Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00107 003766 21769394 na godz. na dobę w sumie
Podwyżki dla pielęgniarek - obowiązki kierownika. Najnowsze zmiany od 2015 r. - ebook/pdf
Podwyżki dla pielęgniarek - obowiązki kierownika. Najnowsze zmiany od 2015 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4445-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> medyczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozporządzenie z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (znowelizowane 14 października) określa m.in. mechanizmy otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne. Skutkuje to możliwościami wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w ramach umowy z NFZ już od września br. w kwocie średnio 300 zł na etat. Decyzja należy do dyrektora podmiotu leczniczego w uzgodnieniu z reprezentacją pielęgniarek i położnych z zaleceniem uwzględnienia doświadczenia, umiejętności i kompetencji jako kryterium.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podwyżki dla pielęgniarek – obowiązki kierownika Najnowsze zmiany od 2015 r. Podwyżki dla pielęgniarek – obowiązki kierownika Zbyt ogólne porozumienie ze związkami zawodowymi dotyczące podziału dodatkowych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych może okazać się niekorzystne dla podmiotu leczniczego. Jego zawarcie jest kluczową rolą kadry zarządzającej w tym procesie. Świadczeniodawcy do 29 paź- dziernika byli zobowiązani do przekazania właściwemu oddziałowi Narodowego Fundu- szu Zdrowia informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonu- jących zawód, w formie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub stosunku służbowego, w prze- liczeniu na etat lub równoważnik etatu, według stanu na 15 września 2015 r. Na podstawie tych danych NFZ ma sporządzić aneksy do umów w poszczególnych rodza- jach świadczeń opieki zdrowot- nej. Zostanie w nich określona wysokość dodatkowych środków przeznaczonych na wypłatę dodat- kowych wynagrodzeń od 1 wrześ- nia 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. Aneksy będą uwzględniały dopła- tę w wysokości 100 zł od 1 wrześ- nia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. oraz 400 zł od 1 lipca 2016 r. do 2 PAULINA KUTRZEBKA dyrektor departamentu Life Science Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” sp. k. www.swwp.pl 31 sierpnia 2016 r. Zmiany wynikają z rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogól- nych warunków o udzielenie świadczeń opieki zdrowot- nej, które zostało znowelizowane 14 października. Następnie świadczeniodawcy w terminie 21 dni będą zo- bowiązani do przekazania propozycji podziału środków związkom zawodowym lub okręgowej radzie pielęgnia- rek i położnych (jeżeli u danego świadczeniodawcy nie działają organizacje związkowe wyłącznie zrzeszające pielęgniarki i położne), aby zawrzeć porozumienie albo uzyskać pozytywną opinię przedstawiciela samorządu. Kara za niewłaściwe rozdysponowanie środków W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie rozdysponowania środków przeznaczonych na podwyż- ki dla pielęgniarek dyrektor oddziału NFZ może zażądać zwrotu przyznanych środków oraz zapłaty kary umow- nej w wysokości 5 tych środków. Ponadto zaniecha- nie przez świadczeniodawcę zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi albo uzyskanie pozytywnej opinii przez przedstawiciela okręgowej rady pielęgniarek i po- łożnych oraz brak podziału przyznanych środków w rów- nej miesięcznej wysokości będą skutkowały nałożeniem kary umownej w wysokości 2 kwoty zobowiązania wy- zarządzanie placówką medyczną
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podwyżki dla pielęgniarek - obowiązki kierownika. Najnowsze zmiany od 2015 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: