Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00101 002572 22737464 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji. Kazusy - ebook/pdf
Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji. Kazusy - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 171
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0128-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Kazusy przedstawione w opracowaniu Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji to sposób na praktyczną naukę prawa. Pytania do kazusów wypunktowują najistotniejsze problemy. Odpowiedzi nie tylko utrwalają podstawową wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego, lecz także pokazują, jak poprawnie wnioskować z norm prawnych zawartych często w wielu ustawach, jak korzystać z literatury przedmiotu oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Trzecie wydanie zbioru wzbogacono o dziewięć nowych kazusów. Fikcyjne przypadki skonstruowane na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych zostały przygotowane jako pomoc dydaktyczna dla studentów prawa i administracji. Ta książka pomoże w zaliczeniu konwersatoriów i w zdaniu egzaminu z postępowania administracyjnego.

Dr Katarzyna Celińska-Grzegorczyk – adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dr Wojciech Piątek – adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.

Dr Wojciech Sawczyn – adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz starszy specjalista w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prof. dr hab. Andrzej Skoczylas – kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz członek Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Post´powanie administracyjne, sàdowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji Kazusy Katarzyna Celiƒska-Grzegorczyk | Wojciech Piàtek Wojciech Sawczyn | Andrzej Skoczylas pod redakcjà Andrzeja Skoczylasa Wydanie 3 Warszawa 2013 Poszczególne rozdziały napisali: Katarzyna Celińska-Grzegorczyk: rozdz. 1 (kazusy 1–6, 8–12, 14), rozdz. 4 (kazusy 40–42) Wojciech Piątek: rozdz. 1 (kazusy 7, 13), rozdz. 2 (kazusy 18, 20–22, 24), rozdz. 4 (kazusy 47, 48) Wojciech Sawczyn: rozdz. 3, rozdz. 4 (kazusy 43, 44, 49) Andrzej Skoczylas: rozdz. 2 (kazusy 15–17, 19, 23), rozdz. 4 (kazusy 45, 46) Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opra co wa nie re dak cyj ne: Anna Dudzik Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-278-0128-9 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail:biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11 ROZDZIAł I. Postępowanie administracyjne ogólne . . . . . . . . . . . 15 Kazus 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 2. Właściwość organów administracji publicznej (K. Celińska- -Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 3. Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Kazus 4. Doręczenia (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . 23 Kazus 5. Przywrócenie terminu (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . . . . 26 Kazus 6. Wszczęcie postępowania administracyjnego (K. Celińska- -Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAł II. Postępowanie egzekucyjne w administracji . . . . . . . 55 Kazus 15. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji (A. Skoczylas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 16. Następstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym (A. Skoczylas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 7. Dostęp do akt sprawy. Zawieszenie postępowania (W. Piątek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Kazus 8. Współdziałanie organów (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . . 35 38 Kazus 9. Decyzja (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 10. Odwołania (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . 41 Kazus 11. Brak udziału strony w postępowaniu (K. Celińska- Kazus 12. Wznowienie postępowania administracyjnego (K. Celińska- -Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 13. Wzruszenie decyzji ostatecznej (W. Piątek) . . . . . . . . . . Kazus 14. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków (K. Celińska- -Grzegorczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 18 29 44 46 49 52 55 59 6 Kazus 17. Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (A. Skoczylas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Kazus 18. Zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (W. Piątek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Kazus 19. Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji administracyjnej (A. Skoczylas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Kazus 20. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (W. Piątek) . . . . . . 74 Kazus 21. Egzekucja z ruchomości (W. Piątek) . . . . . . . . . . . . . . 78 Kazus 22. Grzywna w celu przymuszenia (W. Piątek) . . . . . . . . . . 81 Kazus 23. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych i postępowania 84 Kazus 24. Umorzenie postępowania egzekucyjnego (W. Piątek) . . . . 87 egzekucyjnego (A. Skoczylas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAł III. Sądownictwo administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . 91 91 Kazus 25. Ustrój sądów administracyjnych (W. Sawczyn) . . . . . . . . Kazus 26. Naczelny Sąd Administracyjny (W. Sawczyn) . . . . . . . . . 95 Kazus 27. Kompetencje sądów administracyjnych (W. Sawczyn) . . . 98 Kazus 28. Posiedzenie sądu administracyjnego (W. Sawczyn) . . . . . 103 Kazus 29. Właściwość miejscowa sądów administracyjnych (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Kazus 30. Strony i uczestnicy postępowania (W. Sawczyn) . . . . . . . 110 Kazus 31. Zdolność sądowa i procesowa. Pełnomocnicy (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 32. Doręczenia i terminy w postępowaniu sądowoadministra- 113 cyjnym (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Kazus 33. Zawieszenie i podjęcie postępowania sądowoadministracyj- nego (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Kazus 34. Posiedzenia i orzeczenia sądowe (W. Sawczyn) . . . . . . . 122 Kazus 35. Środki odwoławcze (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . 125 Kazus 36. Koszty postępowania (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . 128 Kazus 37. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Kazus 38. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Kazus 39. Środki dyscyplinowania administracji publicznej w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 ROZDZIAł IV. Złożone zagadnienia prawnoadministracyjne . . . . . . 143 Kazus 40. Przywrócenie terminu (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . . . . 143 Kazus 41. Wznowienie postępowania (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . 146 Kazus 42. Uchybienie terminowi (K. Celińska-Grzegorczyk) . . . . . . 148 Spis treściwww.lexisnexis.pl 7 Kazus 43. Doręczanie decyzji i wnoszenie odwołania (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Kazus 44. Wydawanie decyzji i wnoszenie odwołania (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Kazus 45. Odwołanie od decyzji, skarga (A. Skoczylas) . . . . . . . . . 156 Kazus 46. Niedopuszczalność odwołania (A. Skoczylas) . . . . . . . . 160 Kazus 47. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji. Wymierzenie grzywny organowi administracji publicznej (W. Piątek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Kazus 48. Dopuszczalność wniesienia odwołania, skargi i skargi kasacyjnej (W. Piątek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Kazus 49. Przykładowy zestaw zagadnień egzaminacyjnych (W. Sawczyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Spis treści Wykaz skrótów AUW CBOSA k.p.a. Konstytucja RP Lex LexisNexis MoP NSA ONSA ONSAiWSA OSN OSP OTK OSNC PiP p.p.s.a. PS p.u.s.a. RPEiS SKO SN TK – – – – „Acta Universitatis Wratislaviensis” Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych; http://orzeczenia.nsa.gov.pl ustawa z  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska „Monitor Prawniczy” – – Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Woje- wódzkich Sądów Administracyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – – „Państwo i Prawo” ustawa z  30 sierpnia 2002 r. – Prawo o  postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270) „Przegląd Sądowy” ustawa z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów admi- nistracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – – – – Samorządowe Kolegium Odwoławcze – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny 10 u.p.e.a. WSA ZNSA ZNUŁ Wykaz skrótów – ustawa z  17 czerwca 1966 r. o  postępowaniu egzeku- cyjnym w  administracji (tekst jedn. Dz.U. z  2012 r., poz. 1015 ze zm.) – wojewódzki sąd administracyjny – – „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” www.lexisnexis.pl Wstęp Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przede wszystkim jako pomoc dydaktyczna dla studentów prawa i administracji w zakresie po- stępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i egzekucyj- nego w administracji. Należy jednak zaznaczyć, iż profil pracy, ujmują- cy omawiane problemy proceduralne z  punktu widzenia konkretnych kazusów, z założenia nie mógł objąć wszystkich zagadnień z tej obszer- nej tematyki, dlatego student powinien sięgnąć dodatkowo do klasycz- nych podręczników. Układ kazusów nie pokrywa się ani z systematyką Kodeksu postępowa- nia administracyjnego, ani ustawy o  postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ani ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami ad- ministracyjnymi. Należy mieć świadomość, iż wiele kwestii z  zakresu wymienionych dziedzin prawa nie zostało w niniejszym opracowaniu poruszonych (np. dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji admini- stracyjnych oraz z zakresu niektórych środków egzekucyjnych). Auto- rzy wybrali te, z  którymi prawnicy, pracownicy administracji najczę- ściej spotykają się w swej codziennej praktyce. Przedstawione stany faktyczne są fikcyjne, odwołują się natomiast do rzeczywistych orzeczeń sądów administracyjnych. Często w jednym ka- zusie przedstawiono kilka problemów występujących w wielu orzecze- niach. Należy zaznaczyć, iż zamieszczenie konkretnej nazwy organu administracji oraz jego siedziby zawsze podyktowane jest jedynie względami dydaktycznymi (np. gdy zagadnienie dotyczy konieczności określenia właściwości organu) i nie dotyczy realnych sytuacji. Podob- nie jest przypadku zamieszczonych w kazusach imion i nazwisk stron, nazw spółek lub produktów. W tym zakresie wszelkie podobieństwo do konkretnych spraw sądowych lub administracyjnych jest jedynie przy- padkowe.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji. Kazusy
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: