Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00239 003391 21348714 na godz. na dobę w sumie
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy - ebook/pdf
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 470
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4334-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> nieruchomości
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Serię NIERUCHOMOŚCI stanowią poradniki prezentujące szeroko rozumianą, praktyczną stronę branży. Starannie dobrane przykłady z zakresu prawa, podatków i praktyki ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji i dostarczają konkretnych rozwiązań. Adresatem tej serii są głównie profesjonaliści rynku nieruchomości.

Prezentowana publikacja porusza takie zagadnienia jak:

Książka adresowana jest zarówno do kandydatów na pośredników, jak również osób świadczących już usługi w tym sektorze rynku. Do przyszłych adeptów zawodu skierowane są części, które omawiają zagadnienia statusu prawnego zawodu oraz obowiązującą procedurę przy ubieganiu się o licencję pośrednika. Z kolei rozdziały prezentujące prawa i obowiązki, a także czynności pośrednika w praktyce oraz omawiające problematykę odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karne skierowane są do osób prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako przedsiębiorcy lub zatrudnionych w biurach pośrednictwa.

Lektura zawiera podstawową wiedzę o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami oraz o prawnych i organizacyjnych aspektach organizacji usług w tym sektorze. Pośrednikom wykonującym zawodowe czynności może pomóc w prawidłowym tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pracy oraz kształtowaniu właściwych relacji z osobami zamawiającymi usługi. Natomiast kandydatom na pośredników ułatwi przygotowanie się do egzaminu w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

W tekście publikacji zostały uwzględnione dotychczasowe nowelizacje ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy wykonawcze, dotyczące zawodu pośrednika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wojciech Karpiński Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy 3. wydanie Umowa pośrednictwa Wynagrodzenie pośrednika Czynności pośrednictwa w praktyce NIERUCHOMOŚCI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Polecamy następujące publikacje: Jacek Jaworski, Marian Wolanin, Adam Tułodziecki, Arkadiusz Prusaczyk USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI, wyd. 2 Komentarze Becka Adam Doliwa PRAWO MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarze Becka Zygmunt Niewiadomski (red.) PRAWO BUDOWLANE, wyd. 4 Komentarze Becka Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, wyd. 6 Komentarze Becka Ryszard Strzelczyk, Aleksander Turlej WŁASNOŚĆ LOKALU, wyd. 2 Komentarze Becka Ryszard Strzelczyk USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO Krótkie Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 6 Krótkie Komentarze Becka Janusz A. Strzępka PRAWO UMÓW BUDOWLANYCH, wyd. 3 Zarys Prawa www.ksiegarnia.beck.pl Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy Wojciech Karpiński 3. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4333-4 ISBN e-book 978-83-255-4334-1 Spis treści Wprowadzenie ................................................................................. XIII Wykaz skrótów ................................................................................ XV Wykaz literatury ............................................................................. XIX Rozdział 1. Zagadnienia wstępne................................................... 1.1. Pojęcie nieruchomości ....................................................... 1.2. Rodzaje nieruchomości ...................................................... 1.3. Prawa związane z nieruchomościami ................................. 1.4. Rynek nieruchomości ......................................................... 1.5. Cykle koniunkturalne, wahania i trendy na rynku nieruchomości .................................................................... 1.6. Obrót nieruchomościami .................................................... 1.7. Formy obrotu nieruchomościami ....................................... Rozdział 2. Pojęcie pośrednictwa i jego uwarunkowania prawne .............................................................................................. 2.1. Definicja pośrednictwa ....................................................... 2.2. Geneza regulacji prawnych zawodu pośrednika ................ 2.3. Funkcje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ......... 2.4. Definicja zawodu pośrednika i licencji .............................. 2.5. Definicja działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa 2.6. Zakres czynności pośrednictwa .......................................... 2.7. Przedmiot pośrednictwa ..................................................... 2.8. Zakres podmiotowy pośrednictwa ..................................... 2.9. Formy wykonywania pośrednictwa ................................... 2.9.1. Pośrednik wykonujący samodzielnie czynności zawodowe .............................................................. 2.9.2. Pomocnik jako osoba wspomagająca pośrednika .. 2.9.3. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami ........... 2.10. Formy zatrudnienia w pośrednictwie ................................. 2.10.1. Umowa o pracę ...................................................... 2.10.2. Umowa zlecenia ..................................................... 1 1 3 5 10 12 13 14 17 17 17 24 25 26 30 33 37 38 40 40 47 49 49 55 VI Spis treści 2.10.3. Umowa o dzieło ..................................................... 2.10.4. Umowa agencyjna ................................................. 2.10.5. Samozatrudnienie .................................................. 2.10.6. Wybór formy zatrudnienia ..................................... 2.11. Odpowiedzialność za działalność bez uprawnień .............. 2.11.1. Zakres odpowiedzialności ..................................... 2.11.2. Procedura postępowania ........................................ 2.11.3. Sankcje ................................................................... 2.12. Usługi eksperckie i doradcze ............................................. Rozdział 3. Prawa i obowiązki pośrednika ................................... 3.1. Prawa pośrednika ............................................................... 3.2. Obowiązki pośrednika ........................................................ 58 60 62 65 65 65 67 68 69 75 75 79 79 84 89 92 93 93 94 96 3.2.1. Obowiązek wykonywania czynności zawodowych zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa ................................................. 3.2.2. Obowiązek wykonywania czynności zawodowych zgodnie ze standardami zawodowymi .......................................................... 3.2.3. Przestrzeganie zasad etyki ..................................... 3.2.3.1. Zasady ogólne .......................................... 3.2.3.2. Rzetelność zawodowa .............................. 3.2.3.3. Kompetencja i profesjonalizm ................. 3.2.3.4. Tajemnica zawodowa ............................... 3.2.3.5. Prestiż zawodu ......................................... 3.2.4. Szczególna staranność przy wykonywaniu zawodu ................................................................... 99 3.2.5. Ochrona interesów osób zamawiających usługi .... 106 3.2.6. Obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych .......................................................... 111 3.2.7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej .......... 118 Rozdział 4. Umowa pośrednictwa ................................................. 123 4.1. Definicja umowy pośrednictwa .......................................... 123 4.2. Nazwa i forma umowy pośrednictwa ................................. 123 4.3. Cechy umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami .............................................................. 125 4.4. Umowa pośrednictwa kontraktem starannego działania .... 126 4.5. Strony umowy .................................................................... 132 4.5.1. Strona zamawiająca usługę .................................... 133 4.5.2. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte wobec pośredników ............................ 135 Spis treści VII 4.5.3. Zobowiązania strony zamawiającej usługę ........... 137 4.5.4. Strona wykonująca usługę ..................................... 139 4.6. Klasyfikacja umów ............................................................ 145 4.6.1. Umowy popytowe i podażowe .............................. 145 4.6.2. Umowy na czas określony i na czas nieoznaczony 146 4.6.3. Umowy dwustronne i sieciowe ............................. 148 4.6.4. Umowy o charakterze otwartym ............................ 149 4.6.5. Umowy z klauzulą wyłączności ............................ 150 4.6.5.1. Definicja wyłączności ............................. 151 4.6.5.2. Formy wyłączności w praktyce ................ 154 4.6.5.3. Ochrona prawna wyłączności w umowach pośrednictwa ............................................ 158 4.6.5.4. Wyłączność a niedozwolone klauzule umowne .................................................... 164 4.6.5.5. Standardy zawodowe w kwestii wyłączności w pośrednictwie ................... 166 4.6.5.6. Wybór pośrednictwa wyłącznego przez zamawiających ......................................... 168 4.6.5.7. Umowy dotyczące ofert o charakterze bezpośrednim ........................................... 172 4.6.6. Wzorce i umowy uzgadniane indywidualnie ........ 174 4.7. Negocjacje przed zawarciem umowy pośrednictwa .......... 175 4.8. Składniki umowy pośrednictwa ......................................... 176 4.9. Niedozwolone postanowienia umowne .............................. 181 4.10. Czynność zawarcia umowy pośrednictwa ......................... 197 4.11. Umowa pośrednictwa a wady oświadczenia woli zamawiającego ................................................................... 200 4.12. Zakończenie umowy pośrednictwa .................................... 202 Rozdział 5. Wynagrodzenie pośrednika ....................................... 205 5.1. Prawo do wynagrodzenia ................................................... 205 5.2. Regulacja ustawowa ........................................................... 207 5.3. Standardy zawodowe w kwestii wynagrodzenia ................ 211 5.4. Wysokość wynagrodzenia .................................................. 213 5.5. Zwrot kosztów wykonanej usługi ...................................... 215 5.6. Odsetki ............................................................................... 217 5.7. Egzekwowanie należności ................................................. 218 Rozdział 6. Czynności pośrednictwa w praktyce ......................... 221 6.1. Klasyfikacja czynności pośrednictwa ................................ 221 6.2. Etapy w czynnościach pośrednictwa .................................. 222 VIII Spis treści 6.3. Pozyskiwanie przedmiotów pośrednictwa i kontrahentów umów transakcyjnych ......................................................... 223 6.3.1. Akwizycja bierna i czynna ..................................... 223 6.3.2. Prowadzenie baz danych ........................................ 225 6.3.3. Rejestracja potencjalnych kontrahentów ............... 226 6.4. Poznanie potrzeb strony zamawiającej usługę ................... 227 6.5. Ocena nieruchomości przeznaczonej do obrotu ................. 229 6.6. Weryfikacja ceny ofertowej ................................................ 240 6.7. Przygotowanie oferty rynkowej ......................................... 242 6.7.1. Pojęcie oferty ......................................................... 242 6.7.2. Treść oferty ............................................................ 243 6.7.3. Organizacja reklamy .............................................. 244 6.7.4. System wielokrotnego oferowania oferty (MLS) .. 247 6.8. Prezentacje nieruchomości ................................................. 249 6.9. Dokumentowanie czynności zawodowych ........................ 252 6.10. Kojarzenie stron transakcji ................................................. 253 6.11. Ocena zdolności kontrahenta do przeprowadzenia transakcji ............................................................................ 254 6.12. Gromadzenie i ocena przydatności dokumentów .............. 256 6.13. Udział pośrednika w negocjacjach ..................................... 256 6.14. Mediacje ............................................................................. 261 6.15. Usuwanie problemów ......................................................... 262 6.16. Kompletowanie dokumentów przed umową transakcyjną ........................................................................ 263 6.17. Udział pośrednika w przygotowaniach do umowy przedwstępnej ..................................................................... 264 6.17.1. Termin w umowie przedwstępnej .......................... 266 6.17.2. Zadatek .................................................................. 268 6.17.3. Formy umowy przedwstępnej ................................ 269 6.18. Zakończenie transakcji ....................................................... 271 6.19. Transakcja z umową warunkową ....................................... 273 6.20. Organizacja rozliczeń stron transakcji ............................... 277 6.21. Sporządzanie protokołów przekazania przedmiotów transakcji ............................................................................ 281 6.22. Archiwizacja spraw zakończonych .................................... 282 Rozdział 7. Źródła informacji w czynnościach zawodowych pośrednika ....................................................................................... 284 7.1. Uwagi wstępne ................................................................... 284 7.2. Dostęp do źródeł informacji ............................................... 285 7.3. Księgi wieczyste ................................................................. 288 Spis treści IX 7.3.1. Ustrój i zasady organizacji ksiąg wieczystych ...... 288 7.3.2. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych ...... 294 7.3.3. Treść księgi wieczystej .......................................... 297 7.4. Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków) 303 7.4.1. Znaczenie ewidencji w obrocie nieruchomościami 303 7.4.2. Zakres ewidencji gruntów i budynków .................. 305 7.4.3. Udostępnianie informacji z katastru ...................... 309 7.4.4. Aktualizacja danych w ewidencji .......................... 312 7.4.5. Rozwój katastru nieruchomości ............................. 313 7.5. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia ............................. 314 7.6. Informacje o opłatach adiacenckich ................................... 317 7.7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego .......... 320 7.7.1. Znaczenie w obrocie nieruchomościami ............... 320 7.7.2. Treść planu zagospodarowania przestrzennego ..... 323 7.7.3. Decyzja o warunkach zabudowy ........................... 326 7.7.4. Tryb sporządzania planu ........................................ 328 7.7.5. Opłata planistyczna ................................................ 331 7.8. Wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej i leśnej .............. 336 7.9. Ewidencja ludności ............................................................ 338 7.10. Akta stanu cywilnego i dokumenty potwierdzające tożsamość ........................................................................... 340 7.11. Krajowy Rejestr Sądowy .................................................... 342 7.12. Rejestry spółdzielcze .......................................................... 343 7.13. Informacje prasowe i internetowe ...................................... 347 7.14. Dane ze zbiorów statystycznych GUS ............................... 347 Rozdział 8. Współpraca pośrednika z przedstawicielami innych zawodów oraz instytucjami związanymi z obrotem nieruchomościami ........................................................................... 349 8.1. Przedstawiciele zawodów prawniczych ............................. 349 8.2. Geodeci .............................................................................. 350 8.3. Podmioty związane z procesem budowlanym ................... 352 8.4. Deweloperzy ...................................................................... 353 8.5. Banki .................................................................................. 354 8.6. Doradcy podatkowi ............................................................ 355 8.7. Rzeczoznawcy majątkowi .................................................. 356 8.8. Radiesteci ........................................................................... 357 Rozdział 9. Odpowiedzialność zawodowa pośredników .............. 359 9.1. Funkcje odpowiedzialności zawodowej ............................. 359 9.2. Definicja przewinienia dyscyplinarnego ............................ 360 9.3. Wszczęcie postępowania w sprawie dyscyplinarnej .......... 361 X Spis treści 9.4. Komisja Odpowiedzialności Zawodowej .......................... 365 9.5. Rozpoznanie sprawy .......................................................... 366 9.6. Udział obwinionego w postępowaniu wyjaśniającym ....... 367 9.7. Rozstrzygnięcie postępowania wyjaśniającego ................. 368 9.8. Decyzja o ukaraniu ............................................................. 369 9.9. Katalog kar ......................................................................... 373 9.10. Wpis kary do centralnego rejestru pośredników i zatarcie ukarania .............................................................................. 375 Rozdział 10. Odpowiedzialność cywilna i karna .......................... 377 10.1. Odpowiedzialność cywilna ................................................ 377 10.1.1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań ............................................................ 378 10.1.2. Ciężar dowodu winy i szkody ................................ 379 10.1.3. Szkoda .................................................................... 380 10.1.4. Związek przyczynowy ........................................... 381 10.1.5. Konsekwencje niewykonania zobowiązań ............ 382 10.2. Odpowiedzialność karna .................................................... 383 10.2.1. Przestępstwo oszustwa ........................................... 383 10.2.2. Nadużycie zaufania ................................................ 384 10.2.3. Fałszerstwo dokumentu ......................................... 385 10.2.4. Ukrywanie dokumentów ....................................... 386 10.2.5. Przestępstwa skarbowe .......................................... 387 10.2.6. Przestępstwa przeciwko ochronie danych osobowych ............................................................. 388 10.2.7. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ............................... 392 10.3. Uwagi końcowe .................................................................. 397 Rozdział 11. Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami ........................................................................... 399 11.1. Geneza organizacji zawodowych ....................................... 399 11.2. Cele i zadania Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości .. 400 11.3. Współpraca Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na forum międzynarodowym ............................................. 404 11.4. Działalność organizacji regionalnych ................................ 406 Akty prawne ................................................................................... 409 Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) tekst jednolity z dnia 19 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 102, poz. 651) ............................................................. 411 Spis treści XI Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości z dnia 11 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 66) ................................................................. 424 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości z dnia 30 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 945) ... 432 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami z dnia 12 października 2010 r. (Dz.U. Nr 205, poz. 1358) .................................................................................... 440 Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami ... 442 Wprowadzenie W latach 90. nastąpił w Polsce zauważalny rozwój rynku nieruchomości oraz zawodów związanych z obsługą tego rynku. Od 1.1.1998 r. weszła w życie pierwsza powojenna regulacja prawna problematyki pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Powstały organizacje zawodowe o zasięgu kra- jowym i regionalnym, zrzeszające pośredników i przedstawicieli zawodów pokrewnych. Ewolucja praktyki związanej z organizacją transakcji na rynku nieruchomości stała się bardziej dynamiczna niż rozwój towarzyszącej jej teorii. Zrodziła się zatem potrzeba podjęcia rozważań mających na celu wy- jaśnienie kluczowych zagadnień pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zwłaszcza w świetle regulacji prawnych dokonanych w latach 1998–2008 oraz kształtowania się w tym zakresie doświadczeń zawodowych pośred- ników. Z myślą o wyjaśnieniu podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami powstała niniejsza praca. Książka jest adresowana zarówno do kandydatów na pośredników, jak i osób świadczących usługi w tym sektorze rynku. Do przyszłych adeptów zawodu są skierowane szczególnie te części pracy, które omawia- ją zagadnienie statusu prawnego zawodu. Rozdziały prezentujące prawa i obowiązki, a także czynności pośrednika w praktyce oraz problematyka odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej są skierowane zasadniczo do osób prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościa- mi jako przedsiębiorcy lub zatrudnionych w biurach pośrednictwa. Do tej głównie grupy Czytelników jest adresowany także rozdział 9, obejmujący problematykę źródeł informacji o nieruchomościach, istotnych z punktu widzenia wykonywania czynności pośrednictwa. We wszystkich częściach książki znajdą pomocne w edukacji informacje osoby przygotowujące się do wykonywania zawodu w ramach studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz studiów wyższych kształ- cących w tym kierunku. Proponowana do lektury publikacja zawiera, jak sugeruje tytuł, pod- stawową wiedzę o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, prawnych i organizacyjnych aspektach organizacji usług w tym sektorze. Pośrednikom wykonującym czynności zawodowe może pomóc w prawidłowym tworzeniu XIV Wprowadzenie i doskonaleniu ich warsztatu pracy oraz kształtowaniu właściwych relacji z osobami zamawiającymi usługi. Kandydatom na pośredników ułatwi przygotowanie się do podjęcia pracy zawodowej. Celem książki nie było omówienie w sposób wyczerpujący całości problematyki pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Świadomie zre- zygnowano z kompleksowego przedstawienia wielu instytucji o charakterze administracyjno- i cywilnoprawnym, związanych z przeprowadzaniem transakcji na rynku nieruchomości. Celowo pominięto zagadnienie opo- datkowania obrotu nieruchomościami. Wskazane przykładowo dziedziny wiedzy, biorąc pod uwagę ich znaczenie poznawcze i przydatność w prak- tyce, wymagają bowiem odrębnych i obszernych opracowań. Potrzeba wydania 3 publikacji wynikła z wyczerpania nakładu 2 oraz aktualizacji niektórych kwestii w konsekwencji zmian, jakie zaszły w prze- pisach prawa dotyczących wykonywania zawodu pośrednika oraz obro- tu nieruchomościami. W tymże wydaniu dokonano korekt i uzupełnień wynikających z doświadczeń zaczerpniętych z praktyki zawodowej oraz orzecznictwa sądowego. Zasadniczy model konstrukcyjny pracy został zachowany. Autor składa szczególne podziękowanie Andrzejowi Hołowni, redakto- rowi naczelnemu Nieruchomości C.H. Beck, za inspirację w podjęciu przed- miotowej problematyki oraz Leszkowi Hardkowi, Prezydentowi Polskiej Federacji Rynku, za życzliwe uwagi przekazane podczas przygotowania tekstu wydania 3. Warszawa, październik 2012 Wojciech Karpiński Wykaz skrótów 1. Akty prawne DoskZawRozp ......... rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 30.7.2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nie- ruchomości (Dz.U. Nr 140, poz. 945) DostInfPublU .......... ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji pub- EwGruntBudRozp ... licznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) EwLudnU ................ ustawa z 24.9.2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. Nr 217, poz. 1427) GospNierU .............. ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoś- ciami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC ........................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK ........................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KP ............................ ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ......................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC ......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPW ........................ ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) XVI Wykaz skrótów KrajRejSądU ........... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KRO ........................ ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń­ czy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) KW .......................... ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) KWU ....................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) OchrDanOsobU ....... ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobo- wych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OdpZawRozp .......... OchrGrRolU ............ ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.1.2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzial- ności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. Nr 11, poz. 66) OKiKU .................... ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OrdPU ..................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PostEgzAdmU ........ ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015) PrBank ..................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrBud ...................... ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrGeodKartU .......... ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kar- tograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) PrNotU .................... ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) Wykaz skrótów XVII SpółdzMieszkU ....... ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkanio- wych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) ZagospPrzestrzU ..... ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647) 2. Czasopisma i publikatory Biul. SN ................... Biuletyn Sądu Najwyższego MoP ......................... Monitor Prawniczy ONSA ...................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSAG ...................... Orzecznictwo Sądów Administracyjnych w Spra- wach Gospodarczych OSNAPiUS ............. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Admini- stracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNP ...................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Pal. .......................... Palestra PPH ......................... Przegląd Prawa Handlowego 3. Inne ANR ........................ Agencja Nieruchomości Rolnych ATP .......................... Agencja Pracy Tymczasowej CCIM ...................... tytuł dyplomowanego specjalisty komercyjnych inwestycji na rynku nieruchomości CEPI ........................ Europejska Rada Nieruchomości CEREAN ................. Porozumienie Stowarzyszeń Rynków Nierucho- CIREI ...................... mości Europy Środkowej Instytut Komercyjnego Inwestowania w Nierucho- mości EFTA ....................... Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu EOG ........................ Europejski Obszar Gospodarczy GUS ......................... Główny Urząd Statystyczny ICREA ..................... Międzynarodowy Alians Stowarzyszeń Rynku Nie- ruchomości XVIII Wykaz skrótów IRPF ........................ Międzynarodowa Fundacja ds. Nieruchomości KOZ ........................ Komisja Odpowiedzialności Zawodowej MI ............................ Minister Infrastruktury MLS ........................ System wielokrotnego oferowania oferty NAR ........................ Krajowe Stowarzyszenie Realtorów Stanów Zjed- noczonych Ameryki NSA ......................... Naczelny Sąd Administracyjny NVAR ...................... Stowarzyszenie Realtorów Wirginii Północnej PFRN ....................... Polska Federacja Rynku Nieruchomości Prezes UOKiK ........ Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen- tów SN ........................... Sąd Najwyższy WSA ........................ Wojewódzki Sąd Administracyjny Wykaz literatury Andrzejewski �.�., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2004 Antolak K.K., Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, cz. I, Nieruchomości C.H. Beck 2006, Nr 3Nr 3 Babiel T.B.T.B., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego źródła prawa miejscowego, Nieruchomości C.H. Beck 2000, Nr 12Nr 12 Barłowski B.B., Pojęcie nieruchomości gruntowej i istota podziału takiej nieruchomości w świetle ustawy z dnia 6 lipca 1972 roku, Pal. 1980, Nr 11–12 Belniak S.S., Wierzchowski �.�., Źródła informacji o nieruchomościach, Tar- Bełej �.�., Klawon �.�., Nowa jakość w działaniu biur pośrednictwa, Wycena Bielecki �., Renta planistyczna jako konsekwencja uchwalenia planu miejs- cowego, Nieruchomości C.H. Beck 2010, Nr 7 Bieniek �.�., Rudnicki S.S., Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa nów 2003 2000, Nr 4Nr 4 2004 Bieniek �.�., Hopfer A.A., �armaj Z.Z., �zyk �.�., Źróbek R.R., Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami, t. II, Zielona Góra 2001 Bieniek �.�., Kalus S.S., �armaj Z.Z., �zyk �.�., Ustawa o gospodarce nierucho- mościami. Komentarz, Warszawa 2005 Boć J.J., Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2001 Bończak-Kucharczyk �., Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komen- tarz, Warszawa 2011 Brzeski W.J., Szwedzkie doświadczenia w regulacji zawodu pośrednika, Świat Nieruchomości 1995/96, Nr 14 Brzeski W.J.W.J., Dobrowolski �.�., Sędek S.S., Vademecum pośrednika nierucho- mości, Kraków 1996 Brzeziński Z.Z., Pośrednik na rynku nieruchomości, Warszawa 2005 Burzak A.A., Umowa o pośrednictwo, cz. I, PPH 1992, Nr 2Nr 2 Cieślak �.�., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994 Cymerman K.K., Cymerman R.R., Nieruchomości lokalowe w świetle nowelizacji ustawy o własności lokali, Wycena 2000, Nr 2Nr 2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: