Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00041 003872 24089801 na godz. na dobę w sumie
Portugalski. Rozmówki z wymową i słowniczkiem - ebook/pdf
Portugalski. Rozmówki z wymową i słowniczkiem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 225
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7892-224-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-9%), audiobook).

Mów śmiało! Z najnowszą serią rozmówek Lingo stanie się to proste i wygodne.

Dzięki naszym praktycznym rozmówkom bez trudu dogadasz się z rodowitymi Portugalczykami i Brazylijczykami.

 

Rozmówki Lingo pomogą Ci, kiedy:

- podróżujesz po Portugalii, Brazylii czy niektórych krajach Afryki

- rozmawiasz o pogodzie, ale także piłce nożnej czy muzyce fado

- jedziesz nad morze, zwiedzasz

- szukasz pracy

- robisz zakupy, zamawiasz jedzenie

- rezerwujesz hotel

- potrzebujesz pomocy w nagłym wypadku

 

Ponadto w książce znajdziesz:

- wymowę w wygodnym dla użytkownika zapisie fonetycznym

- przykładowe konwersacje

- tablice z najczęściej poszukiwanymi słowami i informacjami

- zarys gramatyki

- słowniczek polsko-portugalski

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PORTUGALSKII Rozmówki Mów śmiało! w podróży w pracy z przyjaciółmi z wymową i słowniczkiem wydawnictwo LINGO Alicja Dutkowska Mów śmiało! PORTUGALSKI Rozmówki z wymową i słowniczkiem Konsultacja językowa: Fernanda Ricardo Redaktor serii: Anna Laskowska Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki serii: Klara Perepłyś-Pająk Projekt makiety: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcie na okładce: © Paul Hill, © javarman / Fotolia.com © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2014 www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-7892-161-5 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-224-7 Skład i łamanie: Klara Perepłyś–Pająk Spis treści Wstęp Wymowa 4 6 8. Zakupy i usługi 108 9. Bank i pieniądze  118 1. Podstawowe zwroty  12 10. Telefon i poczta  128 2. Podróż i zwiedzanie  24 11. Komputer i internet 135 3. Zakwaterowanie  4. Jedzenie 5. Rozrywka i sport  5a. Piłka nożna 6. Praca i biznes  7. Relacje  międzyludzkie 40 54 67 82 89 99 12. Nagłe wypadki  141 13. Tablice 160 14. Zarys gramatyki 176 15. Słowniczek polsko-portugalski 187 W S T Ę PWstęp Mów śmiało! Publikacja Wydawnictwa Lingo z serii „Mów śmiało!” ułatwi Ci porozumiewanie się w języku portugalskim w każdych okolicz- nościach. To praktyczne rozmówki z wymową w wygodnym dla użytkownika zapisie fonetycznym, dzięki którym bez trudu dogadasz się z rodowitymi Portugalczykami i Brazylijczykami. Każdy z dwunastu rozdziałów rozmówek dzieli się na trzy części. n Mów śmiało – zawiera to, co najważniejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. Ułożone są one w porządku rzeczowym – wystarczy znaleźć ten, który pasuje do Twojej sytuacji i już wiesz, co powiedzieć. n Porozmawiaj – to krótkie, z życia wzięte dialogi, ilustrujące przykładowe użycie zwrotów i wyrażeń zawartych w części „Mów śmiało”. Tak mówią współcześni Portugalczycy, bez obaw możesz po nich powtarzać. n Słówka – to starannie wybrane, najczęściej używane i najważ- niejsze dla danego tematu słownictwo. 4 W S T Ę P W Tablicach znajdziesz zestawienie najczęściej poszukiwanych słów i  informacji. Dzięki nim szybko powiesz, jakiego koloru ubrania szukasz, podasz datę swojego przyjazdu, lub zrozumiesz napis informacyjny na wywieszce. Zarys gramatyki to z kolei bły- skawiczna ściąga, potrzebna zwłaszcza gdy chcesz samodzielnie konstruować wypowiedzi w oparciu o materiał zgromadzony w roz- mówkach. A do czego może się przydać zamieszczony na końcu Słowniczek, nie musimy chyba wyjaśniać. Z życzeniami samych miłych konwersacji  zespółautorówiredaktorówLingo wrazzzaprzyjaźnionymiPortugalkamiiPortugalczykami www.WydawnictwoLingo.pl 5 Wymowa W Y M O W A Język portugalski jest używany jako język oficjalny w Portugalii, Brazylii, Angoli, Mozambiku, Gwinei Bissau, Makao, Goi, Timorze Wschodnim oraz na Wyspach Zielonego Przylądka, św. Tomasza i na Wyspie Książęcej. W każdym z tych rejonów wymowa będzie się różnić, w mniejszym lub większym stopniu. Dwoma najpopularniejszymi stylami wymowy jest wersja portugal- skiego europejskiego i wersja brazylijska. Na czym polega różnica? Portugalski jest językiem posiadającym wiele dźwięków nosowych i szeleszczących, czym najbardziej się odznacza na tle innych języków romańskich. Wymowa brazylijska jest bardziej otwarta, bardziej przypominająca język hiszpański, przez co jest prostsza w zrozumieniu dla początkującego rozmówcy. Zmiana w artykulacji niektórych zbitek dźwiękowych sprawia, iż wypowiadana fraza zdaje się bardziej melodyjna. Transkrypcja, jaką znajdziecie Państwo na stronach tej publikacji, opiera się na wariancie europejskim, ze względu na bliskość geo- graficzną, ale również ze względu na fakt, iż znając wersję europej- ską łatwiej jest zrozumieć wymowę brazylijską niż na odwrót. Język portugalski posiada dźwięki nie występujące w języku polskim, stąd transkrypcja może nieznacznie odbiegać od realnej wymowy, dotyczy to przede wszystkim samogłosek nosowych. 6 W Y M O W A n Wymowa alfabetu a b c d e f [a] [be] [se] [de] [e] [efe] g h i j k l [ge] [aga] [i] [żota] [kapa] [ele] m n o p q r [eme] [ene] [o] [pe] [ke] [erre] s t u v x z [esse] [te] [u] [we] [szisz] [ze] n Znaki diakrytyczne Znak diakrytyczny, czyli znak graficzny umieszczany nad lub pod literą, możemy znaleźć w następujących literach: á, à, â, ã, ç, é, ê, í, ó, ô, õ, ú n Wymowa spółgłosek i grup spółgłoskowych c ch [k] lub [s] przed e, i [sz] s s [z] w pozycji interwokalicznej [sz] przed spółgłoską i na końcu wyrazu* * W wersji brazylijskiej „s” na końcu wyrazu wymawiamy jako [s]. www.WydawnictwoLingo.pl 7 [s] [sz] przed spół- głoską i na początku wyrazu [ks] w pozycji interwokalicznej [sz] na końcu wyrazu [z] W Y M O W A ç g h j r [s] [g] lub [ż] przed e, i nieme [ż] [r] ss x x z z Przykłady c – casa [kaza], cego [segu] ch – churrasco [szuraszku] ç – coração [kurasał] s – casa [kaza] s – amigos [amigusz] ss – massa [masa] g – gato [gatu], geografia [żeografia] h – homem [omej] j – jogo [żogu] r – recibo [resibu] x – xadrez [szadresz] x – táxi [taksi] z – rapaz [rapasz] z – zangado [zangadu] 8 W Y M O W A lh nh gua gue [lj] [ńj] [gła] [ge] que gui qui [ky] [gi] [ki] Przykłady lh – milho [milju] nh – minha [mińja] gua – água [agła] gue – guerra [gerra] que – que [ky] gui – guia [gija] qui – quinze [kinzy] W wersji brazylijskiej zbitki tj. de lub te są zmiękczane i będą wymawiane jako [dzi] i [ci], podczas gdy w wersji kontynentalnej powiedzielibyśmy [dy] i [ty]. n Samogłoski W języku portugalskim wyróżniamy siedem samogłosek ustnych i pięć nosowych. Zapis graficzny i MAF [i] wymowa alfabet polski [i] Zapis graficzny MAF in, im [ĩ] www.WydawnictwoLingo.pl wymowa alfabet polski [ij] nosowo 9 W Y M O W A e, é, ê e a, à, â o, ó o, ô o [ɛ] [e] [a] [ɔ] [o] [u] (na końcu wyrazu) [e] [e] [a] [o] [o] [u] an, ã en, em on un, um [ɐ̃] [ẽ] [õ] [ũ] [a:] noso- wo [ej] noso- wo [ą] nosowo [um] nosowo MAF – międzynarodowy alfabet fonetyczny Przykłady i – dia [dija] e [ɛ] – sé [se] e [e] – medo [medu] a – aborrecido [aboresidu] o [ɔ] – famoso [famozu] o [o] – hospital [oszpital] o [u] – frio [friju] im – fim [fij] ã – amanhã [amańa:] em – ontem [ontej] on – conto [kątu] um – algum [algum] 10 W Y M O W A Uwaga do korzystania z transkrypcji! W języku polskim dwuznaki „si”, „ci”, „zi”, „ni” wymawiamy odpowiednio jako [ś], [ć], [ź] i [ń]. W transkrypcji fonetycznej użytej w tym wydaniu obie litery będziemy czytać osobno, czyli wyraz décimo przeczytamy jako [desimo], a nie jako [deśimu]. Natomiast dwuznaki „sz” i „cz” użyte w transkrypcji przeczytamy normalnie, nie dzieląc ich na poszczególne litery, np. estar [sztar], a nie jako [s-ztar]. W dalszej części rozmówek zapis wymowy jest, dla lepszej czytel- ności i wygody użytkownika, podany bez nawiasów. www.WydawnictwoLingo.pl 11 P O D S T A W O W E Z W R O T Y 1. Podstawowe zwroty  Expressões básicas eszpresojsz bazikasz 1.1. Mów śmiało Dzień dobry! Dobry wieczór! Dobranoc! Cześć! Do jutra! Do zobaczenia wkrótce! Będziemy w kontakcie. Przepraszam! Przepraszam pana/panią (w pytaniach o drogę, czas…) Dziękuję. Nie ma za co. Proszę… Bardzo mi przykro. Szkoda. Nic nie szkodzi. Bom dia! bą dija Boa tarde! boa tardy Boa noite! boa nojty Olá! ola Até amanhã! ate amańa Até logo! ate logu Ficamos em contacto.  fikamusz ej kontatu Desculpe! dyszkulpy Com licença! ką lisensa Obrigado/a. obrigadu/a De nada. dy nada Faça favor... fasa fawor Sinto muito. sintu mujtu Que pena. ky pena Não faz mal. nał fasz mal 12 Bardzo dobrze. Gratulacje! Panie i Panowie! Tak Nie Nie wiem. Może Z pewnością! E X P R E S S Õ E S B Á S I C A S . 1 . 1 Muito bem. mujtu bej Parabéns! parabeńsz Senhoras e Senhores!  seńorasz i seńorysz Sim si Não nał Não sei. nał sej Talvez talwesz Com certeza! ką serteza n Nawiązanie kontaktu  Iniciação do contacto ińisjasał du kontatu Kim jesteś? Jak się pan(i) nazywa? Jak się nazywasz? Quem és? kej esz Como você se chama?  komu wose sy szama Como tu te chamas?  komu tu ty szamasz Chamo–me... szamu my Donde és? dondy esz Sou da Polónia. soł da polońa falasz portugesz Sim, falo bem. si falu bej Nazywam się... Skąd jesteś? Jestem z Polski. Czy mówisz po portugalsku? Falas português?  Tak, mówię dobrze. www.WydawnictwoLingo.pl 13 P O D S T A W O W E Z W R O T Y Dużo rozumiem, ale mało mówię. Proszę mówić wolniej. Nie zrozumiałem. Może pan(i) powtórzyć? Czy mówisz w innym języku obcym? Jak to się nazywa? Compreendo muito, mas falo pouco.  kompreendu mujtu masz falu poku Fale mais devagar, se faça favor.  faly majsz dywagar sy fasa fawor Não entendi. nał entendi Pode repetir? pody repetir Falas outra língua estran- geira?  falasz otra lingła esztranżejra Como isto se chama?  komu isztu sy szama Mogę panu(i) jakoś pomóc? Posso ajudá–lo? possu ażudalu Ile masz lat? Quantos anos tens?  kłatuzanusz teńsz Tenho ... anos. teńu...anusz Queria apresentar–lhe...  keria aprezentar ljy Muito prazer./Encantado.  mujtu prazer/enkantadu Pode soletrar–me o seu nome?  pody soletrar my u seł nomy Como está? komu szta Bem, obrigado/a.  bej obrigadu/a Mam ... lat. Chciałabym panu przedstawić... Bardzo mi miło. Może mi pan przeliterować swoje nazwisko? Jak się pan(i) ma? Dobrze, dziękuję. 14 Jest pan(i) żonaty/mężatką, kawalerem/panną? Ma pan(i) dzieci? Kim pan(i) jest z zawodu? Jestem… … lekarzem … adwokatem … sprzedawcą … kelnerem … kierowcą … pielęgniarką … hydraulikiem … strażakiem … elektrykiem … malarzem … nauczycielem … architektem … psychologiem … księgowym … fryzjerem . 1 . 1 E X P R E S S Õ E S B Á S I C A S Você é casado/a, solteiro/a?  wose e kazadu/a, soltejru/a Você tem filhos? wose tej filjusz Qual é a sua profissão?  kłal e a suła profisał Sou… soł … médico  mediku … advogado adwogadu … vendedor wendydor … empregado de mesa  empregadu dy meza … motorista motorista … enfermeira enfermejra … canalizador kanalizador … bombeiro bombejru … electricista elektrisiszta … pintor pintor … professor profysor … arquiteto arkiteto … psicólogo psikologu … contabilista kontabiliszta … cabeleireiro kabylejrejru www.WydawnictwoLingo.pl 15 P O D S T A W O W E Z W R O T Y n Zaproszenie Convite konwity Zechcielibyście zjeść z nami kolację? Organizujemy przyjęcie. Chcecie przyjść? Tak, bardzo chętnie. Przykro mi, ale nie mogę. Na którą godzinę mamy być? Gdzie się spotykamy? To bardzo miłe z waszej strony. Przyjadę po was o godzinie 20. Gostariam de jantar connos- co?  gusztarijał dy żantar konnoszku Estamos a organizar uma festa. Querem vir?  sztamusz a ogranizar uma feszta kerej wir Sim, com muito gosto.  si kom mujtu gosztu Lamento, mas não pos- so. lamentu masz nał possu A que horas temos que lá estar?  a ky orasz temusz ky la sztar Onde nos vamos encontrar  ondy nusz wamusz enkontrar É muito simpático da sua parte.  e mujtu simpatiku da suła party Venho buscar–vos às vinte horas.  weńu buszkar wusz asz winty orasz 16 E X P R E S S Õ E S B Á S I C A S n Rozmowa o pogodzie  Falar sobre o tempo falar sobry u tempu . 1 . 1 Widziałeś prognozę pogody? Viste uma previsão do tempo?  Jaka jest dziś pogoda? Jest gorąco. Jest ciepło. Jest chłodno. Jest zimno. Jest wietrznie. Jest wilgotno. Pada deszcz. Pada śnieg. Pogoda jest okropna. Pogoda jest cudowna. Jest 25 stopni. Dla mnie jest za zimno/ za ciepło. wiszty uma prewizał du tempu Que tempo faz hoje?  ky tempu fasz oży Está calor. szta kalor Está quente. szta kenty Está fresco. szta freszku Está frio. szta friju Está ventoso. szta wentozu Está húmido. szta umidu Está a chover. szta a szower Está a nevar. szta a nywar O tempo está terrivel.  u tempu szta terriwel O tempo está maravilhoso.  u tempu szta marawiljozu Estão vinte cinco graus.  ształ winty sinku grałsz Para mim está frio/quente de mais.  para mi szta friju kenty dy majsz www.WydawnictwoLingo.pl 17 Hoje a noite vai haver uma trovoada.  oży a nojty waj awer uma trowołada Prevê–se uma chuva torren- cial para esta tarde.  prewesy uma szuwa torrensjal para eszta tardy P O D S T A W O W E Z W R O T Y Dziś w nocy będzie burza. Przewiduje się ulewne deszcze na popołudnie. 1.2. Porozmawiaj – Olá, sou a Ana, e tu? ola soł a ana i tu Cześć, jestem Ana, a ty? – Olá, chamo–me Piotr. ola szamumy piotr Cześć, nazywam się Piotr. – Donde és? dondy esz Skąd jesteś? – Sou da Polónia, estou a visitar o Rio de Janeiro com a minha família. soł da polońa sztoł a wizitar u riju dy żanejru kom a mińa familja Jestem z Polski i zwiedzam Rio de Janeiro z moją rodziną. – Bem vindos e aproveitem. bejwindusz i aprowejtej Witamy i miłego pobytu. 18 E X P R E S S Õ E S B Á S I C A S – Piotr, qual é a tua profissão? piotr kłal e a tuła profisał Piotr, czym się zajmujesz? . 2 . 1 – Sou médico, e a minha mulher é enfermeira, e tu? soł mediku i a mińa muljer e enfermejra i tu Jestem lekarzem, a moja żona jest pielęgniarką, a ty? – Há cinco anos que trabalho como gerente deste hotel. a sinku anusz ky trabalju komu żerenty deszty otel Już od pięciu lat pracuję jako menedżer tego hotelu. – Gostas do teu trabalho? gosztasz du teł trabalju Lubisz swoją pracę? – Sim muito. si mujtu Tak, bardzo. – Quais são os planos que vocês têm para sexta–feira à noite? kłaisz sał usz planusz ky wosesz tejej para seszta fejra a nojte Jakie macie plany na piątek wieczór? – Ainda não sabemos. ainda nał sabemusz Jeszcze nie wiemy. – Venham connosco jantar. Vão conhecer a vida nocturna do Rio. weńał konnoszku żantar wał końeser a wida nokturna du riju Chodźcie z nami na kolację. Poznacie życie nocne Rio. – Com muito gosto, obrigado. kom mujtu gosztu obrigadu Bardzo chętnie, dziękujemy. www.WydawnictwoLingo.pl 19 P O D S T A W O W E Z W R O T Y – Que tempo dão para amanhã? ky tempu dał para amańa Jaka pogoda ma być jutro? – Dizem que vai estar quente com um vento ligeiro. dizej ky waj sztar kenty kom um wentu liżejru Mówią, że ma być ciepło z lekkim wiatrem. – Mas sem chuva? masz sej szuwa Ale bez opadów? – Sim devia estar bonito até o fim de semana. si dewija sztar bonitu ate u fim dy symana Tak, powinno być ładnie do końca tygodnia. 1.3. Słówka adres blisko być chmury ciepło ciśnienie atmosferyczne często daleko deszcz dobrze 20 endereço (m) enderesu perto pertu ser/estar ser sztar nuvens (f) nuweńsz calor (m) kalor pressão (f) atmosférica  presał atmoszferika frequentemente frekłentymenty longe lonży chuva (f) szuwa bem bej dziecko dzień imię kobieta krzyczeć lewo mężczyzna mgła mieć mówić mówić głośniej musieć coś zrobić narodowość nazwisko noc odmowa pobyt pogoda południe pomagać powtórzyć północ . 3 . 1 E X P R E S S Õ E S B Á S I C A S criança (f) kriansa dia (m) dija nome (m) nomy mulher (f) muljer gritar gritar esquerda eszkerda homem (m) omej névoa (f) newoa ter ter falar falar falar mais alto falar majsz altu ter de fazer alguma coisa  ter dy fazer alguma kojza nacionalidade (f)  nasjonalidady apelido (m) apelidu noite (f) nojty recusa (f) rykuza estadia (f) sztadija tempo (m) tempu sul (m) sul ajudar ażudar repetir repetir norte (m) norty www.WydawnictwoLingo.pl 21 P O D S T A W O W E Z W R O T Y późno prawo przeliterować pytać robić rozumieć rzadko słońce stan cywilny tam tutaj termometr upał urlop uśmiechać się wcześnie wiatr wiedzieć wiek wschód wygląd zachód zaproszenie 22 tarde tardy direita direjta soletrar soletrar perguntar perguntar fazer fazer compreender kompreender raramente raramenty sol (m) sol estado (m) civil sztadu siwil aí ai aqui aki termómetro (m) termometru calor (m) kalor férias (f) ferjasz sorrir sorrir cedo sedu vento (m) wentu saber saber idade (f) idady leste (m) leszty aparência (f) aparensja este (m) eszty convite (m) konwity zgoda zimno zmiana pogody źle E X P R E S S Õ E S B Á S I C A S acordo (m) akordu frio (m) friju mudança (f) de tempo  mudansa dy tempu mal mal . 3 . 1 www.WydawnictwoLingo.pl 23
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Portugalski. Rozmówki z wymową i słowniczkiem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: