Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01082 023554 21103770 na godz. na dobę w sumie
Postawy zawodowe informatyków: jednostka, zespół, organizacja - ebook/pdf
Postawy zawodowe informatyków: jednostka, zespół, organizacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 235
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-233-8797-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Postawy zawodowe informatyków: jednostka, zespół, organizacja to książka interesująca z trzech perspektyw. W perspektywie publikacji naukowej jest przykładem szeroko zakrojonych badań z zakresu zachowań organizacyjnych – przynosi odpowiedzi na temat indywidualnego funkcjonowania informatyków w organizacjach. Tematyka dotycząca postaw pracowników branży IT wobec zatrudniających ich organizacji, odnoszenia się do współpracowników oraz postrzegania samych siebie pozwala wysnuć ciekawe wnioski, użyteczne w kierowaniu zespołami w firmach IT.
Z punktu widzenia refleksji naukowej o bardziej uniwersalnym charakterze wartościowe są części publikacji odnoszące się do funkcjonowania ekspertów organizacyjnych czy też szerzej – pracowników wiedzy.
Wreszcie z perspektywy popularnonaukowej otrzymujemy uzasadniony badawczo „informatyków portret własny”. Wizerunek pracownika branży IT prezentowany w książce może weryfikować w świetle naukowym pewne powszechne uogólnienia czy nawet stereotypy odnoszące się do tej grupy zawodowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Postawy zawodowe informatyków: jednostka, zespół, organizacja to książka interesująca z trzech perspektyw. W perspektywie publikacji naukowej jest przykładem szeroko zakrojonych badań z zakresu zachowań organizacyj- nych – przynosi odpowiedzi na temat indywidualnego funkcjonowania infor- matyków w organizacjach. Tematyka dotycząca postaw pracowników branży IT wobec zatrudniających ich organizacji, odnoszenia się do współpracow- ników oraz postrzegania samych siebie pozwala wysnuć ciekawe wnioski, użyteczne w kierowaniu zespołami w firmach IT. Z punktu widzenia refleksji naukowej o bardziej uniwersalnym charakterze wartościowe są części publikacji odnoszące się do funkcjonowania eksper- tów organizacyjnych czy też szerzej – pracowników wiedzy. Wreszcie z perspektywy popularnonaukowej otrzymujemy uzasadniony badawczo „informatyków portret własny”. Wizerunek pracownika branży IT prezentowany w książce może weryfikować w świetle naukowym pewne powszechne uogólnienia czy nawet stereotypy odnoszące się do tej grupy zawodowej. Jerzy Rosiński Postawy zawodowe informatyków: jednostka, zespół, organizacja www.wuj.pl Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Postawy_okladka.indd 1 2013-02-04 13:40:39 (cid:51)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:90)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3) (cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:29)(cid:3) (cid:77)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:78)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:86)(cid:83)(cid:121)(cid:225)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:93)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:68) (cid:45)(cid:72)(cid:85)(cid:93)(cid:92)(cid:3)(cid:53)(cid:82)(cid:86)(cid:76)(cid:241)(cid:86)(cid:78)(cid:76) (cid:51)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:92)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:90)(cid:82)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:3) (cid:76)(cid:81)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:92)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:29)(cid:3) (cid:77)(cid:72)(cid:71)(cid:81)(cid:82)(cid:86)(cid:87)(cid:78)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:93)(cid:72)(cid:86)(cid:83)(cid:121)(cid:225)(cid:15)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:93)(cid:68)(cid:70)(cid:77)(cid:68) (cid:58)(cid:92)(cid:71)(cid:68)(cid:90)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:82)(cid:3)(cid:56)(cid:81)(cid:76)(cid:90)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:92)(cid:87)(cid:72)(cid:87)(cid:88)(cid:3)(cid:45)(cid:68)(cid:74)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:79)(cid:82)(cid:241)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:72)(cid:74)(cid:82) Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej RecenZent prof. dr hab. Marek Bugdol PRoJeKt oKładKi Agnieszka Winciorek © copyright by Jerzy Rosiński Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie i, Kraków 2013 all rights reserved niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i roz- powszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. iSBn 978-83-233-3452-1, e-ISBN (wersja elektroniczna) 978-83-233-8797-8 www.wuj.pl Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków tel. 12-631-18-80, tel. / fax 12-631-18-83 dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel. / fax 12-631-01-98 tel. kom. 506-006-674, e-mail: sprzedaz@wuj.pl Konto: PeKao Sa, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 33 25 Mojej Żonie Annie Spis treści Podziękowania  ■  9 Wstęp  ■  11 Rozdział 1. Informatycy – zmiany w otoczeniu pracownika  ■  19 1.1. W kierunku gospodarki opartej na wiedzy ■  20 1.2. Zmiana zachodząca na poziomie organizacji ■ 26 1.3. Przemiany zachodzące na poziomie indywidualnym ■ 35 Rozdział 2. Charakterystyka i funkcjonowanie pracowników wiedzy  ■ 47 2.1. Rola pracowników wiedzy w gospodarce ■ 47 2.2. Pracownicy wiedzy a inni pracownicy ■ 50 2.3. charakterystyki pracowników wiedzy – przegląd stanowisk ■ 53 Rozdział 3. Informatycy jako pracownicy wiedzy  ■ 57 3.1. Proces przejścia od „maga” do „technika” ■ 58 3.2. Specyfika informatyków jako pracowników wiedzy ■ 64 3.2.1. istniejące stereotypy ■ 64 3.2.2. elementy odróżniające informatyków od innych pracowników wiedzy ■ 68 3.2.3. elementy wspólne dla pracowników it i innych pracowników wiedzy ■ 73 Rozdział 4. Funkcjonowanie informatyków w organizacjach  ■ 77 4.1. Zakres eksploracji tematyki ■ 77 4.2. Szczegółowy przegląd badań nad informatykami ■ 78 Rozdział 5. Metodyka własnych badań empirycznych  ■ 97 5.1. Zestawienie hipotez badawczych ■ 97 5.2. Procedura badań empirycznych ■ 98 5.3. charakterystyka użytych narzędzi badawczych ■ 99 5.4. opis próby osób badanych ■ 100 8 Spis treści Rozdział 6. Dane uzyskane na temat postaw informatyków  ■ 105 6.1. Postrzeganie zatrudniającej organizacji ■ 105 6.2. Motywatory materialne związane z pracą na rzecz organizacji ■ 115 6.3. Postrzeganie osobistego funkcjonowania zawodowego ■ 116 6.4. charakterystyki pracowników z branży it i spoza it ■ 124 6.5. Porównanie osób charakteryzowanych przez rolę zespołową Specjalisty i pozostałe role zespołowe ■ 127 6.6. Porównanie osób charakteryzowanych przez rolę zespołową Specjalisty i pozostałe role zespołowe w grupach pracowników z branży it i spoza it ■ 132 6.7. Porównanie osób z krótkim i długim stażem pracy ■ 135 6.8. Porównanie osób charakteryzowanych przez rolę zespołową Specjalisty i pozostałe role zespołowe w grupach osób z krótkim i długim stażem pracy ■ 139 6.9. Porównanie osób pracujących w branży it i poza branżą it ze względu na pozostałe 8 ról zespołowych według M.R. Belbina ■ 142 Rozdział 7. Charakterystyka postaw informatyków – interpretacja wyników  ■ 147 7.1. Specyfika funkcjonowania pracowników it ■ 147 7.1.1. Sposób postrzegania zatrudniającej organizacji przez informatyków ■ 147 7.1.2. Postrzeganie motywatorów materialnych związanych z pracą na rzecz organizacji ■ 149 7.1.3. Wybrane elementy postrzegania osobistego funkcjonowania zawodowego ■ 150 7.1.4. Zróżnicowania na poziomie opisów osobowościowych ■ 157 7.1.5. charakterystyki wynikające z ról zespołowych ■ 160 7.2. Specyfika funkcjonowania Specjalistów ■ 162 7.2.1. Specjaliści pracujący w branży it i poza branżą it ■ 162 7.2.2. Specjaliści a pozostałe role zespołowe ■ 164 7.3. Weryfikacja hipotez badawczych ■ 169 Rozdział 8. Informatycy jako pracownicy wiedzy – dyskusja wyników  ■ 175 8.1. Funkcjonowanie informatyków – progres wiedzy ■ 176 8.1.1. Podobieństwa: informatycy – grupa kontrolna ■ 176 8.1.2. Występujące zróżnicowania: informatycy – grupa kontrolna ■ 180 8.1.3. dyskusja wyników zweryfikowanych hipotez badawczych ■ 190 8.2. Funkcjonowanie Specjalistów – lepsze zrozumienie ekspertów organizacyjnych ■ 196 8.2.1. Znaczące podobieństwa: Specjalista – taki sam niezależnie od branży? ■ 196 8.2.2. Występujące zróżnicowania w stosunku do innych ról zespołowych – specyfika funkcjonowania roli Specjalisty ■ 198 8.2.3. Funkcjonowanie Specjalistów – podsumowanie ■ 202 Podsumowanie i zasadnicze wnioski  ■ 205 Bibliografia  ■ 209 Aneksy  ■ 225 Podziękowania Powstanie tej książki w  obecnej formie jest wynikiem kilkuletniej pracy badawczej, w której towarzyszyło mi wiele osób. chciałbym im wszystkim bardzo podziękować. Przede wszystkim składam podziękowania Profesorowi Zbigniewowi nęckiemu za dyskusje i sugestie dotyczące zarówno wczesnych wersji tekstu, jak i omówienia redakcji bardziej dojrzałych etapów pracy. Jestem wdzięczny za czas poświęcony na rozmowy pomocne w modyfikacji ujęcia problematyki badawczej i przekonany, że całościowa – humanistyczna – refleksja Profesora nad kierunkiem pracy pozwoliła mi uczynić ją lepszą. na ostateczny kształt książki miały znaczący wpływ także uwagi Profesora Marka Bugdola, który zechciał być Recenzentem tej monografii. Uwagi Recenzenta pozwo- liły lepiej osadzić hipotezy we współczesnej literaturze i wzbogaciły część empiryczną opracowania. Możliwość współpracy z Profesorem pokazała również, jak wartościo- wa jest synergia poszczególnych dyscyplin wchodzących w skład nauk o zarządzaniu. chciałbym podziękować także Profesorowi tadeuszowi Markowi za opinie na temat części badawczej opracowania i mobilizację do dalszej pracy. Za życzliwe przy- pominanie o konieczności finalizacji procesu twórczego oraz wsparcie organizacyj- ne dziękuję Profesorowi Piotrowi Jedynakowi. Za wsparcie emocjonalne i skuteczne przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu dziękuję doktor annie dyląg. Szczególnie serdecznie chciałbym podziękować mojej Żonie annie. Bez jej wsparcia, cierpliwości, wyrozumiałości, konsekwencji oraz strategicznego i operacyjnego zarządza- nia „logistyką funkcjonowania systemu rodzinnego” nie powstałaby ta monografia. Kraków 2012 Wstęp Sukces współcześnie funkcjonujących przedsiębiorstw w znacznym stopniu jest za- leżny od jakości kapitału ludzkiego. oznacza to, że doceniając rolę kapitału organi- zacyjnego i kapitału społecznego w tworzeniu kapitału intelektualnego organizacji, koncentrujemy się na cechach i właściwościach pracujących w organizacji ludzi. to one mają określoną wartość, dają się rozwijać i  są źródłem przyszłych dochodów przedsiębiorstwa. Znaczenie kapitału ludzkiego powoduje, że wiele prac z zakresu zarządzania poświęconych jest lepszemu zrozumieniu funkcjonowania pracowników wiedzy w organizacji. Świadomość właściwości i procesów związanych z pracą takich osób pozwala na zaplanowanie działań rozwojowych zapewniających zwiększenie wartości kapitału ludzkiego konkretnej organizacji. W gospodarce opartej na wiedzy wyspecjalizowani pracownicy są postrzegani jako najważniejsze osoby zapewniające przewagę konkurencyjną zatrudniającej ich orga- nizacji. często jednak, mówiąc o funkcjonowaniu wysoko wyspecjalizowanych pra- cowników wiedzy, koncentrujemy się na elementach z otoczenia fizycznego (sprzęt, wyposażenie miejsca pracy), pomijając całkowicie elementy środowiskowe związane z  cechami osób oraz relacjami pracowniczymi. Stąd obszarem, który wydawał się wartościowy dla eksploracji naukowej, był opis zjawisk społecznych w przedsiębior- stwie, dookreślony na potrzeby badań do zakresu postaw pracowników wobec współ- pracowników i organizacji. Współcześnie technologia i gospodarka wywierają na siebie wpływ, dlatego po- znawczo ciekawe wydawało się bliższe opisanie grupy zawodowej będącej nieja- ko w awangardzie przemian współczesności czy wręcz owe przemiany tworzącej. Poznanie społecznych aspektów funkcjonowania informatyków mogło nie tylko pozwolić na lepsze zarządzanie w obrębie branży it (ang. Information Technology), ale też przyniosło wartościowe informacje na przyszłość, odnoszące się do innych grup pracowników wiedzy. Punkt ciężkości opracowania dobrze oddaje rozumienie organizacji, przede wszystkim jako grupy tworzących ją ludzi. Refleksja naukowa odnosi się zatem w tym wypadku do społecznych aspektów funkcjonowania in- formatyków – specyficznej grupy pracowników wykonujących swoje zadania w tej części gospodarki, w której niezwykle duże jest nasycenie nowoczesnymi technolo- giami. tak długo jednak, jak to nie maszyny, ale ludzie podejmują decyzje perso- nalne i kierują zespołami, najważniejsze jest poszerzenie zakresu wiedzy opisujące- go funkcjonowanie jednostek i tworzonych przez nie grup w organizacjach także z branży nowych technologii. Wyzwaniem badawczym było również opisanie fragmentu funkcjonowa- nia branży it z punktu widzenia zarządzania pracownikami. Wszak technologia 12 Wstęp informacyjna jest dzisiaj istotnym elementem prowadzenia biznesu – nikt obecnie nie wątpi w znaczenie cyfrowego obiegu, przetwarzania i składowania informacji. Jednocześnie widoczne są znaczne obszary rozwojowe odnoszące się do zarządza- nia pracownikami: wraz z powszechnością rozwiązań it i ich standaryzacją samo inwestowanie w zwiększanie potencjału sprzętowego służącego do przetwarzania informacji w firmie przestało być elementem zapewniającym przewagę konkuren- cyjną1. obecnie obserwujemy z jednej strony dynamiczny rozwój, wzrost zapotrze- bowania na nowe usługi i produkty tej branży oraz znaczące wielkości nakładów inwestycyjnych. Z drugiej strony wielkim nadziejom i oczekiwaniom towarzyszą równie duże rozczarowania: rośnie złożoność produktu, a jednocześnie w porów- naniu z innymi branżami produkcja jest niezwykle mało efektywna2. Wspomniana niska efektywność nie jest rezultatem jednoczynnikowej zależności. oprócz nie- umiejętności stosowania metod zarządzania projektem lub zwyczajnie braku stoso- wania jakichkolwiek usystematyzowanych narzędzi zarządzania w obszarze zanie- dbań mogą się znajdować:  ■ poszczególne aspekty projektu (zakres, komunikacja, koszty, czas, jakość, lu- dzie i organizacja, źródła ryzyka, dostawcy, umiejętność integrowania wszyst- kich aspektów projektu)3; ■ nieumiejętność kontroli procesu (zwłaszcza przyjmowanie zadań i określanie potrzeb zleceniodawcy, ale także planowanie całości projektu, przeprowadza- nie kolejnych faz pracy i kamieni milowych, waluacja projektu i uczenia się organizacji); ■ wadliwe prowadzenie aspektu projektu związanego z  zasobami ludzkimi, co często sprowadza się do braków w zakresie umiejętności kierowniczych osoby prowadzącej projekt (m.in. związane jest z rekrutacją zespołu, budo- waniem zaangażowania w projekt, podtrzymywaniem motywacji, zlecaniem zadań, korektą zachowań członków zespołu, prowadzeniem zebrań i  spo- tkań zawodowych). 1 Można oczywiście inwestować w zindywidualizowane rozwiązania it „szyte na miarę”, lecz na obecnym etapie rozwoju sektora nie tylko ogólnodostępne arkusze kalkulacyjne i edytory tek- stu przekraczają potrzeby większości użytkowników, to samo dotyczy także aplikacji do zarzą- dzania sprzedażą, logistyką czy projektami. Por. n.G. carr, IT się nie liczy, „Harvard Business Review Polska”, nr 9 (9), listopad 2003, s. 84–93 i 85–86. 2 na przykład w 1994 roku jedynie 16 projektów informatycznych zakończyło się sukcesem, w 2000 roku udane projekty stanowiły 28 , a w 2004 roku 29 . Por. K. Frączkowski, a. Si- dor, Zarządzanie projektami IT – model mapowania kompetencji i aktywności [w:] M. Miłosz, J.K. Grabara, Dylematy zarządzania projektem informatycznym, Polskie towarzystwo informa- tyczne – oddział Górnośląski, Katowice 2006, s. 39–59; por. także: Standish Group, Third Quarter Research Report, 2004, http://www.standishgroup.com/sample_research/PdFpages/ q3-spotlight.pdf (20.03.2006); Standish Group, Extreme CHAOS, 2001, http://www.standish- group.com/sample_research/PdFpages/extreme_chaos.pdf (20.03.2006); Standish Group, The CHAOS Report (1994), 1995, http://www.standishgroup.com/sample_research/PdFpages/ chaos_1994_4.php (20.03.2006). 3 e. Boschers et al., Zarządzanie projektem. Model najlepszych praktyk, Wydawnictwo iFc Press, Kraków 2003. Wstęp 13 często to właśnie ludzie i umiejętność kierowania nimi jest wymieniana jako pod- stawowy czynnik sukcesu projektu. Paradoksalnie aspekt ten jest najczęściej omawia- ny w tle innych elementów składających się na kierowanie projektami informatyczny- mi4. Można zaryzykować tezę, że brak znaczącego przyrostu efektywności projektów informatycznych  –  pojawienie się charakterystycznej granicy wzrostu  –  może być związany z brakami w zakresie kierowania ludźmi. owe ograniczenia wzrostu i łącze- nie ich właśnie z aspektem ludzkim wiąże się z tym, że w zakresie kontroli aspektów projektu i procesu projektowego wytworzyły się już narzędzia informatyczne. Zarzą- dzanie ludźmi w projekcie, z racji społecznego charakteru procesu zależnego w du- żym stopniu od samej osoby kierownika, nie daje się natomiast ująć w jednoznaczne ramy oprogramowania. Widoczne obszary rozwojowe związane z zarządzaniem pracownikami branży it spowodowały, że określanie i weryfikacja hipotez w obrębie modelu badawczego do- tyczącego informatyków, jak i szersza refleksja na temat pracowników wiedzy (oparta na bazie danych o Specjaliście), są związane z podmiotowym aspektem zarządzania wiedzą dotyczącym zarówno kierowania, jak i samych pracowników. inne aspekty z konieczności stanowią tło głównego procesu. Funkcjonowanie zawodowe informatyków można opisywać w obrębie nauk hu- manistycznych z perspektywy organizacji – odrębne szkoły w obszarze socjologii or- ganizacji zajmują się powiązaniami technologii z zachowaniami ludzi w organiza- cji i  efektywnością organizacji związaną z  funkcjonowaniem technologii5. W  tym opracowaniu jest raczej przyjmowana perspektywa jednostki i małej grupy – zatem przedmiot badań charakterystyczny dla psychologii organizacji. oczywiście jednost- ka opisywana funkcjonuje w grupach (choćby wspominane w książce zespoły projek- towe czy zespoły wirtualne), stąd nieuchronne odwołania do stosowanej psychologii społecznej czy też socjologii organizacji. opisywane w książce zjawiska mogą mieć charakter sprzężenia zwrotnego: to pra- cownicy i ich indywidualne charakterystyki tworzą organizację w codziennym funk- cjonowaniu i nadają jej specyficzny charakter, niejednokrotnie działania głównych specjalistów przesądzają o  powodzeniu całej organizacji. Jednocześnie organizacje wpływają na zachowania swoich pracowników, starają się zaszczepić im wartości or- ganizacyjne, modyfikują postawy pracowników, rozwijają ich kompetencje. Starając się pokazać „informatyka portret własny”, skupiono się na opisie indywidualnego funkcjonowania jako elemencie sprzężenia zwrotnego pracownicy – organizacja. Wy- bór taki łączy się z przekonaniem, że opis na poziomie jednostki i grupy ma szanse być wartościowym uzupełnieniem istniejących już opisów dokonanych z punktu wi- dzenia nauk o zarządzaniu. dostrzegając istniejące obszary możliwego rozwoju poznania naukowego, moż- na stwierdzić, że zasadniczym celem pracy jest opisanie wybranych aspektów funk- cjonowania zawodowego informatyków  –  jako pracowników wiedzy. opis ten 4 K. Frączkowski, a. Sidor, op.cit. 5 e. Masłyk-Musiał, Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnic- two UMcS, Lublin 1996, s. 46. odnosi się do obszarów związanych ze społecznymi aspektami funkcjonowania or- ganizacji. Zasadniczy cel pracy został zoperacjonalizowany w postaci sześciu hipotez: ■ W odróżnieniu od pracowników spoza branży informatycy krytycznie po- 14 Wstęp ■ ■ strzegają zatrudniające ich organizacje. ■ Krytyczne postawy informatyków wobec zatrudniającej organizacji nie zmie- niają się wraz ze zwiększaniem się stażu pracy. trwałość postawy różnicuje informatyków od osób spoza branży. ■ Wśród pracowników branży it dominuje utrzymywanie więzi z wybranymi osobami w miejscu pracy. istotnym kryterium wyboru jest ocena kompetencji współpracowników. informatycy przejawiają tendencje do indywidualnej interpretacji norm obo- wiązujących w sytuacjach zawodowych. informatycy przejawiają specyficzną i różnicującą od osób spoza branży typo- logię potrzeb. informatycy są grupą wewnętrznie zróżnicowaną w zakresie potrzeb. elemen- tem wpływającym na zróżnicowanie potrzeb są role zespołowe według typo- logii M.R. Belbina. ■ aby zrealizować cele rozprawy i zweryfikować postawione hipotezy, został przyjęty dedukcyjny algorytm rozwiązywania problemu badawczego obejmujący: opis istnie- jącej sytuacji, definiowanie problemu badawczego, wyszczególnienie elementów zna- czących dla rozstrzygnięcia problemu, omówienie uzyskanych rezultatów, a następnie ich syntezę i interpretację. Przyjęcie takiej formuły rozumowania znalazło odzwier- ciedlenie w strukturze opracowania. Zasadniczy tok rozumowania jest prowadzony w odniesieniu do grupy zawodowej informatyków: tego zakresu dotyczy przegląd li- teratury, proces formułowania hipotez, interpretacja i synteza uzyskanych wyników. Równolegle pojawia się szerszy nurt refleksji naukowej związany z funkcjonowaniem ról zespołowych. istnienie owego szerszego planu może się wydawać kłopotem z punk- tu widzenia czytelności wywodu, finalnie przynosi jednak wiele wartościowych infor- macji ułatwiających funkcjonowanie pracowników wiedzy. Rozdział 1 odnosi się do procesów gospodarczych w otoczeniu działalności infor- matyków, zawiera opis istniejącej sytuacji. opis ten jest prezentowany w porządku od szerokiego planu do zagadnień szczegółowych. tło funkcjonowania informaty- ków jest rozpatrywane z perspektywy przemian na poziomie: gospodarki, organizacji oraz poszczególnych pracowników (jednostki). Początkowo są prezentowane wybrane przemiany specyficzne dla gospodarki opar- tej na wiedzy, zogniskowane wokół archetypu organizacyjnego: rozwój w  granicach wzrostu. ten sam proces jest także opisywany w odniesieniu do przemian zachodzących w branży it. Zarysowane są również podstawowe przemiany zachodzące na poziomie organizacji oraz na poziomie jednostki. opis przemian na poziomie jednostki jest rozbu- dowany i odnosi się do: przemian na poziomie indywidualnym, zmian w relacji przeło- żony – podwładny oraz pracownik – organizacja. Stąd skrótowy charakter definiowania przemian na poziomie organizacji: motywy te powracają w opisach relacji przełożo- ny – podwładny oraz pracownik – organizacja. W opisach zostały wyodrębnione treści
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postawy zawodowe informatyków: jednostka, zespół, organizacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: