Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00299 004684 22932136 na godz. na dobę w sumie
Podejmowanie decyzji - ebook/pdf
Podejmowanie decyzji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 131
Wydawca: BC Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61059-09-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Codziennie musimy podejmować decyzje. W wielu sprawach i w różnych sytuacjach. Niestety najczęściej dopiero później stwierdzamy, że mogliśmy być bardziej przewidujący…

Książka pokazuje, że tak nie musi być. Prezentowane są w niej metody i techniki, które w porę zastosowane, pomogą działać bezpiecznie i zmniejszyć niepewność towarzyszącą każdej decyzji.

Dzięki niej dowiesz się, jak:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podejmowanie decyzji Jak unikać ryzyka Jak efektywnie działać SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE Hartmut Laufer Podejmowanie decyzji Jak unikać ryzyka Jak efektywnie działać SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE Wydano na licencji Cornelsen Verlag GmbH Co. OHG, Berlin. Przy opracowywaniu edycji polskiej wykorzystano tekst, układ graiczny oraz ilustracje z niemieckiego oryginału. Tytuł oryginału: Entscheidungsindung Przekład: Ewa Lemiesz Redakcja: Małgorzata Dzikowska, Anna Zając Konsultacja: Anna Głowacz Ilustracja na okładce: Tomasz Wilczkiewicz Skład: Renata Ulanowska Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania niniejszej książki i jej części do innych niż prawnie ujętych celów, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Zgodnie z prawem autorskim, bez uprzedniej zgody wydawcy zabrania się powielania, zapisywania, oraz zamieszczania dzieła lub jego części w sieci komputerowej, a także w wewnętrznej sieci szkół i innych placówek oświatowych. © Cornelsen Verlag GmbH Co. OHG, Berlin 2007 © BC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa 2008 Wydanie I Druk i oprawa: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN ISBN: 978-83-61059-09-7 Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . 9 1. Rozpoznawanie konieczności podejmowania decyzji . . . . . . . . 11 1.1 Życie oznacza podejmowanie decyzji . . . . . . 1.2 Czym jest „problem”? . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Jeden problem nierówny drugiemu . . . . . . . 1.4 Dlaczego problemy pozostają nierozwiązane? 1.5 Wewnętrzne nastawienie do problemów . . . . bliższej perspektywy: Pokonywanie braku pewności siebie . . . 11 12 15 15 17 20 1.6 Ukierunkowany proces rozwiązywania problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.7 Brak jasno sprecyzowanego celu uniemożliwia skuteczne rozwiązanie problemów! . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 25 2. Analiza problemów . . . . . . . . . . 26 2.1 Ryzyko wynikające z doświadczenia . . . . . . . 26 2.2 Nie można zaczynać terapii bez dokładnej diagnozy! . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Dosłowne traktowanie opisu problemu. . . . . 2.4 Prosta droga do rozpoznania przyczyn . . . . . 28 29 30 bliższej perspektywy: Usystematyzowane ustalanie przyczyn . 2.5 Zbieg różnych przyczyn i skutków . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 34 40 3. Szukanie różnych możliwości rozwiązania problemu . . . . . . . . 41 3.1 Kreatywne myślenie i działanie . . . . . . . . . . 3.2 Metody i techniki wspierające kreatywność . 3.3 Metody morfologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Klasyczna „burza mózgów” . . . . . . . . . . . . . 3.5 „Burza mózgów” w pojedynkę . . . . . . . . . . . 3.6 Metody typu „brainwriting” . . . . . . . . . . . . . 3.7 Inspirujące techniki grai czne i techniki pytań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 44 50 54 60 60 64 69 4. Podjęcie decyzji . . . . . . . . . . . . 70 4.1 Sytuacje i zachowania decyzyjne . . . . . . . . . 4.2 Podnoszenie jakości decyzji . . . . . . . . . . . . 4.3 Metody i techniki decyzyjne . . . . . . . . . . . . 4.4 Przygotowanie do podjęcia decyzji . . . . . . . . bliższej perspektywy: Jakie kryteria powinny obowiązywać? . . 4.5 Podejmowanie decyzji w skomplikowanych kwestiach . . . . . . . . . . 4.6 Decyzje wysokiego ryzyka . . . . . . . . . . . . . . 70 80 84 87 88 96 97 bliższej perspektywy: Drzewo decyzyjne . . . . . . . . . . . . . . . . 100 bliższej perspektywy: Analiza ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 4.7 Decydowanie w oparciu o porównanie korzyści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 bliższej perspektywy: Porównanie opcji . . . . . . . . . . . . . . . . 108 bliższej perspektywy: Tworzenie szeregów klasyi kacyjnych . . 112 bliższej perspektywy: Ocena plusów i minusów . . . . . . . . . . . 115 bliższej perspektywy: Analiza korzyści . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 bliższej perspektywy: Prognoza korzyści . . . . . . . . . . . . . . . . 122 4.8 Decyzja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Literatura uzupełniająca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 O Autorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Wprowadzenie: Czy jesteśmy mądrzejsi dopiero po fakcie...? Każdego dnia mamy do czynienia z wieloma sytuacjami, które zmuszają nas do podejmowania różnych decyzji. Budzimy się rano z bólem gardła, czując się fatalnie. Za- stanawiamy się, czy powinniśmy pójść do pracy, czy raczej zostać w domu, żeby się wykurować. Jeśli zdecydujemy się pozostać w domu, pojawia się pytanie: zostać w łóżku, pójść po lekarstwa do apteki, a może udać się do lekarza? Jadąc do przychodni, natraiamy na zatamowany ruch przed skrzyżowaniem. Czy powinniśmy nadal jechać tą trasą, czy też skręcić w pierwszą ulicę, by ominąć korek? I tak dalej, aż do późnego wieczoru. W codziennych sytuacjach często nie uświadamiamy so- bie, że podejmujemy decyzje, które z kolei sterują naszym zachowaniem. Zupełnie inaczej to wygląda w sytuacjach problemowych, w których nasze decyzje mogą pociągać za sobą bardzo po- ważne, a często także trudne do przewidzenia konsekwencje. W życiu prywatnym można tu wymienić np. wybór zawodu, drogie inwestycje lub zakupy. W sferze zawodowej wszelkie decyzje, które podejmujemy, mogą mieć duży wpływ na na- szą karierę, a czasem nawet na losy całej irmy. Niestety dopiero po fakcie przekonujemy się, czy nasza decyzja była słuszna, czy też nie! Stąd też wydaje się oczywiste, że każdy chciałby poznać strategie postępowania, które pozwoliłyby mu zawsze po- dejmować „jedynie słuszne” decyzje. Jednak takich jedynie słusznych decyzji w zasadzie nie ma; nie istnieje również żadna recepta, która gwarantowałaby niezawodny sukces. Niemniej istnieje wiele metod i technik, które ułatwiają nam podejmowanie decyzji i pozytywnie wpływają na pro- ces decyzyjny. Trzeba je tylko poznać, a następnie zastoso- wać w praktyce! 9 Prawdopodobnie niejednej złej decyzji pociągającej za sobą poważne skutki można by uniknąć, gdyby emocje nie odgrywały kluczowej roli przy jej podejmowaniu. Niniejsza książka ma za zadanie przedstawienie spraw- dzonych sposobów usystematyzowanego i skutecznego po- stępowania przy rozwiązywaniu problemów i podejmowa- niu decyzji. Moim zamiarem nie jest zarzucanie czytelnika teoriami naukowymi, lecz zaznajomienie go z wybranymi nieskomplikowanymi i uniwersalnymi technikami. Lepiej jest zastosować uproszczoną technikę, niż zbyt pochopnie zniechęcić się skomplikowaną metodą, całkowi- cie zrezygnować z systematyzowania działań i w rezultacie rozwiązywać problem „na wyczucie”. Jeśli po przeczytaniu tej książki dojdziecie do wniosku, że nie chcecie zastosować żadnego z przedstawionych tu sposobów postępowania, to i tak Wasz wysiłek nie pójdzie na marne: zaznajomienie się z psychologicznym tłem i logi- ką sprawdzonych w praktyce metod z pewnością wesprze proces myślenia podczas rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji. Berlin, jesień 2006 mgr inż. Hartmut Laufer 10 1. Rozpoznawanie konieczności podejmowania decyzji Rozpoznanie problemu zniweluje ryzyko 1.1 Życie oznacza podejmowanie decyzji W minionych stuleciach większość decyzji narzucano od- górnie; w dzisiejszych czasach codziennie stykamy się z wie- loma możliwościami wyboru, z których możemy skorzystać, ale nie musimy. Wybór i zdecydowanie się tylko na jedną z możliwości zawsze jednak oznacza rezygnację z pozostałych. Stres związany z dokonywaniem właściwego wyboru jest zapew- ne wszystkim znany. W wielu sytuacjach dnia codziennego dzia- łamy nieświadomie, spontanicznie, bardzo często sugerujemy się opcją już sprawdzoną. Nie uświadamiamy sobie przy tym, że właśnie przed chwilą dokonaliśmy jakiegoś wyboru – czyli podjęliśmy decyzję. Nieświadome decyzje odciążają nas w życiu codziennym i dają pewność w postępowaniu i działaniu. Zupełnie inaczej wygląda kwestia, gdy nagle znajdziemy się w sytuacji stanowiącej dla nas poważny problem. W takim przy- padku dokonywanie szybkich, spontanicznych wyborów może pociągać za sobą negatywne skutki, które będą nie do napra- wienia. Jeśli mamy różne możliwości rozwiązania tego samego problemu, trudno nam jest ocenić, która z nich jest najbardziej korzystna. Jeśli natomiast na postawie zdobytych doświadczeń stwier- dzimy w konkretnym przypadku, że w grę wchodzi tylko jedna możliwość – pozostałe opcje wydadzą nam się chybione – pod- jęcie decyzji okaże się sprawą prostą. 11 Czasami zdarza się, że wszystkie możliwości mają porów- nywalne zalety i wady lub też prawdopodobieństwo sukcesu ich wszystkich zależy w dużej mierze od nieprzewidywalnych przyszłych zdarzeń. Wtedy uświadamiamy sobie, że mimo wszelkich wątpliwości i tak musimy podjąć jakąś decyzję, by w ogóle móc dalej działać. W zależności od tego, jak wielkie mamy wątpliwości i jak poważne mogą być skutki naszej de- cyzji, albo podejmujemy ją w miarę szybko, albo też spędza nam ona sen z powiek. Odwlekamy ją z dnia na dzień, czasem nawet tak długo, że zaistniałe w trakcie wydarzenia sprawia- ją, iż jest już za późno na podjęcie decyzji. Można by rzec: „Kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi!” Sytuacje rozpoznane jako problematyczne wymagają świadomych, jasnych i nieodległych w czasie decyzji. 1.2 Czym jest „problem”? Wyraz „problem” jest na ogół deiniowany jako: „poważ- ne zagadnienie, zadanie wymagające rozwiązania, kwestia do rozstrzygnięcia.*” Można też to ująć inaczej: Dana sytuacja może zostać określona jako problem, jeśli istniejące okoliczności i czynniki odbiegają od spo- dziewanych, bądź gdy ogólnie uznawane normy nie są przestrzegane. Krótko mówiąc: Problem to rozbieżność między „jest” a „być powinno”. Problemy urozmaicają nasze życie Słowo „problem” należy do takich określeń, które są zazwyczaj odbierane negatywnie. Czy ktokolwiek chciałby mieć problemy? Któż z nas nie chciałby żyć bezproblemo- wo? 12 Doświadczenie pokazuje, że nie ma życia bez proble- mów. Są one nieodłącznym elementem naszej egzystencji. Nieskończona różnorodność i nieprzewidywalność zdarzeń, jakie mają miejsce w naszym otoczeniu, wciąż stwarzają okoliczności, które nie są lub nie mogą być zgodne z naszy- mi wyobrażeniami. Po wnikliwym zastanowieniu dojdziemy do wniosku, że życie bez żadnych problemów przebiegałoby w nad- miernej harmonii, a zatem nie byłoby zbyt urozmaicone. Pozbawieni problemów szlibyśmy naszą ścieżką życiową bez jakichkolwiek możliwości wyboru, drogą bez niespo- dzianek, bez wzlotów i upadków. Jakież to byłoby nudne! Dorastamy, pokonując przeszkody. Przezwyciężone trud- ności pozwalają nam żyć bardziej świadomie i dostarczają pozytywnych emocji. (Co prawda z problemów nierozwią- zanych lub rozwiązanych z niezadowalającym skutkiem rodzą się negatywne emocje, ale jest to ta druga strona medalu.) W świecie zewnętrznym nie ma problemów. To, czy uznamy określoną sytuację za problematyczną czy też za mile widziane urozmaicenie bądź wyzwanie dla naszych ambicji, jest kwestią sposobu patrzenia na świat. Ktoś, kto po awarii samochodu zmuszony jest w krótkim czasie dojść pieszo do określonego miejsca, odbiera tę sytua- cję jako problem. Natomiast dla osoby, która zapłaciła dużo pieniędzy, aby móc wziąć udział w maratonie, przymusowy spacer będzie dodatkową atrakcją. Taka sama sytuacja może u jednej osoby wywołać stres o charakterze negatyw- nym (dystres), u innej zaś przyjemny bodziec mobilizujący do działania (eustres). Za to, czy odbieramy daną sytuację jako problematycz- ną czy też nie, odpowiada w pierwszej kolejności nasz mózg. Ponieważ problemy nie pojawiają się na naszej drodze w postaci faktów czy okoliczności obiektywnych, bardzo * Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, PWN Warszawa 2006 13 ważna jest umiejętność przewidywania oraz jak najbardziej świadomego postrzegania własnej sytuacji. Te zdolności umożliwią nam możliwie szybkie rozpoznanie problemu już na podstawie jego zwiastunów. 1.3 Jeden problem nierówny drugiemu Tak jak barwne jest życie, tak przeróżne mogą być sy- tuacje problemowe. By lepiej zobrazować rozważania doty- czące rozwiązywania problemów, spróbujemy nadać pewną strukturę tej różnorodności (oczywiście to schematyczne ujęcie nie będzie wyczerpywało wszystkich istniejących wa- riantów). Z przyczyn naturalnych obszary życia prywatnego mogą przyczynić się do powstania problemów, które będą wzajemnie na siebie oddziaływały. Problemy zawodowe współmałżonka często w krótkim czasie doprowadzają do kryzysu w związku, nieudane małżeństwo może mieć nega- tywny wpływ na zdrowie partnerów itd. Natomiast w życiu zawodowym płaszczyzny problemów są od siebie bardziej oddzielone – w większości koncentrują się wokół innych obszarów struktury organizacyjnej. Rów- nież i tu będzie miało miejsce ich wzajemne oddziaływanie, ale przybierze ono mniejszy zasięg. 1.4 Dlaczego problemy pozostają nierozwiązane? ◆ ◆ ◆ ◆ Istnieje mnóstwo powodów, które sprawiają, że proble- my nie zostają rozwiązane, bądź są rozwiązane w stopniu niewystarczającym: Problem jest świadomie lub nieświa- domie bagatelizowany. Uciekamy przed wysiłkiem, jakiego wymaga rozwiązanie problemu lub obawiamy się wywołania konliktu. Nie widzimy żadnej możliwości rozwiązania problemu. Nie potraimy dokonać wyboru jednej opcji (np. z powo- 15 ◆ ◆ ◆ du złożoności problemu, różnorodności opcji lub ryzyka podjęcia złej decyzji). Zajmujemy się tylko skutkami problemu, zamiast niwe- lować jego przyczyny. Środki służące do rozwiązania problemu nie są stosowa- ne konsekwentnie, czasami brakuje nam również cierpli- wości i wytrwałości. w większości podłoże Wymienione bariery działania mają psychologiczne. Są zwykle skutkiem braku pewności sie- bie oraz braku gotowości do ponoszenia ryzyka. Sytuacje wymuszające na nas dokonanie wyboru cechują się tym, że zmuszają do działania, ale nie dają możliwości przewidzenia, co przyniesie przyszłość i jakie będą kon- sekwencje podjętych decyzji. Konieczną przy tym gotowość do podejmowania ryzyka mogą ułatwić: ◆ ◆ pozytywna i konstruktywna świadomość problemu, systematyczne i logiczne postępowanie przy rozwiązywa- niu problemu, pełne wykorzystanie osobistego potencjału kreatywności. ◆ 1.5 Wewnętrzne nastawienie do problemów Jak już wspomniano, nasze wewnętrzne nastawienie oraz nasza emocjonalna i mentalna ocena sytuacji mają duży wpływ na to, jak reagujemy na sytuacje problemowe: pozy- tywnie czy też negatywnie. Mogą mobilizować w nas dodat- kowe siły lub wręcz odwrotnie – paraliżować i prowadzić do powstania barier działania. Umiejętność uświadamiania sobie problemów jako inicjator działania Problemy od zawsze zmuszały ludzi do zmiany danego sta- nu rzeczy i tworzenia czegoś nowego. Problem jest to bowiem 17 taki stan rzeczy, z którego nie jesteśmy zadowoleni i dlatego zamierzamy go zoptymalizować. Problemy są również inicja- torami zmian, siłą napędową niemal wszystkich wynalazków; można tu zacytować Oskara Wilde’a: „Niezadowolenie jest pierwszym krokiem do postępu.” W tym tkwi pozytywny aspekt problemów: pobudzają i mobilizują do działania – zakładając oczywiście, że je w ogó- le dostrzegliśmy! Osoby, które odnoszą sukcesy na kierow- niczych stanowiskach wyróżniają się między innymi tym, że często potraią zauważyć problem jeszcze w fazie początko- wej, czasami nawet go przewidzieć, a następnie w krótkim czasie znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Umiejętność uświadamiania sobie problemów jest prze- słanką konstruktywnego radzenia sobie z nimi. Im wcześniej uświadomimy sobie, że istnieje problem lub należy się go spodziewać, tym większe są szanse, aby: ◆ zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze i uniknąć faktycznego pojawienia się problemu, natychmiast zacząć działać, aby ograniczyć skutki problemu. Często towarzyszą temu pewne okoliczności, które ◆ utrudniają rozpoznanie, uświadomienie sobie problemu: ◆ Nie ma klarownych wyobrażeń o tym, jakie okoliczności są właśnie tymi pożądanymi. Innymi słowy – nie ma jas- no sprecyzowanych celów. Z powodu braku fachowej wiedzy zjawiska stanowiące problem są błędnie interpretowane. Skala potencjalnych skutków problemu jest bagatelizo- wana, a problem spychany często na dalszy plan. Problem istnieje już od tak dawna, że jego skutki są od- bierane jako coś zupełnie normalnego. Z powodu „życzeniowego” sposobu myślenia lub ze strachu przed konliktami pewne spostrzeżenia nie są przyjmowane do wiadomości – są wypierane lub inter- pretowane jako pozytywne. ◆ ◆ ◆ ◆ 18 Pozytywna świadomość istnienia problemu motywuje do działania Umiejętność wyczuwania problemów nie może prowadzić do stanu, w którym ze strachem będziemy ich wypatrywać, by móc przed nimi uciec. Wprost przeciwnie, należy rozwinąć w sobie pozytywną świadomość istnienia problemów. ◆ ◆ ◆ Pozytywna świadomość istnienia problemów oznacza: traktowanie problemów nie jako zagrożeń, lecz przede wszystkim jako wyzwań i szans, akceptowanie problemów jako naturalnych przeszkód stojących na drodze do celu, które należy pokonywać, a nie przyjmować jako zrządzenie losu, stawianie czoła problemom z wiarą i pewnością siebie, a nie unikanie ich. Umiejętność uświadamiania sobie problemów jest warun- kiem tego, by móc się w ogóle zdecydować na ich rozwią- zywanie. Same zamiary nie wystarczą. Aby osiągnąć sukces, konieczne jest działanie. Skuteczne działanie wymaga sił napędowych: wiary, energii i wytrwałości, które uwalniają się w nas najintensywniej, gdy jesteśmy nastawieni ofensywnie. Natomiast bojaźliwa, pesymistyczna postawa nas blokuje. Nie znaczy to, że mamy witać problemy z radością. Ale za- miast narzekać na los i z niepokojem patrzeć w przyszłość, należałoby je postrzegać jako okazję do sprawdzenia się oraz stworzenia czegoś nowego. Gdyby wszystko udawało się nam zawsze robić bezproblemowo, nie widzielibyśmy nigdy powo- du do zmian i pozostawalibyśmy bezczynni. Zastój zwykle powoduje regres! Problemy nie są zagrożeniami zesłanymi przez los – wręcz przeciwnie, dają nam szansę na własny rozwój. 19 Pokonywanie braku pew- ności siebie Jak podejmować decyzje w sytuacjach problemowych? Mimo złożoności i różnorodności sytuacji mogących sta- nowić problem i wynikających z tego konieczności dokony- wania wyborów, istnieją sprawdzone techniki znajdywania rozwiązań, zbieżne w swoim zamyśle. Z metodologicznego punktu widzenia jest nieistotne, czy chodzi o problem w sferze prywatnej czy zawodowej i co jest jego przedmiotem. Przy zakupie domu można przyjąć taki sam logiczny sposób postępowania w ocenie ryzyka jak w przypadku zakupu hotelu. W obu przypadkach w iden- tyczny sposób zastanawiamy się nad „przydatnością towa- ru”. Nie stanowi to żadnej różnicy, czy chodzi o nabycie monitora do prywatnego komputera, czy też o porównanie ofert przy zakupie frezarki do produkcji rowerów. ◆ ◆ ◆ Poszczególne techniki różnią się jedynie w ich: ukierunkowaniu ności), dokładności sposobie przedstawienia pomocą obrazu). (także w kwestii nakładu czasu), (oszacowanie ryzyka i ocena przydat- (ustnie, tabelarycznie lub za Przedstawione na następnej stronie Etapy procesu de- cyzyjnego usystematyzują proces decyzyjny, a tym samym nadadzą mu stabilny fundament i sprawią, że podjęte decyzje przyniosą pozytywny skutek. 1.6 Ukierunkowany proces rozwiązywania problemów Aby zapewnić podstawowe przesłanki rozwiązywania problemów, należy: ◆ ◆ ◆ ◆ sprawić, aby złożone problemy stały się bardziej przejrzy- ste i przystępne, w pierwszej kolejności zająć się przyczynami problemu, a nie skupiać się wyłącznie na jego skutkach, nie formułować żadnych zastrzeżeń, które blokowałyby nasze działanie lub wywoływały stres przed mogącymi pojawić się trudnościami, brać pod uwagę wszystkie realne możliwości rozwiązania problemu, dobrać adekwatne środki umożliwiające rozwiązanie oraz zaangażować się w ich odpowiednie wykorzystanie. To wszystko można osiągnąć dzięki usystematyzowanemu sposobowi postępowania, który cały proces uczyni bardziej przejrzystym, zapewni skuteczne działanie i pozwoli uniknąć zwiększonego nakładu sił. Wszystkie naukowo potwierdzone i sprawdzone metody rozwiązywania problemów bazują na tej zasadzie. Są one zgodne z logicznym schematem, który opiera się na czterech pytaniach: ◆ Usystematyzowany sposób postępowania zmniejsza niepewność przy podejmowaniu decyzji 1 2 3 4 Z jakim problemem mamy do czynienia? Co wywołało dany problem? W jaki sposób można zniwelować przyczyny i skutki tego problemu? Czy środki zastosowane do rozwiązania problemu przyniosły oczekiwany efekt? Jeśli w trakcie rozwiązywania problemu odejdziemy od tej logiki, tylko cudem uda nam się osiągnąć prawdziwy sukces. 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podejmowanie decyzji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: