂnij przycisk Odinstaluj (rysunek 2.21). Zamknij okno Odinstaluj aktualizacjÚ. Rysunek 2.21. Zaznacz aktualizacjÚ na liĂcie i kliknij przycisk Odinstaluj O d i n s t a l o w y w a n i e a k t u a l i z a c j i 27 Rozdziaï 2. Zapora poïÈczenia internetowego Zapora poïÈczenia internetowego (w slangu komputerowym zwana firewall) to rodzaj zabezpieczenia, które umoĝliwia ochronÚ danych systemu, gdy komputer ïÈczy siÚ z innymi sieciami, np. z internetem, lub przesyïa przez nie dane, co zawsze stanowi potencjalne zagroĝenie zakaĝenia wirusem albo atakiem ze strony innego komputera czy uĝytkownika. Zapora peïni wiÚc rolÚ filtra informacji przekazywanych z internetu lub sieci. Filtr ten odrzuca informacje lub dopuszcza je do komputera zaleĝnie od ustawieñ skonfigurowanych przez uĝytkownika (rysunek 2.22). Zapora uïatwia blokowanie wirusów i robaków komputerowych usiïujÈcych uzyskaÊ dostÚp do komputera. Nie pomoĝe jednak w wykrywaniu oraz likwidacji wirusów i robaków komputerowych, które juĝ siÚ znajdujÈ na komputerze. Aby chroniÊ swój komputer, musisz oprócz zapory zainstalowaÊ i aktualizowaÊ równieĝ oprogramowanie antywirusowe. Zapora pozwala teĝ tworzyÊ rejestr, czyli dziennik zabezpieczeñ, w którym bÚdÈ rejestrowane pomyĂlne i niepomyĂlne próby poïÈczenia siÚ z danym komputerem. Podczas rozwiÈzywania problemów taka opcja moĝe byÊ uĝyteczna. Zapewnienie skutecznego funkcjonowania firewalla wymaga przemyĂlanej konfiguracji. Odpowiednie ustawienia konfiguracyjne pozwalajÈ okreĂliÊ, które programy systemowe i usïugi nie powinny uzyskaÊ dostÚpu do internetu lub sieci (do której komputer jest podïÈczony), a które z kolei powinny. Moĝliwe jest teĝ podjÚcie decyzji, które adresy IP i porty komunikacyjne mogÈ byÊ wykorzystywane do ïÈczenia siÚ z innymi komputerami. W ustawieniach moĝesz teĝ wskazaÊ foldery sieciowe, które chcesz udostÚpniÊ innym. ¿adna automatyczna zapora sieciowa nie zapewni jednak Twojemu komputerowi absolutnego bezpieczeñstwa. 28 o g e w o t e n r e t n i a i n e z c È ï o p a r o p a Z Rysunek 2.22. Zapora poïÈczeñ internetowych to system zabezpieczeñ dziaïajÈcy na pograniczu sieci i Ăwiata zewnÚtrznego. Umoĝliwia ona narzucanie ograniczeñ dotyczÈcych treĂci, które mogÈ byÊ przesyïane z sieci domowej do internetu i z internetu do sieci domowej Zapora poïÈczenia internetowego w Windows 7 System Microsoft Windows 7 jest wyposaĝony w prosty, lecz skuteczny w domowych zastosowaniach firewall — jest to tzw. Zapora poïÈczenia internetowego (ICF, Internet Connection Firewall) lub Zapora systemu Windows. Ta funkcja, przeznaczona do uĝytku w domu i maïej firmie, zapewnia ochronÚ komputerom bezpoĂrednio poïÈczonym z internetem. Jest ona dostÚpna dla poïÈczeñ lokalnych (LAN) oraz telefonicznych. W systemie Windows 7 zapora poïÈczenia internetowego jest domyĂlnie wïÈczona. Jednak niektórzy producenci komputerów i administratorzy sieci jÈ wyïÈczajÈ, warto wiÚc sprawdziÊ, czy na Twoim komputerze zapora dziaïa. Rysunek 2.23. Wybierz polecenie Panel sterowania Rysunek 2.24. Kliknij ïÈcze System i zabezpieczenia Rysunek 2.25. W sekcji Zapora systemu Windows kliknij ïÈcze Sprawdě stan zapory Bezpieczeñstwo komputera Jak sprawdziÊ, czy zapora jest wïÈczona? System Windows wyraěnie oznacza stan wïÈczenia zapory. Musisz tylko wiedzieÊ, gdzie szukaÊ. Aby sprawdziÊ stan zapory sieciowej Windows 7: 1. Kliknij przycisk Start i z menu Start wybierz polecenie Panel sterowania (rysunek 2.23). 2. W oknie Panel sterowania wybierz ïÈcze System i zabezpieczenia (rysunek 2.24). 3. W sekcji Zapora systemu Windows kliknij poïÈczenie Sprawdě stan zapory (rysunek 2.25). J a k s p r a w d z i Ê , c z y z a p o r a j e s t w ï È c z o n a ? 29 Rozdziaï 2. 4. W oknie Ochraniaj ten komputer za pomocÈ zapory Windows odczytasz stan zapory — status zapory powinien byÊ oznaczony jako Wï. (rysunek 2.26). Istnieje jeszcze inna metoda pozyskiwania informacji o stanie zapory systemu — poprzez zasobnik systemowy. Rysunek 2.26. W sekcji Zapora systemu Windows kliknij ïÈcze Sprawdě stan zapory Jak dziaïa zapora? Próba poïÈczenia siÚ z komputerem lokalnym przez osobÚ w internecie lub sieci nazywa siÚ niemonitorowanym ĝÈdaniem. Jeĝeli komputer otrzyma niemonitorowane ĝÈdanie, Zapora systemu Windows blokuje poïÈczenie. W przypadku korzystania z programu odbierajÈcego informacje z internetu lub sieci, takiego jak program obsïugi wiadomoĂci bïyskawicznych lub wieloosobowa gra sieciowa, zapora proponuje zablokowanie lub odblokowanie poïÈczenia. Jeĝeli poïÈczenie zostanie odblokowane, Zapora systemu Windows utworzy wyjÈtek, aby nie reagowaÊ na próby odebrania informacji przez program w przyszïoĂci. Moĝna wyïÈczyÊ ZaporÚ systemu Windows dla okreĂlonych poïÈczeñ internetowych i sieciowych, jednak w takim przypadku skutecznoĂÊ zabezpieczeñ komputera jest ograniczona. ? a n o z c È ï w t s e j a r o p a z y z c , Ê i z d w a r p s k a J 30 Bezpieczeñstwo komputera Aby sprawdziÊ stan zapory sieciowej Windows 7, korzystajÈc z zasobnika systemowego: 1. W zasobniku systemowym kliknij ikonÚ SieÊ DostÚp do Internetu . Rysunek 2.27. Aby wïÈczyÊ zaporÚ, kliknij przycisk Zalecenia 2. Kliknij ïÈcze Otwórz Centrum sieci i udostÚpniania (rysunek 2.27). 3. W panelu nawigacji (lewy panel okna) kliknij ïÈcze Zapora systemu Windows (rysunek 2.28). 4. WyĂwietlone zostanie okno (identyczne z oknem pokazanym na rysunku 2.26), które informuje o stanie zapory. Rysunek 2.28. Kliknij ïÈcze Zapora systemu Windows J a k s p r a w d z i Ê , c z y z a p o r a j e s t w ï È c z o n a ? 31 Rysunek 2.29. Jeĝeli zapora poïÈczenia internetowego jest wyïÈczona, pojawia siÚ komunikat ostrzegawczy Rysunek 2.30. Aby wïÈczyÊ zaporÚ, kliknij przycisk RozwiÈĝ problemy z komputerem Rysunek 2.31. Kliknij opcjÚ WïÈcz zaporÚ systemu Windows (waĝne) Rozdziaï 2. WïÈczanie zapory systemu Windows JeĂli zapora sieciowa zostaïa wyïÈczona, system Windows 7 natychmiast CiÚ o tym powiadomi, wyĂwietlajÈc odpowiedni komunikat (rysunek 2.29). JeĂli dymek komunikatu zniknie, zanim podejmiesz dziaïanie, skorzystaj z narzÚdzia powiadamiania o problemach z komputerem, które znajduje siÚ w zasobniku systemowym (rysunek 2.30) — narzÚdzie to otwiera Centrum akcji. Aby wïÈczyÊ zaporÚ sieciowÈ: 1. Kliknij przycisk RozwiÈĝ problemy z komputerem — pojawi siÚ menu. 2. Wybierz z tego menu polecenie WïÈcz zaporÚ systemu Windows (Waĝne) (rysunek 2.31). 3. Zapora natychmiast zostanie wïÈczona. s w o d n i W u m e t s y s y r o p a z e i n a z c È ï W 32 Bezpieczeñstwo komputera WyïÈczanie zapory poïÈczenia sieciowego w Windows 7 WyïÈczenie zapory moĝe byÊ przydatne do diagnozowania problemów z komunikacjÈ sieciowÈ — problemy te mogÈ bowiem wynikaÊ na przykïad z niewïaĂciwej konfiguracji zapory. JeĂli wiÚc wyïÈczenie zapory jest konieczne, wyïÈcz jÈ, pamiÚtajÈc jednak, aby natychmiast jÈ wïÈczyÊ, gdy tylko problem zostanie zdiagnozowany. Konfigurowanie zapory wymaga uprawnieñ administratora — musisz wiÚc zalogowaÊ siÚ na konto z grupy Administratorów. Rysunek 2.32. Otwórz Centrum akcji Aby wyïÈczyÊ zaporÚ sieciowÈ Windows: 1. Otwórz Centrum akcji — kliknij ikonÚ oznaczonÈ takim oto symbolem jÈ w zasobniku systemowym na pasku zadañ. 2. W wyĂwietlonym menu wybierz polecenie . Znajdziesz Otwórz Centrum akcji (rysunek 2.32). 3. Pojawi siÚ okno Przejrzyj ostatnie komunikaty i rozwiÈĝ problemy. Kliknij na pasku adresowym System i zabezpieczenia (rysunek 2.33). Rysunek 2.33. W oknie Centrum akcji masz dostÚp do wszystkich narzÚdzi Panelu sterowania 33 W y ï È c z a n i e z a p o r y p o ï È c z e n i a s i e c i o w e g o Rozdziaï 2. 4. Wybierz polecenie Sprawdě stan zapory (rysunek 2.34), a nastÚpnie kliknij WïÈcz lub wyïÈcz ZaporÚ systemu Windows (rysunek 2.35). 5. Zaznacz opcjÚ WyïÈcz ZaporÚ systemu Windows (Niezalecane) i kliknij OK (rysunek 2.36). o g e w o i c e i s a i n e z c È ï o p y r o p a z e i n a z c È ï y W 34 Wykorzystaj okazjÚ i rzuÊ okiem na zawartoĂÊ okna Przejrzyj ostatnie komunikaty i rozwiÈĝ problemy, sprawdě, czy nie jest konieczne jakieĂ dziaïanie. Rysunek 2.34. Kliknij Sprawdě stan zapory Rysunek 2.35. Kliknij WïÈcz lub wyïÈcz ZaporÚ systemu Windows Rysunek 2.36. Kliknij WyïÈcz ZaporÚ systemu Windows (Niezalecane) w obszarze tej lokalizacji sieciowej, której nie chcesz chroniÊ, a nastÚpnie kliknij przycisk OK Rysunek 2.37. Aby zezwoliÊ programowi na funkcjonowanie, moĝesz odblokowaÊ funkcje zablokowane przez zaporÚ — kliknij przycisk Zezwalaj na dostÚp Bezpieczeñstwo komputera Definiowanie wyjÈtków, które nie sÈ blokowane przez zaporÚ systemu Windows W trybie domyĂlnym Zapora systemu Windows dopuszcza pewne drobne nieszczelnoĂci w systemie zabezpieczeñ. SÈ one przeznaczone dla niektórych programów preferujÈcych otwarte poïÈczenie z internetem. Przykïadem takiego programu jest gra sieciowa. JeĂli wiÚc bÚdziesz chciaï pograÊ z kolegÈ w Quake’a online i zainstalujesz u siebie na komputerze serwer gry, konieczne bÚdzie odblokowanie odbierania informacji z internetu. Nie musisz jednak wiele robiÊ w tym kierunku. Poniewaĝ w ustawieniach zapory domyĂlnie zaznaczone jest pole wyboru Powiadom mnie, gdy Zapora systemu Windows zablokuje nowy program, system Windows bÚdzie CiÚ informowaÊ o zablokowaniu nowego programu i udostÚpni Ci opcjÚ jego odblokowania (rysunek 2.37). Odblokowane programy trafiajÈ na listÚ wyjÈtków. Takie wyjÈtki moĝesz takĝe zdefiniowaÊ rÚcznie. Moĝesz teĝ sprawdziÊ, czy zapora nie blokuje Twojego programu. Aby upewniÊ siÚ, ĝe zapora nie blokuje programu: 1. Otwórz Panel sterowania i kliknij ïÈcze System i Zabezpieczenia. 2. Kliknij polecenie Zezwalaj programowi na dostÚp przez ZaporÚ systemu Windows (rysunek 2.38). Rysunek 2.38. Aby wyĂwietliÊ listÚ programów, które nie sÈ blokowane przez zaporÚ systemu Windows, lub by zmieniÊ ustawienia tej listy, kliknij ïÈcze Zezwalaj programowi na dostÚp przez ZaporÚ systemu Windows 35 D e f i n i o w a n i e w y j È t k ó w z a p o r y s y s t e m u Rozdziaï 2. 3. W oknie UdostÚpniaj programom moĝliwoĂÊ komunikacji za poĂrednictwem Zapory systemu Windows kliknij przycisk Zmieñ ustawienia (rysunek 2.39). Zezwolenie programowi na komunikowanie siÚ za poĂrednictwem zapory (nazywane równieĝ odblokowaniem) moĝna porównaÊ do zrobienia w niej dziury. Kaĝde zezwolenie programowi na komunikowanie siÚ przez zaporÚ osïabia ochronÚ komputera. Im wiÚcej dozwolonych programów, tym wiÚcej sposobnoĂci „furtek” dla hakerów lub zïoĂliwego oprogramowania. Nigdy nie naleĝy zezwalaÊ nieznanemu programowi na komunikowanie siÚ przez zaporÚ. u m e t s y s y r o p a z w ó k t È j y w e i n a w o i n i f e D 36 Rysunek 2.39. Kliknij przycisk Zmieñ ustawienia Aby ograniczyÊ ryzyko naruszenia zabezpieczeñ, zezwalaj programowi na dostÚp tylko wówczas, gdy naprawdÚ jest to konieczne, i usuwaj programy z listy dozwolonych programów, gdy nie sÈ juĝ potrzebne. W przypadku dodania programu do listy dozwolonych programów „dziura” jest dostÚpna tylko wtedy, gdy jest potrzebna w celu komunikacji. Bezpieczeñstwo komputera 4. Lista DostÚpne programy i funkcje zostanie wyĂwietlona w postaci aktywnej, umoĝliwiajÈc Ci wprowadzanie zmian. 5. Odszukaj na liĂcie program i sprawdě, czy obok jego nazwy umieszczony jest znacznik — znacznik oznacza, ĝe program jest odblokowany (rysunek 2.40). 6. JeĂli program jest na liĂcie, ale pola wyboru sÈ puste, moĝesz go odblokowaÊ poprzez zaznaczenie pola wyboru dla odpowiedniej lokalizacji. 7. Zamknij okno UdostÚpniaj programom moĝliwoĂÊ komunikacji za poĂrednictwem Zapory systemu Windows, klikajÈc przycisk OK. D e f i n i o w a n i e w y j È t k ó w z a p o r y s y s t e m u 37 Rysunek 2.40. Znaczniki odpowiadajÈ wyjÈtkom, które sÈ inaczej traktowane przez zaporÚ Rozdziaï 2. Aby usunÈÊ program z listy wyjÈtków: 1. Otwórz okno UdostÚpniaj programom moĝliwoĂÊ komunikacji za poĂrednictwem Zapory systemu Windows i kliknij przycisk Zmieñ ustawienia. 2. Zaznacz nazwÚ wyjÈtku i kliknij przycisk Usuñ. WyĂwietlone zostanie okno komunikatu. Potwierdě chÚÊ usuniÚcia programu z listy wyjÈtków (rysunek 2.41). 3. Zamknij okno wyjÈtków. Aby rÚcznie dodaÊ program do listy wyjÈtków: 1. Otwórz okno UdostÚpniaj programom moĝliwoĂÊ komunikacji za poĂrednictwem Zapory systemu Windows i kliknij przycisk Zmieñ ustawienia. 2. Zaznacz nazwÚ wyjÈtku i kliknij przycisk Usuñ. WyĂwietlone zostanie okno komunikatu. Potwierdě chÚÊ usuniÚcia programu z listy wyjÈtków (rysunek 2.41). u m e t s y s y r o p a z w ó k t È j y w e i n a w o i n i f e D 38 Rysunek 2.41. Usuwanie programu z listy wyjÈtków Bezpieczeñstwo komputera 3. Przewiñ zawartoĂÊ okna, jeĂli to konieczne, i kliknij przycisk Zezwalaj na dostÚp innego programu (rysunek 2.42). 4. W oknie Dodawanie programu kliknij przycisk PrzeglÈdaj, aby odszukaÊ program dodawany do wyjÈtków (rysunek 2.43). Rysunek 2.42. Aby dodaÊ program do listy wyjÈtków, które nie sÈ blokowane przez zaporÚ systemu Windows, kliknij przycisk Zezwalaj na dostÚp innego programu D e f i n i o w a n i e w y j È t k ó w z a p o r y s y s t e m u Rysunek 2.43. Odszukaj program, który ma zostaÊ odblokowany 39 Rozdziaï 2. 5. Program zostanie umieszczony na liĂcie Programy okna Dodawanie programu. 6. Zamknij okno Dodawanie programu, klikajÈc przycisk OK (rysunek 2.44). 7. Program trafi na listÚ wyjÈtków, które nie sÈ blokowane przez zaporÚ systemu Windows. 8. Moĝesz zamknÈÊ okno UdostÚpniaj programom moĝliwoĂÊ komunikacji za poĂrednictwem Zapory systemu Windows. Rysunek 2.44. Program zostaï dodany do listy Programy. Kliknij OK u m e t s y s y r o p a z w ó k t È j y w e i n a w o i n i f e D 40 Blokowanie wyjÈtków w ustawieniach zapory systemu Windows Jeĝeli potrzebna jest maksymalna ochrona komputera, np. w czasie korzystania z internetu w hotelu lub na lotnisku, albo wówczas gdy w sieci szalejÈ niezwykle niebezpieczne wirusy lub robaki, domyĂlna postaÊ Zapory systemu Windows nie wystarczy. Wówczas trzeba zablokowaÊ wszystkie wyjÈtki — pamiÚtaj, ĝe wtedy zapora zablokuje równieĝ niemonitorowane ĝÈdania udostÚpniania plików lub drukarek oraz odnajdywania urzÈdzeñ sieciowych! Zablokowanie wyjÈtków nie przeszkodzi natomiast w przeglÈdaniu wiÚkszoĂci stron WWW, wysyïaniu i odbieraniu wiadomoĂci e-mail oraz korzystaniu z komunikatorów internetowych. Bezpieczeñstwo komputera Aby wïÈczyÊ zaporÚ systemu Windows bez wyjÈtków: 1. Zaloguj siÚ jako administrator. 2. W obszarze powiadomieñ na pasku zadañ kliknij ikonÚ RozwiÈĝ problemy z komputerem i wybierz z menu polecenie Otwórz Centrum akcji. 3. Nawiguj do ustawieñ zapory systemu Windows. 4. W oknie ustawieñ zapory Blokuj wszystkie poïÈczenia przychodzÈce ïÈcznie z programami znajdujÈcymi siÚ na liĂcie dozwolonych przypadków (rysunek 2.45) kliknij przycisk OK. B l o k o w a n i e w y j È t k ó w w u s t a w i e n i a c h z a p o r y Rysunek 2.45. Zablokuj wszystkie wyjÈtki, zaznaczajÈc pole wyboru Blokuj wszystkie poïÈczenia przychodzÈce ïÈcznie z programami znajdujÈcymi siÚ na liĂcie dozwolonych przypadków 41
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Po prostu Windows 7
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: