Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00027 005145 22591969 na godz. na dobę w sumie
Polskie drogi i bezdroża - ebook/pdf
Polskie drogi i bezdroża - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-950297-1-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże >> literatura faktu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niektórzy mówią, że wspomnienia są nieraz treścią życia. Musimy pamiętać o tym, że ojczyzna to ziemia i groby naszych ojców i dziadów. A naród, który traci pamięć, traci życie. Jestem Polakiem urodzonym na Litwie w 1940 roku a dokładnie w podwileńskich Skorbucianach. W tym czasie Ziemia Wileńska po 20 latach przynależności do Rzeczypospolitej Polski została po najeździe sowietów na Polskę 17 września 1939 roku przekazana dla jeszcze w tym czasie niepodległej Litwy. Ród Mackiewiczów, z którego pochodzę należy do starej polsko-litewskiej szlachty. Nazwisko nasze jest bardzo popularne na Litwie. Moi przodkowie walczyli i ginęli w obu XIX wiecznych powstaniach na Litwie, to jest w Powstaniu Listopadowym w 1831 roku oraz w Powstaniu Styczniowym w 1863 roku.

Napisana przeze mnie książka pod tytułem „Polskie drogi i bezdroża” jest przede wszystkim moją autobiografią. Opowiadam w niej między innymi właśnie o historii i walce Polaków zamieszkujących od wieków piękną Ziemię Wileńską o wolność swej małej ojczyzny. Książka ta należy do gatunku literatury faktu. Jest oparta o prawdę historyczną.

 

Edward Mackiewicz

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

EDWARD MACKIEWICZ POLSKIE DROGI I BEZDROŻA Pamiętaj wędrowcze z daleka czyś z bliska Tam Twoja ojczyzna, gdzie stała kołyska. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Projekt okładki Edward Mackiewicz Redaktor Edward Mackiewicz ISBN 978-83-950297-1-4 WYDANIE A DYWITY 2018 HERB RYCERSKI KRESOWEGO RODU MACKIEWICZÓW LUBICZ BOŻA WOLA Ród Mackiewiczów brał liczny czynny udział w obu powstaniach polskich na Litwie w latach 1831 w Powstaniu Listopadowym oraz w 1863 roku w Powstaniu Styczniowym. W większości przypadków biorący udział w powstaniach zostali przez cara pozbawieni swych majątków, a często i życia. Granice się przesuwają i zmieniają, ale prawdziwe są zawsze słowa, że ojczyzna to ziemia i groby. Jak długo trwa pamięć o grobach, tak długo trwa siła związku z ojczyzną. 5 HERB RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW Wędrując po dawnych polskich Kresach wschodnich trzeba jednak zdać sobie sprawę, że jest to podróż po Ukra- inie czy Białorusi, że może to być wędrówka po południo- wych regionach Łotwy kiedyś będących Inflantami Polskimi, że dzisiejsza Litwa jest czymś całkiem innym od dawnej ro- mantycznej Litwy. WSTĘP Podobno na Ziemi Wileńskiej kamienie mówią po Polsku. Wędrowcze, gdy będziesz w Wilnie pójdź nad piękną rzekę Wilję i wsłuchaj się w jej cichą mowę. Usły- szysz w jej cichą opowieść o czasach, które minęły, o Po- lakach i ich bohaterskich czynach. Groby polskich królów znajdujące się w Katedrze Wileńskiej są świadkami i po- mnikami potęgi dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Usłyszysz również skargę o haniebnych i zbrodniczych czynach Litwinów podczas II wojny światowej dokonanych na wileńskich Polakach i Żydach, którzy razem z nimi zamieszkiwali i nadal zamieszkują te ziemie od wieków. Podczas ostat- niej okupacji sowieckiej Wilna, w 1950 roku katedra wi- leńska została zamknięta. Urządzono w niej magazyny a następnie galerie obrazów. Obecnie odprawiane są tam msze, ale tylko w języku litewskim. Katedra wileńska to miejsce spoczynku wiecznego nie tylko polskich królów, ale również litewskich książąt. Stanowi ona symbol dawnej jedności narodów polskiego i litewskiego. 7 W czerwcu 1950 roku Katedra Wileńska została oszpe- cona poprzez wysadzenie w powietrze figur świętych sto- jących na szczytach fasady. Usunięto z niej wszelkie ślady polskości. Spoczywają tam między innymi: Aleksander Ja- giellończyk – król Polski w latach 1501 – 1506. Elżbieta Habsburżanka – królowa Polski w latach 1543 – 1545. Barbara Radziwiłłówna – królowa Polski w latach 1550 – 1551 oraz serce króla Władysława IV Wazy w latach 1632 – 1648. W Wileńskiej Katedrze są też tablice nagrobne zacnych mieszkańców tych ziem. • Biskupa Benedykta Wojny, zmarłego w 1615 roku. • Biskupa Sufragana Mikołaja Skorupskiego zmar- łego w 1688 roku. w 1640 roku. • Kanonika Marcina Szulca Wolfowicza, zmarłego • Olausa Algina, zmarłego w 1638 roku. • Barbary Zawiszy, zmarłej w 1603 roku. • Anny Naporkowskiej, zmarłej w 1636 roku. • Tomasza Ławrynowicza, zmarłego w 1636 roku. • Kanonika Adama Zabłockiego, zmarłego w 1648 roku. łego w 1841 roku. • Biskupa Andrzeja Benedykta Kłągiewicza, zmar- • Biskupa Jerzego Tyszkiewicza, zmarłego w 1724 r. • Katarzyny de Potok, zmarłej w 1643 roku, • Chorążego Samuela Paca, zmarłego w 1627 roku. • Tomasza Wawrzeckiego, zmarłego w 1816 roku. 8 • Księcia Witolda, zmarłego w 1853 roku • Hrabiów Zawiszów, zmarłych w 1700 roku. Według Kraszewskiego we wnętrzach Katedry Wi- leńskiej znajdowały się 64 pamiątkowe pomniki. Ponadto w Katedrze znajduje się 11 kaplic pamiątkowych. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polskie drogi i bezdroża
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: