Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00267 004776 20651011 na godz. na dobę w sumie
Porównanie  regulacji UoR i MSSF – poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym - ebook/pdf
Porównanie regulacji UoR i MSSF – poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 56
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3358-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Porównanie regulacji UoR i MSSF – poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym” to informacje w pigułce, które dostarczają  niezbędnej wiedzy w zakresie polskich i międzynarodowych przepisów rachunkowych. Wykaz obejmuje standardy, które obowiązują w 2014 r.
Publikacja porównuje poszczególne MSR/MSSF do ustawy o rachunkowości, opisując każdy z międzynarodowych standardów z odniesieniem do analogicznych regulacji w polskiej ustawie i Krajowych Standardach Rachunkowości.
Warto zwrócić szczególną uwagę na różnice w regulacjach MSR/MSSF i UoR.  Brak niektórych regulacji w ustawie o rachunkowości zezwala na stosowanie standardów, co jest szczególnie istotne dla jednostek, które nie stosują MSSF. E-book  jako dopełnienie zawiera również wykaz Interpretacji, wydawanych od 2002 r. wraz ze wskazaniem standardów, których dotyczą.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Porównanie regulacji UoR i MSSF – poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym Szanowni Państwo Oddaję w Państwa ręce publikację zawierającą wykaz różnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą o rachunkowości (dalej: UoR). Jest to tzw. wykaz w „pigułce”, który dostarcza niezbędnych informacji w tym zakresie. Publikacja porównuje poszczególne MSR/MSSF do ustawy o rachunkowości, opisując każdy z międzynarodowych standardów z odniesieniem do regulacji w polskiej ustawie i Krajowych Standardach Rachunkowości (dalej: KSR). Warto pamiętać, że brak niektórych regulacji w ustawie o rachunkowości zezwala na stosowanie standardów, co jest szczególnie istotne dla jednostek, które nie stosują MSSF. Życzę miłej lektury! Lidia Pogodzińska redaktor prowadzący „Nowych Standardów Sprawozdawczości” Więcej informacji, które pomogą bezbłędnie przygotować i prowadzić rzetelne księgi rachunkowe znajdą Państwo w: sprawozdanie finansowe „Nowych Standardach Sprawozdawczości”. Dzięki publikacji:  Przygotują Państwo każde sprawozdanie finansowe w 100 zgodne z UOR i MSR/MSSF  Otrzymają Państwo najnowsze informacje o zmianach w przepisach UOR i MSR/MSSF  Zdobędą Państwo pewność, że poprawnie prowadzą księgi rachunkowe firmy Sprawdź 2 1. Wykaz MSR i MSSF Numer standardu Pełna nazwa MSR 1 MSR 2 MSR 7 MSR 8 MSR 10 MSR 11 MSR 12 MSR 16 MSR 17 MSR 18 MSR 19 MSR 20 MSR 21 MSR 23 „Prezentacja finansowego” „Zapasy” „Rachunek pieniężnych” sprawozdania przepływów „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” „Zdarzenia następujące po dniu bilansowym” „Umowy o usługę budowlaną” „Podatek dochodowy” „Rzeczowe aktywa trwałe” „Leasing” „Przychody” „Świadczenia pracownicze” rządowe „Dotacje oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej” „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” „Koszty finansowania 3 MSR 24 MSR 26 MSR 27 MSR 28 MSR 29 MSR 31 MSR 32 MSR 33 MSR 34 MSR 36 MSR 37 MSR 38 MSR 39 MSR 40 zewnętrznego” „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” „Rachunkowość sprawozdawczość świadczeń emerytalnych” i programów „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” „Inwestycje w stowarzyszonych” jednostkach „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji” „Udziały przedsięwzięciach” we wspólnych „Instrumenty prezentacja” finansowe: „Zysk przypadający na akcję” jedną „Śródroczna finansowa” sprawozdawczość „Utrata wartości aktywów” „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” „Wartości niematerialne” „Instrumenty ujmowanie i wycena” finansowe: „Nieruchomości inwestycyjne” 4 MSR 41 MSSF 1 MSSF 2 MSSF 3 MSSF 4 MSSF 5 MSSF 6 MSSF 7 MSSF 8 MSSF 10 MSSF 11 MSSF 12 „Rolnictwo” „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” „Płatności w formie akcji” „Połączenia gospodarczych” jednostek „Umowy ubezpieczeniowe” „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży działalność zaniechana” oraz „Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych” „Instrumenty ujawnianie informacji” finansowe: „Segmenty operacyjne” „Skonsolidowane finansowe” sprawozdanie „Wspólne umowne” postanowienia „Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach” MSSF 13 „Wycena wartości godziwej” 2. Porównanie poszczególnych standardów do UoR 5 MSR 1 „Prezentacja sprawozdania finansowego” MSR 1 UoR części składowe Określa sprawozdania finansowego, a także strukturę poszczególnych części sprawozdania. Nie przewiduje sprawozdania z całkowitych dochodów. formę Określa sprawozdań definiuje minimalny informacji sprawozdania finansowego. prezentacji finansowych, zakres części każdej z prezentacji Wymaga sprawozdania całkowitego dochodu obejmującego rachunku zysków i strat. Od 1 lipca 2012 sprawozdanie to zmieniło nazwę na sprawozdanie z przychodów i kosztów i innych całkowitych dochodów Wymaga sprawozdania kapitale sprawozdania pieniężnych. ze z sporządzania zmian w oraz przepływów własnym Nie wymaga sprawozdania z działalności. ze własnym sporządzania Nie wymaga zmian w sprawozdania oraz kapitale sprawozdania z przepływów pieniężnych, jeżeli sprawozdanie nie obowiązkowi badania. podlega sprawozdania Wymaga z działalności, jeżeli nie stanowi ono sprawozdania finansowego. części Zezwala na prezentację pozycji bilansowych metodą opartą na płynności. Nie zezwala na prezentację pozycji bilansowych metodą opartą na płynności. 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Porównanie regulacji UoR i MSSF – poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: