Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00158 003827 21568156 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie cywilne w zarysie. Wydanie 11 - ebook/pdf
Postępowanie cywilne w zarysie. Wydanie 11 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 511
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0630-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książka jest świetnie napisanym podręcznikiem akademickim, który ma czterdziestoletnią tradycję, przeznaczonym głównie dla studentów IV i V roku prawa; może on ponadto służyć pomocą pracownikom wymiaru sprawiedliwości i innym praktykom prawa, a ze względu na warstwę teoretyczną – także przedstawicielom doktryny. Podręcznik obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego, z uwzględnieniem zmian ustawodawczych zaszłych w ostatnich latach. Publikacja posiada niewątpliwe walory dydaktyczne, jest ponadto dziełem o znaczących wartościach teoretycznych. Obszerny skorowidz rzeczowy ułatwi poruszanie się po materii podręcznika.

Prof. zw. dr hab. Witold Broniewicz – był profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, uczonym i znawcą prawa postępowania cywilnego, cenionym pedagogiem i nauczycielem wielu pokoleń prawników. Pozostawił po sobie wiele opracowań, przede wszystkim z dziedziny postępowania cywilnego, w językach polskim i obcych, publikowanych w kraju i za granicą.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak – profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym zwłaszcza postępowania egzekucyjnego.

Prof. dr hab. Ireneusz Kunicki – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego. Autor wielu publikacji z dziedziny postępowania cywilnego, poświeconych zwłaszcza problematyce orzeczeń w postępowaniu cywilnym, postępowania egzekucyjnego i międzynarodowego postępowania cywilnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Post´powanie cywilne w zarysie Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa do XI wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa do X wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa do IX wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa do VIII wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa do VII wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa do VI wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa do V wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa do IV wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1. Pojęcie i nazwa postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Rodzaje postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Prawo postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 4. Funkcja postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. ZAGADNIENIA OGÓLNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ I. Dopuszczalność drogi sądowej i właściwość trybu postępowania rozpoznawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 5. Dopuszczalność drogi sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 6. Niedopuszczalność drogi sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7. Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ II. Stosunek postępowania cywilnego przed sądami powszechnymi do innych postępowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 8. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania pojednawczego w sprawach z zakresu prawa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 9. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . I. Rozgraniczenie obu postępowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wpływ postępowania i wyroku karnego na postępowanie i orzeczenie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 17 17 18 18 18 19 19 20 20 23 23 23 26 29 33 33 33 34 37 38 38 39 39 40 6 Spis treści III. Wpływ postępowania i orzeczenia cywilnego na postępowanie i orzeczenie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 10. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Rozgraniczenie tych postępowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wzajemny wpływ tych postępowań oraz zapadłych w nich orzeczeń . . . . . ROZDZIAŁ III. Terytorialny i czasowy zasięg mocy obowiązującej prawa postępowania cywilnego. Jurysdykcja krajowa. Immunitet sądowy i egzekucyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 11. Terytorialny zasięg mocy obowiązującej prawa postępowania cywilnego . . . . § 12. Czasowy zasięg mocy obowiązującej prawa postępowania cywilnego . . . . . . . § 13. Jurysdykcja krajowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 14. Immunitet sądowy i egzekucyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ IV. Zasady postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 15. Pojęcie i rodzaje zasad postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 16. Zasada prawdy materialnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 17. Zasada dyspozycyjności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 18. Kontradyktoryjność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 19. Zasada równości stron (uczestników postępowania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 20. Zasada bezpośredniości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 21. Zasada koncentracji materiału procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 22. Zasada ustności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 23. Zasada jawności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 24. Zasada formalizmu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 25. Zasada inicjatywy procesowej organów procesowych i egzekucyjnych . . . . . . ROZDZIAŁ V. Udział w postępowaniu cywilnym prokuratora i innych organów działających na zasadach takich jak prokurator oraz organizacji pozarządowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 26. Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 27. Udział w postępowaniu cywilnym innych organów działających na zasadach takich jak prokurator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 28. Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ VI. Czynności postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 29. Pojęcie, rodzaje i ogólna charakterystyka czynności postępowania . . . . . . . . . . § 30. Pisma procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 31. Doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 32. Posiedzenie sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 33. Terminy w postępowaniu cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 34. Przywrócenie uchybionego terminu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 42 42 43 45 45 45 46 53 57 57 59 60 61 63 64 65 67 68 71 72 73 73 77 79 81 81 85 89 93 94 97 ROZDZIAŁ VII. Koszty postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 § 35. Pojęcie, funkcje i rodzaje kosztów postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 § 36. Zwrot kosztów postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 § 37. Zabezpieczenie kosztów procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 www.lexisnexis.pl Spis treści 7 ROZDZIAŁ VIII. Pomoc prawna z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 § 38. Istota i zasady pomocy prawnej z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 ROZDZIAŁ IX. Podmioty postępowania cywilnego (wiadomości ogólne) . . . . . 114 § 39. Pojęcie i rodzaje podmiotów postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 § 40. Możności i powinności uczestników postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . 115 Dział II. PROCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ROZDZIAŁ X. Istota procesu cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 § 41. Teorie dotyczące istoty procesu cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ROZDZIAŁ XI. Podmioty procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Podrozdział I. Organy procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 § 42. Przewodniczący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 § 43. Sąd (uwagi ogólne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 § 44. Właściwość sądu (wiadomości ogólne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 § 45. Właściwość rzeczowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 § 46. Wartość przedmiotu sporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 § 47. Właściwość miejscowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 § 48. Właściwość funkcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 § 49. Niewłaś ciwość sądu i jej skutki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 § 50. Skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 § 51. Sędzia i referendarz sądowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 § 52. Wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Podrozdział II. Uczestnicy postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 § 53. Strony procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 I. Dwustronność procesu cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 II. Pojęcie strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 III. Konieczne przymioty strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 § 54. Zdolność sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 § 55. Zdolność procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 § 56. Legitymacja procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 § 57. Współuczestnictwo procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 § 58. Następstwo procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 § 59. Interwencja główna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 § 60. Interwencja uboczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 § 61. Przypozwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 § 62. Działanie za stronę niebędącą osobą fi zyczną jej organu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 § 63. Przedstawicielstwo ustawowe w procesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 § 64. Kurator w procesie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 § 65. Pełnomocnictwo w procesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 § 66. Zastępstwo sądowe Skarbu Państwa i innych podmiotów państwowych . . . . . 167 ROZDZIAŁ XII. Powództwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 § 67. Pojęcie i rodzaje powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 § 68. Zagadnienie tzw. prawa do powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 8 Spis treści § 69. Przedmiot procesu cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 § 70. Kumulacja roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 § 71. Częściowe dochodzenie świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 § 72. Wytoczenie powództwa oraz inne sposoby wszczęcia procesu . . . . . . . . . . . . . . 183 § 73. Odrzucenie pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 § 74. Przesłanki procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 § 75. Doręczenie pozwu pozwanemu i jego skutki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 § 76. Ustosunkowanie się pozwanego do powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 § 77. Powództwo wzajemne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 § 78. Cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 § 79. Zmiana powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 ROZDZIAŁ XIII. Rozprawa. Ugoda sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 § 80. Rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 § 81. Ugoda sądowa i przed mediatorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 ROZDZIAŁ XIV. Dowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 § 82. Ustalenie twierdzeń faktycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 § 83. Pojęcie i przedmiot dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 § 84. Ciężar udowodnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 § 85. Środki dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 § 86. Postępowanie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 § 87. Ocena dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 § 88. Zabezpieczenie dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 § 89. Niedowodowe środki ustalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 § 90. Uprawdopodobnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 ROZDZIAŁ XV. Orzeczenia sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 § 91. Pojęcie i rodzaje orzeczeń sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 § 92. Wyrok. Pojęcie i rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 § 93. Wyrok uwzględniający i wyrok oddalający powództwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 § 94. Wyrok zasądzający, ustalający i kształtujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 § 95. Wyrok deklaratywny i wyrok konstytutywny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 § 96. Wyrok pełny, częściowy, wstępny, końcowy, łączny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 § 97. Wyrok kontradyktoryjny i wyrok zaoczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 § 98. Wydanie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 § 99. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia (rektyfi kacja) wyroków . . . . . . . . . . 244 § 100. Nakazy zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 § 101. Postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 § 102. Wykonalność orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 § 103. Prawomocność orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 § 104. Powaga rzeczy osądzonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 ROZDZIAŁ XVI. Środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 § 105. Pojęcie, system i charakterystyka środków zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 § 106. Apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 § 107. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 www.lexisnexis.pl Spis treści 9 § 108. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 § 109. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 § 110. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . . 285 § 111. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 ROZDZIAŁ XVII. Postępowania odrębne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 § 112. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 § 113. Postępowanie w sprawach małżeńskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 II. Postępowanie w sprawach o rozwód i o separację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 III. Postępowanie w innych sprawach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 § 114. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi . . . . . . 294 § 115. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 II. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 III. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . 299 § 116. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 § 117. Postępowania w sprawach rozpoznawanych przez sąd ochrony konkurencji i konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 § 118. Postępowanie nakazowe i upominawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 § 119. Postępowanie uproszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 § 120. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 § 121. Elektroniczne postępowanie upominawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 § 122. Postępowanie grupowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 § 123. Wzajemny stosunek postępowań procesowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 ROZDZIAŁ XVIII. Zawieszenie i umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 § 124. Zawieszenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 § 125. Umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Dział III. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 ROZDZIAŁ XIX. Postępowanie nieprocesowe. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . 329 § 126. Historyczne i merytoryczne podłoże postępowania nieprocesowego . . . . . . . 329 § 127. Przepisy regulujące postępowanie nieprocesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 § 128. Podmioty postępowania nieprocesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 § 129. Wszczęcie postępowania nieprocesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 § 130. Przebieg postępowania nieprocesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 § 131. Orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 § 132. Środki zaskarżenia w postępowaniu nieprocesowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 ROZDZIAŁ XX. Postępowanie nieprocesowe w poszczególnych rodzajach spraw uregulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 § 133. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 10 Spis treści § 134. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa osobowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 I. Postępowanie w sprawach o uznanie za zmarłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 II. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie zgonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 III. Uchylenie postanowienia uznającego za zmarłego albo stwierdzającego zgon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 IV. Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 § 135. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opieki i kurateli . . . 348 I. Sąd opiekuńczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 II. Sprawy małżeńskie i postępowanie w tych sprawach . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 III. Sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi i postępowanie w tych sprawach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 IV. Sprawy dotyczące przysposobienia i postępowanie w tych sprawach . . . 354 V. Sprawy z zakresu opieki i postępowanie w tych sprawach . . . . . . . . . . . . 355 VI. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 VII. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem . . . . . . . . . . . . . 358 VIII. Sprawy z zakresu kurateli i postępowanie w tych sprawach . . . . . . . . . . 359 § 136. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 § 137. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa spadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 § 138. Postępowanie w sprawach z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego . . . . . . 375 § 139. Postępowanie w sprawach depozytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 § 140. Postępowanie rejestrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 ROZDZIAŁ XXI. Postępowanie nieprocesowe w poszczególnych rodzajach spraw przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 § 141. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego . . . . . . 380 § 142. Postępowanie w sprawach dotyczących dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 I. Postępowanie w sprawach o odtworzenie dyplomów i świadectw o ukończeniu nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 II. Postępowanie w sprawach o umorzenie utraconych dokumentów (amortyzacyjne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 III. Umarzanie weksli i czeków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 § 143. Postępowanie w sprawach dotyczących nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 I. Rozgraniczenie nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 II. Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego oraz odraczanie terminu zapłaty należności z tytułu tego nabycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 § 144. Postępowanie ewidencyjne dotyczące partii politycznych . . . . . . . . . . . . . . . . 386 § 145. Postępowanie w sprawach nieletnich i dotyczące przymusowego leczenia nieletnich narkomanów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 § 146. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa medycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 § 147. Postępowanie w sprawach przymusowego leczenia alkoholików . . . . . . . . . . . 391 § 148. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa o notariacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 § 149. Postępowanie w sprawach dotyczących obywatelstwa i zmiany nazwiska dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 www.lexisnexis.pl Spis treści 11 I. Postępowanie w sprawach dotyczących obywatelstwa dziecka . . . . . . . . . . 393 II. Postępowanie w sprawach dotyczących zmiany nazwiska dziecka . . . . . . . 393 § 150. Postępowanie w sprawach z zakresu spółdzielczego prawa mieszkaniowego . . 394 § 151. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa wyborczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 § 152. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 § 153. Postępowanie ze skargi na odmowę przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu inicjatywy ustawodawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 § 154. Postępowanie z odwołań na odmowę rejestracji układów zbiorowych pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 § 155. Postępowanie dotyczące wyborów do rady powiatowej izby rolniczej . . . . . . 403 Dział IV. SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Dział V. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT (REKONSTRUKCYJNE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Dział VI. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 I. Przedmiot, cel, rodzaj i warunki zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 II. Przebieg postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Dział VII. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 ROZDZIAŁ XXII. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 § 156. Egzekucja i postępowanie egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 § 157. Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (klauzulowe), właściwe postępowanie egzekucyjne i postępowanie podziałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 § 158. Postępowanie egzekucyjne a sądowe cywilne postępowanie rozpoznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 § 159. Egzekucja sądowa a egzekucja administracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 § 160. Rodzaje egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 § 161. Podmioty postępowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 § 162. Środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 ROZDZIAŁ XXIII. Podstawy egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 § 163. Tytuł wykonawczy zwykły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 § 164. Zaświadczenia w postępowaniach europejskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 § 165. Klauzula wykonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 § 166. Nadawanie klauzuli wykonalności zagranicznym tytułom egzekucyjnym . . . 442 § 167. Tytuły wykonawcze szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 ROZDZIAŁ XXIV. Ograniczenia egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 ROZDZIAŁ XXV. Powództwa przeciwegzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 § 168. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 § 169. Powództwo opozycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 § 170. Powództwo ekscydencyjne albo interwencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 12 Spis treści ROZDZIAŁ XXVI. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego . . . . 452 § 171. Wszczęcie egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 § 172. Dalsze czynności egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 § 173. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 § 174. Umorzenie postępowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 ROZDZIAŁ XXVII. Egzekucja świadczeń pieniężnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 § 175. Egzekucja z ruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 § 176. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 § 177. Egzekucja z rachunków bankowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 § 178. Egzekucja z innych wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 § 179. Egzekucja z innych praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 § 180. Egzekucja z nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 § 181. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 § 182. Uproszczona egzekucja z nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 § 183. Egzekucja ze statków morskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 § 184. Egzekucja przez zarząd przymusowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 § 185. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego . . . . . 477 § 186. Wyjawienie majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 § 187. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 § 188. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 § 189. Podział sumy uzyskanej z egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 ROZDZIAŁ XXVIII. Egzekucja świadczeń niepieniężnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 ROZDZIAŁ XXIX. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego i przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Dział VIII. MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 § 190. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 § 191. Międzynarodowa pomoc prawna i niektóre inne zagadnienia dotyczące postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 § 192. Prawo pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 § 193. Uznanie orzeczeń sądów zagranicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 I. Skuteczność orzeczeń sądów zagranicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 II. Postępowanie w sprawie ustalenia uznania orzeczenia sądu zagranicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 Skorowidz rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów a.s.c. – ustawa z 26 wrześ nia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. 2011, Nr 212, poz. 1264 ze zm. Dz.U. Dz.Urz. UE k.c. – Dziennik Ustaw, od 2012 r. bez numerów – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. k.k. k.k.s. k.k.w. k.m. k.p. k.p.a. k.p.c. k.p.k. k.r.o. KRS k.s.h. k.w. z 2014 r., poz. 121) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – ustawa z 10 wrześ nia 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) – ustawa z 18 wrześ nia 2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn. z 2013 r., poz. 758 ze zm.) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – ustawa z 17 listo pada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.) – Krajowy Rejestr Sądowy – ustawa z 15 wrześ nia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze sprost.) – ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 707 ze zm.) k.wyb. – ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) Konstytucja – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) 14 p.e.a. p.p.m. Wykaz skrótów – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini- stracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.) – ustawa z 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) p.p.s.a. – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami admini- stracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) pr.bank. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. pr.g.g. pr.not. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) – ustawa z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm.) – ustawa z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 164 ze zm.) pr.pocz. – ustawa z 23 listo pada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1529) pr.przew. – ustawa z 15 listo pada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 1173 ze zm.) pr.spółdz. – ustawa z 16 wrześ nia 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1443) p.u.n. – ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst p.w.k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cy- jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.) p.w.k.p.c. – ustawa z 17 listo pada 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postę- wilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) r. nr 805/2004 powania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297) – rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz.Urz. UE 2004 L 143/15 ze zm.) r. nr 1896/2006 – rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europej- skiego nakazu zapłaty (Dz.Urz. UE 2006 L 399/1 ze zm.) r. nr 861/2007 r. nr 4/2009 r.u.s.p. – rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz.Urz. UE 2007 L 199/1 ze zm.) – rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właś ciwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz. UE 2009 L 7/1 ze zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. – Re- gula min urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) u.eur.zgr.int. – ustawa z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów go- u.k. u.k.s. spodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst. jedn. Dz.U z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) – ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów 15 u. o KRS – ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1203 ze zm.) u. o p.p. – ustawa z 25 wrześ nia 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1384) u. o Prok. Gen. SP u. o SN – ustawa z 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1150 ze zm.) – ustawa z 23 listo pada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 499) u. o s.z.p.p. – ustawa z 25 wrześ nia 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa u.part.pol. – ustawa z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jedn. Dz.U. państwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) u.p.g. u.p.n. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) – ustawa z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) – ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet- nich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) u.r.lok. – ustawa z 15 wrześ nia 2000 r. o referendum lokalnym (tekst jedn. u.r.ogól. – ustawa z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Dz.U. z 2013 r., poz. 706) u.s.a. u.s.p. Nr 57, poz. 507 ze zm.) – ustawa z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) – ustawa z 27 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) u.spółdz.eur. – ustawa z 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz.U. Nr 149, poz. 1077 ze zm.) u.w.l. – ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) zast.rej. – ustawa z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze za- stawów (tekst jedn. Dz.U. 2009, Nr 67, poz. 569 ze zm.) Artykuły przytoczone bez wskazania aktu prawnego oznaczają artykuły k.p.c. (cyfry arab- skie) albo artykuły p.w.k.p.c. (cyfry rzymskie). Przedmowy Przedmowy Przedmowy Przedmowa do XI wydania Straciliśmy Mistrza i Przyjaciela W dniu 4 listo pada 2013 r. zmarł w wieku 90 lat prof. zw. dr hab. Witold Broniewicz, emerytowany Profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Odszedł od nas wybitny uczony i znawca prawa postępowania cywilnego, ceniony pedagog i nauczyciel wielu pokoleń prawników. Jedną z najważniejszych publikacji Profesora jest obszerny podręcznik aka- demicki Postępowanie cywilne w zarysie, który doczekał się dziesięciu wydań (wydanie pierwsze – 1973 r., wydanie dziesiąte – 2008 r.). Podręcznik ten powstał z wykładów prowadzonych przez Profesora na Uniwersytecie Łódzkim. Opracowanie to obejmuje usystematyzowany całokształt polskiego postępowania cywilnego i należy do czołowej pozycji polskiej literatury postępowania cywilnego. Oprócz niewątpliwych walorów dydaktycznych wymieniony podręcznik jest bowiem dziełem o znaczących warto- ściach teoretycznych. Postępujący wraz z wiekiem upadek sił nie pozwolił Profesorowi przygotować jedena- stego wydania wymienionego podręcznika, mimo pilnej potrzeby i dużego zapotrze- bowania ze strony studentów i praktyków prawa na taką publikację, uwzględniającą liczne zmiany, jakim prawo postępowania cywilnego uległo w ostatnich latach. Z tych względów, dzięki uprzejmej zgodzie Profesora Witolda Broniewicza, podjęliśmy się zadania przygotowania nowej wersji podręcznika, wprowadzając do jego treści wiele zmian i uaktualnień, wynikających głównie z nowego ustawodawstwa z zakresu po- stępowania cywilnego oraz sugestii Profesora, będących wynikiem Jego doświadczeń dydaktycznych i przemyśleń teoretycznych. W rezultacie niektóre partie podręcznika uległy pewnym modyfi kacjom, inne zaś zostały napisane od nowa. Staraliśmy się przy tym zachować w możliwie najszerszym zakresie pierwotny kształt podręcznika nadany mu przez Profesora w dziesiątym wydaniu, zwłaszcza w jego warstwie koncepcyjnej i teoretycznej. Niniejsze wydanie podręcznika Profesora Witolda Broniewicza uwzględnia liczne i nie- kiedy głębokie zmiany ustawodawstwa zaszłe w latach 2008–2013. Przy zachowaniu dotychczasowego układu podręcznika jego obecna treść wykazuje pewne, niekiedy tylko istotne różnice w porównaniu z treścią jego poprzedniego wydania. Andrzej Marciniak, Ireneusz Kunicki 18 Przedmowy Przedmowa do X wydania Ukazanie się dziesiątego, a w upływającym trzyleciu trzeciego wydania podręcznika powinno z pewnością sprawić satysfakcję autorowi. W danym wypadku uczucie to ma jednak charakter połowiczny. Polskie postępowanie cywilne już w dawniejszym okresie zostało dotknięte prawdziwym zalewem nowelizacji dotyczącego go ustawo- dawstwa (patrz przedmowa do wydania VI). Zalew ten trwał i później, aby w latach bezpośrednio poprzedzających opublikowanie niniejszego wydania osiągnąć apogeum. Zmuszało to każdorazowo, przy opracowywaniu kolejnych wydań, do żmudnego do- stosowywania nowych tekstów do tekstów istniejących. Przyjęte zaś w kolejnych nowelizacjach nowe unormowania były nie tylko liczne, ale nie zawsze szczęśliwe w swej treści czy też w zapewnieniu należytej synchronizacji z innymi unormowa- niami — dawnymi i nowymi. Niekiedy też naruszały one wręcz podstawowe zasady postępowania cywilnego. Wspomniane unormowania zostały, rzecz jasna, uwzględ- nione przy redagowaniu niniejszego wydania podręcznika w koniecznym, lecz nie za- wsze w pełnym zakresie. Zdawać sobie bowiem trzeba sprawę z tego, że podręcznik ze względu na swój zarysowy charakter może zawierać przytoczenie treści unormowań jedynie w okreś lonych granicach (niemożliwe jest przytoczenie w nim pełnej treści wszystkich przepisów z zakresu danej dyscypliny, zwłaszcza jeżeli jest nią postępo- wanie cywilne, uregulowane zarówno najdłuższym w prawie polskim Kodeksem, jak i wieloma innymi ustawami, zob. s. 27), z drugiej zaś strony powinien posiadać odpo- wiednią warstwę historyczną i teoretyczną. Ta ostatnia została w niniejszym wydaniu podręcznika nieco rozszerzona. Podobnie jak w przy poprzednich wydaniach, również w przygotowaniu wydania ni- niejszego wielką pomoc okazał Pan Doktor Ireneusz Kunicki, który zaktualizował także sporządzony przez siebie i podnoszący wydatnie wartość podręcznika obszerny skoro- widz rzeczowy. Wyrażam Mu moją głęboką wdzięczność. Witold Broniewicz Przedmowa do IX wydania Wyczerpanie poprzedniego wydania podręcznika oraz zaszłe w międzyczasie bardzo liczne i obszerne zmiany ustawodawcze zmusiły mnie do przygotowania wydania nowego. Również i tym razem w pracach nad podręcznikiem brał w szerokim zakresie udział Pan Doktor Ireneusz Kunicki, któremu pragnę wyrazić moje najgłębsze podziękowanie. Witold Broniewicz Przedmowa do VIII wydania Sześcioletni okres, jaki upłynął od poprzedniego wydania mojego podręcznika, zna- czony był licznymi, szeroko niekiedy zakrojonymi zmianami prawa postępowania cy- wilnego. Spowodowało to dezaktualizację dotychczasowych wydań i zrodziło potrzebę www.lexisnexis.pl Przedmowy 19 opracowania wydania nowego. Zgłaszanym w tym względzie z różnych stron zapy- taniom, postulatom i ponagleniom nie mogłem, niestety, uczynić zadość, gdyż stały temu na przeszkodzie wciąż nowe inicjatywy legislacyjne odnoszące się nie tylko do Kodeksu postępowania cywilnego, lecz także do licznych innych ustaw dotyczących tego postępowania. Doszedłszy jednak do wniosku, że w chwili obecnej groźba tego rodzaju uległa zasadniczemu zmniejszeniu, podjąłem pracę nad niniejszym wydaniem podręcznika. Konieczność prowadzenia tych prac w dużym pośpiechu, nie zawsze na- leżyta klarowność nowych (a niekiedy i dawniejszych) unormowań i zastanawiająca niekiedy długość tychże musiały z konieczności wpłynąć na postać podręcznika i treść niektórych przyjętych w nim rozwiązań. Redukcji uległa też liczba przypisów, a to z uwagi na istniejące możliwości informacyjne, które w stopniu o wiele wyższym mogą zapewnić wiadomości o istniejącym piśmiennictwie. Niektóre z przypisów wykorzy- stałem do poczynienia krytycznych uwag co do pewnych unormowań ustawowych. Pominięty został też dział poświęcony postępowaniu upadłościowemu, jednak w wielu miejscach przytoczyłem wiadomości dotyczące tego postępowania. Przygotowanie nowego wydania podręcznika w czasie, w jakim nastąpiło, byłoby nie- możliwe bez udziału Pana Doktora Ireneusza Kunickiego, który nie żałując czasu ani wysiłku, sporządził zestaw zaktualizowanych ustaw szczególnych wykorzystanych w podręczniku, służył swoim zdaniem w licznych dyskusjach merytorycznych o przy- jętych w podręczniku rozwiązaniach oraz czuwał nad stroną techniczną przygotowa- nego dla Wydawnictwa tekstu. Składam Mu serdeczne podziękowania. Witold Broniewicz Przedmowa do VII wydania Niespodziewanie szybkie rozejście się poprzedniego wydania niniejszego podręcz- nika wywołało konieczność pospiesznego, niestety, przygotowania wydania nowego. Uwzględnione w nim zostały dość liczne – jak na tak krótki okres – zmiany ustawo- dawcze oraz w niezbędnym zakresie nowe piśmiennictwo i orzecznictwo Sądu Najwyż- szego. Modyfi kacjom uległy też będące owocem nowych przemyśleń ujęcia pewnych zagadnień. Panu Doktorowi Ireneuszowi Kunickiemu pragnę wyrazić podziękowania za wiele zna- czących uwag co do treści podręcznika i pomoc w przygotowaniu jego kolejnej edycji. Witold Broniewicz Przedmowa do VI wydania W okresie od ukazania się poprzedniego wydania podręcznika polskie postępowanie cywilne padło ofi arą nowego ustawodawstwa. Sam tylko Kodeks postępowania cy- wilnego stanowiący główny akt prawny regulujący to postępowanie uległ we wspo- mnianym okresie dziesięciu nowelizacjom. Oprócz tego wydanych zostało kilkanaście ustaw wprowadzających poważne zmiany przede wszystkim w takich rodzajach postę- 20 Przedmowy powania cywilnego, jak: nieprocesowe, egzekucyjne i upadłościowe. Spowodowało to konieczność nowego ujęcia przedstawionych w podręczniku zagadnień, przy jednocze- snym rozszerzeniu ich liczby w porównaniu z wydaniem poprzednim. Podręcznik w obecnym wydaniu ma na celu dać aktualny, zarysowo pełny i w miarę możliwości przystępny obraz polskiego postępowania cywilnego. W szczególności, co wypada zaznaczyć, podręcznik w tym wydaniu zawiera po raz pierwszy, o ile chodzi o literaturę przedmiotu, omówienie wyczerpującej listy spraw rozpoznawanych w po- stępowaniu nieprocesowym na mocy innych ustaw niż Kodeks postępowania cywilnego (rozdział XX). Treść obecnego wydania daje przy tym wyraz nowym przemyśleniom i koncepcjom teoretycznym. W wydaniu obecnym został uwzględniony stan prawny na 1 marca 1998 r. Witold Broniewicz Przedmowa do V wydania Szybkie rozejście się IV wydania niniejszego podręcznika z 1995 r., jak również jego znaczna dezaktualizacja wywołana późniejszymi zmianami ustawodawstwa, a przede wszystkim wejściem w życie ustawy z 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępo- wania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej – Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw skłoniły mnie do przygotowania kolejnego wydania. Uwzględnia ono nie tylko wspo- mniane zmiany ustawodawcze według stanu na dzień 1 lipca 1996 r. oraz nowe publi- kacje, lecz także dalsze przemyślenia. Do tekstu wprowadzono też konieczne poprawki i modyfi kacje. Witold Broniewicz Przedmowa do IV wydania Niniejsze wydanie mojego podręcznika ukazuje się w dwanaście lat po wydaniu po- przednim z 1983 r. Zaszłe w tym czasie bardzo liczne i głębokie niekiedy zmiany usta- wodawstwa, dalsze doświadczenia dydaktyczne i przemyślenia, a także rozszerzona objętość podręcznika sprawiły, iż przy zachowaniu dawnego układu obecna jego treść wykazuje zasadnicze różnice w porównaniu z treścią tamtego wydania. Jest to zatem podręcznik nowy, nie tylko z racji daty swojego ukazania się i numeru wydania, lecz również z uwagi na wprowadzone do niego wspomniane zmiany treściowe. W miarę możności dążyłem do zachowania w podręczniku należytego i wyrównanego stopnia szczegółowości, poświęcając jednak szerszą niekiedy uwagę zagadnieniom o istotniejszym znaczeniu teoretycznym czy praktycznym. Powiązania zachodzące między okreś lonymi zagadnieniami starałem się zaznaczyć przez odesłanie w danym miejscu do innych odpowiednich paragrafów podręcznika. W skromnym i niezbędnym jedynie zakresie podane są w podręczniku przykłady ilustrujące pewne kwestie. Wła- www.lexisnexis.pl Przedmowy 21 ściwym bowiem miejscem ku temu są ćwiczenia i seminaria, żeby nie wspomnieć już o tym, że przykładów takich dostarczać może bieżące orzecznictwo i literatura. Moż- liwie wyczerpująco wskazane są w podręczniku zasadnicze przepisy nie tylko głównej ustawy regulującej postępowanie cywilne, jaką jest Kodeks postępowania cywilnego, ale także innych ustaw, a niekiedy także aktów wykonawczych. Przy korzystaniu z pod- ręcznika jednoczesne sięganie do tych przepisów jest nie tylko wskazane, ale wręcz niezbędne. Podręcznik powstał z wykładów prowadzonych przeze mnie od wielu lat na Uniwersy- tecie Łódzkim, z którym jestem związany od samego niemal jego początku. Pragnąłbym to nowe wydanie podręcznika, ukazujące się w jubileuszowym, pięćdziesiątym roku istnienia Uniwersytetu, zadedykować mu jako skromny wyraz tych związków. W pod- ręczniku uwzględniony został stan prawny na 31 sierpnia 1995 r. Witold Broniewicz Wstęp WstępWstęp § 1. Pojęcie i nazwa postępowania cywilnego 1 Postępowanie cywilne jest prawnie zorganizowanym działaniem ludzkim służącym załatwianiu spraw cywilnych. Przez załatwianie spraw cywilnych należy rozumieć rozpoznawanie tych spraw, przymusowe wykonywanie orzeczeń są- dowych i innych aktów w tych sprawach oraz dokonywanie innych czynności w tychże sprawach (zob. § 4). Co do pojęcia sprawy cywilnej zob. § 5. Praźródłem terminu „postępowanie” jest łacińskie słowo processus, którego w znaczeniu prawnym, tj. na oznaczenie postępowania sądowego, zaczęto, z dodaniem przymiotnika iudi- ciarius (stąd termin processus iudiciarius), używać w średniowieczu w prawie włosko-kanonicznym. W dawnym polskim prawie sądowym, obok łacińskiego terminu processus iudiciarius, używano na okreś lenie postępowania sądowego takich terminów polskich, jak: „prza”, „proces” i „postępek są- dowy”. W XIX w. wszedł w życie, zwłaszcza na terenie Królestwa Polskiego, termin „postępowanie cywilne”. W szczególności terminu tego używano w polskich tłumaczeniach francuskiego kodeksu postępowania cywilnego (code de procédure civile) z 1806 r., który w 1808 r. został wprowadzony w Księstwie Warszawskim i obowiązywał w Królestwie Polskim do roku 1875. Jednakże w dalszym ciągu używano powszechnie w języku prawniczym takich terminów, jak „proces cywilny” i „proce- dura cywilna”. Taki stan rzeczy przetrwał do połowy ubiegłego stulecia. Aczkolwiek ustawodawstwo polskie już w 1930 r. okreś liło zasadniczą ustawę regulującą postępowanie cywilne mianem Kodeksu postępowania cywilnego, to jednak w dalszym ciągu używany był w języku prawniczym, i to na okreś lenie wszystkich postępowań regulowanych w tym Kodeksie (postępowanie sporne, egzeku- cyjne i zabezpieczające), termin „proces cywilny”, a niekiedy „procedura cywilna”. Ten stan rzeczy został ostatecznie przezwyciężony w latach pięćdziesiątych XX w., w którym zapa- nował niepodzielnie termin „postępowanie cywilne”. Terminem „proces cywilny” zaczęto okreś- lać – zgodnie z terminologią ustawową – jedynie zasadniczy tryb postępowania rozpoznawczego, jakim było postępowanie sporne uregulowane w części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r. Obecnie obowiązujący Kodeks postępowania cywilnego postępowanie to okreś la terminem „proces” (art. 13, nagłówek księgi pierwszej części pierwszej). W celu bliższego oznaczenia, o jaki proces chodzi, dodaje się w języku prawniczym do tego terminu słowo „cywilny”. § 2. Rodzaje postępowania cywilnego 1. Postępowanie cywilne nie ma charakteru jednolitego, obejmuje bowiem wiele postępowań, a mianowicie: a) proces, 2 24 Wstęp b) postępowanie nieprocesowe, c) postępowanie zabezpieczające, d) postępowanie egzekucyjne, e) postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, f) postępowanie w sprawie ustalenia uznania orzeczeń sądów państw obcych, g) postępowanie upadłościowe, h) postępowanie naprawcze, i) postępowanie przed sądem polubownym. 2. W ramach procesu można wyróżnić: a) postępowanie zwykłe służące rozpoznawaniu spraw, które nie podlegają rozpo- znaniu w postępowaniach odrębnych bądź które przeszły do niego z tych postę- powań (zob. § 123), b) siedemnaście postępowań odrębnych, z których każde służy rozpoznawaniu spraw okreś lonego rodzaju i uregulowane jest przepisami jego tylko dotyczącymi oraz przepisami o postępowaniu zwykłym (zob. § 7 i rozdz. XVII), c) postępowanie pojednawcze, które służy ugodowemu załatwianiu spraw przed ich ewentualnym skierowaniem do rozpoznania w postępowaniu zwykłym albo w okreś lonym postępowaniu odrębnym (zob. § 81), d) postępowanie mediacyjne, które służy ugodowemu załatwianiu spraw przed media- torem na mocy umowy stron albo skierowania sądowego (zob. § 81 ad 3, Nb 325). 3. W ramach postępowania nieprocesowego można wyróżnić: a) postępowanie zwykłe regulowane przepisami ogólnymi o postępowaniu niepro- cesowym (art. 506–525), przepisami tytułu wstępnego (art. 1–13) i odpowiednio przepisami o procesie (art. 13 § 2 ), b) wiele postępowań odrębnych, z których każde ma zastosowanie w sprawach okreś- lonego rodzaju, regulowane jest zaś, poza przepisami wskazanymi pod lit. a, także przepisami szczególnymi zawartymi bądź w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 526–6948), bądź też w innych ustawach. Dotyczy to większości postępowań należących do postępowania nieprocesowego (zob. rozdz. XX i XXI). 4. W ramach postępowania egzekucyjnego można wyróżnić: a) postępowanie o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, czyli tzw. postępowanie klauzulowe (art. 776–795, zob. § 165), b) postępowanie o nadanie zagranicznemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wyko- nalności (art. 1150–115312, zob. § 166), c) właś ciwe postępowanie egzekucyjne (art. 796–1088, zob. § 171–188), d) postępowanie podziałowe, czyli dotyczące podziału sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1023–1040, zob. § 189). 5. Wśród postępowań cywilnych szczególnie istotne znaczenie ma proces i postępowanie egzekucyjne. Proces jest głównym trybem postępowania cywilnego, co przejawia się tym, że: a) jest on zasadniczym trybem postępowania rozpoznawczego przed sądem po- wszechnym, ponieważ ustawa przekazuje sprawy cywilne do rozpoznawania w trybie procesu w sposób generalny, podczas gdy do rozpoznania w innych try- bach przekazuje te sprawy w sposób szczególny (art. 13 § 1), www.lexisnexis.pl 3 4 5 6 Wstęp 25 b) przepisy o procesie stosuje się odpowiednio w innych postępowaniach cywilnych ure- gulowanych zarówno w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 13 § 2), jak i innych ustawach (zob. rozdz. XX i XXI oraz art. 35, 37, 58, 59, 229, 381 p.u.n.), a także w in- nych postępowaniach niż cywilne, jak np. postępowanie przed sądami administracyj- nymi (zob. § 10 in fine) czy postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym (art. 20 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.). Postępowanie egzekucyjne służy przymusowemu wykonywaniu rozstrzygnięć po- wstałych w postępowaniach cywilnych toczących się przed sądami powszechnymi, jak również w postępowaniu przed sądem polubownym, w postępowaniu pojednawczym w sprawach z zakresu prawa pracy, a także w postępowaniu karnym (zob. § 8, 9 pkt I, § 163–165). 6. Z punktu widzenia celu postępowania cywilnego należy rozróżnić postę- powanie rozpoznawcze i postępowanie wykonawcze. Postępowanie roz- poznawcze ma na celu ustalenie istnienia albo nieistnienia normy prawnej indywi- dualno-konkretnej, natomiast postępowanie wykonawcze ma na celu przymusowe urzeczywistnienie tej normy (zob. § 4 i 156). 7 Trybami postępowania rozpoznawczego są przede wszystkim proces i postępowanie nieprocesowe, a poza tym: postępowanie zabezpieczające, postępowanie w razie zagi- nięcia lub zniszczenia akt i postępowanie w sprawie ustalenia uznania orzeczeń sądów państw obcych. Postępowaniem rozpoznawczym jest również postępowanie przed sądem polubownym (zob. dział IV). Do postępowań wykonawczych należy przede wszystkim postępowanie egzekucyjne, w tym że objęte nim postępowania o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wy- konalności mają charakter postępowań rozpoznawczych; są nimi także inne postępo- wania wykonawcze (art. art. 5781, 635 § 4 i 743 § 2). Postępowania upadłościowe i na- prawcze mają charakter mieszany: rozpoznawczo-wykonawczy. 7. W każdym toczącym się postępowaniu występuje zawsze postępowanie główne, zwane przez ustawę postępowaniem w sprawie (por. art. 359 i 394 § 1), i mogą wystę- pować postępowania wpadkowe (incydentalne) oraz postępowania uboczne. 8 stało wszczęte. Postępowanie główne ma na celu załatwienie sprawy cywilnej, w której zo- Postępowanie wpadkowe ma na celu rozstrzygnięcie kwestii proceduralnej, warunkującej częstokroć możność przeprowadzenia postępowania głównego lub ubocznego. Przykładem może być postępowanie mające na celu zbadanie, czy strona ma zdolność procesową, i służące ewentualnemu uzupełnieniu braku tej zdolności (zob. § 55), postępowanie o przywrócenie terminu (zob. § 34) czy też postępowanie ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (zob. § 111). Postępowanie uboczne ma na celu rozstrzygnięcie kwestii
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie cywilne w zarysie. Wydanie 11
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: