Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 004156 21517714 na godz. na dobę w sumie
Polityka Franklina Delano Roosevelta w latach  1928-1938 - ebook/pdf
Polityka Franklina Delano Roosevelta w latach 1928-1938 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 23
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-939854-1-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Polityka Franklina Delano Roosevelta w latach  1928-1938 to naukowe opracowanie polityki wewnętrznej w okresie dwóch pierwszych kadencji urzędującego prezydenta

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

POLITYKA FRANKLINA DELANO ROSEVELTA W LATACH 1928-1938 WOJCIECH BIEDROŃ Projekt okładki Redakcja i korekta Redakcja techniczna © Copyright by Wojciech Biedroń Tytuł: Polityka Franklina Delano Roosevelta w latach 1928-1938 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publika- cjiw jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserogra- ficzną,fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku, filmowym, magne- tycznym lubinnym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. ISBN dla edycji ebooka 978-83-939854-1-8 Zdjęcie FDR z tylniej okładki - źródło: http://www.fdrlibrary.marist.edu/about- fdr/perskieportraits.html Jeśli macie Państwo pytania, uwagi do publikacji, możecie skontaktować się z autorem pod adresem: e-mail: wojciech.biedron@onet.pl Wydanie I, Warszawa 2014 Published in Poland SPIS TREŚCI Wstęp.......................................................................................4 Rozdział 1 – Początki kariery politycznej............................5 Rozdział 2 – Wielki Kryzys 1929-1932.................................8 Rozdział 3 – Od założeń Nowego Ładu do początków Nowej Epoki..................................................................11 Bibliografia.............................................................................22 Wstęp Postać Franklina Delano Roosevelta jest kojarzona ze sprawowaniem urzędu pre- zydenta przez cztery kolejne kadencje oraz polityka, któremu przyszło się zmierzyć z problem Wielkiego Kryzysu, który rozpoczął się w 1929 roku oraz wybuchem drugiej wojny światowej. Tematem tego opracowania jest polityka wewnętrzna Stanów Zjednoczonych w okresie kiedy FDR zaczął torować sobie drogę do Białego Domu i próba prześledze- nia skutków jakie miały dla kraju jego dwie pierwsze prezydentury. Zwrócono tutaj uwagę jak Wielki Kryzys oddziaływał na Amerykanów i jakie czynni- ki zadecydowały o tym, ze FDR wygrał wybory a następnie zmierzył się z problemami konstruując projekt Nowego Ładu. Jak się okaże wprowadzane reformy nie zawsze przebiegały tak jakby sobie życzył jego twórca. A w miarę odsuwania od gospodarki amerykańskiej widma całkowitej ruiny kraju, stopniowo pojawiały się głosy przeciw- ników. W opracowaniu tematu wykorzystano źródła w głównej mierze amerykańskie i angielskie, które odzwierciadlają sytuację, która w bardzo szybki sposób się zmieniała. Warto zwrócić uwagę na złożoność problemu, którym był Wieli Kryzys a następnie Nowy Ład. Ze względu na zawężony charakter pracy ograniczający się do polityki wewnętrznej prezydenta Franklina Delano Roosevelta rozprawa kończy się tuż przed wybuchem kolejnego kryzysu światowego, ale tym razem o charakterze zbrojnym. Uwaga: Z wersji elektronicznej, którą masz Czytelniku przed sobą zostały usunięte przypisy. Niektóre nazwy własne dotyczące głównie reform Nowego Ładu pozostawio- no intencjonalnie w wersji oryginalnej bez przekładu. Wojciech Biedroń 4 Rozdział 1 - Początki kariery politycznej Franklin Delano Roosevelt wkroczył w świat polityki w 1910 roku, kiedy Partia Demokratów poszukiwała kandydat na senatora w stanie Nowym Jorku. FDR wygrał w wyborach i został senatorem. Od początku swojej kariery był zwolennikiem zmian związanych m.in. z reformą agrarną, regulacją tygodnia czasu pracy dla osób w wieku 16-21, gdzie maksymalny wymiar godzin nie mógł przekroczyć 54 w ciągu 7 dni oraz ze zmianą w ordynacji przy wyborze na urząd senatora. Popierał także działania zmie- rzające do powszechnego dostępu do elektryczności czy wszelkiego rodzaju uspraw- nienia w dziedzinie legislacyjnej. W 1912 F.D. Roosevelt został ponownie wybrany do Senatu stanu Nowy Jork. W tym samym czasie zaproponowano mu stanowisko Ministra ds. Marynarki Wojen- nej (Assistant Secretary of the Navy) pod urzędującym prezydentem Woodrow Wilso- nonem. F.D. Roosevelt spędził 2 lata jako senator i prawie 6 lat jako minister. W tym okresie (w latach 1912-1920) dał się zauważyć jako zwolennik opowiadający się za dużą i silną Marynarką Wojenną, znaczącą i wpływową rolą prezydenta a także prowa- dzeniem aktywnej polityki zagranicznej. „Praca w ministerstwie przyniosła mu dużo rozgłosu oraz ukazała jego duże możli- wości wywierania wpływu na bieg spraw. Wykreował wizerunek skutecznego, młode- go administratora, który potrafi radzić sobie zarówno z komisjami Kongresu jak rów- nież z przywódcami związków zawodowych”. 6 stycznia 1919 roku umarł Theodore Roosevelt (26 prezydent - urzędujący do 4 marca 1909 roku) i kiedy FDR rozpoczął swoją kampanię prezydencką, jego kuzyn wciąż był rozpoznawany jako jeden ze znaczących prezydentów Stanów Zjednoczo- nych). To pomogło stworzyć wizerunek dla nowego politycznego kandydata. Trzeba dodać, że w 1917 roku F.D. Roosevelt popierał działania zmierzające do wy- powiedzenia wojny Niemcom a w 1918 roku brał udział w wizytacji frontu w Europie. Jego głównym zadaniem było nadzorowanie demobilizacji marynarki wojennej. Kiedy proces trwał we Francji , FDR opuścił Paryż i pojechał do Londynu. F.D. Roosevelt musiał zaakceptować fakt, że Partia Republikańska odmówiła przy- jęcia Stanów Zjednoczonych do Ligii Narodów. Jednak jego zdaniem Stany Zjedno- czone na początku najpierw powinny zawrzeć pokój z Niemcami a następnie szukać porozumienia z innymi państwami. 5 Lata służby w ministerstwie marynarki wojennej dały mu doświadczenie admi- nistracyjne a także przysporzyły mu wielu kontaktów w Waszyngtonie oraz pośród członków Partii Demokratycznej. „Jego styl był bardzo bezpośredni i otwarty, był w stanie dać do zrozumienia, że dokładnie wie o czym mówi, co okazywało się bardzo skuteczne”. Te cechy uczyniły z niego doskonałego kandydata na wiceprezydenta z ramienia Demokratów w 1920 roku i wtedy rozpoczął on swoją pierwszą prezydencką kampanię. Kiedy w tym samym roku został pokonany przez kandydatów Republika- nów po raz pierwszy od 10 lat został na jakiś czas odsunięty od polityki. Założył firmę prawniczą w Nowym Jorku i został jej wiceprzewodniczącym (Vice President of Fidelity and Deposit Company of Maryland). Jego zadaniem było czu- wanie nad stabilizacją szeroko pojętego biznesu. W nowej roli na Wall Street wyrażał swoje zdanie na temat kryzysu, który obejmował Stany Zjednoczone. Wiedział jak zareagować na pierwsze oznaki poważnych problemów finansowych. Według niego biznes godził się na poważne straty od momentu, kiedy okazało się, że deflacja jest nie do uniknięcia. „Potrzeba więcej niż kilka miesięcy dla rozwoju przemysłu kraju, aby przywrócić poziom cen, który będzie się równał ich wartości sprzed wojny. Całkowity powrotu do tego okresu musi się dokonać zanim biznes ponownie będzie funkcjono- wał w normalny sposób.” 11 sierpnia 1921 F. D. Rossevelt roku został nagle sparaliżowany a 12 sierpnia nie mógł stanąć na nogach o własnych siłach. Do wieczora stracił zdolność poruszania no- gami co zostało zdiagnozowane jako paraliż spowodowany zakrzepem krwi w dolnej części rdzenia kręgowego. Polio zwane również paraliżem dziecięcym spowodowało u niego paraliż nóg. W styczniu 1922 roku mięśnie poniżej kolan zaczęły się napinać co powodowało prostowanie nóg. W lutym FDR był w stanie założyć stalowe klamry opinające jego nogi od ud aż po stopy. Dzięki nim powoli krok po kroku nauczył się wstawać oraz poruszać się przy pomocy kul. Tylko dzięki mozolnej rehabilitacji, oraz przy wsparciu żony i dzieci mógł do pewnego stopnia z powrotem odzyskać władzę w nogach. W 1923 roku F. D. Roosevelt zainwestował znaczą część swojego majątku w wody lecznicze w Warm Springs w zachodniej Georgii ponieważ miał nadzieję, że mogą one złagodzić ból i przynieść mu ulgę. Założył także fundację Warm Springs Foundation dla innych ofiar polio i spędził tam kilka miesięcy w roku przez resztę dekady. W 1924 roku został przewodniczącym rady American Construction Council, stowarzyszenia handlu, którego celem było uporządkowanie spraw związanych z budownictwem. Ostatecznie pomimo tego, że jego rodzina była przeciwna FDR zdecydował się na powrót do polityki. W 1922 roku przygotował publikację pod tytułem „ Mechanizm rządzenia” (The Machinery of Government), w której znalazły się 3 rozdziały: Budżet państwa w potrzebie (The Crying Need of a National Budget), Poprawienie funkcji ministerstw (A Revision of Departamental Functions) oraz Uczyńmy rządzenie efek- townym (Make Government Service Attractive). 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polityka Franklina Delano Roosevelta w latach 1928-1938
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: