Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00091 002387 20854238 na godz. na dobę w sumie
Podejście psychologiczne w prowadzeniu auditów - ebook/pdf
Podejście psychologiczne w prowadzeniu auditów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4127-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy niepokoi Cię fakt, że po zakończeniu auditu niektórzy pracownicy mogą mieć do Ciebie żal i pretensję? Możesz to zmienić, stosując skuteczne narzędzia psychologiczne podczas auditowania. Z tej publikacji dowiesz się, jak przygotować się do procesu auditu i osiągnąć zaplanowane efekty z wykorzystaniem technik psychologicznych. Sprawdź sam, że audit nie musi być stresujący!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

w praktyce Podejście psychologiczne w prowadzeniu auditów Chcesz mieć komfort psychiczny w procesie auditu i poczucie pewności siebie w realizacji powie- rzonego Ci zadania? Denerwujesz się, widząc, że auditowani postrzegają Cię jako kontrolera, a nie osobę, która wspólnie z nimi dąży do doskonalenia organizacji i ich pracy? Czy niepokoi Cię fakt, że po zakończeniu auditu niektórzy z auditowanych, będących także Twoimi znajomymi, mogą mieć do Ciebie żal i pretensję. Na te i wiele innych dręczących Cię pytań znajdziesz odpowiedź, czytając tego e-booka. Dowiesz się także, jak przygotować się do procesu auditu, co pozwoli Ci osią- gnąć oczekiwane efekty oraz zapanować nad stresem towarzyszącym w tak silnie emocjonalnych relacjach interpersonalnych. Przeczytasz:  Czym jest audit? ................................................................................... 03  Jaka jest istota i cele auditu? ................................................................ 03  Czy wykorzystujesz zasady pracy auditora? ............................................ 05  Jakie powinno być podejście psychologiczne w procesie auditu? ................................................................................ 06 Irena Ochyra właściciel firmy treningowo-coachingowej Kreator8, psycholog, auditor wewnętrzny i wiodący ZSZJ, pełnomocnik ds. ZJ, asesor EFQM w ó dit u niu a e z d a w o r e w p n z gic olo h c y s cie p ejś d o P w ditó niu a u e z d a w o r e w p n z gic olo h c y s cie p ejś d o P ISOISOw praktyceISO w praktyce Czym jest audit? Audito z greckiego znaczy wysłuchać, uważnie wysłuchać, a przez to spełnić wymogi auditu. Według normy ISO 19011 audit to systematycz- ny, niezależny i udokumentowany proces uzyski- wania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kry- teriów auditu. ZAUFANIE  Do siebie Audit wewnętrzny (pierwszej strony) Do innych Audit zewnętrzny (drugiej strony) l   postępowanie etyczne – podstawa profesjonali- zmu, l  zaufanie, dyskrecja, l   rzetelna prezentacja – obowiązek przedstawienia spraw dokładnie i zgodnie z prawdą, l   należyta staranność zawodowa – posiadanie odpowiednich kompetencji jest fundamentem, na którym auditor może budować platformę auditu. Proces auditu określają zasady: l   niezależności – podstawa bezstronności i obiek- tywności wniosków z auditu (auditorzy są nieza- leżni od jakichkolwiek relacji z obszarem audi- towanym, także wolni od uprzedzeń i konfliktu interesów, są obiektywni), Innych do nas Audit certyfikacyjny (trzeciej strony) l   dowody – racjonalna podstawa uzyskiwania wia- rygodnych i odtwarzalnych wniosków z auditu (dowód jest weryfikowalny). Rysunek 1. Audit narzędziem pomiaru zaufania Audit to relacja auditora z auditowanym, którym kieruje kilka zasad: WSkAzóWkA Audit wewnętrzny nie może być zaskoczeniem, musi być zaplanowany. Jaka jest istota i cele auditu? Istotą auditu jest doskonalenie organizacji. Platfor- mą do jej doskonalenia jest zrozumienie: Cel auditów wewnętrznych: l   Ważności punktu 8.2 normy ISO 9001:2008 (monitorowanie i pomiary). l   Procesu auditu wewnętrznego. l   Różnicy pomiędzy niezgodnościami a spostrzeże- niami. l   zgromadzenie dowodów obiektywnych. l   Pomoc w wykryciu przyczyn źródłowych. l   konstruktywna krytyka, sugestie dotyczące udo- skonaleń (najlepsze praktyki, usprawnianie proce- sów). 3 w ditó niu a u e z d a w o r e w p n z gic olo h c y s cie p ejś d o P ISOwww.ISOwPraktyce.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podejście psychologiczne w prowadzeniu auditów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: