Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00202 003489 21551620 na godz. na dobę w sumie
Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz - ebook/pdf
Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-9093-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Adam Mariański doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; doradca podatkowy, adwokat, partner zarządzający w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych; członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association); członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (European Association of Tax Law Professors) oraz Rady Programowej Przeglądu Podatkowego ; autor albo współautor ponad dwustu publikacji poświęconych prawu podatkowemu, w tym monogra?i, artykułów, glos, opinii oraz kilku praktycznych komentarzy; wykładowca na wielu konferencjach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa podatkowego.
Aleksandra Krajewska doktorantka w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; prawnik w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa podatkowego.
Aneta Nowak-Piechota doradca podatkowy w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej; doktorantka w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa podatkowego.
Michał Wilk doktor nauk prawnych, radca prawny i doradca podatkowy; adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP; zastępca redaktora naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego . Członek polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association), członek-założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.
Jakub Żurawiński doradca podatkowy w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej; ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Niniejszy komentarz ma za zadanie przybliżyć zasady opodatkowania CIT. Został on napisany przez praktyków i dla praktyków, a jego celem jest wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych powstających na gruncie ustawy. W wielu miejscach autorzy przywołali przykłady wskazujące na praktyczne zastosowanie komentowanych zagadnień .
z Wprowadzenia
W czwartym wydaniu książki omówiono m.in.:
? nowe rozwiązania dotyczące faktur korygujących,
? uchylenie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych,
? modyfikacje związane z wprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego,
? modyfikacje katalogu kosztów uzyskania przychodów,
? ulgę na działalność badawczo-rozwojową, która zastąpiła obowiązującą wcześniej ulgę na nowe technologie.
W dodatku do komentarza dokonano obszernego omówienia zagadnienia kosztów reprezentacji i reklamy.
Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, księgowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w działach finansowych oraz dla pracowników administracji podatkowej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz Adam Mariański Aleksandra Krajewska, Aneta Nowak-Piechota Michał Wilk, Jakub Żurawiński KOMENTARZE PRAKTYCZNE 4. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 kwietnia 2016 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Adam Choiński Opracowanie redakcyjne Anna Łubińska-Bujak Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krzysztof Drzewiecki Autorzy poszczególnych części: Adam Mariański: wprowadzenie, komentarze do art. 1, 1a, 4a, 4c, 5–7, 7a, 9b, 12, 14, 15a, 17, 18, 22c, 27a Aleksandra Krajewska: komentarze do art. 8, 16 ust. 1 pkt 1–4 i 17–40, art. 18d, 18e, 19 Aneta Nowak-Piechota: komentarze do art. 9a, 11, 15c, 16 ust. 1 pkt 43–69, art. 24a Michał Wilk: komentarze do art. 2–4, 9, 15, 15b, 16a–16m, 17a–17l, 20–22b, 25–27, 28, 28a Jakub Żurawiński: komentarze do art. 14a, 16 ust. 1 pkt 5–16 Aneta Nowak-Piechota, Jakub Żurawiński: komentarz do art. 10 Aleksandra Krajewska, Jakub Żurawiński: dodatek Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-8092-273-0 4. wydanie Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) . . . . . . . . . . . . 19 Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Art . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Art . 1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Art . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Art . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Art . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Art . 4a . Art. 4b. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Art . 4c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Art . 5 . Art . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Art . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Art . 7a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Art . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Art . 9 . Art . 9a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Art . 9b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Art . 10 . Art . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 5 Spis treści Rozdział 2. Przychody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Art . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Art. 13. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Art . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Art . 14a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Rozdział 3. Koszty uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Art . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Art . 15a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Art. 15b. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Art . 15c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Art . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Art . 16a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Art . 16b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Art . 16c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 Art . 16d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Art . 16e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Art . 16f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Art . 16g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Art . 16h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Art . 16i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Art . 16j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Art . 16k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 Art . 16l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Art. 16ł. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Art. 16m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Rozdział 4. Zwolnienia przedmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Art . 17 . Rozdział 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu . . . . . . . . 560 Art . 17a–17l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 Art . 17b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Art . 17c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Art . 17d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Art . 17e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Art . 17f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Art . 17g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 Art . 17h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 Art . 17i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 6 Spis treści Art . 17j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 Art . 17k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Art . 17l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Rozdział 5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku . . . 579 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 Art . 18 . 592 Art. 18a–18b. (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 18c. (utracił moc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 Art . 18d–18e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 Art . 18e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 Art . 19 . Art. 19a. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 Art . 20 . Art . 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Art . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 Art . 22a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 Art . 22b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 Art . 22c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 Art. 23–24. (uchylone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 Art . 24a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 Rozdział 6. Pobór podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 Art . 25 . Art . 25a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 Art . 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 Art . 26a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 Art . 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 Art . 27a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 Art . 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 Art . 28a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . 710 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 Art . 29 . Art . 30 . Art . 31 . Art . 32 . Art . 33 . Art . 34 . Art . 35 . Art . 36 . 7 Spis treści Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . 712 Art . 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712 Art. 38. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 Art . 38a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714 Art . 38b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 Art . 38c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 Art . 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 Art . 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717 Art . 41 . Art . 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717 Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 Dodatek. Koszty reklamy i reprezentacji – odmienne skutki podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757 Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 Wykaz orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 Autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 8 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne dyrektywa 2003/49/WE dyrektywa 2009/133/WE k .c . k .k . – dyrektywa Rady 2003/49/WE z  dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowa- nia stosowanego do odsetek oraz należności licen- cyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Dz. Urz. UE L  157 z 26.06.2003, s. 49; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 380, z późn. zm.) – dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 paździer- nika 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodat- kowania mającego zastosowanie w przypadku łą- czenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczą- cych spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jed- nego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2009, s. 34, z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywil- ny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet- nia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) 9 – Modelowa konwencja w sprawie podatku od docho- du i majątku OECD z 1963 r. uchwalona przez Ko- mitet Spraw Podatkowych OECD (zmiany: 1992, 1995, 1997, 2000 r.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postę- powania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz. 101 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po- datkowa (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz.  613 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spół- dzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 21) – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościo- we (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własno- ści przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z  2013 r. poz. 1410 z późn. zm.) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 25 marca 2002 r. w  sprawie warunków ustalania z 2002 r . oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używa- nia do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i aku- mulatorach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 687 z późn. zm.) u .b .a . Wykaz skrótów Konwencja modelowa OECD k .p . k .p .c . k .s .h . o .p . p.o.ś. pr . bank . pr. spół. pr. upadł. p .w .p . 10 u .d .p .p .w . u .d .u .r . u .f .i . u .f .p . u .g .n . u .g .o . u .o .f .f .e . u .o .i .f . u .o .p .g .o . u .p .a . u .p .a .p .p . u .p .p .p . Wykaz skrótów – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po- żytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubez- pieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844) – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwe- stycyjnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub- licznych (tekst jedn.: Dz. U. z  2013 r. poz.  885 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie- ruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) – ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opa- kowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 28 sierpnia 1997 r. o  organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 291) – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen- tami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz. 94 z późn. zm.) – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przed- siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1413 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzo- wym (tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz.  752 z późn. zm.) – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) – ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 696 z późn. zm.) 11 Wykaz skrótów u .r . u .r .p .w . u .r .z .s . u .s .g . u .s .p . u .s .s .e . ustawa o CIT ustawa o PIT u .s .u .s . u.ś.o.z. – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu po- jazdów wycofanych z  eksploatacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 140 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za- wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie- pełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z  2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin- nym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie po- wiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 282) – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho- dowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo- wym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa- rów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub- licznych (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz.  581 z późn. zm.) – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzę- cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688) u .z .s .e .e . 12 Czasopisma i oficjalne publikatory Wykaz skrótów – Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów Biul . Skarb . Dz . Urz . Min . Fin . – Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Dz . Urz . UE/WE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej/Wspólnot Jur . Podat . M . Pod . ONSA ONSA WSA OSNC OSP OTK-A POP Pr . Gosp . Prz . Pod . S . Pod . Inne CFC rules CIT EOG ETS IBNR MF NSA PIT SKA SN Europejskich – Jurysdykcja Podatkowa – Monitor Podatkowy – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego – Prawo Gospodarcze – Przegląd Podatkowy – Serwis Podatkowy – controlled foreign companies rules (przepisy prze- ciwko unikaniu opodatkowania przez wykorzysta- nie kontrolowanych spółek zagranicznych) – podatek dochodowy od osób prawnych – Europejski Obszar Gospodarczy – Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) – nieudokumentowane ryzyko kredytowe (ang. incur- red but not reported) – Ministerstwo Finansów – Naczelny Sąd Administracyjny – podatek dochodowy od osób fizycznych – spółka komandytowo-akcyjna – Sąd Najwyższy 13 Wykaz skrótów TK VAT WNT WSA – Trybunał Konstytucyjny – podatek od towarów i usług – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – wojewódzki sąd administracyjny 14 Wprowadzenie Wprowadzenie Obowiązująca od 1992 r. ustawa o  CIT, mimo kilkunastoletniego okresu jej funkcjonowania, sprawia w dalszym ciągu duże problemy w praktyce. Ich źródło leży nie tylko w nowych i rozwijających się strukturach gospodarczych, lecz także – przede wszystkim – w doko- nywanych przez ustawodawcę zmianach ustawy. Kolejne nowelizacje nie tylko nie doprowadziły do usunięcia wcześ- niej istniejących wątpliwości interpretacyjnych, lecz także stały się bez- pośrednią przyczyną wielu nowych problemów. Najbardziej znaczące przykłady dotyczą kolejnych zmian przepisów regulujących powstanie przychodów oraz rozliczania kosztów uzyskania przychodów. W zakre- sie pierwszego zagadnienia, ustawodawca zamierzał usunąć wątpliwo- ści dotyczące powstawania przychodów należnych, przez wprowadze- nie szczegółowych rozwiązań w zależności od rodzaju przychodów. Były to jednak przepisy na tyle niejasne, że wymagały kolejnych nowe- lizacji. Mimo to, obowiązujące normy prawne w dalszym ciągu budzą wątpliwości interpretacyjne. Zamierzony cel nie został zatem osiąg- nięty. Podobne uwagi dotyczą regulacji rozliczania kosztów bezpośrednio związanych z  przychodami oraz kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami. Wprowadzony przez ustawodawcę podział kosztów nie jest zgodny z klasyfikacją kosztów bilansowych. O roz- bieżności pomiędzy intencjami towarzyszącymi wprowadzaniu zmian a  osiągniętym rezultatem, świadczy liczba sporów rozstrzyganych 15 Wprowadzenie przez sądy administracyjne, jak np. dotyczących zaliczania jednora- zowo w koszty opłaty wstępnej z tytułu zawartej umowy leasingu ope- racyjnego. Należy ponadto wskazać na brak istotnej zmiany definicji kosztów uzyskania przychodów. Jest to najistotniejsze źródło sporów między podatnikami a organami podatkowymi, któremu w niniejszym komentarzu poświęcamy dużo miejsca. Niejasność przepisów komentowanej ustawy znajduje odzwierciedlenie w licznym orzecznictwie sądów administracyjnych. Skomplikowanie materii oraz sposób regulacji skutkują jego niejednolitością, co rów- nież nie ułatwia podatnikom wywiązywania się z nałożonego na nich obowiązku samoobliczenia podatku. Nie rozwiązują tych problemów także nieliczne uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rok 2016 przyniósł wiele zmian w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie wskutek uchwa- lenia ponad dziesięciu regulacji nowelizujących ustawę o CIT. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie ulgi na działalność badaw- czo-rozwojową, czyli możliwości odliczenia od podstawy opodatko- wania tzw. kosztów kwalifikowanych, tj. kosztów uzyskania przycho- dów poniesionych przez podatnika na tego rodzaju działalność, której definicję dodano do słowniczka ustawowego w art. 4a ustawy o CIT. Ulga ta zastąpiła obowiązującą wcześniej ulgę na nowe technologie, której warunki zastosowania można było uznać za dość rygorystyczne. Dlatego też ulga w nowym kształcie może stanowić większą zachętę dla przedsiębiorców oraz w większym stopniu premiować podejmo- wanie działalności badawczo-rozwojowej. Do pozostałych istotnych zmian można zaliczyć m.in. nowe rozwiązania dotyczące faktur ko- rygujących, uchylenie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych, modyfikacje związane z wprowadzeniem postępowania restruktury- zacyjnego, doprecyzowanie przepisów dotyczących rezerw techniczno- -ubezpieczeniowych, wprowadzenie możliwości indywidualnego usta- lania stawek amortyzacyjnych dla odwiertów i platform wiertniczych lub produkcyjnych, czy też modyfikacje katalogu kosztów uzyskania przychodów. Istotną – i wciąż aktualną – kwestią pozostają podatkowe skutki ponoszenia wydatków na reklamę i reprezentację. Zagadnieniu 16 Wprowadzenie temu poświęcamy dodatek do komentarza, w którym uwzględnione zostało najnowsze orzecznictwo w tym zakresie. Niniejszy komentarz ma za zadanie przybliżyć zasady opodatkowania CIT. Został on napisany przez praktyków i dla praktyków, a jego celem jest wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych powstających na grun- cie ustawy. W wielu miejscach autorzy przywołali przykłady wskazu- jące na praktyczne zastosowanie komentowanych zagadnień. Autorzy Łódź, kwiecień 2016 r. 17 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1 (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 915, poz. 1138, poz. 1146, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1457, poz. 1563, poz. 1662; z 2015 r. poz. 73, poz. 211, poz. 933, poz. 978, poz. 1166, poz. 1197, poz. 1259, poz. 1296, poz. 1348, poz. 1595, poz. 1688, poz. 1767, poz. 1844, poz. 1932; z 2016 r. poz. 68) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrek- tyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 225 z 20.08.1990, s. 1; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 1 s. 142); 2) dyrektywy Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 225 z 20.08.1990, s. 6; Polskie wy- danie specjalne, rozdz. 09, t. 1 s. 147); 3) dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego sy- stemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych mię- dzy powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 157 z 26.06.2003, s. 49; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 1, s. 380); 4) dyrektywy Rady 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę 90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (Dz. Urz. UE L 7 z 13.01.2004, s. 41; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 2, s. 3); 5) dyrektywy Rady 2004/66/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. dostosowującej dyrektywy 1999/45/WE, 2002/83/WE, 2003/37/WE i 2003/59/WE Parlamentu Europejskie- go i Rady oraz dyrektywy 77/388/EWG, 91/414/EWG, 96/26/EWG, 2003/48/WE i 2003/49/WE Rady w zakresie swobodnego przepływu towarów, swobody świad- czenia usług, rolnictwa, polityki transportowej, opodatkowania, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Dz. Urz. UE L 168 z 01.05.2004, s. 35); 6) dyrektywy Rady 2004/76/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2003/49/WE w odniesieniu do możliwości stosowania przez niektóre Państwa Członkowskie okresów przejściowych dla stosowania wspólnego systemu opodat- kowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiąza- nymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Dz. Urz. UE L 195 z 02.06.2004, s. 33; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 2, s. 23); 7) dyrektywy Rady 2005/19/WE z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, doty- czących spółek różnych Państw Członkowskich (Dz. Urz. UE L 058 z 04.03.2005, s. 19); 8) dyrektywy Rady 2006/98/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowującej niektó- re dyrektywy w dziedzinie opodatkowania, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, s. 129); 8a) dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego sy- stemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, s. 8, z późn. zm.); 9) dyrektywy Rady 2013/13/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującej niektóre dy- rektywy w dziedzinie podatków w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2013, s. 30). Adam Mariański Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1 ROZDZIAŁ 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art . 1 . 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem docho- dowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. 2. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek orga- nizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. 3. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do: 1) spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. 1. Zakres regulacji ustawy W komentowanym przepisie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) uregulowano zakres podmiotowy CIT, a także określo- no rodzaj podatku. Jest to podatek dochodowy, w którym podstawą opodatkowania jest dochód. Może on być pomniejszony o wskazane w ustawie odliczenia, np. darowizny (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). Adam Mariański 21 Art. 1 Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania W procesie interpretacji poszczególnych regulacji ustawy o CIT nale- ży zatem pamiętać, iż kardynalną cechą podatku typu dochodowego jest pomniejszanie przychodu o wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów (zob. szerzej komentarz do art. 15), a wszelkie wyjątki od tej zasady, zwłaszcza określone w art. 16 ustawy o CIT, należy inter- pretować w taki sposób, by jak najmniejszy był zakres wyłączeń tychże kosztów. W szczególności należy podkreślić, że – wbrew rozpowszech- nionym w orzecznictwie sądów administracyjnych poglądom – podat- nik nie uzyskuje jakiejkolwiek korzyści majątkowej przez odliczenie kosztów od przychodów. Wykładnia norm regulujących koszty uzy- skania przychodów wymaga od interpretatora bardzo dużej dyscypliny i precyzji. Niedopuszczalna jest bowiem jakakolwiek wykładnia pozaję- zykowa, która ogranicza prawa podatników do zaliczenia konkretnego kosztu do kosztów podatkowych lub wręcz pozbawia ich tego prawa. Interpretując zatem poszczególne regulacje ustawy, należy poszukiwać, w ramach granic wykładni językowej, wykładni uprawniającej do jak najszerszego rozliczania kosztów podatkowych. Dodatkowo należy wskazać, iż żadna z norm prawa materialnego nie uchyla ciążącego na organie podatkowym obowiązku ustalenia praw- dy obiektywnej (art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.). Dlatego też podatnik nie jest zobowiązany udowadniać, że określony wyda- tek jest kosztem uzyskania przychodów. Obowiązek przeprowadzenia zupełnego postępowania dowodowego ciąży na organie podatkowym. W trakcie postępowania podatkowego podatnik jest zobowiązany jedy- nie prezentować dowody będące w jego posiadaniu oraz składać wyjaś- nienia. W ten sposób organ może ustalić poniesienie kosztu oraz jego związek z osiąganiem przychodów. 2. Podatnicy Podmiotem CIT są osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organiza- cji. W myśl art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywil- ny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380), osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przy- 22 Adam Mariański Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1 znają osobowość prawną. Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określone są we właściwych przepisach (art. 35 k.c.). Jednostka organi- zacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 37 k.c.). Ustęp 2 komentowanego artykułu ustawy o  CIT rozszerza zakres podmiotowy ustawy na jednostki organizacyjne nieposiadające oso- bowości prawnej. Zgodnie z art. 331 § 1 k.c., do jednostek organizacyj- nych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdol- ność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpi- su do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią ina- czej (art. 37 § 1 k.c.). Rodzaje rejestrów oraz ich organizację i sposób prowadzenia regulują odrębne przepisy. Przy czym, zgodnie z art. 1 ust. 2 in fine ustawy o CIT, wyłączone z zakresu podmiotowego CIT są spółki niemające osobowości prawnej: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna. Spółki te nie mają pod- miotowości prawnej w podatku dochodowym, albowiem podatnikami są ich wspólnicy (zob. komentarz do art. 5). Należy jednak zaznaczyć, iż przepisy ustawy o CIT mają również zastosowanie do spółek nie- mających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego pań- stwa są traktowane jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Jeżeli zatem w systemie innego państwa jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej jest traktowana dla celów podatkowych jako osoba prawna, to również w Polsce będzie podlegała opodatkowaniu CIT. Od dnia 1 stycznia 2014 r., zgodnie z ust. 3 pkt 1 komentowanego ar- tykułu, przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek koman- dytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rze- czypospolitej Polskiej. Zmiana ta jest wynikiem wcześniej podjętych uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz interpretacji ogólnej Ministra Finansów w za- kresie braku opodatkowania dochodu przypadającego na akcjonariusza Adam Mariański 23 Art. 1 Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania takiej spółki aż do momentu wypłaty dywidendy. Prowadzić to mogło do braku efektywnego opodatkowania dochodu, osiąganego przez taką spółkę i jej wspólników. W celu wyeliminowania możliwości unikania zapłaty podatku docho- dowego ustawodawca zdecydował się na opodatkowanie takiej spół- ki CIT. Jednak wątpliwości co do zgodności z Konstytucją Rzeczy- pospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) budzi opodatkowanie tylko jednej ze spółek osobowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. 3. Sukcesja podatkowa a podatek dochodowy Sukcesja generalna powinna obejmować przejście ogółu praw i obo- wiązków poprzednika prawnego. Sukcesja generalna nie jest zasa- dą ogólną, która miałaby oznaczać, iż w każdej sytuacji, gdy ustaje byt prawny danego podmiotu, w to miejsce wstępuje jego następca prawny. Jest ona dopuszczalna wyłącznie w sytuacji wyraźnie prze- widzianej przez stosowny przepis prawa (zob. szerzej A. Mariański, Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym, War- szawa 2001). Do czasu wprowadzenia regulacji sukcesji w prawie podatkowym, za- wartej w ordynacji podatkowej brakowało takiego następstwa w tej ga- łęzi prawa. Po raz pierwszy pojęcie następstwa prawnego na gruncie prawa podatkowego zostało wprowadzone do ordynacji podatkowej. W myśl obowiązującej regulacji prawnej sukcesja podatkowa jest zwią- zana z następującymi zdarzeniami: 1) połączeniem osób prawnych oraz spółek osobowych (art. 93 o.p.), 2) przekształceniem osób prawnych oraz innych podmiotów – przedsiębiorców (art. 93a o.p.), 3) łączeniem i przekształcaniem samorządowych zakładów budże- towych (art. 93b o.p.), 4) podziałem osób prawnych (art. 93c o.p.), 5) prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych (art. 94 o.p.), 6) spadkobraniem (art. 97–105 o.p.). 24 Adam Mariański Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1 Sukcesja podatkowa ma zatem miejsce tylko wtedy, gdy konkretne zda- rzenie skutkujące przejściem praw i obowiązków podatkowych znala- zło się w przepisach ordynacji podatkowej. Jeżeli przepisy innych ga- łęzi prawa przewidują następstwo prawne, to nie jest to jednoznaczne z istnieniem sukcesji podatkowej, bowiem do przejęcia podatkowych praw i obowiązków konieczna jest wyraźna podstawa w przepisach pra- wa podatkowego. Jeżeli określone zdarzenie skutkuje także sukcesją podatkową, to za- sadą jest przejęcie wszelkich praw i obowiązków poprzednika praw- nego, wynikających z przepisów prawa podatkowego, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. Oznacza to, że przepisy materialnego prawa podatkowego stanowią lex specialis w stosunku do przepisów ordynacji podatkowej wprowadzających sukcesję podatkową. Ograniczenie suk- cesji może wynikać z każdego aktu prawnego rangi ustawowej, np. mo- dyfikacji możliwości odliczania straty (zob. komentarz do art. 7 ust. 4). Nie istnieje zatem warunek przejęcia uprawnień i obowiązków podatko- wych w postaci dodatkowych podstaw takiej sukcesji, w przepisach ma- terialnego prawa podatkowego. Oznacza to, że gdyby przepisy ustawy o CIT nie regulowały kontynuacji amortyzacji poprzednika prawnego (art. 16g ust. 9 oraz art. 16h ust. 3), to taki obowiązek wynikałby z prze- jęcia wszelkich praw i obowiązków poprzednika w ramach sukcesji po- datkowej. Również w tym kontekście przepisy te należy uznać za nor- my precyzujące (wyjaśniające) zasady wynikające z sukcesji podatkowej, a nie za samoistną podstawę prawną takiej kontynuacji amortyzacji. Ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.) wprowadzono do ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) możli- wość przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jedno- osobową spółkę kapitałową (art. 551 § 5 k.s.h.). Jednocześnie wyraźnie określono, iż takie przekształcenie skutkuje sukcesją generalną, czyli przekształconej spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki przed- siębiorcy przekształcanego (art. 5842 § 1 k.s.h.); spółka przekształcona Adam Mariański 25 Art. 1 Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania pozostaje również podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, z wyjątkiem ulg przewidzianych w przepisach prawa podatkowego (§ 2). Ustawodaw- ca nie zdecydował się jednocześnie na sukcesję podatkową. Dopiero ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych ob- ciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) dodała § 4 w art. 93a o.p. Zgodnie z nim jednoosobowa spółka kapitałowa, powsta- ła w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa prze- kształcanego przedsiębiorcy, związane z prowadzoną działalnością go- spodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na gruncie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Sukcesja podatkowa obejmuje również takie przekształcenie. Przykład Przedsiębiorca będący osobą fizyczną został przekształco- ny w jednoosobową spółkę kapitałową. Spółka ta wstępu- je w ogół praw przekształcanego przedsiębiorcy związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na gruncie przepi- sów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Spół- ka jest zatem następcą w zakresie VAT, podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości itd. Ma zatem prawo pomniejszyć swój podatek należny o podatek naliczony przekształconego przedsiębiorcy, wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku ak- cyzowego czy podatku od nieruchomości. Spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przed- siębiorcy będącego osobą fizyczną nie przejmuje praw w po- datku dochodowym. Przekształcany przedsiębiorca był bo- wiem opodatkowany PIT, a spółka jest podatnikiem CIT. Nie ma zatem prawa do m.in. zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym ciążącym na osobie fizycznej. Przepisy ustawy przewidują jednak następstwa o charakterze szczególnym, np. art. 16g ust. 1 pkt 4b nakazuje kontynuację wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niema- terialnych i prawnych . 26 Adam Mariański Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1a Art . 1a . 1. Podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, któ- re pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi”. 2. Podatkowa grupa kapitałowa jest podatnikiem, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli: a) przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o któ- rym mowa w ust. 2b, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 000 000 zł, b) jedna ze spółek, zwana dalej „spółką dominującą”, posiada bezpośredni 95 udział w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych spółek, zwanych dalej „spółkami zależnymi”, która na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowni- ków, rolników lub rybaków albo która nie stanowi rezerwy mienia Skarbu Państwa na cele reprywatyzacji, c) spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakłado- wym innych spółek tworzących tę grupę, d) w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach po- datków stanowiących dochód budżetu państwa; 2) spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu no- tarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat po- datkowych, podatkowej grupy kapitałowej i umowa ta, zwana dalej „umową”, została zarejestrowana przez naczelnika urzę- du skarbowego; 3) po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące tę grupę spełniają warunki wymienione w pkt 1 lit. a–c, a po- nadto: a) nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw, b) nie pozostają w związkach powodujących zaistnienie oko- liczności, o  których mowa w  art.  11, z  podatnikami po- Adam Mariański 27 Art. 1a Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania datku dochodowego niewchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej; 4) podatkowa grupa kapitałowa osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3 . 2a. Warunek określony w ust. 2 pkt 1 lit. d uważa się za spełniony również wtedy, gdy spółka po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę za- ległość wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia zło- żenia korekty deklaracji albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, określającej wysokość zobowią- zania, ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami. 2b. Wartość kapitału zakładowego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, określa się bez uwzględnienia tej części tego kapitału, jaka nie została na ten kapitał faktycznie przekazana lub jaka została po- kryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów), przysługującymi udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerial- nymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amorty- zacyjnych zgodnie z art. 16a–16m. 3. Umowa musi zawierać co najmniej: 1) wykaz spółek tworzących podatkową grupę kapitałową oraz wysokość ich kapitału zakładowego; 2) informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej i w spół- kach zależnych tworzących podatkową grupę kapitałową, po- siadających co najmniej 5 udziałów (akcji) tych spółek; 3) określenie czasu trwania umowy; 4) wskazanie spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepi- sów Ordynacji podatkowej; 5) określenie przyjętego roku podatkowego. 4. Umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę, wskazaną zgodnie z ust. 3 pkt 4, do właściwego według jej siedziby naczelnika urzędu skarbowego, co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku po- datkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową. Organ ten 28 Adam Mariański Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1a jest właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym podatkowej grupy kapitałowej. 5. Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje, w formie decyzji, reje- stracji umowy. W tej samej formie naczelnik urzędu skarbowego od- mówi zarejestrowania umowy, jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 3 i 4. 6. Po rejestracji umowy nie może być ona rozszerzona na inne spółki. 7. Podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, po- bierane i wpłacane przez spółkę, o której mowa w ust. 3 pkt 4. Spółce tej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych należnego od podatkowej grupy kapitałowej. 8. Spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 4, obowiązana jest zgłosić na- czelnikowi urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, wszelkie zmiany umowy oraz zmiany w kapitale zakładowym spółek two- rzących podatkową grupę kapitałową – w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. 9. Do przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapita- łowej jest wymagane zawarcie nowej umowy, podlegającej zgłoszeniu i zarejestrowaniu przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 10. W razie gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków, z zastrzeżeniem ust. 12, oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego. 11. Zbycie udziałów (akcji), objętych na podstawie przepisów o ko- mercjalizacji i prywatyzacji lub w związku z reprywatyzacją, oraz dalszy obrót tymi udziałami (akcjami) przez ich posiadaczy nie sta- nowi naruszenia warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego. 12. W przypadku niezachowania warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, za dzień utraty statusu podatnika przez podatkową grupę ka- pitałową uznaje się ostatni dzień miesiąca, w którym złożono ze- znanie podatkowe, nie później jednak niż dzień, na który, zgodnie z art. 27 ust. 1, przypada termin złożenia tego zeznania. Adam Mariański 29 Art. 1a Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 13. Przystąpienie do innej podatkowej grupy kapitałowej przez któ- rąkolwiek ze spółek wchodzących uprzednio w skład grupy, która utraciła ten status ze względu na naruszenie warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, nie jest możliwe przed upływem roku podat- kowego spółki, następującego po roku, w którym podatkowa grupa kapitałowa utraciła prawo do uznania jej za podatnika. 14. Spółki tworzące podatkową grupę kapitałową odpowiadają soli- darnie za jej zobowiązania z tytułu podatku dochodowego należne- go za okres obowiązywania umowy. 15. Informacje o zarejestrowaniu i wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospo- darczym. 1. Grupa kapitałowa a podatkowa grupa kapitałowa Prawo bilansowe reguluje zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), przez grupę kapitałową rozumie się jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi. Jednostka dominująca, która jest zobowiązana do sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, doko- nuje tego przez sumowanie odpowiednich pozycji własnego sprawozda- nia finansowego i sprawozdań pozostałych uczestników grupy, uwzględ- niając jednocześnie niezbędne wyłączenia i korekty. Szczegółowe zasady i metody tworzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz warunki zwalniające od obowiązków tworzenia takiego sprawozdania zawierają postanowienia rozdziału 6 ustawy o rachunkowości. Należy przy tym zaznaczyć, iż grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy o rachunkowości nie ma statusu podatnika CIT, chyba że spełnia wa- runki określone w art. 1a ustawy o CIT. Powstanie podatkowej grupy kapitałowej skutkuje wieloma korzyścia- mi podatkowymi dla spółek ją tworzących, np.: 30 Adam Mariański Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1a 1) straty niektórych spółek rozlicza się już w roku ich poniesienia, a nie w kolejnych latach; podstawę opodatkowania stanowi bo- wiem nadwyżka sumy dochodów spółek, które je uzyskują, nad stratami pozostałych; 2) pomiędzy spółkami tworzącymi grupę nie stosuje się art. 11 usta- wy o CIT, a tym samym nie muszą one między sobą stosować cen rynkowych sprzedawanych towarów bądź świadczonych usług; 3) stosuje się wobec nich jedną interpretację dotyczącą podatku dochodowego, wydaną przez organ właściwy dla reprezentanta grupy. Z drugiej strony należy pamiętać, iż powstanie podatkowej grupy ka- pitałowej wyklucza rozliczenie strat tworzących ją spółek z lat poprze- dzających jej utworzenie. 2. Zasady powstawania Do  powstania podatkowej grupy kapitałowej konieczne jest łączne spełnienie przesłanek określonych w art. 1a ustawy o CIT. Podmioty zamierzające utworzyć grupę muszą spełnić warunki or- ganizacyjno-kapitałowe. Członkami podatkowej grupy kapitałowej mogą być wyłącznie spółki kapitałowe, czyli spółki z o.o. lub spół- ki akcyjne, których siedziby znajdują się na terytorium Polski, przy czym przeciętny kapitał zakładowy (akcyjny) przypadający na każdą ze spółek nie może być mniejszy od kwoty 1 mln zł. Ustalając wiel- kość kapitału, należy posłużyć się formułą podaną do ustalenia wyso- kości kapitału zakładowego (akcyjnego) z art. 1a ust. 2b ustawy o CIT. Nie uwzględnia się zatem w wartości kapitału tej jego części, która nie została faktycznie przekazana lub została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów), przysługującymi udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki lub wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, na warunkach określo- nych w ustawie. Ponadto ustawa o CIT określa także szczegółowo Adam Mariański 31 Art. 1a Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania warunki powiązania pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową. Spółki te powinny być powiązane w taki sposób, aby jedna z nich – zwana spółką dominującą – utrzymywała bezpo- średni udział w kapitale zakładowym (akcyjnym) pozostałych spółek – zwanych spółkami zależnymi, a w przypadku dwóch spółek spół- ką zależną – na poziomie 95 . Jeżeli spółkami zależnymi są spółki, wobec których stosowano przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, proporcja udziałów spółki dominują- cej odnosi się do tej części kapitałów zakładowych (akcyjnych) owych spółek zależnych, która nie została nieodpłatnie lub na zasadach pre- ferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników ani rybaków, albo która nie stanowi rezerwy reprywatyzacyjnej mienia Skarbu Państwa. Ostatni warunek dotyczący powiązań stanowi, iż spółki zależne nie mogą posiadać udziałów w kapitale zakładowym żadnej ze spółek uczestniczących w podatkowej grupie kapitałowej. Natomiast w obo- wiązującym stanie prawnym spółki zależne mogą posiadać udziały (akcje) w innych spółkach. Przy czym istniejące w ten sposób powią- zania między takimi spółkami nie mogą powodować zaistnienia oko- liczności określonych w art. 11 ustawy o CIT, czyli transakcje między spółką tworzącą grupę a inną powiązaną spółką, niebędącą uczestni- kiem grupy, nie mogą odbiegać od warunków, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (zob. komentarz do art. 11). Istotne jest także stwierdzenie, iż zarówno w spółce dominującej, jak i w spół- kach zależnych, tworzących podatkową grupę kapitałową, nie mogą występować zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa, tj. CIT, PIT, VAT, podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku tonażowego. Spółki zamierzające utworzyć podatkową grupę kapitałową są obowią- zane do sporządzenia umowy o jej utworzeniu z zachowaniem formy aktu notarialnego. Umowa ta musi być zawarta na okres nie krótszy niż 3 lata podatkowe. Minimalne wymagania formalne odnoszące się do treści umowy zawarto w art. 1a ust. 3 ustawy o CIT. Grupa taka istnieje w okresie wskazanym w zarejestrowanej umowie. Przedłużenie tego okresu jest możliwe wyłącznie przez zawarcie nowej 32 Adam Mariański Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1a umowy, przy czym także nowa umowa podlega zgłoszeniu do naczel- nika właściwego urzędu skarbowego i rejestracji. Zawarcie i zmiana takiej umowy są o tyle istotne, iż podatkowa grupa kapitałowa, jako podatnik podatku dochodowego, może istnieć wyłącz- nie w składzie, który został ujęty w umowie zgłoszonej do rejestracji. Jak wynika bowiem z art. 1a ust. 6 ustawy o CIT, po rejestracji umowy do grupy podatkowej nie mogą przystępować inne spółki. Należy pamiętać, iż powstanie nowego podatnika CIT powoduje re- jestracja umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, nie zaś zawarcie umowy pomiędzy spółkami. Organem rejestracyjnym jest na- czelnik urzędu skarbowego, we właściwości którego znajduje się siedzi- ba spółki – reprezentanta grupy. Taką grupę kapitałową reprezentuje spółka wskazana w umowie jako jej reprezentant. Reprezentant podatkowej grupy kapitałowej nie może dokonać zgłoszenia w terminie późniejszym niż na 3 miesiące przed dniem wyznaczonym w umowie grupy, jako pierwszy dzień wybranego przez nią jej pierwsze- go roku podatkowego. Z chwilą zgłoszenia wszczęte zostaje postępowanie w sprawie jej rejestracji. Kończy się ono wydaniem przez właściwy organ podatkowy decyzji o zarejestrowaniu umowy podatkowej grupy kapitało- wej. Od tego momentu podatkowa grupa kapitałowa ma status podatnika. Reprezentująca grupę spółka jest obowiązana do zgłaszania organo- wi podatkowemu, który dokonał rejestracji umowy, wszelkich zmian w tej umowie oraz zmian w kapitale zakładowym każdej ze spółek tworzących grupę, z zachowaniem 30-dniowego terminu, liczonego od daty zaistnienia okoliczności powodujących zgłoszenie. Reprezentant jest także płatnikiem należnego od grupy podatku dochodowego. Tym samym dokonuje on obliczenia, poboru i wpłacania podatku docho- dowego należnego od grupy oraz zaliczek na ten podatek. Odpowie- dzialność za zobowiązania z tytułu podatku dochodowego należnego za okres obowiązywania umowy – czyli jedynego podatku, którego podatnikiem jest podatkowa grupa kapitałowa – ponoszą solidarnie wszystkie spółki tworzące grupę. Adam Mariański 33 Art. 1a Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 3. Warunki utrzymywania statusu podatnika w przypadku podatkowej grupy kapitałowej Spełnienie warunków powstania podatkowej grupy kapitałowej nie oznacza, że będzie ona funkcjonować przez cały okres wskazany w umo- wie ją tworzącej. Utrzymanie statusu podatnika jest możliwe wyłącz- nie przy spełnieniu w czasie trwania umowy wszystkich koniecznych do jej powstania warunków, a także przesłanek dodatkowych, których realizacja jest wymagana w trakcie jej funkcjonowania. Dotyczą one: 1) wysokości przeciętnego kapitału zakładowego; 2) wielkości udziału posiadanego przez spółkę dominującą w kapi- tale zakładowym każdej spółki zależnej; 3) zakazu posiadania przez spółki zależne udziałów w kapitale za- kładowym innych spółek tworzących grupę; 4) braku zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu pań- stwa; przy czym warunek braku zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa jest uważany za spełnio- ny, jeżeli spółka uczestnicząca w grupie dokona wpłaty zaległości podatkowej wraz z obciążającymi tę zaległość odsetkami w ciągu 14 dni liczonych od dnia złożenia korekty deklaracji lub decyzji organu podatkowego pierwszej instancji określającej zaległość po- datkową; 5) uczestników podatkowej grupy kapitałowej, którzy nie mogą ko- rzystać ze zwolnień od podatku dochodow
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: