Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00247 005317 20487313 na godz. na dobę w sumie
Prawa Sukcesu w pigułce - ebook/epub
Prawa Sukcesu w pigułce - ebook/epub
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377018361 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Napoleon Hill, autor publikacji 'Prawa Sukcesu', poświęcił 25 lat życia na zbieranie, klasyfikowanie i organizowanie PRAW SUKCESU, opierając się na życiu i osiągnięciach takich ludzi jak: Henry Ford, Andrew Carnegie czy John D. Rockefeller.

Gdy Napoleon Hill w 1928 kończył zapisywać ostatnią kartę 'Praw Sukcesu', nie spodziewał się pewnie, że rozpoczął nowy rozdział w historii współczesnego świata. Na ponad 1000 stronach zawarł odpowiedź na najczęściej zadawane pytanie od zarania dziejów. To pytanie prawdopodobnie i w Twoim odczuciu jest znajome, a brzmiało ono: 'Jak osiągnąć sukces?'

Nikt przed nim ani tym bardziej po premierze 'Praw Sukcesu' nie powtórzył tego wyczynu. Nikomu nie udało się także udzielić lepszej odpowiedzi od Hilla na pytanie: „Dlaczego jedni są bogaci, a inni biedni?”.

Teraz masz w ręku opracowanie 'Praw Sukcesu'. Ta swoista pigułka może być Twoją pigułką sukcesu. Zażyj ją i doświadcz esencji Sukcesu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej... © Copyright by Złote Myśli Maria Anna Furman, rok 2013 Opracowanie: Maria Anna Furman Tytuł: Prawa Sukcesu Napoleona Hilla w pigułce Wydanie I ISBN: 978–83–7701–836–1 Projekt okładki: Janusz Skierkowski Redakcja: Magdalena Kosek, Sylwia Fortuna Skład: Magda Wasilewska Złote Myśli sp. z o.o. 44–117 Gliwice ul. Toszecka 102 www.ZloteMysli.pl e-mail: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści Wstęp ................................................................................................... 7 I. Superumysł ................................................................................. 11 II. Określony cel główny ..................................................... 33 III. Pewność siebie ...................................................................... 51 IV. Nawyk oszczędzania ......................................................... 73 V. Inicjatywa i przywództwo.............................................. 85 VI. Wyobraźnia ............................................................................ 99 VII. Entuzjazm ............................................................................109 VIII. Samokontrola ................................................................121 IX. Nawyk robienia więcej niż to, za co ci płacą .....................................................................137 X. Miła osobowość ..................................................................147 XI. Precyzyjne myślenie .........................................................155 XII. Koncentracja ....................................................................167 XIII. Współpraca .......................................................................181 XIV. Porażka .................................................................................195 XV. Tolerancja ............................................................................201 XVI. Złota zasada .....................................................................205 Kodeks etyki ................................................................................211 Kwestionariusz analizy do opisu własnej osobowiści ........................................................219 IX. NAWYK ROBIENIA WIĘCEJ NIŻ TO, ZA CO CI PŁACĄ Człowiek jest najbardziej wydajny i osiągnie sukces łatwiej i szybciej, wykonując pracę, którą kocha, lub pracując na rzecz osoby, którą kocha. Żaden człowiek wykonujący pracę, którą kocha, nie odczuwa ciężaru, by pracować więcej i lepiej niż to, za co mu płacą. Praca wykonana w duchu miłości do sa- mej pracy nigdy nie przepadła i nigdy nie przepadnie. Człowiek powinien starać się jak najlepiej potrafi, bez względu na to, jak duże wynagrodzenie otrzyma za swoje usługi, jaka ilość ludzi z tych usług skorzysta oraz z jakiej klasy społecznej ci ludzie się wywodzą. Ktoś, kto tworzy ideę albo całą filozofię służącą złagodzeniu rozczarowań i zminimalizowaniu trudności jeszcze nie- narodzonych pokoleń, nigdy nie może ponieść klęski. 137 Prawa Sukcesu Napoleona Hilla w pigułce Żadna praca z miłości nie jest nigdy kompletną stratą, a ci, którzy oddają więcej usług i lepszych usług niż to, za co im płacą, prędzej czy później otrzymują zapłatę o wiele większą niż tę, którą teraz dostają. Istnieją dwa główne powody wykonywania swojej pracy właśnie w ten sposób, które przewyższają swoją ważnością wszystkie inne: Ž Zdobywając sobie reputację osoby, która zawsze wykonuje więcej pracy i to pracy lepszej jakości niż ta, za którą otrzymuje wynagrodzenie, zyskujesz w porównaniu z tymi wokół ciebie, którzy takich prac nie wykonują, a kontrast będzie tak widoczny, że wystąpi silna konkurencja osób domagających się obsłużenia właśnie przez ciebie, niezależnie od tego, jaką pracę wykonujesz. Obrazą dla twojej in- teligencji byłoby przedstawić dowody na słuszność tego twierdzenia, ponieważ jest ona oczywista. Nie- zależnie od tego, czy wygłaszasz kazania, udzielasz porad prawnych czy piszesz książki, uczysz w szko- le czy kopiesz rowy, staniesz się cenniejszym pra- cownikiem i będziesz mógł domagać się wyższego wynagrodzenia od chwili, kiedy zaczniesz być roz- poznawalny jako ktoś, kto robi więcej niż to, za co mu płacą. Zdecydowanie najważniejszym powodem, dla któ- rego powinieneś wykonywać więcej pracy niż to, za co ci płacą, jest powód o znaczeniu podstawowym i fundamentalnym w swojej naturze. Siła powstaje z opierania się przeciwnościom! To poprzez dzia- Ž 138 IX. NAWYK ROBIENIA WIĘCEJ NIŻ TO, ZA CO CI PŁACĄ łanie jednego z niezmiennych praw natury walka i opór rozwijają siłę. Wykonując więcej pracy i lep- szej jakości niż ta, za jaką ci płacą, nie tylko ćwi- czysz swoje zdolności do wykonywania tej pracy — rozwijając w ten sposób zdolności i siły wprost nadzwyczajne — ale także budujesz reputację, która jest cenna. W końcu rozwiniesz w sobie wystarcza- jącą siłę, która da ci zdolność wyniesienia się z każ- dej niepożądanej pozycji życiowej; a nikt nie będzie mógł ani nie będzie chciał ci w tym przeszkodzić. Ostatecznie nic nie ma większego znaczenia. Klęska, która dziś wydaje się łamać ci serce, będzie zaledwie drobną fałdką wśród ogromnych fal innych doświadczeń na oceanie twojego przyszłego życia. Przechodząc do sedna prawa rosnących zysków i tego, jak je stosować w pracy, którą wykonujemy, aby otrzymywać zyski nieproporcjonalnie większe od niej i znacznie przewyższające wysiłek w nią włożony, na- leży podkreślić fakt, że nie ma żadnych sztuczek ani oszustw związanych z tym prawem. Mimo to całkiem sporo ludzi nie nauczyło się tej wielkiej prawdy. Tracą oni wszystkie swoje wysiłki, próbując dostać coś za nic albo coś za mniej niż tego prawdziwa wartość. Kolejną nadzwyczajną i godną zapamiętania cechą prawa ro- snących zysków jest fakt, że może ono być używane przez tych, którzy zakupują jakąś usługę z równie wiel- 139 Prawa Sukcesu Napoleona Hilla w pigułce kim zyskiem, jak również mogą go używać ci, którzy wykonują usługi. Kiedy robisz tylko to, za co ci płacą, nie ma nic nie- zwykłego, co przyciągnęłoby przychylne komentarze na temat danej transakcji. Ale kiedy dobrowolnie robisz więcej niż to, za co ci płacą, działania twoje przyciąga- ją przychylną uwagę wszystkich osób związanych jakoś z tą transakcją. A to z kolei posuwa cię jeszcze o krok w stronę ugruntowania reputacji, która w rezultacie pu- ści w ruch prawo rosnących zysków, aby pracowało dla ciebie. Ponieważ ta reputacja stworzy zapotrzebowanie na twoje usługi wśród szerokiego kręgu odbiorców. Kochać pochwały, ale nie wielbić je; oraz bać się nagany, ale nie wpadać przez nią w przygnębienie — to dowód posiadania dobrze wyważonej osobowości. Prawo rosnących zysków nie jest żadnym wynalaz- kiem. Należy używać zasady wykonywania więcej ilo- ści pracy i lepszej pracy niż to, za co nam płacą, jako sposobu wykorzystywania tego prawa. Sukces trzeba przyciągnąć do siebie poprzez rozumienie i stosowanie praw, które są tak niewzruszone jak prawo grawitacji. Nie można go zapędzić do kąta i złapać, tak jakby się łapało młodego cielaka. Z tego powodu zrób ekspe- ryment, którego celem jest, abyś się oswoił z jednym z najważniejszych spośród tych praw, to znaczy z pra- wem rosnących Zysków. Oto eksperyment: 140 IX. NAWYK ROBIENIA WIĘCEJ NIŻ TO, ZA CO CI PŁACĄ Przez najbliższe pół roku postaraj się oddawać uży- teczne przysługi co najmniej jednej osobie każdego dnia i nie oczekuj żadnej zapłaty pieniężnej. Podejdź do tego eksperymentu z wiarą, że odkry- je on dla ciebie jedno z najpotężniejszych praw, które wchodzą w skład rzeczy potrzebnych do osiągnięcia trwałego sukcesu — a nie rozczarujesz się. Wykonywanie takiej przysługi może przybrać każdą z bardzo wielu form. Taka przysługa może zostać od- dana osobiście jednej lub kilku osobom lub też może być oddana twojemu pracodawcy w formie pracy, jaką wykonujesz po godzinach. Możesz oddać przysługę zu- pełnie obcym osobom, których nie spodziewasz się ni- gdy więcej spotkać. Nie ma znaczenia, komu oddasz tę przysługę, o ile tylko zrobisz to chętnie i jedynie w celu uczynienia czegoś dobrego dla innych. Jeśli przeprowadzisz ten eksperyment z odpowied- nim nastawieniem umysłu, odkryjesz to, co odkryli wszyscy inni, którzy zaznajomili się z prawem, na któ- rym jest on oparty, a mówi ono, że: Osoba, która zasieje jedną jedyną piękną myśl w umyśle kogoś innego, oddaje światu większą przysługę niż wszyscy wyszukujący wady i niedociągnięcia razem wzięci. Przyczyn i skutków, środków i celów, ziaren i owoców nie da się rozdzielić — ponieważ skutek rozkwita już w przyczynie, cel istnieje w środkach, a owoc w nasie- 141 Prawa Sukcesu Napoleona Hilla w pigułce niu. Prawo natury mówi: rób tę rzecz, a będziesz miał moc, lecz ci, którzy nie robią tej rzeczy, nie mają mocy! Zamiast mówić światu: „Pokaż mi swoje pieniądze, a ja pokażę ci, co potrafię zrobić”, odwracamy tę za- sadę i mówimy: „Pozwól, że pokażę ci wartość mojej pracy, abym potem mógł zerknąć na twoje pieniądze, jeśli moja praca ci się spodoba”. Każda osoba powinna być swoim własnym naj- surowszym nadzorcą. Wszyscy jesteśmy wirtuozami w budowaniu „alibi” i tworzeniu „wymówek” uspra- wiedliwiających nasze wady i niedociągnięcia. Nie po- szukujemy prawdy i faktów takich, jakimi naprawdę są, lecz jakimi chcielibyśmy je widzieć. Wolimy ocukrzone słowa pochlebstwa niż te podające zimną, obiektywną prawdę. Tu właśnie leży najsłabszy punkt człowieka. Ponadto jesteśmy zapamiętale przeciw tym, którzy mają śmiałość odkrywać przed nami prawdę i otwierać nam oczy. Uwielbiamy pochlebstwa bardziej, niż ceni- my prawdę. Idziemy przez życie, potykając się i upadając, wal- cząc, żeby znów się podnieść na kolana, po czym znów się zmagamy i znowu padamy. Robimy z siebie głup- ków, idziemy na dno, aż wreszcie stajemy w defensy- wie — w dużym stopniu dlatego że albo zaniedbaliśmy prawdę o sobie, albo po prostu nie chcieliśmy się o niej dowiedzieć. Człowiek wykształcony to taki, który nauczył się, jak zdobywać wszystko, 142 IX. NAWYK ROBIENIA WIĘCEJ NIŻ TO, ZA CO CI PŁACĄ czego potrzebuje, nie łamiąc praw innych ludzi. Edukacja przychodzi od wewnątrz; zdobywasz ją poprzez walkę, wysiłek i myślenie. Człowieka można bardzo precyzyjnie wymierzyć, bio- rąc pod uwagę stopień, w jakim adaptuje się on do środowiska oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność za każdą przeszkodę, jaką spotyka na swojej drodze; obojętnie, czy ta przeszkoda spowodowana jest przy- czyną będącą pod jego kontrolą, czy poza nią. Jeśli masz wrogów — dziękuj Bogu za nich! Ponie- waż są na tyle wulgarni i bezlitośni, że mówią takie rzeczy o tobie, wytykając wady, o których istnieniu nawet nie wiedziałeś. Skorzystaj na ich krytyce, za którą nie musisz nic płacić. Nasza siła wyrasta z naszej słabości. Dopiero kiedy jesteśmy żądleni i boleśnie ranni od postrzałów, budzi się w nas oburzenie, które uzbraja się tajemną siłą. Wielki człowiek zawsze chętny jest być małym. Jeżeli jesteś osobą bardzo młodą, tym bardziej powi- nieneś przestudiować Prawa Sukcesu, ponieważ często potrzeba twardej rzeczywistości z wielu lat doświad- czeń, żeby przygotować się do przyjęcia i stosowania tej filozofii. Lepiej, żebyś zrozumiał te wielkie prawdy, niż był zmuszany pozbierać je z mniej sympatycznych źró- deł nieprzyjemnych doświadczeń. Doświadczenie to nauczyciel, który nie ma ulubieńców. Napoleon Hill pozwala nam korzystać z prawd, które zebrał z nauk tego zimnego i niesympatycznego nauczyciela zwanego „doświadczeniem”. 143 Prawa Sukcesu Napoleona Hilla w pigułce Życie samo w sobie jest jak wielki wyścig rydwanów, a zwycięstwo przypada jedynie tym, którzy rozwinęli w sobie siłę charakteru, determinację i siłę woli. Leniwi ludzie nie istnieją. Ten, kto może się wydawać leniwym człowiekiem, to tylko nieszczęśnik, który nie znalazł pracy najbardziej mu pasującej. Kiedy wykonujesz najlepszą pracę, do jakiej jesteś zdolny, ciągle starając się przewyższyć wszystkie swoje poprzednie wysiłki, wprowadzasz w życie najlepszą for- mę edukacji, Stąd też, kiedy wykonujesz więcej pracy i lepszej pracy niż ta, za którą ci płacą, zyskujesz na tym wysiłku więcej niż ktokolwiek inny. Tylko poprzez wy- konywanie takich usług można osiągnąć mistrzostwo na twoim wybranym polu działalności. Z tego powo- du powinieneś uczynić częścią twojego określonego celu głównego dążenie do przewyższenia wszystkich twoich poprzednich rekordów we wszystkim, co robisz. Niech to się stanie częścią twoich codziennych nawyków i zajmuj się tym równie regularnie, jak regularnie ja- dasz posiłki. Postaw sobie za zadanie, żeby wykonywać więcej pracy i lepszej pracy niż ta, za którą ci płacą! Zanim się zorientujesz, co się stało, zobaczysz, że świat chętnie płaci ci za więcej, niż robisz. Co teraz zrobisz z tą wiedzą? Nie będzie ona mia- ła żadnej wartości, jeśli nie popchnie cię do przyjęcia 144 IX. NAWYK ROBIENIA WIĘCEJ NIŻ TO, ZA CO CI PŁACĄ i wcielenia jej w życie. Wiedza staje się potęgą jedynie wówczas, kiedy jest zorganizowana i używana! Potęga, która może ci dać wszystko, czego pragniesz na tej ziemi. Sukces osiąga się poprzez użycie mocy. Za pomocą umysłu człowiek odkrył wiele interesują- cych faktów dotyczących ziemi, na której żyje, powie- trza i eteru, które wypełniają nieskończone przestrzenie ponad nim oraz milionów innych planet i ciał niebie- skich, które płyną w kosmosie. Człowiek bardzo wiele wie o faktach fizycznych dotyczących wszechświata! Kolejnym wielkim odkryciem naukowym będzie fakt, który już istnieje, że każdy umysł ludzki jest jedno- cześnie stacją nadawczą i odbiorczą, że każda wibracja myślowa wypuszczona przez umysł może być przyjęta i zinterpretowana przez wszystkie inne umysły, które są w harmonii albo „zgrane” z częstotliwością wibracji umysłu wysyłającego. Być może zadajesz sobie teraz pytanie, w jaki spo- sób człowiek nabył wiedzę, jaką posiada na temat praw fizycznych tej ziemi. W jaki sposób dowiedział się, co miało miejsce w czasach sprzed cywilizacji? Otóż zebrał tę wiedzę, przewracając strony biblii natury i obserwu- jąc niepodważalne dowody milionów lat zmagań mię- dzy zwierzętami o niższej inteligencji i inne nieomyl- ne dowody, które matka natura zachowała do wglądu przez niewiarygodnie długi czas. 145 Prawa Sukcesu Napoleona Hilla w pigułce Prawo harmonii, doskonałego zrozumienia, zgod- nie z którym działa zasada Superumysłu, odkryte zo- stało przez Chrystusa, kiedy otoczył się dwunastoma uczniami i stworzył pierwszy Klub Trzynastu na świe- cie. Mimo że jeden z trzynastu (Judasz) zerwał łańcuch porozumienia, wystarczająca ilość dobrego ziarna zo- stała zasiana w czasie, który początkowo istniał między tymi trzynastoma ludźmi, by przetrwały prawdy, które wówczas były głoszone i przekazywane następnym po- koleniom. Biznes, który odnosi sukcesy, to ten zarządzany przez przywódcę, który świadomie lub nieświadomie stosuje zasadę skoordynowanego wysiłku. Jeśli masz pragnienie zostać wielkim przywódcą w jakiejkolwiek dziedzinie, otocz się innymi umysłami, które można zmieszać w duchu kooperacji, ażeby działały i funkcjo- nowały jak jeden. Napoleon Hill — Prawa sukcesu „Prawa Sukcesu” są rezultatem uważnej analizy życiowego dorobku ponad stu mężczyzn i kobiet, którzy osiągnęli niezwykłe sukcesy Napoleon Hill, z pozoru zwykły człowiek i podobnie jak wielu – urodzony w biednej rodzinie, odmienił życie setkom ludzi, którzy dzięki jego naukom stali się szczęśliwsi i osiągnęli w życiu wymarzone sukcesy. Był to jego największy i GŁÓWNY CEL ŻYCIOWY, znacz- nie wykraczający ponad wszystko, co wcześniej osiągnął. Zanim to nastąpiło, poświęcił 25 lat życia na zbieranie, klasyfi- kowanie i organizowanie PRAW SUKCESU, opierając się na życiu i osiągnięciach ponad stu ludzi, najważniejszymi z których byli: Henry Ford, Andrew Carnegie, John D. Rockefeller i Thomas A. Edison. Jego „Prawa Sukcesu”, pierwotnie w postaci kursu, zostały zbada- ne i zaaprobowane przez kilka najpraktyczniejszych ludzi jego poko- lenia. Gdy kurs zdobył popularność, firmy i koncerny zaczęły zatrud- niać Hilla, aby uczył Praw Sukcesu ich pracowników. Obecnie „Prawa Sukcesu” wykorzystywane są jako fundament filozofii i nauk największych mówców motywacyjnych, takich jak An- thony Robbins czy pisarz Joe Vitale, a najwięksi amerykańscy ludzie sukcesu stosują je w praktyce. Po raz pierwszy w historii „Prawa Sukcesu” zostały opublikowane w ję- zyku polskim! Miło nam, że jesteś uczestnikiem tego WYDARZENIA. Całe kompendium znajdziesz na stronie: http://16prawsukcesu.pl/
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawa Sukcesu w pigułce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: