Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00262 005202 20476835 na godz. na dobę w sumie
Polska. Dzieje mężnego narodu - ebook/pdf
Polska. Dzieje mężnego narodu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 50
Wydawca: BoNoBo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8151-110-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ta pięknie ilustrowana opowieść o najważniejszych wydarzeniach i postaciach w naszych dziejach powinna być na półce każdej małej Polki i małego Polaka.
Dlaczego nasz kraj nazywa się Polska, a jego godłem jest orzeł? Jacy władcy rządzili kiedyś Polską? Po co i z kim Polacy toczyli wojny? Co jedli, jak się ubierali przed wiekami? I dlaczego warto poznawać historię swojego narodu? Na te i inne pytania dziecko znajdzie odpowiedź w tej pięknie ilustrowanej książce. Wspólnie z rodzicami wyruszy w podróż w czasie, w której pozna dzieje swojej ojczyzny.
Autor publikacji, Mikołaj Łuczniewski, jest nauczycielem historii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

POLSKA MIKOŁAJ ŁUCZNIEWSKI POLSKA Ilustrowała ELŻBIETA MOYSKI Co to jest historia? Jak żyli ludzie w dawnych czasach? Co jedli, jak się ubierali? Dlaczego nasz kraj nazywa się Polska? Dlaczego godłem naszego państwa jest orzeł, a polska fl aga jest biało-czerwona? Na te wszystkie pytania szuka odpowiedzi nauka zwana historią. Zajmują się nią history- cy, którzy czytają stare dokumenty i księgi. Dzięki nim odkrywają, co dawno temu działo się na świecie i w Polsce. Badają, po co i z kim nasi przodkowie toczyli wojny i jak rządzili kiedyś władcy. Dlaczego powinniśmy się uczyć historii? Bo dzięki niej będziemy wiedzieć, jak nasz kraj wyglądał dawno temu. Wszystkie wydarzenia miały wpływ na to, jaka jest dziś Polska. Znając historię, rozumiemy, dlaczego tak właśnie wygląda świat, który nas obecnie otacza. Wiedzę o życiu i zwyczajach dawnych mieszkańców naszego kraju zawdzięczamy także archeologom, którzy wykopują z ziemi ruiny starych domów, grodów, a także przedmioty i ozdoby używane przez naszych przodków, i wyjaśniają, do czego one służyły. To dzięki archeologom mamy tak wiele informacji o tym, co wydarzyło się dawno temu, zanim jesz- cze ludzie zaczęli spisywać swoje dzieje w księgach i dokumentach. Wiadomości o przeszłości dostarczają również legendy, czyli opowieści, które przekazy- wano sobie z pokolenia na pokolenie. Niektóre brzmią niesamowicie, ale w każdej kryje się ziarno prawdy. Zanim powstała Polska Słowianie Ponad tysiąc lat temu ziemie obecnej Polski zamieszkał przybyły ze wschodu lud Słowian. Wkrótce Słowianie podzielili się na ple- miona, czyli kilka rodów mających wspólnego przodka. Na zie- miach polskich żyło pięć dużych plemion. Byli to Wiślanie, którzy mieszkali w dzisiejszej Małopolsce, Mazowszanie zamieszkujący Mazowsze, Ślężanie żyjący na Śląsku i Pomorzanie, którzy budo- wali swoje grody na wybrzeżu Bałtyku, czyli Pomorzu. Naj- ważniejszym plemieniem byli, żyjący w Wielkopolsce, koło Gniezna, Polanie. Plemiona słowiańskie często ze sobą walczyły. Za broń wo- jom służyła włócznia, miecz lub łuk. Przed ranami chroniły ich kolczugi, czyli koszule uszyte z setek małych metalowych kółek lub uplecione ze skórzanych rzemieni. Na głowie no- sili hełmy. Grody Za czasów Słowian nie było dużych miast. Większość ludzi żyła w małych osadach podob- nych do dzisiejszych wsi, a nieliczni mieszkali w miasteczkach nazywanych grodami. Grody, w przeciwieństwie do osad, były przygotowane do obrony przed wrogami. Budowano je w trudno dostępnych miejscach: na wyspach lub wśród bagien. Każdy gród był otoczony wysokim wałem – murem usypanym z gliny i kamieni, wzmocnionym drewnianymi palami i fosą, czyli głębokim rowem wypełnionym wodą. Jedyna droga do grodu prowadziła przez bramę zamykaną w razie ataku wroga. Wszystko to sprawiało, że grody były jednymi z naj- bezpieczniejszych miejsc. Światowid Codzienne życie Ludzie żyjący w grodach zajmowali się nie tylko uprawą okolicznych pól, lecz również wytwarzaniem różnych przedmiotów, na przykład broni i ozdób. Zwykle rolnictwem i hodowlą zwierząt trudniły się kobiety, a mężczyźni byli kowalami, wojownikami i myśliwymi. Mieszkańcy grodu mieli drewniane chaty – spali w nich na sianie, przykrywając się skórami zwierząt. W części chat na środku znajdo- wało się palenisko, na którym można było gotować jedzenie. Zwie- rzęta gospodarskie zwykle mieszkały w chatach z ludźmi. Legenda o królu Popielu Dawno temu w pięknym grodzie o nazwie Kruszwica żył okrut- ny i chciwy król Popiel. Pewnego dnia zaprosił całą swoją ro- dzinę na ucztę. Był to podstęp – Popiel nie chciał dzielić się z nikim władzą i podał swoim krewnym zatrute wino. Gdy go- ście zmarli, wrzucił ich ciała do jeziora. Za ten okrutny uczy- nek musiał zostać ukarany – wkrótce z jeziora zaczęły wycho- dzić tysiące myszy, które zaatakowały Popiela. Przerażony król schronił się w pobliskiej wieży, jednak tam myszy go dopadły i pożarły. Stara wieża stoi nad jeziorem Gopło do dziś. Żeby nie zapomniano o karze, jaka spotkała złego władcę, ludzie nazwali ją Mysią Wieżą. Wierzenia Słowian Pierwsi Polacy nie byli chrześcijanami i nie budowali kościołów. Wierzyli w wie- lu bogów, do których modlili się w świętych gajach. Prosili ich o poradę w waż- nych sprawach, na przykład czy należy wypowiedzieć wojnę innemu plemieniu. Do najważniejszych bóstw Słowian należeli: bóg o trzech głowach – Światowid, rzucający piorunami Perun i władający ogniem Swaróg. Nasi przodkowie bali się także złych demonów – o niektórych z nich można jeszcze dziś przeczytać w bajkach, na przykład o Babie Jadze. 7 Powstanie państwa polskiego Polanie Najważniejszym plemieniem żyjącym na terenie Polski byli Polanie. Ich władca, książę Mieszko I, miał swoją siedzibę w grodzie o nazwie Gniezno. Mieszko I połączył wszystkie plemiona, a powstałe przez to państwo otrzymało nazwę Polska (od plemienia Polan). Gniezno stało się zaś pierwszą stolicą naszego kraju. Czy wiesz, że... Dzisiaj wszystkie dzieci uczą się czy- tać i pisać. Za czasów Mieszka I lu- dzie w ogóle nie znali pisma. Dotar- ło ono do Polski po przyjęciu chrześcijaństwa, kiedy do naszego kraju przybyli wy- kształceni duchowni i przy- wieźli pierwsze księgi. Kazimierz Wielki Władysław Łokietek Konrad Mazowiecki Przemysł II Dynastia Piastów Mówi się, że Mieszko I był Piastem lub że pochodził z dynastii Piastów. Co to oznacza? Dynastią nazywamy członków jednej rodziny, która rządzi w państwie. W dawnej Polsce po śmierci księcia lub króla władcą zawsze zostawał jego syn, a gdy umarł syn – na tronie zasiadał wnuk, i tak dalej. W Polsce pierwszą panującą rodziną, z której wy- wodził się Mieszko I, była dynastia Piastów. Jeśli władca nie miał syna, dynastia wygasała, ponieważ córki nie mogły rządzić krajem. Wybierano wtedy króla z innej rodziny, który rozpoczynał nową dy- nastię. Bolesław Krzywousty Kazimierz Odnowiciel Bezprym Bolesław Chrobry Mieszko I 8 Chrzest Polski Pierwsi Polacy byli poganami, ponieważ wierzyli w wiele różnych bóstw, a nie w jednego Boga. Są- siadujące z nami kraje, Niemcy i Czechy, które były państwami chrześcijańskimi, uważały Polaków za gorszych. Często więc atakowały polskie ziemie, by zmusić mieszkańców do przyjęcia ich wiary. Chcąc to zmienić, książę Mieszko I w 966 roku przyjął chrzest i ożenił się z chrześcijanką – czeską księż- niczką Dobrawą. Dzięki temu Polska stała się państwem chrześcijań- skim tak jak największe państwa Europy, a inne kra- je nie mogły już najeżdżać polskich ziem bezkarnie. Chrzest Polski to jedno z najważniejszych wyda- rzeń w naszej historii. Mieszko I i Dobrawa Pierwsza bitwa Polaków Po przyjęciu przez Mieszka I chrztu cesarz Niemiec obiecał, że nie będzie już atakował Pola- ków. Niestety, jeden z niemieckich książąt nie posłuchał władcy i wraz ze swoimi rycerzami najechał nasze ziemie. Aby bronić Polski, w 972 roku nasi przodkowie stoczyli dużą bitwę pod miejscowością Cedynia. Mieszko I z pomocą dzielnych wojów pokonał wrogów i pokazał, że Polska jest silnym krajem, którego inni powinni się bać. Było to pierwsze w historii zwycię- stwo Polaków. Dlaczego orzeł jest godłem Polski? Dawno temu trzech braci: Lech, Czech i Rus, wyru- szyło w świat, by każdy z nich mógł założyć państwo w miejscu, które mu się spodoba. Pewnego dnia Lech odpoczywał pod drzewem. Spostrzegł uwite na nim gniazdo, w którym siedział dumny biały orzeł. Ptak na widok Lecha rozpostarł skrzydła na tle wieczornego czerwonego nieba. Lech, zachwycony tak pięknym widokiem, postanowił, że właśnie w tym miejscu wybuduje swój gród. Nazwał go Gniezno, czyli gniazdo. Natomiast biały orzeł na czerwonym tle stał się godłem naszego kraju. POLSKA. DZIEJE MĘŻNEGO NARODU Tekst: Mikołaj Łuczniewski Ilustracje: Elżbieta Moyski Copyright © 2018 Wydawnictwo RM All rights reserved Wydawnictwo RM, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25 rm@rm.com.pl, www.rm.com.pl Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana bez pisemnej zgody wydawcy. ISBN 978-83-7773-921-1 Edytor: Anna Paczuska Redaktor prowadzący: Irmina Wala-Pęgierska Redakcja: Anna Paczuska, Justyna Mrowiec Korekta: Justyna Mrowiec Nadzór graficzny: Grażyna Jędrzejec Projekt graficzny książki: Elżbieta Moyski, Grażyna Jędrzejec Projekt graficzny okładki i skład: Elżbieta Moyski Redaktor techniczny: Anna Nieporęcka Druk i oprawa: Drukarnia READ ME w Łodzi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polska. Dzieje mężnego narodu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: