Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00127 002842 21537884 na godz. na dobę w sumie
Podstawy wizualizacji danych. Zasady tworzenia atrakcyjnych wykresów - książka
Podstawy wizualizacji danych. Zasady tworzenia atrakcyjnych wykresów - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6126-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Aby skutecznie przekazać wiedzę płynącą z zebranych danych, szczególnie w przypadku nauk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych, warto sięgnąć po narzędzia do wizualizacji. Nie jest to trywialne zadanie: często trzeba korzystać z coraz większych i coraz bardziej złożonych zbiorów danych, a dostępne narzędzia do wizualizacji zapewniają oszałamiający wybór rozwiązań i opcji, w których łatwo się pogubić. Co więcej, podczas przygotowywania prezentacji należy wziąć pod uwagę szczególne właściwości ludzkiego umysłu w zakresie postrzegania i przyswajania informacji. Efektywna wizualizacja danych jest bardzo istotną sprawą: nierzadko od jakości przekazywanych w ten sposób informacji zależy trafność podejmowanych decyzji.

Ten poradnik pomoże Ci uniknąć często spotykanych problemów z wizualizacją danych. Zawiera wskazówki, dzięki którym szybko zaczniesz tworzyć świetnie wyglądające i bogate w treść wykresy. Nauczysz się bezbłędnego dobierania najlepszego w danej sytuacji sposobu wizualizacji, poznasz reguły stosowania kolorów, wielkości i rodzaju czcionki, zachowywania odpowiednich proporcji poszczególnych części wykresu - i przekonasz się, że dobrymi decyzjami co do jego estetyki możesz zapewnić mu przejrzystość i elegancję. Znajdziesz tu również obszerny katalog wizualizacji, co ułatwi zapoznanie się z powszechnie używanymi metodami wizualizowania danych. Ważną częścią książki jest zestaw przykładów dobrze i źle przygotowanych wykresów z wyczerpującymi wyjaśnieniami.

Najciekawsze koncepcje opisane w książce:

A więc jak wygląda wykres, który decyduje o sukcesie prezentacji?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Figures Fundamentals of Data Visualization: A Primer on Making Informative and Compelling Tłumaczenie: Leszek Sagalara ISBN: 978-83-283-6126-3 © 2020 Helion SA Authorized Polish translation of the English edition of Fundamentals of Data Visualization ISBN 9781492031086 © 2019 Claus O. Wilke This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. The O’Reilly logo is a registered trademark of O’Reilly Media, Inc. Fundamentals of Data Visualization, the cover image, and related trade dress are trademarks of O’Reilly Media, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/powida Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp ......................................................................................................................... 9 1. Wprowadzenie .......................................................................................................... 15 16 Brzydkie, złe i błędne wykresy Część I. Od danych do wizualizacji 19 2. Wizualizacja danych — estetyczne odwzorowywanie danych .................................... 21 21 24 Estetyka a typy danych Estetyczne odwzorowywanie wartości danych przy użyciu skal 3. Układy współrzędnych i osie ...................................................................................... 27 27 30 34 Układ współrzędnych kartezjańskich Osie nieliniowe Krzywoliniowe układy współrzędnych 4. Skale kolorów ........................................................................................................... 37 37 39 41 Kolor jako narzędzie do odróżniania Kolory jako reprezentacja wartości danych Kolor jako narzędzie do wyróżniania 5. Spis wizualizacji ........................................................................................................ 45 45 46 47 48 49 49 Wielkości Rozkłady Proporcje Relacje x – y Dane geoprzestrzenne Niepewność 5 Poleć książkęKup książkę 6. Wizualizacja wielkości ............................................................................................... 51 51 55 58 Wykresy słupkowe Słupki zgrupowane i stosowe Wykresy kropkowe i mapy cieplne 7. Wizualizacja rozkładów: histogramy i wykresy gęstości .............................................. 63 63 68 Wizualizacja pojedynczego rozkładu Jednoczesna wizualizacja wielu rozkładów 8. Wizualizacja rozkładów: dystrybuanty empiryczne i wykresy Q-Q ................................ 73 73 76 79 Dystrybuanty empiryczne Rozkłady o wysokim współczynniku skośności Wykresy kwantylowo-kwantylowe 9. Wizualizacja wielu rozkładów jednocześnie ............................................................... 83 83 88 Wizualizacja rozkładów wzdłuż osi pionowej Wizualizacja rozkładów wzdłuż osi poziomej 10. Wizualizacja proporcji ............................................................................................... 93 93 96 98 99 Przypadek dla diagramów kołowych Przypadek dla słupków sąsiadujących Przypadek dla słupków stosowych i gęstości stosowych Oddzielne wizualizacje proporcji jako części składowych całości 11. Wizualizacja zagnieżdżonych proporcji .................................................................... 103 103 104 108 110 Błędna prezentacja zagnieżdżonych proporcji Wykresy mozaikowe i mapy drzewa Zagnieżdżone diagramy kołowe Zestawy równoległe 12. Wizualizacja powiązań między zmiennymi ilościowymi ............................................ 113 113 116 119 122 Wykresy punktowe Korelogramy Redukcja wymiarów Dane sparowane 13. Wizualizacja szeregów czasowych i innych funkcji zmiennej niezależnej ................... 125 125 128 130 Pojedyncze szeregi czasowe Wiele szeregów czasowych i krzywe dawka-odpowiedź Szeregi czasowe dwóch lub więcej zmiennych zależnych 6 (cid:95) Spis treści Poleć książkęKup książkę 14. Wizualizacja trendów ...............................................................................................135 135 140 143 Wygładzanie Pokazywanie trendów za pomocą zdefiniowanej postaci funkcyjnej Usuwanie trendu i dekompozycja szeregu czasowego 15. Wizualizacja danych geoprzestrzennych ...................................................................149 149 155 158 161 Odwzorowania Warstwy Kartogramy Anamorfozy 16. Wizualizacja niepewności .........................................................................................165 165 169 179 181 Ramowanie prawdopodobieństw jako częstotliwości Wizualizacja niepewności estymacji punktowych Wizualizacja niepewności dopasowań krzywych Wykresy hipotetycznych wyników Część II. Zasady projektowania wykresów 185 17. Zasada proporcjonalnego atramentu ........................................................................187 187 192 194 Wizualizacje wzdłuż osi liniowych Wizualizacje wzdłuż osi logarytmicznych Bezpośrednie wizualizacje obszarów 18. Postępowanie z nakładającymi się punktami ............................................................197 197 200 203 Częściowa przezroczystość i wibrowanie Histogramy 2D Izolinie 19. Częste niebezpieczeństwa powodowane używaniem kolorów ...................................209 209 212 214 Kodowanie zbyt wielu lub nieistotnych informacji Używanie niemonotonicznych skal kolorów do kodowania wartości danych Niedostosowanie do osób z zaburzeniami rozpoznawania barw 20. Kodowanie nadmiarowe ..........................................................................................219 219 224 Projektowanie wykresów z kodowaniem nadmiarowym Projektowanie wykresów bez legendy 21. Wykresy wielopanelowe ..........................................................................................229 229 234 Małe wielokrotności Wykresy zestawione Spis treści (cid:95) 7 Poleć książkęKup książkę 22. Tytuły, podpisy i tabele ........................................................................................... 239 239 240 244 Tytuły i podpisy wykresu Tytuły osi i legend Tabele 23. Zachowanie równowagi między danymi i kontekstem .............................................. 247 247 252 256 258 Zapewnienie odpowiedniej ilości kontekstu Siatka tła Dane połączone w pary Podsumowanie 24. Używaj większych etykiet osi ................................................................................... 259 25. Unikaj rysowania konturów ..................................................................................... 263 26. Nie idź w 3D ............................................................................................................ 271 271 273 278 Unikaj nieuzasadnionej trójwymiarowości Unikaj trójwymiarowych skali położenia Właściwe zastosowanie wizualizacji 3D Część III. Inne zagadnienia 281 27. Najpopularniejsze formaty plików graficznych ......................................................... 283 283 285 287 Bitmapa a grafika wektorowa Bezstratna i stratna kompresja grafiki bitmapowej Konwersja pomiędzy formatami obrazów 28. Wybór odpowiedniego oprogramowania wizualizacyjnego ...................................... 289 289 291 293 Odtwarzalność i powtarzalność Analiza danych kontra prezentacja danych Oddzielenie zawartości od projektu 29. Opowiadanie historii i wysuwanie wniosków ........................................................... 297 297 300 304 304 307 Czym jest historia? Twórz wykresy dla generałów Przechodź stopniowo do bardziej złożonych wykresów Spraw, aby Twoje wykresy zapadały w pamięć Zachowaj spójność, ale nie powtarzaj się Dodatki 311 Bibliografia ............................................................................................................. 313 Źródła ..................................................................................................................... 317 8 (cid:95) Spis treści Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 6. Wizualizacja wielkości W wielu scenariuszach interesuje nas wielkość jakiegoś zbioru liczb. Przykładowo możemy wizu- alizować łączną wielkość sprzedaży różnych marek samochodów, łączną liczbę osób mieszkają- cych w różnych miastach lub wiek olimpijczyków uprawiających różne sporty. We wszystkich tych przypadkach mamy zestaw kategorii (np. marki samochodów, miasta czy dyscypliny spor- towe) oraz wartość ilościową dla każdej kategorii. Określam te przypadki jako wizualizacje wiel- kości, ponieważ w tych wizualizacjach główny nacisk będzie położony na wielkość wartości ilo- ściowych. Standardową wizualizacją w tym scenariuszu jest wykres słupkowy, który posiada kilka wariantów, w tym słupki proste, zgrupowane i ułożone w stosy. Alternatywą dla wykresu słupko- wego jest wykres kropkowy i mapa cieplna. Wykresy słupkowe Aby uatrakcyjnić koncepcję wykresu słupkowego, rozważmy całkowitą sprzedaż biletów na naj- popularniejsze filmy z danego weekendu. W tabeli 6.1 przedstawiono pięć filmów najlepiej sprze- dających się podczas weekendu poprzedzającego Boże Narodzenie w 2017 roku. Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi był zdecydowanie najpopularniejszym filmem tego weekendu, wyprzedził filmy znaj- dujące się na czwartym i piątym miejscu, Król rozrywki i Fernando, prawie dziesięciokrotnie. Tabela 6.1. Najbardziej kasowe filmy podczas weekendu 22 – 24 grudnia 2017 r. Źródło danych: Box Office Mojo (http://www.boxofficemojo.com). Wykorzystano za ich zgodą Pozycja 1 2 3 4 5 Tytuł Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi Jumanji: Przygoda w dżungli Pitch Perfect 3 Król rozrywki Fernando Przychód brutto w weekend (w dolarach) 71 565 498 36 169 328 19 928 525 8 805 843 7 316 746 Ten rodzaj danych jest powszechnie wizualizowany za pomocą pionowych słupków. Dla każdego filmu tworzymy słupek, który zaczyna się od zera i rozciąga aż do wartości pieniężnej określającej przychód brutto ze sprzedaży biletów na dany film w czasie weekendu (rysunek 6.1). Wizualizacja ta nazywana jest wykresem słupkowym lub diagramem słupkowym. 51 Poleć książkęKup książkę Rysunek 6.1. Najbardziej kasowe filmy podczas weekendu 22 – 24 grudnia 2017 r. przedstawione jako wykres słupkowy. Źródło danych: Box Office Mojo (http://www.boxofficemojo.com). Wykorzystano za ich zgodą Jednym z problemów, z którymi często spotykamy się w przypadku pionowych słupków, jest to, że etykiety identyfikujące każdy słupek zajmują dużo przestrzeni poziomej. W rzeczywistości ry- sunek 6.1 musiałem wykonać dość szeroko i rozsunąć słupki, żeby zmieścić pod nimi tytuły filmów. Aby zaoszczędzić miejsce w poziomie, mogliśmy umieścić słupki bliżej siebie i obrócić etykiety (rysunek 6.2). Nie jestem jednak wielkim zwolennikiem obracanych etykiet. Powstałe w ten sposób wykresy uważam za niezręczne i trudne do odczytania. A z mojego doświadczenia wynika, że gdy etykiety są zbyt długie, by można je było umieścić poziomo, nie wyglądają też dobrze obrócone. Lepszym rozwiązaniem dla długich etykiet jest zazwyczaj zamiana osi x i y, tak aby słupki ułożone były poziomo (rysunek 6.3). Po zamianie osi otrzymujemy zwartą formę, w której wszystkie ele- menty wizualne, w tym całość tekstu, są zorientowane poziomo. W rezultacie rysunek jest znacz- nie łatwiejszy do odczytania niż rysunek 6.2 czy nawet rysunek 6.1. Niezależnie od tego, czy ustawimy słupki pionowo, czy poziomo, musimy zwrócić uwagę na kolej- ność ich ułożenia. Często widzę wykresy słupkowe, na których słupki są ułożone arbitralnie lub według jakiegoś kryterium, które nie ma znaczenia w kontekście wykresu. Niektóre programy do tworzenia wykresów domyślnie układają słupki w kolejności alfabetycznej etykiet; możliwe są też inne, podobnie arbitralne ustawienia (rysunek 6.4). Ogólnie rzecz biorąc, tego rodzaju wykresy są bar- dziej mylące i mniej intuicyjne niż wykresy, w których słupki są ułożone zgodnie z ich wielkością. Powinniśmy zmieniać rozmieszczenie słupków tylko wtedy, gdy nie ma naturalnego uporządko- wania reprezentowanych przez nie kategorii. Ilekroć istnieje naturalna kolejność (tj. gdy nasza zmienna kategorialna jest czynnikiem uporządkowanym), powinniśmy zachować tę kolejność w wizualizacji. Dla przykładu rysunek 6.5 przedstawia medianę rocznych dochodów w USA we- dług grup wiekowych. W tym przypadku słupki powinny być ułożone w kolejności rosnącego wieku. Sortowanie według wysokości słupków, przy jednoczesnym wymieszaniu grup wiekowych, nie ma sensu (rysunek 6.6). 52 (cid:95) Rozdział 6. Wizualizacja wielkości Poleć książkęKup książkę Rysunek 6.2. Najbardziej dochodowe filmy podczas weekendu 22 – 24 grudnia 2017 r. przedstawione jako wykres słupkowy z obróconymi etykietami wskaźników osi. Obrócone etykiety wskaźników osi są zazwyczaj trudne do odczytania i wymagają niewygodnego wykorzystania miejsca pod wykresem. Z tych powodów generalnie uważam, że wykresy z obróconymi etykietami wskaźników są brzydkie. Źródło danych: Box Office Mojo (http://www.boxofficemojo.com). Wykorzystano za ich zgodą Rysunek 6.3. Najbardziej dochodowe filmy podczas weekendu 22 – 24 grudnia 2017 r. przedstawione w formie poziomego wykresu słupkowego. Źródło danych: Box Office Mojo (http://www.boxofficemojo.com). Wykorzystano za ich zgodą Wykresy słupkowe (cid:95) 53 Poleć książkęKup książkę Rysunek 6.4. Najbardziej dochodowe filmy podczas weekendu 22 – 24 grudnia 2017 r. przedstawione w formie poziomego wykresu słupkowego. Tutaj słupki zostały umieszczone w kolejności malejącej pod względem długości tytułów filmów. Taki układ słupków jest arbitralny, nie służy sensownemu celowi i sprawia, że powstały wykres jest znacznie mniej intuicyjny niż rysunek 6.3. Źródło danych: Box Office Mojo (http://www.boxofficemojo.com). Wykorzystano za ich zgodą Rysunek 6.5. Mediana dochodu gospodarstw domowych w USA w 2016 r. w stosunku do grup wiekowych. Grupa wiekowa 45 – 54 ma najwyższy średni dochód. Źródło danych: US Census Bureau 54 (cid:95) Rozdział 6. Wizualizacja wielkości Poleć książkęKup książkę Rysunek 6.6. Mediana dochodu gospodarstw domowych w USA w 2016 r. w stosunku do grup wiekowych, posortowana według dochodów. Choć ta kolejność słupków wygląda atrakcyjnie wizualnie, kolejność grup wiekowych jest teraz myląca. Źródło danych: US Census Bureau Zwracaj uwagę na kolejność słupków. Jeśli reprezentują kategorie nieuporządko- wane, należy je uszeregować według rosnących lub malejących wartości danych. Słupki zgrupowane i stosowe Wszystkie przykłady z poprzedniego podrozdziału pokazywały, w jaki sposób wielkość ilościowa różniła się w odniesieniu do jednej zmiennej kategorialnej. Często jednak jesteśmy zainteresowa- ni jednocześnie dwiema zmiennymi kategorialnymi. Dla przykładu US Census Bureau podaje medianę poziomów dochodów w rozbiciu na wiek i rasę. Możemy zwizualizować ten zbiór da- nych za pomocą zgrupowanego wykresu słupkowego (rysunek 6.7). W zgrupowanym wykresie słupkowym tworzymy grupę słupków na każdej pozycji wzdłuż osi x, określonej przez jedną zmienną kategorialną, a następnie rysujemy słupki w obrębie każdej grupy zgodnie z inną zmien- ną kategorialną. Zgrupowane wykresy słupkowe pokazują wiele informacji jednocześnie i mogą być dezorientujące. W rzeczywistości, mimo że na rysunku 6.7 nie oznaczyłem wykresu jako zły lub brzydki, trudno mi go odczytać. Szczególnie trudno porównać średnie dochody w różnych grupach wiekowych dla danej grupy rasowej. Tak więc wykres ten jest odpowiedni tylko wtedy, gdy interesują nas przede wszystkim różnice w poziomie dochodów między grupami rasowymi, oddzielnie dla po- szczególnych grup wiekowych. Jeśli bardziej zależy nam na ogólnym wzorcu poziomu dochodów w poszczególnych grupach rasowych, lepiej przedstawić rasę wzdłuż osi x, a wiek jako osobne słupki w obrębie każdej grupy rasowej (rysunek 6.8). Słupki zgrupowane i stosowe (cid:95) 55 Poleć książkęKup książkę Rysunek 6.7. Mediana dochodu gospodarstw domowych w USA w 2016 r. w stosunku do grup wiekowych i ras. Grupy wiekowe przedstawione są wzdłuż osi x, a dla każdej grupy wiekowej istnieją cztery słupki odpowiadające medianie dochodu odpowiednio Azjatów, Białych, Latynosów i Czarnych. Źródło danych: US Census Bureau Rysunek 6.8. Mediana dochodu gospodarstw domowych w USA w 2016 r. w stosunku do grup wiekowych i ras. W przeciwieństwie do rysunku 6.7, teraz rasa jest przedstawiona wzdłuż osi x, a dla każdej rasy pokazujemy siedem słupków odpowiadających siedmiu grupom wiekowym. Źródło danych: US Census Bureau Rysunki 6.7 i 6.8 kodują jedną zmienną kategorialną na podstawie położenia wzdłuż osi x i drugą na podstawie koloru słupka. W obu przypadkach kodowanie na podstawie położenia jest łatwe do odczytania, natomiast kodowanie na podstawie koloru słupka wymaga większego wysiłku umysło- wego, ponieważ musimy mentalnie dopasować kolory słupków do kolorów w legendzie. Możemy uniknąć tego dodatkowego wysiłku umysłowego, przedstawiając cztery oddzielne wykresy słup- kowe zamiast jednego zgrupowanego wykresu słupkowego (rysunek 6.9). Wybór jednej z tych opcji jest ostatecznie kwestią gustu. Prawdopodobnie wybrałbym rysunek 6.9, ponieważ eliminuje on konieczność stosowania różnych kolorów słupków. 56 (cid:95) Rozdział 6. Wizualizacja wielkości Poleć książkęKup książkę Rysunek 6.9. Mediana dochodu gospodarstw domowych w USA w 2016 r. w stosunku do grup wiekowych i ras. Zamiast wyświetlać te dane jako zgrupowany wykres słupkowy, jak na rysunkach 6.7 i 6.8, teraz pokazujemy je jako cztery oddzielne zwykłe wykresy słupkowe. To rozwiązanie ma tę zaletę, że nie musimy kodować żadnej ze zmiennych kategorialnych za pomocą koloru paska. Źródło danych: US Census Bureau Zamiast rysować grupy słupków obok siebie, czasami lepiej ułożyć je jeden na drugim. Układanie w stos jest przydatne, gdy suma wartości reprezentowanych przez poszczególne słupki w stosie jest sama w sobie znaczącą wartością. Tak więc, chociaż nie miałoby sensu układanie w stos war- tości mediany dochodu na rysunku 6.7 (suma dwóch wartości mediany dochodu nie jest warto- ścią znaczącą), sensowne może być układanie w stos weekendowego przychodu brutto na rysun- ku 6.1 (suma wartości weekendowego przychodu brutto dwóch filmów jest całkowitą wartością przychodu brutto dla dwóch filmów łącznie). Układanie w stosy jest również właściwe, gdy po- szczególne słupki reprezentują liczby. Przykładowo w zbiorze danych ludzi możemy albo liczyć mężczyzn i kobiety oddzielnie, albo policzyć ich razem. Jeśli ustawimy słupek reprezentujący liczbę kobiet na słupku reprezentującym liczbę mężczyzn, to łączna wysokość słupków reprezen- tuje całkowitą liczbę osób bez względu na płeć. Zademonstruję tę zasadę, korzystając ze zbioru danych na temat pasażerów transatlantyka Titanic, który zatonął 15 kwietnia 1912 roku. Na pokładzie było około 1300 pasażerów, nie licząc załogi. Pasażerowie podróżowali w jednej z trzech klas (pierwsza, druga lub trzecia), a na statku było prawie dwa razy więcej pasażerów płci męskiej niż kobiet. Aby zobrazować podział pasażerów według klas i płci, możemy narysować osobne słupki dla każdej klasy i płci oraz ustawiać słupki reprezentujące kobiety na słupkach reprezentujących mężczyzn, oddzielnie dla każdej klasy (ry- sunek 6.10). Połączone słupki reprezentują łączną liczbę pasażerów w każdej klasie. Słupki zgrupowane i stosowe (cid:95) 57 Poleć książkęKup książkę Rysunek 6.10. Liczba pasażerów płci żeńskiej i męskiej na Titanicu podróżujących w 1., 2. i 3. klasie. Źródło danych: Encyklopedia Titanica Rysunek 6.10 różni się od poprzednio przedstawionych wykresów słupkowych, ponieważ nie ma wyraźnej osi y. Zamiast tego pokazałem rzeczywiste wartości liczbowe, które reprezentuje każdy pasek. Gdy wykres ma pokazywać tylko niewielką liczbę różnych wartości, sensowne jest dodanie rzeczywistych liczb do wykresu. To znacznie zwiększa ilość informacji przenoszonych przez wy- kres bez wprowadzania dodatkowego wizualnego szumu i eliminuje potrzebę użycia wyraźnej osi y. Wykresy kropkowe i mapy cieplne Słupki nie są jedyną metodą wizualizacji wielkości. Jednym z ważnych ograniczeń słupków jest to, że muszą one zaczynać się od zera, tak że długość słupka jest proporcjonalna do wyświetlanej wielkości. W niektórych zbiorach danych może to być niepraktyczne lub nawet przesłaniać klu- czowe cechy. W tym przypadku możemy wskazać wielkości, umieszczając kropki w odpowied- nich miejscach wzdłuż osi x lub y. Rysunek 6.11 przedstawia to podejście wizualizacyjne dla zbioru danych dotyczących oczekiwanej długości życia w 25 krajach Ameryki Północnej i Południowej. Obywatele tych krajów mają ocze- kiwaną długość życia między 60 a 81 lat, a każda indywidualna wartość oczekiwanej długości ży- cia jest oznaczona niebieską kropką w odpowiedniej lokalizacji wzdłuż osi x. Ograniczając zakres osi do przedziału od 60 do 81 lat, wykres podkreśla kluczowe cechy tego zbioru danych: Kanada ma najwyższą średnią długość życia spośród wszystkich wymienionych krajów, a Boliwia i Haiti mają znacznie niższą średnią długość życia niż wszystkie inne kraje. Gdybyśmy użyli słupków zamiast kropek (rysunek 6.12), uzyskalibyśmy znacznie mniej przekonujący wykres. Ponieważ na tym rysunku słupki są bardzo długie, przy niewielkich różnicach w ich długości wzrok przyciąga raczej środek słupków niż ich punkty końcowe, a wykres nie przekazuje swojego przesłania. 58 (cid:95) Rozdział 6. Wizualizacja wielkości Poleć książkęKup książkę Rysunek 6.11. Oczekiwane długości życia w krajach Ameryki Północnej i Południowej na rok 2007. Źródło danych: Gapminder Niezależnie od tego, czy używamy słupków, czy kropek, musimy jednak zwracać uwagę na kolej- ność wartości danych. Na rysunkach 6.11 i 6.12 kraje uporządkowane są w porządku malejącym według oczekiwanej długości życia. Gdybyśmy zamiast tego uporządkowali je alfabetycznie, skoń- czyłoby się to nieuporządkowaną chmurą punktów, która jest myląca i nie przekazuje wyraźnego komunikatu (rysunek 6.13). Wszystkie dotychczasowe przykłady przedstawiały wielkości według lokalizacji wzdłuż skali pozycji albo przy użyciu punktu końcowego słupka, albo z wykorzystaniem położenia kropki. W bardzo dużych zbiorach danych żadna z tych opcji może nie być odpowiednia, ponieważ wy- nikowy wykres stanie się zbyt zagęszczony. Już na rysunku 6.7 widzieliśmy, że tylko siedem grup czterech wartości danych może spowodować, że wykres będzie skomplikowany i niełatwy do od- czytania. Gdybyśmy mieli 20 grup po 20 wartości danych, tego rodzaju wykres prawdopodobnie byłby dość mylący. Wykresy kropkowe i mapy cieplne (cid:95) 59 Poleć książkęKup książkę Rysunek 6.12. Oczekiwane długości życia w krajach Ameryki Północnej i Południowej na rok 2007 przedstawione w formie słupków. Taka wizualizacja jest nieodpowiednia dla tego zestawu danych. Słupki są zbyt długie i odwracają uwagę od kluczowej cechy danych — różnic w oczekiwanej długości życia w różnych krajach. Źródło danych: Gapminder Zamiast odwzorowywać wartości danych na położenia za pomocą słupków lub kropek, możemy odwzorować wartości danych na kolory. Taki wykres nazywany jest mapą cieplną (ang. heatmap). Rysunek 6.14 wykorzystuje to podejście, aby pokazać odsetek użytkowników internetu w 20 kra- jach na przestrzeni 23 lat, od 1994 do 2016 roku. Choć ta wizualizacja utrudnia określenie do- kładnych wartości prezentowanych danych (np. jaki jest dokładny odsetek internautów w Sta- nach Zjednoczonych w 2015 r.), doskonale sprawdza się w podkreślaniu bardziej ogólnych trendów. Widzimy, w których krajach korzystanie z internetu rozpoczęło się wcześnie, a w któ- rych nie, oraz które kraje mają dużą dostępność internetu w ostatnim roku ujętym w zbiorze danych (2016). 60 (cid:95) Rozdział 6. Wizualizacja wielkości Poleć książkęKup książkę Rysunek 6.13. Oczekiwane długości życia w krajach Ameryki Północnej i Południowej na rok 2007. Tutaj kraje są uporządkowane alfabetycznie, co powoduje, że kropki tworzą nieuporządkowaną chmurę punktów. Utrudnia to odczytanie wykresu, w związku z czym zasługuje na określenie go jako „zły”. Źródło danych: Gapminder Podobnie jak w przypadku wszystkich innych metod wizualizacji omówionych w tym rozdziale, przy tworzeniu map cieplnych należy zwrócić uwagę na kolejność wartości kategoryzowanych danych. Na rysunku 6.14 kraje są uporządkowane według odsetka internautów w roku 2016. Ta- kie uporządkowanie plasuje Wielką Brytanię, Japonię, Kanadę i Niemcy przed Stanami Zjedno- czonymi, ponieważ wszystkie te kraje miały większą dostępność do internetu w 2016 roku niż Stany Zjednoczone, mimo że w Stanach Zjednoczonych korzystanie z internetu było wcześniej bardzo intensywne. Opcjonalnie moglibyśmy uporządkować kraje według tego, jak wcześnie za- częły odnotowywać znaczące wykorzystanie internetu. Na rysunku 6.15 kraje są uporządkowane według roku, w którym wykorzystanie internetu po raz pierwszy przekroczyło 20 . Na tym wy- kresie Stany Zjednoczone plasują się na trzeciej pozycji od góry i wyróżniają relatywnie niskim wykorzystaniem internetu w 2016 roku w porównaniu z tym, jak wcześnie zaczęto z niego korzy- stać. Podobny wzorzec można zaobserwować we Włoszech. Z kolei w Izraelu i Francji korzystanie z internetu rozpoczęło się stosunkowo późno, ale szybko zyskało na popularności. Wykresy kropkowe i mapy cieplne (cid:95) 61 Poleć książkęKup książkę Rysunek 6.14. Rozpowszechnienie dostępu do internetu w czasie, dla wybranych krajów. Kolor reprezentuje odsetek internautów w danym kraju i roku. Kraje zostały uporządkowane pod względem odsetka internautów w 2016 roku. Źródło danych: Bank Światowy Rysunek 6.15. Rozpowszechnienie dostępu do internetu w czasie, dla wybranych krajów. Kraje zostały uporządkowane według roku, w którym wykorzystanie internetu po raz pierwszy przekroczyło 20 . Źródło danych: Bank Światowy Rysunki zarówno 6.14, jak i 6.15 są poprawnymi reprezentacjami danych. Wybór jednego z nich zależy od historii, którą chcemy przekazać. Jeśli nasza historia dotyczy korzystania z internetu w 2016 roku, rysunek 6.14 będzie prawdopodobnie lepszym wyborem. Jeśli jednak nasza historia dotyczy tego, w jakim stopniu wczesne lub późniejsze rozpowszechnienie internetu wiąże się z jego obecnym wykorzystaniem, wówczas preferowany jest rysunek 6.15. 62 (cid:95) Rozdział 6. Wizualizacja wielkości Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawy wizualizacji danych. Zasady tworzenia atrakcyjnych wykresów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: