Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02612 007537 22960981 na godz. na dobę w sumie
Podejście psychologiczne w prowadzeniu auditów - ebook/pdf
Podejście psychologiczne w prowadzeniu auditów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-6331-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> raporty i analizy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zastosowanie odpowiednich narzędzi psychologicznych podczas auditowania sprawi, że przeprowadzenie tej procedury nie będzie stresujące dla Twoich pracowników. Pozwoli to jednocześnie zwiększyć ich zaufanie wobec tego rozwiązania. Lektura tego poradnika podpowie Ci, jakie zasady określają proces auditu, jak wygląda podejście psychologiczne w procesie auditu oraz co musisz wiedzieć, zanim zainicjujesz proces auditu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

w praktyce Podejście psychologiczne w prowadzeniu auditów Chcesz mieć komfort psychiczny w procesie auditu i poczucie pewności siebie w realizacji powie- rzonego Ci zadania? Denerwujesz się, widząc, że auditowani postrzegają Cię jako kontrolera, a nie osobę, która wspólnie z nimi dąży do doskonalenia organizacji i ich pracy? Czy niepokoi Cię fakt, że po zakończeniu auditu niektórzy z auditowanych, będących także Twoimi znajomymi, mogą mieć do Ciebie żal i pretensję. Na te i wiele innych dręczących Cię pytań znajdziesz odpowiedź, czytając tego e-booka. Dowiesz się także, jak przygotować się do procesu auditu, co pozwoli Ci osią- gnąć oczekiwane efekty oraz zapanować nad stresem towarzyszącym w tak silnie emocjonalnych relacjach interpersonalnych. Przeczytasz:  Czym jest audit? ................................................................................... 03  Jaka jest istota i cele auditu? ................................................................ 03  Czy wykorzystujesz zasady pracy auditora? ............................................ 05  Jakie powinno być podejście psychologiczne w procesie auditu? ................................................................................ 06 Irena Ochyra właściciel firmy treningowo-coachingowej Kreator8, psycholog, auditor wewnętrzny i wiodący ZSZJ, pełnomocnik ds. ZJ, asesor EFQM w ó dit u niu a e z d a w o r e w p n z gic olo h c y s cie p ejś d o P w ditó niu a u e z d a w o r e w p n z gic olo h c y s cie p ejś d o P ISOISOw praktyceISO w praktyce Czym jest audit? Audito z greckiego znaczy wysłuchać, uważnie wysłuchać, a przez to spełnić wymogi auditu. Według normy ISO 19011 audit to systematycz- ny, niezależny i udokumentowany proces uzyski- wania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kry- teriów auditu. ZAUFANIE  Do siebie Audit wewnętrzny (pierwszej strony) Do innych Audit zewnętrzny (drugiej strony) l   postępowanie etyczne – podstawa profesjonali- zmu, l  zaufanie, dyskrecja, l   rzetelna prezentacja – obowiązek przedstawienia spraw dokładnie i zgodnie z prawdą, l   należyta staranność zawodowa – posiadanie odpowiednich kompetencji jest fundamentem, na którym auditor może budować platformę auditu. Proces auditu określają zasady: l   niezależności – podstawa bezstronności i obiek- tywności wniosków z auditu (auditorzy są nieza- leżni od jakichkolwiek relacji z obszarem audi- towanym, także wolni od uprzedzeń i konfliktu interesów, są obiektywni), Innych do nas Audit certyfikacyjny (trzeciej strony) l   dowody – racjonalna podstawa uzyskiwania wia- rygodnych i odtwarzalnych wniosków z auditu (dowód jest weryfikowalny). Rysunek 1. Audit narzędziem pomiaru zaufania Audit to relacja auditora z auditowanym, którym kieruje kilka zasad: WSkAzóWkA Audit wewnętrzny nie może być zaskoczeniem, musi być zaplanowany. Jaka jest istota i cele auditu? Istotą auditu jest doskonalenie organizacji. Platfor- mą do jej doskonalenia jest zrozumienie: Cel auditów wewnętrznych: l   Procesu auditu wewnętrznego. l   Różnicy pomiędzy niezgodnościami a spostrzeże- niami. l   zgromadzenie dowodów obiektywnych. l   Pomoc w wykryciu przyczyn źródłowych. l   konstruktywna krytyka, sugestie dotyczące udo- skonaleń (najlepsze praktyki, usprawnianie proce- sów). 3 w ditó niu a u e z d a w o r e w p n z gic olo h c y s cie p ejś d o P ISOwww.ISOwPraktyce.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podejście psychologiczne w prowadzeniu auditów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: