Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 003560 22429120 na godz. na dobę w sumie
Polish your HR English 2 , Angielski ( nie tylko) dla HR -owca - ebook/pdf
Polish your HR English 2 , Angielski ( nie tylko) dla HR -owca - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-72-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Po sukcesie pierwszej części książki Polish Your HR English.
Angielski (nie tylko) dla HR-owca prezentujemy Państwu część drugą, która zawiera nowe tematy związane z zarządzaniem pracownikami w firmie. Nie koncentruje się tylko na perspektywie HR-owca, lecz także specjalisty (obcokrajowca) poszukującego zatrudnienia i obserwującego nasz rynek pracy.

Książka została podzielona na trzy części:

W pierwszej części George Sandford, na podstawie wieloletniego doświadczenia nabytego podczas pracy w dziale HR w międzynarodowych firmach w Wielkiej Brytanii, Francji i Portugalii, opisuje swoje przemyślenia na temat praktyk stosowanych w Polsce. Wspomina, w jaki sposób był wprowadzany na nowe stanowisko pracy i wymienia kilka ciekawych metod na wdrażanie nowych pracowników. George porusza także temat kultury organizacyjnej w firmie – co możemy przez nią rozumieć, jak ją tworzyć, a czego starać się unikać. Dotyka także bardzo ważnego w obecnych czasach równouprawnienia w miejscu pracy.

Bohaterem części drugiej jest Mr. HypochondRiac, który cierpi na rozmaite dolegliwości związane z wykonywaną pracą. Radą i pomocą służy mu doświadczony i cierpliwy doktor.

Dzięki jego radom poznajemy skuteczne rozwiązania HRM w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, polityki płacowej, rekrutacji, szkoleń, motywowania i wspomagania rozwoju pracowników, a także wykorzystywania nowoczesnych narzędzi HR. Pomimo poruszania tematów poważnych, cały cykl jest utrzymany w tonie humorystycznym.

Trzecia część książki stanowi zbiór porad dotyczących HRM, gdzie Pogotowie HR czeka, by pomóc. Próbuje ono odpowiedzieć m.in. na pytania, co może zrobić pracownik działu kadr, którego życie stawia w obliczu pytań bez jednoznacznej odpowiedzi, a także gdzie może szukać wsparcia i rady. Pogotowie HR zmierzy się m.in. z nieuczciwą konkurencją w zespole, przemocą w pracy czy bezproduktywnymi spotkaniami w sali konferencyjnej. Ponadto „pomoże” pracownikowi uporządkować jego biurko i spróbuje wpłynąć na jego kreatywność.

Każda z trzech części zawiera 12 lekcji, które pomogą w nauce zwrotów z dziedziny HR w języku angielskim. Książkę Polish your HR English 2 wyróżniają mind mapy zawierające specjalistyczne słownictwo, rozbudowany słowniczek przy każdej lekcji, liczne ćwiczenia i krzyżówki, ciekawe komiksy i grafiki ilustrujące poszczególne lekcje.

Miłośnicy innych języków także znajdą coś dla siebie - ciekawe idiomy w czterech językach obcych.

 

Pozycja rekomendowana przez : Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner HRstandard.pl, BiznesTuba.pl

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Po sukcesie pierwszej części książki Polish Your HR English. Angielski (nie tylko) dla HR-owca prezentujemy Państwu część drugą, która za- wiera nowe tematy związane z zarządzaniem pracownikami w firmie, nie tylko z perspektywy HR-owca, lecz także specjalisty (obcokrajowca) poszukującego zatrudnienia i obserwującego nasz rynek pracy. W pierwszej części „A Year in the Life of an HR Manager” George Sandford, na podstawie wieloletniego doświadczenia nabytego podczas pracy w dzia- le HR w międzynarodowych firmach w Wielkiej Brytanii, Francji i Portugalii, opisuje swoje przemyślenia na temat praktyk stosowanych w Polsce. Bohaterem części drugiej „Mr. HypochondRiac at an HRologist’s” – jest Mr. HypochondRiac, który cierpi na rozmaite dolegliwości związane z wykonywaną pracą. Radą i pomocą służy mu doświadczony i cierpliwy doktor. Dzięki jego radom poznajemy nie tylko skuteczne rozwiązania HRM, ale także ciekawe idiomy i specjalistyczne słownictwo angielskie. Pomimo poruszania tematów poważnych, cały cykl jest utrzymany w to- nie humorystycznym. Trzecia część książki „HR Emergency” stanowi zbiór porad dotyczących HRM, gdzie Pogotowie HR czeka, by pomóc w trudnych sytuacjach, takich jak np.: nieuczciwa konkurencja w zespole, przemoc w pracy czy choćby uporządkowanie biurka pracownika. Książkę Polish Your HR English 2 wyróżniają mind mapy zawierające specjalistyczne słownictwo, liczne ćwiczenia i krzyżówki, a także ciekawe komiksy i grafiki ilustrujące poszczególne lekcje. e j c a d n e m o k e R cena 49,90 zł 978-83-65887-48-1 Polish YourPolish Your hr English 2 AngiElski (nie tylko) dlA hr-owcAEnglishEnglishAngielski (nie tylko) dlA HR-owcA Skorzystaj z biblioteki PERSONELU i ZARZĄDZANIA sklep.infor.pl WarszaWa 2017 Polish YourEnglishAngielski (nie tylko) dlA HR-owcA Autorki: Dominika Uzar, George Sandford, Katarzyna Ścibor Redakcja: Ewa Walenda Projekt okładki: Sebastian Bieganik Łamanie: Jarosław Miller Druk: EDRUK © Copyright by Wydawnictwo INFOR PL SA, Warszawa 2017 ISBN 978-83-65887-48-1 Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy (art. 116, 117 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r.) Wydawca INFOR PL SA ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa www.infor.pl SpiS treści CZĘŚĆ 1 A YeAr in the Life of An hr MAnAger rok w żYciu MenedżerA hr ........................................................................ 7 interview with the ice Queen rozmowa kwalifikacyjna z królową Śniegu ........................................... 8 training gets a haircut Strzyżenie budżetu ................................................................................... 14 the tyrant and thesage: coaching, mentoring and superior – employee relations tyran i mędrzec: coaching, mentoring i relacje przełożonych z pracownikami .......................................................................................... 22 All singing, all dancing appraisal schemes wszechstronne systemy oceny pracowników ....................................... 29 „More! – cuts or rewards?” „Poproszę o więcej! – cięcia czy nagrody?” ............................................. 36 highfliers – cleared for takeoff or grounded Młodzi gniewni: jak skutecznie zarządzać talentem ............................. 43 the new semestr nowy semestr – o organizacji szkoleń językowych dla pracowników firmy ............................................................................................................ 50 All things being equal na takich samych warunkach ................................................................. 57 the golden handshake hojna odprawa ........................................................................................... 65 corporate culture kultura organizacyjna ............................................................................... 73 the return of the headhunters Powrót łowców głów ................................................................................. 80 Sitting next to nelly uczmy się od bardziej doświadczonych kolegów ................................... 87 CZĘŚĆ 2 Mr. hYPochondriAc At An hroLogiSt’S hiPochondrYk u hroLogA ........................................................................ 95 the bliss of farsightedness Błogosławieństwa dalekowzroczności ..................................................... 96 Vaccuming the personal bubble opróżniając przestrzeń prywatną ............................................................ 103 closing the ranks (1) Zwierając szyki (1) ...................................................................................... 109 closing the ranks (2) Zwierając szyki (2) ...................................................................................... 115 3 terminal hr terminal hr ................................................................................................. 122 A squabble over feedback ostra wymiana zdań ................................................................................... 129 A hidden agenda tajne zamiary .............................................................................................. 135 Post summer blues tęskniąc za latem ....................................................................................... 141 keeping flu at bay nie dając się grypie ..................................................................................... 146 in the act na gorącym uczynku .................................................................................. 152 Lost in the net/on the web Zagubiony w sieci ........................................................................................ 157 information overload gdy palą się bezpieczniki ........................................................................... 162 CZĘŚĆ 3 hr eMergencY Pogotowie hr ................................................................................................ 167 Business booster wspomagacz biznesowy ........................................................................... 168 workplace violence Przemoc w miejscu pracy ......................................................................... 174 My desk is my castle Moje biurko moim królestwem ............................................................... 181 feeling at home amongst strangers wśród nieznajomych jak w domu ............................................................ 189 Boardroom sleeping beauties konferencyjne śpiące królewny ............................................................... 196 A fancy dress meeting narada kostiumowa .................................................................................. 204 thinking outside the box Myślenie kreatywne .................................................................................. 210 negative neds and nellies Zawsze na nie ............................................................................................. 216 it takes all sorts to make a world różni są ludzie ............................................................................................ 222 wires crossed nie móc się dogadać .................................................................................. 229 Sticky fingers Lepkie ręce ................................................................................................. 235 the plight of working fathers dola pracujących ojców ............................................................................ 242 4 WStęp Po sukcesie pierwszej części książki Polish Your HR English. Angielski (nie tylko) dla HR-owca prezentujemy Państwu część drugą, która zawiera nowe tematy związane z zarządzaniem pracownikami w firmie. Nie koncentruje się ona tylko na perspektywie HR-owca, lecz także specjalisty (obcokrajowca) poszukującego zatrudnienia i obserwującego nasz rynek pracy. Książka została podzielona na trzy części: A Year in the Life of an HR Manager – Rok w życiu menedżera HR, Mr. HypochondRiac at an HRologist’s – HypohondRyk u HRologa, HR Emergency – Pogotowie HR. W pierwszej części George Sandford, na podstawie wielo- letniego doświadczenia nabytego podczas pracy w dziale HR w międzynarodowych firmach w Wielkiej Brytanii, Francji i Por- tugalii, opisuje swoje przemyślenia na temat praktyk stosowanych w Polsce. Wspomina, w jaki sposób był wprowadzany na nowe stanowisko pracy i wymienia kilka ciekawych metod na wdrażanie nowych pracowników. George porusza także temat kultury organi- zacyjnej w firmie – co możemy przez nią rozumieć, jak ją tworzyć, a czego starać się unikać. Dotyka także bardzo ważnego w obecnych czasach równouprawnienia w miejscu pracy. Bohaterem części drugiej jest Mr. HypochondRiac, który cierpi na rozmaite dolegliwości związane z wykonywaną pracą. Radą i pomocą służy mu doświadczony i cierpliwy doktor. Dzięki jego radom pozna- jemy skuteczne rozwiązania HRM w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, polityki płacowej, rekrutacji, szkoleń, motywowania i wspomagania rozwoju pracowników, a także wykorzystywania no- woczesnych narzędzi HR. Pomimo poruszania tematów poważnych, cały cykl jest utrzymany w tonie humorystycznym. 5 Polish Your hr English 2 Trzecia część książki stanowi zbiór porad dotyczących HRM, gdzie Pogotowie HR czeka, by pomóc. Próbuje ono rozwiązać dyle- maty związane z tym, co może zrobić pracownik działu perso- nalnego, którego życie stawia w obliczu pytań bez jednoznacznej odpowiedzi, a także gdzie może szukać wsparcia i rady. Pogotowie HR zmierzy się m.in.: z nieuczciwą konkurencją w zespole, przemocą w pracy czy bezproduktywnymi spotkaniami w sali konferencyjnej. Ponadto „pomoże” pracownikowi uporządkować jego biurko i spróbu- je wpłynąć na jego kreatywność. Każda z trzech części zawiera 12 lekcji, które pomogą w nauce zwrotów z dziedziny HR w języku angielskim. Książkę Polish Your HR English 2 wyróżniają mind mapy zawierające specjalistyczne słownictwo, rozbudowany słowniczek przy każdej lekcji, liczne ćwiczenia i krzyżówki, ciekawe komiksy i grafiki ilustrujące posz- czególne lekcje. Miłośnicy innych języków także znajdą coś dla siebie – ciekawe idiomy w czterech językach obcych. Ewa Walenda część 1 A YeAr in the Life of An hr MAnAger rok W żYciu MenedżerA hr Pierwsza część książki stanowi serię 12 lekcji, które pomogą w  na- uce zwrotów z  dziedziny HR w  języku angielskim. George Sandford, na podstawie wieloletniego doświadczenia nabytego podczas pracy w dziale HR w międzynarodowych firmach w Wielkiej Brytanii, Francji i Portugalii, opisuje swoje przemyślenia i refleksje wynikające z prób odnalezienia się w realiach polskiego rynku pracy. W każdej lekcji w formie tzw. mind mapy znajdą Państwo przydatne słownictwo związane z konkretną historią. W celu sprawdzenia zna- jomości słownictwa i gramatyki na końcu każdego odcinka znajduje się krótkie ćwiczenie z kluczem. LekcjA 1 intervieW With the ice Queen rozMoWA kWALifikAcYjnA z króLoWą śniegu W pierwszej lekcji przeczytają Państwo o tym, jak George ubiegał się o  pracę w  dziale szkoleń. Wspomina swoją poprzednią pracę, kiedy pracował w Anglii jako menedżer HR i sam zatrudniał pracowników. Teraz znalazł się po przeciwnej stronie, a do tego w obcym kraju. Prze- żył niemały szok, zderzając się z inną kulturą, a także z nie zawsze dobrymi praktykami. I arrived in Warsaw on a Sunday night. Monday morning I bought the newspaper and emailed CV’s to about twenty companies. Remark- ably, within minutes, invitations to interview started coming in and in total I attended about ten interviews during the first week. As a former HR manager who had not been on the employee’s side of the table for some years, I was intrigued to see how the interviews would be conducted. When I worked in England, I was a Personnel Manager for a project employing approximately 150 new people each year; recruitment therefore occupied a fair proportion of my time. Al- though the jobs varied from manual to managerial and occasionally the more exotic, „audio historian”. I adopted the same approach to 8 1. A YeAr in the Life of An hr MAnAger. rok w żYciu MenedżerA hr hoW then WouLd MY WArSAW experience every interview. Having identified candidates by reference to the job and person specifications, I generated a set of questions common to all but with some scope for improvisation. I always collected the candidate from reception and engaged in idle small talk about the weather and traffic. The first task was to relax the candidate. This would be achieved through informality, hu- mour, body language and by using open, non-threatening questions. This did not mean that it was a „soft” interview, merely that I felt it necessary to create a relaxed atmosphere before the benefit of more probing questions could be realised. Whilst I would later assess their answers against a set of evaluation criteria and fill in the Can- didate Evaluation Form, I would try to take a holistic view of the whole person and consider how they would fit into the organisation. coMpAre?All of the positions that I applied for were in HRD. Per- haps I was just unlucky but about half of my interviewers were late – anywhere from five to forty five minutes. When I was met, I felt very English and aware of how im- portant ice-breaking was to me. I could see that I wasn’t going to get it as it was straight down to business. I’d le down, I thought. The inter- view styles that I experienced were generally the same but were perhaps best character- ised by the „Ice Queen.” She had her clipboard and set of better shape up and knuck- 9 Polish Your hr English 2 questions at the ready. Without warning, she fired over the first ques- tion, „What makes a good trainer?” „Hm, a fair question” I thought. I rambled a little but overall, I think my answer was good. I looked to see how it had been received. The Ice Queen gave nothing away and lobbed the next one over. „Why do you want to work for us?” Well, I was beginning to wonder if I did. I talked about opportunities to de- velop and hoped that there might be a thaw but clearly, winter was here to stay as her face remained frozen from emotion. The steely gaze continued as the interrogation gathered speed. „What are your salary expectations?” Now I was in real trouble. Having only been in the city for two days, I had no idea of market rates and barely knew the value of the zloty! I really have no idea. „I replied. „What do you suggest?” Well, it got a reaction at least. She was exasperated. To cut a long story short, we chose not to „co-operate” and whilst other interviews weren’t quite as frosty, I soon learnt not to expect the approach that I’d adopted in the UK. I think a major contrast between the UK and Poland is about directness and it is important to differentiate between those factors that are about cultural norms and those that are about good or bad practice. Well, by hook or by crook, I landed a job at a bank and I’m al- ready casting my gaze over the training budget. Find out how it goes next lesson! 1. A YeAr in the Life of An hr MAnAger. rok w żYciu MenedżerA hr Glossary: Intrigued (fascinated) – zaintrygowany To conduct an interview (to run an interview) – przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną The jobs varied from X to Y (there were different types of jobs) – dostępny był szeroki wybór stanowisk – od X do Y To adopt the approach (to decide to behave in a specific way about something) – przyjąć postawę Job and person specifications – (details regarding the candidate and the job) – szczegółowy opis stano-wiska i kandydata Scope (range) – zakres Idle small talk (unimportant chat) – rozmowa o niczym, gadka szmatka Probing questions (investigating questions) – badawcze pytania To assess the answers (to judge/mark the answers) – ocenić odpo wiedzi A set of evaluation criteria (a number of important points used to meas- ure/judge something) – zestaw kry- teriów oceny HRD (Human Resource Develop- ment) – rozwój zasobów ludzkich Shape up and knuckle down (be serious and concentrate) – skupić się i przygotować do walki A clip-board (board for notes) – podkładka do robienia notatek To ramble (talk unclearly) – mówić bez ładu i składu (To) thaw (melt) – topnieć jak śnieg; odwilż Steely gaze (direct, cold look) – chłodne spojrzenie Market rates (how much people are now paid for doing certain jobs) – stawki rynkowe Exasperated (really irritated) – rozdrażniony To cut a long story short (anyway...) – krótko mówiąc Frosty (cold, unfriendly) – chłodny, nieprzyjemny To differentiate (make or see a dif- ference) – rozróżniać, różnicować By hook or by crook (using any method possible) – po trupach do celu, nie przebierając w środkach To land a job (get a job) – dostać pracę To find out (learn about) – dowiedzieć się o czymś 11 Polish Your hr English 2 12 1. A YeAr in the Life of An hr MAnAger. rok w żYciu MenedżerA hr exercise interviewer ask? Below are some interviewee responses to questions. What did the 1) Fine, thanks, the map was very clear. 2) I am responsible for four admin. workers. 3) I think a manager should be decisive and fair. 4) Certainly. Well, specifically, my budget was 250 000 PLN. 5) Yes. Can you tell me when I’ll know if I’ve been successful or not? budget was?, 5) Do you have any questions? ties do you think are important in a manager?, 4) Can you tell me exactly how much your 1) Did you find us alright/okay?, 2) How many people do you supervise?, 3) What quali- Answers 13 Polish Your hr English 2 LekcjA 2 trAining getS A hAircut StrzYżenie budżetu W  tej lekcji przeczytają Państwo o  tym, jak George z  entuzja- zmem zabrał się za pracę nad budżetem szkoleniowym. Okazało się, że jego pierwsze zadanie w  tym obszarze polegać będzie na cięciu kosztów i  dostosowywaniu planu szkoleń do celów korporacyjnych w obliczu wszechobecnego spowolnienia gospodarczego. Poznajemy również kolegę z działu George’a – Tomka, który sprowadza go na zie- mię w temacie kontraktów lojalnościowych przy okazji konfrontacji z ambitną przedstawicielką kadry zarządzającej – Stellą. Here at the bank, we’ve had to review the training budget. To be frank, it’s been trimmed; to be brutally honest, it’s had quite a se- vere haircut. Bulgarian for beginners, flower arranging and Indian head massage have all had to go. Now, only those activities that can be proved to contribute to corporate goals survive the chop. Back in the UK, in the yuppie, Thatcherite eighties, it was the same. Train- ing budgets overflowed with excess cash waiting to be consumed by hungry providers who could prove their originality. I personally saw 14 1. A YeAr in the Life of An hr MAnAger. rok w żYciu MenedżerA hr sponds to corporate training programmes featuring managing emotional bank accounts, mime and laughter therapy. When the property bubble burst and training managers woke up, they suddenly realised that the only people having a laugh were the consultants. Things haven’t become quite so silly in Poland but the financial crisis has given a good opportunity to have a hard look at where the training budget goes. There is a natural knee-jerk reaction of freezing all activity but unless „your toes are poking out of your shoes”, that’s probably a bit of an overreaction. We divide our budget into four pots; corporate, academic, depart- ment and inpidual. I think that the mixed approach is best as this re- and local needs. We’ve started putting some of the more extrava- initiatives on gant hold rather than push- ing ahead with new projects. We’re getting stricter on authoris- ing expenditure and encouraging manag- ers to think carefully about how training requests meet corpo- rate needs. Now, to the academic/professional training budget. I have discovered that here in Poland, and particu- larly in banking, this is untouchable but with an interesting varia- tion. Let me explain. We have a Di- rector, Stella. She is the youngest, cleve- 15 Polish Your hr English 2 rest person that ever trod the thick carpets of the Directors’ floor. In fact, I think she’s an alien and possesses at least two brains. She has a Degree in biochemistry, Masters in organisational psychol- ogy, is a qualified lawyer and naturally speaks English, German and Russian fluently. Now she wants to take a Doctorate in Glob- al Finance with a side serving of geo-politics and Japanese. „It’s pricey, Can we do it?” I asked my colleague Tomek. „Of course,” he replied „but she’ll have to sign a contract. „A learning contract?” I enquired naively. „No, you fool, a legal contract binding her to stay with us or pay the money back. We’re just protecting our in- vestment. After all, we are a bank!” Tomek drafted the contract. „So the course costs 50,000 PLN. That means, Mrs. Two Brains, that you have to stay with the bank for a minimum of 15 years, train 200 managers, clean the toilets and re- decorate the building every year (inside and out). If you fail to honour the contract, you pay us back the total plus compound interest at current bank rates and we repossess your apartment, your ambi- light TV, dog, cat and hamster. Hm. That should do it”. „Sorry to be British about this Tom,” I said, „but don’t you think you’re overdoing it a little?” Well, that’s job done at the training budget hairdresser’s. We’ve cancelled all crazy hairstyles, it’s a short back and sides for everyone else and if you want something professional, you can have it, just sign here please! 16 1. A YeAr in the Life of An hr MAnAger. rok w żYciu MenedżerA hr Glossary: To review the training budget (to reassess spending on training) – zrewidować, przejrzeć budżet szkoleniowy To be frank (speaking honestly and directly) – szczerze mówiąc To be trimmed (to be slightly reduced (hair or budgets)) – być zredukowa- nym, skróconym, okrojonym To contribute to corporate goals (to help achieve company aims) – przyczynić się do celów korpora- cyjnych To get the chop (to be removed, fired or sacked from work) – zostać zredukowanym lub zwolnionym Yuppie – skrót od: Young, Upwardly Mobile Professional Inpidual, lub: Young Urban Professional Thatcherite (relating to Marga- ret Thatcher’s government and policies) – odnoszący się do polityki czasów Margaret Thatcher Budget overflowed with excess cash (there was much more money than needed in the budget) – budżet przelewał się nadmiarem gotówki Property bubble burst (an un- sustainable financially good time coming to an end) – koniec dobrych czasów na rynku nieruchomości To have a hard look at (to review critically) – dobrze się czemuś przyjrzeć, przeanalizować Knee-jerk reaction (a sudden, ill-considered response (often to a crisis)) – gwałtowna, nieprzemyślana reakcja, zachowanie To pide the budget into pots (to break the budget into sections) – podzielić budżet na konkretne pule wydatków Mixed approach (an approach using more than one method) – podejście mieszane, eklektyczne To respond to corporate and local needs (to meet company and de- partmental needs) – odnieść się do potrzeb korporacyjnych i lokalnych To put on hold (to temporarily halt or suspend an action) – tymczasowo zawiesić To push ahead with (to continue with vigour) – z uporem, z zapałem coś kontynuować 17 Polish Your hr English 2 To enquire (to ask) – zapytać Binding (legally limiting and enfor- cable) – prawnie zobowiązujący To draft the contract (to write/pre- pare the contract) – przygotować kontrakt Compound interest (a form of repayment where charges are made on the accumulated debt including interest) – składany pro- cent odsetek Current bank rates (accepted bank charges of the present moment) – opłaty bankowe po aktualnym kursie To repossess (to take back (usually property) – przejąć (np. nieruchomość) To authorise expenditure (to per- mit/allow spending) – autoryzować wydatki To meet corporate needs (to achieve company objectives) – osiągnąć cele korporacyjne To have a Degree in (to have a Standard University qualification in a specified subject) – mieć tytuł naukowy w... To have Masters in (to have a gradu- ate qualification) – mieć tytuł magi- stra z... To take a Doctorate in (to be in the process of obtaining a qualification at the Doctorate/ Phd level) – robić doktorat z... Pricey (expensive) – drogi To sign a contract (to enter into a le- gal written agreement) – podpisać kontrakt 1. A YeAr in the Life of An hr MAnAger. rok w żYciu MenedżerA hr 19 exercise Polish Your hr English 2 1. Can you complete the dialogue between Tomek and Stella using words or phrases from the text in the dialogue box below? repossessing bubble burst binding trimmed untouchable drafted Tomek: OK, Stella. I’ve (a) __________ the contract. Good. How do you like my new hair style? Not too extreme Stella: I think, just slightly (b) _____________ . Tomek: Very nice. Now, since the financial (c)____________________ , we’ve had to be very careful with the training budget. No doubt, but of course academic training is still Stella: (d) ___________________? Tomek: Not totally. There is one tiny little line in the contract (e) ______________ you to stay with us for 15 years. Stella: In your dreams! You can forget about (f) ______________ my house and I hope there aren’t any silly clauses about televi- sions and pets?! Hmm. Perhaps I’ll ask George to redraft it. After all, it was his Tomek: idea... a) drafted, b) trimmed, c) bubble burst, d) untouchable, e) binding, f) repossessing Answers 20 1. A YeAr in the Life of An hr MAnAger. rok w żYciu MenedżerA hr 2. In your organisation, how would you categorise each of the de- velopment activities listed below? Match them to each of the four categories: Activities: a) Corporate b) Departmental c) Individual d) Academic 1) Language teaching 2) Sales negotiation 3) Appraisal interviewing 4) New auditing regulations update 5) MBA 6) Team building 7) Customer care for cashiers 8) Disciplinary code briefings 9) Institute of Accountancy examinations 10) Self-awareness Corporate – 1, 3, 8; Departmental – 2, 4, 6, 7; Inpidual – 2, 5, 9, 10; Academic – 5, 9 egory but the possible answers could be as follows: *There are no universally correct answers as some could be put in more than one cat- 21 Polish Your hr English 2 LekcjA 3 the tYrAnt And the SAge: coAching, Mentoring And Superior – eMpLoYee reLAtionS tYrAn i Mędrzec: coAching, Mentoring i reLAcje przełożonYch z prAcoWnikAMi W lekcji 3 przeczytają Państwo o doświadczeniach Georg’a w ob- szarze budowania relacji z przełożonymi. Dowiemy się, w jaki sposób przełożeni motywowali go do rozwoju oraz realizowania kolejnych celów. Innymi słowy, jak wywiązywali się z roli coacha oraz mentora i jak George z tych doświadczeń korzystał. Back in a UK consultancy, I had had a hard time working firstly in New Business Start ups for an ex-colonial type who still thought he was hunting rhino, then for a dishonest HR Consultancy Manager who tried to steal the company’s clients. Upon his departure I was trans- ferred to Head Office, reporting directly to the tyrannical Managing Director.As I doodled dreamily over my desk pad, he shouted, „Sandford!” What are your objectives for today?” „Well, I er, I, um, hm.” This routine continued daily until I was 22 1. A YeAr in the Life of An hr MAnAger. rok w żYciu MenedżerA hr ready with an immediate response but he was straight on to the next strategy. At 20’clock each day, often even when in his own office, he’d call through the wall. „Sandford! How many of your objectives have you achieved?” I learnt to respond appropriately each day until I finally ran out of patience. „Today, I’m writing protest songs.” I replied. He looked at me sharply wondering whether to sack me on the spot but then instead, starting smiling. The point had been made on both sides. In fact, he turned out not to be such a tyrant and I learnt a lot from him about knowing what you want and delivering the goods. It was very loose-tight organisation and you could do your own thing as long as you were suc- cessful. The Chairman’s favourite saying was, „The reward is, you get to stay. „There was a strong ma- cho coaching style based on role-modelling with the model being Bruce Willis. Sadly, the only thing we have in common is hair loss. Now in Warsaw, I’ve been adopted by Pani Re- toryka. Her style is quite different. I don’t even re- port to her directly but she seems to enjoy our little chats. I think I once asked her advice but somehow she turns every question upside down and returns it with in- 23
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polish your HR English 2 , Angielski ( nie tylko) dla HR -owca
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: