Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00116 003370 24077927 na godz. na dobę w sumie
Pozyskiwanie klientów - ebook/pdf
Pozyskiwanie klientów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 114
Wydawca: BC Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61059-41-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ten, kto się lepiej prezentuje, lepiej się też sprzedaje. Akwizycja, to coś więcej niż tylko telefonowanie i pisanie listów reklamowych. Istotnym aspektem akwizycji jest planowe działanie, przekonanie o własnej wartości i jakości swoich usług oraz odpowiednia prezentacja firmy na zewnątrz. Ta książka porusza podstawowe zagadnienia zwiazane z akwizycją, opisuje narzędzia akwizycji, dostarcza tez mnóstwo praktycznych informacji i wskazówek, które bedzie można bez problemu zastosować w praktyce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Gitte Härter Pozyskiwanie klientów Jak zaprezentować produkt i firmę, by przyciągnąć nabywców SAMOKSZTAŁCENIE W BIZNESIE Wydano na licencji Cornelsen Verlag GmbH Co. OHG, Berlin. Przy opracowywaniu edycji polskiej wykorzystano tekst, układ graiczny oraz ilustracje z niemieckiego oryginału. Tytuł oryginału: Kundenakquise Przekład: Urszula Goebel Redakcja: Lidia Jakubiec Korekta: Olga Gorczyca Ilustracja na okładce: Tomasz Wilczkiewicz Skład: Maciej Matejewski Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania niniejszej książki i jej części do innych niż prawnie ujętych celów bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Zgodnie z prawem autorskim, bez uprzedniej zgody wydawcy zabrania się powielania, zapisywania oraz zamieszczania dzieła lub jego części w sieci komputerowej, a także w wewnętrznej sieci szkół i innych placówek oświatowych. © Cornelsen Verlag GmbH Co. OHG, Berlin 2006 © BC Edukacja Sp. z o.o., Warszawa 2008 Wydanie I Druk i oprawa: Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN ISBN: 978-83-61059-41-7 Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. Budowanie mocnego fundamentu . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.1 Każdy może sprzedawać . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Odpowiednia forma kontaktu z klientem . . . 1.3 Pozyskiwanie klientów nie musi być kosztowne . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 Łączenie różnych form kontaktu z klientem . bliższej perspektywy: Rekomendacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 13 14 15 18 21 2. Tworzenie własnego proilu . . . . 22 2.1 Być pewnym siebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Dlaczego to właśnie ty dostajesz zlecenia? . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 25 27 3. Najważniejsze – dobra prezentacja irmy . . . . . . . 28 3.1 Dobra prezentacja to połowa sukcesu . . . . . 3.2 Wizytówka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Papier irmowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 29 32 3.4 Korespondencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 Oddziaływanie przez telefon . . . . . . . . . . . . 3.6 Osobista prezentacja irmy . . . . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 34 36 38 4. Wybór grupy docelowej . . . . . . . . 39 4.1 Jakie są twoje oczekiwania i cele? . . . . . . . 4.2 Kim są twoi klienci? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Właściwy zestaw zleceń . . . . . . . . . . . . . . . bliższej perspektywy: Dobra baza danych . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 Jak dotrzeć pod właściwy adres? . . . . . . . . 4.5 Jak dotrzeć do grupy docelowej? . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bliższej perspektywy: Lista kontrolna: przebieg dotychczasowej akwizycji . . . . 39 40 41 42 44 48 49 50 5. Kontakt z klientem twarzą w twarz . . . . . . . . . . . . . 52 5.1 Nawiązywanie i wykorzystywanie nowych kontaktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Sieć kontaktów (networking) . . . . . . . . . . . . 5.3 Targi i imprezy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Wykłady i prezentacje . . . . . . . . . . . . . . . . . bliższej perspektywy: Lista kontrolna dla odwiedzających targi . . . . . . . . . . . 52 54 55 55 56 bliższej perspektywy: Lista kontrolna dla wystawców targowych . . . . . . . . . . 5.5 Spotkania u interesantów . . . . . . . . . . . . . . 56 61 5.6 Zacieśnianie kontaktów z dotychczasowymi klientami . . . . . . . . . . . 62 bliższej perspektywy: Typy akwizytorów . . . . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 66 6. Kontakt telefoniczny z klientem . . . . . . . . . . . . . . . . 67 6.1 Nie bój się telefonu! . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 6.2 Wskazówki dotyczące kontaktu telefonicznego z klientem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3 Reakcja na rozmowę (follow-up) . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 78 81 7. Kontakt pisemny z klientem . . . 82 7.1 Prezentacja irmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Dobry list reklamowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3 Ciekawe oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4 Zamieszczanie ogłoszeń . . . . . . . . . . . . . . . 7.5 Kształtowanie wizerunku (public relations) . . bliższej perspektywy: Jak pisać list reklamowy . . . . . . . . . . . Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 83 84 87 89 92 97 8. Kontakt internetowy z klientem . . . . . . . . . . . . . . . . 98 8.1 Własna strona internetowa . . . . . . . . . . . . . 98 8.2 Korzystanie z poczty elektronicznej . . . . . . . 103 8.3 Korzystanie z innych stron internetowych . . . 106 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Wprowadzenie Pokaż światu, że jesteś! Choć wśród samozatrudnionych jest wielu świetnych fa- chowców, to mało któremu z nich udaje się przebić i osiągnąć sukces. Zaniedbanie promocji własnych usług skazuje ich na długoletnią skromną egzystencję lub też na zupełną porażkę. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Osoby samoza- trudnione: ◆ najczęściej nie znają swojej grupy docelowej lub znają ją niedostatecznie; nie potraią odpowiednio uzasadnić, dlaczego to właśnie im powinno się dawać zlecenia; nie dają o sobie znać; nie określiły swojego proilu i zakresu usług; prezentują przedsiębiorstwo mało przekonująco lub ro- bią to tak, że same sobie przeszkadzają w zawarciu trans- akcji; mają opór przed pozyskiwaniem klientów. ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Tym, co dodatkowo utrudnia pozyskiwanie klientów, jest: ◆ brak czasu (liczba bieżących zamówień jest tak duża, że brakuje czasu na inne sprawy); brak potrzeby (ogromna liczba napływających zamó- wień sprawia, że w pewnych okresach nie ma potrzeby pozyskiwania kolejnych klientów); brak ciągłości i konsekwencji w pozyskiwaniu klientów. ◆ ◆ Działania marketingowe są podstawą każdego biznesu: Im lepiej się zaprezentujemy, tym łatwiej będzie nam sprzedać towar. Proces pozyskiwania klientów to coś więcej niż tylko te- lefonowanie i pisanie e-maili. 9 Ważne są takie rzeczy, jak: określenie planu, według którego będzie się postępować, wiara w siebie i w wartość swoich świadczeń oraz odpowiednia prezentacja przedsię- biorstwa. Rozdziały 1–4 tej książki poświęcone są: budowaniu mocnego fundamentu, tworzeniu proilu własnej irmy, przekonującej prezentacji własnej irmy, grupie docelowej. ◆ ◆ ◆ ◆ W rozdziałach 5–8 omawiane są najważniejsze formy akwizycji, dzięki czemu ta część książki dostarcza cennych, praktycznych wskazówek. Znajdź czas na to, by odpowiedzieć na pytania i wyko- nać ćwiczenia zaprezentowane w książce. 10 1. Budowanie mocnego fundamentu Wytrwałość, mobilność i konstruktywna samokrytyka 1.1 Każdy może sprzedawać O dziwo, większość ludzi sądzi, że nie potraiłaby sprze- dawać. Z pewnością na ukształtowanie takiej opinii ma wpływ nieco wypaczony obraz sprzedawcy. Wielu z nas przenosi doświadczenia innych sprzedawców na siebie. Zły sprzedawca albo próbuje wymusić na kliencie zakup towaru, albo zasypuje go zbędnymi frazesami i bezużytecz- nymi radami. Doradzając mu, kieruje się wyłącznie włas- nym zyskiem. Nic dziwnego, że wielu ludzi widzi w nim na- ciągacza. Taką postawą sprzedawca może zniechęcić klienta do zakupu towaru lub w ogóle go odstraszyć. Dobry sprzedawca to taki, który potrai świetnie dora- dzić, nie ma problemów ze sprzedażą, orientuje się w sytu- acji, zna swoje produkty i usługi, ma świadomość potrzeb klienta, stawia mu trafne pytania, doradza lub odradza pewne produkty, tak aby ten mógł się poczuć usatysfakcjo- nowany. Być może klient zorientuje się potem, że kupił wię- cej niż zamierzał, ale będzie szczęśliwy, że dokonał zakupu u miłej, uprzejmej i kompetentnej osoby. W sektorze handlowym, podobnie jak w innych bran- żach, można spotkać pozytywne i negatywne typy osób tu pracujących. To oczywiste, że należy brać przykład z kompetentnych i uprzejmych handlowców. ◆ Dobry sprzedawca: jest zorientowany na klienta i jego potrzeby, lubi kon- takty z ludźmi; 11 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ jest komunikatywny, nie manipuluje i nie używa pod- stępnych taktyk; potrai dobrze doradzić; bardzo dobrze zna swój produkt/świadczenia; zna swoje ograniczenia; potrai się przyznać, gdy czegoś nie wie, odpowiednio to argumentując; umie odmówić, gdy nie jest w stanie spełnić życzenia klienta (dobrze jest, gdy wtedy poleci klientowi osobę, która mogłaby owo życzenie spełnić lub przynajmniej służy w takiej sytuacji informacją); ma dla klienta czas. Załóżmy, że jesteś świetnym fachowcem, wiesz, na co cię stać, potraisz ocenić własne kompetencje i umiejętności za- wodowe. Twoje działania marketingowe przynoszą korzyści klientom. Ćwiczenie W trakcie czytania tej książki, dobrze mieć przy sobie coś do pisania. Będzie w niej bowiem kilka ćwiczeń, które warto wykonać. A zatem znajdź wolną chwilę, usiądź wygodnie i odpowiedz na poniższe pytania: ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Z czym kojarzy ci się słowo „sprzedawać”? Czy wyobrażasz sobie siebie w roli sprzedawcy? Jakie cechy powinien mieć dobry sprzedawca? Po czym można poznać złego, niekompetentnego sprzedawcę? Jak oceniasz siebie samego; czy uważasz, że jesteś dobrym sprzedawcą, czy raczej przeciętnym, a może złym? Czy sprzedawanie sprawia ci dużą czy średnią przyjemność? A może wcale nie lubisz się tym zajmować? Odłóż kartkę z zapisanymi odpowiedziami w dowolne miejsce, a następnie, po kilku dniach, sięgnij po nią, prze- czytaj odpowiedzi jeszcze raz i na ich podstawie zastanów 12 się, jaki jest twój ideał sprzedawcy. Na oddzielnej kartce za- pisz jego cechy. Niech ten wizerunek będzie dla ciebie celem, wzorem do naśladowania! Następnie zrób listę zachowań i postaw sprzedawcy, któ- rych chciałbyś uniknąć. Zastanów się, co odbiera ci poczucie pewności siebie, czego się obawiasz. Taka lista pozwoli ci lepiej zrozumieć przyczyny własnych lęków, oporów i odpo- wiednio sobie z nimi poradzić. Pamiętaj: Jedynie ten, kto lubi sprzedawać, robi to dobrze.. Pozyskiwać klientów można za pomocą różnych narzę- dzi. Są nimi: kampanie reklamowe, listy reklamowe, pro- gramy wiążące klientów/akcje promocyjne, public relations (PR), targi/imprezy, wykłady, spotkania z interesantami (prezentacje, oferty itp.). Najważniejsze narzędzia zostaną omówione w rozdziałach 5–8. Wybór narzędzi zależy od tego: co chcesz osiągnąć, do jakiej grupy się zwracasz, jaki jest twój budżet, ile masz czasu i energii, które z nich najbardziej ci odpowiadają. ◆ ◆ ◆ ◆ 1.2 Odpowiednia forma kontaktu z klientem Jedno jest pewne: jeśli nie lubisz czegoś robić, starasz się ograniczyć tę czynność do minimum lub jej unikasz. Gdy coś lubisz, wkładasz w to serce i zawsze masz na to czas. Podobnie jest z akwizycją. Pewna pani architekt wnętrz nie lubi pisać listów. Ich formułowanie przychodzi jej z wielkim trudem. Woli spotkać się z adresatem listu twarzą w twarz. Jest to osoba, która chętnie i łatwo nawiązuje kontakty z innymi, bez oporów występuje na podium podczas prezentacji, czego owocem są liczne transakcje zawarte z jej 13 uczestnikami. Dla wielu innych ludzi takie publiczne wystąpienie przed pięćdziesięcioosobową publicznością byłoby koszmarem. Kto jednak myśli, że obrawszy drogę dla siebie najwy- godniejszą, osiągnie zamierzony cel, ten jest w błędzie. To, że jakaś forma kontaktu z klientem komuś nie odpowiada, nie oznacza jeszcze, że nie warto z niej skorzystać. Jest cał- kiem prawdopodobne, że to, czego chce się uniknąć, może się okazać najwłaściwsze i przynieść największy zysk. Jeśli jakaś forma kontaktu z klientem ci nie odpowia- da, zanim zupełnie z niej zrezygnujesz, przetestuj ją jeszcze raz. Ćwiczenie Spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania: ◆ ◆ ◆ Czy dana forma kontaktu z klientem ci odpowiada? Dlaczego? Co mógłbyś zrobić lepiej? Czego chciałbyś się jeszcze nauczyć? Czy dana forma kontaktu z klientem ci nie odpowiada? Dlacze- go? Co musiałoby się zmienić, żebyś chciał z niej skorzystać? Czy wcześniej już korzystałeś z tej formy kontaktu z klientem? Z jakim skutkiem? Czy korzystasz z niej nadal? Jeśli tak, to z jakim skutkiem? Czy przestałeś z niej korzystać? Dlaczego? Oczywiście ważne jest, aby właściwie oceniać własne możliwości. Kto chce pisać fachowe artykuły, ale tego nie potrai lub zajęcie to zabierałoby mu zbyt dużo czasu, po- winien się dobrze zastanowić, czy warto się do tego brać. Taka osoba ma dwie możliwości – albo uzupełnić braki i doskonalić umiejętności, albo zwrócić się o pomoc do fachowca. 1.3 Pozyskiwanie klientów nie musi być kosztowne W pierwszym okresie swojego istnienia małe irmy bar- dzo często borykają się z problemami inansowymi. 14 Właściciele tych irm dokładnie liczą się z każdym gro- szem, zanim go wydadzą. Nigdy nie ma stuprocentowej gwarancji, że uda się zdobyć klientów. W pozyskiwaniu klienta ważne są jednak nie tylko pie- niądze. Z własnego doświadczenia wiem, że lepiej jest zain- westować więcej czasu i energii niż wydawać duże pieniądze na ogłoszenia czy wysyłać nieskończoną liczbę e-maili. Od początku swego istnienia mała firma doradcza działała, wykorzystując Internet i public relations. Jej celem było zwrócenie na siebie uwagi, wypromowanie się, poszerzenie grona klientów. Taki sposób pozyskiwania klientów nic nie kosztował, wymagał jednak dość dużego wkładu pracy i czasu. Za to już po roku widać było pierwsze efekty. Nie zapominaj jednak: oprócz czasu, nakładu pracy i energii ważne są także pieniądze. To, w jakim stopniu wy- korzystasz te czynniki, będzie zależało od wybranej przez ciebie formy akwizycji i twoich umiejętności. 1.4 Łączenie różnych form kontaktu z klientem Nie chodzi jedynie o to, by wybrać najbardziej obiecują- cą formę kontaktu z klientem. W procesie pozyskiwania klientów istotna jest ciągłość, którą można osiągnąć dzięki różnym formom akwizycji. Spośród tych form wybierz kilka, które pomogą ci zre- alizować swoje cele i z każdej z nich korzystaj w równym stopniu. Dobry plan to plan elastyczny, uwzględniający możliwość korekty. Ważne jest, aby w procesie pozyskiwania klientów nie było większych przerw, w przeciwnym razie można do- świadczyć tego, czego doświadcza wielu niezależnych przed- siębiorców – braku napływu kolejnych zleceń. Dlatego tak istotne jest, aby akwizycję prowadzić na bieżąco. 15 Niezwykle ważna w procesie pozyskiwania klientów jest wytrwałość. Można ją rozumieć jako: ◆ , co oznacza, że nie wystarczy zdobyć upór, konsekwencję jednego klienta i dopiero w razie niepowodzenia szukać nowych; Osoby samozatrudnione zazwyczaj ograniczają się do wysłania jednego listu lub wykonania jednego telefonu do danej firmy. W przypadku gdy nie dostają odpowiedzi lub gdy dostają odpowiedź negatywną, wychodzą z założenia, że adresat nie jest zainteresowany ich ofertą, w związku z czym skreślają go z listy. Zamiast zastanowić się, co jest przyczyną odmowy, wycofują się już po pierwszej próbie prezentacji swojej firmy. ◆ świadomość tego, że w procesie pozyskiwania klientów można się spotkać z różnymi, często nieoczekiwanymi reakcjami. Trenerka biznesowa otrzymuje telefonicznie duże zlecenie. Okazało się, że zawdzięcza to rekomendacji pewnej pisarki, którą poznała przed dwoma laty na targach. Ponieważ po zakończeniu targów przez dłuższy czas nie miała od niej żadnego sygnału, uznała, że prezentując swoją ofertę na targach, niepotrzebnie się wykosztowała. Okazało się jednak, że przyniosło jej to niezły zysk. Z własnego doświadczenia wiem, że do wielu korzyst- nych zleceń lub kontaktów handlowych dochodzi dopiero po trzecim lub czwartym kontakcie z klientem, gdy jest się już bliskim rezygnacji i gdy brakuje motywacji. Jak postępować w przypadku odmowy? Nie każda próba pozyskania klientów kończy się sukce- sem. Trzeba być przygotowanym także na reakcję odmow- ną. Być może on: ◆ ◆ ◆ ◆ w tej chwili nie potrzebuje naszych produktów lub usług, współpracuje już z kimś innym, źle ocenia nasze produkty/świadczenia, nie jest do nas przekonany lub nie darzy nas sympatią, 16 ◆ ◆ brakuje mu środków na zakup naszych produktów/ usług, nie ma czasu na zainteresowanie się naszą ofertą, bo np. zbyt pochłonięty jest sprawami własnej irmy. Klient może odmówić, gdy dostanie ofertę w niewłaści- wej chwili lub zauważy, że brak w niej odpowiednich infor- macji. Być może jest zajęty innymi sprawami, dlatego usu- nął e-mail. A może twoja oferta traiła do kogoś, do kogo nie była skierowana. Nic dziwnego, że osoba ta zareagowała na nią odmownie. Samozatrudnieni, którym udało się odnieść sukces, wie- dzą, że przyczyn odmowy może być wiele. ocenić sytuację, Ważne jest, żeby: dobrze wyciągnąć odpowiednie być gotowym do nych reakcji, wystrzegać się uogólnień. wnioski, zmian, jeśli znane są przyczyny odmow- ◆ ◆ ◆ ◆ Niebezpieczeństwo uogólniania Chodzi tu o uogólnienia jednostkowych faktów, doświad- czeń. Jesteś na przykład w trakcie przygotowywania listów reklamowych, które zamierzasz wysłać do nowo powstałego działu pewnej firmy. Postanawiasz jednak, że wcześniej tam zadzwonisz. Od dwóch osób otrzymujesz odmowne odpowiedzi, najwidoczniej nie są one zainteresowane twoją ofertą. Często w podobnej sytuacji skłonny jesteś do uogólnień, reagujesz zniechęceniem: „Nie mam po co wysyłać listu do działu xy, bo i tak odrzucą moją ofertę”. Podobnie w przypadku akwizycji telefonicznej: „Nie mam po co telefonować, bo i tak mi odmówią”. 17 Rekomendacja Rekomendacja to najlepsza rzecz, jaka może się przy- traić akwizytorowi. Akwizytor musi jednak sam się o nią starać: 1. prosić o rekomendację swoich klientów i part- Może np. nerów handlowych, a nie czekać, aż ktoś przypadkiem poleci go innym. Do wykonanego zlecenia lub wystawionego rachunku można dołączyć karteczkę o następującej treści: „Dziękuję za miłą współpracę! Byłbym wdzięczny, gdyby zechciał pan polecić mnie innym”. 2. Może też pytać osoby prywatne, swoich partnerów han- dlowych o adresy interesujących go irm, osób. Jeśli part- nerzy będą z niego zadowoleni i będą darzyć go zaufa- niem, chętnie podadzą mu następne adresy kontaktowe. W przypadku takiej rekomendacji należy się upewnić, czy można wymienić nazwisko pośrednika. Być może ten nie wyrazi zgody, a bez niej nie wolno tego robić. 3. Jeśli akwizytor został polecony jakiejś innej osobie, po- winien podziękować jej za zainteresowanie oraz zapytać, jak do niego dotarła. 4. Ważne jest, żeby akwizytor wziął pod uwagę formę i wielkość prowizji. Pobieranie prowizji jest powszechne wśród niezależnych przedsiębiorców, zwłaszcza gdy ktoś pośredniczy w załatwianiu poważniejszych, intratniej- szych zleceń. 18 5. Akwizytor może zostawić wybranym (zarówno prywat- nym, jak i handlowym) pośrednikom swoje wizytówki, z prośbą o przekazanie ich innym osobom. 6. Korzystne dla akwizytora może okazać się współdziała- nie z innym partnerem. Być może obydwie strony będą wtedy mogły tak połączyć swoje usługi/produkty, by klient miał z tego korzyści. 7. Akwizytor może skorzystać z rekomendacji zadowolo- nego użytkownika, umieszczając na swojej stronie inter- netowej lub w reklamie jego wypowiedź na temat usług/ produktów. Musi jednak odpowiednio wcześnie zasię- gnąć informacji, czy wolno korzystać z rekomendacji użytkowników, umieszczać ich nazwiska i nazwę irmy. W przeciwnym razie można się im narazić, co prawdopo- dobnie skończy się zerwaniem kontaktów. W rekomen- dacjach użytkowników nie wolno niczego dodawać ani upiększać. 8. troszczyć się o klienta, starać się nawią- Najważniejsze to zać z nim intensywną, osobistą relację. Najlepszą reko- mendacją dla akwizytora jest zadowolony ze świadczeń i produktów klient. Z pewnością będzie on chciał się po- chwalić się akwizytorem przed innymi i go zarekomendo- wać. 19 Wypowiedzi uogólniające, zawierające takie słowa, jak: „wszyscy”, „każdy”, „nikt”, „zawsze”, „żaden” i inne, mogą przynieść więcej szkód niż korzyści. Trzeba indywidualnie podchodzić do każdej sytuacji, traktować ją jako odrębny przypadek, odpowiednio dosto- sowywać do niej swoje wypowiedzi. Nie wolno rezygnować zbyt wcześnie. Gdy się chce od- nieść sukces, należy odznaczać się uporem i być silnie zmo- tywowanym. 20 Podsumowanie ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Ty sam musisz pokazać światu, że istniejesz, przekonać go do swoich produktów/ świadczeń. Pozyskiwanie klienta nie zawsze musi być drogie, zawsze jednak wymaga nakładu energii i czasu. W procesie pozyskiwania klientów możesz korzystać z różnych form akwizycji. Przy ich wyborze, bierz pod uwagę własne cele, grupę docelową i swoje umiejętności. Zastanów się, jakie są twoje uprzedzenia, co możesz w sobie zmienić, jakich zachowań unikać. W procesie pozyskiwania klienta ważna jest ciągłość. Wytrwałość, elastyczność i konstruktywna samokrytyka bardzo pomagają odnieść sukces. 21 2. Tworzenie własnego proilu Określanie mocnych i słabych stron Przed podjęciem działań marketingowych należy naj- pierw określić swój proil. 2.1 Być pewnym siebie Czy wierzysz we własne umiejętności, jakość swoich świad- czeń? Czy możesz w kilku słowach sprecyzować, czym się zaj- mujesz i dlaczego jesteś w tym dobry? Czy jesteś dostatecznie pewny siebie, znasz swoje ograniczenia i je akceptujesz? Tak, świadomość własnych ograniczeń jest też bardzo istotna, dzięki niej bowiem twoje wystąpienia, prezentacje będą bardziej wiarygodne. Niestety, istnieje duża grupa nie- zależnych przedsiębiorców, którzy mimo braku dostatecz- nej wiedzy i umiejętności przyjmują zamówienia. Chcąc sprzedać produkt, trzeba go znać i być przekona- nym o jego wartości. Ważne jest, żeby obiecywać tylko to, co można spełnić. Osoby bardziej pewne siebie wiedzą, na co je stać, jakie są ich mocne strony, a własne releksje, przemyślenia łatwo zamieniają w słowa, tworzą własny proil. Nie wszystkim przychodzi to jednak z taką łatwością. Grafik jest zadowolony ze swojej pracy, mimo to nie do końca potrafi ocenić wartość swoich usług. Wszystko, co potrafi, wydaje mu się oczywiste. Często zadaje sobie pytanie: „Może inni graficy są ode mnie lepsi, bardziej twórczy, sprawniej porozumiewają się z klientami, i co najgorsze – ich prezentacja jest lepsza?”. 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pozyskiwanie klientów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: