Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00058 004136 21517782 na godz. na dobę w sumie
Polsko-angielski słownik elektryczny z wymową - ebook/pdf
Polsko-angielski słownik elektryczny z wymową - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-01-18555-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Słownik zawiera ok. 14 000 podstawowych terminów z zakresu elektryczności, a także z dziedzin z nią powiązanych, takich jak elektrotechnika, elektrochemia, elektroakustyka czy elektronika, z uwzględnieniem ich zastosowań w innych dziedzinach – ciepłownictwie, spawalnictwie, maszynoznawstwie itd.
Podano transkrypcję fonetyczną (wymowę) wszystkich odpowiedników angielskich.
Słownik został opracowany jako pomoc dla uczniów, nauczycieli, techników, inżynierów, tłumaczy wszystkich,którzy korzystają z piśmiennictwa technicznego w języku angielskim (podręczników, czasopism/norm/katalogów, dokumentacji itp.) i ten wzgląd praktyczny zadecydował o doborze terminów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

p o l s k o - a n g i e l s k i s ł o w n i k e l e k t r y c z n y z w y m o w ą polsko- -angielski słownik elektryczny z wymową Wydawnictwo WNT I S Ł O W N K P O D R Ę C Z N Y Słownik zawiera ok. 14 000 podstawowych terminów z zakresu elektryczności, a także z dziedzin z nią Y powiązanych, takich jak elektrotechnika, elektrochemia, N elektroakustyka czy elektronika, z uwzględnieniem ich zastosowań w innych dziedzinach – ciepłownictwie, Z spawalnictwie, maszynoznawstwie itd. C Podano transkrypcję fonetyczną (wymowę) wszystkich odpowiedników angielskich. Ę Słownik został opracowany jako pomoc dla uczniów, R nauczycieli, techników, inżynierów, tłumaczy – wszystkich, D którzy korzystają z piśmiennictwa technicznego w języku angielskim (podręczników, czasopism/norm/katalogów, O dokumentacji itp.) i ten wzgląd praktyczny zadecydował o doborze terminów. P K N W O Ł S I ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Polsko-angielski elektryczny grzb 25.indd All Pages 3/14/16 11:21 AM polsko- -angielski słownik elektryczny z wymową ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== polsko- -angielski słownik elektryczny z wymową Wydawnictwo WNT ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Opracowanie: Redakcja Encyklopedii, Słowników i Leksykonów WNT Transkrypcję fonetyczną opracował: dr Leszek Kajetan Biedrzycki Redaktor techniczny: Marta Jeczeń-Bańkowska Skład i łamanie: Marta Jeczeń-Bańkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Przemysław Spiechowski Wydawca: Adam Filutowski Współpraca reklamowa: reklama@pwn.pl Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki Copyright © by Wydawnictwo WNT Warszawa 2006 Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2016 ISBN 978-83-01-18555-8 Wydanie I – 1 dodruk (PWN) Warszawa 2016 Wydawnictwo Naukowe PWN SA 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 tel. 22 69 54 321, faks 22 69 54 288 infolinia 801 33 33 88 e-mail: pwn@pwn.com.pl www.pwn.pl Druk i oprawa: OSDW Azymut Sp. z o.o. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Od redakcji Słownik zawiera ok. 14 000 podstawowych terminów z za- kresu elektryczności, a także z dziedzin z nią powiązanych, takich jak elektrotechnika, elektrochemia, elektroakustyka czy elektronika, z uwzględnieniem ich zastosowań w innych dzie- dzinach – ciepłownictwie, spawalnictwie, maszynoznawstwie itp. Podano transkrypcję fonetyczną (wymowę) wszystkich odpowiedników angielskich. Słownik został opracowany jako pomoc dla uczniów, na- uczycieli, techników, inżynierów, tłumaczy – wszystkich, którzy korzystają z piśmiennictwa technicznego w języku angielskim (podręczników, czasopism, norm, katalogów, dokumentacji itp.) – i ten wzgląd praktyczny zadecydował o doborze terminów. Niektóre terminy wielowyrazowe po- dano przykładowo dla zilustrowania sposobu tworzenia zło- żeń. W słowniku przyjęto pisownię brytyjską, a w nielicznych przypadkach podano pisownię amerykańską, oznaczając ją symbolem US; przy tych terminach podano również wymowę amerykańską. Wyjściowe terminy polskie złożono czcionką pogrubioną i są one podane w układzie alfabetycznym; terminy złożone podano według kolejności alfabetycznej wyrazów składowych, a powtarzające się wyrazy zastąpiono znakiem ~. Charaktery- styczne wyrażenia zaczynające się od przymiotników są poda- ne z zachowaniem naturalnej dla języka kolejności wyrazów, np. niskie napięcie; same przymiotniki podano z końcówkami rodzaju męskiego. W przypadkach, gdy istnieją dwie jedno- znaczne formy terminu, pełna i skrócona, człony terminu zło- żonego, które mogą być pominięte, podano w nawiasach okrą- głych. 5 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Od redakcji Objaśnienia lub dopowiedzenia po stronie angielskiej wy- różniono kursywą. Odpowiedniki będące synonimami są oddzielone przecinkiem, odpowiedniki bliskoznaczne – śred- nikiem. Odesłanie zob. zastosowano tylko do synonimu wy- stępującego bezpośrednio obok. Jeśli odpowiedniki dotyczą różnych znaczeń terminu angielskiego, to są oznaczone cy- frami arabskimi. Złożone kwalifikatory gramatyczne należy traktować jak proste złożenia kwalifikatorów ze spisu, np. mpl oznacza rze- czownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Skróty używane w słowniku – przymiotnik (adjective) – przysłówek (adverb) – automatyka adj adv aut. elakust. – elektroakustyka elchem. – elektrochemia elektron. – elektronika f fiz. GB jedn. m n nukl. pl rad. rys. tel. TV US v zob. – rodzaj żeński (feminine) – fizyka – termin brytyjski – jednostka miary – rodzaj męski (masculine) – rodzaj nijaki (neuter) – nukleonika, energetyka jądrowa – liczba mnoga (plural) – radiotechnika, radiolokacja – rysunek techniczny – telekomunikacja – telewizja – termin amerykański – czasownik (verb) – zobacz ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Lista symboli fonetycznych SAMOGŁOSKI KRÓTKIE گ bit, bid e bet, bed æ cat, bad ѩ cut, mud Ҳ lot, God Ѩ put, good, look ђ Rupert, cupboard, the cutter DŁUGIE Ϫ⍧ heart, card, car ѐ⍧ port, board, caught, cord ҷ⍧ hurt, heard, first, fur u⍧ Luke, mood, do i⍧ seat, seed, see DWUGŁOSKI eگ bait, made, say aگ light, lied, buy ѐگ voice, boys, boy aѨ house, how ђѨ gross, grows, no گђ fears, fierce, dear eђ scarce, scares, fair, care Ѩђ bourse, boors, poor ZWARTE tot, totter p pipe, pepper b Bob, Bobby t d dad, daddy k cook, cooker ց gag, gagging –a–, –a––in– SPÓŁGŁOSKI SZCZELINOWE f fife, fifer v voice, video ׯ thick, month, Athens ᾩ this, breathe, weather s sick, sister Ѐ ship, fish z zone, sizes Ћ jabot, measure, rouge 9 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Lista symboli fonetycznych SPÓŁGŁOSKI ZWARTO-SZCZELINOWE tЀ church dЋ judge tѢ try dѢ dry NOSOWE m mum n nun, pens ֊ sing, singer BOCZNE l light, bell PÓŁSAMOGŁOSKI j yes w one, wet Ѣ red h head, home ( ) w nawiasie umieszczono głoski występujące fakultatywnie ⎆przycisk główny ⎅przycisk poboczny .przycisk poboczny | potencjalna pauza PRZYCISK /گ⎆lektѢђѨd/, /pѢђ⎆dѩkЀn/ /⎅Ѣi⍧pѢђ⎆dѩkЀn/, /mæց⎅netگk ⎅Ѣi⍧pѢђ⎆dѩkЀn/ /⎆teگp.waѨnd/, /⎆fҲlђѨ.ѩp/, /⎆mѩltگ.step/ /dگ⎅Ѣekt kѩѢђnt|Ѣگ⎅vҷ⍧s pђ(Ѩ)⎆læѢگtگ ⎅weldگ֊/ bardzo ściśle łączący dany element z po- przednim przyciskiem grupowanie wyrazów (ułatwia klarowne wymówienie dłuższych sekwencji) ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==                                                                                     A A = amper jedn. ampere [⎆æmpeђ], amp. [⎆æmp], A [⎆eگ] abażur m lampshade [⎆læmpЀeگd] abonent m tel. subscriber [sђb⎆skѢaگbђ], user [⎆ju⍧zђ] ~ uprawniony unrestricted extension [⎅ѩnѢگ⎅stѢگktگd گk⎆stenЀn] ~ uprzywilejowany preference facility [⎆pѢef(ђ)Ѣ(ђ)ns fђ⎅sگlگtگ] ~ wywołujący calling subscriber [⎆kѐ⍧lگ֊ sђb⎅skѢaگbђ], caller [⎆kѐ⍧lђ] ~ wywoływany zob. abonent żądany ~ żądany called subscriber [⎆kѐ⍧ld sђb⎅skѢaگbђ] absorpcja f absorption [ђb⎆zѐ⍧pЀn] ~ cyfr tel. digit absorption [⎆dگdЋگt ђb⎅zѐ⍧pЀn] ~ dewiacyjna rad. deviation absorption [⎅di⍧vگ⎆eگЀn ђb⎅zѐ⍧pЀn] ~ dielektryczna dielectric absorption [⎅daگگ⎆lektѢگk ђb⎅zѐ⍧pЀn] ~ gruntowa rad. ground absorption [⎆ցѢaѨnd ђb⎅zѐ⍧pЀn] ~ promieniowania elektromagnetycznego absorption of elec- tromagnetic radiation [ђb⎅zѐ⍧pЀn ђv گ⎅lektѢђ(Ѩ)mæց⎅netگk ⎅Ѣeگdگ⎆eگЀn] ~ strefy zorzowej rad. auroral zone absorption [ѐ⍧⎆Ѣѐ⍧Ѣ(ђ)l ⎅zђѨn ђb⎅zѐ⍧pЀn] absorpcyjność f 1. absorptivity [⎅æbzѐ⍧p⎆tگvگtگ], absorption coef- ficient [ђb⎅zѐ⍧pЀn ⎅kђѨگ⎆fگЀnt], absorbing power [ђb⎆zѐ⍧bگ֊ ⎅pa(Ѩ)ђ], absorption factor [ђb⎆zѐ⍧pЀn ⎅fæktђ], absorptance [ђb⎆zѐ⍧pt(ђ)ns] 2. absorbing capacity [ђb⎆zѐ⍧bگ֊ kђ⎅pæsگtگ] adapter m elakust. pickup [⎆pگkѩp]; disk reproducer [⎆dگsk ⎅Ѣi⍧pѢђ⎅dju⍧sђ], record player [⎆Ѣekѐ⍧d ⎅ple(گ)ђ] ~ dynamiczny dynamic pickup [daگ⎆næmگk ⎅pگkѩp] ~ elektrostatyczny capacitor pickup [kђ⎆pæsگtђ ⎅pگkѩp], con- denser pickup [kђn⎆densђ ⎅pگkѩp], electrostatic pickup [گ⎅lektѢђ(Ѩ)⎆stætگk ⎅pگkѩp] 11 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== adapter gramofonowy ~ gramofonowy record player [⎆Ѣekѐ⍧d ⎅ple(گ)ђ] ~ krystaliczny crystal pickup [⎆kѢگstl ⎅pگkѩp], piezoelectric pick- up [pگ⎅etsђѨگ⎆lektѢگk ⎅pگkѩp] adapter gramofonowy ~ łącza dalekopisowego telegraph buffer [⎆telگցѢϪ⍧f ⎅bѩfђ] ~ piezoelektryczny piezoelectric pickup [pگ⎅etsђѨگ⎆lektѢگk ⎅pگkѩp], crystal pickup [⎆kѢگstl ⎅pگkѩp] ~ pojemnościowy capacitor pickup [kђ⎆pæsگtђ ⎅pگkѩp], con- denser pickup [kђn⎆densђ ⎅pگkѩp], electrostatic pickup [گ⎅lektѢђѨ⎆stætگk ⎅pگkѩp] ~ urządzenia device adapter [dگ⎆vaگs ђ⎅dæptђ] ~ złącza komunikacyjnego asynchroniczny tel. asynchronous communications interface adapter [eگ⎅sگ֊kѢђnђs kђ⎅mju⍧nگ⎅keگЀnz ⎆گntђfeگs ђ⎅dæptђ] admitancja f admittance [ђd⎆mگt(ђ)ns] ~ akustyczna acoustic admittance [ђ⎆ku⍧stگk ђd⎅mگt(ђ)ns] ~ małosygnałowa elektron. small-signal admittance [⎆smѐ⍧l ⎅sگցnl ђd⎅mگt(ђ)ns] ~ przejściowa transfer admittance [⎆tѢænsfђ(Ѣ) ђd⎅mگt(ђ)ns] ~ węzłów coefficient of admittance [⎅kђѨگ⎆fگЀnt ђv ђd⎅mگt(ђ)ns], committance [kђ⎆mگt(ђ)ns] ~ wzajemna elektron. transadmittance [⎅tѢænzђd⎆mگt(ђ)ns] adsorbować v adsorb [æd⎆zѐ⍧b] adsorpcja f adsorption [æd⎆zѐ⍧pЀn] aerogenerator m aerogenerator [⎅eђѢђ(Ѩ)⎆dЋen(ђ)Ѣeگtђ] AFP = akustyczna fala powierzchniowa elektron. surface acoustic wave [⎆sҷ⍧fگs ђ⎅ku⍧stگk ⎅weگv], SAW [⎅es eگ ⎆dѩblju⍧] AFPP = akustyczna fala przypowierzchniowa elektron. surface skimming bulk wave [⎆sҷ⍧fگs ⎅skگmگ֊ ⎅bѩlk ⎅weگv] agregat m kondensatorowy gang condenser [⎆ցæ֊ kђn⎅densђ] ~ spalinowy awaryjny nukl. standby diesel generator [⎆stæn(d)baگ ⎅di⍧zl ⎅dЋen(ђ)Ѣeگtђ] A ⋅ h = amperogodzina jedn. ampere-hour [⎆æmp(e)ђ(Ѣ) ⎅a(Ѩ)ђ], a.h. [⎅eگ ⎆eگtЀ], amp-hr [⎆æmp⎅a(Ѩ)ђ], A ⋅ h: 1 A ⋅ h = 3600 C akcelerator m nukl. accelerator [ђk⎆selђѢeگtђ], particle accelerator ~ Cockcrofta-Waltona Cockcroft-Walton accelerator [⎅kҲkѢҲft [⎆pϪ⍧tگkl ђk⎅selђѢeگtђ] ⎆wҲlt(ђ)n ђk⎅selђѢeگtђ] ~ cykliczny circular particle accelerator [⎆sҷ⍧kjѨlђ ⎅pϪ⍧tگkl ђk⎅selђѢeگtђ], cyclic accelerator [⎆saگklگk ђk⎅selђѢeگtђ] ~ elektrostatyczny electrostatic accelerator [گ⎅lektѢђ(Ѩ)⎆stætگk ђk⎅selђѢeگtђ] 12 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== akumulator zasadowy ~ indukcyjny induction accelerator [گn⎆dѩkЀn ђk⎅selђѢeگtђ], beta- tron [⎆bi⍧tђtѢҲn] ~ liniowy linear accelerator [⎆lگnگђ(Ѣ) ђk⎅selђѢeگtђ], linac [⎆laگnæk] ~ ~ ciężkich jonów heavy-ion linear accelerator [⎆hevگ ⎅aگђn ⎅lگnگђ(Ѣ) ђk⎅selђѢeگtђ], HILAC [⎅eگtЀ aگ el eگ⎆si⍧] ~ typu tandem tandem accelerator [⎆tændђm ђk⎅selђѢeگtђ] ~ z wiązkami przeciwbieżnymi colliding beam accelerator [kђ⎆laگdگ֊ ⎅bi⍧m ђk⎅selђѢeگtђ] akceptor m elektron. acceptor (centre) [ђk⎆septђ (⎅sentђ)] akcesoria pl accessories [ђk⎆ses(ђ)Ѣگz] akcja f tunelowa elektron. tunnelling [⎆tѩn(ђ)lگ֊] aktywacja f activation [⎅æktگ⎆veگЀn] aktywność f kwarcu crystal activity [⎆kѢگstl æk⎅tگvگtگ] aktywowanie n activation [⎅æktگ⎆veگЀn] akumulator m accumulator [ђ⎆kju⍧mjѨleگtђ], US battery [⎆bæd(ђ)Ѣi]; storage cell [⎆stѐ⍧ѢگdЋ ⎅sel], rechargeable cell [⎅Ѣi⍧⎆tЀϪ⍧dЋђbl ⎅sel]; elchem. storage battery [⎆stѐ⍧ѢگdЋ ⎅bæt(ђ)Ѣگ], reversible secondary cell [Ѣگ⎅vҷ⍧sگbl ⎆sek(ђ)nd(ђ)Ѣگ ⎅sel] ~ Edisona Edison accumulator [⎆edگsn ђ⎅kju⍧mjѨleگtђ], nickel- -iron-alkaline accumulator [⎅nگkl ⎅a(گ)ђn ⎆ælk(ђ)laگn ђ⎅kju⍧mjѨleگtђ], Ni-Fe accumulator [en ⎅aگ ef⎆i⍧ ђ⎅kju⍧mjѨleگtђ], iron accumulator [⎆a(گ)ђn ђ⎅kju⍧mjѨleگtђ] ~ elektryczny storage cell [⎆stѐ⍧ѢگdЋ ⎅sel], rechargeable cell [⎅Ѣi⍧⎆tЀϪ⍧dЋђbl ⎅sel] ~ guzikowy button cell [⎆bѩtn ⎅sel] ~ hydrauliczny hydraulic accumulator [haگ⎆dѢѐ⍧lگk ђ⎅kju⍧mjѨleگtђ] ~ hydropneumatyczny hydropneumatic accumulator [⎅haگdѢђ(Ѩ)nju⍧⎆mætگk ђ⎅kju⍧mjѨleگtђ] ~ kadmowo-niklowy cadmium-nickel storage cell [⎅kædmگђm ⎆nگkl ⎅stѐ⍧ѢگdЋ ⎅sel] ~ kwasowo-ołowiowy lead-acid battery [⎅led ⎆æsگd ⎅bæt(ђ)Ѣگ], lead-acid accumulator [⎅led ⎆æsگd ђ⎅kju⍧mjѨleگtђ] ~ lotniskowy ground battery [⎆ցѢaѨnd ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ rozruchowy starting battery [⎆stϪ⍧tگ֊ ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ srebrowo-cynkowy silver-zinc accumulator [⎅sگlvђ ⎆zگ֊k ђ⎅kju⍧mjѨleگtђ] akumulator zasadowy ~ srebrowo-kadmowy silver-cadmium accumulator [⎅sگlvђ ⎆kædmگђm ђ⎅kju⍧mjѨleگtђ] ~ suchoładowany dry-charged battery [⎆dѢaگ ⎅tЀϪ⍧dЋd ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ szczelnie zamknięty sealed battery [⎆si⍧ld ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ zasadowy alkaline accumulator [⎆ælk(ђ)laگn ђ⎅kju⍧mjѨleگtђ] 13 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== akumulator żelazowo-niklowy ~ żelazowo-niklowy nickel-iron-alkaline accumulator [⎅nگkl ⎅a(گ)ђn ⎆ælk(ђ)laگn ђ⎅kju⍧mjѨleگtђ], Ni-Fe accumulator [⎅en ⎅aگ ef⎆i⍧ ђ⎅kju⍧mjѨleگtђ], Edison accumulator [⎆edگsn ђ⎅kju⍧mjѨleگtђ], iron accumulator [⎆a(گ)ђn ђ⎅kju⍧mjѨleگtђ] akumulatornia f accumulator plant [ђ⎆kju⍧mjѨleگtђ ⎅plϪ⍧nt]; bat- tery room [⎆bæt(ђ)Ѣگ ⎅ѢѨm] akumulator żelazowo-niklowy akumulować v accumulate [ђ⎆kju⍧mjѨleگt]; store [⎆stѐ⍧] akustoelektronika f acoustoelectronics [ђ⎅ku⍧stђѨ⎅elek⎆tѢҲnگks], pretersonics [⎅pѢi⍧tђ⎆sҲnگks] akustooptyka f acoustooptics [ђ⎅ku⍧stђѨ⎆Ҳptگks] akustyczny adj acoustic [ђ⎆ku⍧stگk] akustyk m acoustician [⎅æku⍧⎆stگЀn] akustyka f acoustics [ђ⎆ku⍧stگks] ~ kwantowa quantum acoustics [⎆kwҲntђm ђ⎅ku⍧stگks] ~ mikrofalowa microwave acoustics [⎆maگkѢђ(Ѩ)weگv ђ⎅ku⍧stگks] ~ techniczna sonics [⎆sҲnگks], technology of sound [tek⎅nҲlђdЋگ ђv ⎆saѨnd] akwadag m elektron. aquadag [⎆ækwђdæց] aliasing m elakust. aliasing [⎆eگlگђsگ֊] alternator m alternator [⎆ѐ⍧ltђneگtђ]; a.c. generator [⎅eگ ⎆si⍧ ⎅dЋen(ђ)Ѣeگtђ] aluminiowanie n elektrolityczne electrodeposition of alumin- ium [گ⎅lektѢђѨ⎅depђ⎅zگЀn|ђv ⎅æljѨ⎆mگnjђm] alychne n alichne [ђ⎆lگknگ] amortyzator m shock absorber [⎆ЀҲk ђb⎅zѐ⍧bђ], kinetic energy absorber [kگ⎅netگk ⎆enђdЋگ ђb⎅zѐ⍧bђ] amortyzować v wstrząsy absorb shocks [ђb⎅zѐ⍧b ⎆ЀҲks], cushion shocks [⎅kѨЀn ⎆ЀҲks] amper m jedn. ampere [⎆æmpeђ], amp. [⎆æmp], A [⎆eگ] ~ na cal kwadratowy ampere per square inch [⎅æmpeђ pђ ⎅skweђ(Ѣ) ⎆گntЀ], a.p.s.i. [⎅eگ pi⍧ es⎆aگ] amperogodzina f jedn. ampere-hour [⎆æmp(e)ђ(Ѣ) ⎅a(Ѩ)ђ], a.h. [⎅eگ ⎆eگtЀ], amp-hr [⎆æmp⎅a(Ѩ)ђ], A · h: 1 A · h = 3600 C amperometria f amperometry [⎅æmp(e)ђ⎆ѢҲmگtѢگ] ~ różnicowa elchem. differential amperometry [⎅dگf(ђ)⎆ѢenЀl ⎅æmp(e)ђ⎅ѢҲmگtѢگ] amperomierz m ammeter [⎆æmi⍧tђ] ~ cieplny hot-wire ammeter [⎆hҲtwa(گ)ђ(Ѣ) ⎅æmi⍧tђ], thermal ammeter [⎆ׯҷ⍧ml ⎅æmi⍧tђ] ~ elektrodynamiczny electrodynamic ammeter [گ⎅lektѢђ(Ѩ)daگ⎆næmگk ⎅æmi⍧tђ] 14 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== analizator sieci ~ elektromagnetyczny moving-iron ammeter [⎆mu⍧vگ֊ ⎅a(گ)ђn ~ magnetoelektryczny moving-coil ammeter [⎆mu⍧vگ֊ ⎅kѐگl ⎅æmi⍧tђ] ⎅æmi⍧tђ] ~ szczytowy peak ammeter [⎆pi⍧k ⎅æmi⍧tђ] ~ termoelektryczny thermoammeter [⎆ׯҷ⍧mђ(Ѩ)⎅æmi⍧tђ], electro- thermal ammeter [گ⎅lektѢђ(Ѩ)⎆ׯҷ⍧ml ⎆æmi⍧tђ] ~ z bocznikiem shunted ammeter [⎆Ѐѩntگd ⎅æmi⍧tђ] ~ zdalny teleammeter [⎆telگ⎅æmi⍧tђ] amperosekunda f jedn. ampere-second [⎆æmpeђ ⎅sek(ђ)nd], A · s: 1 A · s = 1 C amperostat m elchem. galvanostat [ցæl⎆vænђ(Ѩ)⎅stæt] amperozwój m jedn. ampere-turn [⎆æmpeђ ⎅tҷ⍧n], a.t. [⎅eگ ⎆ti⍧] amplidyna f amplidyne [⎆æmplگdaگn] amplitron m elektron. amplitron [⎆æmplگtѢҲn] amplituda f fiz. amplitude [⎆æmplگtju⍧d] ~ impulsów pulse amplitude [⎆pѩls ⎅æmplگtju⍧d] ~ rozpraszania nukl. scattering amplitude [⎆skæt(ђ)Ѣگ֊ ⎅æmplگtju⍧d] analiza f analysis [ђ⎆nælگsگs] ~ elektrochemiczna electrochemical analysis [گ⎅lektѢђ(Ѩ)⎆kemگkl ђ⎅nælگsگs], electroanalysis [گ⎅lektѢђ(Ѩ)ђ⎆nælگsگs] ~ elektrograficzna electrographic analysis [گ⎅lektѢђ(Ѩ)⎆ցѢæfگk ђ⎅nælگsگs] ~ elektrograwimetryczna electrogravimetry [گ⎅lektѢђ(Ѩ)ցѢæ⎆vگmђtѢگ] ~ obrazu TV image analysis [⎆گmگdЋ ђ⎅nælگsگs] ~ ruchu tel. traffic analysis [⎆tѢæfگk ђ⎅nælگsگs] ~ sieciowa network analysis [⎆netwҷ⍧k ђ⎅nælگsگs] analizator m analyser [⎆ænђlaگzђ] ~ akustyczny sound analyser [⎆saѨnd ⎅ænђlaگzђ] ~ czasu nukl. time analyser [⎆taگm ⎅ænђlaگzђ] ~ harmoniczny harmonic (wave) analyser [hϪ⍧⎆mҲnگk (⎅weگv) ⎅ænђlaگzђ] analizator sieci ~ obwiedni envelope analyser [⎆envђlђѨp ⎅ænђlaگzђ] ~ przebiegów wave analyser [⎆weگv ⎅ænђlaگzђ] ~ ~ przejściowych transient analyser [⎆tѢænzگђnt ⎅ænђlaگzђ] ~ równań różniczkowych cyfrowy elektron. digital differential analyser [⎅dگdЋگtl dگf(ђ)⎆ѢenЀl ⎅ænђlaگzђ], DDA [⎅di⍧ di⍧ ⎆eگ] ~ scyntylacyjny fiz. scintiscanner [⎆sگntگskænђ] ~ sieci network analyser [⎆netwҷ⍧k ⎅ænђlaگzђ] 15 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== analizator sygnałów cyfrowy ~ sygnałów cyfrowy elektron. digital signal analyser [⎆dگdЋگtl ⎅sگցnl ⎅ænђlaگzђ] analizator sygnałów cyfrowy ~ widma spectrum analyser [⎆spektѢђm ⎅ænђlaگzђ] analogowo-cyfrowy adj analogue to digital [⎅ænђlҲց tђ ⎆dگdЋگtl] analogowy adj analogue [⎆ænђlҲց] angielski koń m parowy jedn. horsepower [⎆hѐ⍧spa(Ѩ)ђ], hp [⎅eگtЀ ⎆pi⍧], HP [⎅eگtЀ ⎆pi⍧]: 1 hp = 0,74569 kW anion m anion [⎆ænaگђn], negative ion [⎆neցђtگv ⎅aگђn] anoda f elchem. anode [⎆ænђѨd]; elektron. plate [⎆pleگt]; grid elec- trode [⎆ցѢگd گ⎅lektѢђѨd], bias electrode (in electron-beam welding unit) [⎆ba(گ)ђs گ⎅lektѢђѨd] ([گn گ⎅lektѢҲn ⎅bi⍧m ⎆weldگ֊ ⎅ju⍧nگt]) ~ bocznikująca elektron. bypass anode [⎆baگpϪ⍧s ⎅ænђѨd] ~ do miejscowego nakładania metalu elchem. doctor [⎆dҲktђ] ~ główna elektron. main anode [⎆meگn ⎅ænђѨd] ~ nierozpuszczalna elchem. insoluble anode [گn⎆sҲljѨbl ⎅ænђѨd], inert anode [گ⎆nҷ⍧t ⎅ænђѨd] ~ obojętna zob. anoda nierozpuszczalna ~ pierwsza elektron. target anode [⎆tϪ⍧ցگt ⎅ænђѨd] ~ podtrzymująca elektron. holding anode [⎆hђѨldگ֊ ⎅ænђѨd], excitation anode [⎅eksگ⎆teگЀn ⎅ænђѨd] ~ pomocnicza elektron. relieving anode [Ѣگ⎆li⍧vگ֊ ⎅ænђѨd] ~ protektorowa elchem. sacrificial anode [⎅sækѢگ⎆fگЀl ⎅ænђѨd] ~ wzbudzająca elektron. excitation anode [⎅eksگ⎆teگЀn ⎅ænђѨd] ~ zapłonowa elektron. ignition anode [گց⎆nگЀn ⎅ænђѨd], starting anode [⎆stϪ⍧tگ֊ ⎅ænђѨd] ~ zasilana z zewnętrznego źródła elchem. impressed current anode [گm⎅pѢest ⎆kѩѢ(ђ)nt ⎅ænђѨd] anodowanie n elchem. anodizing [⎆ænђ(Ѩ)daگzگ֊], anodic oxida- tion [ђ⎅nҲdگk ⎅Ҳksگ⎆deگЀn] anodowy adj anodic [ђ⎆nҲdگk], anodal [ђ⎆nђѨdl] anodyzowanie n elchem. anodizing [⎆ænђ(Ѩ)daگzگ֊], anodic oxi- dation [ђ⎅nҲdگk ⎅Ҳksگ⎆deگЀn] anolit m elchem. anolyte [⎆ænђ(Ѩ)laگt], anode solution [⎆ænђѨd sђ⎅lu⍧Ѐn] aerial [⎆eђѢگђl] antena f rad. antenna [æn⎆tenђ] (pl antennas) (pl [æn⎆tenђz])0, ~ Adcocka Adcock antenna [⎆ædkҲk æn⎅tenђ] ~ aktywna driven antenna [⎆dѢگvn æn⎅tenђ] ~ aperturowa aperture antenna [⎆æpђtЀђ(Ѣ) æn⎅tenђ] ~ Beverage a Beverage antenna [⎆bev(ђ)ѢگdЋ æn⎅tenђ], wave antenna [⎆weگv æn⎅tenђ] 16 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== antena L ~ bez punktów zerowego promieniowania null-less antenna [⎆nѩllگs æn⎅tenђ] ~ bezkierunkowa non-directional antenna [⎅nҲndگ⎆ѢekЀnl æn⎅tenђ], omnidirectional antenna [⎅Ҳmnگdگ⎆ѢekЀnl æn⎅tenђ] ~ bierna parasitic antenna [⎅pæѢђ⎆sگtگk æn⎅tenђ], parasitic ele- ment [⎅pæѢђ⎆sگtگk ⎅elگmђnt], passive element [⎆pæsگv ⎅elگmђnt] ~ Cassegraina Cassegrain (microwave) antenna [⎆kæsگցѢæ֊ (⎅maگkѢђ(Ѩ)weگv) æn⎅tenђ] ~ ćwierćfalowa quarter-wave antenna [⎆kwѐ⍧tђ ⎅weگv æn⎅tenђ] ~ dielektryczna dielectric antenna [⎅daگگ⎆lektѢگk æn⎅tenђ] ~ ~ prętowa dielectric-rod antenna [⎅daگگ⎅lektѢگk ⎆ѢҲd æn⎅tenђ] ~ ~ soczewkowa dielectric-lens antenna [⎅daگگ⎅lektѢگk ⎆lenz ~ dipolowa dipole antenna [⎆daگpђѨl æn⎅tenђ], doublet (antenna) æn⎅tenђ] [⎆dѩblگt (æn⎅tenђ)] æn⎅tenђ] ~ ~ magnetyczna magnetic dipole antenna [mæց⎆netگk ⎅daگpђѨl ~ ~ mankietowa sleeve dipole antenna [⎆slگ⍧v ⎅daگpђѨl æn⎅tenђ] ~ długofalowa long-wave antenna [⎆lҲ֊.weگv æn⎅tenђ] ~ dookólna omnidirectional antenna [⎅Ҳmnگdگ⎆ѢekЀnl æn⎅tenђ], non-directional antenna [⎅nҲndگ⎆ѢekЀnl æn⎅tenђ] ~ dwukarowa double diamond antenna [⎅dѩbl ⎆da(گ)ђmђnd æn⎅tenђ] ~ dwustożkowa biconical antenna [baگ⎆kҲnگkl æn⎅tenђ] ~ ekranowana shielded antenna [⎆Ѐi⍧ldگd æn⎅tenђ] ~ eliptyczno-paraboliczna elpar antenna [⎅el⎆pϪ⍧(Ѣ) æn⎅tenђ] ~ falowa wave antenna [⎆weگv æn⎅tenђ], Beverage antenna [⎆bev(ђ)ѢگdЋ æn⎅tenђ] ~ ferrytowa ferrite-rod antenna [⎆feѢaگt ⎅ѢҲd æn⎅tenђ], ferrod [⎆feѢҲd], loopstick antenna [⎆lu⍧p.stگk æn⎅tenђ] ~ fishbone fishbone antenna [⎆fگЀbђѨn æn⎅tenђ] ~ ground-plane ground-plane antenna [⎆ցѢaѨnd ⎅pleگn æn⎅tenђ] ~ grzebieniowa comb antenna [⎆kђѨm æn⎅tenђ] ~ izotropowa isotropic antenna [⎅aگsђ⎆tѢҲpگk æn⎅tenђ], unipole [⎆ju⍧nگpђѨl] ~ kierunkowa directional antenna [dگ⎆ѢekЀ(ђ)n(ђ)l æn⎅tenђ] ~ koncentryczna sleeve antenna [⎆sli⍧v æn⎅tenђ] ~ koszykowa cage antenna [⎆keگdЋ æn⎅tenђ] ~ krótkofalowa short-wave antenna [⎆Ѐѐ⍧t.weگv æn⎅tenђ] ~ krzyżowa turnstile antenna [⎆tҷ⍧nstaگl æn⎅tenђ] ~ L L antenna [⎆el æn⎅tenђ] antena L 17 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== antena logarytmiczno-okresowa ~ logarytmiczno-okresowa log-periodic antenna [⎆lҲց pگђѢگ⎅Ҳdگk æn⎅tenђ] antena logarytmiczno-okresowa ~ lotnicza aircraft antenna [⎆eђkѢϪ⍧ft æn⎅tenђ] ~ mankietowa sleeve antenna [⎆sli⍧v æn⎅tenђ] ~ Marconiego Marconi antenna [mϪ⍧⎆kђѨnگ æn⎅tenђ] ~ masztowa tower antenna [⎆ta(Ѩ)ђ(Ѣ) æn⎅tenђ], mast radiator [⎆mϪ⍧st ⎅Ѣeگdگeگtђ] ~ mikrofalowa microwave antenna [⎆maگkѢђ(Ѩ)weگv æn⎅tenђ] ~ miskowa dish antenna [⎆dگЀ æn⎅tenђ] ~ motylkowa batwing antenna [⎆bætwگ֊ æn⎅tenђ] ~ o fali bieżącej travelling-wave antenna [⎆tѢævlگ֊ ⎅weگv æn⎅tenђ] ~ o specjalnie ukształtowanej charakterystyce shaped-beam antenna [⎆Ѐeگpt ⎅bi⍧m æn⎅tenђ] ~ o wiązce wirującej rotating-beam antenna [ѢђѨ⎆teگtگ֊ ⎅bi⍧m æn⎅tenђ] گk⎅saگtگd æn⎅tenђ] ~ o zasilaniu bocznikowym shunt-excited antenna [⎆Ѐѩnt ~ odbiorcza receiving antenna [Ѣگ⎆si⍧vگ֊ æn⎅tenђ], reception antenna [Ѣگ⎆sepЀn æn⎅tenђ] ~ pajęczynowa spiderweb aerial [⎆spaگdђ.web ⎅eђѢگђl] ~ paraboliczna parabolic antenna [⎅pæѢђ⎆bҲlگk æn⎅tenђ] ~ ~ segmentowa cheese antenna [⎆tЀi⍧z æn⎅tenђ] ~ parasolowa umbrella antenna [ѩm⎆bѢelђ æn⎅tenђ] ~ periodyczna periodic antenna [⎅pگђѢگ⎆Ҳdگk æn⎅tenђ] ~ pillbox pillbox antenna [⎆pگlbҲks æn⎅tenђ] ~ pionowa vertical antenna [⎆vҷ⍧tگkl æn⎅tenђ] ~ ~ z przeciwwagami ground-plane antenna [⎆ցѢaѨnd ⎅pleگn æn⎅tenђ] ⎅vҷ⍧tگkl æn⎅tenђ] ~ ~ zasilana szeregowo series-fed vertical antenna [⎆sگђѢi⍧z.fed ~ płetwowa fin aerial [⎆fگn ⎅eђѢگђl] ~ polistyrenowa prętowa polyrod antenna [⎆pҲlگѢҲd æn⎅tenђ] ~ półfalowa half-wave antenna [⎆hϪ⍧f.weگv æn⎅tenђ] ~ prętowa stub antenna [⎆stѩb æn⎅tenђ] ~ przeciwzakłóceniowa noise reducing antenna [⎆nѐگz Ѣگ⎅dju⍧sگ֊ æn⎅tenђ] ~ przeszukująca zob. antena radarowa ~ radarowa radar antenna [⎆ѢeگdϪ⍧(Ѣ) æn⎅tenђ], scanning aerial [⎆skænگ֊ ⎅eђѢگђl], scanner [⎆skænђ] ~ radiolokatora o wiązce wirującej rotating-beam antenna [ѢђѨ⎆teگtگ֊ ⎅bi⍧m æn⎅tenђ] 18 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== antena z falą stojącą ~ ramowa frame antenna [⎆fѢeگm æn⎅tenђ], loop antenna [⎆lu⍧p æn⎅tenђ] ~ rezonansowa resonant antenna [⎆Ѣez(ђ)nђnt æn⎅tenђ] ~ rombowa rhombic antenna [⎆ѢҲmbگk æn⎅tenђ], diamond an- tenna [⎆da(گ)ђmђnd æn⎅tenђ] ~ satelitarna satellite antenna [⎆sæt(ђ)laگt æn⎅tenђ], satellite dish [⎆sæt(ђ)laگt ⎅dگЀ] ~ soczewkowa lens (antenna) [⎆lenz (æn⎅tenђ)] ~ ~ Luneberga Luneberg lens [⎆lu⍧nђbҷ⍧ց ⎅lenz] ~ sprzężona coupled antenna [⎆kѩpld æn⎅tenђ] ~ stożkowa cone antenna [⎆kђѨn æn⎅tenђ], conical antenna ~ symetryczna balance antenna [⎆bælђns æn⎅tenђ] ~ szczelinowa slot antenna [⎆slҲt æn⎅tenђ], slot radiator [⎆slҲt [⎆kҲnگkl æn⎅tenђ] ⎅Ѣeگdگeگtђ] ~ szkieletowa fishbone antenna [⎆fگЀbђѨn æn⎅tenђ] ~ ~ kołowa Christmas-tree antenna [⎆kѢگsmђs ⎅tѢi⍧ æn⎅tenђ] ~ ~ stożkowa skeleton cone antenna [⎆skelگtn ⎅kђѨn æn⎅tenђ] ~ sztuczna dummy antenna [⎆dѩmگ æn⎅tenђ], artificial antenna [⎅Ϫ⍧tگ⎆fگЀl æn⎅tenђ] ~ T T antenna [⎆ti⍧ æn⎅tenђ] ~ tarczowo-stożkowa discone (antenna) [⎆dگskђѨn (æn⎅tenђ)] ~ tubowa horn antenna [⎆hѐ⍧n æn⎅tenђ], electromagnetic horn [گ⎅lektѢђ(Ѩ)mæց⎅netگk ⎆hѐ⍧n], horn radiator [⎆hѐ⍧n ⎅Ѣeگdگeگtђ] ~ ~ z soczewką lens-corrected horn [⎆lenz kђ⎅Ѣektگd ⎅hѐ⍧n], horn- -lens [⎆hѐ⍧n ⎅lenz] ~ ~ zakrzywiona hoghorn (antenna) [⎆hҲց.hѐ⍧n (æn⎅tenђ)] ~ typu H lazy H antenna [⎅leگzگ ⎆eگtЀ æn⎅tenђ] ~ V vee antenna [⎆vi⍧ æn⎅tenђ] ~ wiązkowa beam antenna [⎆bi⍧m æn⎅tenђ] ~ wieżowa tower antenna [⎆ta(Ѩ)ђ(Ѣ) æn⎅tenђ] ~ wnętrzowa inside antenna [⎆گnsaگd æn⎅tenђ], indoor aerial [⎆گndѐ⍧(Ѣ) ⎅eђѢگђl] ~ wzdłużna end-fire antenna [⎆end fa(گ)ђ(Ѣ) æn⎅tenђ], end-fire (aerial) array [⎆end fa(گ)ђ(Ѣ) (⎅eђѢگђl) ђ⎅Ѣeگ], staggered aerial [⎆stæցђd ⎅eђѢگђl] ~ ~ dwukierunkowa double-end-fire antenna [⎆dѩbl ⎅end fa(گ)ђ(Ѣ) æn⎅tenђ] antena z falą stojącą ~ Yagi Yagi-Uda antenna [⎅jæցگ ⎆ju⍧dђ æn⎅tenђ] ~ z falą bieżącą travelling-wave antenna [⎆tѢævlگ֊ ⎅weگv æn⎅tenђ] ~ ~ ~ stojącą standing-wave antenna [⎆stændگ֊ ⎅weگv æn⎅tenђ] 19 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== antena z obciążeniem pojemnościowym ~ z obciążeniem pojemnościowym capacitor antenna [kђ⎆pæsگtђ(Ѣ) æn⎅tenђ], condenser antenna [kђn⎆densђ(Ѣ) æn⎅tenђ] antena z obciążeniem pojemnościowym ~ z polem wirującym rotating-field antenna [ѢђѨ⎆teگtگ֊ ⎅fi⍧ld æn⎅tenђ] ~ zasilana bocznikowo shunt-fed antenna [⎆Ѐѩnt ⎅fed æn⎅tenђ] ~ ~ na jednym końcu end-fed antenna [⎆end ⎅fed æn⎅tenђ] ~ ~ w środku centre-driven antenna [⎆sentђ ⎅dѢگvn æn⎅tenђ] ~ zbiorcza TV community antenna [kђ⎆mju⍧nگtگ æn⎅tenђ] ~ zbiorowa zob. antena zbiorcza ~ zewnętrzna open antenna [⎆ђѨpђn æn⎅tenђ] ~ zwrotna retrodirective antenna [⎅ѢetѢђ(Ѩ)dگ⎆Ѣektگv æn⎅tenђ] antycyklotron m anticyclotron [⎅æntگ⎆saگklђ(Ѩ)tѢҲn] antykatoda f elektron. anticathode [⎅æntگ⎆kæׯђѨd] aparat m apparatus [⎅æp(ђ)⎆Ѣeگtђs] ~ abonencki tel. subscriber s set [sђb⎆skѢaگbђz ⎅set], subset ~ do lokalizacji uszkodzeń fault locator [⎆fѐ⍧lt lђ(Ѩ)⎅keگtђ] ~ elektryczny electrical apparatus [گ⎆lektѢگkl ⎅æp(ђ)⎅Ѣeگtђs] ~ faksymilowy tel. facsimile transmitter [fæk⎆sگm(گ)lگ tѢænz⎅mگtђ] ~ fotograficzny camera [⎆kæm(ђ)Ѣђ] ~ odbiorczy taśmowy tel. tape machine [⎆teگp mђ⎅Ѐi⍧n], ticker [⎆sѩbset] [⎆tگkђ] ~ przetwórczy tel. converter [kђn⎆vҷ⍧tђ] ~ radiowy przystosowany do noszenia manpack radio [⎅mænpæk ⎆ѢeگdگђѨ] ~ telefoniczny telephone (set) [⎆telگfђѨn (⎅set)] ~ ~ centralnej baterii central battery telephone set [⎅sentѢ(ђ)l ~ ~ głośnikowy loudspeaking telephone set [⎅laѨd⎆spi⍧kگ֊ ⎆bæt(ђ)Ѣگ ⎅telگfђѨn ⎅set] ⎅telگfђѨn ⎅set] ⎅set] ~ ~ induktorowy magneto telephone [mæց⎆ni⍧tђѨ ⎅telگfђѨn] ~ ~ miejscowej baterii local battery telephone set [⎅lђѨkl ⎆bæt(ђ)Ѣگ ⎅telگfђѨn ⎅set] ~ ~ samoinkasujący coin-box telephone set [⎆kѐگn.bҲks ⎅telگfђѨn ~ ~ ścienny wall telephone [⎆wѐ⍧l ⎅telگfђѨn] ~ ~ wrzutowy coin-box telephone set [⎆kѐگn.bҲks ⎅telگfђѨn ⎅set] ~ ~ wybiórczy dial telephone set [⎆da(گ)ђl ⎅telگfђѨn ⎅set] ~ telekopiowy tel. facsimile transmitter [fæk⎆sگm(گ)lگ tѢænz⎅mگtђ] aparatura f apparatus [⎅æp(ђ)⎆Ѣeگtђs] 20 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== atom epitermiczny ~ do nagrywania dźwięku sound-recording system [⎆saѨnd ~ do odtwarzania dźwięku sound-reproducing system [⎆saѨnd Ѣگ⎅kѐ⍧dگ֊ ⎅sگstگm] ⎅Ѣi⍧pѢђ⎅dju⍧sگ֊ ⎅sگstگm] Ѣگ⎅kѐ⍧dگ֊ ⎅sگstگm] ~ do zapisywania dźwięku sound-recording system [⎆saѨnd ~ łączeniowa switchgear [⎆swگtЀ.ցگђ] ~ radiokomunikacyjna przenośna rad. walkie-talkie [⎅wѐ⍧kگ ⎆tѐ⍧kگ] ~ rozdzielcza switchgear [⎆swگtЀ.ցگђ] ~ sterownicza control gear [kђn⎆tѢђѨl.ցگђ] apertura f aperture [⎆æpђtЀђ] ~ anteny rad. antenna aperture [æn⎆tenђ ⎅æpђtЀђ] ~ kątowa opening angle [⎆ђѨp(ђ)nگ֊ ⎅æ֊ցl] ~ plamki rad., TV spot size [⎆spҲt ⎅saگz] ~ sprzęgająca rad. coupling aperture [⎆kѩplگ֊ ⎅æpђtЀђ] ARC = automatyczna regulacja częstotliwości rad. automatic frequency control [⎅ѐ⍧tђ⎅mætگk ⎆fѢi⍧kwђnsگ kђn⎅tѢђѨl], AFC [⎅eگ ef ⎆si⍧] armatura f fittings [⎆fگtگ֊z], fixtures [⎆fگkstЀђz] ~ ochronna liniowa protective fitting [pѢђ⎆tektگv ⎅fگtگ֊] ARW = automatyczna regulacja wzmocnienia rad. automatic gain control [⎅ѐ⍧tђ⎅mætگk ⎆ցeگn kђn⎅tѢђѨl], AGC [⎅eگ dЋi⍧ ⎆si⍧] A · s = amperosekunda jedn. ampere-second [⎆æmpeђ ⎅sek(ђ)nd], A · s: 1 A · s = 1 C astronika f astronics [æ⎆stѢҲnگks], astrionics [⎅æstrگ⎆Ҳnگks], space electronics [⎆speگs ⎅elek⎅tѢҲnگks] asymetria f magnetyczna maszyny saliency [⎆seگlگђnsگ] ~ napięcia voltage unbalance [⎆vђѨltگdЋ ѩn⎅bælђns] ~ obciążenia unbalance [⎅ѩn⎆bælђns] ~ rezystancyjna resistive unbalance [Ѣگ⎆zگstگv ѩn⎅bælђns] atmosfera f jonowa elchem. ion cloud [⎆aگђn ⎅klaѨd], ion atmos- phere [⎆aگђn ⎅ætmђsfگђ], ionic atmosphere [aگ⎆Ҳnگk ⎅ætmђsfگђ] atmosferyki pl rad. atmospherics [⎅ætmђs⎆feѢگks], sferics [⎆sfeѢگks], spherics [⎆sfeѢگks], strays [⎆stѢeگz], atmospheric inter- ference [⎅ætmђs⎅feѢگk ⎅گntђ⎆fگђѢ(ђ)ns] atom m fiz. atom [⎆ætђm] ~ akceptorowy acceptor atom [ђk⎆septђ(Ѣ) ⎅ætђm] ~ donorowy donor atom [⎆dђѨnђ(Ѣ) ⎅ætђm], coordinating atom [kђѨ⎆ѐ⍧d(گ)neگtگ֊ ⎅ætђm] atom epitermiczny ~ epitermiczny epithermal atom [⎅epگ⎆ׯҷ⍧ml ⎅ætђm] 21 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== [ђ⎅tҲmگk ⎆aگђn] ⎅ætђm] ~ znaczony labelled atom [⎆leگbld ⎅ætђm], tagged atom [⎆tæցd ~ związany bound atom [⎆baѨnd ⎅ætђm] atomistyka f atomics [ђ⎆tҲmگks], atomistics [⎅ætђ⎆mگstگks] atomowy adj atomic [ђ⎆tҲmگk] atrapa f dummy [⎆dѩmگ] audycja f programme [⎆pѢђѨցѢæm], US program [⎆pѢoѨցѢђm] aureola f 1. elektron. halation [hђ⎆leگЀn] 2. aureole [⎆ѐ⍧ѢگђѨl] 3. TV atom gorący ~ gorący hot atom [⎆hҲt ⎅ætђm], recoil atom [⎆Ѣi⍧kѐگl ⎅ætђm] ~ koordynujący coordinating atom [kђѨ⎆ѐ⍧d(گ)neگtگ֊ ⎅ætђm], donor atom [⎆dђѨnђ(Ѣ) ⎅ætђm] atom gorący ~ ligandowy zob. atom koordynujący ~ macierzysty parent atom [⎆peђѢ(ђ)nt ⎅ætђm] ~ metatrwały metastable atom [⎅metђ⎆steگbl ⎅ætђm] ~ mezonowy mesonic atom [me⎆zҲnگk ⎅ætђm] ~ mostkowy bridging atom [⎆bѢگdЋگ֊ ⎅ætђm] ~ nietrwały unstable atom [ѩn⎆steگbl ⎅ætђm] ~ obcy foreign atom [⎆fҲѢگn ⎅ætђm] ~ obojętny neutral atom [⎆nju⍧tѢ(ђ)l ⎅ætђm] ~ odrzutu recoil atom [⎆Ѣi⍧kѐگl ⎅ætђm], hot atom [⎆hҲt ⎅ætђm] ~ wzbudzony excited atom [گk⎆saگtگd ⎅ætђm] ~ zjonizowany ionized atom [⎆aگђnaگzd ⎅ætђm], atomic ion halo [⎆heگlђѨ] autoalarm m rad. automatic alarm receiver [⎅ѐ⍧tђ⎅mætگk ђ⎆lϪ⍧m Ѣگ⎅si⍧vђ], autoalarm (receiver) [⎆ѐ⍧tђѨђ⎅lϪ⍧m (Ѣگ⎅si⍧vђ)] automat m 1. automaton [ѐ⍧⎆tҲmђt(ђ)n] (pl automatons or auto- mata) (pl [ѐ⍧⎆tҲmђt(ђ)nz] or [ѐ⍧⎆tҲmђtђ]) 2. automatic machine [⎅ѐ⍧tђ⎅mætگk mђ⎆Ѐi⍧n] ~ do spawania łukowego automatic arc welding machine [⎅ѐ⍧tђ⎅mætگk ⎆Ϫ⍧k ⎅weldگ֊ mђ⎅Ѐi⍧n] ~ galwanizerski elchem. plating machine [⎆pleگtگ֊ mђ⎅Ѐi⍧n] ~ probierczy tel. routiner [Ѣu⍧⎆ti⍧nђ] ~ telefoniczny pay phone [⎆peگ ⎅fђѨn] ~ ~ na karty telefoniczne phonecard phone [⎆fђѨnkϪ⍧d ⎅fђѨn] ~ zgłoszeniowy tel. answering machine [⎆Ϫ⍧ns(ђ)Ѣگ֊ mђ⎅Ѐi⍧n], answerphone [⎆Ϫ⍧nsђfђѨn] automatyczna sekretarka zob. automat zgłoszeniowy automatyka f automatics [⎅ѐ⍧tђ⎆mætگks], automatic control engi- neering [⎅ѐ⍧tђ⎅mætگk kђn⎆tѢђѨl ⎅endЋگ⎅nگђѢگ֊] automatyzacja f automation [⎅ѐ⍧tђ⎆meگЀn] 22 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== awometr automatyzować v automatize [ѐ⍧⎆tҲmђtaگz], automate [⎆ѐ⍧tђmeگt] autoregulacja f self-regulation [⎅self ⎅ѢeցjѨ⎆leگЀn] autotransformator m autotransformer [⎅ѐ⍧tђ(Ѩ)tѢæns⎆fѐ⍧mђ] ~ kompensujący compensator [⎆kҲmpђnseگtђ] autowzywak m tel. automatic calling unit [⎅ѐ⍧tђ⎅mætگk ⎆kѐ⍧lگ֊ ⎅ju⍧nگt], ACU [⎅eگ si⍧ ⎆ju⍧] awaria f breakdown [⎆bѢeگkdaѨn]; failure [⎆feگljђ] ~ nagła sudden failure [⎆sѩdn ⎅feگljђ] ~ przypadkowa random failure [⎆Ѣændђm ⎅feگljђ] ~ rzadko występująca infrequently occurring fault [گn⎅fѢi⍧kwђntlگ ђ⎆kҷ⍧Ѣگ֊ ⎅fѐ⍧lt] ~ sprzętu equipment failure [گ⎆kwگpmђnt ⎅feگljђ] ~ zasilania supply failure [sђ⎆plaگ ⎅feگljђ] awometr m multimeter [⎆mѩltگ⎅mi⍧tђ], volt-ohm-milliammeter [⎅vђѨlt ⎅ђѨm ⎅mگlگ⎆æmگtђ] 23 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== B B = bel jedn. bel [⎆bel], B [⎆bi⍧], b [⎆bi⍧] b = barn jedn. barn [⎆bϪ⍧n], b [⎆bi⍧]: 1 b = 10–28 m badanie n drenażu prądowego current drainage survey (anti- corrosion protection) [⎆kѩѢ(ђ)nt ⎅dѢeگnگdЋ ⎅sҷ⍧veگ] ([⎅æntگkђ⎆ѢђѨЋn pѢђ⎅tekЀn]) ~ elektryczne indukcyjne electric inspection [گ⎆lektѢگk گn⎅spekЀn] ~ izolacji insulation test [⎅گnsjѨ⎆leگЀn ⎅test] ~ zwarciowe short-circuit testing [⎅Ѐѐ⍧t ⎆sҷ⍧kگt ⎅testگ֊] bakelit m bakelite [⎆beگk(ђ)laگt] bakelizować v bakelize [⎆beگk(ђ)laگz] bandaż m reinforcement (of cable) [⎅Ѣi⍧گn⎆fѐ⍧smђnt] ([ђv ⎆keگbl]) bańka f bulb [⎆bѩlb]; envelope [⎆envگlђѨp]; can [⎆kæn] ~ matowana satin-etched bulb [⎆sætگn ⎅etЀt ⎅bѩlb] ~ mleczna opal bulb [⎆ђѨpl ⎅bѩlb] ~ surowa bulb as blown [⎅bѩlb ђz ⎆blђѨn] ~ szklana glass bulb [⎆ցlϪ⍧s ⎅bѩlb] ~ w kształcie płomienia flame bulb [⎆fleگm ⎅bѩlb] ~ zwierciadlona metal coated bulb [⎆metl ⎅kђѨtگd ⎅bѩlb] bardzo duży stopień m scalenia elektron. very large scale integra- tion [⎅veѢگ ⎅lϪ⍧dЋ ⎅skeگl ⎅گntگ⎆ցѢeگЀn], VLSI [⎅vi⍧ el es⎆aگ], extra-large scale integration [⎅ekstѢђ ⎅lϪ⍧dЋ ⎅skeگl ⎅گntگ⎆ցѢeگЀn], ELSI [⎅i⍧ el es⎆aگ] bardzo mała częstotliwość f very low frequency [⎅veѢگ ⎅lђѨ ⎆fѢi⍧kwђnsگ], VLF [⎅vi⍧ el ⎆ef]; infralow frequency [⎅گnfѢђlђѨ ⎆fѢi⍧kwђnsگ], ILF [⎅aگ el ⎆ef] bardzo szybki układ m scalony elektron. very high speed inte- grated circuit [⎅veѢگ ⎅haگ ⎅spi⍧d ⎆گntگցѢeگtگd ⎅sҷ⍧kگt], VHSIC [⎅vi⍧ eگtЀ es aگ⎆si⍧] bardzo wielka częstotliwość f very high frequency [⎅veѢگ ⎅haگ ⎆fѢi⍧kwђnsگ], VHF [⎅vi⍧ eگtЀ ⎆ef] 24 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== bateria termoelektryczna jądrowa bardzo wielkie napięcie n ultrahigh voltage [⎅ѩltѢђhaگ ⎆vђѨltگdЋ], bareter m ballast resistor [⎆bælђst Ѣگ⎅zگstђ], ballast tube [⎆bælђst UHV [⎅ju⍧ eگtЀ ⎆vi⍧] ⎅tju⍧b], barretter [⎆bæѢگtђ] bariera f kulombowska nukl. Coulomb barrier [⎆ku⍧lҲm ⎅bæѢگђ] ~ potencjału fiz. potential barrier [pђ(Ѩ)⎆tenЀl ⎅bæѢگђ], potential hill [pђ⎆tenЀl ⎅hگl] ~ ~ kulombowskiego nukl. Coulomb barrier [⎆ku⍧lҲm ⎅bæѢگђ] ~ Schottky ego elektron. Schottky barrier [⎆ЀҲtkگ ⎅bæѢگђ] barn m jedn. barn [⎆bϪ⍧n], b [⎆bi⍧]: 1 b = 10–28 m2 barwa f colour [⎆kѩlђ], US color [⎆kѩlђѢ] ~ dźwięku elakust. tone quality [⎆tђѨn ⎅kwҲlђtگ], timbre [⎆tæmbѢђ] barwienie n elektrolityczne galvanic colouring [ցæl⎆vænگk ⎅kѩlђѢگ֊] bateria f elchem. battery [⎆bæt(ђ)Ѣگ]; bank [⎆bæ֊k] ~ akumulatorowa accumulator (battery) [ђ⎆kju⍧mjѨleگtђ (⎅bæt(ђ)Ѣگ)], storage battery [⎆stѐ⍧ѢگdЋ ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ ~ buforowa buffer battery [⎆bѩfђ ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ ~ kadmowo-niklowa nicad battery [⎆naگkæd ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ ~ lokalna dedicated battery [⎆dedگkeگtگd ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ ~ rezerwowa floating battery [⎆flђѨtگ֊ ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ ~ wyrównawcza balancing battery [⎆bælђnsگ֊ ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ ~ z ciekłym elektrolitem wet battery [⎆wet ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ ~ zrównoważona floating-trickle [⎆flђѨtگ֊ ⎅tѢگkl] ~ anodowa anode battery [⎆ænђѨd ⎅bæt(ђ)Ѣگ], B battery [⎆bi⍧ ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ centralna tel. central battery [⎆sentѢ(ђ)l ⎅bæt(ђ)Ѣگ], C.B. [⎅si⍧ ⎆bi⍧] ~ galwaniczna primary battery [⎆pѢaگm(ђ)Ѣگ ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ kondensatorów capacitor bank [kђ⎆pæsگtђ ⎅bæ֊k] ~ miejscowa tel. local battery [⎆lђѨkl ⎅bæt(ђ)Ѣگ], L.B. [⎅el ⎆bi⍧] ~ ogniw mokrych wet battery [⎆wet ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ ~ z depolaryzacją powietrzną air battery [⎆eђ ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ rezerwowa floating battery [⎆flђѨtگ֊ ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ siatkowa grid battery [⎆ցѢگd ⎅bæt(ђ)Ѣگ], C-battery [⎆si⍧ ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ słoneczna solar battery [⎆sђѨlђ ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ sucha dry battery [⎆dѢaگ ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ termoelektryczna jądrowa radioisotopic power generator [⎅ѢeگdگђѨ⎅aگsђ(Ѩ)⎅tҲpگk ⎆pa(Ѩ)ђ ⎅dЋen(ђ)Ѣeگtђ], isotopic thermoelec- tric generator [⎅aگsђ(Ѩ)⎅tҲpگk ⎅ׯҷ⍧mђѨگ⎆lektѢگk ⎅dЋen(ђ)Ѣeگtђ], ra- dioisotope thermal power source [⎅ѢeگdگђѨ⎅aگsђ(Ѩ)tђѨp ⎅ׯҷ⍧ml ⎆pa(Ѩ)ђ ⎅sѐ⍧s] bateria termoelektryczna jądrowa 25 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== bateria trakcyjna ~ trakcyjna automotive battery [⎆ѐ⍧tђ⎅mђѨtگv ⎅bæt(ђ)Ѣگ], motive- -power battery [⎆mђѨtگv ⎅pa(Ѩ)ђ ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ wyczerpana run-down battery [⎆ѢѩndaѨn ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ wyrównawcza balancing battery [⎆bælђnsگ֊ ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ zapasowa stand-by battery [⎆stændbaگ ⎅bæt(ђ)Ѣگ] ~ zrównoważona floating-trickle [⎆flђѨtگ֊ ⎅tѢگkl] ~ żarzenia filament battery [⎆fگlђmђnt ⎅bæt(ђ)Ѣگ], A-battery [⎆eگ ⎅bæt(ђ)Ѣگ] bateria trakcyjna bateryjka f kieszonkowa flashlight battery [⎆flæЀlaگt ⎅bæt(ђ)Ѣگ] batymetr m tel. transmission measuring set [tѢænz⎅mگЀn ⎆meЋ(ђ)Ѣگ֊ ⎅set] baza f base [⎆beگs]; basis [⎆beگsگs] bel m jedn. bel [⎆bel], B [⎆bi⍧], b [⎆bi⍧] betatron m nukl. betatron [⎆bi⍧tђtѢҲn], induction accelerator [گn⎆dѩkЀn ђk⎅selђѢeگtђ] bewatron m nukl. bevatron [⎆bevђtѢҲn] bez napięcia dead [⎆ded] bez obudowy elektron. unencapsulated [⎅ѩnگn⎆kæpsjѨleگtگd] bez pary out of pair [⎅aѨt ђv ⎆peђ] bez zakłóceń noiseless [⎆nѐگzlگs] bez zniekształceń distortion-free [dگ⎆stѐ⍧Ѐn ⎅fѢi⍧] bezechowy adj elakust., rad. anechoic [⎅ænگ⎆kђѨگk], echo-free [⎆ekђѨ ⎅fѢi⍧] beziskrowy adj sparkless [⎆spϪ⍧klگs] beznośnikowy adj carrier-free [⎆kæѢگђ ⎅fѢi⍧] bezoporowy adj resistanceless [Ѣگ⎆zگst(ђ)nslگs] bezpieczeństwo n samoistne intrinsic safety [گn⎆tѢگnsگk ⎅seگftگ] ~ z punktu widzenia krytyczności nukl. criticality safety [⎅kѢگtگ⎆kælگtگ ⎅seگftگ] bezpiecznik m cut-out [⎆kѩt.aѨt] ~ aparatowy miniature fuse [⎆mگnگtЀђ ⎅fju⍧z] ~ awaryjny nukl. reactor safety fuse [Ѣگ⎅æktђ ⎆seگftگ ⎅fju⍧z] ~ bezzwłoczny quick(-break) fuse [⎆kwگk(.bѢeگk) ⎅fju⍧z] ~ do zainstalowania we wtyczce plug fuse [⎆plѩց ⎅fju⍧z] ~ drukowany printed fuse [⎆pѢگntگd ⎅fju⍧z] ~ dwuwkładkowy two-shot repeater fuse [⎅tu⍧.ЀҲt Ѣگ⎆pi⍧tђ ⎅fju⍧z] ~ gazowydmuchowy expulsion(-fuse) unit [گks⎆pѩlЀn (⎅fju⍧z) ⎅ju⍧nگt] ~ gwintowy threaded holder fuse [⎆ׯѢedگd ⎅hђѨldђ ⎅fju⍧z] ~ niekalibrowany interchangeable fuse [⎅گntђ⎆tЀeگndЋђbl ⎅fju⍧z] ~ nieosłonięty open fuse [⎆ђѨpђn ⎅fju⍧z] 26 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== bęben kablowy ~ odcinkowy sectionalizing fuse [⎆sekЀ(ђ)n(ђ)laگzگ֊ ⎅fju⍧z] ~ ograniczający current-limiting fuse [⎆kѩѢ(ђ)nt ⎅lگmگtگ֊ ⎅fju⍧z] ~ otwarty non-enclosed fuse [⎅nҲn گn⎆klђѨzd ⎅fju⍧z] ~ rozrywowy explosion fuse [گk⎆splђѨЋn ⎅fju⍧z] ~ rurowy tubular fuse [⎆tju⍧bjѨlђ ⎅fju⍧z] ~ samoregenerujący się self-restoring fuse [⎅self Ѣگ⎆stѐ⍧Ѣگ֊ ⎅fju⍧z] ~ stopiony blown fuse [⎆blђѨn ⎅fju⍧z] ~ szczękowy blade-contact fuse [⎆bleگd ⎅kҲntækt ⎅fju⍧z] ~ szybki (zwykły) normal (quick) fuse [⎆nѐ⍧ml (⎆kwگk) ⎅fju⍧z] ~ temperaturowy temperature limit fuse [⎆tempѢگtЀђ ⎅lگmگt ⎅fju⍧z] ~ topikowy fuse [⎆fju⍧z], safety fuse [⎆seگftگ ⎅fju⍧z ] ~ ~ wkręcany screw-in (type) fuse [⎅skѢu⍧ ⎆گn (taگp) ⎅fju⍧z] ~ ~ zwłoczny slow-blow fuse [⎆slђѨ.blђѨ ⎅fju⍧z], time-lag fuse [⎆taگm.læց ⎅fju⍧z] ~ wielkiej mocy high power fuse [⎆haگ ⎅pa(Ѩ)ђ ⎅fju⍧z], high breaking capacity fuse [⎆haگ ⎅bѢeگkگ֊ kђ⎅pæsگtگ ⎅fju⍧z], H.B.C. fuse [⎅eگtЀ bi⍧ ⎆si⍧ ⎅fju⍧z], high rupturing capacity fuse [⎆haگ ⎅ѢѩptЀ(ђ)Ѣگ֊ kђ⎅pæsگtگ ⎅fju⍧z], H.R.C. fuse [⎅eگtЀ Ϫ⍧ ⎆si⍧ ⎅fju⍧z] ~ wielokrotny multiple-shot fuse [⎆mѩltگpl⎅ЀҲt ⎅fju⍧z] ~ wielowkładkowy repeater fuse [Ѣگ⎆pi⍧tђ ⎅fju⍧z] ~ wtykowy plug-in fuse [⎆plѩց.گn ⎅fju⍧z] ~ wybijakowy striker fuse [⎆stѢaگkђ ⎅fju⍧z] ~ wydmuchowy expulsion(-fuse) unit [گk⎆spѩlЀn (⎅fju⍧z) ⎅ju⍧nگt] ~ z poznawką indicating fuse [⎆گndگkeگtگ֊ ⎅fju⍧z] ~ z sygnalizacją alarm-type fuse [ђ⎆lϪ⍧m.taگp ⎅fju⍧z] ~ z wymiennym drutem topikowym rewirable fuse [Ѣگ⎆wa(گ)ђѢђbl ⎅fju⍧z] ~ ~ ~ elementem topikowym renewable fuse [Ѣگ⎆nju⍧ђbl ⎅fju⍧z] ~ zamknięty enclosed fuse [گn⎆klђѨzd ⎅fju⍧z] ~ zwłoczny time-delay cut-out [⎆taگm dگ⎅leگ ⎅kѩt.aѨt] bezpośredni adj direct [dگ⎆Ѣekt] bezpośrednio uziemiony adj solidly earthed [⎅sҲlگdlگ ⎆ҷ⍧ׯt] bezpowietrzny adj air-free [⎆eђ fѢi⍧] bezrezystancyjny adj resistanceless [Ѣگ⎆zگst(ђ)nslگs] bezszumowy adj noiseless [⎆nѐگzlگs] bezzwłoczny adj instantaneous [⎅گnstђn⎆teگnjђs] bęben m drum [⎆dѢѩm]; barrel [⎆bæѢ(ђ)l] ~ do zwijania reel [⎆Ѣi⍧l] ~ głowic TV head drum [⎆hed ⎅dѢѩm], head wheel [⎆hed ⎅wi⍧l] ~ kablowy cable reel [⎆keگbl ⎅Ѣi⍧l] bęben kablowy 27 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== bęben obrotowy do galwanizacji ~ obrotowy do galwanizacji elchem. plating barrel [⎆pleگtگ֊ ⎅bæѢ(ђ)l] bęben obrotowy do galwanizacji ~ soczewkowy TV lens drum [⎆lenz ⎅dѢѩm] ~ ściągacza odbieraka prądu ropewinder [⎆ѢђѨp⎅waگndђ] Bi = biot jedn. abampere [æb⎆æmpeђ], biot [⎆baگҲt], Bi [⎅bi⍧ ⎆ai⍧]: 1 Bi = 10 A bibułka f kondensatorowa condenser tissue [kђn⎆densђ ⎅tگЀu⍧] bieg m jałowy idle run(ning) [⎆aگdl ⎅Ѣѩn(گ֊)], idling [⎆aگdlگ֊] ~ luzem zob. bieg jałowy biegun m pole [⎆pђѨl] ~ charakterystyki tłumienności attenuation characteristic pole [ђ⎅tenjѨ⎅eگЀn ⎅kæѢђktђ⎆Ѣگstگk ⎅pђѨl] ~ dodatni positive end [⎆pҲzگtگv ⎅end], red pole [⎆Ѣed ⎅pђѨl] ~ komutacyjny commutating pole [⎆kҲmjѨteگtگ֊ ⎅pђѨl], compen- sating pole [⎆kҲmpenseگtگ֊ ⎅pђѨl], compole [⎆kҲm⎅pђѨl], interpole [⎆گntђ⎅pђѨl] ~ magneśnicy field pole [⎆fi⍧ld ⎅pђѨl] ~ ujemny negative end [⎆neցђtگv ⎅end], blue pole [⎆blu⍧ ⎅pђѨl] ~ utajony non-salient pole [⎅nҲn ⎆seگljђnt ⎅pђѨl] ~ wydatny salient pole [⎆seگljђnt ⎅pђѨl] ~ wypadkowy consequent pole [⎆kҲnsگkwђnt ⎅pђѨl] ~ zwrotny commutating pole [⎆kҲmjѨteگtگ֊ ⎅pђѨl], compensating pole [⎆kҲmpenseگtگ֊ ⎅pђѨl], compole [⎆kҲm⎅pђѨl], interpole [⎆گntђ⎅pђѨl] biegunowość f fiz. polarity [pђ(Ѩ)⎆læѢگtگ] biegunowy adj polar [⎆pђѨlђ] bieguny mpl różnoimienne opposite poles [⎆Ҳpђzگt ⎅pђѨlz] bierny adj passive [⎆pæsگv] bifilarny adj bifilar [baگ⎆fگlђ] bilans m energetyczny energy balance [⎆enђdЋگ ⎅bælђns] bimorf m elektron. bimorph (cell) [⎆baگmѐ⍧f (⎅sel)] binistor m elektron. binistor [⎅baگ⎆nگstђ] bioelektronika f bioelectronics [⎅baگђѨ⎅elek⎆tѢҲnگks] bioelektryczność f bioelectricity [⎅baگђѨ⎅elگk⎆tѢگsگtگ] biopotencjał m biopotential [⎅baگђѨpђ(Ѩ)⎆tenЀl] biot m jedn. abampere [æb⎆æmpeђ], biot [⎆baگҲt], Bi [⎅bi⍧ ⎆ai⍧]: 1 Bi = 10 A bipolarny adj bipolar [baگ⎆pђѨlђ] bit m bit [⎆bگt], binary digit [⎅baگn(ђ)Ѣگ ⎆dگdЋگt] ~ pomocniczy tel. service bit [⎆sҷ⍧vگs ⎅bگt] biuro n napraw tel. fault clearing service [⎆fѐ⍧lt ⎅klگђѢگ֊ ⎅sҷ⍧vگs] 28 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== bocznik indukcyjny blacha f bimetalowa composite sheet [⎆kҲmpђzگt ⎅Ѐi⍧t] ~ elektrotechniczna electrical sheet [گ⎆lektѢگkl ⎅Ѐi⍧t], electromag- netic steel sheet [گ⎅lektѢђ(Ѩ)mæց⎆netگk ⎅sti⍧l ⎅Ѐi⍧t], silicon steel sheet [⎆sگlگkђn ⎅sti⍧l ⎅Ѐi⍧t] ~ lutownicza brazing sheet [⎆bѢeگzگ֊ ⎅Ѐi⍧t] ~ prądnicowa generator sheet [⎆dЋen(ђ)Ѣeگtђ ⎅Ѐi⍧t], dynamo sheet [⎆daگnђmђѨ ⎅Ѐi⍧t] ~ rdzeniowa core plate [⎆kѐ⍧ ⎅pleگt] blachy fpl rdzenia elektromagnesu laminations of solenoid frame [⎅læmگ⎅neگЀnz ђv ⎆sђѨlђnѐگd ⎅fѢeگm] blok m energetyczny power unit [⎆pa(Ѩ)ђ ⎅ju⍧nگt] ~ paliwowy nukl. fuel slug [⎆fjѨђl ⎅slѩց] ~ reaktora nukl. reactor unit [Ѣگ⎆æktђ ⎅ju⍧nگt] blokada f blocking [⎆blҲkگ֊], interlocking [⎅گntђ⎆lҲkگ֊], lockout [⎆lҲkaѨt] ~ elektryczna electrical interlocking [گ⎆lektѢگkl ⎅گntђ⎅lҲkگ֊] ~ kanału chłodzącego nukl. channel blockage [⎆tЀænl ⎅blҲkگdЋ] ~ przeciwkołysaniowa surge guard [⎆sҷ⍧dЋ ⎅ցϪ⍧d] ~ szumów elektron. noise suppression [⎆nѐگz sђ⎅pѢeЀn]; muting [⎆mju⍧tگ֊]; squelching [⎆skweltЀگ֊] ~ zabezpieczająca nukl. safety interlock [⎆seگftگ ⎅گntђlҲk] blokowanie n blocking [⎆blҲkگ֊] błąd m error [⎆eѢђ]; mistake [mگ⎆steگk]; fault [⎆fѐ⍧lt]; bug [⎆bѩց] ~ bezwzględny absolute error [⎆æbs(ђ)lu⍧t ⎅eѢђ] ~ cechowania calibration error [⎅kælگ⎆bѢeگЀn ⎅eѢђ] ~ dopuszczalny admissible error [ђd⎆mگsђbl ⎅eѢђ], permissible error [pђ⎆mگsђbl ⎅eѢђ] ~ grupowy tel. trunk group error [⎆tѢѩ֊k ⎅ցѢu⍧p ⎅eѢђ] ~ komutacji commutation failure [⎅kҲmjѨ⎆teگЀn ⎅feگljђ] ~ maszyny bug [⎆bѩց] ~ polaryzacji rad. polarization error [⎅pђѨlђѢaگ⎆zeگЀn ⎅eѢђ] ~ pomiaru measuring error [⎆meЋ(ђ)Ѣگ֊ ⎅eѢђ] ~ przypadkowy accidental error [⎅æksگ⎆dentl ⎅eѢђ] ~ przyrządu instrumental error [⎅گnstѢѨ⎆mentl ⎅eѢђ] ~ umowny conventional error [kђn⎆venЀ(ђ)n(ђ)l ⎅eѢђ] błądzenie n łuku arc migration [⎅Ϫ⍧k maگ⎆ցѢeگЀn] błysk m flash [⎆flæЀ]; burst of light [⎅bҷ⍧st ђv ⎆laگt] błyskanie n flashing [⎆flæЀگ֊]; gleaming [⎆ցli⍧mگ֊] błyskawica f lightning [⎆laگtnگ֊] bocznik indukcyjny bocznik m shunt [⎆Ѐѩnt], bypass [⎆baگpϪ⍧s] ~ indukcyjny inductive shunt [گn⎆dѩktگv ⎅Ѐѩnt] 29 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== bocznik magnetyczny ~ magnetyczny magnetic shunt [mæց⎆netگk ⎅Ѐѩnt] bocznikować v shunt [⎆Ѐѩnt] bocznik magnetyczny boczny adj lateral [⎆læt(ђ)Ѣ(ђ)l] bod m jedn. baud [⎆bѐ⍧d], bd [⎅bi⍧ ⎆di⍧], unit pulse [⎅ju⍧nگt ⎆pѩls], pulse unit [⎆pѩls ⎅ju⍧nگt]: 1 bd = 1 bit/s bombardowanie n elektron., nukl. bombardment [bҲm⎆bϪ⍧dmђnt] ~ elektronami electron bombardment [گ⎆lektѢҲn bҲm⎅bϪ⍧dmђnt] ~ jądra nuclear bombardment [⎆nju⍧klگђ bҲm⎅bϪ⍧dmђnt] ~ jonowe ion bombardment [⎆aگђn bҲm⎅bϪ⍧dmђnt] ~ neutronami neutron bombardment [⎆nju⍧tѢҲn bҲm⎅bϪ⍧dmђnt] bramka f elektron. gate [⎆ցeگt] ~ I AND gate [⎆ænd ⎅ցeگt] ~ iloczynu logicznego zob. bramka I ~ krzemowa samocentrująca self-aligned silicon gate [⎅self ђ⎅laگnd ⎆sگlگkђn ⎅ցeگt] ⎅ցeگt] ~ logiczna logical gate [⎆lҲdЋگkl ⎅ցeگt], switching gate [⎆swگtЀگ֊ ~ LUB OR gate [⎆ѐ⍧ ⎅ցeگt] ~ NIE-I NAND gate [⎆nænd ⎅ցeگt] ~ NIE-LUB NOR gate [⎆nѐ⍧ ⎅ցeگt] ~ pływająca floating gate [⎆flђѨtگ֊ ⎅ցeگt] ~ podwójna NAND dual NAND gate [⎅djѨђl ⎆nænd ⎅ցeگt] ~ przeniesienia carry gate [⎆kæѢگ ⎅ցeگt] ~ trójstanowa three-state gate [⎆ׯѢi⍧.steگt ⎅ցeگt] ~ wędrująca rad. walking strobe pulse [⎆wѐ⍧kگ֊ ⎅stѢђѨb ⎅pѩls] ~ wyjściowa out-gate [⎆aѨt ⎅ցeگt] bramkowanie n elektron. gating [⎆ցeگtگ֊]; strobing [⎆stѢђѨbگ֊] ~ impulsów pulse strobing [⎆pѩls ⎅stѢђѨbگ֊] bryzgoszczelny adj splash-proof [⎆splæЀ.pѢu⍧f] brzeg m edge [⎆edЋ] ~ impulsu pulse edge [⎆pѩls ⎅edЋ] brzęczenie n buzz(ing) [⎆bѩz(گ֊)] ~ magnetyczne magnetic hum [mæց⎅netگk ⎆hѩm] brzęczyk m buzzer [⎆bѩzђ]; hummer [⎆hѩmђ]; trembler [⎆tѢemblђ] ~ alarmowy alarm buzzer [ђ⎆lϪ⍧m ⎅bѩzђ] ~ widmowy tel. complex-tone buzzer [⎆kҲmpleks ⎅tђѨn ⎅bѩzђ] brzmieć v sound [⎆saѨnd] brzmienie n sound [⎆saѨnd] buczek m tel. howler [⎆haѨlђ]; hooter [⎆hu⍧tђ] budka f kablowa cable hut [⎆keگbl ⎅hѩt] bufor m buffer [⎆bѩfђ] 30 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== butelka magnetyczna ~ odświeżania refresh buffer [Ѣگ⎆fѢeЀ ⎅bѩfђ] ~ redoks elchem. oxidation-reduction buffer [⎅Ҳksگ⎆deگЀn Ѣگ⎅dѩkЀn ⎅bѩfђ] burza f storm [⎆stѐ⍧m] ~ jonosferyczna ionospheric storm [aگ⎅Ҳnђ⎆sfeѢگk ⎅stѐ⍧m]; sudden ionospheric disturbance [⎅sѩdn aگ⎅Ҳnђ⎅sfeѢگk dگs⎆tҷ⍧b(ђ)ns], SID [⎅es aگ ⎆di⍧] ~ magnetyczna magnetic storm [mæց⎆netگk ⎅stѐ⍧m], geomagnetic storm [⎅dЋi⍧ђ(Ѩ)mæց⎆netگk ⎅stѐ⍧m] ~ słoneczna astr. solar storm [⎆sђѨlђ ⎅stѐ⍧m] ~ z piorunami thunderstorm [⎆ׯѩndђ.stѐ⍧m] ~ zorzowa auroral storm [ѐ⍧⎆Ѣѐ⍧Ѣ(ђ)l ⎅stѐ⍧m] busola f compass [⎆kѩmpђs] ~ magnetyczna magnetic compass [mæց⎆netگk ⎅kѩmpђs] ~ pływakowa liquid compass [⎆lگkwگd ⎅kѩmpђs] ~ żyromagnetyczna gyromagnetic compass [⎅dЋaگ(ђ)Ѣђ(Ѩ)mæց⎆netگk ⎅kѩmpђs] ~ żyroskopowa gyroscopic compass [⎅dЋaگ(ђ)Ѣђ⎆skҲpگk ⎅kѩmpђs], gyrocompass [⎆dЋa(گ)ђѢђѨ⎅kѩmpђs] buster m booster [⎆bu⍧stђ] butelka f lejdejska Leyden jar [⎅leگdn ⎆dЋϪ⍧] ~ magnetyczna nukl. magnetic bottle [mæց⎅netگk ⎆bҲtl] butelka magnetyczna 31 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== C C = kulomb jedn. coulomb [⎆ku⍧lҲm], C [⎆si⍧]: 1 C = 1 A ⋅ 1 s całkowity adj complete [kђm⎆pli⍧t]; total [⎆tђѨtl]; overall [⎆ђѨv(ђ)Ѣѐ⍧l]; entire [گn⎆ta(گ)ђ]; integral [⎆گntگցѢ(ђ)l] cechownik m tel. marker [⎆mϪ⍧kђ] ~ końcowy terminating marker [⎆tҷ⍧mگneگtگ֊ ⎅mϪ⍧kђ] ~ wyjściowy originating marker [ђ⎆ѢگdЋ(گ)neگtگ֊ ⎅mϪ⍧kђ] celka f cell [⎆sel]; chamber [⎆tЀeگmbђ] ~ transformatorowa transformer chamber [tѢæns⎆fѐ⍧mђ ⎅tЀeگmbђ] cent m 1. elakust. cent [⎆sent] 2. nukl. cent [⎆sent] centrala f tel. telephone exchange [⎆telگfђѨn گks⎅tЀeگndЋ], ex- change [گks⎆tЀeگndЋ], dial exchange [⎆da(گ)ђl گks⎅tЀeگndЋ] ~ abonencka private branch exchange [⎅pѢaگvگt ⎆bѢϪ⍧ntЀ گks⎅tЀeگndЋ], PBX [⎅pi⍧ bi⍧ ⎆eks] ~ automatyczna automatic exchange [⎅ѐ⍧tђ⎆mætگk گks⎅tЀeگndЋ] ~ ~ elektroniczna electronic automatic exchange [⎅elek⎆tѢҲnگk ⎅ѐ⍧tђ⎅mætگk گks⎅tЀeگndЋ] ~ ~ wiejska rural automatic exchange [⎆ѢѨђѢ(ђ)l ⎅ѐ⍧tђ⎅mætگk گks⎅tЀeگndЋ], RAX [⎅Ϫ⍧(Ѣ) eگ ⎆eks], [⎆Ѣæks] ~ cyfrowa digital exchange [⎆dگdЋگtl گks⎅tЀeگndЋ] ~ międzymiastowa trunk exchange [⎆tѢѩ֊k گks⎅tЀeگndЋ], toll exchange [⎆tђѨl گks⎅tЀeگndЋ], trunk centre [⎆tѢѩ֊k ⎅sentђ] ~ ~ pierwszego stopnia primary trunk centre [⎆pѢaگm(ђ)Ѣگ ⎅tѢѩ֊k ~ ~ węzłowa zone trunk centre [⎆zђѨn ⎅tѢѩ֊k ⎅sentђ] ~ międzynarodowa international exchange [⎅گntђ⎆næЀ(ђ)n(ђ)l ~ okręgowa district exchange [⎆dگstѢگkt گks⎅tЀeگndЋ] ~ pełnosatelitowa full satellite exchange [⎅fѨl ⎆sæt(ђ)laگt ⎅sentђ] گks⎅tЀeگndЋ] گks⎅tЀeگndЋ] 32 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== cewka bezrdzeniowa ~ pierwszego stopnia primary centre [⎆pѢaگm(ђ)Ѣگ ⎅sentђ] ~ podmiejska toll exchange [⎆tђѨl گks⎅tЀeگndЋ] ~ półautomatyczna semi-automatic exchange [⎅semگ ⎅ѐ⍧tђ⎆mætگk گks⎅tЀeگndЋ], SAX [⎅es eگ ⎆eks], [⎆sæks] ~ półsatelitowa discriminating satellite exchange [dگ⎆skѢگmگneگtگ֊ ⎅sæt(ђ)laگt گks⎅tЀeگndЋ] ~ prywatna private exchange [⎆pѢaگvگt گks⎅tЀeگndЋ], PX [⎅pi⍧ ⎆eks] ~ ~ automatyczna private automatic exchange [⎅pѢaگvگt ⎅ѐ⍧tђ⎆mætگk گks⎅tЀeگndЋ], PAX [⎅pi⍧ eگ ⎆eks], [⎆pæks] ~ ~ ~ połączona z miejską siecią telefoniczną private auto- matic branch exchange [⎅pѢaگvگt ⎅ѐ⍧tђ⎅mætگk ⎆bѢϪ⍧ntЀ گks⎅tЀeگndЋ], PABX [⎅pi⍧ eگ bi⍧⎆eks] ~ ~ połączona z miejską siecią telefoniczną private branch exchange [⎅pѢaگvگt ⎆bѢϪ⍧ntЀ گks⎅tЀeگndЋ], PBX [⎅pi⍧ bi⍧ ⎆eks] ~ ~ ręczna połączona z miejską siecią telefoniczną private manual branch exchange [⎅pѢaگvگt ⎅mænjѨђl ⎆bѢϪ⍧ntЀ گks⎅tЀeگndЋ], PMBX [⎅pi⍧ em bi⍧⎆eks] ~ publiczna public exchange [⎆pѩblگk گks⎅tЀeگndЋ] ~ rejonowa sector exchange [⎆sektђ(Ѣ) گks⎅tЀeگndЋ] ~ ręczna manual exchange [⎆mænjѨђl گks⎅tЀeگndЋ] ~ satelitowa satellite exchange [⎆sæt(ђ)laگt گks⎅tЀeگndЋ] ~ skomputeryzowana computerized branch exchange [kђm⎆pju⍧t(ђ)Ѣaگzd ⎅bѢϪ⍧ntЀ گks⎅tЀeگndЋ], CBX [⎅si⍧ bi⍧ ⎆eks] ~ tandemowa tandem exchange [⎆tændђm گks⎅tЀeگndЋ] ~ telefoniczna telephone exchange [⎆telگfђѨn گks⎅tЀeگndЋ], dial exchange [⎆da(گ)ђl گks⎅tЀeگndЋ] centralny adj central [⎆sentѢ(ђ)l] centrum n akceptorowe elektron. acceptor (centre) [ђk⎆septђ (⎅sentђ)] ⎅klҲׯ] ~ donorowe donor impurity [⎆dђѨnђ(Ѣ) گm⎅pjѨђѢђtگ] ceramika f elektrotechniczna electroceramics [گ⎅lektѢђ(Ѩ)sگ⎆Ѣæmگks] ceratka f izolacyjna cambric varnish cloth [⎆kæmbѢگk ⎅vϪ⍧nگЀ ~ ~ olejowa oiled insulating cloth [⎅ѐگld ⎆گnsjѨleگtگ֊ ⎅klҲׯ], em- pire cloth [⎆empa(گ)ђ ⎅klҲׯ] cewka f coil [⎆kѐگl] ~ bezkorpusowa form-wound coil [⎆fѐ⍧m ⎅waѨnd ⎅kѐگl] ~ bezrdzeniowa air-core coil [⎆eђ.kѐ⍧ ⎅kѐگl], air-spaced coil [⎆eђ.speگst ⎅kѐگl] cewka bezrdzeniowa 33 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== cewka bezżelazowa ~ bezżelazowa iron-free coil [⎆a(گ)ђn fri⍧ ⎅kѐگl] ~ cylindryczna solenoid [⎆sђѨlђnѐگd] ~ czujnikowa exploring coil [گk⎆splѐ⍧Ѣگ֊ ⎅kѐگl], search coil [⎆sҷ⍧tЀ ⎅kѐگl] cewka bezżelazowa ~ czystości koloru TV purity coil [⎆pjѨђѢگtگ ⎅kѐگl] ~ dławikowa choke [⎆tЀђѨk] ~ drgająca elakust. speech coil [⎆spi⍧tЀ ⎅kѐگl], voice coil [⎆vѐگs ⎅kѐگl] ~ ekranująca shading coil [⎆Ѐeگdگ֊ ⎅kѐگl], shading ring [⎆Ѐeگdگ֊ ⎅Ѣگ֊] ~ gasząca łuk earth fault neutralizer [⎆ҷ⍧ׯ ⎅fѐ⍧lt ⎅nju⍧tѢ(ђ)laگzђ] ~ indukcyjna induction coil [گn⎆dѩkЀn ⎅kѐگl], self-inductor [⎅self گn⎆dѩktђ]; rad. spark coil [⎆spϪ⍧k ⎅kѐگl] ~ ~ z rdzeniem ferromagnetycznym iron-core inductor [⎆a(گ)ђn ⎅kѐ⍧(Ѣ) گn⎅dѩktђ] ~ kompensacyjna earth fault neutralizer [⎆ҷ⍧ׯ ⎅fѐ⍧lt ⎅nju⍧tѢђlaگzђ] ~ korygująca TV alignment coil [ђ⎆laگnmђnt ⎅kѐگl] ~ kubkowa tel. pot core inductor [⎆pҲt ⎅kѐ⍧(Ѣ) گn⎅dѩktђ] ~ magneśnicy field coil [⎆fi⍧ld ⎅kѐگl] ~ mówna elakust. speech coil [⎆spi⍧tЀ ⎅kѐگl], voice coil [⎆vѐگs ⎅kѐگl] ~ nawijana na wzorniku form-wound coil [⎆fѐ⍧m ⎅waѨnd ⎅kѐگl] ~ odchylająca elektron. deflection coil [dگ⎆flekЀn ⎅kѐگl], deflector coil [ dگ⎆flektђ ⎅kѐگl] ~ ogniskująca elektron. focus(ing) coil [⎆fђѨkђs(گ֊) ⎅kѐگl], concen- tration coil [⎅kҲns(ђ)n⎆tѢeگЀn ⎅kѐگl] ~ powietrzna air-spaced coil [⎆eђ ⎅speگst ⎅kѐگl], air-core coil [⎆eђ.kѐ⍧ ⎅kѐگl] ~ probiercza search coil [⎆sҷ⍧tЀ ⎅kѐگl], exploring coil [گk⎆splѐ⍧Ѣگ֊ ⎅kѐگl] ⎅kѐگl] ⎅kѐگl] ~ przeciwprzydźwiękowa rad. hum bucking coil [⎆hѩm ⎅bѩkگ֊ ~ przytrzymująca holding coil [⎆hђѨldگ֊ ⎅kѐگl] ~ pupinizacyjna tel. load(ing) coil [⎆lђѨd(گ֊) ⎅kѐگl] ~ reakcyjna elektron. tickler coil [⎆tگklђ ⎅kѐگl] ~ rezonansowa rad. tank coil [⎆tæ֊k ⎅kѐگl] ~ Ruhmkorffa Ruhmkorff (induction) coil [⎆Ѣu⍧mkѐ⍧f (گn⎅dѩkЀn) ~ sekcyjna divided coil [dگ⎆vaگdگd ⎅kѐگl] ~ skupiająca elektron. focus(ing) coil [⎆fђѨkђs(گ֊) ⎅kѐگl], concen- tration coil [⎅kҲns(ђ)n⎆tѢeگЀn ⎅kѐگl] ~ sprzężenia zwrotnego elektron. tickler coil [⎆tگklђ ⎅kѐگl] ~ strojona rdzeniem slug tuned coil [⎆slѩց⎅ tju⍧nd ⎅kѐگl] 34 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== charakterystyka częstotliwościowa ~ ślepa dummy coil [⎆dѩmگ ⎅kѐگl] ~ tłumiąca shading coil [⎆Ѐeگdگ֊ ⎅kѐگl], shading ring [⎆Ѐeگdگ֊ ⎅Ѣگ֊] ~ topikowa tel. heat coil [⎆hi⍧t ⎅kѐگl] ~ uzwojenia bocznikowego shunt coil [⎆Ѐѩnt ⎅kѐگl] ~ wspomagająca booster coil [⎆bu⍧stђ ⎅kѐگl] ~ wydmuchowa blowout coil [⎆blђѨ.aѨt ⎅kѐگl], magnetic blow- out [mæց⎅netگk ⎆blђѨ.aѨt] ~ wyładowcza discharge coil [dگs⎆tЀϪ⍧dЋ ⎅kѐگl] ~ wzbudzająca exciting coil [گk⎆saگtگ֊ ⎅kѐگl] ~ z rdzeniem prasowanym iron-dust core coil [⎆aگ(ђ)n.dѩst ⎅kѐ⍧ ⎅kѐگl] ~ z zaczepami tapped coil [⎆tæpt ⎅kѐگl] cewkarka f coil winding machine [⎆kѐگl ⎅waگndگ֊ mђ⎅Ѐi⍧n] cewki fpl Helmholtza Helmholtz coils [⎆helmhђѨlts ⎅kѐگlz] ~ odchylające wiązkę elektronową elektron. beam deflector [⎆bi⍧m dگ⎅flektђ] cęgi pl absorpcyjne absorbing clamp [ђb⎆zѐ⍧bگ֊ ⎅klæmp] charakterystyka f amplitudowa aut. attenuation diagram [ђ⎅tenjѨ⎆eگЀn ⎅da(گ)ђցѢæm] ~ amplitudowo-fazowa amplitude-phase characteristic [⎅æmplگtju⍧d ⎆feگz ⎅kæѢђktђ⎅Ѣگstگk] ~ anodowa elektron. anode characteristic [⎆ænђѨd ⎅kæѢђktђ⎅Ѣگstگk], plate characteristic [⎆pleگt ⎅kæѢђktђ⎅Ѣگstگk] ~ biegu jałowego open-circuit characteristic [⎆ђѨpђn ⎅sҷ⍧kگt ⎅kæѢђktђ⎅Ѣگstگk], o.c.c. [⎅ђѨ si⍧⎆si⍧], no-load characteristic [⎆nђѨ.lђѨd ⎅kæѢђktђ⎅Ѣگstگk] ~ bocznikowa shunt characteristic [⎆Ѐѩnt ⎅kæѢђktђ⎅Ѣگstگk] ~ Bodego Bode diagram [⎆bђѨd ⎅da(گ)ђցѢæm] ~ C-V capacitance-voltage curve [kђ⎆pæsگt(ђ)ns ⎅vђѨltگdЋ ⎅kҷ⍧v], C-V curve [⎅si⍧⎆vi⍧ ⎅kҷ⍧v] ~ czasowa aut. transient performance [⎅tѢænzگђnt pђ⎆fѐ⍧mђns], transient response [⎅tѢænzگђnt Ѣگ⎆spҲns] ~ czasowo-odległościowa time-distance characteristics [⎅taگm ⎆dگst(ђ)ns ⎅kæѢђktђ⎅Ѣگstگks] ~ czasowo-prądowa time-current characteristics [⎅taگm ⎆kѩѢ(ђ)nt ⎅kæѢђktђ⎅Ѣگstگks] charakterystyka częstotliwościowa ~ czasów łukowych wyłączeniowych arcing time characteristic [⎆Ϫ⍧kگ֊ ⎅taگm ⎅kæѢђktђ⎅Ѣگstگk] ~ ~ ~ wyłączeniowych najdłuższych maximum arcing time characteristic [⎆m
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polsko-angielski słownik elektryczny z wymową
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: