Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00048 005616 22956049 na godz. na dobę w sumie
Pracownicze urlopy związane z rodzicielstwem - nowe uprawnienia i obowiązki stron stosunku pracy - ebook/pdf
Pracownicze urlopy związane z rodzicielstwem - nowe uprawnienia i obowiązki stron stosunku pracy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 284
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5700-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Książka stanowi kompleksowy poradnik w zakresie udzielania i korzystania ze wszystkich urlopów dotyczących rodzicielstwa oraz zasad ustalania i wypłaty zasiłków z tym związanych.

Całości dopełnia bogaty zbiór pomocnych w praktyce przykładów i wzorów pism, a także tematycznie dobrane orzecznictwo sądowe i akty prawne.

Pracownicze urlopy związane z rodzicielstwem – nowe uprawnienia i obowiązki stron stosunku pracy

Od 17.6.2013 r. obowiązują nowe zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem pracownika.

Rozszerzono pakiet uprawnień rodzicielskich – zarówno dla matki, jak i dla pracownika ojca wychowującego dziecko. Zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu zupełnie nowej instytucji, jaką jest tzw. urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni. Zmieniono także m.in. przepisy dotyczące dodatkowego urlopu macierzyńskiego i odpowiednio dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W efekcie długość płatnych urlopów związanych z urodzeniem (przysposobieniem albo przyjęciem na wychowanie) dziecka będzie wynosić 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i od 65 do 71 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci.

Od 1.10.2013 r. obowiązują nowe zasady udzielania urlopu wychowawczego.

Wprowadzone zmiany są konsekwencją konieczności dostosowania prawa polskiego do wymogów unijnych.  W efekcie urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do 36 miesięcy, umożliwiono jego podział na 5 części, a ponadto wydłużono czas, w którym rodzice mogą wspólnie korzystać z tego świadczenia – z 3 do 4 miesięcy. W opracowaniu szczegółowo omówiono najnowszą – z 26.7.2013 r. – nowelizację Kodeksu pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

nowe zasady udzielania urlopu wychowawczego roczny płatny urlop po urodzeniu dziecka nowe zasady przyznawania zasiłków macierzyńskich nowe uprawnienia pracownika ojca BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY Monika Frączek • Agnieszka Konarska • Pracownicze urlopy związane z rodzicielstwem – nowe uprawnienia i obowiązki stron stosunku pracy Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa pracy: MONITOR PRAWA PRACY Miesięcznik Andrzej Marian Świątkowski KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarze kodeksowe Pod red. Wojciecha Muszalskiego KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 9 Duże Komentarze Becka Jerzy Wratny, Krzysztof Walczak ZBIOROWE PRAWO PRACY. KOMENTARZ Komentarze kodeksowe Ludwik Florek PRAWO PRACY. ORZECZNICTWO, wyd. 2 Zbiory orzecznictwa Becka Piotr Korzuch, Piotr Grzebyk ZBIOROWE PRAWO PRACY. ORZECZNICTWO Zbiory orzecznictwa Becka www.ksiegarnia.beck.pl Monika Frączek Agnieszka Konarska Pracownicze urlopy związane z rodzicielstwem – nowe uprawnienia i obowiązki stron stosunku pracy Redakcja: Anna Kamińska Stan prawny: wrzesień 2013 r. ©Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5699-0 ISBN e-book 978-83-255-5700-3 Spis treści Wykaz skrótów ................................................................................................... Rozdział I. Urlop macierzyński ...................................................................... 1. Wymiar urlopu macierzyńskiego ......................................................... 2. Poród mnogi odroczony ....................................................................... 3. Przedporodowa część urlopu macierzyńskiego ................................. 3.1. Zasady występowania o urlop macierzyński przed porodem ... 3.2. Urlop macierzyński na kilka dni przed porodem ..................... 4. Urlop macierzyński w razie śmierci dziecka ...................................... 4.1. Urlop macierzyński w przypadku tzw. poronienia ................... 5. Dni wolne z tytułu urodzenia się dziecka ........................................... 6. Dziecko w szpitalu ................................................................................. 6.1. Zasady przerywania urlopu macierzyńskiego na okres hospitalizacji dziecka .................................................................... 6.2. Zasady postępowania przez pracownicę po przerwaniu urlopu .............................................................................................. 6.3. Zasady powrotu na urlop macierzyński ..................................... 7. Oddanie dziecka do adopcji ................................................................. 8. Urlop macierzyński pracownika ojca dziecka .................................... 8.1. Rezygnacja pracownicy matki ..................................................... 8.1.1. Zasady występowania przez ojca o pozostałą część urlopu macierzyńskiego ................................................... 8.2. Matka w szpitalu ............................................................................ 8.2.1. Zasady przejmowania urlopu macierzyńskiego na okres hospitalizacji matki ........................................... XI 1 1 1 2 3 5 7 8 10 12 12 14 15 17 18 20 24 27 28 Spis treści 8.3. Śmierć matki w trakcie urlopu macierzyńskiego ...................... 9. Możliwość pracy na urlopie macierzyńskim ...................................... Rozdział II. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego ..................... 1. Osoby uprawnione do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego ..................................................................................... 2. Wiek dziecka ........................................................................................... 3. Wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego .................. 4. Wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego ................ 4.1. Dokumenty dołączane do wniosku ............................................ 5. Możliwość przejęcia urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego ..................................................................................... 6. Rodzic adopcyjny lub z rodziny zastępczej trafia do szpitala .......... 7. Śmierć rodzica adopcyjnego lub rodzica z rodziny zastępczej ........ 8. Śmierć dziecka ........................................................................................ Rozdział III. Dodatkowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlop rodzicielski ............. 1. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego ................................ 1.1. Ułatwienie dostępu do dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownikowi ojcu ........................................................................ 1.2. Możliwość podziału dodatkowego urlopu macierzyńskiego na części .......................................................................................... 2. Wymiar dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i zasady jego ustalania ............................................. 3. Wymiar urlopu rodzicielskiego ............................................................ 3.1. Możliwość podzielenia urlopu rodzicielskiego na części ......... 3.2. Możliwość wspólnego korzystania z urlopu rodzicielskiego ... 4. Szczególny tryb – dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski dla pracownicy .................................................................. 4.1. Wymogi wniosku składanego „z góry” ...................................... 4.2. Możliwość złożenia wniosku „z góry”, gdy umowa się kończy ... 4.3. Możliwość rezygnacji z urlopów fakultatywnych zawnioskowanych „z góry” ........................................................... 4.4. Zasady występowania o rezygnację ............................................. I 33 35 39 39 42 44 45 48 49 50 51 52 55 55 55 56 57 59 60 61 62 65 69 74 76 Spis treści 4.4.1. Skutki rezygnacji ............................................................... 4.4.2. Prawo pracownika ojca dziecka do przejęcia urlopu, z którego zrezygnowała pracownica ............................... 4.4.2.1. Warunki przejmowania przez pracownika urlopu po rezygnacji matki ............................. 4.4.2.2. Możliwość rezygnacji przez ojca ..................... 4.4.2.3. Warunki rezygnacji przez ojca ........................ 4.5. Szczególny tryb: dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlop rodzicielski „z góry” .................... 4.5.1. Możliwość zawnioskowania w przypadku terminowego zatrudnienia .............................................. 4.5.2. Możliwość rezygnacji ....................................................... 4.5.3. Możliwość przejęcia dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego po rezygnującym pracowniku .............. 4.6. Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego ....................................... 5. Dodatkowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlop rodzicielski „po kolei” ............. 5.1. Zasady składania wniosku ........................................................... 5.2. Zasiłek macierzyński w przypadku wybrania trybu wnioskowania „po kolei” .............................................................. 5.3. Wybór trybu składania wniosku ................................................. 5.4. Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński „po kolei” ............. 5.5. Brak możliwości rezygnacji ......................................................... 5.6. Wymogi wniosku o drugą część dodatkowego urlopu macierzyńskiego ............................................................................ 5.7. Wniosek o dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego „po kolei” .......................................................... 5.8. Wniosek o urlop rodzicielski „po kolei” ..................................... 5.8.1. Warunki wniosku o urlop rodzicielski „po kolei” ........ 5.8.2. Oświadczenie pracownika dołączane do jego wniosku .............................................................................. 5.8.3. Warunki wniosku o wspólne korzystanie z urlopu rodzicielskiego ................................................................... 78 79 79 82 83 84 86 86 88 88 89 89 90 90 91 96 97 98 101 101 103 105 II Spis treści 5.8.4. Wniosek o drugą lub trzecią część urlopu rodzicielskiego ................................................................... 5.8.5. Jeden wniosek o dodatkowy urlop macierzyński (dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz o urlop rodzicielski składany „po kolei”, czyli w sytuacji gdy wniosek składany jest po upływie 14 dni od dnia porodu .......................... 5.8.6. Różne konfiguracje wniosków ........................................ Rozdział IV. Szczególne sytuacje w trakcie korzystania z fakultatywnych płatnych urlopów z tytułu rodzicielstwa ...................... 1. Hospitalizacja rodzica korzystającego z dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego bądź też z urlopu rodzicielskiego .............. 2. Śmierć dziecka w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego bądź też urlopu rodzicielskiego ............................................................ 3. Oddanie dziecka do adopcji w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego ...................................... 4. Prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego w dwóch stosunkach pracy ........................................ Rozdział V. Łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) i/lub urlopu rodzicielskiego z pracą .............................................................. 1. Zasady łączenia ...................................................................................... 2. Wniosek o łączenie urlopów z pracą ................................................... 3. Obowiązek uwzględnienia wniosku .................................................... 4. Dopuszczalny wymiar etatu .................................................................. 5. Rozkład czasu pracy w trakcie łączenia urlopów z pracą ................. 6. Zasady ustalania rozkładu czasu pracy ............................................... 7. Możliwość skorzystania z ruchomego czasu pracy w okresie łączenia urlopów z tytułu rodzicielstwa z pracą ................................ 8. Zarobki w okresie łączenia korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) lub urlopu rodzicielskiego z pracą ....................... III 108 110 113 115 115 116 117 117 121 121 124 126 129 130 132 133 135 Spis treści 9. Przerwy na karmienie dziecka piersią ................................................. 10. Prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie łączenia korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) lub urlopu rodzicielskiego z pracą ....................................................... 10.1. Możliwość korzystania z urlopu wypoczynkowego w trakcie łączenia urlopów z tytułu rodzicielstwa z pracą ..... 10.2. Wynagrodzenie urlopowe ........................................................... 11. Korzystanie z uprawnienia do łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą przez oboje pracowników rodziców dziecka ......................... Rozdział VI. Urlop ojcowski ........................................................................... 1. Cechy charakterystyczne urlopu ojcowskiego ................................... 2. Termin, do którego można korzystać z urlopu ojcowskiego ............ 3. Zasady składania wniosku o urlop ojcowski ...................................... 4. Urlop ojcowski w dwóch stosunkach pracy ....................................... Rozdział VII. Uprawnienia pracownicze po powrocie do pracy po zakończeniu korzystania z płatnych urlopów z tytułu rodzicielstwa ..... 1. Prawo do powrotu do pracy ................................................................. 2. Prawo do urlopu wypoczynkowego .................................................... Rozdział VIII. Urlop wychowawczy na nowych zasadach ........................ 1. Wiek dziecka, na które przysługuje urlop wychowawczy ................. 2. Przeliczenie wymiaru urlopu wychowawczego z lat na miesiące .... 3. Obowiązek dzielenia urlopu między rodziców lub opiekunów ....... 4. Wyjątki od obowiązku dzielenia .......................................................... 5. Dłuższy czas na wspólne korzystanie i możliwość podziału na więcej części ....................................................................................... 6. Wniosek o urlop wychowawczy na nowych zasadach ...................... 6.1. Wymogi formalne wniosku .......................................................... 6.2. Wniosek wraz z informacją o wspólnym korzystaniu .............. 6.3. Wniosek o dodatkowy urlop wychowawczy z tytułu niepełnosprawności ...................................................................... 6.4. Wniosek o całe 36 miesięcy urlopu wychowawczego ............... 7. Zasada udzielania urlopu zgodnie z wnioskiem ................................ 136 138 140 141 141 145 145 146 146 149 151 151 152 157 157 158 159 160 161 162 163 166 168 168 170 IX Spis treści 8. Zmiany w przepisach dotyczących urlopów wypoczynkowych ...... 8.1. Przerwanie biegu okresu przedawnienia ................................... 8.2. Ograniczenie możliwości proporcjonalnego wymiaru urlopu wypoczynkowego ............................................................. 9. Obniżenie wymiaru czasu pracy .......................................................... Rozdział IX. Uprawnienia pracownicze związane z chorobą niani lub opiekuna dziennego czy nieprzewidzianym zamknięciem klubu dziecięcego........................................................................................................... 1. Prawo do zasiłku opiekuńczego ........................................................... 2. Prawo do zwolnienia od pracy ............................................................. Rozdział X. Zasady nabywania prawa do zasiłku macierzyńskiego ....... 1. Prawo do zasiłku macierzyńskiego ...................................................... 2. Okresy uprawniające do zasiłku macierzyńskiego ............................ 3. Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego/urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego ................................................... 4. Zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego/dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego ..................................................................................... 5. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego ...................... 6. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego ........................... 7. Wysokość zasiłku macierzyńskiego ..................................................... 8. Zasady dokumentowania prawa do zasiłku ........................................ 8.1. Podstawowy urlop macierzyński ................................................. 8.2. Dodatkowy urlop macierzyński/dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego ..................................... 8.3. Urlop rodzicielski .......................................................................... 8.4. Urlop ojcowski ................................................................................ 9. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okres urlopu wychowawczego ........................................ Ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ............................................. Kodeks pracy z 26.6.1974 r. ............................................................................. Schematy ............................................................................................................. Indeks rzeczowy ................................................................................................. X 171 171 171 173 175 175 177 179 179 183 183 186 187 189 190 194 194 198 200 200 201 205 243 263 267 Wykaz skrótów 1. Akty prawne KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.7.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) PrASC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) SwobDziałGospU . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodar- czej (t.jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) SysUbSpołU . . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz- nych (t.jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) ZasiłkiU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubez- pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) 2. Organy orzekające SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy TK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości WSA . . . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Publikatory Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Legalis . . . . . . . . . . . . . . . System Informacji Prawnej Lex . . . . . . . . . . . . . . . . . . System Informacji Prawnej OSN . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych XI Wykaz skrótów PiZS . . . . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne Sł. Prac. . . . . . . . . . . . . . . Służba Pracownicza 4. Inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . procent § . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paragraf art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . artykuł br. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bieżącego roku ds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do spraw itp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . i tym podobne KRUS . . . . . . . . . . . . . . . . Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego MPiPS . . . . . . . . . . . . . . . Minister Pracy i Polityki Socjalnej MZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minister Zdrowia NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . numer identyfikacji podatkowej np. . . . . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr, nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer pkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . punkt pod red. . . . . . . . . . . . . . . pod redakcją poz. . . . . . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rok REGON . . . . . . . . . . . . . . Rejestr Gospodarki Narodowej RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona (-y) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . spółka akcyjna t.jedn. . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to jest ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ulica ust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustęp w zw. . . . . . . . . . . . . . . . . w związku zał. . . . . . . . . . . . . . . . . . . załącznik zd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie zł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych (-e) zm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . zmiana (-y) ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpieczeń Społecznych XII Rozdział I. Urlop macierzyński 1. Wymiar urlopu macierzyńskiego Zasadą jest, że prawo do urlopu macierzyńskiego pracownica nabywa z dniem porodu. Wymiar tego urlopu zwiększa się wraz z liczbą dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu i wynosi: – 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy Wymiar Wymiar urlopu urlopu – 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jed- – 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jed- jednym porodzie, nym porodzie, nym porodzie, jednym porodzie, – 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy – 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzie- ci przy jednym porodzie. 2. Poród mnogi odroczony W praktyce może zdarzyć się taka sytuacja, że pracownica jest w ciąży i spodziewa się bliźniąt, które jednak nie urodzą się tego samego dnia. Ciąża Ciąża mnoga mnoga PRZYKŁAD Pracownica w30. tygodniu ciąży bliźniaczej zaczęła ro- dzić. Urodziła jedno zbliźniąt, które trafiło do inkubatora ipod specjalistyczną opiekę lekarską. Drugie dziecko urodziło się po 2tygodniach.Zpunktuwidzeniaprawapracyporódzakończyłsię dopierozdniemurodzeniadrugiegozbliźniąt(dotegodniapra-  Rozdział I. Urlop macierzyński cownicabyłajeszczewciążyzdrugimdzieckiem)iodtegodnia pracownicy będzie przysługiwał urlop macierzyński wwymiarze 31tygodni. Do zakończenia porodu (czyli między urodzeniem pierwszego a drugiego z bliźniąt) pracownica jest jeszcze w ciąży i przy- sługuje jej 100 zasiłek chorobowy. W przypadku wystąpienia tzw. porodu odroczonego należy udzielić ciężarnej zwolnienia lekarskiego od dnia urodzenia pierwszegopłodudoczasuurodzenianastępnegopłodu(lub płodów).Nabycieprawadourlopumacierzyńskiegonastępuje zatemwdniuporoduostatniegopłodu,wwymiarzeadekwat- nym do liczby urodzonych dzieci (stanowisko MZ zkwietnia 2011r.,znak:MZ-MD-078-1764-1/11). Pracownica, u której wystąpił „poród odroczony”, nabywa pra- wo do urlopu macierzyńskiego z dniem urodzenia ostatnie- go dziecka, w wymiarze: 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci, 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzie- ci, 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci bądź też 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci, zgodnie z art. 180 § 1 pkt 2–5 KP. Poród Poród odroczony odroczony Maksymalnie Maksymalnie 6 tygodni 6 tygodni 3. Przedporodowa część urlopu macierzyńskiego Jeżeli pracownica jest zainteresowana, to nie więcej niż 6 ty- godni urlopu macierzyńskiego pracodawca ma obowiązek udzielić jej przed przewidywaną datą porodu. Inicjatywa wy- korzystania takiej części urlopu macierzyńskiego przed poro- dem powinna nastąpić ze strony pracownicy. 3. Przedporodowa część urlopu macierzyńskiego Kobieta nie jest obowiązana do korzystania zurlopu macie- rzyńskiegoprzedporodem.Najejwniosekurlopmacierzyński możebyćpodzielonynadwieczęści–przedporodemipopo- rodzie(E. Maniewska,Komentarzaktualizowanydoart.180KP, Lex2013). 3.1. Zasady występowania o urlop macierzyński przed porodem Przepisy Kodeksu pracy nie wymagają, żeby pracownica w ce- lu wykorzystania przedporodowej części urlopu macierzyń- skiego składała pisemny wniosek. O udzieleniu przedporo- dowej części urlopu macierzyńskiego pracownica może zatem zawnioskować np. przez telefon (dzwoniąc np. do swojego bezpośredniego przełożonego) czy wysyłając e-maila. Do ce- lów dowodowych, jeżeli pracownica nie złoży wniosku na pi- śmie o udzielenie przedporodowej części urlopu macierzyń- skiego, lecz wystąpi o to np. w formie ustnej, wskazane byłoby sporządzenie na tę okoliczność notatki, którą warto przecho- wywać w części B jej akt osobowych. Do płatnika zasiłku macierzyńskiego (pracodawcy – gdy zgła- sza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczo- nych albo ZUS – jeżeli pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych) musi nato- miast trafić zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, określające przewidywaną datę porodu. Urlop przed Urlop przed porodem porodem  Rozdział I. Urlop macierzyński Przykładowy wzór wniosku pracownicy o urlop macierzyń- ski przed porodem Wzór Wzór wniosku wniosku Anna Kowalska PracownikDziału ObsługiKlienta Warszawa,8.7.2013r. DoPani Grażyny Osińskiej DyrektorDziałuKadr DRGEBank IOddziałWarszawa WNIOSEK Wzwiązkuzzakończeniem16lipcabr.korzystaniaprzezmnieze zwolnienialekarskiego,naktórymobecnieprzebywam,orazprzewi- dywaną datą porodu wyznaczoną na 31 lipca br., na podstawie art.180 §3 KP składam niniejszy wniosek oudzielenie mi 2-tygo- dniowegourlopumacierzyńskiegoprzedporodem. Zpoważaniem Anna Kowalska Zał.1Zaświadczenielekarskieoprzewidywanejdacieporodu. 3. Przedporodowa część urlopu macierzyńskiego Pracodawca nie może odmówić pracownicy, jeżeli zgłosi ona chęć (wniosek) wykorzystania przedporodowej części urlopu macierzyńskiego. Jeżeli pracownica skorzysta z części przedporodowej urlopu macierzyńskiego, to po porodzie przysługuje jej urlop macie- rzyński niewykorzystany przed porodem, aż do wyczerpania pełnego wymiaru. PRZYKŁAD Pracownica,spodziewającasięjednegodziecka,wykorzy- stałaprzedporodem2tygodnieurlopumacierzyńskiego.Oznacza to,żewymiartegourlopu,jakipozostaniejejdowykorzystaniaod dniaurodzeniadziecka,to18tygodni. 3.2. Urlop macierzyński na kilka dni przed porodem Co prawda wymiar urlopu macierzyńskiego wskazany jest w tygodniach, jednakże należy przyjąć, że pracownica może wykorzystać przed porodem także kilka dni tego urlopu. Obliczenie liczby dni i tygodni urlopu macierzyńskiego przy- sługującego pracownicy po porodzie będzie możliwe, gdyż Ko- deks pracy stanowi, że przy udzielaniu urlopu macierzyńskie- go tydzień tego urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym. Skoro bowiem w kwestii urlopu macierzyńskiego Kodeks pracy stanowi, że przy udzielaniu tego urlopu tydzień oznacza 7 dni kalendarzowych i nie zawiera regulacji analogicznej do doty- czącej dodatkowego urlopu macierzyńskiego, w myśl której urlop ten jest udzielany jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, ani dotyczącej urlopu rodzi- cielskiego, stanowiącej, że urlop ten jest udzielany jednorazo- wo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których żadna nie Kilka dni Kilka dni urlopu urlopu przed przed porodem porodem  Rozdział I. Urlop macierzyński może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośred- nio jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygodnia – możliwe jest przyjęcie, że w przypadku części przedporo- dowej urlopu macierzyńskiego można udzielić tego urlopu na okres krótszy niż tydzień. Przemawia za tym również wykład- nia celowościowa. Dokładne ustalenie wymiaru przedporodo- wej części urlopu macierzyńskiego w praktyce może być nie- możliwe, np. w sytuacji gdy pracownica matka zawnioskuje o tydzień urlopu macierzyńskiego przed planowaną datą poro- du, a dziecko urodzi się 3 dni po tej dacie. Z tego też względu lepiej nie wnioskować równo o 6 tygodni urlopu macierzyń- skiego przed porodem, ponieważ może pojawić się problem z usprawiedliwieniem nieobecności pracownicy w pracy, w sy- tuacji gdyby dziecko urodziłoby się kilka dni później. PRZYKŁAD Pracownica ze względu na stan zdrowia korzystała ze zwolnienia lekarskiego do przewidywanej daty porodu, tj. do 3wrześniabr.Potymdniutrafiładoszpitalawoczekiwaniunapo- ród, adziecko urodziło się 7 września br. Jeżeli pracownica nie otrzyma zwolnienia szpitalnego, to na 3 dni jej nieobecności wpracy (4, 5 i6 września) pracodawca może udzielić jej urlopu macierzyńskiegoprzedporodem.Oddniaporodupracownicabę- dzie miała prawo wykorzystać 19 tygodni i4 dni urlopu macie- rzyńskiego. Lekarz ginekolog opiekujący się ciężarną pracownicą decydu- je o tym, czy wystawi jej zwolnienie lekarskie do dnia porodu, czy nie. Jednakże lekarz nie jest stroną stosunku pracy, a zatem nie udziela pracownicy urlopu macierzyńskiego przed poro- dem. Jeżeli lekarz ginekolog nie udzieli pracownicy zwolnie- nia do dnia porodu, a pracownica nie będzie chciała do dnia porodu przychodzić do pracy i nie przedstawi innego dowodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy – pracodawca będzie Zwolnienie Zwolnienie lekarskie lekarskie 4. Urlop macierzyński w razie śmierci dziecka obowiązany do udzielenia jej przedporodowej części urlopu macierzyńskiego. Jeżeli natomiast pracownica przed porodem przedstawi zwol- nienie lekarskie od innego lekarza, to pracodawca, co do zasa- dy, powinien je uwzględnić. Jeżelizpowodukomplikacjizdrowotnychpracownicabędąca wostatnim okresie ciąży uzyskuje orzeczenie lekarskie onie- zdolności do pracy zpowodu choroby, to pracodawca jest obowiązany to orzeczenie respektować (A. Kolosa, Zdaniem PaństwowejInspekcjiPracy,PiZSNr5/1999,s.41). Jeżeli pracownica nie korzysta z przedporodowej części urlo- pu macierzyńskiego – to pierwszym dniem urlopu macierzyń- skiego jest dzień porodu. Z dniem porodu urlop macierzyński rozpoczyna się z mocy prawa. Pracownica w takim przypadku nie musi składać pracodawcy przedmiotowego wniosku. 4. Urlop macierzyński w razie śmierci dziecka W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia pracownicy przysługuje urlop ma- cierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jed- nak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Wymiar Wymiar urlopu urlopu w razie w razie śmierci śmierci dziecka dziecka PRZYKŁAD Dziecko zmarło 2 tygodnie po porodzie, co oznacza, że pracownicamaprawokorzystaćzurlopumacierzyńskiegojeszcze przez6tygodni. Jeżeli natomiast dziecko umrze po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia jego zgonu. 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pracownicze urlopy związane z rodzicielstwem - nowe uprawnienia i obowiązki stron stosunku pracy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: