Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00060 005531 20473730 na godz. na dobę w sumie
Polityka rachunkowości  najczęstsze błędy - ebook/pdf
Polityka rachunkowości najczęstsze błędy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3658-8766-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).
Każda jednostka musi posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Polityka rachunkowości nie powinna być zbiorem czysto teoretycznych reguł, zrozumiałych tylko dla nielicznych pracowników komórek księgowości, ani zadośćuczynieniem wymogom stawianym przez pracowników komórek i instytucji kontroli finansowej. Dla wszystkich pracowników jednostek, uczestniczących w procesie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz nadzorujących i kontrolujących ten proces, powinna być czymś w rodzaju podręcznika ułatwiającego wykonywanie codziennych obowiązków. W PORADNIKU pokazano krok po kroku w jaki sposób należy wypełnić poszczególne dyspozycje na temat zawartości polityki rachunkowości, wynikające z ustawy o rachunkowości oraz z przepisów szczególnych. W każdym rozdziale Poradnika, po omówieniu uregulowań ustawowych, przedstawiony jest wzór prawidłowego tworzenia określonej części polityki rachunkowości, a następnie omówione są błędy najczęściej stwierdzane w czasie kontroli w tym zakresie. Wskazanie błędów z pewnością pomoże służbom księgowym w ich uniknięciu przy tworzeniu polityki rachunkowości, a także w ocenie już posiadanej dokumentacji przez pracowników komórki księgowości oraz komórek i instytucji kontroli, pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz przydatności dla jednostki.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Polityka rachunkowości – najczęstsze błędy ..................................................................... .3 1... .Nieustalenie.na.piśmie.dokumentacji.opisującej.przyjęte.w.jednostce.zasady.. –.politykę.rachunkowości......................................................................................................... . 5 1.1. Nieustalenie polityki rachunkowości w całości lub części ................................................................ 6 1.1.1. Nieustalenie polityki rachunkowości w całości ....................................................................... 6 1.1.2. Nieustalenie polityki rachunkowości w części ........................................................................ 9 1.2. Nieaktualizowanie polityki rachunkowości ....................................................................................... 12 1.3. Ustalenie polityki rachunkowości niespójnej wewnętrznie .............................................................. 13 1.4. Ustalenie polityki rachunkowości przez nieuprawnioną osobę ........................................................ 14 2.. .Nieprawidłowe.ustalenie.obligatoryjnych.części.polityki.rachunkowości.. –.naruszenie.zasad.ogólnych................................................................................................... . 16 3...Nieprawidłowe.ustalenie.obligatoryjnych.części.polityki.rachunkowości.. –.naruszenie.zasad.szczegółowych........................................................................................... . 17 3.1. Błędy przy ustalaniu roku obrotowego i okresów sprawozdawczych................................................ 17 3.2. Błędy przy ustalaniu metod wyceny aktywów i pasywów ................................................................ 19 3.2.1. Błędy przy ustalaniu zasad wyceny środków trwałych i środków trwałych w budowie.......... 21 3.2.2. Błędy przy ustalaniu zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych ............................. 29 3.2.3. Błędy przy ustalaniu zasad amortyzacji (umarzania) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ............................................................................. 31 3.2.4. Błędy przy ustalaniu zasad wyceny należności i zobowiązań ................................................ 38 3.2.5. Błędy przy ustalaniu zasad wyceny należności z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny .................................................................................................................... 41 3.2.6. Błędy przy określeniu zasad ustalania wyniku finansowego ................................................. 45 3.3. Błędy przy ustalaniu zakładowego planu kont ................................................................................. 46 3.3.1. Błędy przy ustalaniu wykazu kont księgi głównej i przyjętych dla nich zasad klasyfikacji zdarzeń ................................................................................................................................... 48 3.3.2. Błędy przy określaniu zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych ................................... 56 3.3.3. Błędy przy wskazaniu sposobu powiązania ewidencji syntetycznej i pomocniczej .............. 59 3.3.4. Błędy przy ustalaniu zasad prowadzenia ewidencji pomocniczej środków obrotowych ....... 62 3.4. Błędy przy ustalaniu wykazu ksiąg rachunkowych ......................................................................... 64 3.5. Błędy przy ustalaniu opisu systemu przetwarzania danych ............................................................. 69 3.6. Błędy przy tworzeniu opisu systemu służącego do ochrony danych i ich zbiorów ......................... 75 2 październik 2017 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polityka rachunkowości najczęstsze błędy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: