Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00292 004152 21713513 na godz. na dobę w sumie
Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości - ebook/pdf
Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 653
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4332-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> nieruchomości
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości.

W prezentowanej publikacji poruszono m.in. takie kwestie jak:

Wyjaśniono również prawne kryteria dopuszczalności tworzenia działek gruntu nadających się do zagospodarowania zgodnie z oczekiwaniami ich nabywców.

Uwzględniając orzecznictwo SN i NSA oraz wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa cywilnego i administracyjnego w zakresie nieruchomości, autor przedstawił reguły wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące podziałów nieruchomości, a także scalania nieruchomości o niekorzystnych warunkach zagospodarowania i ponownego ich podziału na działki gruntu nadające się do zabudowy a także rozgraniczenia nieruchomości.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników, urzędników, geodetów i urbanistów zajmujących się problematyką gospodarki nieruchomościami, w tym tworzenia działek gruntu dla przedsięwzięć inwestycyjnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marian Wolanin Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości 2. wydanie Podział nieruchomości na cele inwestycyjne Wydzielenie działek gruntu pod drogi Podział nieruchomości bez decyzji administracyjnej Procedury rozgraniczeń NIERUCHOMOŚCI Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości Polecamy nasze publikacje z tej serii: Dariusz Okolski UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE, wyd. 6 Piotr Kunicki UMOWA DEWELOPERSKA, wyd. 2 Wojciech Karpiński POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI – TWORZENIE I DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY, wyd. 3 Zbigniew Dobosiewicz KREDYT MIESZKANIOWY I BUDOWLANY Sławomir Serafin ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PRAWIE BUDOWLANYM Aleksander Turlej WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, wyd. 2 Lesław Myczkowski WŁASNOŚĆ BUDYNKÓW I LOKALI ORAZ INNE PRAWA RZECZOWE W PRAKTYCE, wyd. 2 Maciej Tertelis POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Maciej Tertelis NIERUCHOMOŚCI W PROJEKTACH FINANSOWANYCH PRZEZ UE www.ksiegarnia.beck.pl Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości Marian Wolanin 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4331-0 ISBN e-book 978-83-255-4332-7 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Część I. Podział nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Rozdział 1. Rodzaje i cel podziałów nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1. Pojęcie nieruchomości i działki gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1.1. Definicje w ustawie o gospodarce nieruchomościami . . . . 3 1.1.2. Definicje w Kodeksie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.3. Definicje w ustawie o księgach wieczystych i hipotece . . . 1.1.4. Definicje w Prawie geodezyjnym i kartograficznym . . . . . 1.2. Podział cywilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Podział do korzystania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Podział ewidencyjno-geodezyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Rodzaje podziałów nieruchomości uregulowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Podział nieruchomości rolnych i leśnych . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Pojęcie nieruchomości rolnych i leśnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Podział bez decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Zasady i warunki zatwierdzania podziału decyzją 11 16 17 20 26 28 34 41 41 53 59 59 61 63 67 70 71 80 85 85 administracyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.2. Wydzielanie niezbędnych dróg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.3. Wydzielanie działek gruntu o powierzchni poniżej 0,3000 ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.4. Wydzielanie działek gruntu dla powiększenia sąsiedniej nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.5. Wydzielanie działek gruntu dla regulacji granic między nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3.6. Warunek zatwierdzenia podziału w postaci zbycia wydzielonych działek gruntu w określonym terminie . . . . 2.3.7. Wydzielanie działek gruntu na cele określone w art. 95 GospNierU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Podział nieruchomości na terenach objętych mpzp . . . . . . 3.1. Pojęcie nieruchomości zabudowanej i przeznaczonej pod zabudowę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI Spis treści 3.2. Warunki zgodności podziału z mpzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Warunek dostępności wydzielonych działek gruntu do drogi publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Podział po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Podział nieruchomości na terenach objętych obowiązkiem sporządzenia mpzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Przypadki obowiązku sporządzenia mpzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Warunki zawieszenia postępowania podziałowego . . . . . . . . . . . 4.3. Podział niezależnie od ustaleń mpzp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Podział nieruchomości na terenach nieobjętych mpzp . . . 5.1. Zgodność podziału z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Niesprzeczność podziału z przepisami odrębnymi . . . . . . . . . . . . 5.3. Warunek dostępności wydzielonych działek gruntu do drogi publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń mpzp . . . . . 6.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Poszczególne cele wydzielenia działek gruntu . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Podział budynków i nieruchomości zabytkowych . . . . . . . 7.1. Podział budynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Podział nieruchomości zabytkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Postępowanie administracyjne o podział nieruchomości na wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1. Właściwość organów administracji i sądu cywilnego . . . . . . . . . 8.2. Podmioty uprawnione do wnioskowania o podział . . . . . . . . . . . 8.3. Strony postępowania podziałowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4. Wniosek o podział nieruchomości i jego załączniki . . . . . . . . . . . 8.5. Opiniowanie proponowanego podziału nieruchomości . . . . . . . . 8.6. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków . . . . . . . . . . 8.7. Dokumentacja podziałowa oraz inne czynności dokonywane w toku postępowania podziałowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.7.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.7.2. Wstępny projekt podziału nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . 8.7.3. Przyjmowanie granic do podziału nieruchomości . . . . . . . 8.7.4. Mapa z projektem podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości . . . . . . . . . . . . 8.9. Warunkowe zatwierdzenie podziału nieruchomości . . . . . . . . . . . 8.10. Koszty postępowania podziałowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 118 135 143 143 145 146 151 151 163 171 177 177 181 211 211 215 227 227 232 239 243 250 256 257 257 258 259 267 269 277 282 Spis treści 8.11. Opłata adiacencka przy wzroście wartości nieruchomości w wyniku jej ewidencyjnego podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Postępowanie administracyjne o podział nieruchomości z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1. Przypadki wszczęcia postępowania z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. Strony postępowania podziałowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3. Dokumentacja postępowania podziałowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4. Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości i jej skutki prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5. Koszty postępowania podziałowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Podział nieruchomości bez decyzji podziałowej . . . . . . . . 10.1. Przypadki określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2. Przypadki określone w innych ustawach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Wydzielanie działek gruntu pod drogi publiczne . . . . . . . 11.1. Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2. Parcelacja nieruchomości przed II wojną światową . . . . . 11.1.2.1. Stan prawny obowiązujący do końca lipca 1936 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.2.2. Stan prawny obowiązujący po lipcu 1936 r. . . . 11.1.3. Podział geodezyjny nieruchomości po II wojnie światowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.3.1. Stan prawny obowiązujący do 1.9.1972 r. . . . . . 11.1.3.2. Stan prawny obowiązujący od 1.9.1972 r. do 1.8.1985 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.3.3. Stan prawny obowiązujący od 1.8.1985 r. do 1.1.1998 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1.3.4. Stan prawny obowiązujący od 1.1.1998 r. do 22.9.2004 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2. Współczesne regulacje prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.2. Cel nacjonalizacji działek gruntu wydzielanych pod drogi publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.3. Kryteria nacjonalizacji działek gruntu wydzielanych w podziale nieruchomości pod drogi . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.3.1. Przeznaczenie działki gruntu pod drogę publiczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.3.2. Wydzielenie działki gruntu w granicach przeznaczenia pod drogę publiczną . . . . . . . . . . VII 283 293 293 310 312 317 319 323 323 329 341 341 341 343 343 347 351 351 363 368 375 384 384 394 397 398 411 VIII Spis treści 11.2.3.3. Dokonanie podziału nieruchomości na wniosek jej właściciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.3.4. Uzyskanie waloru ostateczności przez decyzję o zatwierdzeniu podziału lub waloru prawomocności przez orzeczenie sądowe . . . . . 11.2.4. Ujawnienie w księdze wieczystej skutków prawnorzeczowych decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2.5. Odszkodowanie za pozbawienie praw do działek gruntu wydzielonych pod drogę publiczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Połączenie nieruchomości w celu ponownego ich wydzielenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1. Warunki połączenia nieruchomości i ponownego ich wydzielenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2. Czynności w postępowaniu o połączenie nieruchomości i ponowne ich wydzielenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.3. Decyzja o zatwierdzeniu połączenia nieruchomości i ponownego ich wydzielenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część II. Scalenie i podział nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przedmiot scalenia i podziału nieruchomości . . . . . . . . . . . 1.1. Cel i charakter scalenia i podziału nieruchomości . . . . . . . . . . . . 1.2. Nieruchomości rolne i leśne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Nieruchomości o innym przeznaczeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Warunki scalenia i podziału nieruchomości . . . . . . . . . . . . 2.1. Dopuszczalność scalenia i podziału nieruchomości . . . . . . . . . . . 2.2. Kryteria scalenia i podziału nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Postępowanie scaleniowo-podziałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Wszczęcie postępowania scaleniowo-podziałowego na wniosek 3.2. Wszczęcie postępowania scaleniowo-podziałowego z urzędu . . . 3.3. Uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości . . 3.4. Uczestnicy postępowania scaleniowo-podziałowego . . . . . . . . . . 3.5. Rada uczestników scalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości . . . . . . . . . . . 4.1. Charakter prawny uchwały o scaleniu i podziale . . . . . . . . . . . . . 4.2. Zakres treści uchwały o scaleniu i podziale . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Skutki prawne uchwały o scaleniu i podziale . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Opłata adiacencka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 421 424 429 455 455 459 461 465 467 467 471 474 481 481 490 493 493 497 500 507 510 511 517 517 518 519 531 Spis treści Rozdział 5. Wydzielanie działek gruntu pod drogi . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Sposób wydzielania działek gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Skutki prawne scalenia i podziału wobec działek gruntu wydzielonych pod drogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Uprawnienia odszkodowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część ΙΙΙ. Rozgraniczanie nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Rodzaje rozgraniczenia nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Pojęcie granicy i jej rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Rozgraniczenie administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Rozgraniczenie sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Wznowienie znaków granicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Inne przypadki ustalania i przyjmowania przebiegu granicy nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Rozgraniczenie administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Przedmiot i cel rozgraniczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Sposoby wszczęcia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Strony rozgraniczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Upoważnienie geodety do wykonywania czynności rozgraniczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Zakres i kolejność czynności geodety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Dokumentacja rozgraniczeniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7. Czynności organu rozgraniczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Rodzaje rozstrzygnięć rozgraniczenia administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Decyzja o rozgraniczeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego . . . . . . 3.3. Zawarcie ugody przed geodetą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Koszty rozgraniczenia administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX 537 537 541 544 547 549 549 554 555 563 567 571 571 574 579 584 588 595 602 605 605 610 616 622 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BudDomU . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.1958 r. o terenach dla budownictwa do- mów jednorodzinnych w miastach i osiedlach (Dz.U. Nr 31, poz. 138) – nie obowiązuje BudJednZagrodU . . . . ustawa z 6.7.1972 r. o terenach budownictwa jednoro- dzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach (Dz.U. Nr 27, poz. 192 ze zm.) – nie obowiązuje DrPublU . . . . . . . . . . . ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) EKPC . . . . . . . . . . . . . konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175 ze zm.) EwidGruntR . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Bu- downictwa z 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) FinałEURO2012U . . . . ustawa z 7.9.2007 r. o przygotowaniu finałowego tur- nieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133) GospNierU . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) GospSkładMieniaSPU ustawa z 30.5.1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agen- cji Mienia Wojskowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 712 ze zm.) GospWywłU . . . . . . . . ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wy- właszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99) – nie obowiązuje GospWywłU91 . . . . . . ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wy- właszczaniu nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127) – nie obowiązuje KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) XII Wykaz skrótów Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admini- stracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywil- nego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece LasU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) z 2005 r. Nr 45, poz. 43 ze zm.) LecznictwoUzdrU . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 651 ze zm.) OchrGruntU . . . . . . . . ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leś- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) OchrObozZagłU . . . . ustawa z 7.5.1999 r. o ochronie terenów byłych hi- tlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr 41, poz. 412 ze zm.) OchrZabytU . . . . . . . . ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) OznNazewDecR . . . . . rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.8.2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w de- cyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz. 1589) PodzNierR . . . . . . . . . . rozporządzenie Rady Ministrów z 7.12.2004 r. w spra- wie sposobu i trybu dokonywania podziałów nierucho- mości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663) PodzNierU . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.1948 r. o podziale nieruchomości na obszarach miast i niektórych osiedli (Dz.U. Nr 35, poz. 240) – nie obowiązuje PlanPrzestrzU . . . . . . . ustawa z 12.7.1984 r. o planowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99 ze zm.) – nie obowiązuje PraceGeodR . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Bu- downictwa z 16.7.2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udo- stępnianie tych baz (Dz.U. Nr 78, poz. 837) Wykaz skrótów XIII PracKonserwR . . . . . . rozporządzenie Ministra Kultury z 27.7.2011 r. w spra- wie prowadzenia prac konserwatorskich, restaurator- skich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeolo- gicznych (Dz.U. Nr 165, poz. 987) PrBudR . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Rzeczypospolitej z 16.2.1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz.U. RP Nr 23, poz. 202) – nieobowiązuje Prezydenta PrBud . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrGeodKart . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartogra- ficzne (tekst jedn. Dz.U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) PrGeol . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 9.6.2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.) PrPostSądAdm . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) RefAdmPublPWU . . . . ustawa z 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) SamGminU . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) ScalPodzNierR . . . . . . rozporządzenia Rady Ministrów z 4.5.2005 r. w spra- wie scalania i podziału nieruchomości (Dz.U. Nr 86, poz. 736) ScalWymGrU . . . . . . . ustawa z 26.3.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 ze zm.) SpecBudPowU . . . . . . ustawa z 8.7.2010 r. o szczególnych zasadach przygo- towania i realizacji inwestycji w zakresie budowli prze- ciwpowodziowych (Dz.U. Nr 143, poz. 963) SpecDrPublU . . . . . . . ustawa z 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przy- gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu- blicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) SpecLotPublU . . . . . . . ustawa z 12.2.2009 r. o szczególnych zasadach przygo- towania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użyt- ku publicznego (Dz.U. Nr 42, poz. 340 ze zm.) XIV Wykaz skrótów SpecObiektBudU . . . . ustawa z 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbu- dowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. Nr 84, poz. 906 ze zm.) TerminalGazU . . . . . . . ustawa z 24.4.2009 r. o inwestycjach w zakresie ter- minalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. Nr 84, poz. 700 ze zm.) TranspKolejU . . . . . . . ustawy z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst UstrRolU . . . . . . . . . . . ustawa z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.) WarTechBudR . . . . . . . rozporządzenie z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) WłLokU . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) WycenaR . . . . . . . . . . . rozporządzenie Rady Ministrów z 21.9.2004 r. w spra- wie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu sza- cunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) WymZaspospTerenR . . rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.8.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przy- padku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588) ZagospPrzestrzU . . . . . ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowa- niu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) ZagospPrzestrzU94 . . . ustawa z 7.7.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen- nym (tekst jedn. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) – nie obowiązuje ZakresMpzpR . . . . . . . rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.8.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu mpzp (Dz.U. Nr 164, poz. 1587 ze zm.) 2. Organy orzekające ETPC . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka NSA . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny Wykaz skrótów XV 3. Instytucje ANR . . . . . . . . . . . . . . Agencja Nieruchomości Rolnych MinInf . . . . . . . . . . . . . Minister Infrastruktury MinRRiB . . . . . . . . . . . Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa MinSpraw . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwości MRRiB . . . . . . . . . . . . Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa RM . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów SKO . . . . . . . . . . . . . . . Samorządowe Kolegium Odwoławcze 4. Czasopisma i publikatory Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw ONSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A 5. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . . artykuł ha . . . . . . . . . . . . . . . . . hektar itd. . . . . . . . . . . . . . . . . i tak dalej itp. . . . . . . . . . . . . . . . . i tym podobne lit. . . . . . . . . . . . . . . . . litera mpzp . . . . . . . . . . . . . . miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nast. . . . . . . . . . . . . . . . następne np. . . . . . . . . . . . . . . . . na przykład nr . . . . . . . . . . . . . . . . . numer pkt . . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . . rok s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona studium . . . . . . . . . . . . studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy tekst jedn. . . . . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . . . . to jest ust. . . . . . . . . . . . . . . . . ustęp w zw. . . . . . . . . . . . . . . w związku wg . . . . . . . . . . . . . . . . według ww. . . . . . . . . . . . . . . . wyżej wymienione zd. . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . . . . ze zmianami Wykaz aktów prawnych Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 16.2.1928 r. o prawie budowla- nem i zabudowaniu osiedli (Dz.U. RP Nr 23, poz. 202) – akt nieobowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z 17.2.1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzaju dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. Nr 25, poz. 130) – akt nieobowią- zujący Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14.4.1999 r. w sprawie rozgraniczania nierucho- mości (Dz.U. Nr 45, poz. 453) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17.9.2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.8.2003 r. w sprawie oznaczeń i na- zewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu- blicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz. 1589) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.8.2003 r. w sprawie sposobu usta- lania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.8.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu mpzp (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu doko- nywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663) Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.5.2005 r. w sprawie scalania i podziału nie- ruchomości (Dz.U. Nr 86, poz. 736) Ustawa z 10.12.1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypo- spolitej Polskiej (Dz.U. RP z 1921 r. Nr 6, poz. 32) – akt nieobowiązujący XVIII Wykaz aktów prawnych Ustawa z 14.7.1936 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 16.2.1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz.U. RP Nr 56, poz. 405) – akt nieobowiązujący Ustawa z 25.6.1948 r. o podziale nieruchomości na obszarach miast i niektórych osiedli (Dz.U. Nr 35, poz. 240) – akt nieobowiązujący Ustawa z 12.3.1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 ze zm.) – akt nieobowiązujący Ustawa z 22.5.1958 r. o terenach dla budownictwa domów jednorodzinnych w miastach i osiedlach (Dz.U. Nr 31, poz. 138) – akt nieobowiązujący Ustawa z 14.7.1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. Nr 32, poz. 159 ze zm.) – akt nieobowiązujący Ustawa z 6.7.1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach (Dz.U. Nr 27, poz. 192 ze zm.) – akt nieobowiązujący Ustawa z 28.5.1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 16, poz. 91) Ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwie państwowym (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) Ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) Ustawa z 12.7.1984 r. o planowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99 ze zm.) – akt nieobowiązujący Ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) Ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Ustawa z 10.5.1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie tery- torialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) Ustawa z 29.9.1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.) Ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) Ustawa z 17.10.1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426 ze zm.) Ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.) Ustawa z 7.7.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) – akt nieobowiązujący Wykaz aktów prawnych XIX Ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) Ustawa z 30.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ze zm.) Ustawa z 30.5.1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skar- bu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 712 ze zm.) Ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 216 ze zm.) Ustawa z 30.7.1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz.U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) – akt nieobowiązujący Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) poz. 749 ze zm.) Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) Ustawa z 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące admini- strację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) Ustawa z 7.5.1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr 41, poz. 412 ze zm.) Ustawa z 8.9.2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsię- biorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. Nr 84, poz. 948 ze zm.) Ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) Ustawa z 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in- westycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) Ustawa z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.) Ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Ustawa z 28.7.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 651 ze zm.) Ustawa z 7.9.2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133) – akt nieobowiązujący
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: