Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00418 024959 23509219 na godz. na dobę w sumie
Pracuj dla pieniędzy, projektuj dla przyjemności. Podręcznik freelancera - książka
Pracuj dla pieniędzy, projektuj dla przyjemności. Podręcznik freelancera - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7560-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Uwolnij się od etatu!

Jeżeli Twoja praca jest Twoją pasją, należysz do grona wyjątkowo szczęśliwych ludzi. Nie ma nic przyjemniejszego, niż poświęcać się ulubionemu zajęciu, a jednocześnie obserwować stale rosnący stan konta. Graficy to grupa osób, którym dość łatwo przychodzi osiągnięcie tego idealnego stanu. Mimo iż prowadzenie własnej działalności to ogromne wyzwanie, przyjemność i szansa na sukces są warte wielu wyrzeczeń.

W tym fantastycznym przewodniku znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie zakładania i prowadzenia własnej pracowni graficznej. W trakcie lektury poznasz plusy i minusy własnej działalności gospodarczej (z tego miejsca jeszcze możesz się wycofać), a następnie rozpoczniesz przygotowania do wdrożenia swoich planów w życie. Dowiesz się, jak wybrać odpowiednią nazwę dla firmy, dlaczego warto prowadzić blog oraz na co zwracać uwagę przy nawiązywaniu współpracy z klientami. Ponadto sprawdzisz, jak ich właściwie dobierać oraz jak przygotować się do rozmowy z nimi. To obowiązkowa lektura dla każdego, kto chce wyrwać się z etatowego kieratu!

Sięgnij po tę książkę i:

Dołącz do grona freelancerów!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Work for Money, Design for Love: Answers to the Most Frequently Asked Questions About Starting and Running a Successful Design Business Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-7560-9 Authorized translation from the English language edition, entitled: WORK FOR MONEY, DESIGN FOR LOVE: ANSWERS TO THE MOST FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT STARTING AND RUNNING A SUCCESSFUL DESIGN BUSINESS; ISBN 0321844270; by David Airey; published by Pearson Education, Inc, publishing as New Riders Publishing. Copyright © 2013 by David Airey All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by HELION S.A. Copyright © 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wydawnictwo HELION dołożyło wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/prapie Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wprowadzenie, 9 I Od czego zaczynamy?, 10 1 Najważniejsze cechy charakteru ,12 Ciekawo(cid:258)(cid:202), 13 Empatia, 15 Pewno(cid:258)(cid:202) siebie, 16 Umiej(cid:218)tno(cid:258)ci mened(cid:285)erskie, 17 Motywowanie samego siebie, 18 Profesjonalizm, 19 Równowaga, 20 Rezerwa wobec w(cid:239)asnego do(cid:258)wiadczenia, 21 Pami(cid:218)taj, aby…, 22 2 Nauka nigdy się nie kończy, 24 Nieko(cid:241)cz(cid:200)ca si(cid:218) lekcja, 25 Czego si(cid:218) nie nauczysz na studiach graficznych, 27 Inne sposoby na ci(cid:200)g(cid:239)e poszerzanie wiedzy, 33 3 Znajdź sobie niszę, 36 Co to jest nisza?, 37 Po co si(cid:218) specjalizowa(cid:202)?, 40 Rozk(cid:239)adanie ryzyka, 42 4 Plusy i minusy samozatrudnienia, 44 II Kim powinieneś się stać?, 54 5 Bezpośrednio czy w roli podwykonawcy?, 56 Bezpo(cid:258)rednie kontakty z klientem, 57 Podwykonawstwo dla agencji, 60 4 Kup książkęPoleć książkę 6 Planowanie jako sposób na sukces, 64 Prawda, 67 Za(cid:239)o(cid:285)enia, 68 (cid:165)rodki finansowe, 70 Rozwi(cid:200)zania alternatywne, 71 Ludzie, 73 7 Wybór marki, 76 Wszystko zaczyna si(cid:218) od nazwy, 79 8 Kreowanie tożsamości własnej marki, 86 Twoja to(cid:285)samo(cid:258)(cid:202) graficzna, 87 Inne aspekty Twojej to(cid:285)samo(cid:258)ci, 93 9 Praca w domu a wynajem biura, 96 Praca z domu, 97 Wynajem przestrzeni biurowej, 101 Gotowy do pracy, 104 10 Kształtowanie swojej obecności w internecie, 106 Podstawowe wymagania zwi(cid:200)zane z obecno(cid:258)ci(cid:200) w internecie, 107 Nauczki, 115 Konkurencja w roli sojuszników, 118 11 Automarketing i poszukiwanie dobrych klientów, 120 Model pro bono, 121 Dotychczasowych klientów nale(cid:285)y kocha(cid:202), 126 Darmowy marketing internetowy, 127 Odrobina bada(cid:241), du(cid:285)e korzy(cid:258)ci, 128 Liczy si(cid:218) to, kogo znasz, 130 Kontakty z innymi agencjami graficznymi, 131 Pod pr(cid:200)d, 132 Konkretny podarunek, 132 My(cid:258)lenie w tempie, 133 Zakupy i interesy w jednym miejscu, 135 Gdy co(cid:258) idzie nie tak…, 136 5 Kup książkęPoleć książkę 12 Dlaczego więcej nie zawsze znaczy lepiej, 138 Co(cid:258) od siebie, 141 Klient chce w(cid:239)a(cid:258)nie Ciebie, 142 13 Prawo, prawość i moralność, 146 Kwestie prawne, 149 Prawo(cid:258)(cid:202), 152 Moralno(cid:258)(cid:202), 155 III Jak się, zarządza projektami?, 158 14 Mądrze wybierać klientów, 160 Sygna(cid:239)y ostrzegawcze, 163 15 Postępowanie z klientem, 174 Kwestionariusz klienta, 175 Nie warto marnowa(cid:202) czasu, 180 W(cid:239)a(cid:258)ciwy start, 182 16 Wycena pracy, 184 Ustalanie stawki, 185 Analiza oferty, 187 Nie zawsze chodzi o pieni(cid:200)dze, 188 Pan Zaopatrzeniowiec, 189 Negocjowanie w gór(cid:218), 192 Podnoszenie stawki obowi(cid:200)zuj(cid:200)cej dotychczasowych klientów, 192 „Za ma(cid:239)o kasujesz”, 194 17 Warunki umowne, 198 Co nale(cid:285)y uwzgl(cid:218)dni(cid:202) w umowie?, 205 Nic w tym nadzwyczajnego, 208 18 Jak przeprowadzić najlepszą możliwą prezentację swojej pracy?, 212 IV Zanim się rozstaniemy, 226 19 Rady mentorów, 228 6 Kup książkęPoleć książkę 20 Przyszłość bez klientów, 240 Reklama internetowa, 241 Marketing stowarzyszony, 244 W(cid:239)asny produkt, 244 Ksi(cid:200)(cid:285)ka, 246 Dochody jako energia, 247 21 Podtrzymywanie ognia, 250 22 Materiały, 266 Osoby, które maj(cid:200) swój udzia(cid:239) w powstaniu tej ksi(cid:200)(cid:285)ki, 270 7 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 2 NAUKA NIGDY SIĘ NIE KOŃCZY 24 Kup książkęPoleć książkę Nie wszystkiego nauczysz si(cid:218) na studiach dla grafików. W(cid:239)a(cid:258)nie dlatego, aby odnie(cid:258)(cid:202) sukces w tym zawodzie, trzeba uczy(cid:202) si(cid:218) przez ca(cid:239)e (cid:285)ycie. Niekończąca się lekcja Mam w g(cid:239)owie taki obrazek, na którym siedz(cid:218) i ci(cid:200)gle si(cid:218) ucz(cid:218). Jestem ju(cid:285) stary i mam siwe w(cid:239)osy, ale (cid:258)wiat grafiki nie przestaje mnie fascynowa(cid:202). Wci(cid:200)(cid:285) dowiaduj(cid:218) si(cid:218) czego(cid:258) nowego, co tylko podsyca moj(cid:200) fascynacj(cid:218). Graficy maj(cid:200) w (cid:285)yciu szcz(cid:218)(cid:258)cie, albowiem mog(cid:200) zarabia(cid:202) na (cid:285)ycie, ucz(cid:200)c si(cid:218). Uczenie si(cid:218) przez ca(cid:239)e (cid:285)ycie nie tylko przynosi nam korzy(cid:258)ci na p(cid:239)aszczy(cid:283)nie osobistej, ale pozwala te(cid:285) w odpowiedni sposób zaspokaja(cid:202) potrzeby naszych klientów. Wyobra(cid:283) sobie bowiem, (cid:285)e zlecono Ci stworzenie to(cid:285)samo(cid:258)ci organizacji charytatywnej zajmuj(cid:200)cej si(cid:218) walk(cid:200) z nowotworami. Aby mo(cid:285)liwie dobrze wywi(cid:200)za(cid:202) si(cid:218) z tego zadania, powiniene(cid:258) poszerzy(cid:202) swoj(cid:200) wiedz(cid:218) — na temat nowotworów w ogóle; na temat konkretnych rodzajów raka, których zwalczaniem zajmuje si(cid:218) Twój klient; na temat ludzi cierpi(cid:200)cych na te choroby, w szczególno(cid:258)ci za(cid:258) na temat ich charakterystyki demograficznej, stylu (cid:285)ycia, trosk, marze(cid:241); na temat objawów i kuracji; na temat lekarzy i piel(cid:218)gniarek sprawuj(cid:200)cych opiek(cid:218) nad takimi pacjentami; na temat miejsc i warunków, w jakich prowadzi si(cid:218) leczenie; na temat wyników bada(cid:241) dotycz(cid:200)cych samej choroby oraz na temat post(cid:218)pów prac w zakresie poszukiwania lekarstwa; na temat ludzi zaanga(cid:285)owanych w funkcjonowanie tej konkretnej organizacji, ale te(cid:285) na temat organizacji non profit jako takich oraz na temat ich po(cid:285)(cid:200)danego wizerunku; na temat sk(cid:239)adu zarz(cid:200)du oraz innych decydentów, a prawdopodobnie tak(cid:285)e na wiele innych tematów. Ca(cid:239)(cid:200) t(cid:218) wiedz(cid:218) musisz zgromadzi(cid:202) w zwi(cid:200)zku z zaledwie jednym niewielkim projektem, któremu po(cid:258)wi(cid:218)cisz co najwy(cid:285)ej kilka miesi(cid:218)cy. To jednocze(cid:258)nie fascynuj(cid:200)ce i nieco przera(cid:285)aj(cid:200)ce. Nikt nie mo(cid:285)e od nas oczekiwa(cid:202), (cid:285)e z dnia na dzie(cid:241) zostaniemy ekspertami w danej dziedzinie — niezale(cid:285)nie od tego, dla kogo mieliby(cid:258)my realizowa(cid:202) takie zlecenie i jak bardzo pragn(cid:218)liby(cid:258)my 25 Kup książkęPoleć książkę 26 Kup książkęPoleć książkę zg(cid:239)(cid:218)bia(cid:202) okre(cid:258)lony temat. W zwi(cid:200)zku z powy(cid:285)szym powinni(cid:258)my przez ca(cid:239)y czas ch(cid:239)on(cid:200)(cid:202) przeró(cid:285)ne informacje — przy okazji ka(cid:285)dego projektu, podczas ogl(cid:200)dania ka(cid:285)dego filmu dokumentalnego, w zwi(cid:200)zku z lektur(cid:200) ka(cid:285)dego artyku(cid:239)u prasowego. Poza tym powinni(cid:258)my te(cid:285) zg(cid:239)(cid:218)bia(cid:202) ró(cid:285)ne zagadnienia na w(cid:239)asn(cid:200) r(cid:218)k(cid:218). Gotowo(cid:258)(cid:202) do ci(cid:200)g(cid:239)ego gromadzenia wiedzy przynosi z czasem wymierne korzy(cid:258)ci. Najwy(cid:285)sze honoraria uzyskuj(cid:200) zwykle ci graficy, którym uda(cid:239)o si(cid:218) zgromadzi(cid:202) najbogatsze do(cid:258)wiadczenie zawodowe. To oni bowiem dysponuj(cid:200) najwi(cid:218)kszymi zasobami wiedzy, do których mog(cid:200) si(cid:218) odwo(cid:239)ywa(cid:202) przy ka(cid:285)dym kolejnym projekcie. Oni te(cid:285) wiedz(cid:200) wi(cid:218)cej o (cid:285)yciu i maj(cid:200) wi(cid:218)ksze szanse stworzy(cid:202) co(cid:258) naprawd(cid:218) niesamowitego. Czego się nie nauczysz na studiach graficznych Kontynuowanie nauki przez ca(cid:239)e (cid:285)ycie nieod(cid:239)(cid:200)cznie wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) z pog(cid:239)(cid:218)bianiem wiedzy na temat samego siebie i swojego zawodu. Niestety na studiach graficznych lekcewa(cid:285)y si(cid:218) te zagadnienia. Postanowi(cid:239)em rozpyta(cid:202) absolwentów tego rodzaju studiów o to, co ich zdaniem powinno si(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) w programie nauczania. Poni(cid:285)ej wyszczególnione zosta(cid:239)y najwa(cid:285)niejsze i najcz(cid:218)(cid:258)ciej powtarzaj(cid:200)ce si(cid:218) w(cid:200)tki, a tak(cid:285)e kilka moich w(cid:239)asnych przemy(cid:258)le(cid:241). Efektywna komunikacja „Na studiach graficznych uczy si(cid:218), jak rozmawia(cid:202) z innymi grafikami. Tymczasem przyda(cid:239)by si(cid:218) przedmiot dotycz(cid:200)cy prowadzenia rozmów z lud(cid:283)mi, którzy grafikami nie s(cid:200)”. — STEPHEN LEE OGDEN Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) klientów nie rozumie technicznych poj(cid:218)(cid:202) graficznych, które dla Ciebie s(cid:200) oczywiste. Unikaj wi(cid:218)c (cid:285)argonu. Rozmawiaj z klientem tak, jak gdyby(cid:258) wyja(cid:258)nia(cid:239) istot(cid:218) ca(cid:239)ego procesu przyjacielowi (oczywi(cid:258)cie takiemu, który nie jest grafikiem). Kwestii lepszej komunikacji z klientem przyjrzymy si(cid:218) bardziej szczegó(cid:239)owo w rozdziale 15. 27 Kup książkęPoleć książkę „Ch(cid:218)tnie wzi(cid:218)(cid:239)abym udzia(cid:239) w zaj(cid:218)ciach po(cid:258)wi(cid:218)conych dyplomatycznemu post(cid:218)powaniu z lud(cid:283)mi, którzy wbrew w(cid:239)asnemu przekonaniu nie maj(cid:200) zielonego poj(cid:218)cia o projektowaniu grafiki”. — EMILY DOLINER Takich klientów spotyka si(cid:218) na ka(cid:285)dym kroku. Przekonasz si(cid:218), (cid:285)e wiele osób traktuje spotkanie w sprawie projektu graficznego jako rozrywkowy element swojego tygodnia pracy. Ch(cid:218)tnie si(cid:218) anga(cid:285)uj(cid:200) i dobrze! Musisz jednak jasno da(cid:202) takim ludziom do zrozumienia, (cid:285)e je(cid:258)li chodzi o grafik(cid:218) i konkretne decyzje podejmowane na etapie przygotowa(cid:241) ostatecznego projektu, to Ty tu jeste(cid:258) ekspertem. Je(cid:258)li klient stwierdzi: „Widzia(cid:239)bym to w kolorze niebieskim”, Ty powiniene(cid:258) zapyta(cid:202): „Dlaczego?”. Jego upodobanie do niebieskiego to jeszcze za ma(cid:239)o. Uzasadnienie musi nawi(cid:200)zywa(cid:202) do tre(cid:258)ci briefu. „Je(cid:285)eli kto(cid:258) nie potrafi utrzymywa(cid:202) kontaktów z klientem lub doprowadzi(cid:202) transakcji do szcz(cid:218)(cid:258)liwego ko(cid:241)ca, jego talent b(cid:218)dzie si(cid:218) marnowa(cid:202). Brak klientów to brak projektów”. — ALAN ANDERSON Równie(cid:285) i Ty mo(cid:285)esz opanowa(cid:202) sztuk(cid:218) sprzeda(cid:285)y. Najlepiej robi(cid:202) to metod(cid:200) prób i b(cid:239)(cid:218)dów. Praktyka ma tu zasadnicze znaczenie. Nie jeste(cid:258) ju(cid:285) wy(cid:239)(cid:200)cznie grafikiem. B(cid:218)dziesz si(cid:218) musia(cid:239) wciela(cid:202) w wiele ró(cid:285)nych ról, o których wspomn(cid:218) bardziej szczegó(cid:239)owo w rozdziale 4. Interdyscyplinarność „Studenci pierwszego roku powinni zalicza(cid:202) ambitne kursy z zakresu rachunków, ekonomii, historii, kompozycji tekstu oraz wyst(cid:200)pie(cid:241) publicznych. Przede wszystkim chodzi bowiem o wykszta(cid:239)cenie jednostki zdolnej do samodzielnego my(cid:258)lenia — profesjonalisty i biznesmena. Dopiero w dalszej kolejno(cid:258)ci powinno si(cid:218) podejmowa(cid:202) kszta(cid:239)cenie w zakresie grafiki w uj(cid:218)ciu tradycyjnym”. — PRESCOTT PEREZ-FOX Jak ju(cid:285) przed chwil(cid:200) podkre(cid:258)la(cid:239)em, na najwi(cid:218)ksze uznanie i najwy(cid:285)sze honoraria mog(cid:200) liczy(cid:202) graficy dysponuj(cid:200)cy najwi(cid:218)kszym do(cid:258)wiadczeniem — ci, którzy po(cid:258)wi(cid:218)cili swojej pracy co najmniej 10 tysi(cid:218)cy godzin. 28 Kup książkęPoleć książkę Je(cid:285)eli na etapie kszta(cid:239)cenia formalnego nie przyswoi(cid:239)e(cid:258) sobie wiedzy ze wspomnianych powy(cid:285)ej dziedzin, powiniene(cid:258) teraz we w(cid:239)asnym zakresie nadrobi(cid:202) te braki. Właściwy dobór pytań „W ramach przynajmniej jednego z przedmiotów student powinien nawi(cid:200)zywa(cid:202) wspó(cid:239)prac(cid:218) z firm(cid:200) pracuj(cid:200)c(cid:200) nad stworzeniem nowej to(cid:285)samo(cid:258)ci wizualnej. Studenta nale(cid:285)y w zwi(cid:200)zku z tym uczy(cid:202) zadawania inteligentnych pyta(cid:241) i wydobywania od firmy informacji na temat jej zapatrywa(cid:241) na t(cid:218) now(cid:200) to(cid:285)samo(cid:258)(cid:202)”. — JENNIFER NULL Dobór pyta(cid:241), które zadaje si(cid:218) klientowi, mo(cid:285)e zadecydowa(cid:202) o sukcesie b(cid:200)d(cid:283) pora(cid:285)ce ca(cid:239)ego projektu. Nie wystarczy jednak wiedzie(cid:202), o co nale(cid:285)y zapyta(cid:202). Trzeba jeszcze rozumie(cid:202), po co si(cid:218) te pytania zadaje. Pami(cid:218)taj, (cid:285)e powiniene(cid:258) by(cid:202) dociekliwy. Kwestia pyta(cid:241) istotnych dla opracowania dobrego briefu projektowego zosta(cid:239)a omówiona w rozdziale 15. Umiejętne słuchanie „Trzeba nauczy(cid:202) si(cid:218) rozró(cid:285)nia(cid:202) rozwi(cid:200)zania wspania(cid:239)e od skutecznych”. — CATRINA DULAY Czasami trudno przygotowa(cid:202) si(cid:218) na to, (cid:285)e klient nie zechce wykorzysta(cid:202) projektu, w którym Ty zakocha(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) po uszy. (cid:146)atwo jest natomiast pami(cid:218)ta(cid:202) o tym, (cid:285)e to klient zna preferencje swoich odbiorców. W bardzo wielu przypadkach okazuje si(cid:218), (cid:285)e informacje zwrotne przekazywane przez klienta przyczyniaj(cid:200) si(cid:218) do istotnego udoskonalenia projektu graficznego. Kilka przyk(cid:239)adów tego rodzaju przytocz(cid:218) w rozdziale 18. Zarządzanie własnym czasem „Nale(cid:285)y przygotowa(cid:202) si(cid:218) na rzecz nieuniknion(cid:200), a mianowicie na to, (cid:285)e ma(cid:239)e projekty b(cid:218)d(cid:200) odrywa(cid:202) nas od tych du(cid:285)ych”. — ANDREA WILLIAMS 29 Kup książkęPoleć książkę W przypadku osób samozatrudnionych kwestia zarz(cid:200)dzania czasem nabiera ogromnego znaczenia. Pracuj(cid:200)c na w(cid:239)asny rachunek, b(cid:218)dziesz realizowa(cid:202) zlecenia dla wi(cid:218)cej ni(cid:285) jednego klienta jednocze(cid:258)nie (zlece(cid:241) nie mo(cid:285)e by(cid:202) jednak zbyt wiele, aby nie rzutowa(cid:239)o to negatywnie na jako(cid:258)(cid:202) Twoich dokona(cid:241)). Mo(cid:285)e si(cid:218) zdarzy(cid:202), (cid:285)e termin ulegnie zmianie, kto(cid:258) b(cid:218)dzie oczekiwa(cid:239) od Ciebie czego(cid:258) w trybie natychmiastowym, strona internetowa padnie albo pojawi si(cid:218) konieczno(cid:258)(cid:202) zasi(cid:218)gni(cid:218)cia opinii innej osoby. Nie b(cid:218)dziesz w stanie przewidzie(cid:202), kiedy w Twojej skrzynce odbiorczej pojawi si(cid:218) kolejna pro(cid:258)ba od klienta. Je(cid:285)eli nie przygotujesz si(cid:218) na to, (cid:285)e rozwi(cid:200)zywanie tego typu problemów mo(cid:285)e poch(cid:239)on(cid:200)(cid:202) wiele godzin, a nawet dni, cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) Twojej pracy (i pieni(cid:218)dzy) mo(cid:285)e pój(cid:258)(cid:202) na marne. Na etapie uzgadniania terminów i warunków wspó(cid:239)pracy musisz wzi(cid:200)(cid:202) pod uwag(cid:218) te dodatkowe obowi(cid:200)zki. Kwestii zawierania umów przyjrzymy si(cid:218) bli(cid:285)ej w rozdziale 17. Pewność siebie „Odnosz(cid:218) wra(cid:285)enie, (cid:285)e niektórzy klienci dopuszczaj(cid:200) si(cid:218) nadu(cid:285)y(cid:202) wobec grafików. Podczas studiów powinno si(cid:218) uczy(cid:202), jak radzi(cid:202) sobie z takimi lud(cid:283)mi”. — VICTOR ZUNIGA Wiara we w(cid:239)asne kompetencje pozwala domaga(cid:202) si(cid:218) nale(cid:285)ytego wynagrodzenia za wykonan(cid:200) prac(cid:218). Oczywi(cid:258)cie zdarzaj(cid:200) si(cid:218) klienci, którzy oczekuj(cid:200), (cid:285)e b(cid:218)dziesz pracowa(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)ciwie za darmo. Wraz z ka(cid:285)dym kolejnym odrzuconym zleceniem tego typu b(cid:218)dziesz si(cid:218) czu(cid:239) szcz(cid:218)(cid:258)liwszy. W pewnym momencie oka(cid:285)e si(cid:218), (cid:285)e pracujesz ju(cid:285) tylko z lud(cid:283)mi, którzy ceni(cid:200) Twój czas. Je(cid:285)eli nadarzy Ci si(cid:218) okazja, aby wypowiedzie(cid:202) si(cid:218) na jaki(cid:258) temat na forum grupy, powiniene(cid:258) z niej skorzysta(cid:202). Praktyka pozwala budowa(cid:202) pewno(cid:258)(cid:202) siebie, a to z kolei pomaga w relacjach z potencjalnymi klientami. W rozdziale 15. po(cid:258)wi(cid:218)cimy nieco wi(cid:218)cej uwagi kwestii podej(cid:258)cia do klienta, natomiast w rozdziale 18. zajmiemy si(cid:218) zagadnieniem optymalnej prezentacji projektów. 30 Kup książkęPoleć książkę Pracowa(cid:239)em kiedy(cid:258) jako nauczyciel j(cid:218)zyka angielskiego. Do(cid:258)wiadczenia zwi(cid:200)zane z omawianiem zjawisk j(cid:218)zykowych na forum klasy bardzo mi si(cid:218) przydaj(cid:200), gdy przedstawiam projekty graficzne komitetowi reprezentuj(cid:200)cemu klienta. Dzi(cid:218)ki nim potrafi(cid:218) lepiej formu(cid:239)owa(cid:202) my(cid:258)li i nie wype(cid:239)niam ciszy niezr(cid:218)cznymi „um” czy „em”. Pomimo presji potrafi(cid:218) zapanowa(cid:202) nad nerwami. Nie zawsze by(cid:239)em jednak taki spokojny. To przysz(cid:239)o mi dopiero z czasem. Orientacja w kwestiach biznesowych „Moje studia obejmowa(cid:239)y wiele (cid:258)wietnych przedmiotów zwi(cid:200)zanych z projektowaniem grafiki, brakowa(cid:239)o natomiast kursów po(cid:258)wi(cid:218)conych zasadom prowadzenia w(cid:239)asnej firmy”. — TIM DAFF Wiele osób na to narzeka. Zdecydowa(cid:239)em si(cid:218) na napisanie tej ksi(cid:200)(cid:285)ki mi(cid:218)dzy innymi w(cid:239)a(cid:258)nie ze wzgl(cid:218)du na niedostatki wiedzy w zakresie ustalania honorarium (rozdzia(cid:239) 16.) czy ochrony w(cid:239)asnych interesów na gruncie prawnym (rozdzia(cid:239) 17.). „Zadba(cid:239)abym o to, aby wszyscy studenci rozumieli, dlaczego nale(cid:285)y dostarcza(cid:202) pliki gotowe do druku. Na moich zaj(cid:218)ciach (ani na etapie studiów BA, ani na kursie MA) praktycznie nie by(cid:239)o o tym mowy. Nawet po studiach wiele osób nie wiedzia(cid:239)o, jak z zestawu kolorów CMYK powstaje pe(cid:239)na paleta barw. To niedorzeczne”. — MARIA STEVENS Zasady przygotowywania plików do druku pozna(cid:239)em dopiero wtedy, gdy podj(cid:200)(cid:239)em prac(cid:218) w bran(cid:285)y grafiki. To podstawowa wiedza, dzi(cid:218)ki której mo(cid:285)esz zaoszcz(cid:218)dzi(cid:202) sobie sporo czasu, a klientowi sporo pieni(cid:218)dzy. „Wprowadzi(cid:239)bym dyskusj(cid:218) lub wyk(cid:239)ad po(cid:258)wi(cid:218)cony kwestii wyceny”. — ERIC LAWSON Wpisy blogowe po(cid:258)wi(cid:218)cone kwestii wyceny projektów zawsze wzbudzaj(cid:200) szerok(cid:200) dyskusj(cid:218). Dlaczego? Poniewa(cid:285) wycena to szalenie trudna sprawa. Gdybym mia(cid:239) na studiach przedmiot zatytu(cid:239)owany „Ksi(cid:218)gowo(cid:258)(cid:202) dla grafików”, to prawdopodobnie bym si(cid:218) na niego nie zapisa(cid:239). Gdyby 31 Kup książkęPoleć książkę natomiast wyst(cid:218)powa(cid:239) on pod nazw(cid:200): „Jak sk(cid:239)oni(cid:202) klienta, aby zap(cid:239)aci(cid:239) tyle, na ile zas(cid:239)ugujesz?”, nikt by go sobie nie odpu(cid:258)ci(cid:239). Sk(cid:200)d mamy wiedzie(cid:202), jak(cid:200) cen(cid:218) nale(cid:285)y zaproponowa(cid:202) klientowi? Oferujemy mu us(cid:239)ug(cid:218), której fundament stanowi(cid:200) nasze wykszta(cid:239)cenie, umiej(cid:218)tno(cid:258)ci oraz do(cid:258)wiadczenia. Je(cid:258)li o to chodzi, nie ma dwóch takich samych grafików. Nie ma obiektywnych kryteriów, które pozwala(cid:239)yby uzna(cid:202) dan(cid:200) wycen(cid:218) za w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) lub niew(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200). To wy(cid:239)(cid:200)cznie kwestia opinii. Kwestii wyceny i ustalania harmonogramów postanowi(cid:239)em wi(cid:218)c po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) ca(cid:239)kiem spory fragment tej ksi(cid:200)(cid:285)ki (por. rozdzia(cid:239) 16.). „Bardzo by si(cid:218) przyda(cid:239)y zaj(cid:218)cia, podczas których studenci tworzyliby w(cid:239)asny produkt albo firm(cid:218), rozkr(cid:218)cali dane przedsi(cid:218)wzi(cid:218)cie zupe(cid:239)nie od zera, tworzyli projekty i briefy marketingowe, a nast(cid:218)pnie zajmowali si(cid:218) kilkoma podstawowymi sprawami, takimi jak to(cid:285)samo(cid:258)(cid:202), reklama, katalogi czy opakowanie. Prowadz(cid:200)cy zaj(cid:218)cia móg(cid:239)by wyst(cid:218)powa(cid:202) w roli dyrektora artystycznego firmy graficznej”. — JON LIEBOLD Im szybciej zaczniesz my(cid:258)le(cid:202) jak w(cid:239)a(cid:258)ciciel firmy, tym (cid:239)atwiej Ci b(cid:218)dzie uzyska(cid:202) wymierne rezultaty. Patrz(cid:200)c z perspektywy czasu, mog(cid:218) na przyk(cid:239)ad stwierdzi(cid:202), (cid:285)e gdybym za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239) w(cid:239)asn(cid:200) stron(cid:218) internetow(cid:200) ju(cid:285) w szkole, a nie dopiero pi(cid:218)(cid:202) lat pó(cid:283)niej, gdy przeszed(cid:239)em na samozatrudnienie, wyszukiwarki przypisywa(cid:239)yby mojemu adresowi wi(cid:218)ksz(cid:200) wiarygodno(cid:258)(cid:202) i lepiej plasowa(cid:239)bym si(cid:218) w rankingach. Je(cid:285)eli wi(cid:218)c mo(cid:285)esz wykupi(cid:202) domen(cid:218) odpowiadaj(cid:200)c(cid:200) Twojemu nazwisku, powiniene(cid:258) to zrobi(cid:202), i to natychmiast. Nawet je(cid:258)li nie b(cid:218)dziesz pos(cid:239)ugiwa(cid:239) si(cid:218) nazwiskiem jako nazw(cid:200) handlow(cid:200), ta strona na pewno Ci si(cid:218) na co(cid:258) przyda. Zaufaj mi i z tym nie zwlekaj. Inne sposoby na ciągłe poszerzanie wiedzy Ludziom wykonuj(cid:200)cym prac(cid:218) na w(cid:239)asny rachunek — zw(cid:239)aszcza je(cid:258)li tak jak ja pracuj(cid:200) w domu, w zaciszu jednoosobowego studia — cz(cid:218)sto zdarza si(cid:218) my(cid:258)le(cid:202), (cid:285)e s(cid:200) sami na (cid:258)wiecie. Warto wi(cid:218)c pami(cid:218)ta(cid:202) o istnieniu (nawet je(cid:258)li nie w Twojej okolicy, to w internecie) du(cid:285)ej i aktywnej spo(cid:239)eczno(cid:258)ci, która ka(cid:285)dego dnia kreuje coraz to nowe atrakcje dla grafików. 32 Kup książkęPoleć książkę (cid:122) Przeznacz 15 minut ka(cid:285)dego dnia na lektur(cid:218) blogów po(cid:258)wi(cid:218)conych tematyce graficznej. Wystarczy uruchomi(cid:202) program Czytnik Google (albo dowolny inny czytnik), aby w ci(cid:200)gu kilku sekund zapozna(cid:202) si(cid:218) z przemy(cid:258)leniami do(cid:258)wiadczonych grafików. (cid:122) Raz w miesi(cid:200)cu wybierz si(cid:218) na krótk(cid:200) wycieczk(cid:218) do miejscowego studia graficznego. W ten sposób b(cid:218)dziesz budowa(cid:202) sie(cid:202) kontaktów w (cid:258)wiecie grafiki, a ponadto przekonasz si(cid:218), jak funkcjonuj(cid:200) inne podobne firmy. Nawi(cid:200)zuj(cid:200)c kontakt z w(cid:239)a(cid:258)cicielem takiego studia, miej zawsze na uwadze pytanie, które on z pewno(cid:258)ci(cid:200) sobie zada: „A co ja b(cid:218)d(cid:218) z tego mie(cid:202)?”. Tutaj du(cid:285)(cid:200) rol(cid:218) odgrywa Twój blog. Zaproponuj darmow(cid:200) promocj(cid:218) studia w(cid:258)ród czytelników Twoich wpisów. Mo(cid:285)esz te(cid:285) przygotowa(cid:202) kilka bran(cid:285)owych pyta(cid:241) i przeprowadzi(cid:202) wywiad, który nast(cid:218)pnie opublikujesz na blogu. W ten sposób Ty zdob(cid:218)dziesz kilka wskazówek biznesowych i nowe kontakty, a studio zyska darmow(cid:200) promocj(cid:218). (cid:122) Regularnie umawiaj si(cid:218) rano na kaw(cid:218) lub wieczorem na piwo z innymi projektantami lub przedsi(cid:218)biorcami z okolicy. Najprawdopodobniej oka(cid:285)e si(cid:218), (cid:285)e mo(cid:285)ecie podj(cid:200)(cid:202) wspó(cid:239)prac(cid:218) lub wymieni(cid:202) si(cid:218) pewnymi us(cid:239)ugami na wzajemnie korzystnych warunkach. Takie spotkanie to równie(cid:285) okazja do wymiany do(cid:258)wiadcze(cid:241) i uczenia si(cid:218) na cudzych b(cid:239)(cid:218)dach, jeszcze zanim zdarzy Ci si(cid:218) pope(cid:239)ni(cid:202) je samemu. (cid:122) Skontaktuj si(cid:218) z do(cid:258)wiadczonym i szanowanym grafikiem. By(cid:202) mo(cid:285)e zgodzi si(cid:218) zosta(cid:202) Twoim mentorem. Taka relacja nak(cid:239)ada na drug(cid:200) stron(cid:218) du(cid:285)(cid:200) odpowiedzialno(cid:258)(cid:202), postaraj si(cid:218) wi(cid:218)c precyzyjnie okre(cid:258)li(cid:202), jakiego zaanga(cid:285)owania czasowego oczekujesz od tej osoby, ile potrwa ta wspó(cid:239)praca i co jeste(cid:258) gotów zaoferowa(cid:202) w zamian. Mo(cid:285)esz na przyk(cid:239)ad zaproponowa(cid:202), (cid:285)e b(cid:218)dziesz opisywa(cid:202) nowe do(cid:258)wiadczenia na blogu (nie próbuj jednak przekonywa(cid:202) mentora, (cid:285)e przyniesie mu to jak(cid:200)(cid:258) wielk(cid:200) korzy(cid:258)(cid:202), bo tak nie b(cid:218)dzie — to raczej dodatkowe punkty dla Ciebie, poniewa(cid:285) dzi(cid:218)ki temu zapewne zyskasz nowych czytelników). 33 Kup książkęPoleć książkę (cid:122) Skontaktuj si(cid:218) z miejscow(cid:200) uczelni(cid:200) i zaproponuj, (cid:285)e wyg(cid:239)osisz prezentacj(cid:218) albo przeprowadzisz warsztaty na temat projektowania graficznego. Zdaniem niektórych Ty mo(cid:285)esz nauczy(cid:202) si(cid:218) od studentów wi(cid:218)cej ni(cid:285) oni od Ciebie. Nie zgodzi(cid:239)bym si(cid:218) z tym, niemniej ich energia, entuzjazm, wyobra(cid:283)nia czy nawet (cid:258)wie(cid:285)e pomys(cid:239)y mog(cid:200) sta(cid:202) si(cid:218) dla Ciebie (cid:283)ród(cid:239)em inspiracji. Przygotuj si(cid:218) na to, (cid:285)e w pewnych okresach mo(cid:285)e Ci brakowa(cid:202) energii i pasji. To zupe(cid:239)nie normalne. Cz(cid:239)owiek naprawd(cid:218) wybitny potrafi jednak znale(cid:283)(cid:202) sposób na to, aby je w sobie na nowo rozbudzi(cid:202). 34 Kup książkęPoleć książkę 35 Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pracuj dla pieniędzy, projektuj dla przyjemności. Podręcznik freelancera
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: