Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00121 002662 22742276 na godz. na dobę w sumie
Praktyczny leksykon VAT 2018 - ebook/pdf
Praktyczny leksykon VAT 2018 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-299-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Unikatowa publikacja kompleksowo omawiająca zagadnienia dotyczące rozliczeń VAT.

Praktycznie – na przykładach – wyjaśnia, jak prawidłowo:

odliczać VAT,

wystawiać faktury,

ustalać datę powstania obowiązku podatkowego,

rozliczyć VAT od samochodu,

określać wysokość podstawy opodatkowania.

Książka prezentuje wszystkie istotne zagadnienia, które występują w obrocie gospodarczym, a które mogą sprawić podatnikom wiele problemów ze względu na sporadyczność, np. aport, barter, odszkodowania. Pomaga rozliczać transakcje zagraniczne, takie jak: WDT, WNT, import, eksport, a także ustalać miejsce świadczenia lub dostawy. Wyjaśnia bieżące problemy z rozliczeniem VAT.

Wyjaśnienia poparte są aktualnymi interpretacjami organów podatkowych i orzecznictwem sądów oraz licznymi przykładami, wzorami dokumentów. Wskazujemy przypadki zmiany stanowisk organów podatkowych, mimo że nie uległy zmianie przepisy.

Publikacja uwzględnia także zmiany w VAT wprowadzone w styczniu 2018 r. oraz te, które wejdą w życie od 1 lipca 2018 r., dotyczące:

zwrotów VAT,

ewidencji VAT i JPK_VAT,

split payment,

JPK faktur,

nowych deklaracji VAT,

kas rejestrujących.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podatki Praca zbiorowa Praktyczny leksykon Vat 2018 Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT P r a k t y c z n y l e k s y k o n V a t 2 0 1 8 ISBN 978-83-8137-298-5 R E KO M E N D U J E Cena 129 zł (w tym 5 VAT) Praktyczny_leksykon_VAT.indd 1-3 2018-05-08 08:08:46 Praca zbiorowa Praktyczny leksykon Vat 2018 Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT R E KO M E N D U J E Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Zespół redakcyjny: Joanna Dmowska – redaktor prowadzący Edyta Wojtecka – redaktor graficzny Barbara Redzyńska – korekta Publikację polecają eksperci © Copyright by INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl Księgarnia internetowa: www.sklep.infor.pl Warszawa 2018 INFOR PL S.A. www.infor.pl Biuro Osługi Klienta Infolinia: 0 801 626 666 ISBN: 978-83-8137-299-2 Profesjonalne księgarnie stacjonarne w kraju oraz księgarnie internetowe Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. Spis treści Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług . . . . . . . . . . . . . . .111213 . 1721212324262629303435 . 373941414243 Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 1.Aporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .2 . Rozliczenie aportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Pokrycie udziałów wkładem pieniężnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Rozliczenie umorzenia udziałów lub akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Sprzedaż udziałów lub akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Kara umowna za wcześniejsze rozwiązanie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.Obciążanie klienta kosztami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Refakturowanie nabytych usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Refakturowanie kosztów dostawy towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Zwrot kosztów bez doliczania VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.Umowy barterowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Ustalenie podstawy opodatkowania dla świadczeń barterowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Dokumentowanie transakcji barterowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Odliczanie VAT z faktur dokumentujących transakcje barterowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.Kaucja za sprzedaż w opakowaniu zwrotnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Termin zwrotu został umownie ustalony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Termin zwrotu nie został umownie ustalony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Dokumentowanie rozliczenia opakowań zwrotnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Rozdział II. Nieodpłatne świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 1. Świadczenia na rzecz klientów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 1.1. Przekazanie materiałów reklamowych, kalendarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 1.2. Oznaczanie próbek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 1.3. Ustalanie limitów dla prezentów o małej wartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 1.4. Rozliczenie poczęstunku dla klientów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2. Świadczenia na rzecz pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 2.1. Zakup finansowany częściowo lub całościowo z ZFŚS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 2.2. Zakup finansowany częściowo lub w całości ze środków obrotowych podatnika . . .52 2.3. Zakup dla dzieci lub osób towarzyszących finansowany w całości przez pracowników . .52 2.4. Zakup świadczeń dla osób współpracujących finansowany w całości przez te osoby . .53 2.5. Przekazanie artykułów spożywczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 2.6. Upominki okolicznościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 3 Spis treści 2.7. Wydatki związane z pogrzebem pracowników lub byłych pracowników . . . . . . . . . . .57 2.8. Telefony służbowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 2.9. Opieka medyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 2.10. Samochody służbowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Rozdział III. Podatnik VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 1. Zlecenia wykonywane osobiście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 1.1. Umowa zlecenia lub o dzieło z pracodawcą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1.2. Kontrakt menedżerski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 2. Jednostki samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 2.1. Instytucje kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 2.2. Administracja zespolona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Rozdział IV. Obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 1. Powstawanie obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 1.1. Dokonanie dostawy towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 1.2. Wykonanie usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 1.3. Szczególne momenty uznawania usług za wykonane oraz dostaw towarów za dokonane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 1.4. Otrzymanie części lub całości zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 2. Szczególne sposoby powstawania obowiązku podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 3. Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu czynności nieodpłatnych . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Rozdział V. Podstawa opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 1. Ustalanie podstawy opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 2. Obniżenie podstawy opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 2.1. Rozliczenie faktur korygujących, gdy sprzedawca uzyskał potwierdzenie ich odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 2.2. Forma potwierdzenia odbioru faktury korygujacej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 2.3. Rozliczenie faktur korygujących, gdy sprzedawca nie uzyskał potwierdzenia ich odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 2.4. Udokumentowanie prawa do korekty mimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 3. Podwyższenie podstawy opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 4. Transakcje w całości lub w części finansowane dotacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 5. Podstawa opodatkowania w walucie obcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 6. Dodatkowe koszty, które pokrywa nabywca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Rozdział VI. Podatek naliczony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 1. Odliczenia częściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 2. Wyłączenia prawa do odliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 3. Ograniczenia kwoty podatku naliczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 4. Ustalenie terminu odliczenia VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 4.1. Odliczenie VAT z faktur zaliczkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 4.2. Przesunięcie terminu odliczenia podatku naliczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Rozdział VII. Proporcja, preproporcja i korekta roczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 1. Podatnicy zobowiązani do stosowania preproporcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 2. Podatnicy zobowiązani do stosowania proporcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 4 Spis treści 2.1. Ustalanie proporcji wstępnej do odliczania VAT w trakcie roku podatkowego . . . . . 108 2.2. Obrót uwzględniany przy obliczaniu proporcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 2.3. Ustalanie szacunkowej proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego . . . . . . . . . . . . . 110 3. Korekta roczna w deklaracji VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 4. Korekta od ulepszeń w obcym środku trwałym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Rozdział VIII. Samochody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 1. Pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi . . . . . . . . 121 1.1. Pojazdy uważane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na sposób wykorzystywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 1.2. Pojazdy uważane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika ze względu na konstrukcję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 2. Odliczenie VAT od pozostałych wydatków związanych z samochodami . . . . . . . . . . . . . . . 132 2.1. Oklejanie samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 2.2. Najem powierzchni parkingowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 2.3. Opłaty parkingowe i za przejazd autostradą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 2.4. Przeglądy okresowe, wymiana opon, mycie i inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 3. Odliczenie VAT od leasingowanego samochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 4. Odliczenie VAT od wydatków na paliwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 5. Korekta podatku odliczonego związana ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 5.1. Sprzedaż pojazdu samochodowego w okresie korekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 5.2. Korekta VAT odliczonego, gdy pojazdy samochodowe zostały nabyte do końca marca 2014 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 6. Nieodpłatne używanie samochodów na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Rozdział IX. Zwrot VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 1. Przyspieszony zwrot VAT w terminie 25 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 1.1. Ustalenie terminu zwrotu VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 1.2. Zapłata za faktury zakupowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 1.3. Sposób i termin płatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 1.4. Udokumentowanie sposobu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 1.5. Status podatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 1.6. Wniosek o zwrot VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 2. Zwrot VAT w terminie 60 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 3. Zwrot VAT w terminie 180 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 4. Sprawdzenie zasadności zwrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Rozdział X. Faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 1. Faktury dokumentujące sprzedaż opodatkowaną w kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 1.1. Oznaczenie faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 1.2. Data sprzedaży na fakturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 1.3. Faktury za paliwo bez numeru rejestracyjnego pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 1.4. NIP nabywcy na fakturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 1.5. Podstawa prawna zwolnienia na fakturze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 1.6. Liczba egzemplarzy, waluta VAT oraz sposób zaokrąglania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 1.7. Nazwa nabywcy i adres siedziby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 5 Spis treści 1.8. Sposób obliczenia VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 2. Faktury zaliczkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 2.1. Zaliczki na WDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 2.2. Zaliczki eksportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 3. Faktury i rachunki u podatników zwolnionych z VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 3.1. Kiedy faktura, a kiedy rachunek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 3.2. Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych z VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 3.3. Rachunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 4. Faktury potwierdzające sprzedaż dla osób prywatnych (niepodatników) . . . . . . . . . . . . . 169 5. Faktury dokumentujące dostawy opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia 170 6. Faktury uproszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 6.1. Korekta faktur uproszczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 6.2. Odliczenie VAT z faktury uproszczonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 7. Faktury wystawiane przez komornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 8. Faktury w procedurach szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 8.1. Faktury wystawiane przez podatników rozliczających VAT metodą kasową . . . . . . 176 8.2. Faktury wystawiane przez nabywcę – samofakturowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 8.3. Faktury wystawiane w procedurze VAT marża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 8.4. Faktury w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedura uproszczona) . .179 8.5. Faktury VAT RR wystawiane przez nabywcę produktów rolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 9. Dokumenty wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 10. Duplikat faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 11. Korygowanie faktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 11.1. Zasady wystawiania faktur korygujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 11.2. Zbiorcze faktury korygujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 11.3. Noty korygujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 11.4. Anulowanie faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 12. Faktury w formie elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 12.1. JPK_FA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 12.2. Akceptacja odbiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 12.3. Obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190 13. Dokumenty, które można uznać za faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 14. Terminy fakturowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 14.1. Terminy wystawiania faktur potwierdzających WDT i świadczenie usług opodatkowanych w kraju usługobiorcy (podatnika) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 14.2. Termin udokumentowania otrzymanej zaliczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 14.3. Szczególne terminy wystawiania faktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 Rozdział XI. Kasa rejestrująca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 1. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 1.1. Sprzedaż środka trwałego a prawo do stosowania zwolnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 2. Ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 3. Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 3.1. Ewidencjonowanie zwrotu towarów i uznanych reklamacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 3.2. Zwrot zaliczki, której otrzymanie zaewidencjonowano przy użyciu kasy rejestrującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 6 267 Spis treści Rozliczenie kwartalne 3.3. Zapis korekty sprzedaży paragonowej w ewidencji JPK_VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 3.4. Ewidencjonowanie pomyłek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 3.5. Ewidencjonowanie udzielonych rabatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 4. Sprzedaż internetowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 4.1. Dokumentacja sprzedaży internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 4.2. Korekta sprzedaży internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 5. Ewidencja sprzedaży dokonanej na rzecz konsumenta, gdy sprzedawca nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej, a nabywca nie żąda faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 6. Obowiązki informacyjne związane z używaniem kas rejestrujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 6.1. Zgłaszanie kas rejestrujących w celu rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy ich użyciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 6.2. Obowiązki informacyjne związane ze zmianą danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 6.3. Zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 6.4. Wymiana pamięci fiskalnej kasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 6.5. Zgłoszenie kasy rejestrującej do obowiązkowego przeglądu technicznego . . . . . . . . 226 7. Ulga na zakup kasy rejestrującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 7.1. Wysokość ulgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 7.2. Korzystanie z ulgi na zakup kas przez czynnych podatników VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 7.3. Korzystanie z ulgi na zakup kas przez podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 7.4. Prawo do ulgi dla osoby fizycznej rozpoczynającej ponownie działalność . . . . . . . . . 234 7.5. Zwrot ulgi na zakup kas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 8. Wystawianie faktur do paragonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Rozdział XII. Deklaracje, wnioski, informacje, ewidencje, rejestracja . . . . . . . . . . . . . . . 241 1. Ewidencje VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 2. Ewidencja w formacie JPK _VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 3. Deklaracje VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 4. Informacje podsumowujące VAT UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 4.1. Podatnicy, którzy muszą składać informacje podsumowujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 4.2. Termin złożenia informacji podsumowującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 4.3. Zasady składania informacji podsumowującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 5. Krajowe informacje podsumowujące VAT-27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 6. Rejestracja VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 6.1. Podatnicy niemający obowiązku składania VAT-R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 6.2. Przypadki, gdy urząd skarbowy może odmówić rejestracji do celów VAT . . . . . . . . . 260 6.3. Odpowiedzialność pełnomocnika, który dokonał rejestracji w imieniu podatnika VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 6.4. Przypadki, gdy organ podatkowy wykreśla podatnika z rejestru podatników VAT . . .262 Rozdział XIII. Rozliczenie kwartalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 1. Kwartalne rozliczanie VAT przez podatników stosujących metodę kasową . . . . . . . . . . . . 269 1.1. Dokumentowanie dostaw objętych metodą kasową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 1.2. Zawiadomienie o wyborze metody kasowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 1.3. Rezygnacja z metody kasowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 1.4. Utrata prawa do stosowania metody kasowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 2. Rozliczanie VAT za okresy kwartalne bez wyboru metody kasowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 7 Spis treści Rozdział XIV. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 1. Rejestracja VAT UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 2. Wystawienie faktury dokumentującej WDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 3. Dokumentacja uprawniająca do zastosowania stawki 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278 4. Rozliczenie usług transportowych związanych z WDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 5. Rozliczenie WDT w deklaracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 6. Rozliczenie w informacji podsumowującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 7. Korekta dostaw wewnątrzwspólnotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283 8. Sprzedaż towarów na rzecz kontrahenta z UE, gdy przed ich wywiezieniem z Polski są na nich wykonywane usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Rozdział XV. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 1. Przypadki, gdy należy rozliczyć WNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 1.1. Towary nabywa podatnik VAT czynny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 1.2. Towary nabywa podatnik VAT zwolniony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 1.3. Przemieszczenie własnych towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 2. Rozliczenie WNT przez podatników czynnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 2.1. Rejestracja VAT UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 2.2. Dokumentowanie WNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 2.3. Ustalanie podstawy opodatkowania i jej korekta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 2.4. Rozliczenie WNT w deklaracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 3. Rozliczenie WNT przez podatnika zwolnionego z VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Rozdział XVI. Towary – miejsce dostawy, transakcje łańcuchowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 1. Transakcje łańcuchowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297 2. Sprzedaż za granicę towaru montowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 3. Rozliczenie przez polskiego podatnika dostawy, która nie podlega VAT w Polsce . . . . . . 301 4. Dostawa, dla której podatnikiem jest polski nabywca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 5. Obowiązki podatnika zobowiązanego do rozliczenia VAT od dostawy za sprzedawcę . . 303 5.1. Dokumentowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 5.2. Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 5.3. Ustalenie kursu waluty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 5.4. Rozliczenie dostawy w deklaracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Rozdział XVII. Eksport i import towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 1. Eksport towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 1.1. Rozliczenie eksportu w deklaracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 1.2. Dokumenty przy eksporcie pośrednim uprawniające do stosowania stawki 0 . . .308 1.3. Rozliczanie zaliczek eksportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 2. Import towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 2.1. Miejsce rozliczenia importu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 2.2. Procedura uproszczona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 2.3. Odliczenie VAT od importu towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312 3. Import usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 3.1. Przypadki, gdy zakup zagranicznej usługi stanowi import usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 3.2. Wyznaczenie daty powstania obowiązku podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 3.3. Ustalenie podstawy opodatkowania, kursu waluty i stawki podatku . . . . . . . . . . . . . . 316 3.4. Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 8 Spis treści Rozdział XVIII. Procedury szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 1. Turystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 1.1. Ustalanie podstawy opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 1.2. Ewidencja usług turystycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 1.3. Prawo do odliczenia VAT przez podatników świadczących usługi turystyki . . . . . . . 321 1.4. Obowiązek podatkowy dla usług turystyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 1.5. Stawka podatku dla usług turystycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 1.6. Miejsce świadczenia usług turystycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 1.7. Zakup usług za granicą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 1.8. Fakturowanie usług turystycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 1.9. Marża ujemna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 2. Towary używane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 3 . Rolnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 3.1. Dokumentowanie sprzedaży rolnika przez nabywcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 3.2. Rozliczenie VAT określonego na fakturze VAT RR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 3.3. Rozliczenie zaliczki przekazanej rolnikowi ryczałtowemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 3.4. Potrącenie z należności dla rolnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Rozdział XIX. Odwrotne obciążenie w dostawach i usługach krajowych . . . . . . . . . . . . 335 1. Dostawy towarów objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 1.1. Towary objęte odwrotnym obciążeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 1.2. Odpowiedzialność za niewłaściwe rozliczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 2. Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 2.1. Warunki stosowania odwrotnego obciążenia w budownictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 2.2. Rozliczenie usług budowlanych, gdy stosowane jest odwrotne obciążenie . . . . . . . . 341 Rozdział XX. Zwolnienie podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 1. Warunki korzystania ze zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 1.1. Ustalanie limitu zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345 1.2. Podatnicy, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 2 . Rezygnacja ze zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 3. Wybór zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 Rozdział XXI. Ulga na złe długi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 1. Rozliczenie ulgi na złe długi u sprzedawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 1.1. Termin płatności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 1.2. Zbyte wierzytelności a prawo do korekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 1.3. Status dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 1.4. Ustalenie zasad korekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 2. Korekta VAT naliczonego przez dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Rozdział XXII. Ustalenie stawki VAT i numeru PKWiU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Rozdział XXIII. Split payment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 9 rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, dyrektywa 2006/112/WE – dyrektywa Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz.Urz. UE L z 2006 r. Nr 347/1; ost.zm. Dz.Urz. UE L z 2016 r. Nr 177/9 JPK_FA – faktura w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT – ewidencja VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego Kodeks karny skarbowy – ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2226; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 201 Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 PKWiU – rozporządzenie Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – Dz.U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1753 rozporządzenie w sprawie faktur – rozporządzenie Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie faktur – Dz.U. z 2013 r. poz. 1485 rozporządzenie w sprawie kas – rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas reje- strujących – Dz.U. z 2013 r. poz. 363 rozporządzenie w sprawie preproporcji – rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospo- darczej w przypadku niektórych podatników – Dz.U. z 2015 r. poz. 2193 oraz warunków stosowania stawek obniżonych – rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warun- ków stosowania stawek obniżonych – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 839; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1702 zwolnień – rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od to- warów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 701 TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ustawa o centralizacji – ustawa z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towa- rów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów fi- nansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkow- skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 280 ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650 VAT-26 – Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej VAT-27 – Informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-UE – Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych Wykaz skrótów 10 Rozdział I Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5, 6, 7, 8 ustawy o VAT) Opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju dokonane przez osobę działającą w charakterze podatnika. Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały dokonane z za- chowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Natomiast nie podlegają VAT: 1) transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), 2) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. W art. 7 ust. 1 ustawy o VAT została zdefiniowana dostawa towarów. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: 1) przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towa- rów w zamian za odszkodowanie; 2) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umo- wy o podobnym charakterze, zawartej na czas określony, lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie nor- malnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty pra- wo własności zostanie przeniesione; 3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu między komitentem a komisan- tem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej; 4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, je- żeli komisant był zobowiązany do nabycia rzeczy na rachunek komitenta; 5) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, usta- nowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze włas- 11 Praktyczny leksykon VAT 2018 nościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym prze- znaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego; 6) oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; 7) zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6. Natomiast w art. 8 ustawy o VAT zostało zdefiniowane odpłatne świadczenie usług podlegające VAT. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, oso- by prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na for- mę, w jakiej dokonano czynności prawnej; 2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; 3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu albo nakazem wynikającym z mocy prawa. Za odpłatne świadczenie usług i odpłatną dostawę towarów podlegające VAT uznaje się niektóre czynności nieodpłatne (patrz: rozdział II). W praktyce często trudno ustalić, czy daną czynność można uznać za odpłatną dosta- wę towarów i odpłatne świadczenie usług, a tym samym naliczyć VAT. Przedstawiamy najczęściej pojawiające się problemy z ustaleniem, czy została dokonana dostawa to- warów lub świadczenie usług podlegające VAT. Aport wnoszony do spółek prawa handlowego lub spółek cywilnych stanowi czynność opodatkowaną VAT. Transakcja taka spełnia bowiem definicję odpłatnej dostawy to- warów (jeżeli przedmiotem aportu są towary, a więc np. budynki, budowle, grunty, maszyny) lub odpłatnego świadczenia usług (w przypadku wniesienia aportem zna- ków towarowych, licencji, patentów itp.). Podlega opodatkowaniu na takiej samej za- sadzie jak sprzedaż. Niemniej jednak należy pamiętać, że w art. 6 ustawy o VAT przewidziano katalog czynności (transakcji) wyłączonych z zakresu tej ustawy. Wymieniono w nim również transakcję zbycia przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wprawdzie pojęcie „zbycie” nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT, niewątpliwie jednak należy je rozumieć podobnie jak pojęcie „sprzedaż” (aczkolwiek nieco szerzej). Innymi słowy, przez pojęcie „zbycie” należy rozumieć oprócz typowej transakcji sprze- daży również transakcję aportu. 1. Aporty 12 Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług 1.1. Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) W konsekwencji określone w art. 6 ustawy o VAT wyłączenie z zakresu VAT dotyczy również aportu przedsiębiorstwa lub ZCP. W zależności od oceny, czy przedmiotem aportu jest ZCP czy zbiór poszczególnych składników majątkowych, odmiennie będą się kształtować skutki rozliczenia VAT. W pierwszym przypadku transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu, w drugim – będzie to zwykła dostawa poszczególnych towarów lub świadczenie usług. Dla każ- dego towaru i usługi należy wtedy odrębnie ustalić podstawę opodatkowania, stawkę VAT, moment powstania obowiązku podatkowego. Mając to na uwadze, należy stwier- dzić, że szczególnie istotna jest definicja ZCP określona w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Identycznie zdefiniowano ZCP dla celów rozliczeń podatku dochodowego. Zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i nie- materialnych (w tym zobowiązania) przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samo- dzielnie realizujące te zadania. Niestety, przytoczona definicja jest niezwykle ogólnikowa. Posługuje się nieostrymi określeniami typu „organizacyjnie i finansowo wyodrębniony” czy „przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych”, przez co jest mało precyzyjna. W konkretnych stanach faktycznych, tj. oceniając określone zbiory składników mająt- kowych, podatnicy często nie są w stanie ustalić, czy przesłanki definicji ZCP rzeczywi- ście wystąpiły i czy organy podatkowe nie zajmą odmiennego stanowiska. W związku z licznymi wątpliwościami, w celu analizy definicji ZCP, każdorazowo nale- ży sięgnąć do licznych interpretacji indywidualnych, orzeczeń, a także opinii prezen- towanych w doktrynie. Wynika z nich, że aby można było mówić o ZCP, łącznie muszą być spełnione następu- jące przesłanki: Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić pewien zespół składników ma- jątkowych obejmujący zarówno składniki materialne (np. budynki, maszyny, wypo- sażenie biura), jak i składniki niematerialne (np. zawarte umowy, licencje i koncesje, patenty). Nie ma oczywiście reguły, jakiego rodzaju składniki powinny stanowić ZCP. Decydujący jest rodzaj działalności gospodarczej właściwej dla danej ZCP. Jeżeli ZCP posiada profil produkcyjny, będą to z pewnością przede wszystkim hale produkcyj- ne, maszyny, narzędzia. W przypadku działalności usługowej mogą to być z kolei: po- wierzchnia biurowa, komputery, bazy danych itp. 1) istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowią- zania; 13 2) zespół składników jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istnieją- cym przedsiębiorstwie; Praktyczny leksykon VAT 2018 Literalna wykładnia przepisu wskazuje również, iż zespół ten powinien składać się co najmniej z jednego składnika materialnego i co najmniej z jednego składnika niema- terialnego. Ponadto dla stwierdzenia istnienia ZCP wskazany jest przez ustawodawcę wymóg, by w skład ZCP wchodziły również odpowiednie zobowiązania związane z prowadzo- ną działalnością. Co ciekawe, zobowiązania są jedynym, bezpośrednio wymienionym w definicji legalnej składnikiem ZCP, w związku z czym należy uznać, że stanowią one fundamentalny element tego pojęcia. Dlatego nie możemy mówić o ZCP, gdy na nabyw- cę nie przechodzą zobowiązania zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Aby można było stwierdzić, że majątek będący przedmiotem transakcji stanowi ZCP, musi być wyodrębniony organizacyjnie i finansowo z istniejącego przedsiębiorstwa. O wyodrębnieniu organizacyjnym przesądza fakt, że ZCP ma swoje odrębne miejsce w strukturze całego przedsiębiorstwa. ZCP nie może natomiast być po prostu jed- ną ze zwykłych, bezwzględnie podległych całemu przedsiębiorstwu komórek, które na co dzień niejako automatycznie wykonują nałożone na nie zadania (np. lakiernia, magazyn, warsztat). Funkcjonowanie ZCP musi mieć charakter do pewnego stopnia autonomiczny, oparty na regułach i aktywach dla niego właściwych oraz jemu przy- dzielonych. Organy podatkowe oraz sądy podkreślają również, że wyodrębnienie orga- nizacyjne powinno wynikać z wewnętrznych aktów przedsiębiorstwa, np. ze statutu, spisanej struktury (tak stwierdził np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w inter- pretacji indywidualnej z 11 maja 2016 r., sygn. ILPP3/4512-1-41/16-4/AW, oraz WSA w Rzeszowie w wyroku z 23 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Rz 19/16). Innymi słowy, definicji ZCP nie będzie spełniać jakikolwiek wydzielony zespół składni- ków majątkowych, ale niejako „mniejsza organizacja” rzeczywiście funkcjonująca już przez pewien czas w ramach większej organizacji, jaką jest całe przedsiębiorstwo (co najlepiej dodatkowo potwierdzić w wewnętrznych dokumentach przedsiębiorstwa). Wyodrębnienie finansowe nie musi natomiast oznaczać samodzielności finansowej, w szczególności nie oznacza ono konieczności prowadzenia odrębnych ksiąg, sporzą- dzania bilansów, rozliczeń podatkowych itp. Jak podkreślają organy podatkowe, o wy- dzieleniu finansowym mówimy wtedy, gdy poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należ- ności i zobowiązań do ZCP. Nie ma przeszkód, aby taką ewidencję prowadzić np. w ra- mach ogólnej/scentralizowanej księgowości przedsiębiorstwa. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przy- 3) składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych oraz mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizują- ce zadania gospodarcze (tzw. wyodrębnienie funkcjonalne). 14 Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług padkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego pod- miotu gospodarczego. Kompleks majątkowy stanowiący ZCP sam w sobie musi być w stanie realizować określone zadania gospodarcze, tj. prowadzić działalność w okre- ślonym obszarze (zob. wyroki NSA: z 6 listopada 2014 r., sygn. akt I FSK 1668/13; z 29 maja 2014 r., sygn. akt I FSK 1028/13; z 1 marca 2013 r., sygn. akt I FSK 375/12). Powszechnie przyjmuje się, iż chodzi tutaj o rzeczywistą, a nie tylko potencjalną zdol- ność do wykonywania działalności gospodarczej. Kryterium wyodrębnienia funkcjo- nalnego ZCP sprowadza się do ustalenia, czy jako pewna odrębna całość jest ona w sta- nie samodzielnie funkcjonować na rynku już od momentu jej wyodrębnienia. Nie musi to być jednak taka sama działalność, jak była prowadzona przez zbywcę przedsiębior- stwa (zob. wyrok WSA w Gliwicach z 10 października 2016 r., sygn. akt III SA/Gl 3/16). PrZykład Spółka X posiada na terytorium kraju sieć restauracji. Jedną z nich postanowiła wy- dzielić i wnieść aportem do spółki Y. Przedmiotem aportu będzie budynek, wiata, parking, kompletne wyposażenie restauracji (w tym kuchni) i jej biura, kasy fiskalne, sejf. Spółka X prowadzi dla wszystkich restauracji księgowość oraz czynności za- rządcze w sposób scentralizowany. Poza codziennymi, bieżącymi sprawami żadne istotne decyzje nie są podejmowane na poziomie restauracji. W analizowanym przykładzie restauracja nie będzie stanowić ZCP. Intuicyjnie wydawa- łoby się, że przedmiotem aportu jest kompletna, zdolna do funkcjonowania restauracja. Niemniej jednak głębsza analiza definicji ZCP wskazuje, że nie została ona spełniona. Brakuje przede wszystkim niematerialnych składników majątkowych. Spółka X z pew- nością posiada logo, receptury, zawarte z dostawcami żywności umowy, wewnętrzny regulamin, know-how itp. Składniki te nie zostaną jednak wniesione do spółki Y. Trudno mówić również o odrębności organizacyjnej. Restauracja jest po prostu punktem sprze- daży, nie jest natomiast organizacyjnie wydzielona, nie ma też autonomii działania. Takie wydzielenie nie wynika z żadnych wewnętrznych dokumentów spółki Y. Najprawdopodobniej nowy inwestor (spółka Y) zainwestuje w restaurację, tj. nada jej nazwę, zatrudni personel, ustali menu, zawrze odpowiednie umowy z kontrahen- tami itp. Z perspektywy analizy transakcji aportu zamiary te nie mają jednak znacze- nia. Decydujące w sprawie jest to, że definicja ZCP musi być spełniona już w chwili aportu, tj. ZCP musi być rzeczywiście zdolna do natychmiastowego podjęcia działal- ności, a nie mieć jedynie taką teoretyczną możliwość, pod warunkiem dodatkowych zmian/nakładów. PrZykład Spółka X posiada trzy zakłady produkcyjne. Postanowiła wydzielić jeden z nich ze swoich struktur i wnieść go aportem do nowo utworzonej spółki Y. Każdy z zakładów składa się z kompleksu nieruchomości (hala produkcja, magazyny, biuro, parking, ogrodzenie itp.) oraz prowadzi działalność za pomocą znajdujących się tam maszyn, urządzeń, patentów, know-how. 15 Praktyczny leksykon VAT 2018 W zakładach, oprócz pracowników produkcyjnych, pracuje również kadra średniego szczebla, zajmująca się m.in. kontrolą produkcji, zaopatrzeniem, sprzedażą, marke- tingiem. Ponieważ każdy zakład produkuje inne wyroby, spółka X zawiera część umów (np. z klientami, dostawcami surowców, agencjami reklamowymi) niejako z przeznaczeniem dla poszczególnych zakładów. W związku z tym oprócz należności do każdego zakładu przyporządkowane są rów- nież określone zobowiązania. Spółka prowadzi księgowość w sposób centralny w swojej siedzibie, przy czym w celu monitorowania bieżącej kondycji finansowej zakładów niektóre operacje ewidencjonuje również dla każdego zakładu z osobna. Wydzielony zakład spełnia definicję ZCP. Jego przedmiotem będą składniki material- ne, niematerialne (patenty, know-how, prawa i obowiązki wynikające z umów itp.), w tym przyporządkowane zobowiązania. Zakład jest także wyodrębniony organiza- cyjnie (zatrudnieni w nim pracownicy działają w pewnym stopniu autonomicznie, na podstawie przekazanych im uprawnień i aktywów, w celu realizacji powierzonych im zadań) i finansowo (prowadzona centralnie ewidencja pozwala na przyporządkowa- nie do zakładu określonych przychodów i kosztów, a także należności i zobowiązań). Dlatego uznać należy, że zakład cechuje się również odrębnością funkcjonalną, tzn. jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność, de facto jako całkowicie odrębne przedsiębiorstwo. Wprawdzie aport ZCP nie podlega VAT, jednak nie oznacza to, że podmiot wnoszący aportem ZCP traci prawo do odliczenia VAT naliczonego. Zbycie (w tym aport) przed- siębiorstwa lub ZCP jest bowiem traktowane w sposób szczególny w VAT. Ze wzglę- du na kontynuację działalności gospodarczej przez spółkę otrzymującą aportem ZCP ustawodawca nie postrzega tego typu transakcji jak zwykłej czynności, która nie uprawnia do odliczenia VAT naliczonego, ale postrzega ją jako zdarzenie całkowicie neutralne podatkowo. W takim przypadku zastosowanie znajduje szczególne uregulowanie zawarte w art. 91 ust. 9 ustawy o VAT. Zgodnie z jego brzmieniem w przypadku transakcji zbycia (czyli także aportu) przedsiębiorstwa lub ZCP korekta określona w art. 91 ust. 1–8 ustawy o VAT dokonywana jest przez nabywcę. Jak z tego przepisu wynika, spółka, do której wnoszona jest aportem ZCP, powinna sto- sować wobec otrzymanych towarów i usług zasady ewentualnej korekty odliczonego podatku w taki sam sposób, jak gdyby to ona (a nie podmiot wnoszący aport) je nabyła i wykorzystywała przed aportem. I choć nie wynika to wprost z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, samo wniesienie aportem ZCP nie powoduje konieczności jakiejkolwiek korekty VAT naliczonego po stronie podmio- tu wnoszącego aportem ZCP. Z przedstawionymi wnioskami w pełni zgadzają się również organy podatkowe. Potwierdził je np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2 maja 2016 r. (sygn. ILPP5/4512-1-29/16-4/AG). 16 Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług PrZykład Spółka A prowadząca działalność w różnych branżach postanowiła w 2010 r. wydzie- lić dział zajmujący się produkcją armatury i wnieść go aportem do spółki B. Po anali- zie okazało się, że dział ten powinien być dla celów podatkowych traktowany jak ZCP. Wśród wniesionych aportem składników znajdował się także budynek biurowy (na- byty przez spółkę A w 2009 r. za kwotę 1 mln zł netto plus 220 000 zł VAT), od którego spółka A w całości odliczyła VAT naliczony. Po otrzymaniu aportu spółka B kontynu- owała działalność w zakresie produkcji armatury w niezmienionej formie. Niemniej jednak w 2018 r. postanowiła zmienić przeznaczenie budynku biurowego i wykorzy- stywać go w całości do działalności finansowej, która korzysta ze zwolnienia z VAT. Sam fakt wniesienia aportem ZCP w żaden sposób nie wpłynął na odliczenie VAT naliczonego po stronie spółki A lub spółki B. Niemniej jednak spółka B jest zobowią- zana monitorować okres korekty VAT naliczonego otrzymanych towarów i usług, w tym budynku biurowego. Na skutek przeznaczenia budynku biurowego do wykony- wania wyłącznie czynności nieuprawniających do odliczenia konieczna będzie korek- ta podatku. Ponieważ w przypadku nieruchomości okres korekty wynosi 10 lat, a zmia- na przeznaczenia miała miejsce po upływie dziewięciu lat użytkowania, spółka B będzie zobowiązana do skorygowania w sumie 1/10 VAT odliczonego jeszcze przez spółkę A. 1.2. Rozliczenie aportu Przedmiotem aportu może być towar albo usługa. W zależności od tego, co jest jego przedmiotem, mamy do czynienia z dostawą towarów lub świadczeniem usług. Potwierdzają to organy podatkowe (zob. pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 września 2014 r., sygn. ILPP2/443-698/14-5/AKr). Dlatego należy uznać, że podatnik VAT wnoszący do spółki aport, którego przedmio- tem są towary, dokonuje dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Wtedy taki aport nie podlega opodatkowaniu VAT, a co za tym idzie – nie jest rozliczany w deklaracji VAT ani dokumentowany fakturą. W pozostałych przypadkach wnoszący aport rozlicza go jak normalną dostawę towarów. Gdy przedmiotem apor- tu są prawa majątkowe, np. znaki towarowe, licencje, dochodzi do świadczenia usług podlegającego VAT (zob. pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 czerwca 2014 r., sygn. ILPP1/443-218/14-4/AI). Należy pamiętać, że aport nie podlega VAT, gdy dokonuje go podmiot, który nie jest podatnikiem lub jest podatnikiem VAT, ale nie działa w takim charakterze, np. wno- si aportem nieruchomość należącą do prywatnego majątku. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z 29 lipca 2015 r. (sygn. ILPP1/4512-1-335/15-4/AS) wyjaśnił ten problem w następujący sposób: 17 Praktyczny leksykon VAT 2018 MF Biorącpoduwagępowyższe,niezawszewniesienieaporturzeczowegostano- wiczynnośćpodlegającąopodatkowaniuVAT.Wnoszenieaportówniestano- witakiejczynnościprzedewszystkimwówczas,gdysąonewnoszoneprzez podmiotyniebędącepodatnikamiVATlubprzezpodmiotybędące,coprawda takimipodatnikami,leczniedziałającejakopodatnicywodniesieniudotej czynności. 1.2.1. Ustalenie podstawy opodatkowania Gdy aport podlega opodatkowaniu, pierwszym krokiem jest ustalenie podstawy opo- datkowania. W tym przypadku stosujemy zasadę ogólną wynikającą z art. 29a ust. 1 ustawy. Dlatego podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Oznacza to,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Praktyczny leksykon VAT 2018
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: