Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00203 005826 21750814 na godz. na dobę w sumie
Podatki 2016/04 PIT, CIT, Ryczałt - ebook/pdf
Podatki 2016/04 PIT, CIT, Ryczałt - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-643-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2016 r. w podatkach dochodowych obowiązuje zasada dokonywania korekty przychodów i kosztów na bieżąco, a nie jak do końca 2015 r. nakazywały to robić organy podatkowe – zawsze wstecz. Zlikwidowany został również obowiązek dokonywania korekty kosztów z tytułu należności nieuregulowanych w terminie.

Publikacja zawiera:

Ujednolicone teksty PIT, CIT i Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym Rozporządzenia wykonawcze Komentarz do zmian w PIT, CIT, ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym wprowadzonych w IV kwartale 2015 r. i od 1 stycznia 2016 r. w formie przewodnika po zmianach.

Do publikacji dołączona jest możliwość pobrania materiałów zawierających ww. przepisy podatkowe na 2016 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PIT, CIT, RYCZAŁT 2016 PODATKI NR 4 INDEKS 36990X ISBN 978-83-7440-618-5 STYCZEŃ 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PIT, CIT, RYCZAŁT 2016 PODATKI CZĘŚĆ 2 PRZEWODNIK PO ZMIANACH USTAWY PRZEPISY WYKONAWCZE Podatek dochodowy od osób fizycznych Zryczałtowany podatek dochodowy Podatek dochodowy od osób prawnych ISBN 978-83-7440-618-5 Partner merytoryczny Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 W jednym miejscu wszystkie zmiany przepisów z komentarzem eksperta. W publikacji omawiamy zmiany z zakresu:  podatków,  rachunkowości,  prawa pracy,  ubezpieczeń społecznych,  prawa gospodarczego. od 99 zł w przedsprzedaży Zamów publikację już dziś! www.sklep.infor.pl 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl PIT, CIT, ryCzałT 2016 www.infororganizer.pl Najszybsze odpowiedzi! Mobilny INFORorganizer to najszybszy dostęp do aktualności dla księgowych. Aplikacja błyskawicznie dostarczy informacje z zakresu prawa i podatków na twoją komórkę. Bezpłatna aplikacja Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl PIT, CIT, ryCzałT 2016 Dyrektor Centrum Rynku Firm Marzena Nikiel Redaktor merytoryczny Anita Jackiewicz Sekretarz redakcji Anna Seroczyńska Redaktor graficzno-techniczny Edyta Wojtecka Korekta Jolanta Bugaj Adres redakcji 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.pgp.infor.pl Biuro Reklamy Aneta Dmowska e-mail: aneta.dmowska@infor.pl Monika Jukiewicz e-mail: monika.jukiewicz@infor.pl tel. 22 530 40 27 Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, 801 626 666 faks: 22 761 30 31 e-mail: bok@infor.pl Copyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publika- cja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wy- dawcy w całości lub części jest zabronione i pod- lega odpowiedzialności karnej. Druk: ABEDIK Materiałów niezamówionych nie zwracamy, za- chowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach. Bezpłatny program do rozliczeń rocznych PIT 2015 Pobierz zawartość płyty: www.infor.pit-format.pl Polecany przez tysiące księgowych i kadrowych! SpiS TrEŚCi Spis treści PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...................................................5 Rozdział.1..Podmiot.i.przedmiot.opodatkowania.................................................................................................5 Rozdział.2..Źródła.przychodów.............................................................................................................................. 13 Rozdział.3..Zwolnienia.przedmiotowe................................................................................................................... 22 Rozdział.4..Koszty.uzyskania.przychodów........................................................................................................... 36 Rozdział.4a..Opodatkowanie.stron.umowy.leasingu........................................................................................... 54 Rozdział.5..Szczególne.zasady.ustalania.dochodu............................................................................................. 57 Rozdział.5a..Opodatkowanie.przychodów.nieznajdujących.pokrycia.w.ujawnionych.źródłach.. lub.pochodzących.ze.źródeł.nieujawnionych....................................................................................................... 66 Rozdział.6..Podstawa.obliczenia.i.wysokość.podatku........................................................................................ 67 Rozdział.7..Pobór.podatku.lub.zaliczek.na.podatek.przez.płatników............................................................... 82 Rozdział.7a..Informacje.o.wypłatach.odsetek...................................................................................................... 96 Rozdział.8..Zeznania.podatkowe............................................................................................................................101 Rozdział.9..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących.............................................................................................104 Rozdział.10..Przepisy.przejściowe.i.końcowe......................................................................................................104 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – AKTY WYKONAWCZE ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.26.sierpnia.2003.r..w.sprawie.prowadzenia.. podatkowej.księgi.przychodów.i.rozchodów.............................................................................................................116 ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.10.września.2009.r..w.sprawie.sposobu.i.trybu.. określania.dochodów.osób.fizycznych.w.drodze.oszacowania.oraz.sposobu.i.trybu.eliminowania.. podwójnego.opodatkowania.osób.fizycznych.w.przypadku.korekty.zysków.podmiotów.powiązanych...........129 ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.7.marca.2000.r..w.sprawie.określenia.maksymalnej. wysokości.wpłat.na.rzecz.Polskiej.Organizacji.Turystycznej,.uznawanej.za.koszt.uzyskania.przychodów..........139 ROZPORZĄDZENIE.RADY.MINISTRÓW.z.dnia.12.marca.2002.r..w.sprawie.wysokości,.. do.jakiej.składka.na.rzecz.związku.pracodawców.jest.zaliczana.w.koszty.uzyskania.przychodu.....................139 ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.21.grudnia.2000.r..w.sprawie.zwolnienia.. niektórych.płatników.z.obowiązku.pobierania.zaliczek.na.podatek.dochodowy.od.osób.fizycznych...............139 ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.23.kwietnia.2015.r..w.sprawie.określenia.krajów.. i.terytoriów.stosujących.szkodliwą.konkurencję.podatkową.w.zakresie.podatku.dochodowego.. od.osób.fizycznych..........................................................................................................................................................140 ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.9.października.2015.r..w.sprawie.norm.. szacunkowych.dochodu.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.............................................................................140 WYKAZ.ObOWIĄZujĄcYch.AKTÓW.PRAWNYch......................................................................................................142. PrZEWODNIK PO ZmIANACH.PrZEPISÓW 2015/2016.................................................................................................. ..144 rYCZAŁT I KArTA PODATKOWA USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne .........................................................................................................186 Rozdział.1..Przepisy.ogólne....................................................................................................................................186 Rozdział.2..Ryczałt.od.przychodów.ewidencjonowanych..................................................................................187 Rozdział.3..Karta.podatkowa..................................................................................................................................199 www.infor.pl 3 SpiS TrEŚCi Rozdział.4..Zryczałtowany.podatek.dochodowy.od.przychodów.osób.duchownych...................................205 Rozdział.5..Przepisy.wspólne.................................................................................................................................207 Rozdział.6..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących,.przepisy.przejściowe.i.końcowe...................................207 rYCZAŁT I KArTA PODATKOWA – AKTY WYKONAWCZE ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.13.listopada.2015.r..w.sprawie.określenia.. wzoru.wniosku.o.zastosowanie.opodatkowania.w.formie.karty.podatkowej.........................................................244 ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.17.grudnia.2002.r..w.sprawie.prowadzenia.ewidencji. przychodów.i.wykazu.środków.trwałych.oraz.wartości.niematerialnych.i.prawnych............................................246 ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.17.grudnia.2002.r..w.sprawie.prowadzenia.ewidencji. zatrudnienia.......................................................................................................................................................................250 ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.17.grudnia.2002.r..w.sprawie.prowadzenia.. kart.przychodów...............................................................................................................................................................250 WYKAZ.ObOWIĄZujĄcYch.AKTÓW.PRAWNYch......................................................................................................251. PrZEWODNIK PO ZmIANACH PrZEPISÓW 2015/2016...............................................................................................252 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PrAWNYCH USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ..................................................259 Rozdział.1..Podmiot.i.przedmiot.opodatkowania.................................................................................................259 Rozdział.2..Przychody..............................................................................................................................................271 Rozdział.3..Koszty.uzyskania.przychodów...........................................................................................................277 Rozdział.4..Zwolnienia.przedmiotowe...................................................................................................................301 Rozdział.4a..Opodatkowanie.stron.umowy.leasingu...........................................................................................305 Rozdział.5..Podstawa.opodatkowania.i.wysokość.podatku..............................................................................308 Rozdział.6..Pobór.podatku......................................................................................................................................317 Rozdział.7..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących..............................................................................................324 Rozdział.8..Przepisy.przejściowe.i.końcowe........................................................................................................324 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PrAWNYCH – AKTY WYKONAWCZE ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.10.września.2009.r..w.sprawie.sposobu.. i.trybu.określania.dochodów.osób.prawnych.w.drodze.oszacowania.oraz.sposobu.i.trybu.eliminowania. podwójnego.opodatkowania.osób.prawnych.w.przypadku.korekty.zysków.podmiotów.powiązanych...............339 ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.19.marca.1999.r..w.sprawie.określenia.. górnej.granicy.składek.organizacji.spółdzielczych.na.rzecz.związków.rewizyjnych.. i.Krajowej.Rady.Spółdzielczej........................................................................................................................................349 ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.23.kwietnia.2015.r..w.sprawie.określenia.. krajów.i.terytoriów.stosujących.szkodliwą.konkurencję.podatkową.w.zakresie.podatku.dochodowego.. od.osób.prawnych............................................................................................................................................................350 WYKAZ.ObOWIĄZujĄcYch.AKTÓW.PRAWNYch......................................................................................................351. PrZEWODNIK PO ZmIANACH PrZEPISÓW 2015/2016.............................................................................................353 4 poDATKi 2016 USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH art. 1–2 USTaWa z.dnia.26.lipca.1991.r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t..Dz.u..z.2012.r..poz..361,.zm.:.Dz.u..z.2009.r..Nr.201,.poz..1540;.z.2011.r..Nr.102,.poz..585;.. z.2012.r..poz..362,.poz..596,.poz..769,.poz..1278,.poz..1342,.poz..1448,.poz..1529,.poz..1540;.. z.2013.r..poz..888,.poz..1036,.poz..1287,.poz..1304,.poz..1387,.poz..1717;.z.2014.r..poz..223,.poz..312,.. poz..567,.poz..598,.poz..773,.poz..915,.poz..1215,.poz..1328,.poz..1563,.poz..1644,.poz..1662,.poz..1863;.. z.2015.r..poz..73,.poz..211,.poz..251,.poz..478,.poz..693,.poz..699,.poz..860,.poz..933,.poz..978,.poz..1197,. poz..1217,.poz..1259,.poz..1296,.poz..1321,.poz..1322,.poz..1333,.poz..1569,.poz..1595,.poz..1607,.poz..1688,. poz..1767,.poz..1784,.poz..1844,.poz..1893,.poz..1925,.poz..1932,.poz..1992)1. rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania art. 1. [zakres regulacji]2 ustawa. reguluje. opodatkowanie. podatkiem. docho- dowym.dochodów.osób.fizycznych. art. 2. [Wyłączenie stosowania przepisów usta­ wy] 1.. Przepisów.ustawy.nie.stosuje.się.do: ...przychodów. z. działalności. rolniczej,. z. wyjątkiem. przychodów. z. działów. specjalnych. produkcji. rol- nej; .przychodów. z. gospodarki. leśnej. w. rozumieniu. ustawy.o.lasach; .przychodów.podlegających.przepisom.o.podatku. od.spadków.i.darowizn; 4). 5). 6). 7). .przychodów. wynikających. z. czynności,. które. nie. mogą. być. przedmiotem. prawnie. skutecznej. umo- wy; .przychodów. z. tytułu. podziału. wspólnego. mająt- ku.małżonków.w.wyniku.ustania.lub.ograniczenia. małżeńskiej.wspólności.majątkowej.oraz.przycho- dów.z.tytułu.wyrównania.dorobków.po.ustaniu.roz- dzielności.majątkowej.małżonków.lub.śmierci.jed- nego.z.nich; .przychodów.(dochodów).przedsiębiorcy.żeglugo- wego.opodatkowanych.na.zasadach.wynikających. z.ustawy.z.dnia.24.sierpnia.2006.r..o.podatku.tona- żowym.(Dz.u..Nr.183,.poz..1353,.z.2008.r..Nr.209,. poz.. 1316. oraz. z. 2012. r.. poz.. 1540),. z. zastrzeże- niem.art..24a.ust..1a; .świadczeń.na.zaspokojenie.potrzeb.rodziny,.o.któ- rych. mowa. w. art.. 27. Kodeksu. rodzinnego. i. opie- .W. ujednoliconym. przez. redakcję. tekście. uwzględniono. wszystkie. obowiązujące. zmiany.. W. treści. ustawy. pogrubioną czcionką wyróżniono.zmiany.wprowadzone.z.dniem.1.stycznia.2016.r.: –..ustawą.z.16.stycznia.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych.oraz.ustawy.–.Ordynacja.podat- –..ustawą.z.20.lutego.2015.r..o.odnawialnych.źródłach.energii.(Dz.u..poz..478), –..ustawą.z.9.kwietnia.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych.oraz.niektórych.innych.ustaw. (Dz.u..poz..699;.ost..zm.:.Dz.u..z.2015.r..poz..1595), –..ustawą.z.27.maja.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.recyklingu.pojazdów.wycofanych.z.eksploatacji.oraz.niektórych.innych.ustaw. kowa.(Dz.u..poz..251), (Dz.u..poz..933), –..ustawą.z.15.maja.2015.r..–.Prawo.restrukturyzacyjne.(Dz.u..poz..978), –..ustawą.z.5.sierpnia.2015.r..o.zmianie.ustawy.–.Ordynacja.podatkowa.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.u..poz..1197), –..ustawą.z.25.lipca.2014.r..o.specjalnym.podatku.węglowodorowym.(Dz.u..poz..1215), –..ustawą.z.24.lipca.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.świadczeniach.rodzinnych.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.u..poz..1217), –..ustawą.z.24.lipca.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.listach.zastawnych.i.bankach.hipotecznych.oraz.niektórych.innych.ustaw. 1). 2). 3). 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . –..ustawą.z.10.lipca.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych.oraz.ustawy.o.podatku.dochodo- –..ustawą. z. 23. lipca. 2015. r.. o. zmianie. ustawy. o. sporcie. oraz. ustawy. o. podatku. dochodowym. od. osób. fizycznych. (Dz.u.. –..ustawą.z.10.września.2015.r..o.zmianie.niektórych.ustaw.w.związku.ze.wspieraniem.polubownych.metod.rozwiązywania. (Dz.u..poz..1259), wym.od.osób.prawnych.(Dz.u..poz..1296), poz..1321;.ost..zm.:.Dz.u..z.2015.r..poz..1932), sporów.(Dz.u..poz..1595), –..ustawą.z.11.września.2015.r..o.zużytym.sprzęcie.elektrycznym.i.elektronicznym.(Dz.u..poz..1688), –..ustawą.z.25.września.2015.r..o.zmianie.niektórych.ustaw.w.związku.ze.wspieraniem.innowacyjności.(Dz.u..poz..1767), –..ustawą.z.11.września.2015.r..o.działalności.ubezpieczeniowej.i.reasekuracyjnej.(Dz.u..poz..1844), –..ustawą.z.9.października.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych,.ustawy.o.podatku.dochodo- wym.od.osób.prawnych.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.u..poz..1932), –..ustawą.z.25.listopada.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych.(Dz.u..poz..1992),.z.uwzględ- nieniem.zmian.dokonanych.ustawą.z.22.grudnia.2015.r..zmieniającą.ustawę.o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od. osób.fizycznych . oraz . .rozporządzeniem.Ministra.Finansów.z.9.października.2015.r..w.sprawie.norm.szacunkowych.dochodu.z.działów.specjalnych. produkcji.rolnej.(Dz.u..poz..1717). . Przepisy,.które.wejdą.w.życie.w.trakcie.2016.r.,.zostaną.przytoczone..w.ramkach..z.podaniem.daty.ich.wejścia.w.życie. 2. hasła.w.klamrach.pochodzą.od.redakcji. www.infor.pl 5 art. 3–5a USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH kuńczego,. objętych. wspólnością. majątkową. mał- żeńską. 2.. Działalnością.rolniczą,.w.rozumieniu.ust..1.pkt.1,. jest.działalność.polegająca.na.wytwarzaniu.produktów. roślinnych. lub. zwierzęcych. w. stanie. nieprzetworzo- nym. (naturalnym). z. własnych. upraw. albo. hodowli. lub. chowu,.w.tym.również.produkcja.materiału.siewnego,. szkółkarskiego,. hodowlanego. oraz. reprodukcyjnego,. produkcja. warzywnicza. gruntowa,. szklarniowa. i. pod. folią,.produkcja.roślin.ozdobnych,.grzybów.uprawnych. i. sadownicza,. hodowla. i. produkcja. materiału. zarodo- wego. zwierząt,. ptactwa. i. owadów. użytkowych,. pro- dukcja. zwierzęca. typu. przemysłowo-fermowego. oraz. hodowla. ryb,. a. także. działalność,. w. której. minimalne. okresy.przetrzymywania.zakupionych.zwierząt.i.roślin,. w. trakcie. których. następuje. ich. biologiczny. wzrost,. wynoszą.co.najmniej: 1). 2). .miesiąc.–.w.przypadku.roślin, .16.dni.–.w.przypadku.wysokointensywnego.tuczu. specjalizowanego.gęsi.lub.kaczek, .6.tygodni.–.w.przypadku.pozostałego.drobiu.rzeźne- go, .2.miesiące.–.w.przypadku.pozostałych.zwierząt 3). 4). –.licząc.od.dnia.nabycia. 3.. Działami.specjalnymi.produkcji.rolnej.są:.uprawy. w.szklarniach.i.ogrzewanych.tunelach.foliowych,.upra- wy.grzybów.i.ich.grzybni,.uprawy.roślin.„in.vitro”,.fer- mowa.hodowla.i.chów.drobiu.rzeźnego.i.nieśnego,.wy- lęgarnie.drobiu,.hodowla.i.chów.zwierząt.futerkowych. i. laboratoryjnych,. hodowla. dżdżownic,. hodowla. ento- mofagów,. hodowla. jedwabników,. prowadzenie. pasiek. oraz.hodowla.i.chów.innych.zwierząt.poza.gospodar- stwem.rolnym. 3a..Nie.stanowią.działów.specjalnych.produkcji.rol- nej.uprawy,.hodowla.i.chów.zwierząt.w.rozmiarach.nie- przekraczających.wielkości.określonych.w.załączniku. nr.2.do.ustawy,.zwanym.„załącznikiem.nr.2”. 4.. Ilekroć. w. ustawie. jest. mowa. o. gospodarstwie. rolnym,.oznacza.to.gospodarstwo.rolne.w.rozumieniu. przepisów.ustawy.o.podatku.rolnym. 5.. (uchylony). 6. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyj- muje się, że przychody pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. art. 3. [Nieograniczony obowiązek podatkowy] 1.. Osoby. fizyczne,. jeżeli. mają. miejsce. zamieszka- nia.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej,.podlegają. obowiązkowi.podatkowemu.od.całości.swoich.docho- dów.(przychodów).bez.względu.na.miejsce.położenia. źródeł.przychodów.(nieograniczony.obowiązek.podat- kowy). 1a..Za.osobę.mającą.miejsce.zamieszkania.na.tery- torium. Rzeczypospolitej. Polskiej. uważa. się. osobę. fi- zyczną,.która: 1). .posiada. na. terytorium. Rzeczypospolitej. Polskiej. centrum.interesów.osobistych.lub.gospodarczych. (ośrodek.interesów.życiowych).lub .przebywa.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej. dłużej.niż.183.dni.w.roku.podatkowym. 2). 2.. (uchylony). 6 poDATKi 2016 2a.. Osoby. fizyczne,. jeżeli. nie. mają. na. terytorium. Rzeczypospolitej. Polskiej. miejsca. zamieszkania,. podlegają. obowiązkowi. podatkowemu. tylko. od. do- chodów. (przychodów). osiąganych. na. terytorium. Rzeczypospolitej. Polskiej. (ograniczony. obowiązek. podatkowy). 2b..Za.dochody.(przychody).osiągane.na.terytorium. Rzeczypospolitej. Polskiej. uważa. się. w. szczególności. dochody.(przychody).z: 1). .pracy. wykonywanej. na. terytorium. Rzeczypospo- litej.Polskiej.na.podstawie.stosunku.służbowego,. stosunku. pracy,. pracy. nakładczej. oraz. spółdziel- czego. stosunku. pracy,. bez. względu. na. miejsce. wypłaty.wynagrodzenia; .działalności.wykonywanej.osobiście.na.terytorium. Rzeczypospolitej. Polskiej,. bez. względu. na. miej- sce.wypłaty.wynagrodzenia; .działalności.gospodarczej.prowadzonej.na.teryto- rium.Rzeczypospolitej.Polskiej; .położonej.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej. nieruchomości,. w. tym. ze. sprzedaży. takiej. nieru- chomości. 2). 3). 4). 3.. Od.podatku.dochodowego.od.dochodu.uzyska- nego. ze. źródeł. przychodów. położonych. za. granicą. wolni. są. członkowie. personelu. przedstawicielstw. dyplomatycznych. i. urzędów. konsularnych. oraz. inne. osoby. korzystające. z. przywilejów. i. immunitetów. dy- plomatycznych.lub.konsularnych.na.podstawie.umów. lub. powszechnie. uznanych. zwyczajów. międzyna- rodowych,. jak. również. członkowie. ich. rodzin. pozo- stający.z.nimi.we.wspólnocie.domowej,.jeżeli.nie.są. obywatelami.polskimi.i.nie.mają.stałego.pobytu.na.te- rytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej. art. 4. .(uchylony). art. 4a. [Stosowanie przepisów] . Przepisy. art.. 3. ust.. 1,. 1a,. 2a. i. 2b. stosuje. się. z. uwzględnieniem. umów. w. sprawie. unikania. podwój- nego.opodatkowania,.których.stroną.jest.Rzeczpospo- lita.Polska. art. 5. [Terytorium rP] . Za. terytorium. Rzeczypospolitej. Polskiej. w. rozu- mieniu.ustawy.uważa.się.również.znajdującą.się.poza. morzem. terytorialnym. wyłączną. strefę. ekonomiczną,. w. której. Rzeczpospolita. Polska. na. podstawie. prawa. wewnętrznego.i.zgodnie.z.prawem.międzynarodowym. wykonuje.prawa.odnoszące.się.do.badania.i.eksploata- cji.dna.morskiego.i.jego.podglebia.oraz.ich.zasobów. naturalnych. art. 5a. [Definicje] Ilekroć.w.ustawie.jest.mowa.o: 1). 2). .inwestycjach. –. oznacza. to. środki. trwałe. w. bu- dowie. w. rozumieniu. ustawy. z. dnia. 29. września. 1994.r..o.rachunkowości.(Dz.u..z.2009.r..Nr.152,. poz.. 1223,. z. późn.. zm.),. zwanej. dalej. „ustawą. o.rachunkowości”; .składnikach. majątkowych. –. oznacza. to. aktywa. w. rozumieniu. ustawy. o. rachunkowości. pomniej- szone. o. przejęte. długi. funkcjonalnie. związane. 3). 4). z.prowadzoną.działalnością.gospodarczą.zbywcy,. o.ile.długi.te.nie.zostały.uwzględnione.w.cenie.na- bycia,.o.której.mowa.w.art..22g.ust..3; .przedsiębiorstwie. –. oznacza. to. przedsiębiorstwo. w.rozumieniu.przepisów.Kodeksu.cywilnego; .zorganizowanej. części. przedsiębiorstwa. –. ozna- cza. to. organizacyjnie. i. finansowo. wyodrębniony. w. istniejącym. przedsiębiorstwie. zespół. skład- ników. materialnych. i. niematerialnych,. w. tym. zo- bowiązania,. przeznaczonych. do. realizacji. okre- ślonych. zadań. gospodarczych,. który. zarazem. mógłby.stanowić.niezależne.przedsiębiorstwo.sa- modzielnie.realizujące.te.zadania; ..5). .Ordynacji.podatkowej.–.oznacza.to.ustawę.z.dnia. 29.sierpnia.1997.r..–.Ordynacja.podatkowa.(Dz.u.. z.2005.r..Nr.8,.poz..60,.z.późn..zm.); ..6). .działalności.gospodarczej.albo.pozarolniczej.dzia- łalności.gospodarczej.–.oznacza.to.działalność.za- robkową: a). .wytwórczą,.budowlaną,.handlową,.usługową, b). .polegającą. na. poszukiwaniu,. rozpoznawaniu. . . . . i.wydobywaniu.kopalin.ze.złóż, c). .polegającą. na. wykorzystywaniu. rzeczy. oraz. wartości.niematerialnych.i.prawnych .–. prowadzoną. we. własnym. imieniu. bez. wzglę- du.na.jej.rezultat,.w.sposób.zorganizowany.i.cią- gły,.z.której.uzyskane.przychody.nie.są.zaliczane. do. innych. przychodów. ze. źródeł. wymienionych. w.art..10.ust..1.pkt.1,.2.i.4–9; ..7). .ustawie. o. rehabilitacji. zawodowej. –. rozumie. się. przez.to.ustawę.z.dnia.27.sierpnia.1997.r..o.reha- bilitacji.zawodowej.i.społecznej.oraz.zatrudnianiu. osób. niepełnosprawnych. (Dz.u.. z. 2011. r.. Nr. 127,. poz.. 721,. Nr. 171,. poz.. 1016,. Nr. 209,. poz.. 1243. i.1244.i.Nr.291,.poz..1707); ..8). .urzędzie. skarbowym. –. oznacza. to. urząd. skarbo- wy,. przy. pomocy. którego. odpowiednio. właściwy. dla.podatnika.lub.płatnika.naczelnik.urzędu.skar- bowego.wykonuje.swoje.zadania; ..9). .(uchylony); 10). .(uchylony); 11). .papierach. wartościowych. –. oznacza. to. papiery. wartościowe,.o.których.mowa.w.art..3.pkt.1.usta- wy.z.dnia.29.lipca.2005.r..o.obrocie.instrumenta- mi.finansowymi.(Dz.u..z.2010.r..Nr.211,.poz..1384. oraz. z. 2011. r.. Nr. 106,. poz.. 622,. Nr. 131,. poz.. 763. i.Nr.234,.poz..1391); 12). .dyskoncie.–.oznacza.to.różnicę.między.kwotą.uzy- skaną. z. wykupu. papieru. wartościowego. przez. emitenta. a. wydatkami. poniesionymi. na. nabycie. papieru. wartościowego. na. rynku. pierwotnym. lub. wtórnym,. a. w. przypadku. nabycia. papieru. warto- ściowego.w.drodze.spadku.lub.darowizny.–.różni- cę.między.kwotą.uzyskaną.z.wykupu.a.wydatkami. poniesionymi. przez. spadkodawcę. lub. darczyńcę. na.nabycie.tego.papieru.wartościowego; 13). .pochodnych. instrumentach. finansowych. –. ozna- cza. to. instrumenty. finansowe,. o. których. mowa. w.art..2.ust..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.29.lipca.2005.r.. o.obrocie.instrumentami.finansowymi,.z.wyłącze- niem. tytułów. uczestnictwa. w. instytucjach. wspól- USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH art. 5a nego.inwestowania.oraz.instrumentów.rynku.pie- niężnego; 14) funduszach kapitałowych – oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o któ- rych mowa w przepisach o funduszach inwestycyj- nych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w prze- pisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 15). .ustawie.o.zryczałtowanym.podatku.dochodowym. –. oznacza. to. ustawę. z. dnia. 20. listopada. 1998. r.. o. zryczałtowanym. podatku. dochodowym. od. nie- których. przychodów. osiąganych. przez. osoby. fi- zyczne.(Dz.u..Nr.144,.poz..930,.z.późn..zm.); 16). .ustawie. o. działalności. pożytku. publicznego. –. oznacza. to. ustawę. z. dnia. 24. kwietnia. 2003. r.. o. działalności. pożytku. publicznego. i. o. wolon- tariacie. (Dz.u.. z. 2010. r.. Nr. 234,. poz.. 1536,.. z.późn..zm.); 17). .ustawie.o.podatku.od.towarów.i.usług.–.oznacza. to. ustawę. z. dnia. 11. marca. 2004. r.. o. podatku. od. towarów.i.usług.(Dz.u..z.2011.r..Nr.177,.poz..1054); 18). .ustawie.o.partnerstwie.publiczno-prywatnym.–.oz.na-. cza.to.ustawę.z.dnia.19.grudnia.2008.r..o.partner- stwie.publiczno-prywatnym.(Dz.u..z.2009.r..Nr.19,. poz..100,.z.2010.r..Nr.106,.poz..675.oraz.z.2011.r.. Nr.232,.poz..1378); 19). .(uchylony); 19a)..samochodzie. osobowym. –. oznacza. to. pojazd. samochodowy. w. rozumieniu. przepisów. o. ruchu. drogowym.o.dopuszczalnej.masie.całkowitej.nie- przekraczającej.3,5.tony,.konstrukcyjnie.przezna- czony.do.przewozu.nie.więcej.niż.9.osób.łącznie. z.kierowcą,.z.wyjątkiem: a). .pojazdu.samochodowego.mającego.jeden.rząd. siedzeń,. który. oddzielony. jest. od. części. prze- znaczonej. do. przewozu. ładunków. ścianą. lub. trwałą.przegrodą: –..klasyfikowanego. na. podstawie. przepisów. o.ruchu.drogowym.do.podrodzaju:.wielozada- niowy,.van.lub . . . –..z.otwartą.częścią.przeznaczoną.do.przewozu. ładunków, b). .pojazdu. samochodowego,.który.posiada. kabi- nę.kierowcy.z.jednym.rzędem.siedzeń.i.nadwo- zie. przeznaczone. do. przewozu. ładunków. jako. konstrukcyjnie.oddzielne.elementy.pojazdu, c). .pojazdu. specjalnego,. jeżeli. z. dokumentów. wydanych. zgodnie. z. przepisami. o. ruchu. dro- gowym. wynika,. że. dany. pojazd. jest. pojazdem. specjalnym,. i. jeżeli. spełnione. są. również. wa- runki. zawarte. w. odrębnych. przepisach,. okre- ślone.dla.następujących.przeznaczeń: –.agregat.elektryczny/spawalniczy, –.do.prac.wiertniczych, –.koparka,.koparko-spycharka, –.ładowarka, –..podnośnik.do.prac.konserwacyjno-montażo- wych, –.żuraw.samochodowy, www.infor.pl 7 . . . . . . . . . . . . . . . . art. 5a USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH . d). .pojazdu.samochodowego.określonego.w.prze- pisach.wydanych.na.podstawie.art..86a.ust..16. ustawy.o.podatku.od.towarów.i.usług; 20). .małym. podatniku. –. oznacza. to. podatnika,. u. którego. wartość. przychodu. ze. sprzedaży. (wraz. z. kwotą. należnego. podatku. od. towarów. i. usług). nie. przekroczyła. w. poprzednim. roku. podatkowym. wyrażonej. w. złotych. kwoty. od- powiadającej. równowartości. 1. 200. 000. euro;. przeliczenia. kwot. wyrażonych. w. euro. dokonuje. się. według. średniego. kursu. euro. ogłaszanego. przez. Narodowy. bank. Polski. na. pierwszy. dzień. roboczy.października.poprzedniego.roku.podat- kowego,.w.zaokrągleniu.do.1000.zł; 21). .certyfikacie.rezydencji.–.oznacza.to.zaświadcze- nie.o.miejscu.zamieszkania.podatnika.dla.celów. podatkowych. wydane. przez. właściwy. organ. ad- ministracji.podatkowej.państwa.miejsca.zamiesz- kania.podatnika; 22). .zagranicznym.zakładzie.–.oznacza.to: . a). .stałą. placówkę,. poprzez. którą. podmiot. mają- cy. miejsce. zamieszkania. na. terytorium. jedne- go. państwa. wykonuje. całkowicie. lub. częścio- wo. działalność. na. terytorium. innego. państwa,. a.w.szczególności.oddział,.przedstawicielstwo,. biuro,. fabrykę,. warsztat. albo. miejsce. wydoby- wania.bogactw.naturalnych, . . . b). .plac. budowy,. budowę,. montaż. lub. instalację,. prowadzone. na. terytorium. jednego. państwa. przez.podmiot.mający.miejsce.zamieszkania.na. terytorium.innego.państwa, c). .osobę,. która. w. imieniu. i. na. rzecz. podmiotu. mającego. miejsce. zamieszkania. na. terytorium. jednego. państwa. działa. na. terytorium. innego. państwa,. jeżeli. osoba. ta. ma. pełnomocnictwo. do.zawierania.w.jego.imieniu.umów.i.pełnomoc- nictwo.to.faktycznie.wykonuje .–.chyba.że.umowa.o.unikaniu.podwójnego.opodat- kowania,.której.stroną.jest.Rzeczpospolita.Polska,. stanowi.inaczej; 23). .ustawie.o.emeryturach.kapitałowych.–.oznacza.to. ustawę.z.dnia.21.listopada.2008.r..o.emeryturach. kapitałowych. (Dz.u.. Nr. 228,. poz.. 1507,. z. 2010. r.. Nr.254,.poz..1700.i.Nr.257,.poz..1726.oraz.z.2011.r.. Nr.75,.poz..398); 24). .PKWiu.–.oznacza.to.Polską.Klasyfikację.Wyrobów. i.usług.wprowadzoną.rozporządzeniem.Rady.Mi- nistrów.z.dnia. 29. października. 2008.r..w.sprawie. Polskiej. Klasyfikacji. Wyrobów. i. usług. (PKWiu). (Dz.u..Nr.207,.poz..1293.i.Nr.220,.poz..1435.oraz. z.2009.r..Nr.33,.poz..256.i.Nr.222,.poz..1753); 25). .oznaczeniu.„ex”.–.oznacza.to,.że.zakres.wymienio- nych.wyrobów.lub.usług.jest.węższy.niż.określony. w.podanym.grupowaniu.PKWiu; 26). .spółce.niebędącej.osobą.prawną.–.oznacza.to.spół- kę.niebędącą.podatnikiem.podatku.dochodowego; 27). .rachunku.zbiorczym.–.oznacza.to.rachunek.zbior- czy. w. rozumieniu. ustawy. z. dnia. 29. lipca. 2005. r.. o.obrocie.instrumentami.finansowymi; 28). .spółce.–.oznacza.to.będącą.podatnikiem.podatku. dochodowego.od.osób.prawnych: 8 poDATKi 2016 . . . . a). .spółkę. kapitałową,. w. tym. także. spółkę. za- wiązaną. na. podstawie. rozporządzenia. Rady. (WE). nr. 2157/2001. z. dnia. 8. października. 2001. r.. w. sprawie. statutu. spółki. europejskiej.. (SE). (Dz.. urz.. WE. L. 294. z. 10.11.2001,. str.. 1,. z.późn..zm.;.Dz..urz..uE.Polskie.wydanie.spe- cjalne,.rozdz..6,.t..4,.str..251), b). .spółkę.kapitałową.w.organizacji, c). .spółkę.komandytowo-akcyjną.mającą.siedzibę. lub.zarząd.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Pol- skiej, d). .spółkę. niemającą. osobowości. prawnej. mają- cą. siedzibę. lub. zarząd. w. innym. państwie,. je- żeli.zgodnie.z.przepisami.prawa.podatkowego. tego.innego.państwa.jest.traktowana.jak.osoba. prawna.i.podlega.w.tym.państwie.opodatkowa- niu.od.całości.swoich.dochodów.bez.względu. na.miejsce.ich.osiągania; 29). .udziale. (akcji). –. oznacza. to. również. ogół. praw. i.obowiązków.wspólnika.w.spółce,.o.której.mowa. w.pkt.28.lit..c.i.d; 30). .kapitale.zakładowym.–.oznacza.to.również.kapitał. podstawowy.spółki,.o.której.mowa.w.pkt.28.lit..c. i.d; 31). .udziale. w. zyskach. osób. prawnych. –. oznacza. to. również.udział.w.zyskach.spółek,.o.których.mowa. w.pkt.28.lit..c.i.d; 32). .objęciu. udziału. (akcji). –. oznacza. to. również. uzy- skanie. przez. wspólnika. spółki,. o. której. mowa. w.pkt.28.lit..c.i.d,.ogółu.praw.i.obowiązków.wspól- nika.w.tej.spółce; 33). .wspólniku.–.oznacza.to.również.akcjonariusza; 34). .komercjalizowanej. własności. intelektualnej. . . . . –.oznacza.to: a). .patent,.dodatkowe.prawo.ochronne.na.wynala- zek,.prawo.ochronne.na.wzór.użytkowy,.prawo. z. rejestracji. wzoru. przemysłowego. lub. prawo. z. rejestracji. topografii. układu. scalonego. oraz. prawo.do.uzyskania.powyższych.praw.lub.pra- wo. z. pierwszeństwa. –. określone. w. ustawie. z. dnia. 30. czerwca. 2000. r.. –. Prawo. własności. przemysłowej.(Dz.u..z.2013.r..poz..1410), b). .autorskie.prawa.majątkowe.do.programu.kom- puterowego, c). .równowartość.udokumentowanej.wiedzy.(infor- macji). nadającej. się. do. wykorzystania. w. dzia- łalności.przemysłowej,.naukowej.lub.handlowej. (know-how), d). .prawa. do. korzystania. z. praw. lub. wartości. wy- mienionych. w. lit.. a–c. na. podstawie. umowy. li- cencyjnej; 35). .podmiocie.komercjalizującym.–.oznacza.to.twórcę. uprawnionego.do.praw.lub.wartości.wymienionych.. w.pkt.34.lit..a–c,.a.także.zawarcia.umowy.licencyj- nej,.o.której.mowa.w.pkt.34.lit..d,.jeżeli.wnosi.do. spółki.kapitałowej.komercjalizowaną.własność.in- telektualną; 36). .krótkiej. sprzedaży. –. oznacza. to. krótką. sprzedaż. w.rozumieniu.art..2.ust..1.lit..b.rozporządzenia.Parla- mentu.Europejskiego.i.Rady.(uE).nr.236/2012.z.dnia. 14.marca.2012.r..w.sprawie.krótkiej.sprzedaży.i.wy- USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH art. 5b–6 b) badania stosowane – prace badawcze podej- mowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zo- rientowane przede wszystkim na zastosowa- nie w praktyce, c) badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, pro- cesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie ele- mentów składowych systemów złożonych, bu- dowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące syste- my, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbęd- nych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych; branych.aspektów.dotyczących.swapów.ryzyka.kre- dytowego.(Dz..urz..uE.L.86.z.24.03.2012,.str..1); 37) postępowaniu restrukturyzacyjnym – oznacza to postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restruktu- ryzacyjne (Dz.U. poz. 978); 38) działalności badawczo-rozwojowej – oznacza to działalność twórczą obejmującą badania nauko- we lub prace rozwojowe, podejmowaną w spo- sób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań; 39) badaniach naukowych – oznacza to: a) badania podstawowe – oryginalne prace ba- dawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdo- bywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, 40) pracach rozwojowych – oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie do- stępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dzie- dziny nauki, technologii i działalności gospo- darczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projek- towania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmia- ny wprowadzane do produktów, linii produk- cyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szcze- gólności: a) opracowywanie prototypów i projektów pilo- tażowych oraz demonstracje, testowanie i wa- lidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowa- nia, których głównym celem jest dalsze udo- skonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie zo- stał określony, b) opracowywanie prototypów i projektów pilo- tażowych, które można wykorzystać do ce- lów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt koń- cowy gotowy do wykorzystania komercyj- nego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna. art. 5b. [Pozarolnicza działalność gospodarcza] 1.. Za. pozarolniczą. działalność. gospodarczą. nie. uznaje.się.czynności,.jeżeli.łącznie.spełnione.są.nastę- pujące.warunki: 1). .odpowiedzialność. wobec. osób. trzecich. za. rezul- tat.tych.czynności.oraz.ich.wykonywanie,.z.wyłą- czeniem. odpowiedzialności. za. popełnienie. czy- nów.niedozwolonych,.ponosi.zlecający.wykonanie. tych.czynności; .są. one. wykonywane. pod. kierownictwem. oraz. w.miejscu.i.czasie.wyznaczonych.przez.zlecające- go.te.czynności; .wykonujący. te. czynności. nie. ponosi. ryzyka. go- spodarczego. związanego. z. prowadzoną. działal- nością. 2). 3). 2.. jeżeli. pozarolniczą. działalność. gospodarczą. prowadzi.spółka.niebędąca.osobą.prawną,.przychody. wspólnika.z.udziału.w.takiej.spółce,.określone.na.pod- stawie.art..8.ust..1,.uznaje.się.za.przychody.ze.źródła,. o.którym.mowa.w.art..10.ust..1.pkt.3. art. 5c. (uchylony). art. 5d. [Spełnienie wymagań dla pojazdów sa­ mochodowych] . Spełnienie. wymagań. dla. pojazdów. samochodo- wych.określonych.w: 1). .art.. 5a. pkt. 19a. lit.. a. i. b. stwierdza. się. na. podsta- wie.dodatkowego.badania.technicznego.przepro- wadzonego.przez.okręgową.stację.kontroli.pojaz- dów,. potwierdzonego. zaświadczeniem. wydanym. przez. tę. stację,. oraz. dowodu. rejestracyjnego. pojazdu. zawierającego. odpowiednią. adnotację. o.spełnieniu.tych.wymagań; .art..5a.pkt.19a.lit..c.stwierdza.się.na.podstawie.do- kumentów. wydanych. zgodnie. z. przepisami. o. ru- chu.drogowym. 2). art. 6. [Opodatkowanie małżonków] 1.. Małżonkowie. podlegają. odrębnemu. opodatko- waniu.od.osiąganych.przez.nich.dochodów. 2. małżonkowie podlegający obowiązkowi po- datkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspól- ność majątkowa, pozostający w związku małżeń- skim przez cały rok podatkowy mogą być, z za- strzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odręb- nie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26e; w tym przypadku podatek okre- śla się na imię obojga małżonków w podwójnej wy- sokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. www.infor.pl 9 art. 6 USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH 2a..Wniosek,.o.którym.mowa.w.ust..2,.może.być.wy- rażony. przez. jednego. z. małżonków.. Wyrażenie. wnio- sku.przez.jednego.z.małżonków.traktuje.się.na.równi. ze.złożeniem.przez.niego.oświadczenia.o.upoważnie- niu.go.przez.jego.współmałżonka.do.złożenia.wniosku. o.łączne.opodatkowanie.ich.dochodów..Oświadczenie. to.składa.się.pod.rygorem.odpowiedzialności.karnej.za. fałszywe.zeznania. 3.. Zasada.wyrażona.w.ust..2.ma.zastosowanie.rów- nież,.jeżeli.jeden.z.małżonków.w.roku.podatkowym.nie. uzyskał.przychodów.ze.źródeł,.z.których.dochód.jest. opodatkowany. zgodnie. z. art.. 27,. lub. osiągnął. docho- dy.w.wysokości.niepowodującej.obowiązku.uiszczenia. podatku. 3a.. Zasady. i. sposób. opodatkowania,. o. których. mowa.w.ust..2.i.3,.mają.zastosowanie.również.do: 1). 2). .małżonków,.którzy.mają.miejsce.zamieszkania.dla. celów. podatkowych. w. innym. niż. Rzeczpospolita. Polska. państwie. członkowskim. unii. Europejskiej. lub.w.innym.państwie.należącym.do.Europejskie- go. Obszaru. Gospodarczego. albo. w. Konfederacji. Szwajcarskiej, .małżonków,. z. których. jeden. podlega. nieogra- niczonemu. obowiązkowi. podatkowemu. w. Rze- czypospolitej. Polskiej,. a. drugi. ma. miejsce. za- mieszkania. dla. celów. podatkowych. w. innym. niż. Rzeczpospolita. Polska. państwie. członkowskim. unii.Europejskiej.lub.w.innym.państwie.należącym. do. Europejskiego. Obszaru. Gospodarczego. albo. w.Konfederacji.Szwajcarskiej –. jeżeli. osiągnęli. podlegające. opodatkowaniu. na. terytorium. Rzeczypospolitej. Polskiej. przychody. w. wysokości. stanowiącej. łącznie. co. najmniej. 75 . całkowitego. przychodu. osiągniętego. przez. oboje. małżonków.w.danym.roku.podatkowym.i.udokumen- towali.certyfikatem.rezydencji.miejsce.zamieszkania. dla. celów. podatkowych;. przepisy. ust.. 8–10. stosuje. się.odpowiednio. 4.. Od. dochodów. rodzica. lub. opiekuna. prawnego,. podlegającego. obowiązkowi. podatkowemu,. o. którym. mowa. w. art.. 3. ust.. 1,. będącego. panną,. kawalerem,. wdową,.wdowcem,.rozwódką,.rozwodnikiem.albo.oso- bą,.w.stosunku.do.której.orzeczono.separację.w.rozu- mieniu. odrębnych. przepisów,. lub. osobą. pozostającą. w.związku.małżeńskim,.jeżeli.jej.małżonek.został.po- zbawiony.praw.rodzicielskich.lub.odbywa.karę.pozba- wienia. wolności,. jeżeli. ten. rodzic. lub. opiekun. w. roku. podatkowym.samotnie.wychowuje.dzieci: 1). 2). .małoletnie, .bez.względu.na.ich.wiek,.które.zgodnie.z.odrębny- mi.przepisami.otrzymywały.zasiłek.(dodatek).pie- lęgnacyjny.lub.rentę.socjalną, .do. ukończenia. 25. roku. życia. uczące. się. w. szko- łach,. o. których. mowa. w. przepisach. o. systemie. oświaty,. przepisach. o. szkolnictwie. wyższym. lub. w.przepisach.regulujących.system.oświatowy.lub. szkolnictwo. wyższe. obowiązujących. w. innym. niż. Rzeczpospolita.Polska.państwie,.jeżeli.w.roku.po- datkowym.nie.uzyskały.dochodów.podlegających. opodatkowaniu.na.zasadach.określonych.w.art..27. lub.art..30b.w.łącznej.wysokości.przekraczającej. kwotę.stanowiącą.iloraz.kwoty.zmniejszającej.po- 3). 10 poDATKi 2016 datek.oraz.stawki.podatku,.określonych.w.pierw- szym.przedziale.skali.podatkowej,.o.której.mowa. w.art..27.ust..1,.z.wyjątkiem.renty.rodzinnej –.podatek.może.być.określony,.z.zastrzeżeniem.ust..8,. na. wniosek. wyrażony. w. rocznym. zeznaniu. podatko- wym,. w. podwójnej. wysokości. podatku. obliczonego. od. połowy. dochodów. osoby. samotnie. wychowującej. dzieci,.z.uwzględnieniem.art..7,.z.tym.że.do.sumy.tych. dochodów.nie.wlicza.się.dochodów.(przychodów).po- datkowanych. w. sposób. zryczałtowany. na. zasadach. określonych.w.tej.ustawie. 4a.. Zasada. i. sposób. opodatkowania,. o. których. mowa. w. ust.. 4,. mają. zastosowanie. również. do. osób,. o.których.mowa.w.art..3.ust..2a,.samotnie.wychowują- cych.w.roku.podatkowym.dzieci,.jeżeli.łącznie.spełnia- ją.następujące.warunki: 1). .mają. miejsce. zamieszkania. dla. celów. podatko- wych.w.innym.niż.Rzeczpospolita.Polska.państwie. członkowskim.unii.Europejskiej.lub.w.innym.pań- stwie. należącym. do. Europejskiego. Obszaru. Go- spodarczego.albo.w.Konfederacji.Szwajcarskiej; .osiągnęły. podlegające. opodatkowaniu. na. teryto- rium. Rzeczypospolitej. Polskiej. przychody. w. wy- sokości.stanowiącej.co.najmniej.75 .całkowitego. przychodu. osiągniętego. w. danym. roku. podatko- wym; .udokumentowały.certyfikatem.rezydencji.miejsce. zamieszkania.dla.celów.podatkowych. 2). 3). 4b..Do.podatników,.o.których.mowa.w.ust..4a,.prze- pisy.ust..8–10.stosuje.się.odpowiednio. 5.. (uchylony). 6.. (uchylony). 7.. (uchylony). 8.. Sposób.opodatkowania,.o.którym.mowa.w.ust..2. i.4,.nie.ma.zastosowania.w.sytuacji,.gdy.chociażby.do. jednego.z.małżonków,.osoby.samotnie.wychowującej. dzieci. lub. do. jej. dziecka. mają. zastosowanie. przepisy. art..30c,.ustawy.o.zryczałtowanym.podatku.dochodo- wym.lub.ustawy.z.dnia.24.sierpnia.2006.r..o.podatku. tonażowym. 9.. Zasada. określona. w. ust.. 8. nie. dotyczy. osób,. o.których.mowa.w.art..1.pkt.2.ustawy.o.zryczałtowa- nym. podatku. dochodowym. niekorzystających. jedno- cześnie.z.opodatkowania.przychodów.z.pozarolniczej. działalności. gospodarczej. lub. z. działów. specjalnych. produkcji. rolnej. na. zasadach. określonych. w. art.. 30c. albo. w. ustawie. o. zryczałtowanym. podatku. dochodo- wym,.albo.w.ustawie.z.dnia.24.sierpnia.2006.r..o.podat- ku.tonażowym. 10.. Sposób.opodatkowania,.o.którym.mowa.w.ust..2. i.4,.nie.ma.zastosowania.do.podatników,.którzy.wniosek,. wyrażony. w. zeznaniu. podatkowym,. określony. w. ust.. 2. i.4,.złożą.po.terminie,.o.którym.mowa.w.art..45.ust..1. 11.. Za. całkowite. przychody,. o. których. mowa. w.ust..3a.i.4a,.uważa.się.przychody.osiągnięte.ze.źró- deł.określonych.w.art..10.ust..1,.bez.względu.na.miej- sce.położenia.tych.źródeł.przychodów. 12.. Przepisy.ust..3a.i.4a.stosuje.się.pod.warunkiem. istnienia.podstawy.prawnej.wynikającej.z.umowy.o.uni- kaniu.podwójnego.opodatkowania.lub.innych.ratyfiko- wanych.umów.międzynarodowych,.których.stroną.jest. Rzeczpospolita.Polska,.do.uzyskania.przez.organ.po- USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH art. 6a–9 datkowy.informacji.podatkowych.od.organu.podatko- wego. państwa,. w. którym. osoba. fizyczna. ma. miejsce. zamieszkania.dla.celów.podatkowych. 13.. Na.żądanie.organów.podatkowych.lub.organów. kontroli.skarbowej.podatnicy,.o.których.mowa.w.ust..3a. i.4a,.są.obowiązani.udokumentować.wysokość.całko- witych.przychodów.osiągniętych.w.danym.roku.podat- kowym,. przedstawiając. zaświadczenie. wydane. przez. właściwy.organ.podatkowy.innego.niż.Rzeczpospolita. Polska.państwa.członkowskiego.unii.Europejskiej.lub. innego.państwa.należącego.do.Europejskiego.Obsza- ru. Gospodarczego. albo. Konfederacji. Szwajcarskiej,. w.którym.osoby.te.mają.miejsce.zamieszkania.dla.ce- lów. podatkowych. lub. inny. dokument. potwierdzający. wysokość.całkowitych.przychodów.osiągniętych.w.da- nym.roku.podatkowym. art. 6a. [Podatnik uprawniony do złożenia wnio­ sku] . 1.. Wniosek. o. łączne. opodatkowanie. dochodów. małżonków,. między. którymi. istniała. w. roku. podatko- wym. wspólność. majątkowa,. może. być. także. złożony. przez.podatnika,.który: 1). .zawarł. związek. małżeński. przed. rozpoczęciem. roku.podatkowego,.a.jego.małżonek.zmarł.w.trak- cie.roku.podatkowego; .pozostawał.w.związku.małżeńskim.przez.cały.rok.po- datkowy,.a.jego.małżonek.zmarł.po.upływie.roku.po- datkowego.przed.złożeniem.zeznania.podatkowego. 2). 2.. Do.podatników,.którzy.złożyli.wniosek,.o.którym. mowa.w.ust..1: 1). .stosuje. się. sposób. opodatkowania. określony. w.art..6.ust..2; .stosuje.się.przepisy.art..6.ust..3,.3a.i.8–13; .nie.stosuje.się.przepisu.art..6.ust..4. 2). 3). art. 7. [Dochody małoletnich dzieci] .1.. Dochody.małoletnich.dzieci.własnych.i.przyspo- sobionych,.z.wyjątkiem.dochodów.z.ich.pracy,.stypen- diów.oraz.dochodów.z.przedmiotów.oddanych.im.do. swobodnego. użytku,. podlegające. opodatkowaniu. na. terytorium. Rzeczypospolitej. Polskiej,. dolicza. się. do. dochodów. rodziców,. chyba. że. rodzicom. nie. przysłu- guje. prawo. pobierania. pożytków. ze. źródeł. przycho- dów.dzieci. 2.. jeżeli. małżonkowie. podlegają. odrębnemu. opo- datkowaniu,.dochody.małoletnich.dzieci.dolicza.się.po. połowie.do.dochodu.każdego.z.małżonków. 3.. Przepis. ust.. 2. nie. ma. zastosowania. do. małżon- ków,.w.stosunku.do.których.orzeczono.separację.w.ro- zumieniu.odrębnych.przepisów. art. 8. [Dochody wspólników] 1.. Przychody.z.udziału.w.spółce.niebędącej.osobą. prawną,. ze. wspólnej. własności,. wspólnego. przedsię- wzięcia,. wspólnego. posiadania. lub. wspólnego. użyt- kowania. rzeczy. lub. praw. majątkowych. u. każdego. podatnika. określa. się. proporcjonalnie. do. jego. prawa. do. udziału. w. zysku. (udziału). oraz,. z. zastrzeżeniem. ust.. 1a,. łączy. się. z. pozostałymi. przychodami. ze. źró- deł,.z.których.dochód.podlega.opodatkowaniu.według. skali,.o.której.mowa.w.art..27.ust..1.. W.przypadku.bra- ku. przeciwnego. dowodu. przyjmuje. się,. że. prawa. do. udziału.w.zysku.(udziału).są.równe. 1a.. Przychodów. z. pozarolniczej. działalności. go- spodarczej,.o.których.mowa.w.art..10.ust..1.pkt.3,.lub. działów.specjalnych.produkcji.rolnej,.o.których.mowa. w. art.. 10. ust.. 1. pkt. 4,. osiąganych. przez. podatników. opodatkowanych.na.zasadach.określonych.w.art..30c,. nie. łączy. się. z. pozostałymi. przychodami. ze. źródeł,. z.których.dochód.podlega.opodatkowaniu.według.ska- li,.o.której.mowa.w.art..27.ust..1. 2.. Zasady.wyrażone.w.ust..1.stosuje.się.odpowied- nio.do: 1). 2). .rozliczania. kosztów. uzyskania. przychodów,. wy- datków.niestanowiących.kosztów.uzyskania.przy- chodów.i.strat; .ulg.podatkowych.związanych.z.prowadzoną.działal- nością.w.formie.spółki.niebędącej.osobą.prawną. 3.. Zasady,. o. których. mowa. w. ust.. 1. i. 2,. mają. rów- nież.zastosowanie.do.małżonków,.między.którymi.ist- nieje. wspólność. majątkowa,. osiągających. ze. źródła. określonego.w.art..10.ust..1.pkt.6.przychody.ze.wspól- nej. własności,. wspólnego. posiadania. lub. wspólnego. użytkowania. rzeczy,. chyba. że. złożą. pisemne. oświad- czenie.o.opodatkowaniu. całości.dochodu. osiągnięte- go.z.tego.źródła.przez.jednego.z.nich. 4.. Oświadczenie,. o. którym. mowa. w. ust.. 3,. należy. złożyć. właściwemu. naczelnikowi. urzędu. skarbowego. najpóźniej.do.20.dnia.miesiąca.następującego.po.mie- siącu,.w.którym.został.otrzymany,.ze.źródła.określone- go.w.art..10.ust..1.pkt.6,.pierwszy.w.roku.podatkowym. przychód.ze.wspólnej.własności,.wspólnego.posiada- nia.lub.wspólnego.użytkowania.rzeczy. 5.. Wybór. zasady. opodatkowania. całości. docho- du.przez.jednego.z.małżonków,.wyrażony.w.oświad- czeniu,.o.którym.mowa.w.ust..3,.obowiązuje.przy.za- płacie. zaliczek. przez. cały. rok. podatkowy. oraz. przy. składaniu. zeznania. o. wysokości. osiągniętego. do- chodu. (poniesionej. straty),. chyba. że. w. wyniku. roz- wodu. albo. orzeczenia. przez. sąd. separacji. nastąpił. podział. majątku. wspólnego. małżonków. i. przedmiot. umowy. przypadł. temu. z. małżonków,. na. którym. nie. ciążył.obowiązek.zapłaty.zaliczek.i.składania.zezna- nia.o.wysokości.osiągniętego.dochodu.(poniesionej. straty).z.tego.tytułu. 6.. Wybór. zasady. opodatkowania. całości. dochodu. przez. jednego. z. małżonków,. wyrażony. w. oświadcze- niu,. o. którym. mowa. w. ust.. 3,. dotyczy. również. lat. na- stępnych,.chyba.że.w.terminie.do.20.dnia.miesiąca.na- stępującego.po.miesiącu,.w.którym.został.otrzymany,. ze.źródła.określonego.w.art..10.ust..1.pkt.6,.pierwszy. w.roku.podatkowym.przychód.ze.wspólnej.własności,. wspólnego. posiadania. lub. wspólnego. użytkowania. rzeczy,. małżonkowie. zawiadomią. w. formie. pisemnej. właściwego.naczelnika.urzędu.skarbowego.o.rezygna- cji. z. opodatkowania. całości. dochodu. przez. jednego. z.małżonków. art. 9. [Przedmiot opodatkowania] .1.. Opodatkowaniu.podatkiem.dochodowym.podle- gają.wszelkiego.rodzaju.dochody,.z.wyjątkiem.docho- dów.wymienionych.w.art..21,.52,.52a.i.52c.oraz.docho- www.infor.pl 11 art. 9a USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH dów,. od. których. na. podstawie. przepisów. Ordynacji. podatkowej.zaniechano.poboru.podatku. 1a. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w da- nym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 25e, art. 29–30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów. 2.. Dochodem.ze.źródła.przychodów,.jeżeli.przepisy. art..24–25.oraz.art..30f.nie.stanowią.inaczej,.jest.nad- wyżka. sumy. przychodów. z. tego. źródła. nad. kosztami. ich. uzyskania. osiągnięta. w. roku. podatkowym.. jeżeli. koszty.uzyskania.przekraczają.sumę.przychodów,.róż- nica.jest.stratą.ze.źródła.przychodów. 3.. O.wysokość.straty.ze.źródła.przychodów,.ponie- sionej. w. roku. podatkowym,. można. obniżyć. dochód. uzyskany.z.tego.źródła.w.najbliższych.kolejno.po.so- bie. następujących. pięciu. latach. podatkowych,. z. tym. że.wysokość.obniżenia.w.którymkolwiek.z.tych.lat.nie. może.przekroczyć.50 .kwoty.tej.straty. 3a..Przepis.ust..3.nie.ma.zastosowania.do.strat: 1). 2). .z. odpłatnego. zbycia. rzeczy. i. praw. majątkowych,. o.których.mowa.w.art..10.ust..1.pkt.8,.oraz .ze.źródeł.przychodów,.z.których.dochody.są.wol- ne.od.podatku.dochodowego. 4.. Przepis.ust..3.ma.zastosowanie.do.straty.z.dzia- łów.specjalnych.produkcji.rolnej,.jeżeli.dochód.z.dzia- łów. specjalnych. produkcji. rolnej. przez. okres. następ- nych.pięciu.kolejnych.lat.podatkowych.ustalany.jest.na. podstawie.ksiąg. 5.. Przepis. ust.. 3. stosuje. się. odpowiednio,. gdy. w.okresie,.o.którym.mowa.w.tym.przepisie,.podatnik.jest. opodatkowany. na. zasadach. określonych. w. rozdziale. 2. ustawy.o.zryczałtowanym.podatku.dochodowym..W.tym. przypadku.obniża.się.przychód,.o.którym.mowa.w.art..6. ust..1.ustawy.o.zryczałtowanym.podatku.dochodowym. 6.. Przepis. ust.. 3. ma. zastosowanie. do. strat. z.odpłatnego.zbycia.udziałów.(akcji). w. spółce,. papie- rów.wartościowych,.w.tym.z.odpłatnego.zbycia.papie- rów. wartościowych. na. rynku. regulowanym. w. ramach. krótkiej.sprzedaży.i.odpłatnego.zbycia.pochodnych.in- strumentów.finansowych.oraz.z.realizacji.praw.z.nich. wynikających,. a. także. z. tytułu. objęcia. udziałów. (ak- cji).w.spółce.albo.wkładów.w.spółdzielni,.w.zamian.za. wkład. niepieniężny. w. postaci. innej. niż. przedsiębior- stwo.lub.jego.zorganizowana.część. art. 9a. [zasady opodatkowania] 1.. Dochody.osiągnięte.przez.podatników.ze.źródła,. o.którym.mowa.w.art..10.ust..1.pkt.3,.są.opodatkowa- ne.na.zasadach.określonych.w.art..27,.z.zastrzeżeniem. ust.. 2. i. 3,. chyba. że. podatnicy. złożą. właściwemu. na- czelnikowi. urzędu. skarbowego. pisemny. wniosek. lub. oświadczenie. o. zastosowanie. form. opodatkowania. określonych.w.ustawie.o.zryczałtowanym.podatku.do- chodowym..Podatnicy.podejmujący.działalność.gospo- darczą.wniosek.lub.oświadczenie.o.zastosowanie.form. opodatkowania. określonych. w. ustawie. o. zryczałtowa- nym.podatku.dochodowym.mogą.złożyć.na.podstawie. przepisów.o.swobodzie.działalności.gospodarczej. Obowiązuje od 19 maja 2016 r. 1.. Dochody.osiągnięte.przez.podatników.ze.źró- dła,.o.którym.mowa.w.art..10.ust..1.pkt.3,.są.opo- datkowane. na. zasadach. określonych. w. art.. 27,. z.zastrzeżeniem.ust..2.i.3,.chyba.że.podatnicy.zło- żą. właściwemu. naczelnikowi. urzędu. skarbowego. pisemny.wniosek.lub.oświadczenie.o.zastosowanie. form. opodatkowania. określonych. w. ustawie. o. zry- czałtowanym. podatku. dochodowym.. Wniosek. lub. oświadczenie.o.zastosowanie.form.opodatkowania. określonych. w. ustawie. o. zryczałtowanym. podatku. dochodowym.podatnicy.mogą.złożyć.na.podstawie. przepisów.o.swobodzie.działalności.gospodarczej.3.. 2.. Podatnicy,.z.zastrzeżeniem.ust..3,.mogą.wybrać. sposób. opodatkowania. dochodów. z. pozarolniczej. działalności. gospodarczej. na. zasadach. określonych. w. art.. 30c.. W. tym. przypadku. są. obowiązani. do. zło- żenia. właściwemu. naczelnikowi. urzędu. skarbowego. do. dnia. 20. stycznia. roku. podatkowego. pisemnego. oświadczenia. o. wyborze. tego. sposobu. opodatkowa- nia.. jeżeli. podatnik. rozpoczyna. prowadzenie. poza- rolniczej. działalności. gospodarczej,. oświadczenie. może. złożyć. na. podstawie. przepisów. o. swobodzie. działalności.gospodarczej,.a.jeżeli.podatnik.nie.złożył. oświadczenia. na. podstawie. tych. przepisów. –. pisem- ne. oświadczenie. składa. właściwemu. naczelnikowi. urzędu.skarbowego,.nie.później.niż.w.dniu.uzyskania. pierwszego.przychodu. Obowiązuje od 19 maja 2016 r. 2.. Podatnicy.mogą.wybrać.sposób.opodatkowania. dochodów.z.pozarolniczej.działalności.gospodarczej. na.zasadach.określonych.w.art..30c..W.tym.przypad- ku.są.obowiązani.do.złożenia.właściwemu.naczelni- kowi.urzędu.skarbowego.do.dnia.20.stycznia.roku.po- datkowego.pisemnego.oświadczenia.o.wyborze.tego. sposobu.opodatkowania..jeżeli.podatnik.rozpoczyna. prowadzenie.pozarolniczej.działalności.gospodarczej. w. trakcie. roku. podatkowego,. pisemne. oświadcze- nie.składa.właściwemu.naczelnikowi.urzędu.skarbo- wego,. nie. później. niż. w. dniu. uzyskania. pierwszego. przychodu..Oświadczenie.o.wyborze.opodatkowania. dochodów.z.pozarolniczej.działalności.gospodarczej. na.zasadach.określonych.w.art..30c.podatnicy.mogą. złożyć.na.podstawie.przepisów.o.swobodzie.działal- ności.gospodarczej.4. 3. 4. .Art..9a.ust..1.w.brzmieniu.ustalonym.przez.art..3.pkt.1.lit..a).ustawy.z.25.września.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.swobodzie.dzia- łalności.gospodarczej.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.u..poz..1893)..Zmiana.wchodzi.w.życie.19.maja.2016.r. .Art..9a.ust..2.w.brzmieniu.ustalonym.przez.art..3.pkt.1.lit..b).ustawy.z.25.września.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.swobodzie.dzia- łalności.gospodarczej.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.u..poz..1893)..Zmiana.wchodzi.w.życie.19.maja.2016.r. 12 poDATKi 2016 USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH art. 10 3.. jeżeli.podatnik,.który.wybrał.sposób.opodatko- wania,.o.którym.mowa.w.ust..2,.uzyska.z.działalności. gospodarczej. prowadzonej. samodzielnie. lub. z. tytu- łu.prawa.do.udziału.w.zysku.spółki.niebędącej.oso- bą.prawną.przychody.ze.świadczenia.usług.na.rzecz. byłego.lub.obecnego.pracodawcy,.odpowiadających. czynnościom,. które. podatnik. lub. co. najmniej. jeden. ze.wspólników: .(uchylony), 1). 2). .wykonywał.lub.wykonuje.w.roku.podatkowym –. w. ramach. stosunku. pracy. lub. spółdzielczego. sto- sunku. pracy,. podatnik. ten. traci. w. roku. podatko- wym. prawo. do. opodatkowania. w. sposób. określony. w.art..30c.i.jest.obowiązany.do.wpłacenia.zaliczek.od. dochodu.osiągniętego.od.początku.roku,.obliczonych. przy. zastosowaniu. skali. podatkowej,. o. której. mowa. w.art..27.ust..1,.oraz.odsetek.za.zwłokę.od.zaległości. z.tytułu.tych.zaliczek. 4.. Wybór. sposobu. opodatkowania. dokonany. w. oświadczeniu,. o. którym. mowa. w. ust.. 2,. dotyczy. również.lat.następnych,.chyba.że.podatnik,.w.termi- nie.do.dnia.20.stycznia.roku.podatkowego,.zawiado- mi.w.formie.pisemnej.właściwego.naczelnika.urzędu. skarbowego.o.rezygnacji.z.tego.sposobu.opodatko- wania.lub.złoży.w.tym.terminie.pisemny.wniosek.lub. oświadczenie. o. zastosowanie. form. opodatkowania. określonych. w. ustawie. o. zryczałtowanym. podatku. dochodowym. Obowiązuje od 19 maja 2016 r. 4.. Wybór. sposobu. opodatkowania. dokonany. w.oświadczeniu,.o.którym.mowa.w.ust..2,.dotyczy. również. lat. następnych,. chyba. że. podatnik,. w. ter- minie. do. dnia. 20. stycznia. roku. podatkowego,. za- wiadomi.w.formie.pisemnej.właściwego.naczelnika. urzędu. skarbowego. o. rezygnacji. z. tego. sposobu. opodatkowania. lub. złoży. w. tym. terminie. pisem- ny.wniosek.lub.oświadczenie.o.zastosowanie.form. opodatkowania. określonych. w. ustawie. o. zryczał- towanym. podatku. dochodowym.. Zawiadomienie. o.rezygnacji.ze.sposobu.opodatkowania,.o.którym. mowa.w.ust..2,.podatnik.może.złożyć.na.podstawie. przepisów.o.swobodzie.działalności.gospodarczej.5 5.. jeżeli.podatnik: 1). .prowadzi. działalność. gospodarczą. samodzielnie. i.jest.wspólnikiem.spółki.niebędącej.osobą.praw- ną, 2). .jest.wspólnikiem.spółki.niebędącej.osobą.prawną –. wybór. sposobu. opodatkowania,. o. którym. mowa. w. ust.. 2,. dotyczy. wszystkich. form. prowadzenia. tej. działalności,. do. których. mają. zastosowanie. przepisy. ustawy. 6.. Dochody. osiągane. przez. podatników. ze. źródła,. o.którym.mowa.w.art..10.ust..1.pkt.6,.są.opodatkowane. na.zasadach.określonych.w.ustawie,.chyba.że.podatni- cy. złożą. właściwemu. naczelnikowi. urzędu. skarbowe- go. pisemne. oświadczenia. o. wyborze. opodatkowania. w.formie.ryczałtu.od.przychodów.ewidencjonowanych,. na.zasadach.określonych.w.ustawie.o.zryczałtowanym. podatku.dochodowym. 7.. Podatnicy,. którzy. dochody. ze. źródła,. o. którym. mowa. w. art.. 10. ust.. 1. pkt. 4,. ustalają. na. podstawie. prowadzonych. ksiąg,. mogą. wybrać. sposób. opodat- kowania. tych. dochodów. na. zasadach. określonych. w. art.. 30c.. W. tym. przypadku. są. obowiązani. do. zło- żenia. właściwemu. naczelnikowi. urzędu. skarbowego. w.terminie,.o.którym.mowa.w.art..43.ust..1,.pisemne- go. oświadczenia. o. wyborze. tego. sposobu. opodat- kowania,. a. jeżeli. podatnik. rozpoczyna. prowadzenie. działów. specjalnych. produkcji. rolnej. w. trakcie. roku. podatkowego. –. w. terminie,. o. którym. mowa. w. art.. 43. ust..3.. Przepis.ust..5.stosuje.się.odpowiednio. 8.. Wybór. sposobu. opodatkowania. dokonany. w. o.-. świad.czeniu,.o.którym.mowa.w.ust..7,.dotyczy.również.lat. następnych,.chyba.że.podatnik,.w.terminie.do.dnia.30.li- stopada.roku.poprzedzającego.rok.podatkowy,.zawiado- mi.w.formie.pisemnej.właściwego.naczelnika.urzędu.skar- bowego.o.rezygnacji.z.tego.sposobu.opodatkowania. rozdział 2 Źródła przychodów art. 10. [Specyfikacja źródeł przychodów] 1.. Źródłami.przychodów.są: 1). 2). 3). 4). 5). 6). 7). 8). . . . . .stosunek. służbowy,. stosunek. pracy,. w. tym. spół- dzielczy.stosunek.pracy,.członkostwo.w.rolniczej. spółdzielni.produkcyjnej.lub.innej.spółdzielni.zaj- mującej. się. produkcją. rolną,. praca. nakładcza,. emerytura.lub.renta; .działalność.wykonywana.osobiście; .pozarolnicza.działalność.gospodarcza; .działy.specjalne.produkcji.rolnej; .(uchylony); .najem,. podnajem,. dzierżawa,. poddzierżawa. oraz. inne.umowy.o.podobnym.charakterze,.w.tym.rów- nież. dzierżawa,. poddzierżawa. działów. specjal- nych.produkcji.rolnej.oraz.gospodarstwa.rolnego. lub. jego. składników. na. cele. nierolnicze. albo. na. prowadzenie. działów. specjalnych. produkcji. rol- nej,. z. wyjątkiem. składników. majątku. związanych. z.działalnością.gospodarczą; .kapitały. pieniężne. i. prawa. majątkowe,. w. tym. od- płatne. zbycie. praw. majątkowych. innych. niż. wy- mienione.w.pkt.8.lit..a–c; .odpłatne.zbycie,.z.zastrzeżeniem.ust..2: a). .nieruchomości. lub. ich. części. oraz. udziału. w.nieruchomości, b). .spółdzielczego.własnościowego.prawa.do.loka- lu.mieszkalnego.lub.użytkowego.oraz.prawa.do. domu. jednorodzinnego. w. spółdzielni. mieszka- niowej, c). .prawa.wieczystego.użytkowania.gruntów, d). .innych.rzeczy, 5. .Art..9a.ust..4.w.brzmieniu.ustalonym.przez.art..3.pkt.1.lit..c).ustawy.z.25.września.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.swobodzie.dzia- łalności.gospodarczej.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.u..poz..1893)..Zmiana.wchodzi.w.życie.19.maja.2016.r. www.infor.pl 13 art. 11–12 USTAwA o poDATKU DoCHoDowYm oD oSÓB fiZYCZnYCH . .–. jeżeli. odpłatne. zbycie. nie. następuje. w. wykona- niu.działalności.gospodarczej.i.zostało.dokonane. w. przypadku. odpłatnego. zbycia. nieruchomości. i.praw.majątkowych.określonych.w.lit..a–c.–.przed. upł
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatki 2016/04 PIT, CIT, Ryczałt
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: