Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 003164 21323669 na godz. na dobę w sumie
Pozwolenie zintegrowane Procedura uzyskania krok po kroku - ebook/pdf
Pozwolenie zintegrowane Procedura uzyskania krok po kroku - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 120
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326964923 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Pozwolenie zintegrowane – procedura uzyskania krok po kroku' to publikacja, dzięki której przedsiębiorca nauczy się przygotowywać wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, oraz wniosek o zmianę takiego pozwolenia. W publikacji podpowiadamy, jak wyliczyć opłatę rejestrową oraz sporządzić sprawozdanie PRTR. Czytelnik znajdzie również informacje, jak sformułować obowiązki monitoringu w pozwoleniu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

POZWOLENIE ZINTEGROWANE Pozwolenie zintegrowane zostało wprowadzone dla działalności mogących wywierać znaczny, mierzalny wpływ na poszczególne elementy lub całość środowiska. Procedura obejmująca sporządzenie wniosku oraz uzyskanie tego pozwolenia należy do jednych z najbardziej skomplikowanych postępowań związanych z uzgodnieniem kwestii korzy- stania ze środowiska oraz wprowadzania do niego zanieczyszczeń. Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy o pozwoleniu zintegrowanym, z którego można dowiedzieć się między innymi: • czym szczególnym charakteryzuje się pozwolenie zintegrowane; • kiedy instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego; • czym są najlepsze dostępne techniki (BAT); • jak przygotować wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego; • jakie dokumenty trzeba przedłożyć wraz z wnioskiem; • gdzie powinien trafić wniosek i jakie opłaty się z tym wiążą; • jak w praktyce wygląda procedura uzyskania pozwolenia; • jak ustalić obowiązki monitoringowe spoczywające na prowadzącym instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego; • kiedy trzeba wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia, • jak sporządzić raport początkowy, a także • jak wywiązać się z obowiązku sprawozdania PRTR. Pozwolenie zintegrowane dotyczy emisji zanieczyszczeń i korzystania ze środowiska, i kompleksowo uwzględnia wszystkie aspekty eksploatacji instalacji w odniesieniu do jej oddziaływania na środowisko. Dzięki temu możesz działać w oparciu o jedną decyzję administracyjną, zamiast kompletować odrębne pozwolenia sektorowe. Nie oznacza to jednak, że zakres informacji przekazywanych we wniosku jest od A do Z tożsamy z wymogami dla wszystkich poszczególnych pozwoleń sektorowych. Procedurę pozwolenia zintegrowanego przewidziano dla instalacji o wyjątkowo silnym oddziaływa- niu na środowisko z tytułu skali działalności czy też specyfiki samych procesów technolo- gicznych – stąd też stopień szczegółowości wniosku jest bardzo duży. W niniejszej publikacji procedurę pozwolenia zintegrowanego prezentujemy w przejrzysty i łatwy do zrozumienia sposób, tak by każdy z nas samodzielnie potrafił je przygotować. ISBN 978-83-269-6492-3 0 3 U O U Cena brutto 79 zł Procedura uzyskania krok po krok Pozwolenie zintegrowane – procedura uzyskania krok po kroku UOU30.indd 1 25.05.2017 15:19 Autorzy: Agnieszka Bisiorek, Przemysław Dąbrowski, Dorota Rosłoń, Anna Ujda Redakcja: Agnieszka Bisiorek Menedżer produktu: Mariusz Miętusiewicz Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: MDRUK ISBN: 978-83-269-6492-3 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja „Pozwolenie zintegrowane – procedura uzyskania krok po kroku” została przygotowana z zacho- waniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Pozwolenie zintegrowane – procedura uzyskania krok po kroku” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Pozwolenie zintegrowane – procedura uzyskania krok po kroku” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOU30.indd 2 25.05.2017 15:19 Spis treści Spis treści Wstęp ................................................................................................................. 5 Słownik pojęć ..................................................................................................... 7 Rozdział 1. Instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego ....... 14 1.1. Czym jest instalacja IPPC ............................................................................. 14 1.2. Szczegółowy wykaz instalacji IPPC ............................................................... 15 1.3. Jak zaklasyfikować instalację ....................................................................... 23 1.4. Kiedy wystąpić z wnioskiem ........................................................................ 25 1.5. Kto wydaje pozwolenie ................................................................................ 25 Rozdział 2. Koszty administracyjne ................................................................... 26 2.1. Opłata rejestracyjna .................................................................................... 26 2.2. Opłata skarbowa .......................................................................................... 41 Rozdział 3. Najlepsza dostępna technika (BAT) ................................................. 43 3.1. Czym jest BAT .............................................................................................. 43 3.2. Dokumenty referencyjne ............................................................................. 44 Rozdział 4. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego ............................ 48 4.1. Zawartość wniosku ...................................................................................... 48 4.2. Charakterystyka poszczególnych części wniosku ......................................... 54 4.3. Jakie dokumenty przedłożyć w urzędzie ...................................................... 75 Rozdział 5. Jak sformułować obowiązki monitoringu w pozwoleniu zintegrowanym ............................................................................................ 76 5.1. Bilans zużycia wody .................................................................................... 76 5.2. Metodyka analiz ......................................................................................... 77 5.3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza ........................................................... 78 5.4. Monitoring hałasu ...................................................................................... 82 5.5. Kontrola ścieków ........................................................................................ 84 5.6. Monitoring gospodarki odpadami ............................................................... 85 5.7. Monitoring stanu jakości środowiska .......................................................... 86 5.8. Kontrola środowiska gruntowo-wodnego ................................................... 87 5.9. Monitoring składowiska odpadów .............................................................. 88 UOU30.indd 3 3 25.05.2017 15:19 Pozwolenie zintegrowane – procedura uzyskania krok po kroku Rozdział 6. Raport początkowy ......................................................................... 91 6.1. Czym jest raport początkowy ...................................................................... 91 6.2. Kogo dotyczy raport początkowy ................................................................. 92 6.3. Substancje powodujące ryzyko ................................................................... 93 6.4. Analiza ryzyka .............................................................................................. 94 6.5. Etapy sporządzania raportu początkowego ................................................. 97 6.6. Raport końcowy ......................................................................................... 102 Rozdział 7. Okresowa analiza pozwolenia ....................................................... 104 7.1. Kiedy następuje analiza pozwoleń ............................................................. 104 7.2. Terminy analiz pozwoleń ........................................................................... 106 Rozdział 8. Zmiana pozwolenia zintegrowanego ............................................. 107 8.1. Istotna i nieistotna zmiana instalacji ......................................................... 107 8.2. Udział społeczeństwa ................................................................................ 111 Rozdział 9. Sprawozdanie PRTR ...................................................................... 113 9.1. Rejestracja w KRUiTZ ................................................................................. 113 9.2. Obowiązek sprawozdawczy ....................................................................... 114 9.3. Co raportujemy ......................................................................................... 115 9.4. Jak raportujemy ......................................................................................... 116 9.5. Kary ........................................................................................................... 117 Podstawa prawna ........................................................................................... 118 4 UOU30.indd 4 25.05.2017 15:19 WStęP Instytucja pozwoleń zintegrowanych została przewidziana dla dzia- łalności mogących wywierać znaczny, mierzalny wpływ na poszczególne elementy lub całość środowiska. Procedura obejmująca sporządzenie wniosku oraz uzyskanie tego pozwolenia należy do jednych z najbardziej skomplikowanych postępowań związanych z uzgodnieniem kwestii korzy- stania ze środowiska oraz wprowadzania do niego zanieczyszczeń. Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy o pozwoleniu zin- tegrowanym, z którego można dowiedzieć się między innymi: z czym szczególnym charakteryzuje się pozwolenie zintegrowane, z kiedy instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego, z czym są najlepsze dostępne techniki (BAT), z jak przygotować wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, z jakie dokumenty trzeba przedłożyć wraz z wnioskiem, z gdzie powinien trafić wniosek i jakie opłaty się z tym wiążą, z jak w praktyce wygląda procedura uzyskania pozwolenia, z jak ustalić obowiązki monitoringowe spoczywające na prowadzącym instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego, z kiedy trzeba wystąpić z wnioskiem o zmianę pozwolenia. Pozwolenie zintegrowane dotyczy emisji zanieczyszczeń i korzystania ze środowiska, i kompleksowo uwzględnia wszystkie aspekty eksploatacji instalacji w odniesieniu do jej oddziaływania na środowisko. Dzięki temu UOU30.indd 5 5 25.05.2017 15:19 możesz działać na podstawie jednej decyzji administracyjnej, zamiast kompletować odrębne pozwolenia sektorowe, takie jak: z pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza; z pozwolenie na wytwarzanie odpadów; z elementami zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania oraz zbierania i transportu odpadów; z pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; z pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie substancji szczególnie szkodliwych do urządzeń kanalizacyjnych; z pozwolenie na pobór wód; z pozwolenie na emisję hałasu. Nie oznacza to jednak, że zakres informacji przekazywanych we wniosku jest od A do Z tożsamy z wymogami dla wszystkich poszczególnych pozwo- leń sektorowych. Procedurę pozwolenia zintegrowanego przewidziano dla instalacji o wyjątkowo silnym oddziaływaniu na środowisko z tytułu skali działalności czy też specyfiki samych procesów technologicznych – stąd też stopień szczegółowości wniosku jest bardzo duży. W poradniku procedurę pozwolenia zintegrowanego prezentujemy w przejrzysty i łatwy do zrozumienia sposób, tak by każdy z nas samo- dzielnie potrafił je przygotować. Zapraszamy do lektury Redakcja Wydawnictwa Wiedza i Praktyka 6 UOU30.indd 6 25.05.2017 15:19 Pozwolenie zintegrowane – procedura uzyskania krok po kroku
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pozwolenie zintegrowane Procedura uzyskania krok po kroku
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: