Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00033 003855 20651611 na godz. na dobę w sumie
Podatek akcyzowy. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Podatek akcyzowy. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 670
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0490-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Niniejsza publikacja to kompleksowy komentarz do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym napisany przez praktyka – doradcę podatkowego i adwokata zajmującego się obsługą podmiotów z branży energetycznej, samochodowej, tytoniowej oraz alkoholowej, w szczególności w zakresie rozliczania akcyzy. Autor poza przepisami ustawy omówił kluczowe dla komentowanych przepisów unormowania aktów wykonawczych oraz praktykę organów podatkowych w zakresie przedstawianych zagadnień. Książka zawiera także liczne odwołania do interpretacji indywidualnych oraz orzeczeń zarówno sądów administracyjnych, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Szczególny nacisk położono na omówienie najnowszych zmian komentowanej ustawy o podatku akcyzowym wprowadzanych sukcesywnie w 2013 r. W publikacji uwzględniono m.in. zmiany wprowadzone ustawą z 12 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 939), upraszczające obrót wyrobami węglowymi, w tym zasady rezygnacji z dołączania dokumentu dostawy do przemieszczanych wyrobów węglowych jako warunku zwolnienia z akcyzy, a także wprowadzenia instytucji finalnego nabywcy węglowego jako nowego uczestnika obrotu węglem.

Uwzględniono również zmiany wprowadzone ustawą z 27 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1231), regulujące zasady opodatkowania wyrobów gazowych akcyzą. Omówiono zasady obrotu wyrobami gazowymi, obowiązki ciążące na uczestnikach tego obrotu, zasady zwolnień, kalkulacji podstawy opodatkowania i podatku, a także moment powstania obowiązku podatkowego i formularze, w których należy rozliczać akcyzę od wyrobów gazowych.

Odniesiono się również do zmian wprowadzonych ustawą z 8 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1645), podwyższającą od 2014 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, niektóre wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1 marca 2014 r.

Adresatami publikacji są przede wszystkim praktycy, czyli księgowi, doradcy podatkowi, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni, a także aplikanci.

Jacek Matarewicz – adwokat, doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Trener prowadzący szkolenia z zakresu VAT, akcyzy oraz prawa karnego skarbowego. Specjalizuje się w podatkach pośrednich oraz postępowaniach podatkowych. Autor licznych publikacji z zakresu podatków i prawa podatkowego, w tym komentarzy do ustawy o podatku akcyzowym, VAT oraz dyrektywy 2006/112/WE.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Ustawa o podatku akcyzowym Jacek Matarewicz WYDANIE 1 Stan prawny na 1 marca 2014 roku Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 DZIAŁ I. Przepisy ogólne (art. 1–7c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Art. 1. [Przedmiot ustawy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Zakres przedmiotowy ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Zasady ogólne podatku akcyzowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Jednokrotność opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Pierwszeństwo prawa wspólnotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Konkretyzacja przedmiotu opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Opodatkowanie konsumpcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Zakaz wprowadzania ograniczeń w handlu UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Akcyza jako dochód budżetu państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Art. 2 [Słowniczek ustawowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Wyroby akcyzowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium innego państwa członkowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Eksport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Skład podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Procedura zawieszenia poboru akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Zarejestrowany odbiorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Zarejestrowany wysyłający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 E-AD, dokument zastępujący e -AD oraz System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Uproszczony dokument towarzyszący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Znaki akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Faktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 www.lexisnexis.pl 5 Spis treści Nabywca końcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Ubytki wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Sprzedaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Podmiot zużywający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Podmiot pośredniczący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Pośredniczący podmiot węglowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Pośredniczący podmiot tytoniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Pośredniczący podmiot gazowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Finalny nabywca węglowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Finalny nabywca gazowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Zawieszająca procedura celna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Miejsce importu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Raport odbioru, raport wywozu oraz dokumenty zastępujące te raporty . . . . . . 80 Podmiot odbierający oraz podmiot wysyłający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Procesy mineralogiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Art. 3 [Klasyfi kacja wyrobów według CN] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Art. 4 [Podstawa ustalania ulg i zwolnień] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Art. 5 [Konkretyzacja przedmiotu opodatkowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Art. 6 [Odpowiednie stosowanie ustawy – Ordynacja podatkowa do postępowań akcyzowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Art. 7. [Współpraca administracyjna w dziedzinie akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Współpraca administracyjna w akcyzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Biuro łącznikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Art. 7a [Mosty transgraniczne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Art. 7b [Wiążąca informacja taryfowa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Art. 7c [Procedury celne a akcyza] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 DZIAŁ II. Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych (art. 8–39) . . . . . . . . . . . . 98 Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego (art. 8–12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Art. 8 [Przedmiot opodatkowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Produkcja wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego . . . . . . . . . . . . . . 101 Import wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Wyprowadzenie ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Wysłanie wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Użycie wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie . . . . . . 103 Dostarczenie wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie 104 Sprzedaż wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie . . . 105 Nabycie bądź posiadanie wyrobów akcyzowych, od których akcyza nie została opłacona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Ubytki wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 6 Spis treści Zużycie niektórych wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Sprzedaż i oferowanie na sprzedaż papierosów lub tytoniu powyżej maksymalnej ceny detalicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Zasada jednokrotnego powstania obowiązku podatkowego w akcyzie . . . . . . . . 110 Art. 9 [Przedmiot opodatkowania – energia elektryczna] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Wewnątrzwspólnotowe nabycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego 111 Sprzedaż energii elektrycznej na rzecz nabywcy końcowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Zużycie energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Jednokrotność opodatkowania energii elektrycznej akcyzą . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Art. 9a [Przedmiot opodatkowania – wyroby węglowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Sprzedaż wyrobów węglowych fi nalnemu nabywcy węglowemu . . . . . . . . . . . . . 118 Wewnątrzwspólnotowe nabycie i import wyrobów węglowych przez fi nalnego nabywcę węglowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Użycie wyrobów węglowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Ubytki wyrobów węglowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Art. 9b [Przedmiot opodatkowania – susz tytoniowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Wewnątrzwspólnotowe nabycie suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Sprzedaż suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Import suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Zużycie suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Art. 9c [Przedmiot opodatkowania – wyroby gazowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Wewnątrzwspólnotowe nabycie i import wyrobów gazowych . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Sprzedaż wyrobów gazowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Użycie wyrobów gazowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Art. 10 [Obowiązek podatkowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Obowiązek podatkowy – zasada ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Obowiązek podatkowy – wyroby węglowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Import wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Sprzedaż wyrobów akcyzowych z naruszeniem warunków uprawniających do preferencyjnej stawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Nabycie bądź posiadanie wyrobów, od których akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Art. 11 [Obowiązek podatkowy – energia elektryczna] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Wewnątrzwspólnotowe nabycie energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Sprzedaż energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Zużycie energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Import energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Art. 11a [Obowiązek podatkowy – susz tytoniowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Wewnątrzwspólnotowe nabycie suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Sprzedaż suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Zużycie suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 www.lexisnexis.pl 7 Spis treści Nabycie bądź wejście w posiadanie suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Import suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Art. 11b [Obowiązek podatkowy – wyroby gazowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Art. 12 [Obowiązek podatkowy w dniu stwierdzenia czynności przez organy] . . . . 146 Rozdział 2. Podatnik akcyzy. Właściwość organów podatkowych (art. 13–15) . . . 147 Art. 13 [Podatnicy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Podatnik akcyzy – reguły ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Podatnik akcyzy – nabywca lub posiadacz wyrobów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Podatnik akcyzy – nabywca końcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Podmiot, u którego powstają ubytki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Przedstawiciel podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Zarejestrowany odbiorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Zarejestrowany wysyłający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Importer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Podmiot wyprowadzający wyroby z cudzego składu podatkowego . . . . . . . . . . . 154 Podmiot reprezentujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Odpowiedzialność solidarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Art. 14 [Właściwość organów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Właściwość rzeczowa organów podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Właściwość miejscowa – zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Organy właściwe do przeprowadzenia czynności na wniosek oraz organy właściwe, gdy nie można ustalić właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Właściwość miejscowa ustalana na podstawie przepisów celnych . . . . . . . . . . . . 160 Art. 15 [Właściwość organów w sprawach znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Właściwość rzeczowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Właściwość miejscowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Rozdział 3. Rejestracja podmiotów (art. 16–20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Art. 16 [Rejestracja] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Dane, jakie powinno zawierać zgłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Potwierdzenie zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Aktualizacja zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy i pośredniczący podmiot tytoniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Wyłączenia z obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Art. 16a [Wykreślenie z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych] . . . . . . . . . 178 Art. 17 [Podmiot reprezentujący] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Wymogi dotyczące podmiotów reprezentujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Terminy na przesyłanie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Art. 18 [Rejestr podatników] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Rejestr podatników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Ewidencja w formie elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Art. 19 [Wyrejestrowanie] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Art. 20 [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów dokumentów rejestracyjnych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 8 Spis treści Rozdział 4. Deklaracja podatkowa. Terminy płatności akcyzy (art. 21–26) . . . . . . 188 Art. 21 [Deklaracje podatkowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Deklaracje podatkowe – uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Obowiązek składania deklaracji oraz obliczania i zapłaty akcyzy . . . . . . . . . . . . . 191 Obowiązki podmiotu wyprowadzającego wyroby akcyzowe z cudzego składu podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Zasada samoobliczenia akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Informacje o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Odliczenia wpływające na zmniejszenie zobowiązania podatkowego w akcyzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Ponadnormatywne ubytki wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 E-deklaracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Art. 21a [Deklaracje od wyrobów węglowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Deklaracje od wyrobów węglowych – uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Deklaracje kwartalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Art. 22 [Przedpłata akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Art. 23 [Wpłaty dzienne] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Wpłaty dzienne – podmioty zobowiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Wpłaty dzienne – terminy wpłat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Wpłaty dzienne – obniżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Nadpłata wpłat dziennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Wpłaty dzienne jako zaliczki na podatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Art. 24 [Deklaracje – energia elektryczna] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Art. 24a [Deklaracje – susz tytoniowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Art. 24b [Deklaracje – wyroby gazowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Art. 25 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Art. 26 [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Rozdział 5. Postępowanie w przypadku importu (art. 27–29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Art. 27 [Import] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Rozliczenie akcyzy z tytułu importu – zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Obniżenia akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Decyzje korygujące rozliczenie podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Rozliczenie akcyzy a procedura uproszczona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Art. 28 [Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy – Prawo celne] . . . . . . . . . . . . 218 Art. 29 [Przedawnienie należności celnych a określenie kwoty akcyzy z tytułu importu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Rozdział 6. Zwolnienia (art. 30–39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Art. 30 [Zwolnienia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Energia z odnawialnych źródeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Ubytki i całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Zużycie energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Alkohol etylowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Inne zwolnienia dotyczące napojów alkoholowych przewidziane w rozporządzeniu w sprawie zwolnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Art. 31 [Zwolnienia dla instytucji i organizacji prawa międzynarodowego] . . . . . . . 237 www.lexisnexis.pl 9 Spis treści Zwolnienie z akcyzy wyrobów wykorzystywanych przez wskazane organizacje międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Zwolnienie realizowane przez zwrot akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Art. 31a [Zwolnienia wyrobów węglowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Produkcja energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Produkcja wyrobów energetycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Gospodarstwo domowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Organ administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Jednostka Sił Zbrojnych RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Podmiot systemu oświaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Żłobek i klub dziecięcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Podmiot leczniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Jednostka organizacyjna pomocy społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Jednostka pożytku publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Przewóz towarów i pasażerów koleją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Prace rolnicze, ogrodnicze i leśnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Procesy mineralogiczne, elektrolityczne i metalurgiczne oraz redukcja chemiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Zakład energochłonny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Ochrona środowiska oraz podwyższenie efektywności energetycznej . . . . . . . . . 252 Straty u fi nalnego nabywcy węglowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Nadwyżki u fi nalnego nabywcy węglowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Warunki zwolnienia wyrobów węglowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Zwrot wyrobów węglowych przez fi nalnego nabywcę węglowego . . . . . . . . . . . . 256 Art. 31b [Zwolnienia wyrobów gazowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Uwagi ogólne dotyczące zwolnień wyrobów gazowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Zwolnienia obejmujące wszystkie wyroby gazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Zwolnienia obejmujące niektóre wyroby gazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Straty powstałe u fi nalnego nabywcy gazowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Umowy zawarte przed 1 listopada 2013 r. i inne przepisy przejściowe . . . . . . . . 268 Art. 32 [Szczególne przypadki zwolnień ze względu na przeznaczenie oraz warunki ich stosowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Paliwa lotnicze, wyroby energetyczne zużywane do celów żeglugi oraz węglowodory gazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Alkohol etylowy i napoje alkoholowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Warunki zwolnienia ze względu na przeznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Weryfi kacja tożsamości podmiotu zużywającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Zwrot wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Art. 33 [Szczególne zwolnienia dotyczące paliw silnikowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Paliwa silnikowe przewożone w standardowych zbiornikach . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Warunki zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Art. 34 [Zwolnienia WNT w celach niehandlowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 10 Spis treści Art. 35 [Szczególne zwolnienia dla importu paliw i smarów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Art. 36 [Zwolnienia importu wyrobów tytoniowych i alkoholowych w bagażu osobistym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Art. 37 [Zwolnienia importu wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych o charakterze okazjonalnym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Import wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych umieszczonych w przesyłce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Normy uprawniające do zwolnienia importu w ramach przesyłki . . . . . . . . . . . . 295 Przeliczenie wartości przesyłki na PLN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Art. 38 [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie zwolnień] . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Art. 39 [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie zwolnień] . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 DZIAŁ III. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi (art. 40–85) . . . . . . . . . . . . . 300 Rozdział 1. Procedura zawieszenia poboru akcyzy (art. 40–46) . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Art. 40 [Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Wyłączenia ze stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy . . . . . . . . . . . . 305 Art. 41 [Zasady stosowania procedury zawieszenia poboru] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Rejestracja do Systemu i korzystanie z procedury zawieszenia poboru . . . . . . . . 307 Warunki stosowania procedury zawieszenia poboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Wygaśnięcie obowiązku podatkowego i przejście obowiązku rozliczenia akcyzy na kolejny podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Wyłączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Ewidencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Art. 41a [Przemieszczanie wyrobów akcyzowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Rozpoczęcie przemieszczania wyrobów w procedurze z zawieszeniem poboru akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Przemieszczanie wyrobów w procedurze z zawieszeniem poboru akcyzy . . . . . . 317 Zakończenie przemieszczania wyrobów w procedurze z zawieszeniem poboru akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Niedostępność Systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Art. 41b [Projekt e -AD] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Art. 41c [Podmiot odbierający] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Art. 41d [Zmiana miejsca przeznaczenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Art. 41e [Raport odbioru] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Kontrola przychodzących wyrobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Projekt raportu odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Projekt raportu wywozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Zwolnienie zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Art. 41f [Niedostępność Systemu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Art. 41g [Niedostępność Systemu – dokument zastępujący raport odbioru] . . . . . . 330 Art. 41h [Informacje przesyłane do Systemu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Art. 42 [Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Znaczenie zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . 335 Czynności związane ze składem podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Naruszenie warunków stosowania procedury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 www.lexisnexis.pl 11 Spis treści Naruszenie warunków procedury zawieszenia poboru w Polsce . . . . . . . . . . . . . . 337 Naruszenie warunków procedury zawieszenia poboru w innym państwie członkowskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Art. 43 [Delegacja dla Ministra Finansów w związku z dokumentowaniem procedury zawieszenia poboru] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Art. 44 [Inne przypadki zakończenia procedury zawieszenia poboru] . . . . . . . . . . . 339 Inne przypadki zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy . . . . . . . . . . 340 Spis z natury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Szacowanie zobowiązania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Art. 45 [Zobowiązanie podatkowe w związku z zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Art. 46 [System] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Rozdział 2. Składy podatkowe (art. 47–55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Art. 47 [Zastosowanie składów podatkowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Produkcja wyrobów w składzie podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Magazynowanie wyrobów w składzie podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Przemieszczenie wyrobów między składami podatkowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Przeładunek wyrobów w składzie podatkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Urzędowe sprawdzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Art. 48 [Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego . . . . . . . . . 359 Dodatkowe warunki na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Art. 49 [Wydanie zezwolenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Wniosek o zezwolenie na prowadzenie składu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Załączniki do wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Zmiana danych – zmiana wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Art. 50 [Numer akcyzowy, regulamin składu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Numer akcyzowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Regulamin funkcjonowania składu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Art. 51 [Obowiązek posługiwania się numerem akcyzowym] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Art. 52 [Odmowa wydania lub cofnięcie zezwolenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Odmowa wydania zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Cofnięcie zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Art. 53 [Ewidencja prowadzona przez skład podatkowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Art. 54 [Zezwolenie wyprowadzenia wyrobów z cudzego składu podatkowego] . . 375 Zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów z cudzego składu podatkowego . . . . . 377 Odmowa lub cofnięcie zezwolenia na wyprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Wzajemne informowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Art. 55 [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie składów podatkowych] . . . . . 381 Rozdział 3. Podmiot pośredniczący (art. 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Art. 56 [Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący] . . . 382 Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący . . . . . . . . 384 Odmowa lub cofnięcie zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 12 Spis treści Rozdział 4. Zarejestrowani odbiorcy (art. 57–59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Art. 57 [Warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany odbiorca] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Rodzaje zezwoleń i warunki ich uzyskania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Odmowa wydania, cofnięcie lub wygaśnięcie zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Art. 58 [Numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Art. 59 [Obowiązki zarejestrowanego odbiorcy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Zakres działalności zarejestrowanego odbiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Ewidencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Rozdział 5. Niezarejestrowani handlowcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Art. 60–62 (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Rozdział 5a. Zarejestrowani wysyłający (art. 62a–62c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Art. 62a [Zezwolenie na prowadzenie działalności jako zarejestrowany wysyłający] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Zezwolenie na wysyłanie wyrobów jako zarejestrowany wysyłający . . . . . . . . . . 402 Odmowa wydania, cofnięcie lub wygaśnięcie zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Art. 62b [Numer akcyzowy zarejestrowanego wysyłającego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Art. 62c [Obowiązki zarejestrowanego wysyłającego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Zakres działalności zarejestrowanego wysyłającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Ewidencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Rozdział 6. Zabezpieczenie akcyzowe (art. 63–76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Art. 63 [Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego] . . . . . . . . 406 Podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego . . . . . . . . . . . . . . 407 Fakultatywne zabezpieczenia składane przez osoby trzecie . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 Art. 64 [Zwolnienie z zabezpieczenia akcyzowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 Podmioty uprawnione do zwolnienia z zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Warunki zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego . . . . . . . 410 Obowiązek informowania o zmianach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Cofnięcie zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Wyłączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Art. 65 [Rodzaje zabezpieczeń akcyzowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Rodzaje zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Zabezpieczenie generalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Zabezpieczenie ryczałtowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Art. 66 [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych] . . 422 Art. 67 [Formy zabezpieczeń] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Formy zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Sposób i miejsce składania zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Art. 68 [Depozyt w walucie polskiej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Art. 69 [Gwarant] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Gwarant – przesłanki podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Zakres odpowiedzialności gwaranta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 Wzór gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Art. 70 [Wybór formy zabezpieczenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Art. 71 [Odmowa przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 www.lexisnexis.pl 13 Spis treści Art. 72 [Żądanie uzupełnienia lub przedłużenia zabezpieczenia] . . . . . . . . . . . . . . . 437 Art. 73 [Pokrycie zobowiązania z zabezpieczenia] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Art. 74 [Zwrot zabezpieczenia akcyzowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Art. 75 [Brak odsetek od kwoty zwracanego zabezpieczenia akcyzowego] . . . . . . . 441 Art. 76 [Delegacja dla Ministra Finansów w sprawie potwierdzenia zabezpieczenia składanego przez podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia z zapłaconą akcyzą] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Rozdział 7. Wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą (art. 77–83a) . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Art. 77 Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą] 443 Art. 78 [Obowiązki podatnika przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu z akcyzą zapłaconą poza Polską] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Podstawowe obowiązki podatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów z zapłaconą akcyzą – przykładowy schemat rozpoczęcia biznesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Obowiązki podatnika w zakresie prowadzenia ewidencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Obowiązki podatnika przy nabywaniu wyrobów akcyzowych innych niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy objętych stawką akcyzy inną niż 0 zł 459 Obowiązki podatnika przy nabywaniu wyrobów akcyzowych przez osoby fi zyczne na cele handlowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Art. 79 [Przedstawiciel podatkowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Art. 80 [Warunki i obowiązki przedstawiciela podatkowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Warunki, jakie musi spełnić podmiot ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności jako przedstawiciel podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Obowiązki przedstawiciela podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Art. 81 [Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Zezwolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Odmowa lub cofnięcie zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Art. 82 [Zwrot akcyzy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy lub eksportu] . . . . 470 Zwrot z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy i eksportu – konstrukcja . . . . . . 473 Zwrot w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy . . . . . . . . . . . . 474 Zwrot w związku z eksportem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Nieprawidłowości w związku z przemieszczaniem wyrobów z akcyzą zapłaconą 475 Art. 83 [Reklamacja wyrobów akcyzowych wykorzystywanych następnie do produkcji kolejnych wyrobów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Art. 83a [Reklamacja wyrobów akcyzowych podlegających niszczeniu] . . . . . . . . . . 478 Rozdział 8. Zezwolenia (art. 84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Art. 84 [Zezwolenia akcyzowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Rozdział 9. Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych (art. 85) . . . . . . 482 Art. 85 [Rozliczanie ubytków akcyzowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Opodatkowanie akcyzą ubytków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Zasady kalkulacji dopuszczalnych norm ubytków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 14 Spis treści Podmiot odpowiedzialny za ubytki powstałe podczas transportu . . . . . . . . . . . . . 485 Ustalanie ubytków dla podmiotów prowadzących kilka składów podatkowych . . . . 487 Delegacja dla Ministra Finansów do wydania rozporządzeń w sprawie ubytków 487 DZIAŁ IV. Wyroby akcyzowe – przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy (art. 86–99a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Rozdział 1. Wyroby energetyczne i energia elektryczna (art. 86–91b) . . . . . . . . . . . 500 Art. 86 [Katalog wyrobów energetycznych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Oleje smarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Paliwa silnikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Paliwa opałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Biokomponenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Art. 87 [Produkcja wyrobów energetycznych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Produkcja wyrobów energetycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Produkty uboczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Dodatki do paliw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 Art. 88 [Podstawa opodatkowania wyrobów energetycznych oraz energii elektrycznej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Ilość wyrobów energetycznych lub energii elektrycznej jako podstawa opodatkowania akcyzą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Wartość opałowa jako podstawa opodatkowania wyrobów energetycznych . . . . 512 Art. 89 [Stawki akcyzy na wyroby energetyczne oraz energię elektryczną] . . . . . . . 514 Stawki akcyzy na wyroby energetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 Stawki akcyzy na oleje i paliwa opałowe – warunki ich stosowania . . . . . . . . . . . 524 Art. 90 [Znakowanie i barwienie olejów] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 Oleje podlegające obowiązkowi znakowania i barwienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 Podmioty obowiązane do znakowania i barwienia olejów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 Zasady znakowania i barwienia olejów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 Art. 91 [Ewidencja energii elektrycznej] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 Podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej . . . . . . . . 538 Dane, jakie powinna zawierać ewidencja energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . 539 Formy i zasady prowadzenia ewidencji energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 Art. 91a [Ewidencja wyrobów węglowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 Art. 91b [Ewidencja wyrobów gazowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 Podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Dane jakie powinna zawierać ewidencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Formy i zasady prowadzenia ewidencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 Rozdział 2. Napoje alkoholowe (art. 92–97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 Art. 92 [Katalog napojów alkoholowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 Art. 93 [Stawka akcyzy na alkohol etylowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 Art. 94 [Akcyza od piwa] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 Art. 95 [Akcyza od win] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 Art. 96 [Napoje fermentowane] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Art. 97 [Akcyza od wyrobów pośrednich] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 www.lexisnexis.pl 15 Spis treści Rozdział 3. Wyroby tytoniowe i susz tytoniowy (art. 98–99a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Art. 98 [Katalog wyrobów tytoniowych] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Art. 99 [Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 Produkcja wyrobów tytoniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Obowiązek informacyjny do Ministra Finansów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Rozliczenie akcyzy od wyrobów tytoniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Art. 99a [Akcyza od suszu tytoniowego] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 Defi nicja suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 Stawka akcyzy na susz tytoniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 Wyłączenie dotyczące obrotu suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 DZIAŁ V. Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych (art. 100–113) . . . . . . 563 Art. 100 [Samochody osobowe – przedmiot opodatkowania] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Samochody osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 Czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą, których przedmiotem są samochody osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Jednokrotność opodatkowania akcyzą samochodów osobowych . . . . . . . . . . . . . 573 Art. 101 [Samochody osobowe – obowiązek podatkowy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 Wewnątrzwspólnotowe nabycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 Sprzedaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 Brak możliwości wskazania momentu powstania obowiązku podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 Art. 102 [Samochody osobowe – podatnik] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 Art. 103 [Samochody osobowe – płatnik podatku] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 Art. 104 [Podstawa opodatkowania – samochody osobowe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 Sprzedaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 Wewnątrzwspólnotowe nabycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 Import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 Ambulans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 Darowizna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 Średnia wartość rynkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 Przeliczenie waluty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 Art. 105 [Samochody osobowe – stawka akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 Art. 106 [Samochody osobowe – deklaracje] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 Deklaracje AKC-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 Import samochodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 Deklaracje uproszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 Art. 107 [Samochody osobowe – zwrot akcyzy na wniosek] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 Zwrot akcyzy – uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 Wniosek o zwrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 Art. 108 (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 Art. 109 [Samochody osobowe – potwierdzenie zapłaty akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . 589 16 Spis treści Potwierdzenie zapłaty akcyzy lub zwolnienia z akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 Szczególne zasady potwierdzania braku obowiązku zapłaty akcyzy w obrocie z udziałem wyspecjalizowanych salonów sprzedaży nowych samochodów . . . 591 Art. 110 [Samochody osobowe – zwolnienie mienia osobistego] . . . . . . . . . . . . . . . . 592 Samochód przywożony przez osobę fi zyczną przybywającą do Polski na pobyt stały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594 Zaświadczenie o zwolnieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 Art. 111 [Samochód osobowy przywożony czasowo do celów prywatnych] . . . . . . 597 Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Samochód osobowy przywożony czasowo do celów prywatnych . . . . . . . . . . . . . 599 Samochód osobowy przywożony do celów zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Zaświadczenie o zwolnieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 Art. 112 [Samochód osobowy stanowiący mienie przesiedleńcze] . . . . . . . . . . . . . . 601 Art. 113 [Delegacja dla Ministra Finansów do określenia innych zwolnień samochodów osobowych w rozporządzeniu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 DZIAŁ VI. Znaki akcyzy (art. 114–138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 Rozdział 1. Obowiązek oznaczania znakami akcyzy (art. 114–119) . . . . . . . . . . . . . 605 Art. 114 [Wyroby oznaczane znakami akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 Art. 115 [Wytwórca znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 Art. 116 [Podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów znakami akcyzy] . . . . . . . 607 Podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów znakami akcyzy . . . . . . . . . . . . . 608 Wyroby znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy . . . . . . . . . . . 609 Przestępstwa karne skarbowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 Szczególne przypadki, w których nie ma obowiązku wymiany znaków na nowe 610 Art. 117 [Moment oznaczenia wyrobów znakami akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 Procedura zawieszenia poboru akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 Sprzedaż suszu tytoniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 Produkcja wyrobów akcyzowych objętych stawką akcyzy inną niż 0 zł . . . . . . . . 612 Import wyrobów akcyzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Wewnątrzwspólnotowe nabycie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy . . . 613 Art. 118 [Zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Wyroby zwolnione z obowiązku oznaczania znakami akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . 614 Ewidencja prowadzona przez podmioty obowiązane do oznaczania znakami akcyzy w sytuacjach zwolnienia z tych obowiązków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 Art. 119 [Zwolnienia z obowiązku oznaczania określone przez Ministra Finansów] 616 Rozdział 2. Zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy (art. 120–124) . . . . . . . . . . . . 618 Art. 120 [Sposób nanoszenia znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 Postacie znaków akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 Odpowiednie nanoszenie banderoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 Art. 121 [Nanoszenie znaków akcyzy na opakowania nietypowe] . . . . . . . . . . . . . . . 620 Art. 122 [Delegacja dla Ministra Finansów w zakresie określenia sposobu nanoszenia znaków akcyzy w rozporządzeniu] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 Kryteria jakościowe banderol podatkowych i legalizacyjnych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo www.lexisnexis.pl 17 Spis treści i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), spirytusowych i winiarskich oraz suszu tytoniowego 621 Art. 123 [Zgoda na zdjęcie znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 Art. 124 [Kasowanie znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 Rozdział 3. Procedura otrzymywania znaków akcyzy (art. 125–129) . . . . . . . . . . . . 625 Art. 125 [Otrzymywanie znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 Podatkowe znaki akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 Banderole legalizacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 Wstępne zapotrzebowanie na banderole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 Art. 126 [Wniosek o wydanie znaków akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 Decyzja w sprawie wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 Obowiązek zapłaty przed odbiorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 Art. 127 [Odmowa wydania lub sprzedaży znaków] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 Art. 128 [Podmioty wydające znaki akcyzy] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 Art. 129 [Wzory wniosków – delegacja dla
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatek akcyzowy. Komentarz. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: