Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00085 010568 22949871 na godz. na dobę w sumie
Pokaż, opowiedz i zainteresuj. Jak przygotować i przeprowadzić niezwykłą prezentację - książka
Pokaż, opowiedz i zainteresuj. Jak przygotować i przeprowadzić niezwykłą prezentację - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3507-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentacje często bywają karkołomnym doświadczeniem: rozwlekłe wypowiedzi, niespójne i nudne slajdy w PowerPoincie, sztuczność i widoczna trema prelegenta. Słuchacze zajmują się w ich czasie mniej lub bardziej dyskretnie swoimi smartfonami lub po prostu przysypiają. Tymczasem bardzo wiele zależy od tego, w jaki sposób opowiada się o nowatorskim produkcie czy o zasadach nowego systemu zarządzania w firmie. Skupienie uwagi słuchaczy i zainteresowanie ich prezentacją nie jest jednak łatwym zadaniem.

Niniejsza książka pozwoli Ci zrozumieć zasady skutecznej, ciekawej prezentacji. W interesujący sposób pokaże Ci, jak przygotować się do wystąpienia, mówić i wykorzystać obrazy do opowiedzenia swojej historii. Wskazówki, które tutaj znajdziesz, umożliwią Ci nauczenie się sztuki wypowiadania się i wykorzystywania w tym celu metod myślenia wizualnego. To bezcenna pozycja, zarówno dla nowicjuszy, jak i zaprawionych w bojach prezenterów i mówców!

Dzięki tej książce:

Przygotuj niezwykłą prezentację. Opowiedz. Przekonaj każdego.


Dan Roam - jest autorem bestsellera Narysuj swoje myśli, uznanego za najpopularniejszą książkę uczącą metod myślenia wizualnego. Założył przedsiębiorstwo Digital Roam Inc., które doradza takim firmom i instytucjom, jak Microsoft, Google, Wal-Mart, System Rezerwy Federalnej, Boeing i Senat Stanów Zjednoczonych. Roam często pojawia się w CNN, MSNBC, ABC News, FOX News i NPR. Mieszka w San Francisco.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Show and Tell: How Everybody Can Make Extraordinary Presentations Tłumaczenie: Leszek Sielicki ISBN: 978-83-283-3507-3 Copyright © 2014 by Dan Roam All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Portfolio, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC. Illustration credits AAA Pathways: Pages 90 – 107 © 2013, Spectrum Health. All rights reserved: Pages 118 – 133 Shutterstock Images LLC: Pages 215, 216, 218, 219 Polish edition copyright © 2018 by Helion SA All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/poopza Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREŚCI TE NARZĘDZIA POMOGĄ NAM PO DRODZE JEDNA PROSTA MYŚL ROZDZIAŁ 1. TRZY ZASADY ROZDZIAŁ 2. ZASADA 1. MÓW PRAWDĘ ROZDZIAŁ 3. ZASADA 2. STWÓRZ OPOWIEŚĆ ROZDZIAŁ 4.  ZASADA 3. OPOWIADAJ ZA POMOCĄ RYSUNKÓW ROZDZIAŁ 5. JAK SIĘ NIE BAĆ ROZDZIAŁ 6. PREZENT PODZIĘKOWANIA DALSZA LEKTURA viii IX X 1 7 27 177 235 255 258 260 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 2. ZASADA (cid:31). MÓW PRAWDĘ Zacznij od prawdy, a podąży za nią serce. To było jedno z najlepszych przemówień, jakie kiedykolwiek słyszałem, bo zawierało prawdę, a nie g(cid:27)wno. (cid:29) STEPHEN KING Gdy mówisz prawdę, nie musisz niczego zapamiętywać. (cid:29) MARK TWAIN (cid:31) Poleć książkęKup książkę Czym jest nadzwyczajna prezentacja? Czymś, co zmienia ludzi. Co sprawia, że ludzie się zmieniają? Prawda. Nie istnieje szybszy sposób na zdobycie zaufania słuchaczy niż mówienie prawdy. 8 POK A Ż, OPOWIEDZ I Z AINTERESUJ Poleć książkęKup książkę Nie istnieje szybszy sposób na utratę słuchaczy niż wygadywanie głupot. Z ASADA 1. MóW PR AWDę 9 Poleć książkęKup książkę A skoro mowa o prawdzie, istnieje kilka jej rodzajów. GŁOWA stwierdza: „Myślę, że to prawda”. (Prawda intelektualna) SERCE stwierdza: „Wierzę, że to prawda”. (Prawda emocjonalna) DANE stwierdzają: „Fakty dowodzą, że to prawda”. (Prawda obiektywna) 10 POK A Ż, OPOWIEDZ I Z AINTERESUJ Głowa Serce Dane Poleć książkęKup książkę Wszystkie trzy rodzaje prawdy stale w nas współistnieją. Moglibyśmy na przykład spojrzeć i powiedzieć: „Ta szklanka jest w połowie ________”. O2 125 cm3 H2O 125 cm3 Według DANYCH: Objętość O2 = 125 cm3 Objętość H2O = 125 cm3 Według GŁOWY: Szklanka w połowie pełna to źródło nadziei. Szklanka w połowie pusta to źródło rozpaczy. Według SERCA: Szklanka jest w połowie pełna! Z ASADA 1. MóW PR AWDę 11 Poleć książkęKup książkę ? Która z tych prawd jest właściwa? Wszystkie takie są. Która umożliwia najlepszą prezentację? To zależy. 12 POK A Ż, OPOWIEDZ I Z AINTERESUJ Głowa Serce Dane Poleć książkęKup książkę NIE WSZYSTKIE TE PRAWDY SĄ SOBIE RóWNOWAŻNE Trudniej zmienić Serce Głowa Dane To, w co WIERZYMY, jest dla nas istotniejsze niż to, co WIEMY. A obie te kwestie są dla nas istotniejsze niż „NAGIE FAKTY”. Z ASADA 1. MóW PR AWDę 13 Poleć książkęKup książkę Trudniej zmienić Serce Głowa Dane Dobra prezentacja przedstawia nowe dane. Świetna prezentacja zmienia to, co wiemy. Doskonała prezentacja zmienia to, w co wierzymy. 14  Poleć książkęKup książkę ? Jako prezenterzy powinniśmy po pierwsze zadać sobie pytanie: Biorąc pod uwagę ten konkretny temat prezentacji, tych konkretnych słuchaczy i mnie samego, którą prawdę powinienem przedstawić? Głowa Serce Dane Z ASADA 1. MóW PR AWDę 15 Poleć książkęKup książkę Istnieje prosty sposób, aby na to pytanie odpowiedzieć. Nazwijmy go: „zasadą wiadra”. 16 POK A Ż, OPOWIEDZ I Z AINTERESUJ Poleć książkęKup książkę WSZYSTKIE PREZENTACJE SKŁADAJĄ SIę Z TYLKO TRZECH ELEMENTóW Nasza koncepcja My Nasi słuchacze Oto idea, koncepcja, pogląd, narzędzie lub zasada, którymi chcemy się podzielić. Oto my, mamy coś, czym chcielibyśmy podzielić się z innymi. Oto nasi słuchacze: osoby, z którymi chcemy się podzie- lić naszą koncepcją. Z ASADA 1. MóW PR AWDę 17 Poleć książkęKup książkę To nasze trzy wiadra. Naszym zadaniem jest je uszeregować: Moja idea Ja Moi słuchacze 18 POK A Ż, OPOWIEDZ I Z AINTERESUJ Poleć książkęKup książkę Następnie napełniamy wiadra poszczególnymi prawdami: Myśli, wrażenia, dane, anegdoty, idee, obawy… Cele, nadzieje, przekonania, obawy, analizy… Statystyki demograficzne, doświadczenie, zdolności, umiejętności, ukryte zamiary, aspiracje, niewiadome… Moja idea Ja Moi słuchacze Z asada 1. Mów pr awdę 19 Poleć książkęKup książkę WIADRO 1 = MOJA KONCEPCJA WIADRO 2 = JA Moje przekonanie Mój przekaz Moja idea Mój produkt Mój wniosek Moje odkrycie Gdybym miał całkowitą swobodę i mógł powiedzieć dokładnie to, co chcę, co tak naprawdę chciałbym powiedzieć? Zabawny Poważny Spokojny Głośny Uczuciowy Jaki jestem? Kim tak naprawdę jestem (lub kim najbardziej chciałbym być), dzieląc się tą koncepcją? Czy przedstawianie jej mnie cieszy, czy smuci? Czy jestem jej pewny, czy nie? Czy jestem wyznawcą, czy sceptykiem? Co chciałbym, aby słuchacze najlepiej o mnie zapamiętali? 20 POK A Ż, OPOWIEDZ I Z AINTERESUJ Poleć książkęKup książkę WIADRO 3 = MOI SŁUCHACZE Liderzy? c i e l e ? y j a z c i? r e p s k E Nowicjusze? Pewni siebie? Z a n i e p o k o j e n i ? N a ś l a d o w c y? Wrogowie? r P Kim oni są? Kim są ludzie, którym przedstawiam moją koncepcję? Co ich motywuje? Jakie mają potrzeby? Gdybym za sprawą swojej prezentacji mógł zmienić w nich tylko jedno, czego dotyczyłaby ta zmiana? Myśląc o naszych słuchaczach, powinniśmy zapamiętać kilka uniwersalnych prawd: 1. Nikt nie lubi, gdy mówi mu się, co ma robić, ale każdemu zależy na potwierdzeniu jego koncepcji. Pomóż im nabrać przekonania, że to ich koncepcja — albo przynajmniej spraw, by żałowali, że sami na nią nie wpadli. 2. „Chodzi wyłącznie o słuchaczy” to ładne stwierdzenie, ale jest ono tylko półprawdą. Oczywiście zależy nam na tym, aby nasi słuchacze poczuli się osobiście zaangażowani — ale jeszcze bardziej zależy nam na tym, aby pomóc im się zmienić. 3. Jeśli w jakiś sposób nie zmienimy naszych słuchaczy, jaki jest sens przeprowadzania prezentacji? Powtórzmy to. A w zasadzie sprawmy, aby stało się mottem naszych prezentacji. Z ASADA 1. MóW PR AWDę 21 Poleć książkęKup książkę Wyobraźmy sobie na przykład, że chcemy zaoferować naszą nową aplikację społecznościową inwestorowi. Oto jak powinniśmy napełnić nasze wiadra: WIADRO 1 WIADRO 2 WIADRO 3 Twitter na zakupy! Jestem ekspertem! Doświadczeni inwestorzy Tryb A: wyłącznie rodzina Zachowuję jednak skromność Widzieli już wszystko… Tryb B: wyłącznie znajomi Potrzebuję ich pieniędzy! Potrzebują nowej wygranej Transakcje wiązane online! Dysponuję innymi opcjami Wsparli Twittera Kupowanie wszystkiego w aplikacji! Naprawdę uwielbiam ten produkt Mniej więcej po trzydziestce, około czterdziestki? Moja koncepcja Ja Moi słuchacze 22 POK A Ż, OPOWIEDZ I Z AINTERESUJ Poleć książkęKup książkę NA PODSTAWIE TYCH SZYBKICH SKOJARZEŃ NASZA PREZENTACJA ZACZYNA NABIERAĆ KSZTAŁTU Oto fakty, które przedstawię… Twitter na zakupy! Transakcje wiązane online! Kupowanie wszystkiego w aplikacji! Tryb A: wyłącznie rodzina Tryb B: wyłącznie znajomi Oto co powiem o sobie Naprawdę uwielbiam ten produkt! Oto jak zaprezentuję to moim słuchaczom… Jesteście doświadczonymi inwestorami Ale to może być coś przełomowego Widzieliście już wszystko Remember Pamiętacie Twittera? Wyobraźcie sobie Imagine for coś takiego dla swoich rodzin! Jestem ekspertem! Potrzebuję ich pieniędzy! Zachowuję jednak skromność Dysponuję innymi opcjami Elementy zaczynają się dopaso- wywać, ale dalszy ciąg pozostaje niejasny. Naprawiamy to, kierując się Zasadą 2… Z ASADA 1. MóW PR AWDę 23 Poleć książkęKup książkę Podsumowując, możemy stwierdzić, że napełnianie wiader prawdą pomaga nam: Uporządkować elementy naszej koncepcji. Nabrać pewności siebie. Poznać słuchaczy. 24 POK A Ż, OPOWIEDZ I Z AINTERESUJ Poleć książkęKup książkę Pora więc na stworzenie opowieści. Jestem gotowy Z ASADA 1. MóW PR AWDę 25 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pokaż, opowiedz i zainteresuj. Jak przygotować i przeprowadzić niezwykłą prezentację
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: