Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00632 012839 21064490 na godz. na dobę w sumie
Podstawa opodatkowania VAT 2014 - zasady ustalania - ebook/pdf
Podstawa opodatkowania VAT 2014 - zasady ustalania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-461-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Definicja podstawy opodatkowania została określona w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Według niej do podstawy opodatkowania zaliczamy wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MARCIN JASIŃSKI PODSTAWY OPODATKOWANIA VAT – ZASADY USTALANIA 2 SPIS TREŚCI spis treści: 1. Zasady ogólne – co wchodzi, a czego nie wliczamy do podstawy opodatkowania . . 3 1.1. Opłaty wliczane do podstawy opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2. Obniżenie podstawy opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3. Podwyższenie podstawy opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.4. Transakcje w całości lub w części finansowane dotacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.5. Podstawa opodatkowania w walucie obcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.6. Dodatkowe koszty, które pokrywa nabywca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2. Zakupy, w przypadku których podatnikiem jest nabywca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.1. WNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.2. Import usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.3. Dostawa złomu i odpadów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3. Marża jako podstawa opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.1. Turystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.1.1. Usługi własne wykonywane na rzecz turysty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.1.2. Marża ujemna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.1.3. Podstawa opodatkowania przy zaliczce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2. Towary używane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4. Szczególne przypadki ustalania podstawy opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.1. Nieodpłatne świadczenie usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.2. Nieodpłatne przekazanie towaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.3. Aporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.4. Bartery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.5. Sprzedaż budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 listopad 2014 r. 1. ZASADY OGÓLNE – CO WCHODZI, A CZEGO NIE WLICZAMY DO PODSTAWY OPODATKOWANIA 3 Podstawa opodatkowania VAT 2014 – zasady ustalania a06574e7-2fa9-4e11-8834-95880e61aed5 Gdy podatnik stwierdzi, że dokonana przez niego dostawa towarów lub wykonane albo nabyte usługi podlegają u niego opodatkowaniu VAT, musi przystąpić do ustalenia podstawy opodatkowania. Ostatnie zmia- ny przepisów nie ułatwiają tego zadania. 1. Zasady ogólne – co wchodzi, a czego nie wliczamy do podstawy opodatkowania 1.1. Opłaty wliczane do podstawy opodatkowania Definicja podstawy opodatkowania została określona w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. We- dług niej do podstawy opodatkowania zaliczamy wszystko, co stanowi zapłatę, którą doko- nujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Jednocześnie wprost zostało określone, co obejmuje, a czego nie obejmuje podstawa opodatkowania w VAT. Lp. 1 1. Elementy, które wliczamy do podstawy opodatkowania 2 Podatki, cła, opła- ty i inne należności o podobnym charak- terze Elementy, których nie wliczamy do podstawy opodatkowania 3 Podatek od towarów i usług Uwagi 4 Do podstawy opodatkowania wlicza- my zapłacony za granicą podatek, akcyzę. Natomiast podstawę opodat- kowania pomniejszamy o polski VAT. Jest to kwota netto. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 maja 2014 r. (sygn. ILPP4/443-63/14-3/ISN) czytamy: MF W obowiązującym stanie prawnym podstawą opodat- kowania wewnątrzwspólno- towego nabycia samochodu jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzy- listopad 2014 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawa opodatkowania VAT 2014 - zasady ustalania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: